Xây dựng hệ thống dịch vụ SMS khóa luận mạng máy tính và truyền thông (CN11LT)

109 7 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIÊP ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỊCH VỤ SMS Giảng viên: ThS ĐẶNG NHÂN CÁCH Sinh viên thực hiện: Bùi Dương Thế - 11L1120060 Phạm Thị Định - 11L1120006 Niên khóa 2011 -2013 Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS Mục Lục TÓM TẮT TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương 1: GIỚI THIỆU 13 1.1 Động thực đề tài .13 1.2 Mục đích giới hạn đề tài 14 1.2.1 Mục tiêu đề tài 14 1.2.2 Giới hạn đề tài 15 1.3 Cấu trúc đề tài 15 Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 17 2.1 Cơ sở liệu MySQL 17 2.2 Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn - HTML 18 2.3 Cấu trúc trang HTML/XHTML có dạng sau, thường gồm phần: .19 2.4 Cascading Style Sheet – CSS 19 2.5 Ngơn ngữ lập trình PHP 20 2.6 Lập trình hướng đối tượng 21 2.7 Javascript (Ajax) 23 2.8 Tóm Tắt 27 Chương CÔNG NGHỆ SMS .28 SMS .28 Ưu Điểm – Nhược Điểm 29 Ứng dụng SMS 30 Chương SMS API 34 Chương HÀM SMS API .37 CheckClient 37 GetClientBalance 37 SendSMS .38 Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS SendMaskedSMS 40 GetSMSStatus (Pull) .42 GetSMSStatus (Push) 44 GetClientSenderNameList 45 GetListSMSHostingWithBalance 47 GetCommingSMSListFromID (Pull) 48 10 GetCommingSMSListFromID (Push) 51 Chương SỦ DỤNG HÀM API (SMS) 56 PHP 56 PHP CURL 57 ASPX 58 Chương CÀI ĐẶT ỨUNG DỤNG Ozeki NG SMS Gateway 61 7.1 Chuẩn bị 61 7.2 Cấu hình kết nôi thiết bị gửi tin nhắn 64 7.3 Test API 71 7.4 Send SMS form PHP using HTTP 76 7.5 Load Balancing .80 7.6 SMS Bandwidth 83 Chương CẤU HÌNH EMAIL PHP .87 8.1 Gửi Email SMTP 87 8.2 Cấu hình gửi email từ localhost 88 Chương CẤU HÌNH HOSTING 90 9.1 Host Cpenal 90 9.2 Kloxo 91 9.3 Directadmin 91 9.4 Plesk .93 Chương 10 MINH HỌA THỐNG 97 Chương 11: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG .103 Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS 10.1 Xây dựng kịch kiểm tra 103 10.2 Dữ liệu kiểm tra 103 10.3 Kết kiểm tra 104 Chương 11: KẾT LUẬN .106 11.1 Kết luận .106 11.2 Hướng mở rộng 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 LỜI CẢM ƠN .109 Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS TÓM TẮT Ngày nay, với tốc độ phát triển mạnh mẽ ngành Công nghệ thông tin, nhu cầu truyền tải thông tin tiếp nhận thơng tin ngày trở nên cấp thiết, nhanh chóng, xác, hiệu Chính thế, mà hầu hết tất lĩnh vực ngày hòa nhập vào tốc độ phát triển ngành Công nghệ thông tin Vì vậy, việc áp dụng Cơng nghệ thơng tin (CNTT) vào công tác quản lý để đem lại hiệu cao khơng Đặc biệt, lĩnh vực giáo dục đào tạo, nhiều trường Việt Nam áp dụng CNTT vào việc tổ chức quản lý đào tạo, đem lại hiệu cao Trong đó, áp dụng CNTT vào tổ chức theo dõi quản lý giảng dạy áp dụng hầu hết trường từ mầm non đến trường Đại học Với trường ĐH GTVT Tp.HCM, sử dụng hệ thống thông tin công tác tổ chức quản lý theo dõi giảng dạy Hệ thống đáp ứng nhu cầu Nhưng với quy mô ngày phát triển ngành Công nghệ thông tin nhu cầu tiếp nhận thơng tin ngày cao, hệ thống cung cấp thông tin nhà trường đáp ứng được.Vì hệ thống phải phụ thuộc nhiều vào người, khơng có tính liên thông tức thời đến đối tượng liên quan Nếu q trình quản lý có thay đổi,điều chỉnh, tin cấp tốc phải thời gian đối tượng liên quan cập nhật Đôi việc cần gấp muốn thống kê để đánh giá tình hình lại chưa cập nhật đầy đủ liệu Với ưu sở vật chất sẵn có, hệ thống server mạnh mẽ Nếu áp dụng CNTT cách hiệu thông minh vào việc tổ chức quản lý giảng dạy đem lại hiệu qua kinh tế cao cho nhà trường Qua tiết kiệm nhiều thời gian cho người Với nhu cầu đó, nhóm nghiên cứu Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS để tích hợp vào quản lý theo dõi, quản lý đào đào tạo áp dụng cho trường Đại Học Giao Thơng Vận Tải Tp Hồ Chí Minh Đề tài nghiên cứu xây dựng tảng có sẵn hệ thống với tên gọi TMS giải điểm yếu hệ thống tại, đáp ứng Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS nhu cầu cấp thiết cho tất giảng viên khoa phòng ban, sinh viên, phụ huynh, cung cấp thông tin cho đối tượng liên quan thông qua tin nhắn SMS Với hệ thống này, việc trước phải nhiều thời gian chờ đợi phải có internet đến với đối tượng liên quan xử lý tức thời thơng qua tin nhắn SMS Hệ thống triển khai nên Web, chạy Web Server PHP dùng sở liệu MySQL Hệ thống xây dựng theo hướng tổng quát với khả tùy biến mở rộng cao, không phụ thuộc nhiều vào nhà phát triển hệ thống Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU BÁO CÁO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỊCH VỤ SMS Giảng viên: Ths Đặng Nhân Cách Sinh viên thực hiện: Bùi Dương Thế - 11L1120060 Phạm Thị Định – 11L1120006 Cơ quan quản lý: Khoa Công Nghệ Thông Tin Cơ quan cá nhân phối hợp thực hiện: Thời gian thực hiện: 13 tuần HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG - Hệ thống cung cấp thông tin cho sinh viên sử dụng SMS, sinh viên khơng sử dụng SMS khơng nhận thông tin kịp thời - Hệ thống cập nhật thông tin sinh viên thủ công làm hao tốn nhiều thời gian với số lượng lớn sinh viên vào trường hàng năm - Kết thúc môn học nhà trường chưa biết sinh viên có hài lòng với giảng dạy giảng viên hay không - Hệ thống cung cấp lịch biểu cho giảng viên, sinh viên có file excel lịch học, sinh viên cần xem lịch học phải mở file Excel, nên có việc đột xuất nghỉ học, dạy bù, đổi phòng học, thơng báo từ nhà trường… sinh viên khơng sử dụng SMS chưa cập nhật kịp thời - Hệ thống sử dụng dịch vụ SMS API fibosms.vn, chi phí cho việc thuê dịch vụ làm cho sinh viên chi phí tin nhắn giá cao gấp đơi Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS Mục tiêu: - Nghiên cứu dịch vụ SMS API - Thích hợp dịch vụ SMS vào hệ thống “Hệ Thống Quản Lý Giảng Dạy” trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - Khắc phục phụ thuộc vào internet - Cung cấp thông tin nhanh đến đối tượng liên quan - Giải tồn đọng trạng hệ thống đề cập Nội dung chính: Xây dựng tích hợp dịch vụ SMS vào hệ thống “Hệ thống quản lý giảng dạy”, + Dựng giao diện sử dụng cho sinh viên + Import danh sách sinh viên (có sử dụng khơng sử dụng SMS) + Đánh giá môn học sau kết thúc môn học + Gửi tin nhắn thông báo trường cho sinh viên phụ huynh (toàn trường, theo lớp, giảng viên, phụ huynh, sinh viên) + Gửi tin nhắn theo file excel + Xây dựng hệ thống SMS Gateway + Load Balancing SMS + Tài liệu hướng dẫn triển khai dịch vụ SMS + Chuyển giao công nghệ cho tổ chúc, cơng ty, doanh nghiệp cá nhân có nhu cầu dụng SMS Kết đạt (khoa học, ứng dụng, đào tạo, kinh tế – xã hội, v.v…) Xây dựng tích hợp dịch vụ SMS vào “Hệ thống quản lý giảng dạy” có tên SMS_TMS, ứng dụng cho phòng đào tạo, phòng tra, khoa, giảng viên, sinh viên phụ huynh Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THƠNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tên đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỊCH VỤ SMS Giảng viên: Ths Đặng Nhân Cách Sinh viên thực hiện: Bùi Dương Thế - 11L1120060 Phạm Thị Định - 11L1120006 Thời gian thực hiện: tuần Cơ quan quản lý: Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Các chức SMS tích hợp vào hệ thốnghệ thống chạy Web với mô đun sau: + Dựng giao diện sử dụng cho sinh viên + Import danh sách sinh viên (có sử dụng không sử dụng SMS) + Đánh giá môn học sau kết thúc môn học + Gửi tin nhắn thông báo trường cho sinh viên phụ huynh (toàn trường, theo lớp, giảng viên, phụ huynh, sinh viên) + Gửi tin nhắn theo file excel + Xây dựng hệ thống SMS Gateway + Load Balancing SMS Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS + Tài liệu hướng dẫn triển khai dịch vụ SMS + Chuyển giao công nghệ cho tổ chúc, cơng ty, doanh nghiệp cá nhân có nhu cầu dụng SMS Công nghệ sử dụng + FrameWork Ths Đăng Nhân Cách + Sử dụng công nghệ SMS API Fibosms Việt Nam + Sự dụng công nghệ Ozeki NG SMS Gateway + Tất thiết bị Modem, GSM, Mobile (có cổng USB) Ứng dụng sản xuất hiệu kinh tế Hệ thống áp dụng cho trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp HCM tất trường Đại Học, Cao Đẳng khác, tập đồn, cơng ty, tổ chức cá nhân có nhu cầu truyền tải thông tin qua SMS Hệ thống giúp giảm tải việc làm tay Đem lại thông tin nhanh chóng tức thời qua hệ thống SMS email Tiết kiệm thời gian, chi phí cho sinh viên, phụ huynh nhà trường Tiết kiệm nguồn nhân lực Phối hợp nhà trường phụ huynh tốt Đào tạo: Để sử dụng tốt hệ thống, đối tượng phòng ban liên quan phải tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống Các phòng ban đối tượng khác tiếp cận sử dụng hệ thống khác Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang 10 Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS B7 Chọn mục Schedule New Tasks B8 Tạo Scheduled Tasks Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang 95 Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS B9 Scheduled Tasks tạo Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang 96 Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS Chương 10 MINH HỌA THỐNG Minh họa thời khóa biểu a Theo Tháng b Theo Tuần Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang 97 Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS Đăng ký mơn học – Tín Đánh giá mơn học Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang 98 Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS Kết Quả học tập Import danh sách sinh viên Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang 99 Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS Đăng ký môn học Import điểm lưu SMS vào trạng thái chờ gửi tin nhắn Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang 100 Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS Import danh sách tin nhắn Quản lý tài khoản SMS Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang 101 Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS 10 Quản lý danh sách tin nhắn Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang 102 Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS Chương 11: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG 10.1 Xây dựng kịch kiểm tra Vì lĩnh vực nghiên cứu triển khai ứng dụng thực tế, nên hệ thống phải kiểm thử mơ hình liệu thực tế đảm bảo tính ứng dụng độ ổn định cao Chương trình bày kịch bản, xây dựng dựa mẫu dự liệu thực tế Với tham gia tất đối tượng có liên quan đến hệ thống Qua dễ dàng kiểm tra, đánh giá khả hiệu hoạt động hệ thống Kịch kiểm thử sử dụng liệu mẫu hoạt động giảng dạy học kỳ học kỳ năm học 2012- 2013 trường Đại học Giao Thơng Vận Tải Tp Hồ Chí Minh Hệ thống kiểm thử cho học quy liên thơng Các bước triển khai mơ hình liệu kiểm thử mô tả chi tiết sau:  Sau có thời khóa biểu giảng dạy: o Giảng viên: Hủy giảng -> SMS đến sinh viên phụ huynh o Phòng đạo tạo đổi ngày học, đổi phòng học - > gửi SMS tự động cho sinh viên phụ huynh o Phòng đào tạo import điểm - > gửi SMS tự động cho sinh viên phụ huynh Sau hoàn thành bước trên, lúc này, hệ thống có đầy đủ thông tin cần thiết học kỳ sẵn sàng cung cấp dịch vụ cần thiết để điều hành, kiểm tra đánh giá trình hoạt động giảng dạy 10.2 Dữ liệu kiểm tra Như đề cập trên, liệu để kiểm tra hệ thống liệu thực tế trường hoạt động Thời khóa biểu học kỳ quy với 800 mơn học, thời khóa biểu học kỳ quy với 1000 mơn học học kỳ lớp liên Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang 103 Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS thông chức Dữ liệu kiểm tra cho phép sử dụng sở khác mà trường sử dụng để đào tạo Các đối tượng liên quan tham gia đánh giá hệ thống như: trưởng phòng đào tạo nhân viên phòng, trưởng phòng quản trị thiết bị nhân viên, trưởng phòng tra nhân viên, trưởng khoa, tổ trưởng môn, giảng viên hữu thỉnh giảng Trong trình diễn hoạt động giảng dạy, có thay đổi điều chỉnh phòng học, hủy báo giáng, đăng ký dạy bù, hay bỏ dạy đối tượng liên quan phải cung cấp cho hệ thống biết Khi cần thơng tin hoạt động giảng dạy hệ thống nhanh chóng đáp ứng u cầu cách nhanh chóng 10.3 Kết kiểm tra Với kịch kiểm tra giới thiệu trên, mong đợi hệ thống đem lại tiện lợi, giải khuyết điểm tồn đọng sau cho hệ thống hoạt động suốt học kỳ học kỳ ta có kết sau: - Khi phòng đào tạo đưa thời khóa biểu lên tất khoa tổ mơn có liên quan mơn học nhận thời khóa biểu riêng (Khơng nhận chung gửi file excel) phòng tra phòng quản trị thiết bị nhận thời khóa biểu học kỳ - Khi ban quản lý khoa tổ trưởng môn phân cơng giảng viên giảng dạy xong thời khóa biểu đến giảng viên giảng dạy (kể giảng viên thỉnh giảng) thông tin giảng viên dạy môn cập nhật tức thời tới phòng đào tạo, phòng tra - Giảng viên vào hệ thống hủy báo giảng (Hiện hệ thống chấp nhận hủy không cần xét duyệt), hệ thống cập nhật vào danh sách hủy báo giảng phòng đào tạo thời khóa biểu ngày học bên tra đào tạo Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang 104 Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS phòng quản trị thiết bị khơng có mơn học Hiện tại, thông tin chưa thông báo tức thời đến sinh viên - Khi giảng viên đăng ký hủy giảng hệ thống đề xuất ngày dạy bù Thơng tin dạy bù cập nhật vào danh sách nghỉ dạy bù phòng đào tạo đợi xét duyệt Thông tin chi tiết ngày nghỉ dạy bù lưu vết chi tiết môn học Phòng đào tạo quản lý khoa xem thơng tin Khi phòng đào tạo duyệt ngày dạy bù mà giảng viên đề xuất ngày bù cập nhật tức thời vào thời khóa biểu ngày học tới giảng viên phòng tra quản trị thiết bị Chức kiểm tra phòng đề xuất bù có bị trùng hay kkhơng chưa phát triển - Hệ thống cho phép phân quyền đến thành viên phòng ban, khoa, tổ trưởng mơn giảng viên Mỗi người tham gia hệ thống với vai trò nhiệm vụ khác có quyền hạn chức khác - Chức sinh viên tham gia đánh giá chất lượng môn học, đề xuất ban đầu, chưa phát triển Mục đích kiểm tra xem xét khả đáp ứng hệ thống với yêu cầu Kết đạt đáp ứng yêu cầu ban đầu đề Có thể giải nhiều vấn đề tồn đọng Tóm lại, hầu hết yêu cầu ban đầu hệ thống đáp ứng Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang 105 Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS Chương 11: KẾT LUẬN 11.1 Kết luận Từ mục tiêu ban đầu, đề tài nghiên cứu đề xuất phát triển hệ thống theo dõi giảng dạy cho trường ĐH GTVT Tp HCM Hệ thống xây dựng dựa nhu cầu cấp thiết trường tham khảo tính hay số hệ thống khác Về hệ thống đưa vào sử dụng thức Với hệ thống đề xuất trên, sử dụng cho tất đối tượng liên quan tham gia vào tổ chức, theo dõi thực đánh giá hoạt động giảng dạy Hệ thống phát triển Web đưa lên Server nên đối tượng liên quan sử dụng lúc đâu cần có kết nối Internet Hệ thống TMS tích hợp chức sau: thông báo hủy báo giảng, thơng báo dạy bù, thơng báo đổi phòng học, thơng báo đổi ngày học, thông báo điểm, thông báo tin tức, import danh sách sinh viên, danh sách tin nhắn cho từ trường hợp thông qua SMS email Cho phép theo dõi cập nhật tình hình giảng dạy hàng ngày Từ thông tin đầy đủ hệ thống sẵn sàng đáp ững yêu cầu như: Thốngtình hình giảng dạy khoa, giảng viên Tóm lại, với việc xây dựng tich hợp hệ thống SMS vào hệ thống TMS, đề tài nghiên cứu có đóng góp bật mà hệ thống trước không đáp ứng sau:  SMS chạy Web, cho phép giao tiếp liên hệ trực tiếp đối tượng liên quan tham gia vào trình giảng dạy như: PĐT, TTĐT, QTTB, Khoa tổ môn, giảng viên hữu thỉnh giảng  Những việc trước phải lưu trữ file, ghi nhớ người xử lý tay Thì hệ thống TMS quản lý việc lưu trực, tự động thực việc theo yêu cầu Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang 106 Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS 11.2 Hướng mở rộng Trong trình thực đề tài này, với ràng buộc thời gian định, nhóm cố gắng hồn thành cách tốt mục tiêu đề có thành định Tuy nhiên, hệ thống SMS nhiều hướng mở rộng phát triển thêm nhằm đáp ứng nhu cầu tốt Dưới vài đề xuất để mở rộng cho dịch vụ SMS:  Hệ thống SMS kiểm chứng với mẫu liệu đúng, để hệ thống hoạt động ổn định chịu lỗi cao cần phải kiểm tra kỹ với mẫu liệu sai  Hệ thống SMS tích hợp nhiều hệ thống dịch vụ khác chạy chung để sử dụng SMS , thiết lập chung, chạy song song  Cần có from gửi tin nhắn từ web để truy cập Desktop, Mobile  Cần có thêm address book để gửi tin nhắn từ from Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang 107 Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS TÀI LIỆU THAM KHẢO Cơ sở liệu MySQL http://dev.mysql.com Ngôn ngữ HTML http://www.w3schools.com/html/ CSS http://www.w3schools.com/css/default.asp Ngôn ngữ PHP http://www.w3schools.com/php/default.asp Theo dõi giảng dạy qua tin nội trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Tp.HCM http://www.hcmutrans.edu.vn/tinnoibo_new/theodoi_giangday.php Fibosms Vệt Nam http://www.fibosms.com/ Server SMS gateway http://gateway.sms.vn/ kernel http://www.kannel.org/ http://inet.vn/san-pham/inet-sms-gateway-3-0-tong-dai-tin-nhan-2883.html 10 http://www.bulksms.com/int/ 11 Ozeki NG SMS Gateway http://www.ozekisms.com/ Ebook Fibo_SMS_API v2.2.pdf Fibo_PUSH SMS_vn.pdf Fibo_SMS_PrivateNumber.pdf SMSHosting - Push ClientCommingSMS.pdf SMSHosting - Push SMS Status.pdf Source Code File đính kèm CD-ROM Video Clip CD - ROM Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang 108 Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS LỜI CẢM ƠN Chúng xin chân thành cảm ơn Khoa Công nghệ Thông Tin trường Đại Học Giao Thơng Vận Tải TP.Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho thực đồ án thực tập Chúng xin chân thành cảm ơn Th.S Đặng Nhân Cách tận tình hướng dẫn, bảo chúng tơi suốt thời gian thực luận văn tốt nghiệp Chúng xin cảm ơn quý Thầy Cô tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng tơi kiến thức cần thiết suốt trình học tập trường Mặc dù cố gắng hoàn thành đồ án với tất nổ lực thân, đồ án chắn không tránh khỏi thiếu sót định, kính mong cảm thơng tận tình bảo q Thầy Cơ Nhóm thực Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang 109 ... Nhân Cách Trang Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS Mục tiêu: - Nghiên cứu dịch vụ SMS API - Thích hợp dịch vụ SMS vào hệ thống Hệ Thống Quản Lý Giảng Dạy” trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TP HCM... excel + Xây dựng hệ thống SMS Gateway + Load Balancing SMS Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS + Tài liệu hướng dẫn triển khai dịch vụ SMS + Chuyển giao công nghệ cho... yêu cầu dịch vụ Giảng Viên: Ths Đặng Nhân Cách Trang 23 Xây Dựng Hệ Thống Dịch Vụ SMS cách truyền thống Máy xử lí yêu cầu dịch vụ làm việc đơn giản nhận thông tin từ máy khách trả liệu cho máy khách
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống dịch vụ SMS khóa luận mạng máy tính và truyền thông (CN11LT) , Xây dựng hệ thống dịch vụ SMS khóa luận mạng máy tính và truyền thông (CN11LT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay