Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông nặng bài thí nghiệm

22 12 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:53

BÀI 8: XÁC ĐỊNH ĐỘ SỤT CỦA HỖN HỢP TÔNG NẶNG KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA ĐỘ SỤT CỦA HỐN HỢP BÊTÔNG XIMĂNG Độ sụt tiêu quan trọng hỗn hợp tơng, đánh giá khả dễ chảy hỗn hợp tông tác dụng trọng lượng thân rung động Độ lưu động xác định độ sụt (SN, cm) khối hỗn hợp tông côn hình nón cụt có kích thước tùy thuộc vào cỡ hạt lớn cốt liệu Khi độ sụt thích hợp phù hợp với đặc điểm kết cấu phương pháp thi cơng giúp cho q trình thi công dễ dàng, độ đặc, cường độ tông tăng Như độ sụt liên quan đến khả thi công chất lượng tông, cần phải xác định 2 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG DỤNG CỤ - THIẾT BỊ TCVN 3016:1993 •Cơn thử độ sụt hình nón cụt, uốn hàn cán từ thép tôn dày tối thiểu 1,5mm Mặt phải nhẵn, khơng có vết nhơ đường hàn đinh tán •Thanh thép tròn trơn đường kính 16mm, dài 600mm hai đầu múp tròn • Phễu đổ hỗn hợp •Thước kim loại dài 80cm xác tới 0.5cm •Tấm đế DỤNG CỤ - THIẾT BỊ •Các thơng số quy định sau: Loại côn Kích thước (mm) d N1 100+2 N2 150+2 D h 200+ 300+ 2 300+ 450+ 2 tay cầm; thành côn; gối đặt chân; đường hàn DỤNG CỤ - THIẾT BỊ Côn Phễu Tấm đế Bay Thanh thép Thước CHUẨN BỊ MẪU THỬ Lấy mẫu hỗn hợp tông để thử theo TCVN 3105 : 1993 Thể tích hỗn hợp tơng cần có: lít cỡ hạt lớn cốt liệu tông tới 40mm; 24 lít cỡ hạt cốt liệu lớn 70 100mm TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Tiến hành thử theo trình tự sau: •Chọn cơn: Dùng N1 để thử hỗn hợp tơng có cỡ hạt lớn cốt liệu tới 40mm, côn N2 để thử hỗn hợp tơng có cỡ hạt lớn cốt liệu tới 70mm 100mm •Tẩy tông cũ Dùng giẻ ướt lau mặt cơnvà dụng cụ khác mà q trình thử tiếp xúc với hỗn hợp tông 5 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM •Đặt lên cứng, phẳng khơng thấm nước 5 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM •Đứng lên gối đặt chân để giữ cho côn cố định trình đổ đầm hỗn hợp tơng 5 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM •Đổ hỗn hợp tơng qua phễu vào côn làm lớp, lớp chiếm khoảng phần ba chiều cao côn 5 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM •Sau đổ lớp dùng thép tròn chọc tồn mặt hỗn hợp tông từ xung quanh vào Khi dùng côn N1 lớp chọc 25 lần, dùng côn N2 lớp chọc 56 lần Lớp đầu chọc suốt chiều sâu, lớp sau chọc xuyên sâu vào lớp trước khoảng 2÷3cm Ở lớp thứ ba vừa chọc vừa thêm để giữ mức hỗn hợp đầy miệng côn 5 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Đổ hỗn hợp tơng qua phễu vào côn làm lớp, lớp chiếm khoảng phần ba chiều cao côn, lớp chọc 25 lần N1 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM •Rút phễu khỏi gạt phẳng mặt; TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM •Rút theo phương thẳng đứng từ từ khoảng – 10s; •Đặt sang bên cạnh khối hỗn hợp tông vừa rút cơn; TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Đo chênh lệch chiều cao miệng côn với điểm cao khối hỗn hợp xác tới 0,5cm 5 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Lưu ý: Thời gian thử tính từ lúc bắt dầu đổ hỗn hợp tông vào côn thời điểm côn khỏi khối hỗn hợp phải tiến hành không ngắt quãng không chế không 150 giây Nếu khối hỗn hợp tông sau nhấc khỏi bị đổ tạo thành hình khối khó đo phải tiến hành lấy mẫu khác theo TCVN 3105:1993 để thử lại 6 TÍNH TỐN KẾT QUẢ Khi dùng N1 số liệu đo làm tròn tới 0.5cm, độ sụt hỗn hợp tông cần thử Khi dùng côn N2 số liệu đo phải tính chuyển kết thử theo N1 cách nhân với hệ số 0.67 Hỗn hợp tơngđộ sụt khơng l.0cm coi khơng có tính dẻo Khi đặc trưng hỗn hợp xác định cách thử độ cứng theo TCVN 3107 : 1993 ĐIỀU CHỈNH THÀNH PHẦN VẬT LIỆU ĐỂ ĐẠT ĐỘ SỤT Khi kiểm tra độ sụt xảy trường hợp sau: •Độ sụt thực tế độ sụt yêu cầu •Độ sụt thực tế nhỏ hay lớn độ sụt yêu cầu Cách giải sau: •Nếu độ sụt thực tế nhỏ độ sụt yêu cầu khoảng 2-3cm phải tăng thêm lít nước cho m3 tông ĐIỀU CHỈNH THÀNH PHẦN VẬT LIỆU ĐỂ ĐẠT ĐỘ SỤT •Nếu độ sụt thực tế nhỏ độ sụt yêu cầu 4cm trở lên phải tăng nước xi măng cho tỷ lệ N/X không thay đổi hỗn hợp tông đạt độ sụt theo yêu cầu Trong trường hợp cần ý rằng: để tăng cấp độ sụt khoảng 2-3cm cần thêm lít nước độ sụt thiếu 4cm trở lên cần tính lượng xi măng tương ứng cần tăng để đảm bảo chất lượng tơng •Nếu độ sụt thực tế lớn độ sụt yêu cầu khoảng 2-3cm phải tăng thêm lượng cốt liệu cát đá (sỏi) khoảng 2-3% so với khối lượng ban đầu •Nếu độ sụt thực tế lớn độ sụt yêu cầu khoảng 4-5cm trở lên phải tăng thêm đồng thời lượng cốt liệu cát, đá (sỏi) xi măng khoảng 5% so với khối lượng ban đầu 8 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Báo cáo thí nghiệm cần có thơng tin sau: •Ngày, lấy mẫu thử nghiệm; •Nơi lấy mẫu; •Độ sụt hỗn hợp tơng; •Tên người thí nghiệm sở thí nghiệm; •Viện dẫn tiêu chuẩn thí nghiệm ... đặc trưng hỗn hợp xác định cách thử độ cứng theo TCVN 3107 : 1993 ĐIỀU CHỈNH THÀNH PHẦN VẬT LIỆU ĐỂ ĐẠT ĐỘ SỤT Khi kiểm tra độ sụt xảy trường hợp sau: Độ sụt thực tế độ sụt yêu cầu Độ sụt thực... với hỗn hợp bê tơng 5 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM •Đặt lên cứng, phẳng khơng thấm nước 5 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM •Đứng lên gối đặt chân để giữ cho côn cố định trình đổ đầm hỗn hợp bê tơng 5 TIẾN HÀNH THÍ... độ sụt yêu cầu Cách giải sau: •Nếu độ sụt thực tế nhỏ độ sụt yêu cầu khoảng 2-3cm phải tăng thêm lít nước cho m3 bê tơng ĐIỀU CHỈNH THÀNH PHẦN VẬT LIỆU ĐỂ ĐẠT ĐỘ SỤT •Nếu độ sụt thực tế nhỏ độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông nặng bài thí nghiệm , Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông nặng bài thí nghiệm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay