Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn VISSAI ninh bình

77 12 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:56

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ PHÍA BẮC KHOA CƠNG NGHỆ - // - ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN KHÁCH SẠN VISSAI NINH BÌNH CHUN NGÀNH: CƠNG NGHỆ/CƠNG NGHỆ THƠNG TIN Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tiến Thái MSSV: 09006064 Lớp: DHTH5TB Khóa: 2009-2013 GV hướng dẫn: ThS Nguyễn Văn Quý Thái Bình, tháng năm 2013 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM CƠ SỞ PHÍA BẮC KHOA CƠNG NGHỆ - // - NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH Họ tên sinh viên: Nguyễn Tiến Thái MSSV:09006064 Ngành: Công nghệ thông tin Lớp:DHTH5TB Tên đồ án tốt nghiệp: …Xây dựng phần mềm quản khách sạn Vissai Ninh Bình………… …… ………………………………………………………………………………… Nhiệm vụ : Phần mềm quản khách sạn Vissai Ninh Bình giúp cho cho khách sạn có hệ thống quản chặt chẽ, hạn chế tối đa tượng tiêu cực từ người, chống thất thoát nguồn lực tài sản Hỗ trợ cơng việc đặt phòng, nhận phòng, tốn nhanh chóng, xác, đồng ……… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ngày giao: ngày tháng năm 2013 Ngày hoàn thành: ngày 25 tháng năm 2013 Họ tên giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Quý Thái Bình, ngày 25 tháng 06 năm 2013 TRƯỞNG BỘ MÔN (Ký ghi rõ họ tên) GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Giáo viên ghi nhận xét mình, tay, vào phần này) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Phần đánh giá:  Ý thức thực hiện: ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………  Nội dụng thực hiện: ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………  Hình thức trình bày: ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………  Tổng hợp kết quả: Điểm số: Điểm chữ: (Quy định thang điểm lấy điểm tròn theo quy định trường) […] Được bảo vệ […] Được bảo vệ có chỉnh sửa bổ sung […] Khơng bảo vệ Thái Bình, ngày tháng năm 2013 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Ghi rõ họ, tên) NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN (Giáo viên ghi nhận xét mình, tay, vào phần này) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Phần đánh giá:  Ý thức thực hiện: ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………  Nội dụng thực hiện: ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………  Hình thức trình bày: ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………  Tổng hợp kết quả: Điểm số: Điểm chữ: (Quy định thang điểm lấy điểm tròn theo quy định trường) […] Được bảo vệ […] Được bảo vệ có chỉnh sửa bổ sung […] Khơng bảo vệ Thái Bình, ngày tháng năm 2013 GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN (Ghi rõ họ, tên) LỜI CẢM ƠN Chúng em xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Cơng Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em đặc biệt chúng em xin cảm ơn thầy giáo Nguyễn Văn Quý tận tình bảo trình thực đề tài Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Công nghệ thông tin tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng em kiến thức cần thiết thời gian vừa qua Chúng em xin cảm ơn thư viện Trường Đại học Cơng Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh Website bạn bè đồng nghiệp ủng hộ, giúp đỡ chúng em suốt trình thực đề tài Mặc dù cố gắng hoàn thành báo cáo đồ án tốt nghiệp với tất nỗ lực không ngừng thời gian, nhân lực, kiến thức hạn chế nên báo cáo chắn khơng tránh khỏi thiết sót định, kính mong nhận cảm thơng bảo tận tình thầy giáo, góp ý bạn để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Mục Lục Chương Giới Thiệu Và Khảo Sát Hệ Thống 16 1.1 Giới thiệu khách sạn Vissai Ninh Bình 16 1.2 Khảo sát hệ thống 16 1.2.1 Chức hệ thống quản khách sạn 16 1.2.1.1 Quản khách hàng 16 1.2.1.1 Quản phòng: 16 1.2.1.2 Quản đăng ký _ thuê phòng: 17 1.2.1.3 Quản thơng tin nhận phòng: 17 1.2.1.1 Quản việc trả phòng: 17 1.2.1.2 Quản nhân viên phục vụ khách sạn: 17 1.2.1.3 Quản dịch vụ: 17 1.2.1.4 Quản hóa đơn 17 1.2.2 Yêu cầu hệ thống khó khăn 17 1.2.3 Những yêu cầu đặt cho hệ thống 18 Chương Phân tích hệ thống 19 2.1 Phân tích yêu cầu 19 2.1.1 Các quy trình nghiệp vụ chính: 19 2.1.1.1 Quản khai thác phòng 19 2.1.1.1.1 Quản đăng ký thuê phòng 19 2.1.1.1.2 Quản thông tin nhận phòng: 19 2.1.1.1.3 Quản việc trả phòng: 19 2.1.1.2 Quản khách hàng: 19 2.1.1.3 Quản dịch vụ khách sạn: 19 2.1.1.4 Quản phòng: 20 2.1.1.5 Thống kê: 20 2.1.2 Các yêu cầu chức năng: 20 2.1.2.1 Yêu cầu lưu trữ : 20 2.1.2.2 Yêu cầu nghiệp vụ : 20 2.1.2.3 Yêu cầu báo biểu : 21 2.1.3 Các yêu cầu phi chức năng: 21 2.2 Phân tích hệ thống 22 2.2.1 Xây dựng biểu đồ Use case 22 2.2.1.1 Lược đồ use case tổng quát 22 2.2.1.2 Phân rã biểu đồ Use case 23 2.2.1.2.1 Phân rã biểu đồ use case Quản dịch vụ 23 2.2.1.2.2 Phân rã use case Quản Phòng, quản loại phòng, quản vật tư 24 2.2.1.2.3 Phân rã use case Quản khách hàng 25 2.2.1.2.4 Phân rã biểu đồ use case Quản khai thác phòng 26 2.2.1.2.5 Phân rã biểu đồ use case Cài Đặt Khách Sạn 27 2.2.2 Xây dựng biểu đồ lớp 28 2.2.2.1 Biểu đồ lớp tổng quát 28 2.2.2.2 Chi tiết lớp 28 2.2.2.2.1 Lớp hệ Thống 28 2.2.2.2.2 Lớp Nhân Viên 29 2.2.2.2.3 Lớp Hóa Đơn 30 2.2.2.2.4 Lớp Khách Hàng 30 2.2.2.2.5 Lớp Thông Tin Khách Sạn 31 2.2.2.2.6 Lớp Đặt Phòng 32 2.2.2.2.7 Lớp Chi Tiết Đặt Phòng 33 2.2.2.2.8 Lớp Loại Phòng 34 2.2.2.2.9 Lớp Phòng 34 2.2.2.2.10 Lớp Thiết Bị Phòng 35 2.2.2.2.11 Lớp Vật Tư 35 2.2.2.2.12 Lớp Dịch Vụ 36 2.2.2.2.13 Lớp Chi Tiết Sử Dụng Phòng 36 2.2.2.3 Lược đồ sở liệu 37 2.2.3 Xây dựng Lược đồ 38 2.2.3.1 Lược đồ đăng nhập 38 2.2.3.2 Lược đồ quản dịch vụ 39 2.2.3.3 Lược đồ quản phòng 40 2.2.3.4 Lược đồ quản loại phòng 41 2.2.3.5 Lược đồ quản Vật tư 42 2.2.3.6 Lược đồ quản khách hàng 43 2.2.3.7 Lược đồ hoá đơn 45 2.2.3.8 Lược đồ quản nhân viên 46 2.2.3.9 Lược đồ cài đặt khách sạn 47 2.2.3.10 Lược đồ thống kê hoá đơn 48 Chương Thiết kế phần mềm 51 3.1 Công cụ, kỹ thuật làm phần mềm 51 3.1.1 Phần mềm hỗ trợ, thiết kế phần mềm 51 3.1.1.1 Visual Studio 2010 Professional 51 3.1.1.2 Microsoft SQL Server Management Studio 10.0.1600.22 ((SQL_PreRelease).080709-1414 ) 51 3.1.1.3 DevExpress v12.1.4 51 3.1.2 Kỹ Thuật làm phần mềm 51 3.1.2.1 Mơ hình lớp ADO.net 51 3.1.2.2 .Net Remoting 52 3.2 Giao Diện Phần Mềm 53 3.2.1 Giao diện chung client server 53 3.2.1.1 Giao diện phần chức 53 3.2.1.2 Đặt phòng 54 3.2.1.3 Nhận Phòng 55 3.2.1.4 Hủy Phòng 55 3.2.1.5 Trả Phòng 56 3.2.1.6 Thêm Dịch Vụ Vào Phòng 57 3.2.1.7 Hóa Đơn 57 3.2.1.8 Giao diện phần Theo Dõi 58 3.2.1.9 Theo Dõi Tình Trạng Phòng 59 3.2.1.10 Chi Tiết Sử Dụng Dịch Vụ 59 3.2.1.11 Giao diện phần Quản 60 3.2.1.12 Quản khách hàng 61 3.2.1.13 Quản Nhân Viên 61 3.2.1.14 Quản người dùng 62 3.2.1.15 Quản phòng, Loại Phòng 63 3.2.1.16 Quản Vật Tư 63 3.2.1.17 Quản dịch vụ 64 3.2.1.18 Giao diên cài đặt 65 3.2.1.19 Giao diện báo cáo thống kê 66 3.2.2 Phần Riêng 67 3.2.2.1 Server 67 3.2.2.1.1 Màn Hình Đăng Nhập 67 3.2.2.1.2 Màn Hình 67 3.2.2.2 Client 68 3.2.2.2.1 Đăng nhập 68 3.2.2.2.2 Màn hình 68 3.2.3 Giao Diện Phân Quyền Người Dùng 69 3.2.3.1 Quyền Thu Ngân 69 3.2.3.2 Quyền Dịch Vụ 70 3.2.3.3 Quyền Tiếp Tân 71 3.2.3.4 Quyền quản 71 3.2.4 Hướng dẫn cài đặt chạy chương trình 72 3.2.4.1 Server 72 3.2.4.2 Client 74 Chương Kiểm thử, kết luận hướng phát triển 76 4.1 Kiểm thử phần mềm 76 4.2 Ưu điểm 76 4.3 Khuyết điểm 76 4.4 Hướng phát triển 76 4.5 Kết Luận 77 Sau người dùng chọn vật tư form form quản vật tư xuất Khi xuất tự động tải Vật Tư lên bảng Tại ta ấn vào thêm, sửa thơng tin thêm sửa vật tư xuất Tại người dùng điền thông tin vật tư vào ấn lưu để lưu lại thông tin vật tư Người dùng xố vật tư sau chọn vật tư ấn xố Lưu ý: vật tư khơng thể xố thuộc loại phòng 3.2.1.17 Quản dịch vụ Hình 3.19: Giao diện quản dịch vụ Sau người dùng chọn dịch vụ form form quản dịch vụ xuất Khi xuất tự động tải dịch vụ lên bảng Tại ta ấn vào thêm, sửa thơng tin thêm sửa dịch vụ xuất Tại người dùng điền thông tin dịch vụ vào ấn lưu để lưu lại thông tin dịch vụ Người dùng xố dịch vụ sau chọn dịch vụ ấn xoá Lưu ý: dịch vụ khơng thể xố khách hàng sử dụng 64 3.2.1.18 Giao diên cài đặt Hình 3.20: Giao diện cài đặt Giao diện cài đặt gồm có:  Thông tin khách sạn: Lưu trữ thông tin khách sạn Sau người dùng chọn Thông tin khách sạn form form quản thơng tin khách sạn xuất Khi xuất tự động tải thông tin khách sạn vào ô Tại người dùng điền thông tin khách sạn vào ấn lưu để lưu lại thơng tin khách sạn  Cài đặt tốn: Lưu trữ thơng tin quy định tốn khách sạn Sau người dùng chọn Cài đặt tốn form form Cài đặt tốn xuất Khi xuất tự động tải Cài đặt tốn vào Tại người dùng sửa thông tin Cài đặt toán vào ấn lưu để lưu lại Cài đặt tốn khách sạn  Tuỳ chọn huỷ phòng: Lưu trữ thơng tin quy định huỷ phòng đặt khách sạn Sau người dùng chọn Tuỳ chọn huỷ phòng form form Tuỳ chọn huỷ phòng xuất Khi xuất tự động tải Tuỳ chọn huỷ phòng vào Tại người dùng sửa 65 thông tin Tuỳ chọn huỷ phòng vào ấn lưu để lưu lại Tuỳ chọn huỷ phòng đặt khách sạn  Thiết lập mạng: Lưu trữ thông tin địa ip cổng kết nối máy server khách sạn Sau người dùng chọn Thiết lập mạng form form Thiết lập mạng xuất Khi xuất tự động tải thơng tin ip, cổng kết nối vào ô Tại người dùng sửa thông tin Thiết lập mạng vào ấn lưu để lưu lại thiết lập mạng khách sạn 3.2.1.19 Giao diện báo cáo thống kê Hình 3.21: Giao diện báo cáo thống kê Sau người dùng chọn Thống kê hoá đơn form form thống kê hố đơn xuất Người dùng chọn mốc thời gian ngày bắt đầu ngày kết thúc Sau bấm vào nút thống kê hệ thống đưa hoá đơn toán khoảng thời gian lên bẳng.Nguwoif dùng ấn vào in để in báo cáo thống kê hoá đơn 66 3.2.2 Phần Riêng 3.2.2.1 Server 3.2.2.1.1 Màn Hình Đăng Nhập Hình 3.22: 3.2.2.1.2 Màn hình đăng nhập Màn Hình Hình 3.23: Màn hình 67 3.2.2.2 Client 3.2.2.2.1 Đăng nhập Hình 3.24: 3.2.2.2.2 Đăng nhập client Màn hình Hình 3.25: Màn hình client 68 3.2.3 Giao Diện Phân Quyền Người Dùng 3.2.3.1 Quyền Thu Ngân Hình 3.26: Thanh Tốn hố đơn 69 3.2.3.2 Quyền Dịch Vụ Hình 3.27: Chi tiết sử dụng dịch vụ Hình 3.28: Dịch vụ phòng 70 3.2.3.3 Quyền Tiếp Tân Hình 3.29: 3.2.3.4 Giao Diện Quyền Nhân Viên Tiếp Tân Quyền quản Hình 3.30: Quyền quản 71 3.2.4 Hướng dẫn cài đặt chạy chương trình 3.2.4.1 Server Attach sở liệu vào chương trình sql server 2008 Hình 3.31: attach sở liệu Khi chạy chương trình lần đầu chương trình lên hình cấu hình kết nối có sở liệu Hình 3.32: Kết nối sở liệu 72 Khi kết nối sở liệu xong ta đăng nhập vào hệ thống Hình 3.33: Đăng nhập hệ thống Khởi chạy server ta vào mục hệ thống/ csdl/ chạy server Hình 3.34: Chạy server Khi khơng chạy server ta vào mục hệ thống/csdl/ dừng server 73 Hình 3.35: 3.2.4.2 Dừng server Client Khi chạy khơng kết nối đến server chương trình thơng báo hình Hình 3.36: Đăng nhập hệ thống client 74 ta vào phần thiết lập mạng để thiết lập địa ip, công kết nối máy server Hình 3.37: Thiết lập mạng client Sau đăng nhập ta sử dụng chức phần mềm 75 Chương 4.Kiểm thử, kết luận hướng phát triển 4.1 Kiểm thử phần mềm Chương trình chạy thử máy có máy đóng vai trò máy client, máy đóng vai trò máy server máy client kết nối tới máy server sử dụng sở liệu cài đặt máy server Chương trình có lỗi máy cài đặt có định dạng ngày MM/dd/yyyy Sau chuyển định dạng ngày dd/MM/yyyy chương trình hoạt động bình thường Chương trình hoạt động tốt có truy xuất liệu chậm nhìn chung đáp ứng nhu cầu quản khách sạn 4.2 Ưu điểm  Giao diện thân thiện, dễ sử dụngPhần mềm phân quyền rõ ràng  Các thông tin tài khoản người dùng bảo mật tối ưu,mật mã hóa MD5  Trợ Giúp hướng dẫn sử dụng 4.3 Khuyết điểm  Một số chức chương trình chưa hồn chỉnh  Đồng hóa thấp 4.4 Hướng phát triển Các phiên phần mềm bổ sung số chức thiếu, ràng buộc rõ ràng Thêm số chức cho phép khách hàng tự đặt phòng qua mạng internet Thêm số chức giúp cho người dùng liên lạc giao tiếp với người dùng khác 76 4.5 Kết Luận Bước đầu phần mềm đáp ứng yêu cầu chức quản khách sạn, sử dụng kĩ thuật vào phần mềm Tuy nhiên thời gian xây dưng,phát triển phần mềm khơng có nhiều, có nhân lực thực hiện, kinh nghiêm thực tế nên phần mềm không tránh khỏi số thiếu sốt chức phần mềm Em hi vọng nhận ý kiến đóng góp, đánh giá phần mềm để em phát triển phiên để bổ sung thiếu sót Em xin trân thành cảm ơn ! 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách, giáo trình  Joe Mayo – C# 3.0 with the Net Framework 3.5 Unleashed, 2008  Lập trình mạng với c#-Đại Học Bách Khoa Hồ Chí Minh  Richard Blum, C# network programming, 2003 Tài liệu tham khảo  Các website [1] Diễn đàn Cộng đồng C việt - http://diendan.congdongcviet.com [2] Cộng đồng CodeProject - http://www.codeproject.com/ [3] Trang video DevExpress - http://www.youtube.com/user/DeveloperExpress/videos 78 ... nghiệp: Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn Vissai Ninh Bình ……… …… ………………………………………………………………………………… Nhiệm vụ : Phần mềm quản lý khách sạn Vissai Ninh Bình giúp cho cho khách sạn có hệ thống quản lý. .. hiểu phân tích tốn quản lý khách sạn Từ xây dựng phần mềm quản lý cho Khách sạn Vissai Ninh Bình 15 Chương 1.Giới Thiệu Và Khảo Sát Hệ Thống 1.1 Giới thiệu khách sạn Vissai Ninh Bình Quá trình hình... vụ : Quản lý người dùng, nhân viên Quản lý đăng ký th phòng Quản lý nhận trả phòng Quản lý hóa đơn Quản lý khách hàng 20 o o o o Quản lý dịch vụ Quản lý phòng Quản lý thiết bị phòng Quản lý tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn VISSAI ninh bình , Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn VISSAI ninh bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay