Thiết kế mô hình hệ thống rửa xe ô tô tự động sử dụng PLC FX1N40MT của Mitsubishi

61 19 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 00:33

Thiết kế hình hệ thống rửa xe tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi Thiết kế hình hệ thống rửa xe tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi Thiết kế hình hệ thống rửa xe ô tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi TÓM TẮT Tên đề tài: Thiết kế hình hệ thống rửa xe tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi Sinh viên thực hiện: Số thẻ SV: Nguyễn Phạm Hoàng Lân – Phạm Doãn Trung 105130269 - 105130295 Lớp: 13TDH1 Đề tài tốt nghiệp nhóm em thiết kế hình hệ thống rửa xe ô tự động, sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi Hệ thống gồm PLC Mitsubishi FX1N-40MT, sáu động DC, động Servo, hai máy bơm, quạt làm khô, bốn cảm biến dụng cụ khác cần cho trình rửa xe (băng tải, dây đai truyền chuyển động, vật liệu lau xe, …) Ngồi ra, hệ thống có mạch vi điều khiển Arduino Uno điều khiển động Servo nâng hạ cấu chổi lau mui xe Đề tài tập trung vào tìm hiểu cấu trúc hệ thống rửa xe tự động cách sử dụng PLC để điều khiển toàn hệ thống Thiết kế hình hệ thống rửa xe tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA ĐIỆN CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TT Họ tên sinh viên NGUYỄN PHẠM HOÀNG LÂN PHẠM DOÃN TRUNG Số thẻ SV Lớp Ngành 105130269 13TDH1 KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 105130295 13TDH1 KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA Tên đề tài đồ án: THIẾT KẾ HÌNH HỆ THỐNG RỬA XE Ô TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG PLC FX1N-40MT CỦA MITSUBISHI Đề tài thuộc diện: ☐ Có ký kết thỏa thuận sở hữu trí tuệ kết thực Các số liệu liệu ban đầu: …………………………………… …………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………… … ………………………………….… ……………………… ……………………… Nội dung phần thuyết minh tính tốn: a Phần chung: TT Họ tên sinh viên Nội dung PHẠM DỖN TRUNG NGUYỄN PHẠM HỒNG LÂN Tìm hiểu tổng quan hệ thống rửa xe Thi cơng lắp ráp hình b Phần riêng: TT Họ tên sinh viên PHẠM DOÃN TRUNG NGUYỄN PHẠM HỒNG LÂN Nội dung Thiết kế hình phần mềm ONSHAPE Lập trình hệ thống nhúng Arduino PLC Thiết kế mạch động lực-mạch điều khiển Lập trình PLC Các vẽ, đồ thị ( ghi rõ loại kích thước vẽ ): a Phần chung: TT Họ tên sinh viên Nội dung Thiết kế hình hệ thống rửa xe tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi TT Họ tên sinh viên Nội dung b Phần riêng: TT Họ tên sinh viên Nội dung Họ tên người hướng dẫn: T.S NGUYỄN QUỐC ĐỊNH Ngày giao nhiệm vụ đồ án: Ngày hoàn thành đồ án: Phần/ Nội dung: Theo sát giai đoạn suốt trình làm đồ án Đóng góp ý tưởng để đồ án hồn thiện Cung cấp số tài liệu trang mạng hữu ích 06/02/2018 17/05/2018 Trưởng Bộ môn……………………… Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018 Người hướng dẫn Thiết kế hình hệ thống rửa xe ô tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi LỜI NÓI ĐẦU Trải qua gần năm năm học tập giảng đường trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng, trường giảng dạy đại học hàng đầu nước, em tiếp thu, lĩnh hội nhiều kiến thức chun ngành có ích, sửa trở thành kỹ Đây đề tài, đồ án nghiên cứu cuối chúng em trước rời khỏi ghế nhà trường trở thành kỹ sư, với kiến thức lĩnh hội, chúng em áp dụng vào đề tài Trong trình thực đề tài, nhận giúp đỡ, ủng hộ nhiều từ phía thầy cơ, gia đình bạn bè Qua đó, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hỗ trợ chúng em hoàn thành đồ án này, đặc biệt thầy T.S NGUYỄN QUỐC ĐỊNH, thầy người theo dõi, hướng dẫn, bảo tận tình suốt q trình nhóm em thực đề tài Các thầy cô khoa Điện dạy dỗ, trau dồi cung cấp kiến thức, kỹ cần thiết để chúng em hồn thành tốt đề tài Gia đình bạn bè, người động viên, khích lệ, cổ vũ để chúng em có thêm động lực học tập làm việc Trong đề tài chắn nhiều thiếu sót, mong nhận đóng góp q báu từ phía q Thầy Cơ bạn đọc để đề tài hoàn thiện Trân trọng cảm ơn Đà Nẵng, tháng năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Phạm Hồng Lân – Phạm Dỗn Trung Thiết kế hình hệ thống rửa xe tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi CAM ĐOAN Chúng em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp xây dựng q trình nghiên cứu, tích lũy kiến thức năm học trường trình khảo sát thực tế, khơng chép đề tài học thuật khác Sinh viên thực Thiết kế hình hệ thống rửa xe tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI……………………………………………2 1.1 Lý chọn đề tài………………………………………………………… …2 1.1.1 Tình hình nay……………………………………………………….2 1.1.2 Những vấn đề mà hệ thống rửa xe tự động đối mặt…………………… 1.2 Tổng quan hệ thống rửa xe tự động………………………………………5 1.2.1 Các phương pháp rửa xe ô nay………………………………… 1.2.2 Cấu trúc hệ thống rửa xe tự động thực tế……… 1.2.3 Quy trình hoạt động hệ thống rửa xe tự động……………………….6 1.3 Một số hệ thống rửa xe tự động nước ta giới…… ………….7 1.3.1 1.3.2 Hệ thống rửa xe tự động GO & GO…………………………………… Hệ Thống Rửa Xe Du Lịch Tự Động Zonda - Trung Quốc…………… 1.3.3 Hệ thống rửa xe tự động CT-919D Trung Quốc……………………….10 1.3.4 Hệ Thống Rửa Xe Du Lịch Tự Động ZD- W900 Trung Quốc……… 11 1.3.5 Hệ thống rửa xe tự động cb 1/28 Karcher dùng trời ………….12 1.4 Mục tiêu thực đề tài……………………………………………………12 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ PHẦN MỀM…………… …………………………….14 2.1 Giới thiệu sơ lược phần mềm GX Work2……………………… …………14 2.2 Lưu đồ thuật toán…………………………………………………….……….15 2.2.1 Lưu đồ thuật toán cho nút nhấn Start…………………………….….…15 2.2.2 Lưu đồ thuật toán cho nút nhấn Stop……………………………….….18 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ PHẦN CỨNG HỆ THỐNG 19 3.1 Giới thiệu số linh kiện hình…………………………………19 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 PLC Mitsubishi FX1N-40MT………………………………………….19 Động DC…………………………………………………………….22 Relay trung gian 12VDC ………………………………………………24 Bộ phận điều khiển chổi lau trần mui xe 25 Máy bơm…………………………………………………………… 27 Cảm biến…………….…………………………………………………28 Hệ thống băng chuyền 28 3.1.8 Hệ thống làm khô………………………………………………………29 3.1.9 Hệ thống chổi lau xe ……………………… …………………………29 3.1.10 Nguồn……………………………………………………………… …29 3.2 Mạch động lực mạch điều khiển…………………………………… …31 3.2.1 Sơ đồ nguyên lý mạch động lực hệ thống…………………………31 Thiết kế hình hệ thống rửa xe ô tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi 3.2.2 3.2.3 Sơ đồ mạch điều khiển động băng tải………………………………32 Sơ đồ mạch điều khiển động chổi lau mui xe………………………32 3.2.4 Sơ đồ điều khiển động Servo dựa vào Arduino…………………….33 3.2.5 Sơ đồ nối dây tồn hệ thống……………………………………34 3.3 Phân cơng vào ra……………………………………………………………34 3.4 hình tổng thể hệ thống rửa xe tự động……………………… … 35 3.4.1 Thiết kế hình……………………………………………………….35 3.4.2 Giới thiệu phần hình…………………………….…… 36 3.4.3 3.4.4 Nguyên lý hoạt động………………………………………………… 38 Một số hình ảnh hình thực tế………………………… ………39 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……………………………………….43 4.1 Kết thu từ đề tài………………………………………… ………43 4.2 Hướng phát triển đề tài tương lai…………………………………….43 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………… 44 PHỤ LỤC…………………………………………………………………….………45 A Chương trình phần mềm điều khiển PLC .45 B Chương trình phần mềm điều khiển Arduino…………………………… 48 Thiết kế hình hệ thống rửa xe tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ HÌNH ẢNH Bảng 1.1 Lượng xe bán từ năm 2013 đến năm 2017……………………………… Bảng 1.2 Chi phí vận hành tháng……………………………………….4 Bảng 1.3 Thông số kĩ thuật hệ thống rửa xe tự động GO & GO………………… Bảng 1.4 Thông số kĩ thuật ZD – W300……………….………………………… Bảng 1.5 Thông số kĩ thuật CT – 919D ………………………………………….10 Bảng 1.6 Thông số kĩ thuật ZD – W900………………………………………….11 Bảng 1.7 Thông số kĩ thuật CB 1/28 Karcher ……………………………………12 Bảng 3.1 Các thông số kĩ thuật Arduino………………………………………….26 Bảng 3.2 Phân cơng vào hệ thống…………………………………………… 34 Hình 1.1 Sản lượng ô xe máy hoạt động năm Việt Nam………………2 Hình 1.2 Doanh số tháng thị trường Việt Nam năm 2017……… Hình 1.3 Nước thải hoạt động rửa xe ………………………………………………5 Hình 1.4 Các phương pháp rửa xe…………………………………………………… Hình 1.5 Cấu trúc hệ thống rửa xe thực tế……………………………………….6 Hình 1.6 Lắp đặt hệ thống rửa xe tự động Việt Nam………………………… Hình 1.7 Hệ thống rửa xe du lịch tự động Zonda Trung Quốc……………………… Hình 1.8 Hệ thống rửa xe tự động CT – 919D……………………………………… 10 Hình 1.9 Hệ thống rửa xe du lịch tự động ZD – W900……………………………….11 Hình 1.10 Hệ thống rửa xe tự động CB 1/28 Karcher dùng trời……………….12 Hình 2.1 Giao diện GX Works 2…………………………………………………15 Hình 2.2 Lưu đồ thuật tốn nút START…………………………………….……16 Hình 2.3 Lưu đồ thuật tốn nút STOP…………………………….…………… 18 Hình 3.1 Chu kì vòng qt PLC……………………………………………… …… 20 Hình 3.2 PLC Mitsubishi FX1N – 40MT………………………… …………………22 Hình 3.3 Sơ đồ hệ thống băng tải……………………………………………… ……22 Thiết kế hình hệ thống rửa xe ô tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi 3.2.5 Sơ đồ nối dây toàn hệ thống Hình 3.19 Sơ đồ nối dây tồn hệ thống 3.3 Phân công vào Từ sơ đồ nối dây mục trên, chúng em lập bảng phân công vào/ra hệ thống Bảng 3.2 Phân công vào hệ thống Đầu vào Đầu Địa Ghi Địa Ghi X0 Cảm biến Y10 Kích Arduino X1 Cảm biến Y11 Chổi lau mui xe X2 Cảm biến Y12 Chổi lau bánh xe X3 Cảm biến Y13 Chổi lau hông xe X4 Start Y14 Quạt X5 Stop Y15 Băng tải Y16 Bơm Y17 Bơm SVTH: NGUYỄN PHẠM HỒNG LÂN-PHẠM DỖN TRUNG GVHD: NGUYỄN QUỐC ĐỊNH 35 Thiết kế hình hệ thống rửa xe ô tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi 3.4 hình tổng thể hệ thống rửa xe tự động 3.4.1 Thiết kế hình Hình 3.20 hình tổng thể hệ thống Từ luận điểm kết luận từ chương chương 2, nhóm em định thiết kế hình tổng thể hình hình bao gồm: hệ thống băng tải, hệ thống chổi lau, hệ thống máy bơm, hệ thống làm khô với cảm biến - Hệ thống băng tải: gồm động chiều, buly dây đai - Hệ thống động cơ: gồm sáu động chiều (băng tải, chổi lau mui xe, chổi lau hông xe chổi lau bánh xe) - Hệ thống chổi lau: gồm năm chổi lau (một chổi lau mui xe, hai chổi lau hông xe hai chổi lau bánh xe) - Hệ thống phun nước xà phòng: gồm máy bơm (một vòi phun nước xà phòng, vòi phun nước sạch) - Hệ thống cảm biến: gồm bốn cảm biến bố trí dọc theo băng tải Sau phát thảo sơ lược khối hệ thống trên, chúng em sử dụng phần mềm Onshape để vẽ toàn hệ thống chi tiết, phận để sau thi cơng việc dựa vào kích thước có sẵn để thi cơng xác Dưới hình ảnh hình phần mềm Onshape SVTH: NGUYỄN PHẠM HỒNG LÂN-PHẠM DỖN TRUNG GVHD: NGUYỄN QUỐC ĐỊNH 36 Thiết kế hình hệ thống rửa xe ô tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi Hình 3.21 hình hệ thống thiết kế 3D phần mềm Onshape 3.4.2 Giới thiệu phần hình - Bàn: dùng để đặt phần khung nguồn, PLC Hình 3.22 Bàn - Hệ thống chổi lau quay dọc (hai bên hông xe): với tốc độ quay động làm quay, chùi bẩn hai bên hông xe Hệ thống phải đảm bảo yêu cầu lau không trày xước sơn xe, nên đồ án nhóm em chọn vật liệu vải quấn quanh SVTH: NGUYỄN PHẠM HỒNG LÂN-PHẠM DỖN TRUNG GVHD: NGUYỄN QUỐC ĐỊNH 37 Thiết kế hình hệ thống rửa xe tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi Hình 3.23 Hệ thống chổi lau quay dọc - Hệ thống chổi lau quay ngang (trần xe): với tốc độ quay động làm quay, chùi bẩn bụi trước trần sau đuôi xe Tương tự với hệ thống chổi lau quay dọc hai bên hơng, nhóm em chọn vật liệu vải cho chổi lau mui trần xe Đồng thời hệ thống điều khiển động servo nên dễ dàng thay đổi độ cao cho tương thích với nhiều loại xe có kích thước trần xe khác Hình 3.24 Hệ thống chổi lau quay ngang SVTH: NGUYỄN PHẠM HOÀNG LÂN-PHẠM DOÃN TRUNG GVHD: NGUYỄN QUỐC ĐỊNH 38 Thiết kế hình hệ thống rửa xe tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi - Hệ thống chổi lau quay bánh xe: đặt cố định với mục đích lau tất bánh xe Hình 3.25 Hệ thống chổi lau bánh xe 3.4.3 Nguyên lý hoạt động - Ban đầu xe đưa vào bãi chờ, đến lượt xe xe đưa lên băng chuyền để vào vị trí rửa xe - Ấn nút Start để khởi động hệ thống, băng chuyền hoạt động - Khi cảm biến tác động nhận biết xe, điều khiển hệ thống phun nước gồm hỗn hợp nước xà phòng lên toàn thân xe - Khi cảm biến hết tác động hệ thống phun nước xà phòng tác động - Băng tải tiếp tục chuyển động đưa xe đến vị trí cảm biến tác động, băng tải dừng, động chổi lau mui xe hoạt động, động servo điều khiển nâng hạ cấu chổi lau mui xe để lau tồn bề mặt xe Bên cạnh động chổi lau bánh xe tác động lên hai bánh xe trước, đồng thời động hai bên hông ô hoạt động Sau thời gian giây, động chổi lau bánh xe dừng lại băng tải tiếp tục chạy đưa xe vào - Dựa vào vận tốc băng tải kích thước xe mà ta tính tốn thời gian băng tải dừng cho vị trí hai bánh sau dừng vị trí hai động chổi lau bánh xe, tương tự ta cho hoạt động giây, sau thời gian động chổi lau bánh xe dừng lại băng tải tiếp tục chạy đưa xe vào vị trí - Khi cảm biến hai hết tác động tất động chổi lau dừng hẳn - Khi cảm biến tác động điều khiển hệ thống phun nước hoạt động SVTH: NGUYỄN PHẠM HỒNG LÂN-PHẠM DỖN TRUNG GVHD: NGUYỄN QUỐC ĐỊNH 39 Thiết kế hình hệ thống rửa xe tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi - Khi cảm biến hết tác động hệ thống phun nước ngừng hoạt động - Khi cảm biến tác động điều khiển hệ thống quạt làm khô hoạt động - Khi cảm biến hết tác động hệ thống quạt làm khơ ngừng tác động - Tương tự trình lặp lặp lại - Muốn dừng hệ thống ta ấn nút Stop 3.4.4 Một số hình ảnh hình thực tế: Sau tính tốn, thiết kế, lắp ráp, chúng em thu hình Rửa xe tự động hồn chỉnh sau Hình 3.26 hình thực tế hình rửa xe chúng em tự động hóa 100% hình gồm phần sau: Hệ thống động chiều gồm: sáu động 12VDC (một động băng tải, động chổi lau mui xe, hai động chổi lau hông xe hai động chổi lau bánh xe) động Servo để điều chỉnh nâng hạ cấu chổi lau mui xe Hệ thống phun xà phòng nước gồm hai máy bơm Hệ thống chổi lau làm chất vải mềm, nhẵn bóng để đảm bảo không làm trầy xước đối tượng Một SVTH: NGUYỄN PHẠM HỒNG LÂN-PHẠM DỖN TRUNG GVHD: NGUYỄN QUỐC ĐỊNH 40 Thiết kế hình hệ thống rửa xe tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi quạt làm khô đối tượng cuối hệ thống bốn cảm biến để nhận biết vị trí đối tượng Toàn hệ thống điều khiển bẳng PLC FX1N-40MT, cấp nguồn 220VAC Ngồi ra, chúng em sử dụng mạch Arduino Uno để cấp xung PWM điều khiển động Servo giúp nâng hạ cấu chổi lau mui xe Bên cạnh phận chính, hìnhhệ thống Relay trung gian để đóng cắt mạch động lực kết cấu khí (buly, dây đai, …) để truyền chuyển động Hình 3.27 Hình chiếu hình SVTH: NGUYỄN PHẠM HỒNG LÂN-PHẠM DỖN TRUNG GVHD: NGUYỄN QUỐC ĐỊNH 41 Thiết kế hình hệ thống rửa xe tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi Hình 3.28 Hình chiếu đứng hình Hình 3.29 Hình chiếu cạnh hình SVTH: NGUYỄN PHẠM HỒNG LÂN-PHẠM DỖN TRUNG GVHD: NGUYỄN QUỐC ĐỊNH 42 Thiết kế hình hệ thống rửa xe ô tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi Kết luận Chương - Từ thiết bị phận trên, chúng em tiến hành thiết kế mạch động lực, mạch điều khiển, sơ đồ đấu dây PLC phân công vào/ra cho hệ thống - Sau thiết kế hình hoàn chỉnh vẽ khảo sát hình hệ thống, chúng em nhận thấy xây dựng hệ thống rửa xe ô tự động theo hình hợp lý tương đối khoa học, đảm bảo đầy đủ công đoạn q trình rửa xe tự động Từ sơ đồ đấu dây mạch động lực, mạch điều khiển bảng phân công vào/ra trên, chúng em tiến hành lắp ráp hình thực tế SVTH: NGUYỄN PHẠM HỒNG LÂN-PHẠM DỖN TRUNG GVHD: NGUYỄN QUỐC ĐỊNH 43 Thiết kế hình hệ thống rửa xe tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết thu từ đề tài Sau thời gian tìm tòi, học hỏi nghiên cứu, vận dụng hầu hết kiến thức chuyên ngành học như: Vi điều khiển, Điều khiển Logic, vẽ 3D dùng phần mềm Onshape … từ triển khai đề tài “ Thiết kế hình trạm rửa xe tự động sử dụng PLC Mitsu FX1N-40MT” , nhóm hồn thành mục tiêu đề đồng thời đạt kết học thuật sau: - Thiết kế chế tạo thành cơng chương trình điều khiển cho trạm rửa xe tự động - Hiểu rõ cấu tạo nguyên lý làm việc thiết bị điện, điện tử: động chiều, động Servo, Relay, PLC, cảm biến quang tiệm cận, Arduino … - Nắm rõ cách sử dụng số phần mềm máy tính hỗ trợ: GX WORKS 2, Visio, Onshape… - Các cấu hoạt động tương đối ổn định - Hiểu cách đấu dây mạch động lực mạch điều khiển toàn hệ thống Tồn đề tài: - Động servo hoạt động chưa ổn định - Băng chuyền hoạt động chưa trơn tru - Bố trí dây thiết bị chưa hợp lí 4.2 Hướng phát triển đề tài tương lai - Xử lý nước thải tái sử dụng lại - Xây dựng App điều khiển q trình rửa xe từ xa thơng qua điện thoại - Xây dựng phần mềm toán điện tử thông qua tài khoản ngân hàng SVTH: NGUYỄN PHẠM HỒNG LÂN-PHẠM DỖN TRUNG GVHD: NGUYỄN QUỐC ĐỊNH 44 Thiết kế hình hệ thống rửa xe tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Mitsubishi - Programmable controllers hardware manual - FX1N series [2] Mitsubishi - Programmable controllers software manual - FX1N series [3] http://arduino.vn/bai-viet/42-arduino-uno-r3-la-gi [4] http://arduino.vn/bai-viet/181-gioi-thieu-servo-sg90-va-cach-dieu-khien-bang-bientro [5] https://www.youtube.com/watch?v=SfmHNb5QAzc (Arduino tutorial: Using a Servo Sg90 with Arduino) [6] http://vea.gov.vn [7] http://thesaigontimes.vn [8] http://dantri.com.vn [9] http://vama.org.vn [10] http://vnexpress.net [11] http://baogiaothong.vn [12] http://ruaxeototudong.com SVTH: NGUYỄN PHẠM HỒNG LÂN-PHẠM DỖN TRUNG GVHD: NGUYỄN QUỐC ĐỊNH 45 Thiết kế hình hệ thống rửa xe tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi PHỤ LỤC A Chương trình phần mềm điều khiển PLC SVTH: NGUYỄN PHẠM HỒNG LÂN-PHẠM DỖN TRUNG GVHD: NGUYỄN QUỐC ĐỊNH 46 Thiết kế hình hệ thống rửa xe tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi SVTH: NGUYỄN PHẠM HỒNG LÂN-PHẠM DỖN TRUNG GVHD: NGUYỄN QUỐC ĐỊNH 47 Thiết kế hình hệ thống rửa xe tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi SVTH: NGUYỄN PHẠM HỒNG LÂN-PHẠM DỖN TRUNG GVHD: NGUYỄN QUỐC ĐỊNH 48 Thiết kế hình hệ thống rửa xe tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi B Chương trình phần mềm điều khiển Arduino SVTH: NGUYỄN PHẠM HỒNG LÂN-PHẠM DỖN TRUNG GVHD: NGUYỄN QUỐC ĐỊNH 49 ... ĐỊNH Thiết kế mơ hình hệ thống rửa xe ô tô tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi 1.2.2 Cấu trúc hệ thống rửa xe tự động thực tế Hình 1.5 Cấu trúc hệ thống rửa xe thực tế Hệ thống rửa xe thực.. .Thiết kế mơ hình hệ thống rửa xe tơ tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi Thiết kế mơ hình hệ thống rửa xe tơ tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi TÓM TẮT Tên đề tài: Thiết kế mơ hình. .. Thiết kế mơ hình hệ thống rửa xe ô tô tự động sử dụng PLC FX1N-40MT Mitsubishi Hình Error! No text of specified style in document Nước thải hoạt động rửa xe 1.2 Tổng quan hệ thống rửa xe tự động:
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế mô hình hệ thống rửa xe ô tô tự động sử dụng PLC FX1N40MT của Mitsubishi, Thiết kế mô hình hệ thống rửa xe ô tô tự động sử dụng PLC FX1N40MT của Mitsubishi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay