Xác định hàm lượng bụi, bùn, sét của cốt liệu bài thí nghiệm

35 8 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:54

BÀI 2: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BỤI, BÙN, SÉT CỦA CỐT LIỆU PHẠM VI ÁP DỤNG Phương pháp thí nghiệm xác định hàm lượng bùn, bụi, sétcốt liệu cách gạn rửa TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 7572 - 8: 2006 DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: + Cân kỹ thuật Cân kỹ thuật có độ xác 0,1 % cân kỹ thuật có độ xác %; DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: (Cân kỹ thuật OHAUS giới hạn tối đa 510g, độ xác 0.01g) DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: (Cân kỹ thuật OHAUS giới hạn tối đa 15kg, độ xác 0.5g) DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: + Tủ sấy Tủ sấy có phận điều chỉnh nhiệt độ sấy ổn định từ 105 oC đến 110 oC; DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: + Que gỗ để khuấy mẫu; + Đồng hồ bấm giây; DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: h2 + Thùng rửa cốt liệu; h Chú dẫn: h1 Loại thùng D (Thùng rửa cốt liệu) D h h1 h2 Thử cốt liệu nhỏ 120 320 100 20 Thử cốt liệu lớn 250 350 130 20 (Kích thước tính mm) DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: (Thùng rửa cốt liệu nhỏ) (Thùng rửa cốt liệu lớn) DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM: CHUẨN BỊ MẪU THÍ NGHIỆM: + Mẫu thử lấy theo TCVN 7572-1: 2006 TCVN 7570: 2006 + Trong quy định: Trước tiến hành thí nghiệm, mẫu sấy đến khối lượng khơng đổi, sau để nguội đến nhiệt độ phòng + Cốt liệu nhỏ: Hỗn hợp hạt cốt liệu kích thước chủ yếu từ 0.14 mm đến 5mm CHUẨN BỊ MẪU THÍ NGHIỆM: + Cốt liệu lớn: Hỗn hợp hạt cốt liệu kích thước từ mm đến 70mm TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: Bước 5: Sấy khô mẫu Sau rửa mẫu xong, đổ mẫu khay chứa cốt liệu; Có thể dùng vòi nước để lấy hết cốt liệu nhỏ đọng lại thùng rửa khay chứa; Phải cẩn thận tránh khơng làm thất cốt liệu ngồi; TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: Mẫu lấy khay chứa cốt liệu; (Cốt liệu lớn) TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: Chú ý: Phải ghi nhãn cho mẫu thử để tránh nhầm lẫn trình làm thí nghiệm; (Cốt liệu nhỏ) TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: Cho mẫu vào tủ sấy (Cốt liệu lớn) TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: Cho mẫu vào tủ sấy (Cốt liệu nhỏ) TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: Cho mẫu vào tủ sấy Mẫu cốt liệu sau cho vào tủ sấy TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM:  Khởi động tử sấy TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: Sấy khơ đến khối lượng khơng đổi TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: Sấy khơ đến khối lượng khơng đổi TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: Bước 6: Cân khối lượng mẫu sau sấy khơ (m1) TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: Cân mẫu sau sấy khơ TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: Cân mẫu sau sấy khô TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: Cân mẫu sau sấy khơ TÍNH TỐN KẾT QUẢ: Hàm lượng chung bụi, bùn, sét chứa cốt liệu (Sc), tính phần trăm, xác đến 0,1 % theo công thức: m  m1 Sc  �100 (%) m Trong đó: m : khối lượng mẫu khơ trước rửa, tính gam (g); m1 : khối lượng mẫu khô sau rửa, tính gam (g) Kết giá trị trung bình cộng kết hai lần thử BÁO CÁO THÍ NGHIỆM: Báo cáo thí nghiệm cần có thơng tin sau: –Loại nguồn gốc cốt liệu; –Tên kho bãi cơng trường; –Vị trí lấy mẫu; –Ngày lấy mẫu, ngày thí nghiệm; –Kết thử hàm lượng chung bụi, bùn, sét cốt liệu; –Tên người thí nghiệm sở thí nghiệm; –Viện dẫn tiêu chuẩn thí nghiệm ... thất cốt liệu ngồi; TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: Mẫu lấy khay chứa cốt liệu; (Cốt liệu lớn) TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: Chú ý: Phải ghi nhãn cho mẫu thử để tránh nhầm lẫn trình làm thí nghiệm; (Cốt liệu nhỏ)... HÀNH THÍ NGHIỆM: Cho mẫu vào tủ sấy (Cốt liệu lớn) TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: Cho mẫu vào tủ sấy (Cốt liệu nhỏ) TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: Cho mẫu vào tủ sấy Mẫu cốt liệu sau cho vào tủ sấy TIẾN HÀNH THÍ... nữa; (Với cốt liệu nhỏ) TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: (Với cốt liệu lớn) TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM: Bước 5: Sấy khô mẫu Sau rửa mẫu xong, đổ mẫu khay chứa cốt liệu; Có thể dùng vòi nước để lấy hết cốt liệu nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định hàm lượng bụi, bùn, sét của cốt liệu bài thí nghiệm , Xác định hàm lượng bụi, bùn, sét của cốt liệu bài thí nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay