CÂU và THÀNH PHẦN câu đinh thị hà

4 29 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 01:28

CÂU THÀNH PHẦN CÂU I KHÁI NIỆM Câu tập hợp từ, ngữ kết hợp với theo quan hệ cú pháp xác định, tạo q trình tư duy, giao tiếp, có giá trị thơng báo, gắn liền với mục đích giao tiếp định Ví dụ: – Trăng lặn – Có nghĩa đâu buổi chiều – Những người tù biết trời mưa họ vừa bị lùa khỏi khám – Hãy nhớ lấy lời II CÁC THÀNH PHẦN CÂU Các thành phần câu 1.1 Chủ ngữ – Là thành phần câu nêu tên vật tượng có hành động, đặc điểm, trạng thái,…được miêu tả vị ngữ Chủ ngữ thường trả lời cho câu hỏi Ai/ gì, gì? * Chủ ngữ thường danh từ, đại từ, cụm danh từ Đơi tính từ, cụm tính từ, động từ, cụm động từ có khả làm chủ ngữ Ví dụ: Lão nhà giàu ngu ngốc ngồi khóc CN: cụm danh từ 1.2 Vị ngữ thành phần câu có khả kết hợp với phó từ quan hệ thời gian trả lời cho câu hỏi: làm gì?, nào?, gì? Vị ngữ thường động từ cụm động từ, tính từ cụm tính từ, danh từ cụm danh từ Ví dụ 1: Một buổi chiều, tơi đứng đầu làng xem hồng xuống VN1: cụm đtừ VN2: cụm đtừ Ví dụ 2: Chợ Rồng nằm sát bên quốc lộ 183, ồn ào, đông vui, tấp nập VN 1: cụm động từ VN2 VN3 VN4 ->(đều tính từ) Ví dụ 3: Cây tre người bạn thân nông dân Việt Nam VN: cụm danh từ Các thành phần phụ câu 2.1 Trạng ngữ Trạng ngữ thành phần phụ câu, bổ sung cho nòng cốt câu, tức bổ nghĩa cho cụm chủ vị trung tâm Trạng ngữ thường từ thời gian, địa điểm nơi chốn, mục đích, phương tiện, cách thức… để biểu thị ý nghĩa tình huống: thời gian, địa điểm, nguyên nhân, mục đích, kết quả, phương tiện, … Trạng ngữ từ, ngữ cụm chủ vị Ví dụ: - Hơm nay, tơi gặp cô giáo cũ -> trạng ngữ thời gian -Tại quảng trường Ba Đình, Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập -> trạng ngữ nơi chốn 2.2 Định ngữ Định ngữ thành phần phụ câu tiếng Việt.Nó giữ nhiệm vụ bổ nghĩa cho danh từ (cụm danh từ).Nó từ, ngữ cụm C-V VD: – Chị tơi có mái tóc đen ( đen từ, làm rõ nghĩa cho danh từ “tóc” Đen định ngữ) – Chị tơi có mái tóc đen mượt mà (đen mượt mà định ngữ, làm rõ nghĩa cho danh từ “tóc” Đen mượt mà định ngữ) – Quyển sách mẹ tặng hay (mẹ / tặng cụm C-V, làm rõ nghĩa cho danh từ “Quyển sách” mẹ tặng định ngữ) 2.3 Bổ ngữ Bổ ngữ thành phần phụ đứng trước sau động từ tính từ để bổ nghĩa cho động từ hay tính từ góp phần tạo thành Cụm động từ hay Cụm tính từ VD: – Cuốn sách thú vị (rất bổ ngữ, làm rõ nghĩa cho tính từ “thú vị”, thú vị gọi Cụm tính từ ) – Gió đơng bắc thổi mạnh (mạnh bổ ngữ, làm rõ nghĩa cho động từ “thổi”, thổi mạnh gọi Cụm động từ) 2.4 Khởi ngữ Khởi ngữ thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài nói đến câu – Vị trí: đứng trước chủ ngữ (đứng đầu câu) đứng sau chủ ngữ, trước vị ngữ (đứng câu) – Chức năng: nêu lên đề tài câu với ý nhấn mạnh – Khả kết hợp : đứng sau quan hệ từ : về, mà, còn, với, đối với… VD: – Một anh bạn trạm đỉnh Phan-Xi-Păng ba nghìn trăm bốn mươi hai mét cháu – Đối với tơi, điều thật sức tưởng tượng! Các thành phần biệt lập câu 3.1 Thành phần tình thái – Thể cách nhìn người nói việc nói đến câu Ví dụ: Với lòng mong nhớ anh, anh nghĩ rằng, anh chạy xơ vào lòng anh, ơm chặt lấy cổ anh – Từ nhận biết:chắc chắn, hẳn, là, hình như, dường như, hầu như, như… Ví dụ: Anh quay lại nhìn vừa khe khẽ lắc đầu vừa cười Có lẽ khổ tâm khơng khóc được, nên anh phải cười 3.2 Thành phần cảm thán – Bộc lộ tâm lý người nói (vui, buồn, mừng, giận…) – Từ nhận biết: ôi, chao ôi, than ôi, chà, trời ơi… VD:Trời ơi, có năm phút! 3.3 Thành phần gọi đáp – Dùng để tạo lập trì quan hệ giao tiếp – Từ nhận biết:này, thưa, dạ… VD: Này tên kia, đứng lại cho ta 3.4 Thành phần phụ Dùng để bổ sung số chi tiết cho nội dung câu VD:- Việt Nam – đất nước có nhiều tài nguyên thiên nhiên – cố gắng để thoát nghèo – Anh Sơn (vốn dân Nam gốc) làm điệu ca câu vọng cổ *Dấu hiệu nhận biết: thường nằm hai dấu gạch ngang ( -… -) dấu ngoặc đơn (…) ...2 Các thành phần phụ câu 2.1 Trạng ngữ Trạng ngữ thành phần phụ câu, bổ sung cho nòng cốt câu, tức bổ nghĩa cho cụm chủ vị trung tâm Trạng ngữ thường... sức tưởng tượng! Các thành phần biệt lập câu 3.1 Thành phần tình thái – Thể cách nhìn người nói việc nói đến câu Ví dụ: Với lòng mong nhớ anh, anh nghĩ rằng, anh chạy xô vào lòng anh, ơm chặt... Khởi ngữ thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài nói đến câu – Vị trí: đứng trước chủ ngữ (đứng đầu câu) đứng sau chủ ngữ, trước vị ngữ (đứng câu) – Chức năng: nêu lên đề tài câu với
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU và THÀNH PHẦN câu đinh thị hà, CÂU và THÀNH PHẦN câu đinh thị hà

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay