Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 08:02

Giáo án hóa học lớp 12 – Chương trình Giáo viên: Văn Cơng Mưu THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT CỦA NATRI, MAGIE, NHÔM HỢP CHẤT CỦA CHÚNG I/- MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức trọng tâm: Biết được: Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực thí nghiệm : + So sánh khả phản ứng Na, Mg Al với nước + Nhôm phản ứng với dung dịch kiềm + Phản ứng nhôm hiđroxit với dung dịch NaOH với dung dịch H2SO4 loãng Kỹ năng: - Sử dụng dụng cụ hố chất để tiến hành an tồn, thành cơng thí nghiệm - Quan sát thí nghiệm, nêu tượng, giải thích viết phương trình hố học Rút nhận xét - Viết tường trình thí nghiệm Tư tưởng, liên hệ thực tế, giáo dục hướng nghiệp: Ứng dụng kim loại sống II/- PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Đàm thoại phức hợp III/- CHUẨN BỊ CỦA THẦY TRÒ: GV: Dụng cụ: Ống ngiệm + giá để ống nghiệm + cốc thuỷ tinh + đèn cồn Hoá chất: Các kim loại: Na, Mg, Al; dung dịch: NaOH, AlCl3, NH3, phenolphtalein HS: xem sgk IV/- TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY A Ổn định B Bài cũ C Bài TG NỘI DUNG BÀI GIẢNG Thí nghiệm 1: So sánh khả phản ứng Na, Mg, Al với H2O a) Chuẩn bị tiến hành thí nghiệm SGK b) Quan sát tượng nhận xét: – Cho mẫu Na vào ống nghiệm (1) chứa nước nhỏ vài giọt phenolphthalein, Na tác dụng nhanh với nước, tạo thành dung dịch kiềm mạnh NaOH, dd chuyển sang màu hồng – Cho mẫu Mg vào ống nghiệm (2) chứa nước nhỏ vài giọt dd phenolphthalein, Mg tác dụng với nước tạo thành Mg(OH)2 , có bọt khí hidro li ti lên dd không chuyển sang màu hồng – Cho mẫu Al vào ống nghiệm (3) chứa nước nhỏ vài giọt dd phenolphthalein, dd không chuyển màu hồng Hiện tượng nhiệt độ thường Al khử nước giải phóng H2 phản ứng nhanh chóng bị dừng lại lớp Al(OH)3 kết tủa keo bám bề mặt nhôm ngăn cản không cho Al tiếp xúc với nước – Khi đun nóng ống nghiệm (2) (3), dd ống nghiệm (2) chuyển sang màu hồng, dd ống nghiệm (3) không màu – Nhận xét: Na tác dụng nhanh với nước nhiệt độ thường ; Mg tác dụng chậm với nước nhiệt độ thường, tác dụng nhanh với nước nhiệt độ cao, Al không tác dụng với nước dù nhiệt độ cao Thí nghiệm 2: Nhôm tác dụng với dung dịch kiềm a) Chuẩn bị tiến hành thí nghiệm SGK b) Quan sát tượng nhận xét: mãnh nhôm tan dần NaOH tạo thành dd natri aluminat đồng thời có sủi bọt khí HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY  Hoạt động Công việc đầu bước thực hành - GV: Nêu mục tiêu, yêu cầu tiết thực hành, lưu ý cần thiết, thí dụ phản ứng Na với nước, không dùng nhiều Na, dùng ống nghiệm chứa gần đầy nước - GV tiến hành số tính chất mẫu cho HS quan sát  Hoạt động - Thực thí nghiệm SGK - GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm, quan sát tượng  Chương 6 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HS quan sát GV làm mẫu làm thí nghiệm theo dẫn giáo viên HS quan sát GV làm mẫu làm thí nghiệm theo dẫn giáo viên Giáo án hóa học lớp 12 – Chương trình Giáo viên: Văn Cơng Mưu xảy Thí nghiệm 3: Tính chất lưỡng tính Al(OH)3 a) Chuẩn bị tiến hành thí nghiệm SGK b) Quan sát tượng nhận xét: - Phản ứng 1) tạo dung dịch keo, kết tủa Al(OH)3 - Phản ứng 2) 3) tạo dung dịch suốt D Củng cố:  Hoạt động - Thực thí nghiệm SGK - GV hướng dẫn HS làm thí nghiêm quan sát tượng xảy  Hoạt động - GV: Hướng dẫn HS viết tường trình thí nghiệm Hoạt động - GV thu tường trình thí nghiêm kết luận - Về nhà chuẩn bại để tiết sau kiểm tra tiết BTVN: Bài tập SGK SBT Về chuẩn bị học IV RÚT KINH NGHIỆM:  Chương 6 HS quan sát GV làm mẫu làm thí nghiệm theo dẫn giáo viên HS viết tường trình thí nghiệm .. .Giáo án hóa học lớp 12 – Chương trình Giáo viên: Văn Cơng Mưu xảy Thí nghiệm 3: Tính chất lưỡng tính Al(OH)3 a) Chuẩn bị tiến hành thí nghiệm SGK b) Quan sát tượng... chuẩn bại để tiết sau kiểm tra tiết BTVN: Bài tập SGK SBT Về chuẩn bị học IV RÚT KINH NGHIỆM:  Chương 6 HS quan sát GV làm mẫu làm thí nghiệm theo dẫn giáo viên HS viết tường trình thí nghiệm... tạo dung dịch keo, kết tủa Al(OH)3 - Phản ứng 2) 3) tạo dung dịch suốt D Củng cố:  Hoạt động - Thực thí nghiệm SGK - GV hướng dẫn HS làm thí nghiêm quan sát tượng xảy  Hoạt động - GV: Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng, Giáo án Hóa học 12 bài 30: Thực hành tính chất của Natri, Magie, Nhôm và hợp chất của chúng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay