tam ly hoc phat giao Hoa Thuong chon thien

24 12 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 05:21

TÂM HỌC PHẬT GIÁO HT.Chơn Thiện -o0o Nguồn http://www.thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 25-7-2009 Người thực : Nam Thiên – namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org Mục Lục A GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TÂM HỌC PHƯƠNG TÂY 2.VỀ TÂM HỌC PHẬT GIÁO B NỘI DUNG ABHIDHAMMATTHANGAHA I.TÂM II CÁC TÂM SỞ (CETASIKA) III.LỘ TRÌNH CỦA TÂM IV KIẾT SANH THỨC (PATISANDHI) -o0o A GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TÂM HỌC PHƯƠNG TÂY 1.1.Các định nghĩa: ·Các dịnh nghĩa tâm học trước kỷ XX (tiêu biểu): a.Wilhelm Wundt (1832 – 1920), người Đức: Wundt nhà sáng lập phòng thực nghiệm tâm gọi Psychological laboratory (1879), định nghĩa: “Tôi thiết nghĩ, tâm học phải nghành nghiên cứu kinh nghiệm ý thức Cơng việc phân tích cảm giác, cảm thọ ý niệm, vào phần (nền tảng) chúng, hệt nhà hóa học phân tích vật chất phức tạp Bằng cách đó, đến hiểu biết chất tâm người ” Nghành Tâm học có tên gọi “Tâm cấu trúc học” (Structuralist) (Psychology, Robert A Baron, Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi – 110001, 1995, p.4) b.William James (1842-1910), người Mỹ: James tác giả tập sách có ảnh hưởng trước gọi tập “Các nguyên Tâm học” (Principles of Psychology), định nghĩa: “Tôi không đồng ý – không đồng ý với định nghĩa Wundt - Cái tâm khơng tỉnh Nó ln ln thay đổi Cái tâm hữu dụng – có lẽ hữu dụng mà có Như thế, cơng việc dành cho Tâm học phải công việc hiểu rõ Tâm vận hành đời sống ngày Như để chất Tâm giúp thích nghi với giới phức tạp vô thường này? Để hiểu rõ Tâm người, phải nghiên cứu Tâm vận hành nào, nhận rõ ràng phần tâm, hay phần tố tâm, có ý nghĩa, cung ứng phần miêu tả tổng thể” Nghành tâm học gọi “Tâm vận hành” (Ibid, p.4) c.John B Watson, người Mỹ (1878-1958): Watson nhà sáng lập phương pháp chế ngự nghành Tâm học kỷ XX (suốt kỷ XX), định nghĩa: “Cả hai anh (chỉ Wundt James) nghệt Chúng ta biết (thấy được, hiểu được) tâm, thấy biết “cảm nghiệm ý thức” Những quan sát cách ứng xử cơng khai (bên ngồi) Chúng ta khơng thể ghi lại cách xác tiếp diễn tâm – dù Như thế, ý tưởng xử dụng nội quan phương pháp nghiên cứu để xây dựng lên khoa học mẻ buồn cười Sự ứng xử biểu lộ bên điều mà khảo sát (quan sát) hay trắc đạc cách khoa học, nên ứng xử công khai (tánh hạnh) phải quy điểm Tâm học” Nghành Tâm mà ông đưa gọi “Tâm ứng xử” hay gọi “nghĩa cử học”, “tánh hạnh học” (Behaviorism) (Ibid, p.4) ·Các định nghĩa tâm học thập niên cuối kỷ XX: Từ ba định nghĩa vừa giới thiệu trên, Wundt thực đại biểu nhà “Cấu trúc học”, James đại biểu nhà “Chức học”, Watson đại biểu nhà “Tánh hạnh học” (hay ứng xử học) Các nhà Tâm học thập niên cuối kỷ XX phần lớn tin tưởng vào nghành “Tánh hạnh học” (Behaviorism) – phần nhà Tâm học chủ trương nghành tâm nhân (Humanism) – Tuy nhiên nhà tâm nhận thức “Tánh hạnh học” điều quan tâm họ, họ quan tâm nghiên cứu tâm nhiều khía cạnh (hay phương diện) khác nữa, Nhận thức, Sinh lý, Xã hội – Văn hóa, Động lực tâm học (Cognitive, Physiologycal, Sociocultural, Psychodynamic perspectives) a.Về khía cạnh nhận thức (hiểu biết): Như giới thiệu sinh viên chuyển trường hay tiếp tục theo học cấp học cao trường khác, Viện trưởng, đại diện Viện trưởng, hay giáo sư, cần theo dõi, quan sát sinh viên để cung cấp số thông tin khả nhận thức, khả ghi nhớ, tiếp thu, khả học vấn (thông minh, giỏi ), hiếu học, cần mẫn, v.v sinh viên Đây để ý (lưu ý) tiến trình nhận thức (hiểu biết) b.Về khía cạnh sinh lý: Khi người suy tư, nghe nhạc, đói bụng, khát nước hay giận hờn, giận dữ, có xảy đến với thể người ấy? Cái xảy đến người mơ mộng, âu sầu, ham muốn dục tình hay muốn đọc sách hay? Thực có “một ấy” xuất trường hợp vừa nêu Là người sống, cảm thọ mình, ln có kiện sinh kèm theo mức độ Hoạt động não bộ, hệ thần kinh, giải phóng hormores, lượng, nhiệt lượng thể luôn nối kết với mà người cảm thọ, tư duy, nói năng, v.v Hiểu biết kiện sinh vật học phần tố nghiên cứu Ngành tâm học c.Về khía cạnh Văn hố – Xã hội: Về khía cạnh này, Robert A Baron nêu trường hợp biểu trưng để nhận rõ, đại để: Quan sát hai nhà ngoại giao đàm phán thoả thiệp thương mãi: người Mỹ, người Nhật Nhà đàm phán Mỹ đưa số đề nghị Nhà đàm phán Nhật mỉm cười mà không đáp lại lời đáp cụ thể Nhà đám phán Mỹ nhắc lại, nhà đám phán Nhật mỉm cười Điều nầy khiến nhà đàm phán Mỹ trở nên giận phá đàm phán Thái độ biểu khác hai nhà đàm phán có liên hệ đến hai văn hoá (Culture) khác Mỗi văn hoá, giáo dục thường dẫn cho người văn hoá cách xử (ứng xử) riêng biệt: người Mỹ chấp nhận cách nói thẳng thắn: chấp nhận chối từ (khơng có sai chối từ đề nghị người khác); người Nhật quan niệm nên cần thời gian để tìm hiểu ý muốn hai bên trước vào giải vấn đề, nói thẳng lời chối từ không lịch sự, cách tốt Điều nói lên hệ thống văn hóa, xã hội có ảnh hưởng mạnh đến nhận thức, cảm nhận hay ứng xử cá nhân Vì vậy, để hiểu rõ cách ứng xử (tánh hạnh), nhiều khía cạnh ứng xử, cần tìm hiểu yếu tố văn hoá, xã hội d.Về động lực tâm (Psychodynamic Perspective) ·Do nhiều nhà tâm học chủ trương, khơng nhà sáng lập ·Quan sát, phân tích giấc mơ mối liên hệ mơ tâm hàng ngày (Mộng chiêm bao vậy!) ·Quan sát tượng: -Tâm rối loạn (Psychological disorder) -Tâm bệnh (Metal illness) Do động lực bên bên tác động ( Forces; Urges; Tendencies) ·Chấp nhận Behaviorism, cần bổ sung thêm nhiều phương diện tâm (nghiên cứu) ·Chấp nhận vô thức (tiềm thức) Freud khởi xướng, không chấp nhận thuyết Nhân tính ơng ta 1.2.Nét đặc trưng Tâm học phương Tây: Từ phần vừa trưng dẫn, Tâm học phương Tây bật số nét tiêu biểu sau: -Dựa vào thông tin giác quan giới hạn thiếu xác người -Dựa vào quan sát khả quan sát người quan sát -Dựa vào phân tích tổng hợp tổng hợp tư ngã tính -Dựa vào phương pháp nghiên cứu kỷ thuật khoa học ghi nhận trắc đạc -Mục tiêu tìm hiểu tâm cá nhân (riêng lẻ, đại chúng quần chúng) thực dụng để đáp ứng yêu cầu lợi ích kinh tế, ngoại giao, xã hội, yêu cầu lợi ích cá nhân -Dựa vào kết nghiên cứu gián tiếp nhân duyên (lãnh vực) liên hệ đến biểu tâm cá nhân Tất điểm dựa nghành Tâm học không giúp người thấy rõ thật tâm tâm người khác, khơng nói lên thật hạnh phúc, người đời Đây mà nghành tâm học tiếp tục hành trình vơ định (nếu khơng chấm dứt, ngừng lại, cơng tác tìm hiểu, nghiên cứu tâm người) -o0o 2.VỀ TÂM HỌC PHẬT GIÁO Từ thời kiết tập Kinh, Luật, Luận thứ ba, triều đại đế Asoka (thế kỷ thứ III trước Tây lịch) kỷ thứ IV sau Tây lịch (và nay), có ba hệ thống Tâm học Phật giáo xuất hiện: -Cu Xá Luận (thuộc Nhất Thiết Hữu Bộ – Sarvastivada) -Duy Thức luận ( thuộc Phật giáo phát triển – Mahayana) -Abhidhamma (thuộc Thượng Tọa Bộ – Theravada) Cả ba hệ thống xây dựng từ hệ thống kinh tạng, từ chứng ngộ giải thoát tận Đức Phật Đây dòng tâm linh thực nghiệm vừa xử dụng phương pháp phân tích, vừa dựa vào “tâm chứng” chư Phật, chư Tổ, vừa để thích ứng với thời đại phát triển triết học, văn học hầu để giới thiệu đường huấn luyện tâm dần đến chân hạnh phúc Phật giáo: Con đường Thiền định (hay Giới – Định – Tuệ) Bài viết giới thiệu hệ Tâm Abhidhamma Về Abhidhamma, cụ thể phần giới thiệu tập: Abhidhammatthasangaha (Thắng Pháp Tập Yếu Luận) Như lời giới thiệu tổng quát Hoà thượng Viện trưởng HVPGVN, TP HCM, lời nói đầu tập Thắng Pháp Tập Yếu Luận, tạng Abhidhamma cơng trình hệ thống lại đức Phật dạy cho nhiều người, nhiều nơi, nhiều vấn đề liên hệ đến Sắc pháp (thế giới vật lý) tâm pháp (thế giới tâm lý), cảnh giới (Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới, Siêu giới), ác tâm, hại tâm, sân tâm, tham tâm, si tâm, tuệ tâm, giải thoát tâm, nhân nghiệp báo, tái sanh, luân hồi, v.v vốn kết tập kinh tạng Tập Abhidhammatthasangaha tóm tắt (toát yếu hệ thống hoá) bảy luận luận tạng Pàli, bao gồm: 1.Dhammasangani (Pháp tụ luận) nghiên cứu 2.Vibhanga (phân tích, phân biệt luận) luận 3.Patthàna (Phát trí luận) 4.Dhàtu -kathà ( Giới luận, Giới thuyết luận) mặt 5.Puggala-Pannđđatti (Nhân thi thiết luận) Được số nhà Phật học xem ba xưa Được xem có trước thời vua Asoka 6.Yamaka (Song đối luận) 7.Kathàvatthu (Luận hay Thuyết luận) Do ngài Moggaliputta sáng tác vào thời kỳ kiết tập kinh điển lần thứ ba Bản luận tóm tắt phân tích tâm người chi ly, ghi nhận Tâm hoạt động thường xuyên qua 89 (hay 121) tâm (cittas) 52 tâm sở (cetasikas) Sự diện di động nhóm tâm sở hình thành loại tâm, Dục giới tâm, Sắc giới tâm và, Vơ sắc giới tâm, Siêu giới tâm; hình thành thể loại tâm Bất thiện tâm, Vô nhân tâm Tịnh quang tâm (thuộc thiện tâm, ác tâm tâm nghiệp khứ hình thành – Vơ nhân tâm-); trình bày dạng Thiện tâm, Dị thục tâm, Duy tác tâm Đặc biệt Abhidhamma miêu tả Kiết sanh thức ( Patisandhi) liên hệ đời đời sau, giới thiệu trạng thái tái sanh người Abhidhammatthasangaha giới thiệu đường vào cảnh giới tâm, đường Thiền định, truyền thống (hay đường GiớiĐịnh-Tuệ) Các phần thuộc nội dung tập sách giới thiệu tiếp -o0o B NỘI DUNG ABHIDHAMMATTHANGAHA Theo chân nghĩa triết học, pháp thuộc Abhidhamma gồm có loại tất cả: Tâm, Tâm sở, Sắc Niết bàn I.TÂM Có loại Tâm: -Dục giới tâm -Sắc giới tâm -Vô sắc giới tâm -Siêu giới tâm I.1 Dục giới tâm: Có tất 54 loại Dục giới tâm (kàmàvacaram) bao gồm loại sau: 23 Dị thục tâm, 20 Thiện bất thiện tâm, 11 Duy tác tâm trình bày sau: (theo bất thiện tâm, vô nhân tâm, tịch quang tâm) ·Về bất thiện tâm có 12 tâm sau: -8 Tâm với tham (gọi tham tâm) -2 Tâm với sân (gọi sân tâm) -2 Tâm với si (gọi si tâm) a) Tham tâm: a.1 Một tâm với hỷ, có mặt tà kiến, khơng cần nhắc bảo (vì tham tâm khởi mạnh) a.2 Một tâm với hỷ, có mặt tà kiến, cần nhắc bảo (vì tham tâm yếu, cần có thêm dun nhắc nhở, đánh thức, kích thích) a.3 Một tâm với hỷ, khơng có mặt tà kiến, khơng cần nhắc bảo (vì tâm mạnh) a.4 Một tâm với hỷ, khơng có mặt tà kiến, cần nhắc bảo (vì tâm yếu) loại tâm làm việc bất thiện cách thích thú a.5 Một tâm với xả, có mặt tà kiến, khơng cần nhắc bảo (vì tâm mạnh) a.6 Một tâm với xả, có mặt tà kiến, cần nhắc bảo (vì tâm yếu hơn) a.7 Một tâm với xả, khơng có mặt tà kiến, khơng cần nhắc bảo (vì tâm mạnh) a.8 Một tâm với xả, khơng có mặt tà kiến, cần nhắc bảo (vì tâm yếu) Bốn tâm làm việc bất thiện cách thản nhiên b) Hai sân tâm: b.1 Một tâm với ưu (chán ghét, domanassa), có mặt hận (muốn huỷ diệt đối tượng chung, Patigha), khơng cần nhắc bảo (vì tâm mạnh) b.2 Một tâm với ưu, có mặt hận, cần nhắc bảo (vì tâm yếu) Hai tâm làm việc bất thiện với thái độ chán ghét, oán hận đến muốn tiêu diệt đối tượng bị chán ghét c) Hai si tâm: c.1 Một tâm với xả, có mặt nghi c.2 Một tâm với xả, có mặt trạo cử Đối chiếu với kinh tạng Nikàỳa, thấy 12 tâm bất thiện bị chi phối đủ năm triền (trạo cử, hôn trầm, dục, sân, nghi: tất hành động bất thiện năm triền phát sinh cả) ·Về vơ nhân tâm có 18 tâm, bao gồm: -7 Bất thiện dị thục tâm -8 Thiện dị dục tâm -3 Vô nhân tác tâm a.7 bất thiện dị thục tâm: -Nhãn thức với xả -Nhĩ thức với xả -Tỷ thức với xả -Thiệt thức với xả -Thân thức với khổ -Tiếp thọ tâm với xả -Suy đạc tâm với xả b.8 thiện dị thục tâm: -Nhãn thức với xả -Nhĩ thức với xả -Tỷ thức với xả -Thiệt thức với xả -Thân thức với lạc -Tiếp thọ tâm với xả -Suy đạc tâm với hỷ -Suy đạc tâm với xả c.3 Vô nhân tác tâm: -Ngã môn hướng tâm với xả, -Ý mông hướng tâm với xả -Tiếu sanh tâm với hỷ ·24 Dục giới tịnh quang tâm: (# Dục giới thiện tâm) bao gồm: -8 Dục giới tịnh quang thiện tâm, -8 Dục giới tịnh quang dị thục tâm, -8 Dục giới tịnh quang tác tâm a.8 Dục giới tịnh quang thiện tâm: a1 Một tâm với hỷ, có mặt trí, khơng cần nhắc bảo a2 Một tâm với hỷ, có mặt trí, cần nhắc bảo a3 Một tâm với hỷ, khơng có mặt trí, khơng cần nhắc bảo a4 Một tâm với hỷ, khơng có mặt trí, cần nhắc bảo a5 Một tâm với xả, có mặt trí, khơng cần nhắc bảo a6 Một tâm với xả, có mặt trí, cần nhắc bảo a7 Một tâm với xả, mặt trí, khơng cần nhắc bảo a8 Một tâm với xả, khơng có mặt trí, cần nhắc bảo b.8 Dục giới tịnh quang dị thục tâm: b1 Một tâm với hỷ, có mặt trí, khơng cần nhắc bảo b2 Một tâm với hỷ, có mặt trí, cần nhắc bảo b3 Một tâm với hỷ, khơng có mặt trí, khơng cần nhắc bảo b4 Một tâm với hỷ, khơng có mặt trí, cần nhắc bảo b5 Một tâm với xả, có mặt trí, khơng cần nhắc bảo b6 Một tâm với xả, có mặt trí, cần nhắc bảo b7 Một tâm với xả, mặt trí, khơng cần nhắc bảo b8 Một tâm với xả, khơng có mặt trí, cần nhắc bảo Ghi chú: -Tám tâm kết chín muồi (dị thục) tám dục giới tịnh quang thiện tâm -Tám tâm Vô nhân dị thục (giới thiệu phần kế) – Ahetuka kusabavipàkacittam- Như thiện tâm làm nhân tạo 16 dị thục tâm -Riêng 12 bất thiện tâm giới thiệu phần trước có mặt Vơ nhân bất thiện dị thục tâm c.8 Dục giới tịnh quang tâm: c1 Một tâm với hỷ, có mặt trí, khơng cần nhắc bảo c2 Một tâm với hỷ, có mặt trí, cần nhắc bảo c3 Một tâm với hỷ, khơng có mặt trí, khơng cần nhắc bảo c4 Một tâm với hỷ, khơng có mặt trí, cần nhắc bảo c5 Một tâm với xả, có mặt trí, khơng cần nhắc bảo c6 Một tâm với xả, có mặt trí, cần nhắc bảo c7 Một tâm với xả, khơng có mặt trí, khơng cần nhắc bảo c8 Một tâm với xả, khơng có mặt trí, cần nhắc bảo + Ghi chung Dục giới tâm: 1.- Trong 54 tâm dục giới sinh khởi (hoạt động) có 12 bất thiện tâm bất thiện dị thục tâm (7 tâm xem bất thiện tâm), tổng cộng có 19 dục giới tâm bất thiện -Trong có dục giới thiện dị thục tâm 24 tịnh quang tâm (được xem thiện tâm), tổng cộng có tất 32 dục giới thiện tâm -Ở đây, thấy rõ cõi dục (bao gồm Dục giới thiên) hoạt động thiện tâm nhiều hơn, mạnh Cuộc sống bật hẳn nét thiện, hiền Đây quan điểm trình bày luận sư Abhidhamma 2.– Các thiện tâm ln ln có động cơ, hay có mặt, chánh kiến, chánh tư đưa đẩy tâm xỷ xả -Các bất thiện tâm luôn bị điều động tham, sân, si hận 3.Phân tích lại tổng hợp lại Dục giới tâm mà Abhidhamma giới thiệu phát rằng: Tất bất thiện tâm phát sinh từ nhân tố (hay phần tử năm nhân tố) gọi Ngũ triền Các thiện tâm cảnh Dục (Dục giới) phát sinh từ chánh kiến, từ nhiếp phục dần mạnh Ngũ triền Khi ngũ triền lặn hẳn đi, nhường chổ cho năm thiền chi: Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Nhất tâm Dục giới tâm liền chuyển hóa thành sắc giới tâm (từ sơ đến Ngũ thiền – hay sơ đến Tứ thiền theo kinh tạng) Như Abhidhamma phương pháp phân tích chi li có tính cách triết học, khoa học, hệ thống tâm cách logic kiết tập rõ ràng kinh tạng Abhidhamma, thật, luận sư tác luận nói từ đầu luận rằng: Từ ý nghĩa triết học (hay cách triết học rằng), Abhidhamma gồm có pháp: Tâm, Tâm sở, Sắc Niết bàn – Tattha vuttàbhi – dhammatthà paramatthato, cittam, cetasikam, rùpam nibbànamiti sabbathà – hệ thống vừa triết tâm lý, vừa tâm thực nghiệm Từ đây, Abhidhamma rõ sắc thái Phật giáo phát triển, mở đầu cho dòng Phật giáo phát triển sau (mà thường gọi Mahayana) I.2 SẮC GIỚI TÂM (Rùpàvacaram): Sắc giới tâm có 15 tâm : sắc giới thiện tâm, sắc giới dị thục, sắc giới tác tâm ·Về sắc giới thiện tâm : -Đệ thiền thiện tâm với tầm, tứ, hỷ lạc tâm -Đệ nhị thiền thiện tâm với : tứ, hỷ, lạc tâm -Đệ tam thiền thiện tâm với :hỷ, lạc tâm -Đệ tứ thiền thiện tâm với : lạc tâm -Đệ ngũ thiền thiện tâm với :xả tâm @ Ghi chú: 1) Theo phần thích nghĩa Abhidhammatthangha, để vào đệ thiền hành gia phải dùng tượng quán để tu tập :đối tượng gọi Parikamma Nimitta (sơ tướng) Nhìn đối tượng kết nhắm mắt mà thấy vòng tròn sáng (đối tượng quán vật đất sét, hình tròn trét phẳng, màu hồng) : kết gọi Uggaha Nimitta ( thơ tướng) Nếu đối tượng nhìn thấy (lúc nhắm mắt) vòng sáng khơng có tỳ vết theo trí tưởng tượng : kết gọi Pàtibhàga Nimitta (quang tướng) Tiếp tục trú quang tướng ngũ triền bị đoạn trừ ( chuyển thành thiền chi) chứng đắc đệ thiền sắc giới 2) Theo tơn giả Buddhaghosa theo kinh tạng Nikàya trú tâm đối tượng đối nghịch để trực tiếp đoạn trừ ngũ triền ( trú bất tịnh tướng để loại trừ Dục triền cái; trú từ tâm để loại trừ sân triền cái; trú vào hay chánh kiến để loại trừ nghi triền cái; trú vào tư để loại trừ hôn trầm triền cái; trú vào để loại trừ trạo cử triền cái.) Như hình thức quán (nhìn) Parikamma Nimitta mang sắc thái thiền (samatha); hình thức thiên quán (vipassana) 3) Phần thích nghĩa khơng nói phương cách để vào định thứ hai Riêng theo kinh tạng Nikàya hành giả Đệ thiền tác ý loại trừ Tầm tâm sở (hay Tầm thiền chi) – Vitakka - (nghĩa nhiếp tâm dối tượng thở) hành giả vào Đệ nhị thiền sắc giới Theo kinh thuật lại lộ trình hành thiền Thế Tơn Đức Thế Tôn tác ý (quán) đến nguy hiểm ngũ dục lạc (lạc sắc, thanh, hương, vị xúc) liền đoạn trừ tầm tứ thiền chi để vào đệ tam thiền sắc giới (# Đệ nhị thiền Kinh Tạng) ® Như hình thái tu tập nhiếp niệm vào thở hình thái Samatha; hình thái qn hiểm nguy ngũ dục hình thái Vìpassana ·Về sắc giới Dị Thục Tâm (Vipàkacittam): tương tự sắc giới Thiện Tâm, thay từ thiện tâm thành Dị Thục Tâm @ Ghi quan trọng : 1.Phần thích nghĩa Abhidhammatthangaha nói rằng: thiện tâm (Kussalahetu) amoha, adosa alobha (vô si, vô sân vô tham) sắc giới tâm mạnh nên có dị thục giống tâm chứng đắc nầy đến đời sau 2.Kinh tạng Nikàya ghi : Hành giả tu trú thiền sắc giới mà nhiên xả báo thân(chết) liền sanh cảnh giới tương ưng với thiền chứng 3.Như vậy, điểm này, Abhidhamma phản ánh trung thành với Kinh Tạng ·về sắc giới tác tâm (Kriyàcittam): tương tự sắc giới thiện tâm, thay từ thiện tâm thành từ tác tâm I.3 VÔ SẮC GIỚI THIỆN TÂM (Arùpàvacarakusalacittàni Arùpàvacarakusalacittam ) Có 12 vơ sắc giới thiện tâm : vô sắc thiện tâm, vô sắc dị thục tâm, vô sắc tác tâm ·Về vô sắc giới thiện tâm -Không vô biên xứ thiện tâm -Thức vô biên xứ thiện tâm -Vô sở hữu xứ thiện tâm -Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện tâm ¢ Ghi quan trọng : 1.Abhidhammatthangaha nghĩa : Trú tâm quang tướng (Patibhàganimitta ) ánh sáng yếu ớt đom đóm sinh từ đối tượng thấy ánh sáng lan khắp nơi (thấy tưởng sinh) Rồi hành giả đối tượng tác ý “Hư không vô biên”(Aøkàsa ananto) chứng đắc thực thiền Hư không vô biên xứ Hành giả trú tâm hư không vô biên mà tác ý Thức vô biên (Vinnànam anantam) thực chứng thiền thức vô biên xứ Tiếp tục trú Hư không vô biên xứ mà tác ý : khơng có (Natthi Kinci) chứng thực thiền Tiếp tục an trú thiền ( tế nhị ý nghĩa tác tưởng này) chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ (Nevasasannàyatana ) 2.Theo Kinh Tạng ghi : - Trú tứ thiền sắc định ( xả tâm) mà tác ý “Hư không vô biên”, “Thức vô biên”, “Khơng có vật cả” chứng đắc Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ Tại hành giả không nên vào Phi tưởng phi phi tưởng mà tác ý “Tứ vô lượng tâm” ( đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả) để vào diệt thị tưởng định Nhưng vô sở hữu định mà hành giả không tác ý cả, hay nhàm chán hữu vi vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ định 3.Như Luận Abhidhamma có thêm phần giới thiệu đối tượng trú quang tướng thay tứ sắc định Phần thực hành tương tự ûKinh tạng I.4 VỀ SIÊU THẾ TÂM (LOKUTTARA):Có siêu tâm, là: - Đạo quả thánh (Thinh văn) - Hay gọi siêu thiện tâm (4 siêu đạo) siêu dị thục tâm (4 siêu tâm) Tám siêu tâm là: -Dự lưu đạo tâm (Sotàpattimaggacittam) -Nhất lai đạo tâm (Sakadàgàmimaggcittam) tâm Siêu giới thiện -Bất lai đạo tâm (Anàgàmimaggacittam) -A la hán đạo tâm (Arhattamaggacittam) -Dự lưu tâm (Sotàpattiphalacittam) -Nhất lai tâm (Sakadàgàmiphalacittam) Siêu dị thục tâm -Bất lai tâm (Anàgàmiphalacittam) -A la hán tâm (Arhattaphalacittam) ¢ Ghi quan trọng : 1.Abhidhammathangaha ghi 10 kiết sử phải đoạn để chứng Thánh sau : 1, Thân kiến (Sakàyaditthi ); 2, Nghi (Vicikicchà); 3, Giới cấm thủ (Sìlabbataparànàsa); 4, Dục (hay dục –Kàmàràga ); 5, Sân (Patigha); 6, Hữu (sắc ái-Rùparàga); 7, Vô hữu (hay vô sắc ái-Aøuparàga); 8, mạn (Màna); 9, trạo cử (Uddhacca); 10, Vô minh (Avijjà) Phương pháp đoạn trừ 10 kiết sử quán tưởng pháp ấn ( khổ, vô thường vô ngã) Nét phần giới thiệu hệt lời dạy Kinh 2.Tuy nhiên, Abhidhammattha sangaha giới thiệu cách quán pháp ấn; Kinh tạng giới thiệu nhiều cách : a)Từ Tứ sắc định hành giả thấy rõ thật duyên sinh vô ngã thân danh sắc (hay ngũ uẩn) nầy, việc tiếp tục an trú thiền phát triển thiền quán (giác tỉnh) 10 kiết sử bị đoạn trừ b)Kinh trạm xe rõ :an trú vào “như tác ý” để vào giới tịnh , tâm tịnh , kiến tịnh , đoạn nghi tịnh , đạo phi phi đạo tịnh tịnh thấy biết – , hành giả liền đến đắc A – la hán c)Từ vô sở hữu xứ định hành tứ vơ lượng tâm hành giả thẳng vào Diệt thọ tưởng định đắc Ala – hán ( xem Phật học khái luận ) d)Từ tứ sắc định hành tứ vô lượng tâm để vào thánh ( tứ sắc định gọi phạm trú, thánh trú ) e)Tương ưng kinh ghi lại có 10 trường hợp đệ tử Thế Tơn đắc A-la-hán mà vào sắc định hay không định v.v… & Tổng luận Tâm trình bày Abhidhammattl sangaha : Có số điểm Abhidhammalsangaha cần ý : 1./ Sự phân tích tâm Dục giới, Sắc giới, Vơ sắc giới Siêu giới đặc biệt, chi li Đặc biệt giới thiệu vô nhân tâm cac dị thục tâm, nội dung mà không thấy đề cập Cu-Xá hay Duy thức 2./ Sự phân tích có loại tâm: loại cần nhắc bảo, loại không cần nhắc bảo, tương tự hệ thống có siêu đạo tâm siêu tâm, phân tích nầy bật hẳn vẻ triết lý, chia chẻ triết Trên thực tế, sau chứng Dự lưu quả, hành giả tiếp liền chứng Nhất lai đạo 3./ Riêng phần thích nghĩa có số điểm khơng thực phản ánh trung thành với lời dạy đức Phật kinh Nikàya-như có đề cập phần ghi phần trình bày-nhưng phần giải thích tác giả Anurudha Kachiyap nên không bàn thảo đến -o0o II CÁC TÂM SỞ (CETASIKA) A.TỔNG QUÁT: Có số điểm cần ý: 1.Mỗi tâm (hay tâm niệm) ngã thể cố định thường có mặt, mà tập hợp nhân duyên (điều kiện – conditions) gọi tâm sở (cetasika) 2.Các thức (viđđana) Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỉ thức, Thiệt thức, Thân thức, Ý thức, theo Abhidhamma, Tâm vương (cittam) bảy tâm sở kết hợp hình thành, là: Xúc (phassa), Tác ý (manasikàra), Thọ (vedàna), Tưởng (sađđa), Tư (cetanà), Nhất tâm (ekaggatà), Mạng (jìvindriya) Các tâm sở khởi lên lượt (không trước, khơng sau) 3.Mỗi loại tâm (tâm vương) hình thành tâm sở khác 4.Các bất thiện tâm sở hình thành (hay có mặt) bất thiện tâm Các thiện tâm sở hình thành (hay có mặt) thiện tâm Các thiện tâm sở Abhidhamma gọi tên khác là: tịnh quang tâm sở 5.Các tâm sở khởi diệt với tâm vương B.CÁC LOẠI TÂM SỞ: Theo hệ thống Abhidhammatthangaha, có tất 52 tâm sở xếp thành loại sau: -Biến hành tâm sở có (Sabbacittasàdhàranà: biến hành tất tâm) -Biệt cảnh tâm sở có (Pakinnacetasika) -Bất thiện tâm sơ có 14 (Akusalacetasika) -Tịnh quang tâm sở có 25 (Sobhanacetasika) B.1 Biến hành tâm sở: có 7: Xúc (phassa), Tác ý (manasikàra), Thọ (vedàna), Tưởng (sađđa), Tư (cetanà), Nhất tâm (ekaggatà), Mạng (jìvindriya) -Bảy biến hành tâm sở hình thành nên thức : Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân Ý thức -Tư tâm sở (Cetanà) có chức suy nghĩ, phối hợp chất chứa tâm sở với đối tượng Nó chi phối định đoạt hoạt động tâm -Bảy tâm sở ln có mặt loại tâm nên có tên biến hành tâm sở -Tư tâm sở (cetanà) nghiệp nhân (tác thành ngiệp) biểu thị tam niệm tạo nên nghiệp (thiện, ác hay tác) B.2 Biệt cảnh tâm sở: có 6: -Tầm (vitakka), Tứ (vicàra), Thắng giải (adhimokkha), Tinh (viriya), Hỷ (Pìti), Dục (chanda) ! Ghi chú: * Sáu tâm sở biệt cảnh có mặt tâm tương ưng với chúng * Hỷ khơng có mặt tâm với Xả, Ưu, Hận * Tinh tâm sở khơng có mặt tâm với trầm, phóng dật * Tầm có mặt Dục giới tâm (ngoại trừ 10 thức 18 vơ nhân tâm = 54 – 10); có mặt 11 đệ thiền Sắc giới tâm B.3 Bất thiện tâm sở: có 14: 1.Vơ tàm (Ahirikam = khơng biết xấu hổ – hổ với – làm điều ác) 2.Vô quý (Anottapam = sợ hãi – thẹn với người – làm điều ác) 3.Si (moha) 4.Tà kiến (ditthi hay micchàditthi) 5.Nghi (vicikicchà) Trạo cử (uddddhacca) Tham (lobha) Mạn (màna) Sân (dosa) 10 Tật (tật đố, ganh ghét, Isssà) 11 Xan (machariyam) 12 Hối (kukkuccam) 13 Hơn trầm (Thìna) 14 Thụy miên (middha) Õ Các bất thiện tâm sở có mặt bất thiện tâm B.4 Tịnh quang tâm sở: Có 25 1/ Tín 2/ Tàm 3/ Q 4/ Vô tham 5/ Niệm 6/ Trung tánh hay xả(Kàyapassdhi) 7/ Tâm sở thư thái 8/ Tâm sở khinh an 9/ Tâm khinh an 10/ Tâm sở nhu nhuyến 11/ Tâm nhu nhuyến 12/ Tâm sở thích ứng 13/ Tâm thích ứng 14/ Tâm sở tinh luyện 15/ Tâm tinh luyện 16/ Tâm sở chánh trực 17/ Tâm chánh trực 18/ Tâm thư thái 19/ Vô sân Õ Các tâm sở ln có mặt tịnh quang tâm 20 Õ24/ Ba tiết chế tâm sở (# vô si # chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng # giới uẩn) + Hai vô lượng tịnh quang tâm sở (Bi hỷ) 25/ Huệ tâm sở (# Tuệ uẩn) ! Ghi chú: -Trong 25 tịnh quang tâm sở Ba tiết chế tâm sở tương đương với Giới uẩn (hay Thánh giới uẩn) -Huệ tâm sở (hay vô si) vốn Tuệ uẩn -Tín, Niệm tâm sở khinh an v.v… thuộc Định uẩn (hay Thánh định uẩn) -Tâm sở vô sân vốn Từ tâm vô lượng Tâm sở trung tánh hay Xả # Xả vô lượng (cùng có mặt với Bi Hỷ vơ lượng tâm sở) Õ Như 25 tịnh quang tâm sở vốn Tâm Giới, Định, Tuệ Tâm Tứ vô lượng Hẳn nhiên 25 tịnh quang tâm sở hình thành Thiện tâm Giải thoát tâm (Hay Tâm giải Tuệ giải thốt) Õ Đạo đế đường tu tập Tâm để an trú phát triển 25 Tịnh quang tâm sở nầy Õ 19 Biến hành Tịnh quang tâm sở có mặt 59 Tịnh quang tâm (24 Dục giới tịnh quang + 15 Sắc giới tịnh quang + 12 Vô sắc giới tịnh quang + Siêu giới tâm) Õ Tiết chế tâm sở (chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng) tương đương với Giới uẩn có mặt tâm như: Dục giới thiện tâm, Siêu tâm (+ 16 tâm) -Hai vô lượng tâm sở (Bi Hỷ): Bi (karunà) lòng thương xót trước đau khổ mn lồi; Hỷ (mudità) lòng hoan hỷ trước thành tựu, hưng thịnh muôn lồi Õ Bi, Hỷ tâm sở gọi Vơ lượng chúng sinh có mặt vơ lượng Õ Bi, Hỷ khởi lên tuỳ duyên, tuỳ lúc, riêng biệt Õ Vô lượng tâm sở khởi lên tâm sau đây: ·Ở Đại hành tâm: có mặt Tâm sắc giới vàVô sắc giới (trừ Ngũ thiền, ngũ thiền thuộc xả) Do có mặt 12 tâm ([ 15 sắc tâm + 12 vô sắc tâm] – [3 sắc + 12 vô sắc]) !Ghi quan trọng: 1.Theo kinh tạng Nikàya, hành giả Vô sở hữu xứ định tu tập Tứ vơ lượng tâm (có từ Tứ sắc định hành Tứ vơ lượng tâm) – xem Phật học khái luận – Như có nghĩa Bi Hỷ khởi lên từ Vơ sở hữu xứ định, hay từ Tứ sắc định, Bi Hỷ có mặt cảnh thiền Xả Nhất tâm Đây điểm khác biệt Abhidhamma Nikàya cần khảo cứu lại 2.Có điểm cần quan tâm khảo sát nữa, rằng: 3.Theo Abhidhamma, Bi Hỷ vô lượng tâm sở khơng có mặt siêu tâm, Abhidhamma lại chấp nhận Bi Hỷ có mặt Dục giới tác tâm? (vốn tâm bậc A La Hán, bậc Thánh) Õ Nếu cho Bi Hỷ khơng có mặt siêu tâm dẫn đến kết luận rằng: Bi Hỷ khơng có mặt tâm bậc Thánh (đặc biệt thánh A La Hán), có nghĩa bậc Thánh khơng quan tâm đến khổ đau hạnh phúc người đời sao? (!) (Sẽ giải thích trường hợp Ngài Sumedha – Thiện Huệ – thời đức Phật Nhiên Đăng không nhập Niết Bàn, mà lại đời để độ khổ chúng sanh? Hiểu kiện Đức Thế Tôn rời Cung Đâu Suất để giáng trần độ sinh?) -o0o - III.LỘ TRÌNH CỦA TÂM (Cittavìthi) Hữu phần(Bhavanga) Õ Ngũ mơn hướng tâm (pancadvàra) Õ Tiền ngũ thức (pađcaviđđàna) Õ Tiếp thọ tâm(sampaticchana) Õ Suy đạt tâm(Santìrana) Õ Xác định tâm(Vatthapana) Õ Tốc hành tâm(Javana) Õ Chìm vào Hữu phần(Bhavangà) 1.[U1] Hữu phần hay tiềm thức,= trạng thái thụ động trôi chảy tâm thức Trạng thái gọi Bhavangà Có đối tượng kích vào tâm thức: thời điểm ngũ môn hướng tâm 3.Nhận có đối tượng kích thích: thời điểm Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thân thức Õ thức tuý( chức ghi nhận có mặt vật) mà chưa có tư khởi lên Do vậy, thời điểm chưa tác nghiệp (đây giai đoạn tiền ngũ thức) 4.Nhận đối tượng kích thích, ghi nhận có kích thích vào tâm thức: thời điểm tiếp thọ tâm (sampaticchina) Giai đoạn chưa tác nghiệp 5.Tìm hiểu phân tích đối tượng qua kinh nghiệm mà tâm thức kinh qua: giai đoạn hoạt động Suy Đạt Tâm (Santìrana) Đây hoạt động tư (ý thức), chưa có phản ứng tâm đối tượng ưa, ghét đối tượng.v.v…đến đây, tâm chưa tác nghiệp 6.Tâm thức xác định đối tượng tác nghiệp gì, theo hiểu biết cá nhân: chức xác định tâm(vatthapana) Tại đây, nghiệp chưa tác thành ·Ghi chú: Nếu đối tượng pháp trần khởi lên từ ý( nội tâm) lộ trình tâm gọi ý môn hướng tâm(manodvàràvajjana), tương đương với xác định tâm (votthapana) 7.Tâm thức phản ứng, xử đối tượng: thời điểm lúc quan trọng lộ trình Tâm Chức xử nầy tốc hành tâm(Javana) Đây thời điểm tác nghiệp * Ghi chú: Khi sắc pháp rơi vào phạm vi tiếp nhận mắt hay ngồi) hữu phần rung động hai lần dừng nghỉ; ngũ môn hướng tâm khởi lên diệt đi, làm phận hướng tâm đến đối tượng sắc ( qua sát na) Tiếp theo tâm sau theo thứ tự khởi lên diệt đi: Õ Nhãn thức thấy sắc (qua sát na) Õ Tiếp thọ tâm lãnh thọ sắc(qua sát na) Õ Suy đạt tâm suy tư, tìm hiểu sắc (qua sát na) Õ Xác định tâm xác định sắc (qua sát na) Õ Tốc hành tâm xử với sắc (qua sát na) Õ Đồng sở duyên tâm( tadàlambana) ( qua sát na) -tâm đồng sở duyên gìn giữ ghi nhận vào tiềm thức lập lập lại sát na Bấy đối tượng chìm vào hữu phần Õ Hữu phần rung động sát na khứ hữu phần sát na ð - Ngũ môn hướng tâm : sát na - Nhãn thức (5 thức đầu) : sát na -Tiếp tọ tâm : sát na -Suy đạt tâm : sát na -Xác định tâm : sát na -Tốc hành tâm : sát na -Đồng sở duyên tâm : sát na -Hữu phần rung động : sát na -Quá khứ hữu phần : sát na -o0o IV KIẾT SANH THỨC (PATISANDHI) I.TỔNG QUÁT: Trong ba hệ thống Tâm thuộc Luận Tạng Nhất thiết hữu bộ, Thượng toạ bộ, Phật giáo phát triển-Đại thừa) có Abhidhamma Theravada (Thượng toạ bộ) có trình bày trình bày đặc biệt Kiết sanh thức (hay kiết sanh tâm) liên hệ đời đời sau cảu nhiều cảnh giới từ Địa ngục cõi cao vô sắc giới Ở phần trình bày theo quan điểm Abhidhammatthansangha, phần ghi nhận định người biên soạn Kiết sanh thức có loại : - Ác thú Kiết sanh thức - Dục giới thiên kiết sanh thức (con người đề cập lộ trình tâm) - Sắc giới thiên kiết sanh thức - Vô sắc giới thiên kiết sanh thức II CÁC LOẠI KIẾT SANH THỨC : Kiết sanh thức Dục giới thiên: * Nguyên văn Abhidhammatthasangaha (HT Minh Châu dịch) : “ Thiện dị thục suy đạt tâm câu hữu với xã làm Kiết sanh thức, Hữu phần Tử tâm cho người sinh mù v v… A–tu–la bị đoạ lạc Còn Đại dị thục trường hợp làm phận Kiết sanh thức, Hữu phần Tử tâm cho sanh sanh Dục giới thiên Chín (9) Kiết sanh thức nầy gọi Kiết sanh thức Dục giới thiên, chúng hợp thành Kiết sanh thức Dục giới ? ·Tuổi thọ (tương tự NiKàya, khác tuổi thọ tuổi tứ Thiên vương thiên- có lẽ dịch thuật-) Tuổi thọ tứ thiên vương 500 tuổi trời triệu năm đời từ cõi trời dục giới cao có tuổi thọ dài lần nhiều tam thập tam(36 triệu năm); ma(144 triệu năm); đẩu suất thiên (576 triệu năm); tha hoá tự thiên (9,216 tỉ năm); hoá lạc thiên (2,304 triệu năm); 2.Kiết Sanh Thức Ơû Sắc Giới: ·Nguyên văn : “ Sơ thiền dị thục tâm tác động sơ thiền giới, phận kiết sanh thức, hữu phần tử tâm, đệ tam thiền dị thục tâm, đệ tứ thiền dị thục tâm Riêng chúng sanh vô tưởng thiên ( thuộc đệ tứ thiền thiên giới) kiết sanh thức sắc pháp đời sống lâm chung, có sắc pháp tồn taị diệt Những tâm kiết sanh thức sắc giới.” ·Tuổi thọ sắc giới thiên: 1)Phạm chúng thiên = 1/3 kappa 2)Phạm phụ thiên = 1/2 kappa 3)Đại phạm thiên = kappa (tuổi thọ giới vật lý) 4) Thiện quang thiên = kappas 5)Vô lượng quang thiên = kappas 6)Quang âm thiên = kappas 7)Thiện tịnh thiên =16 kappas 8)Vô lượng tịnh thiên = 32 kappas 9)Biến tịnh thiên =64 kappas 10)Quảng thiên vô tưởng thiên =500 kappas 11)Vô phiền thiên = 1.000 kappas 12)Vô nhiệt thiên =2.000 kappas 13)Thiện thiên =4.000 kappas 14)Thiện kiến thiên = 8.000 kappas 15)Sắc cứu cánh thiên = 16.000 kappas ·Ghi : - kappas đề cập Đại kiếp (Mahàkappa) -Tiểu kiếp thời gian người có tuổi thọ từ 10 tăng dần lên vơ số, tụt xuống lại 10 tuổi ( tăng giảm) -Asankhiyyakappa (vô số kiếp) = trung kiếp -Vô số trung kiếp = đại kiếp (mahàkappa) = thời gian cần thiết để ném cho hết số hạt cải ( ném hạt) đống có chiều dài, cao rộng tuần (7 miles 10 km) 100 năm ném hạt 3.Kiết sanh thức vô sắc giới : · Nguyên văn : “Những dị thục tâm vô sắc thiền, vô sắc nhị thiền, vô sắc tam thiền vô sắc tứ thiền hoạt động cảnh giới vô sắc, tuỳ theo thích hợp với tính cách kiết sanh thức, hữu phần tử tâm Đây kiết sanh thức cõi trời vô sắc.” ·Ghi tuổi thọ cõi trời vô sắc : - Thọ mạng không vô biên xứ chúng sanh ( chúng sanh đệ thiền vô sắc ) = 20.000 kappas (mahàkappas-20.000) - Chúng sanh thức vô biên xứ = 40.000kappas ( hay mahàkappas) - Chúng sanh vô sở hữu xứ = 60.000kappas (nt) - Chúng sanh phi tưởng phi phi tưởng xứ = 84.000 kappas (nt) (Trong đời sống, kiết sanh thức, hữu phần tử tâm thuộc loại đối tượng) - Nguyên nhân chết - Nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng - Lộ trình tâm người chết - Kiết sanh thức đối tượng người chết 1) Nguyên nhân chết : Nguyên văn : “ Chết có nguyên nhân : thọ diệt, nghiệp diệt, hai diệt sát nghiệp.” Ghi : Nikàya ( Trường Bộ kinh Tăng Chi I, phẩm pháp) ghi chết người : “ Thân đoạn, mệnh đoạn, nghiệp đoạn hay thân tận, mệnh tận nghiệp tận” Xét kỹ Abhidhamma đề cập hệt với Nikàya nguyên nhân chết 2)Nghiệp, nghiệp tướng thú tướng Nguyên văn : “đối với người sửa chết, lâm chung, sức mạnh nghiệp, tướng sau khởi trong cửa : 2.1 “Một nghiệp có khả khiến cho tái sinh đời sau khởi tuỳ theo trường hợp.”trường hợp mà vua trọng tăng, thường cúng dường chư Tăng độ ngọ, ăn trưa sau chư tăng Trước chết, ý tưởng khởi lên tâm nhà vua, gợi nhớ nghiệp vua làm kiếp vua lòng về hạnh trọng chư Tăng này, mỉm cười liền thác sanh chư thiên Được kiết tập Nikàya Ngũ suy tướng chư thiên lúc chết (kiết tập Nikàya) 2.2 “Hay nghiệp tướng vật sắt v.v…mà trước dùng làm nghiệp ấy.” Chuyện người giết heo đời, trước chết hốt hoảng không trút thở cuối cùng, người nhà đem đến giường bệnh dao giết heo, chậu đựng huyết heo người tắt thở) ( tác giả tự chứng kiến) 3.3 “ Hay thú tướng phải phải thực nghiệm đời sống khởi lên Liền theo đó, y theo đối tượng khởi lên, tuỳ theo với nghiệp cần phải thục, tịnh nhiễm ô, phù hợp với cảnh giới tái sanh, dòng tiềm thức ln ln trôi chảy, hướng phần lớn cảnh giới Hay nghiệp có khả khiến cho tái sanh khởi đến với môn, với tư cách tác đợng 3) Lộ trình tâm người chết : Nguyên văn : “Đối với người chết, đến cuối lợ trình tâm người ấy, hữu phần bị diệt tử tâm, giai đoạn cuối đời sống tại, khởi lên diệt Khi tâm diệt trừ, tiếp sau tâm ấy, y đối tượng thâu nhận vậy, có tâm(hadaya) làm địa hay khơng có, kiết sanh tâm khởi lên thiết lập đời sau, kiết sanh tâm thúc đẩy vô minh tuỳ miên, vào tuỳ miên, sanh nghiệp, câu hữu với tâm sở tương ưng, hành động tâm xung phong cho tâm sở câu hữu, tiếp nối đời sống với nhau.” 4)Kiết sanh thức đối tượng người chết : Nguyên văn : “Ở đây, lộ trình tâm gần chết, có tốc hành tâm yếu ớt mong đợi Do vậy, lâm chung, đối tượng vào khu vực nhận thức thời Patisandhi Bhavanga đối tượng “Như vậy, tái sanh dục giới, Kammanimitta ( nghiệp tướng) nhận thức môn, hay Gatinimitta (thú tướng) khứ tại, Kamma (nghiệp) nhận thức ý môn thuộc đối tượng thuộc khứ Tất đối tượng phải xem thuộc tiểu pháp (Dục giới).” -o0o HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: tam ly hoc phat giao Hoa Thuong chon thien, tam ly hoc phat giao Hoa Thuong chon thien,  VỀ TÂM LÝ HỌC PHƯƠNG TÂY, VỀ TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO, II. CÁC TÂM SỞ (CETASIKA), IV. KIẾT SANH THỨC (PATISANDHI)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay