PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG TRÊN WEBSITE

62 32 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2018, 00:12

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  BÁO CÁO ĐỒ ÁN CDIO 347 ĐỀ TÀI: “PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN BÁN HÀNG TRÊN WEBSITE ” GVHD Lớp Nhóm : Th.S Trần Thị Thanh Lan : CS347 : Lê Quang Khanh Hồ Ngọc Tuấn Hùng 2221123727 2121117776 Phạm Xuân Hiệu Lê Thanh Tú 2121117776 2221123517 Đà Nẵng, năm 2018 TỔNG QUAN DỰ ÁN Tên dự án Ngày bắt đầu kết thúc Phân tích thiết kế hệ thống quản bán hàng website Từ 09/08/2018 đến 06/09/2018 Trường Đại học Duy Tân Tên GVHD ThS Trần Thị Thanh Lan Trường: Đại học Duy Tân Khoa: Cơng nghệ thơng tin Trưởng nhóm Lê Quang Khanh Mail: quangkhanhkt08@gmail.com Tel: 01656027744 Lê Quang Khanh Thành viên Hồ Ngọc Tuấn Hùng Phạm Xuân Hiệu 4.Lê Thanh Tú MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN TỔNG QUAN ĐỀ TÀI LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA ĐỒ ÁN 4.PHẠM VI KẾ HOẠCH 5.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHƯƠNG I: CONCEIVE (Ý TƯỞNG) 10 1.1.1 Đánh giá sở kiến thức sinh viên 10 1.1.2Đánh giá khả phát triển sản phẩm 10 1.2.1Đánh giá sở kiến thức sinh viên 12 1.2.2 Đánh giá khả phát triển sản phẩm 13 CHƯƠNG : PHÂN TÍCH HỆ THỐNG BIỂU ĐỒ USE 16 2.1 THỰC TRẠNG: 16 2.2 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG: 16 2.2.1 Biểu đồ usecase tổng quát : 16 2.2.2 Biểu đồ usecase cụ thể chi tiết: 17 2.2.2.1 Biểu đồ usecase đăng nhập: 17 2.2.2.2 Biểu đồ usecase đăng ký : 19 2.2.2.3 Biểu đồ usecase đánh giá: 20 2.2.2.4 Biểu đồ usecase kiểm tra hóa đơn: 21 2.2.2.5 Biểu đồ usecase khuyến 22 2.2.2.6 Biểu đồ usecase mua sản phẩm : 24 2.2.2.7 Biểu đồ usecase quản giao hàng : 26 2.2.2.8 Biểu đồ usecase quản viết ưu tiên: 28 2.2.2.9 Biểu đồ usecase quản chat : 31 2.2.2.10 Biểu đồ usecase quản đánh giá : 33 2.2.2.11 Biểu đồ usecase quản hóa đơn: 34 2.2.2.12 Biểu đồ usecase quản lýđơn hàng : 35 2.2.2.13 Biểu đồ usecase quản giỏ hàng: 37 2.2.2.14 Biểu đồ usecase quản hàng : 38 2.2.2.15 Biểu đồ usecase quản thông tin cá nhân: 41 2.2.2.16 Biểu đồ use case tìm kiếm : 42 2.2.2.17 Biểu đồ usecase thống kê: 43 2.2.2.18 Biểu đồ usecase xem sản phẩm sale off: 45 2.2.3 Thiết kế sở liệu: 46 2.2.3.1 Tổng quan: 47 2.2.3.2 Chi tiết sở liệu: 48 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHO HẾ THỐNG 52 3.1 Giao Diện: 52 3.1.2 Giao diện đăng nhập: 53 3.1.3 Giao diện đăng ký : 55 3.1.4 Giao diện đổi mật : 56 3.1.5 Giao diện thông tin người dung: 57 3.1.6 Giao diện tìm kiếm sản phẩm: 58 KẾT LUẬN & HƯỚNG MỞ CỦA ĐỀ TÀI 61 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Use case tổng quát 16 Hình :Use case đăng nhập 17 Hình 3: Use case đăng ký thành viên 19 Hình 4: Use case đánh giá 20 Hình 5: Use case kiểm tra hóa đơn 21 Hình 6: Use case khuyến 22 Hình 7: Use case mua sản phẩm 24 Hình 8: Use case quản giao hàng 26 Hình 9: Use case quản viết ưu tiên 28 Hình 10: Use case chat 31 Hình 11: Use case quản đánh giá 33 Hình 12: Use case quản hóa đơn 34 Hình 13: Use case quản đơn hàng 35 Hình 14: Use case quản giỏ hàng 37 Hình 15: Use case quản hàng 38 Hình 16: Use case quản thông tin cá nhân 41 Hình 17: Use case tìm kiếm 42 Hình 18: Use case thống 43 Hình 19: Use case xem sản phẩm sale off 45 Hình 20:Biểu đồ tổng quát sở dư liệu 46 Hình 21: Giao diện trang chủ 52 Hình 22: Giao diện đăng nhập 53 Hình 23:Giao diện đăng ký 55 Hình 24: Giao diện đổi mật khâu 56 Hình 25: Giao diện thông tin người dùng 57 Hình 26: Giao diện tìm kiếm sản phẩm 58 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình thực đồ án, nhóm chúng em may mắn có hỗ trợ, giúp đỡ từ phía thầy cơ, bạn bè, gia đình Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô khoa CNTT trường Đại học Duy Tân lời cảm ơn chân thành nhất, tâm huyết thời gian mà quý Thầy Cô bỏ để truyền đạt lại vốn kiến thức quý báu cho em suốt quãng thời gian học trường Chúng em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến cô Trần Thị Thanh Lan– với vai trò giảng viên hướng dẫn, tận tâm bảo cho em qua buổi học hướng dẫn trường trả lời thắc mắc em cần Một lần em xin chân thành cảm ơn cô Chúng em mong nhận ý kiến đóng góp thẳng thắn thầy để kiến thức em lĩnh vực đươc hoàn thiện Sau cùng, em xin chúc quý Thầy Cô thật dồi sức khỏe để tiếp tục sứ mệnh cao đẹp đường truyền đạt kiến thức cho hệ mai sau Đà Nẵng, ngày 07 tháng 07 năm 2018 Nhóm sinh viên thực Lê Quang Khanh Hồ Ngọc Tuấn Hùng Phạm Xuân Hiệu Lê Thanh Tú LỜI CAM ĐOAN *** Chúng xin cam đoan:  Những nội dung báo cáo chúng thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên hướng dẫn cô Th.s Trần Thị Thanh Lan cùng với thầy cô bộ môn của trường Đại học Duy Tân  Các kết quả nghiên cứu đạt được nêu báo cáo trung thực chưa từng được công bố trước  Mọi tham khảo dùng báo cáo đều được trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố  Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo hay gian trá chúng tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Đà Nẵng, ngày 07 tháng 07 năm 2018 Nhóm Sinh viên thực Lê Quang Khanh Hồ Ngọc Tuấn Hùng Phạm Xuân Hiệu Lê Thanh Tú TỔNG QUAN ĐỀ TÀI LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong năm trở lại đây, với phát triển mạnh mẽ cơng nghệ thơng tin ngành nghề, lĩnh vực sống phát triển theo, nhờ mà giải nhiều vấn đề khó khăn cách quản thủ cơng mang lại Việc kinh doanh trở nên dễ dàng thuận tiện Với lịch sử hoạt động phát triển lâu đời ngành giao dịch bán hang nay, việc áp dụng cơng nghệ thơng tin giúp ích nhiều, giải vấn đề khó khăn phát sinh việc quản bán hàng Đặc biệt, Phân tích & thiết kế Hệ thống Thông tin phần quan trọng ngành Công nghệ Thông tin Nhờ mà vấn đề liên quan đến Hệ thống Thông tin quản đơn giản nhanh chóng Từ nhu cầu thực tế cần có hệ thống quản bán hàng để cung cấp cho shop cửa hàng nhỏ lẻ bán nhìu mặt hàng giao dịch mua bán hàng với khách cách nhanh chóng thuận lợi Để đáp ứng tập nhóm với nhu cầu muốn tìm hiểu sâu sắc lĩnh vực Phân tích & thiết kế Hệ thống Thông tin, thực Đồ án “Phân tích thiết kế hệ thống quản bán hàng thiết bị di động website ” MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI -Mục tiêu: Nhóm chúng em phân tích thiết kế hệ thống quản bán hàng nhằm mục đích:  Tạo hướng đến việc dần loại bỏ công việc quản thủ công shop buôn bán mặt hàng khác , giúp khách hàng thuận lợi việc tìm kiếm , mua hàng hóa , cơng nghệ hóa việc quản để tiết kiệm thời gian Lưu trữ dễ dàng  Xây dựng trang web mua hàng online, không cần đến trực tiếp đến shop hàng mà thích CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA ĐỜ ÁN Cấu trúc đồ án chia làm mục sau đây:  Mục lục  Lời cảm ơn  Danh mục hình vẽ  Chương 1: thuyết  Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống biểu đồ use  Chương 3:Thiết kế sở liệu  Chương 4:Thiết kế giao diện  Kết luận hướng phát triển 4.PHẠM VI KẾ HOẠCH - Phân tích thiết kế hệ thống cho Phần mềm Quản bán hàng - Phân tích quy trình bán hàng lưu động shop hàng - Cơng cụ hỗ trợ phân tích thiết kế hệ thống 5.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN STT CÔNG VIỆC THỰC HIỆN THỜI GIAN THỰC HIỆN Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống 09/08/2018 đến 16/08/2018 Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu 16/08/2018 đến 23 /08/2018 Thiết Kế Giao Diện 30/08/2018 đến 06/09/2018 2.2.3.1 Tổng quan: STT Tên Bảng KhachHang NhaCungCap Nhân viên Đánh giá HàngHóa HoaDonNhap Phiếu Chi HoaDon HóaĐơnCT 10 KhuyenMai 11 HoaDonNhapCT Mơ Tả Bảng thị thông tin khách hàng cách cụ thể gồm ( tên,địa chỉ, số điện thoại ….v.v) Bảng thị tất thông tin nhà cung cấp mặt hàng cho quản Bảng thị thông tin Nhân viên bao gồm tên địa thông tin cần thiết Bảng Đánh giá thị thông tin đánh giá khách hàng Bảng Hàng hóa hiển thị danh sách tồn thơng tin sản phẩm Bảng Phieu Nhập hiển thị dah sách tổng quát sản phẩm nhập với nhà cung cấp sản phẩm Bảng hiển thị danh sách tổng quát cụ thể chi tiêu chủ quản bán hàng Bảng HoaDon hiển thị danh sách tổng quát hàng hóa mà khách hành mua Bảng HoaDon hiển thị danh sách tổng quát hàng hóa mà khách hành mua bao gồm mã sản phẩm , số lượng, ngày xuất … Bảng KhuyenMai hiển thị danh sách khuyến áp dụng cho sản phẩm Bảng HoaDonNhapCT cho biết thông tin ngày nhập số lượng nhập hàng từ nhà cung cấp chuyển tới cho nhân viên 47 2.2.3.2 Chi tiết sở liệu: a.Khách Hàng: Field Name Mã khachhang Tên khachhang DiaChiKH Tp-Tỉnh KhachHang Date type Size Description Constraints Short text 30 Mã khách hàng Primary Key Long text 50 Tên Khách Hàng Not Null Char Short text 30 20 Địa Chỉ Khách Hàng Tp-Tỉnh Điện Thoại Khách Hàng Khách Hàng Size=30 DienThoaikh Number 15 KhachHang 50 Long text b.Nhà Cung Cấp: NhaCungCap Date Size Description type MaNhaCungCap Short text 30 Mã Nhà Cung Cấp TenNhacungcap Long text 50 Tên Nhà Cung Cấp Địa Chỉ Nhà Cung DiaChiNhacc Char 20 Cấp Tp-Tỉnh ncc Char 15 Tp-Tỉnh ncc Điện Thoại ncc Number 50 Điện Thoại ncc Field Name 48 Constraints Primary Key Not Null c.Admin: Field Name Manhanvien Tênnhanvien Giới Tính ChucVu ĐiaChi Tp-Tỉnh Điện Thoại nhanvien Nhân Viên Date type Size Description Constraints Short text 30 Mã Nhân Viên Primary Key Short text 30 Tên Nhân Viên Yes/No 10 Giới Tính Short text 30 Chức Vụ Char 30 Địa Chỉ Char 30 Tp-Tỉnh Number 20 Điện nhanvien d.Đánh giá: ĐÁNHGIÁ Field Name Date type Size Description Constraints Mã Đánh giá Short text 30 Mã Đánh giá Primary Key Tên Sp Long text 50 Tên Sp Not null Mã Khách Short text 30 Mã Khách Foreign key Hàng Hàng Nội Dung Long text 20 Nội Dung Ngày Tháng Năm Thời gian Date/Tim e Date/Tim e 15 10 Ngày Tháng Năm Thời gian e.Hàng Hóa: Hàng Hóa Field Name Data type Size Description MaHang Short text 30 Mã Hàng TenHang Short text 30 Tên Hàng Đơn Vị Tính Money 15 Đơn Vị Tính Số Lượng Number 50 Số Lượng Tồn Đk Tồn Đk Trị Giá Tồn Number 20 Trị Giá Tồn Đk Đk 49 Constraints Primary Key f Hóa đơn nhập : Hóa Đơn Nhập Field Name Date type Size Description Constraints Mã Phiếu Short text 30 Mã Phiếu Primary Key Nhập Nhập Mã nhanvien Short text 50 Mã nhân Foreign key viên Mã Nhà Short text 30 Mã Nhà Foreign key Cung Cấp Cung Cấp Ngày Chi Date/Tim 20 Ngày Chi e g.Phiếu Chi: Phiếu Chi Field Name Date type Size Description Constraints Mã Phiếu Short text 30 Mã Phiếu Primary Key Chi Chi Mã nhanvien Short text 50 Mã nhân Foreign key viên Mã Nhà Short text 30 Mã Nhà Foreign key Cung Cấp Cung Cấp Ngày Chi Date/Tim 20 Ngày Chi e Loại Chi Short Text 20 Loại Chi Số Tiền Number 30 Số Tiền h.Hóa Đơn: Hóa Đơn Field Name Date type Size Description Constraints Mã Hóa Đơn Short text 30 Mã Hóa Đơn Primary Key Ngày Lập Date/Tim 50 Ngày Lập Háo Đơn e Háo Đơn Mã Khách Short text 30 Mã Khách Foreign key Hàng Hàng Mã nhanvien Short text 20 Mã Nhân Foreign key viên 50 k.Hóa Đơn CT: Hóa Đơn Chi Tiết Field Name Date type Size Description Constraints Mã Hóa Đơn Short text 30 Mã xe Primary Key Mã Hàng Short text 50 Number Foreign key Số Lượng Number 30 Số Lượng Bán Bán Đơn Giá Bán Number 20 Đơn Giá Bán l.Khuyễn : Field Name Date type Mã Khuyến Mãi Mã Hàng Tên Khuyến Ngày Khuyến Giờ Khuyễn t Tỉ lệ Khuyến Auto Number Short text Short text Date/Time Date/Time Number Khuyến Mãi Siz Description Constraints e 30 Mã Khuyến Primary Key Mãi 50 Mã Hàng Foreign key 30 Tên Khuyến 20 Ngày Not null Khuyến 20 Giờ Khuyễn 20 Tỉ lệ Khuyến m.Phiếu Thu HóaDơn Nhập CT Field Name Date type Size Description Constraints Mã Phiếu Short text 30 Mã Phiếu Primary Key nhap Nhập Mã hang Short text 50 Mã Hàng Foreign key Ngày Nhap Date/Tim 30 Ngày Nhap e Số Number 20 Số Lượng Not null luongnhap nhập Gía Number 20 Gía 51 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHO HẾ THỐNG 3.1 Giao Diện: 3.1.1 Giao diện trang chủ : Hình 21: Giao diện trang chủ Icon Kiểu Chức Ghi Đăng nhập Button Nhập thông tin đăng nhập Đăng Ký Textview Nhập thông tin đăng ký Trang chủ Listview Quay lại trang chủ thị chức ban đầu Giới thiệu Listview Khi click vào hiển thị danh mục giới thiệu Sản phẩm Listview Khi click vào hiển thị danh mục sản phẩm 52 Sale off Listview Khi click vào hiển thị danh mục sản phẩm sale off Trợ giúp Listview Khi click vào hiển thị danh mục trợ giúp cho khách hàng Thông báo Listview Khi click vào hiển thị thông báo quản hàng gửi lên web Thanh kiếm Hình ảnh tìm EditText Nhập mặt hàng vào Canh trái, canh phải , canh tìm kiếm để tìm 10 dp Dùng để chứa hình ảnh quảng cáo Imageview 3.1.2 Giao diện đăng nhập: Hình 22: Giao diện đăng nhập 53 Icon Kiểu Chức User name EditText Nhập tài khoản người Canh trái, canh phải , canh dùng 10 dp EditText Nhập thông tin mật Canh trái, canh phải , canh 10 dp Button Vào mục đăng nhập Button Chọn mục quên mật mật Button Chọn danh mục người dùng để hệ thống hướng dẫn cách sử dụng Button Chọn mục đăng ký (tên người dung đăng nhập) Password ( Nhập mật khẩu) Sign in Ghi (Đăng nhập) Forgot password (quên khẩu) mật New user (Người dùng mới) Đăng ký (Sign up) 54 3.1.3 Giao diện đăng ký : Hình 23:Giao diện đăng ký Icon Kiểu Chức Ghi Đăng ký Textview Họ tên EditText Nhập thông tin tên Canh trái, canh phải , canh 10 dp ID EditText Nhập địa ID Canh trái, canh phải , canh 10 dp Password EditText Nhập họ mật khách hàng muốn dùng EditText Nhập số điện thoại (nhập khẩu) mật Điện Thoại Mã nhận Xác EditText Forgot password (Quên mã xác nhận hệ thống cấp Button mật 55 khẩu) Xác nhận Button Nút xác nhận để đăng ký thành công EditText Nhập mã xác nhận 3.1.4 Giao diện đổi mật : Hình 24: Giao diện đổi mật khâu Icon Kiểu Đăng nhập Textview Chức Ghi Mật cũ EditText Nhập thông tin mật Canh trái, canh phải , canh cũ 10 dp Mật Nhập mật EditText Nhập lại EditText mật Nhập lại mật để xác nhận lại 56 Canh trái, canh phải , canh 10 dp Mã nhận xác Button Mã xác nhận EditText Nhập mã xác nhận Đăng nhập Button Nút đăng nhập Forgot password Button Nút quên mật Button Nút đăng ký (Quên khẩu) Đăng ký mật 3.1.5 Giao diện thơng tin người dung: Hình 25: Giao diện thơng tin người dùng Icon Kiểu Chức Ghi Thông tin cá Textview nhân Họ tên Imageview Hiện thị hình ảnh EditText Cho phép xem sửa Canh trái, canh phải , canh 57 thơng tin Tài khoản Textview Chỉ xem Điện Thoại EditText Cho phép xem sửa Đia EditText Cho phép xem sửa Cập Nhập Button Nút cập nhập Thoát Button Nút thoát 10 dp 3.1.6 Giao diện tìm kiếm sản phẩm: Hình 26: Giao diện tìm kiếm sản phẩm Icon Kiểu Chức Quả bóng Imageview Hiện thị sản phẩm Tìm kiếm EditText Nhập thông tin sản Canh trái, canh phải , canh phẩm 10 dp Nhà cấp Mã sp Ghi cung Textview Hiện thị nhà cung cấp Textview Hiện thị mã sản phẩm 58 Tên phẩm sản Textview Hiện thị tên sản phẩm Số lượng EditText Chọn số lượng chat Button Nút chat Thêm vào Button giỏ hàng Nút them vào giỏ hàng Mua Button Nút mua Đăng nhập Button Nút đăng nhập Đăng ký Button Nút đăng ký 3.1.7 Quản hóa đơn: Hình 27 : Giao diện quản hóa đơn 59 Icon Kiểu Mã hóa đơn Textview Nhập đơn mã hóa EditText Ngày xuất Textview Nhập ngày xuất EditText Khách hàng Textview Nhập tên khách EditText hàng Chức Nhập thông tin mã hóa đơn Nhập thơng tin ngày xuất Nhập thơng tin khách hàng Số lượng Textview Nhập số lượng EditText Đơn giá Textview Nhập đơn giá EditText Nhập đơn gia sản phẩm Thêm hóa đơn Radio-Button Cho phép người dung chọn vào thêm hóa đơn Cập nhập hóa Radio-Button đơn Cho phép người dung chọn vào cập nhật hóa đơn Xóa hóa đơn Radio-Button Cho phép người dung chọn vào xóa hóa đơn Bạn có Radio-Button chắn hay khơng Hiển thị u cầu người dung tích vào để xác nhận Lưu Button Hiển thị yêu cầu người dung chọn vào để xác nhận lưu lại Thốt Button Hiển thị yêu cầu người dung chọn vào ô để xác nhận thoát Nhập số lượng mua khách hàng 60 Ghi KẾT LUẬN & HƯỚNG MỞ CỦA ĐỀ TÀI Do thời gian hạn chế nên nhóm triển khai cải tiến hệ thống bán hàng nhiều hạn chế cần cải tiến thêm… sau nhóm tiếp tục cải tiến hệ bán hàng thực cải tiến hệ thống quản như: 61 ... Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng thiết bị di động website ” MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI -Mục tiêu: Nhóm chúng em phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng nhằm mục đích:... 2: Phân tích thiết kế hệ thống biểu đồ use  Chương 3 :Thiết kế sở liệu  Chương 4 :Thiết kế giao diện  Kết luận hướng phát triển 4.PHẠM VI KẾ HOẠCH - Phân tích thiết kế hệ thống cho Phần mềm Quản. .. Công nghệ Phần Mềm -Tên ý tưởng: Hệ thống quản lý bán hàng 1.1.1 Đánh giá sở kiến thức sinh viên Phân tích thiết kế hệ thống: học - Phân tích thiết kế hướng đối tượng: chưa học - Hệ quản trị
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG TRÊN WEBSITE, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG TRÊN WEBSITE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay