điều khiển thiết bị từ xa bằng sóng RF

31 40 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 07:51

Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Ngày Tháng Năm 2016 Giáo viên hướng dẫn GVHD: Đào Văn Đã Page Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN DANH MỤC HÌNH ẢNH LỜI NĨI ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Mục tiêu đề tài 1.2 Nhiệm vụ đề tài 1.3 Giới thiệu tổng quan nội dung chương CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Điện trở 2.1.1 Khái niệm, ký hiệu, cấu tạo 2.2: Tụ điện 2.2.1 Khái niệm.9 2.2.2 Cấu tạo 10 2.3 Khái niêm Rơle 10 2.3.1 Nguyên tắc hoạt động 2.4 Sóng RF 10 11 2.4.1 Khái niệm sóng RF 11 2.4.2 Cách tạo sóng RF 13 2.4.3 Sơ lược vài module mạch thu phát RF 13 2.4.3.1 Module mạch thu RF 14 2.4.3.2 Module mạch phát RF 2.5 Cặp IC PT2262/PT2272 15 16 2.5.1 IC PT226216 2.5.2 IC PT227218 2.6 Khảo sát vi điều khiển AT89S52 19 2.6.1 Giới thiệu vi điều khiển AT89S52 19 2.6.2 Sơ đồ chân AT89S52 20 2.6.2.1 Chức chân AT89S52 21 CHƯƠNG 3: TÍNH TỐN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 24 3.1 Sơ đồ khối 24 3.2 Chức khối 24 3.3 Sơ đồ nguyên lý 25 GVHD: Đào Văn Đã Page Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử 3.4 Sơ đồ mạch in Đồ án tích hợp I 26 3.5 Sản phẩm 27 3.6 Nguyên lý hoạt đông 28 CHƯƠNG : KẾT LUẬN 29 4.1 kết đạt 29 4.2 Hướng phát triển 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 GVHD: Đào Văn Đã Page Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Hình dạng điện trở Hình 2.2: Ký hiệu điện trở .9 Hình 2.3 Ảnh Rơle 11 Hình 2.4: Cách tạo xác định tần số sóng RF 14 Hình 2.5: Module thu RF 15 Hình 2.6: Mạch thu RF dùng IC PT2272 giải mã 16 Hình 2.7: Module phát RF 16 Hình 2.8: Mạch phát RF dùng IC PT2262 mã hóa .17 Hình 2.9: Sơ đồ chân IC PT2262 .18 Hình 2.10: Sơ đồ chân IC PT2272 .19 Hình 2.11: Sơ đồ khối AT89S52 21 Hình 2.12: Sơ đồ chân AT89S52 22 Hình 3.1: Sơ đồ khối 25 Hình 3.2 Sơ đồ nguyên lý mạch 26 Hình 3.3: Sơ đồ mạch in hệ thống 27 Hình 3.4 Ảnh sản phẩm 28 LỜI NĨI ĐẦU Ngày nay, điện tử cơng suất, vi điều khiển, truyền động điện đóng vai trò quan trọng q trình cơng nghiệp hố đất nước Sự ứng GVHD: Đào Văn Đã Page Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I dụng hệ thống truyền động điện lớn nhỏ gọn phần tử bán dẫn việc dễ dàng tự động hố cho q trình sản xuất Các hệ thống truyền động điều khiển điện tử công suất đem lại hiệu suất cao Kích thước, diện tích lắp đặt giảm nhiều so với hệ truyền động thông thường như: khuếch đại từ, máy phát - động Xuất phát từ yêu cầu thực tế sau học môn học : Điện tử công suất, Truyền động điện, Vi điều khiển , Lập trình C máy điện chúng em giao thực đề tài: “Điều khiển thiết bị điện từ xa dùng sóng RF” Với hướng dẫn thầy Đào Văn Đã, chúng em tiến hành nghiên cứu thiết kế đề tài Để tài tập trung nghiên cứu thiết kế mạch có chức bật, tắt thiết bị từ xa thông qua công nghệ sóng RF, thao tác đóng, ngắt bằng tay qua nút nhấn Tuy cố gắng thực đồ án nghiêm túc trách nhiệm nhất, khả nghiên cứu kiến thức thân nhiều hạn chế nên khơng thể tránh khỏi sai phạm thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp tích cực từ q thầy cô bạn Chúng em xin chân thành cảm ơn! Nhóm sinh viên thực Bùi Xuân Đạt Nguyễn Hồng Phường CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI GVHD: Đào Văn Đã Page Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I 1.1 Mục tiêu đề tài Đứng trước thách thức lớn việc tiết kiệm lượng điện, vấn đề mang ý nghĩa quốc gia, đồng thời nâng cao tiện lợi lĩnh vực điều khiển - nhân tố định phát triển đất nước, người thực đề tài “Điều khiển thiết bị điện từ xa dùng sóng RF” với mục đích thực hành ứng dụng quan trọng ngành công nghiệp điều khiển thiết bị Để thực điều đó, người thực đưa số mục tiêu : - Nghiên cứu nguyên lý hoạt động module thu phát RF - Nghiên cứu hoạt động mã hóa giải mã cặp IC PT2262/PT2272 - Ứng dụng thực tế chip vi điều khiển AT89S52 phần mềm Keil C - Xây dựng thuật toán điều khiển giám sát thiết bị điện - Viết chương trình điều khiển giám sát thiết bị điện - Tính tốn, thiết kế thi công mạch điều khiển giám sát thiết bị điện 1.2 Nhiệm vụ đề tài Thiết kế thi công mạch thực chức năng: - Điều khiển từ xa: Bật tắt thiết bị từ xa thông qua module thu phát RF - Điều khiển thủ công: Bật tắt thiết bị bằng tay thông qua nút nhấn gắn board 1.3 Giới thiệu tổng quan nội dung chương Nội dung đề tài chia thành chương xếp sau: Chương Giới thiệu: trình bày tởng quan nội dung đề tài – vấn đề sẽ đề cập đến toàn viết Chương Cơ sở lý thuyết: chương sẽ sâu lý thuyết thu, phát sóng vơ tuyến, chế mã hóa giải mã cặp IC PT2262/PT2272, đồng thời trình bày sơ lược vi điều khiển AT89S52 Chương Tính tốn thiết kế hệ thống: đề cập đến tính toán cụ thể để thiết kế phần cứng cho hệ thống bao gồm thông tin sơ đồ khối, chức GVHD: Đào Văn Đã Page Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I năng, hoạt động khối, đồng thời tập trung nghiên cứu lưu đồ giải thuật viết code phần mềm cho chương trình vi điều khiển Chương Kết hướng phát triển: bao gồm kết thi công hệ thống, ưu, nhược điểm hướng phát triển đồ án GVHD: Đào Văn Đã Page Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Điện trở 2.1.1 Khái niệm, ký hiệu, cấu tạo * Khái niệm - Điện trở linh kiện điện tử thụ động, dùng để làm vật cản trở dòng điện Hình 2.1: Hình dạng điện trở Hình 2.2: Ký hiệu điện trở * Cấu tạo : - Điện trở cấu tạo từ vật liệu có điển trở suất cao làm bằng than, magie kim loại Ni-O2, oxit kim loại, dây quấn * Phân loại - Điện trở thường: điện trở thường loại điện trở có cơng suất nhỏ từ 0,125W đến 0,5W - Điện trở công suất: điện trở có cơng suất lớn từ 1W, 2W, 5W, 10W - Điện trở sứ, điện trở nhiệt: Là cách gọi khác điện trở công suất, điện trở có vỏ bọc sứ, hoạt động chúng tỏa nhiệt GVHD: Đào Văn Đã Page Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I - Điện trở dây cuốn: Loại điện trở dùng dây điện trở quấn than lớp cách điện thường bằng sứ nhựa tổng hợp để tạo điện trở có giá trị nhỏ chịu suất tiêu tán lớn Thường sử dụng mạch cung cấp điện thiết bị điện 2.2: Tụ điện 2.2.1 Khái niệm -Tụ điện linh kiện điện tử thụ động có khả tích giải phóng lương lượng dạng điện trường - Khái niệm hình dạng a.Ký hiệu b.Hình dạng Hình 2.2.1: Ký hiệu hình dạng tụ điện GVHD: Đào Văn Đã Page Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I - Tụ điện linh kiện điện tử thụ động sửdụng rộng rãi mạch điện tử, chúng sử dụng mạch lọc nguồn, lọc nhiễu, mạch truyền tín hiệu xoay chiều, mạch tạo dao động 2.2.2 Cấu tạo - Cẩu tạo tụ điện gồm hai cực đặt song song, có lớp cách điện gọi điện môi - Người ta thường dùng giấy, gốm , mica, giấy tẩm hố chất làm chất điện mơi tụ điện phân loại theo tên gọi chất điện môi tụ giấy, tụ gốm, tụ hoá 2.3 Khái niệm Rơle - Rơle cơng tắc chuyển đởi hoạt động bằng điện Nói cơng tắc rơle có trạng thái ON OFF Rơle trạng thái ON hay OFF phụ thuộc vào có dòng điện chạy qua rơle hay khơng Hình bên kí hiệu rơle kỹ thuật Còn ý nghĩa kí hiệu phần sẽ giải thích Hình 2.3 Ảnh Rơle 2.3.1 Ngun tắc hoạt động Khi có dòng điện chạy qua rơle, dòng điện sẽ chạy qua cuộn dây bên tạo từ trường hút Từ trường hút tác động lên đòn bẩy bên làm đóng mở tiếp điểm điện sẽ làm thay đổi trạng thái rơle Số tiếp điểm điện bị thay đởi nhiều, tùy vào thiết kế Rơle có mạch độc lập hoạt động Một mạch để điều khiển cuộn dây rơle: Cho dòng chạy qua cuộn dây hay khơng, hay có nghĩa điều khiển rơ le trạng thái ON hay OFF Một mạch điều khiển dòng điện ta cần kiểm sốt có qua rơle hay không dựa vào trạng thái ON hay OFF rơle GVHD: Đào Văn Đã Page 10 Trường ĐHSPKT Hưng n Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I Hình 2.9: Sơ đồ chân IC PT2262 Chức chân IC PT2262: - Trên chân OSC1(15) OSC2(16) dùng gắn điện trở R để định tần cho xung nhịp, dùng tạo dãy xung mã lệnh Tần số xung nhịp phải lấy tương thích bên phát bên nhận - Các chân A0 - A5(1-6) dùng nhập mã địa chỉ, mỡi chân có trạng thái, cho nối masse bit ‘0’, cho nối vào nguồn dương bit ‘1’ bỏ trống bit ‘F’ - Chân A6/D5 - A11/D0 dùng chân địa từ A6 đến A11, dùng chân nhập liệu xác lập theo mức mức 1, có trạng thái ‘0’ ‘1’ - Chân TE\(14) dùng cho xuất nhóm xung mã lệnh, có tác dụng mức áp thấp Nghĩa chân mức áp thấp, sẽ cho xuất xung mã lệnh chân Dout - Chân Dout(17), chân ngõ nhóm tín hiệu mã lệnh, tín hiệu mã lệnh dạng xung, nghĩa lúc mức áp thấp, lúc mức áp cao - Chân VCC(18) nối với nguồn - Chân Vss(9) nối mass Như đề cập, thường chân từ A0 đến A7 sử dụng chân mã hóa Nếu chân mạch PT2262 dùng mạch PT2272 dùng Khi mạch phát mạch thu sẽ hiểu nhau, mạch phát khác sẽ khơng nhận Các chân 10 đến 13 chân data truyền Như IC truyền song song bit Chân 15 16 dùng để gắn điện trở tạo thành tần số GVHD: Đào Văn Đã Page 17 Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I truyền mong muốn.Giá trị điện trở chân 15 16 IC PT 2272 nhỏ 10 lần so với PT2262 2.5.2 IC PT2272 PT2272 IC giải mã điều khiển từ xa kết hợp với IC mã hóa PT2262 Số chân địa giống PT2262 có tới 12 chân địa 531411 mã địa PT 2272 có sẵn nhiều lựa chọn để phù hợp với nhu cầu ứng dụng: thay đổi số lượng chân liệu đầu ra, chốt (L) ngõ tạm thời (M) đầu Hình 2.10: Sơ đồ chân IC PT2272 Chức chân: - Các chân A0 – A7 (1-8) dùng nhập mã địa chỉ, mỡi chân có trạng thái, cho nối masse bit ‘0’, cho nối vào nguồn dương bit ‘1’ bỏ trống bit ‘F’ - Chân Vss (9) nối mass - Chân D3 – D0 (10-13) dùng chân địa chỉ, dùng chân nhập liệu xác lập theo mức mức - Chân DIN (14): Tín hiệu nhận sau loại bỏ sóng mang thành tín hiệu điều khiển sẽ đưa vào chân - Chân OSC1 (15) OSC2 (16) dùng gắn điện trở để định tần cho xung nhịp, xung nhịp cần thiết cho hoạt động IC - Chân VT (17): chân mức cao tín hiệu nhận hợp lệ - Chân VCC (18) nối với nguồn Như chân 17 PT 2272 sẽ lên mức nhận liệu Các chân 10 đến 13 sẽ nhận data thể mức logic tương ứng nhận GVHD: Đào Văn Đã Page 18 Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I Những đặc tính IC: - Điện tiêu thụ thấp - Khả chống nhiễu cao - Có 12 chân địa mỡi chân có tới trạng thái: (0) ,(1),(F) - Chân liệu: Tối đa chân - Phạm vi điện áp hoạt động rộng: 4V-15V - Sử dụng điện trở dao động đơn - Chốt xóa đầu tức thời Ứng dụng: Cặp IC PT2262/PT2272 ứng dụng điều khiển từ xa phổ biến rộng rãi công nghiệp dân dụng: - Hệ thống bảo vệ từ xa: chống trộm, báo động,… - Điều khiển thiết bị điện từ xa: đèn, quạt, relay, … - Công nghiệp đồ chơi điều khiển từ xa, … 2.6 Khảo sát vi điều khiển AT89S52 2.6.1 Giới thiệu vi điều khiển AT89S52 AT89S52 hệ vi tính bit đơn chíp CMOS có hiệu suất cao,cơng suất nguồn tiêu thụ thấp có 4Kbyte nhớ ROM Flash xố lập trình Chip sản xuất dựa vào công nghệ nhớ không nội dung có độ tích hợp cao Atmel Chip AT89S52 tương thích với tập lệnh chân chuẩn công nghiệp MCS-52 Flash chip cho phép nhớ chương trình lập trình lại hệ thống bằng lập trình nhớ khơng nội dung qui ước Bằng cách kết hợp CPU linh hoạt bit với Flash chip đơn thể, Atmel 89S52 hệ vi tính bit đơn chip mạnh cho ta giải pháp có hiệu chi phí linh hoạt ứng dụng điều khiển AT89S52 có đặc trưng sau: 4Kbyte Flash, 128 byte Ram, 32 đường xuất nhập, hai định thời / đếm 16 bit, cấu trúc ngắt mức ưu tiên nguyên nhân ngắt, port nối tiếp song công, mạch dao động tạo xung clock chip Ngoài AT89S52 thiết kế với logic tĩnh cho hoạt đơng có tần số giảm xuống hỗ trợ hai chế độ tiết kiệm lượng lựa chọn bằng phần mềm Chế độ nghĩ dừng CPU cho phép RAM, định thời / đếm, port nối tiếp hệ thống ngắt tiếp tục hoạt động Chế độ nguồn giảm trì nội dung RAM khơng cho mạch dao động cung cấp xung clock nhằm vô hiệu hoá hoạt động khác chip có reset cứng Các đặc điểm 89S52 tóm tắt sau:  KB nhớ lập trình lại nhanh, có khả tới 1000 chu kỳ ghi xoá  Tần số hoạt động từ: 0Hz đến 24 MHz  mức khóa nhớ lập trình  Timer/counter 16 Bit  128 Byte RAM nội  Port xuất /nhập I/O bit  Giao tiếp nối tiếp GVHD: Đào Văn Đã Page 19 Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I  64 KB vùng nhớ mã  64 KB vùng nhớ liệu ngoại  Xử lý Boolean (hoạt động bit đơn)  210 vị trí nhớ định vị bit  s cho hoạt động nhân chia Hình 2.11: Sơ đồ khối AT89S52 2.6.2 Sơ đồ chân AT89S52 Mặc dù thành viên họ 8051 (ví dụ 8751, 89S52, 89C51, DS5000) có kiểu đóng vỏ khác nhau, chẳng hạn hai hàng chân DIP (Dual In-Line Pakage), dạng vỏ dẹt vuông QPF (Quad Flat Pakage) dạng chip khơng có chân đỡ LLC (Leadless Chip Carrier) chúng có 40 chân cho chức khác vào I/O, đọc RD\, ghi WR\, địa chỉ, liệu ngắt Cần phải lưu ý số hãng cung cấp phiên 8051 có 20 chân với số cởng vào cho ứng dụng yêu cầu thấp Tuy nhiên hầu hết nhà phát GVHD: Đào Văn Đã Page 20 Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I triển sử dụng chip đóng vỏ 40 chân với hai hàng chân DIP nên người thực đề tài tập trung mô tả phiên Hình 2.12: Sơ đồ chân AT89S52 2.6.2.1 Chức chân AT89S52 -VCC: chân cung cấp điện -GND: chân nối mát -Port 0: gồm chân 32-39 (P0.0…P0,7) Port port có chức Trong thiết kế cỡ nhỏ không dùng nhớ mở rộng có chức đường IO Đối với thiết kế cỡ lớn có nhớ mở rộng, kết hợp bus địa bus liệu -Port1: chân 1-8 (P1.0…P1.7) Port port IO Có thể dùng cho giao tiếp với thiết bị ngồi cần Port khơng có chức khác, chúng dùng cho giao tiếp với thiết bị bên -Port 2: chân 21-28 (P2.0….P2.7) Port port có tác dụng kép Được dùng đường xuất nhập byte cao bus địa thiết bị dùng nhớ mở rộng -Port 3: chân 10-17 (P3.0…P3.7) Port port xuất nhập bit chiều có điện trở kéo lên bên Các chân port có nhiều chức năng, cơng dụng chuyển đởi có lien hệ với đặc tính đặc biệt 89S52 GVHD: Đào Văn Đã Page 21 Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I -RST: Ngõ vào reset Mức cao chân chu kỳ máy dao động hoạt động sẽ reset AT89S52 -ALE/ PROG Xung ngõ cho phép chốt địa ALE (address latch enable) cho phép chốt byte thấp địa thời gian truy xuất nhớ Chân dùng làm ngõ vào xung lập trình ( PROG ) thời gian lập trình Flash Khi hoạt động bình thường, xung ngõ ALE ln ln có tần số bằng 1/6 tần số mạch dao động chip, sử dụng cho mục đích định thời từ bên tạo xung clock Tuy nhiên cần lưu ý xung ALE sẽ bị bỏ qua mỗi chu kỳ truy xuất nhớ liệu Khi cần, hoạt động cho phép chốt byte thấp địa sẽ vơ hiệu hố bằng cách set bit ghi chức đặc biệt có địa byte 8EH Khi bit set, ALE tích cực tring thời gian thực thi lệnh MOVX MOVC Ngược lại chân sẽ kéo lên mức cao Việc set bit không cho phép hoạt động chốt byte thấp địa sẽ khơng có tác dụng vi điều khiển chế độ thực thi chương trình ngồi - PSEN : Chân cho phép nhớ chương trình PSEN (program store enable) điều khiển truy xuất nhớ chuơng trình ngồi Khi AT89S52 thực thi chương trình nhớ chương trình ngồi, PSEN tích cực lần cho mỡi chu kỳ máy, ngoại trừ trường hợp tác động PSEN bị bỏ qua cho mỗi truy xuất nhớ liệu - EA / Vpp: Chân cho phép truy xuất nhớ EA (external access enable) phải nối với GND phép chip vi điều khiển tìm nạp lệnh từ vị trí nhớ nhớ chương trình ngồi, địa 0000H FFFFH Tuy nhiên cần lưu ý có bit khố 1(clock bit 1) lập trình, EA sẽ chốt bên reset EA nên nối với Vcc để thực thi chương trình chip Chân EA / Vpp nhận điện áp cho phép lập trình Vpp thời gian lập trình cho Flash, điện áp cấp cho phận có yêu cầu điện áp 12V -XTAL 1: Ngõ vào đến mạch khuyếch đại đảo dao động ngõ vào đến mạch tạo xung clock bên chip -XTAL 2: Ngõ từ mạch khuyết đại đảo mạch dao động GVHD: Đào Văn Đã Page 22 Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I CHƯƠNG 3: TÍNH TỐN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 3.1 Sơ đồ khối Khối phát RF GVHD: Đào Văn Đã Khối thu RF Page 23 Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I K hối điều khiển Khố i chấp hành Hình 3.1: Sơ đồ khối 3.2 Chức khối * Khối phát RF mã hóa: Module phát RF phát sóng kèm liệu mã hóa từ IC PT2262 thông qua hệ thống nút nhấn * Khối thu RF giải mã: Module thu RF nhận tín hiệu sóng mang giải mã thơng qua IC PT2272, sau xuất mức tín hiệu tương ứng đến khối điều khiển * Khối chấp hành: nhận tín hiệu điều khiển, thực đóng mở thiết bị điện thông qua Relay * Khối điều khiển: – Là thành phần hệ thống, nhận tín hiệu từ khối thu – Xuất tín hiệu hiển thị trạng thái thiết bị đến khối hiển thị – Xuất tín hiệu điều khiển đến khối chấp hành điều khiển đóng ngắt relay * Khối nguồn: cấp điện áp phù hợp cho linh kiện mạch để hệ thống hoạt động ổn định liên tục GVHD: Đào Văn Đã Page 24 Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I 3.3 Sơ đồ nguyên lý Hình 3.2 Sơ đồ nguyên lý mạch GVHD: Đào Văn Đã Page 25 Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I 3.4 Sơ đồ mạch in Hình 3.3: Sơ đồ mạch in hệ thống GVHD: Đào Văn Đã Page 26 Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I 3.5 Sản phẩm Hình 3.4 Ảnh sản phẩm GVHD: Đào Văn Đã Page 27 Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I 3.6 Nguyên lý hoạt động - Sau dùng máy biến áp ta nguồn điện 12VAC Sau ta cho nguồn điện qua cầu chỉnh lưu Lúc nguồn điện chuyển từ dạng điện áp xoay chiều thành điện áp chiều Tiếp theo ta cho nguồn điện qua tụ điện để lọc phẳng tần số Cuối ta cho nguồn điện qua IC 7805 trở thành nguồn điện 5VDC cấp nguồn cho mạch điện - Khi có tín hiệu từ khối phát RF, tín hiệu sẽ mã hóa phát sóng RF tới khối thu Khối thu RF sẽ nhận tín hiệu từ khối phát ,sau sẽ giải mã tín hiệu xuất tín hiệu đến vi điều khiển - Vi điều khiển sẽ đưa tín hiệu điều khiển đến khối chấp hành , khối chấp hành để đóng cắt Rơ le cho tải hoạt động - Vi điều khiển đưa tín hiệu điều khiển tới khối hiển thị để hiển thị thông tin trạng thái thiết bị GVHD: Đào Văn Đã Page 28 Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I CHƯƠNG : KẾT LUẬN 4.1 kết đạt Quá trình tìm hiểu nghiên cứu để hồn thành đồ án giúp chúng em củng cố lại kiến thức học mở rộng thêm nhiều kiến thức mới, đồng thời có dịp cọ sát với thực tế rút nhiều kinh nghiệm bở ích Dưới hướng dẫn thầy Đào Văn Đã giúp chúng em hoàn thiện đề tài “Điều khiển thiết bị điện từ xa dùng sóng RF” cách hồn chỉnh Sau nhiều tuần tích cực tìm hiểu nỡ lực thực hiện, chúng em hoàn thành đồ án theo yêu cầu thời gian quy định Dưới kết đạt ưu điểm mạch đồ án: Điều khiển đóng, ngắt thiết bị điện từ xa thơng qua sóng RF Có chế độ điều khiển trực tiếp bằng tay board tiện lợi dễ dàng sử dụng Board mạch thiết kế gọn xếp hợp lý, dễ dàng sử dụng mang tính thẩm mĩ cao 4.2 Hướng phát triển - Có thể phát triển để điều khiển nhiều thiết bị - Ứng dụng điều khiển thiết bị tự động hóa cơng nghiệp - Xây dựng sản phẩm hoàn thiện phần cứng phầm mềm - Phát triển lên quy mô điều khiển lớn hơn, ứng dụng nhà thông minh Trong suốt trình làm đồ án chúng em rèn luyện khả làm việc theo nhóm, đồng quen dần với cách làm việc độc lập, biết cách tổ chức công việc xếp thời gian cách hợp lý, rèn luyện kỹ cần thiết cho chun ngành Đó kết to lớn mà chúng em thu nhận sau nghiên cứu thực xong đề tài Mong rằng đề tài sẽ bạn sinh viên khoá sau tiếp tục thực yêu cầu khắc phục hạn chế đề tài này, để tạo sản phẩm có chất lượng cao phục vụ cho sản GVHD: Đào Văn Đã Page 29 Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I xuất đời sống hội Cuối lần chúng em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn thầy: Đào Văn Đã thầy cô khoa, bạn giúp chúng em hoàn thành đồ án Chúng em xin chân thành cảm ơn! Nhóm sinh viênthực Bùi Xuân Đạt Nguyễn Hồng Phường TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Datasheet PT2262 GVHD: Đào Văn Đã Page 30 Trường ĐHSPKT Hưng Yên Khoa:Điện-Điện tử Đồ án tích hợp I [2] Datasheet PT2272 [3] Datasheet module thu phát RF 315 MHz [4] Datasheet LCD 16x2 [5] Lê Văn Doanh: Điện tử công suất, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2009 [6] Nguyễn Bính : Điện tử công suất, NXB Kỹ thuật, 2007 [7] Tài liệu tham khảo từ Internet: http://www.banlinkien.vn http://www.hoiquandientu.net Cùng số từ khóa tài liệu tham khảo khác qua cơng cụ tìm kiếm Google GVHD: Đào Văn Đã Page 31 ... vực điều khiển - nhân tố định phát triển đất nước, người thực đề tài Điều khiển thiết bị điện từ xa dùng sóng RF với mục đích thực hành ứng dụng quan trọng ngành công nghiệp điều khiển thiết bị. .. thuật toán điều khiển giám sát thiết bị điện - Viết chương trình điều khiển giám sát thiết bị điện - Tính tốn, thiết kế thi công mạch điều khiển giám sát thiết bị điện 1.2 Nhiệm vụ đề tài Thiết kế... dụng điều khiển từ xa phổ biến rộng rãi công nghiệp dân dụng: - Hệ thống bảo vệ từ xa: chống trộm, báo động,… - Điều khiển thiết bị điện từ xa: đèn, quạt, relay, … - Công nghiệp đồ chơi điều khiển
- Xem thêm -

Xem thêm: điều khiển thiết bị từ xa bằng sóng RF, điều khiển thiết bị từ xa bằng sóng RF, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, 3 Khái niệm về Rơle, Hình 2.12: Sơ đồ các chân AT89S52, CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay