Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng của cốt liệu bài thí nghiệm

35 10 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:54

BÀI 1: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH XỐP & ĐỘ HỔNG CỦA CỐT LIỆU Định Nghĩa: Khối lượng thể tích khối lượng đơn vị thể tích vật liệu trạng thái tự nhiên (kể lỗ rỗng) PHẠM VI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 7572 – 6: 2006 Phương pháp thí nghiệm xác định khối lượng thể tích xốp độ hổng cốt liệu dùng để chế tạo bê tông vữa DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: + Thùng đong Thùng đong kim loại, hình trụ, dung tích 1l; 2l; 5l; 10l 20l, kích thước quy định Bảng 1_TCVN 7572 – 6: 2006 DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: Bảng 1_TCVN 7572 – 6: 2006 (Kích thước thùng đong thí nghiệm) Thể tích thực thùng đong (lít) Kích thước bên thùng đong (mm) Đường kính Chiều cao 108 108 137 136 185 186 10 234 233 20 294 294 DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: +Cân kỹ thuật, độ xác %; (Cân kỹ thuật OHAUS giới hạn tối đa 15kg, độ xác 0.5g) DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: +Cân kỹ thuật, độ xác %; (Cân kỹ thuật OHAUS độ xác 1.0g) DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: +Cân kỹ thuật, độ xác %; (Các cân 1.0kg, 2.0kg, 5.0kg, 10kg) DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: +Bộ sàng tiêu chuẩn, theo TCVN 7572-2 : 2006; Kích thước lỗ sàng Cốt liệu nhỏ Cốt liệu lớn 140 315 630 1.25 2.5 5 10 20 40 70 100 m m m mm mm mm mm mm mm mm mm mm Chú thích: Có thể sử dụng thêm sàng có kích thước nằm kích thước nêu bảng DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: Sàng có kích thước lỗ sàng 5.00mm DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: (Bộ sàng tiêu chuẩn) TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM : Đo chiều cao h thùng đong TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM : +Đo khối lượng thùng đong (m1): TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM : Bước 3: Đặt thùng đong vào điểm tâm cửa quay TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM : Bước 4: Điều chỉnh cho miệng thùng đong cách cửa quay 100mm theo chiều cao TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM : Bước 5: Đổ cốt liệu chuẩn bị vào phễu tùy theo thể tích thùng đong TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM : Bước 5: Đổ cốt liệu chuẩn bị vào phễu tùy theo thể tích thùng đong TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM : Bước 6: Xoay cửa quay cho vật liệu rơi tự xuống thùng đong Xoay cửa quay cho vật liệu rơi tự xuống thùng đong tạo thành hình chóp miệng thùng đong (Khơng va chạm vào thùng đong q trình cốt liệu rơi) TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM : Bước 6: Xoay cửa quay cho vật liệu rơi tự xuống thùng đong TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM : Bước 7: Gạt ngang miệng thùng đong Cốt liệu nhỏ: Dùng thước kim loại TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM : Cốt liệu lớn: Dùng thẳng TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM : Chú ý: +Khi gạt phải gạt từ sang hai bên không gạt từ bên sang bên +Gạt xong phải dùng chổi nhỏ quét cốt liệu bám lại quanh thùng đong TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM : Bước 8: Cân khối lượng thùng đong chứa cốt liệu (m2) TÍNH TỐN KẾT QUẢ : Khối lượng thể tích xốp cốt liệu (x) tính kilơgam mét khối (kg/m3), xác tới 10 kg/m3, theo công thức: m  m1 x  V (kg / m ) Trong đó: •m1 : khối lượng thùng đong, tính kilơgam (kg); •m2 : khối lượng thùng đong có chứa cốt liệu, tính kilơgam (kg); •V : thể tích thùng đong, tính mét khối (m3); Khối lượng thể tích xốp xác định hai lần Cốt liệu thử lần trước không dùng để làm lại lần sau Kết giá trị trung bình cộng kết hai lần thí nghiệm Tùy theo yêu cầu kiểm tra xác định khối lượng thể tích xốp cốt liệu trạng thái khô tự nhiên phòng TÍNH TỐN KẾT QUẢ : Độ hổng hạt cốt liệu (VW), tính phần trăm thể tích xác tới 0,1 %, theo cơng thức: � � x VW  � 1 �100 (%) � � vk �1 000 � Trong đó: x : khối lượng thể tích xốp cốt liệu, tính kilơgam mét khối (kg/m3), xác định theo thí nghiệm vk : khối lượng thể tích cốt liệu trạng thái khơ, tính gam centimét khối (g/cm3), xác định theo TCVN 75724:2006 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM: Báo cáo thử nghiệm cần có thơng tin sau: •Loại nguồn gốc cốt liệu; •Tên kho bãi cơng trường; •Vị trí lấy mẫu; •Ngày lấy mẫu, ngày thí nghiệm; •Kết thử khối lượng thể tích xốp, độ hổng hạt cốt liệu; •Tên người thí nghiệm sở thí nghiệm; •Viện dẫn tiêu chuẩn thí nghiệm ... vật liệu hình tròn; Cửa quay; Giá đỡ chân sắt; Thùng đong; Vật kê Kích thước tính mm (Mơ tả dụng cụ xác định thể tích cốt liệu) DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: Dụng cụ xác định thể tích cốt liệu. .. thùng đong +Với cốt liệu nhỏ: thể tích thùng đong 1lít +Với cốt liệu lớn: thể tích thùng đong phụ thuộc vào Dmax cốt liệu (theo Bảng 2-TCVN 7572_6:2006) Kích thước hạt lớn cốt liệu Thể tích thùng... THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: +Cân kỹ thuật, độ xác %; (Cân kỹ thuật OHAUS giới hạn tối đa 15kg, độ xác 0.5g) DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: +Cân
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng của cốt liệu bài thí nghiệm , Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng của cốt liệu bài thí nghiệm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay