Xác định cường độ chịu nén của bê tông bằng phương pháp phá hoại mẫu bài thí nghiệm

24 15 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:53

BÀI 9: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN CỦA BÊTÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÁ HOẠI MẪU CÁC KHÁI NIỆM Cường độ mẫu lập phương chuẩn cường độ nén viên mẫu tơng khối lập phương kích thước 150x150x150mm chế tạo, bảo dưỡng thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 3105:1993 TCVN 3118:1993 Mác tông theo cường độ chịu nén giá trị trung bình làm tròn đến hàng đơn vị MPa cường độ nén viên mẫu tông khối lập phương kích thước 150x150x150mm đúc, đầm, bảo dưỡng thí nghiệm theo tiêu chuẩn tuổi 28 ngày đêm Mác tông ký hiệu M CÁC KHÁI NIỆM Cấp tông theo cường độ chịu nén giá trị cường độ nén tông với xác suất đảm bảo 0.95 Cấp tông ký hiệu B (theo TCXDVN 356:2005) Tương quan cấp tông mác tông theo cường độ nén xác định thông qua công thức B = M(1 – 1,64v) Trong đó: v - Hệ số biến động cường độ tông Khi không xác định hệ số biến động chấp nhận chất lượng tông mức trung bình, v= 0.135 (TCXDVN 356:2005) B = 0.778M TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: DỤNG CỤ THIẾT BỊ TCVN 3118:1993 Máy nén: Máy nén lắp đặt vị trí cố định Sau lắp, máy phải định kì l năm lần sau lần sửa chữa quan đo lường Nhà nước kiểm tra cấp giấy chứng thực hợp lệ Thước kim loại Đệm truyền tải (sử dụng nén nửa viên mẫu đầm sau uốn gẫy): Đệm truyền tải làm thép dày 20±2mm có rãnh cách mẫu 30±2mm Phần truyền tải vào mẫu có kích thước kích thước tiết diện viên mẫu đầm (100x100; 150 x 150 ; 200 x 200mm) DỤNG CỤ THIẾT BỊ •Máy nén DỤNG CỤ THIẾT BỊ •Đệm truyền tải CHUẨN BỊ MẪU THỬ Chuẩn bị mẫu thử theo trình tự sau: •Đúc mẫu bảo dưỡng mẫu tơng (TCVN 3105:1993) •Chuẩn bị mẫu thử nén theo nhóm mẫu Mỗi nhóm mẫu gồm viên Khi sử dụng tông khoan cắt từ kết cấu, khơng có đủ viên phép lấy viên làm nhóm mẫu thử •Việc lấy hỗn hợp tông, đúc bảo dưỡng, khoan cắt mẫu tơng chọn kích thước viên mẫu thử nén phải tiến hành theo TCVN 3105:1993 •Việc chuẩn bị để xác định cường độ nén tông viên mẫu lập phương kích thước 150x150x150mm Các viên mẫu lập phương kích thước khác tiêu chuẩn viên mẫu trụ sau thử nén phải tính đổi kết thử cường độ viên chuẩn 4 CHUẨN BỊ MẪU THỬ •Khn để chế tạo mẫu thử CHUẨN BỊ MẪU THỬ •Khn để chế tạo mẫu thử CHUẨN BỊ MẪU THỬ •Chuẩn bị khn CHUẨN BỊ MẪU THỬ •Cho vữa vào khn làm lớp đầm lớp 25 lần CHUẨN BỊ MẪU THỬ Đầm mẫu Làm phẳng mặt mẫu CHUẨN BỊ MẪU THỬ Dán nhãn cho mẫu Bão dưỡng mẫu nước CHUẨN BỊ MẪU THỬ •Kiểm tra chọn hai mặt chịu nén viên mẫu thử cho: •Khe hở lớn chúng với thước thẳng đặt áp sát xoay theo phương không vượt 0,05mm 100mm tính từ điểm tì thước •Khe hở lớn chúng với thành thước kẻ góc vng đặt thành áp sát mặt kề bên mẫu lập phương đường sinh mẫu trụ khơng vượt q 1mm 100mm tính từ điểm tì thước mặt kiểm tra 4 CHUẨN BỊ MẪU THỬ •Đối với viên mẫu lập phương viên nửa dầm uốn không lấy mặt tạo đáy côn đúc mặt hở để đúc mẫu làm hai mặt chịu nén Trong trường hợp mẫu thử khơng thõa mãn u cầu mẫu phải gia công lại cách mài bớt làm phẳng mặt lớp hồ xi măng không dày 2mm Cường độ lớp xi măng thử phải không thấp nửa cường độ dự kiến đạt mẫu tông 5 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Tiến hành thử theo trình tự sau: •Xác định diện tích chịu lực mẫu: Đo xác tới 1mm cặp cạnh song song hai mặt chịu nén (đối với mẫu lập phương) cặp đường kính vng góc với đơi mặt chịu nén (đối với mẫu trụ) Xác định diện tích hai mặt chịu nén theo giá trị trung bình cặp cạnh cặp đường kính đo Diện tích chịu lực mẫu trung bình số học diện tích hai mặt Diện tích chịu lực thử nửa viên dầm uốn gãy tính trung bình số học diện tích phần chung mặt chịu nén phía phía đệm thép tương ứng 5 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM •Xác định tải trọng phá hoại mẫu: Chọn thang lực thích hợp máy để nén tải trọng phá hoại nằm khoảng 20÷80% tải trọng cực đại thang lực nén chọn Không nén mẫu thang lực Đặt mẫu vào máy nén cho mặt chịu nén chọn nằm tâm thớt máy Vận hành máy nhẹ nhàng cho mặt máy tiếp cận với thớt máy Tăng tải liên tục với tốc độ không đổi 6±4 daN/cm2.giây mẫu bị phá hoại (Dùng tốc độ gia tải nhỏ tơngcường độ thấp, tốc độ gia tải lớn tơngcường độ cao) Lực tối đa đạt giá trị tải trọng phá hoại mẫu 5 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM TÍNH TỐN KẾT QUẢ •Cường độ nén viên mẫu tơng (Rn) tính (daN/cm2) theo cơng thức: Rn P = α F Trong đó: P : Tải trọng phá hoại, (daN); F : Diện tích chịu lực nén viên mẫu, (cm2); α : Hệ số tính đổi kết thử nén viên mẫu tơng kích thước khác chuẩn cường độ viên mẫu kích thước 150x150x150mm Giá trị k lấy theo bảng TÍNH TỐN KẾT QUẢ Hình dáng kích thước mẫu (mm) Mẫu lập phương 100x100x100 150x150x150 200x200x200 300x300x300 Mẫu trụ 71,4x143 100x200 150x300 200x400 Hệ số tính đổi k 0,91 1,00 1,05 1,10 1,16 1,20 1,24 TÍNH TỐN KẾT QUẢ Tính cường độ chịu nén của nhóm mẫu tông: So sánh giá trị cường độ nén lớn nhỏ với cường độ nén viên mẫu trung bình Nếu hai giá trị khơng lệch q 15 % so với cường độ nén viên mẫu trung bình cường độ nén tơng tính trung bình số học ba kết thử ba viên mẫu Nếu hai giá trị lệch 15% so với cường độ nén viên mẫu trung bình bỏ hai kết lớn nhỏ Khi cường độ nén tơng cường độ nén viên mẫu lại Nếu tổ mẫu tơng có hai viên cường độ nén tơng tính trung bình số học kết thử hai viên mẫu 6 TÍNH TỐN KẾT QUẢ Kết thí nghiệm ghi theo mẫu sau: Hình Mẫu dạng số mẫu Kích thước Lực nén Cường độ Ghi phá hoại chiụ nén mẫu (daN) (daN/cm ) TÍNH TỐN KẾT QUẢ Báo cáo kết thí nghiệm cần ghi rõ: •Kí hiệu mẫu •Nơi lấy mẫu •Tuổi tông, điều kiện bảo dưỡng, trạng thái mẫu lúc thử •Mác tơng thiết kế •Kích thước viên mẫu •Diện tích chịu nén viên •Tải trọng phá hoại viên •Cường độ chịu nén viên cường độ chịu nén trung bình •Chữ kí người thử ... Cấp bê tông theo cường độ chịu nén giá trị cường độ nén bê tông với xác suất đảm bảo 0.95 Cấp bê tông ký hiệu B (theo TCXDVN 356:2005) Tương quan cấp bê tông mác bê tông theo cường độ nén xác định. .. cường độ chịu nén của nhóm mẫu bê tơng: So sánh giá trị cường độ nén lớn nhỏ với cường độ nén viên mẫu trung bình Nếu hai giá trị khơng lệch q 15 % so với cường độ nén viên mẫu trung bình cường độ. .. độ nén bê tơng tính trung bình số học ba kết thử ba viên mẫu Nếu hai giá trị lệch 15% so với cường độ nén viên mẫu trung bình bỏ hai kết lớn nhỏ Khi cường độ nén bê tông cường độ nén viên mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định cường độ chịu nén của bê tông bằng phương pháp phá hoại mẫu bài thí nghiệm , Xác định cường độ chịu nén của bê tông bằng phương pháp phá hoại mẫu bài thí nghiệm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay