Thông tin nhan đề xây dựng ứng dụng quản lý nhân sự trên nền framework YII

72 2 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:53

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THƠNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH KHOA CNTT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN NHÂN SỰ TRÊN NỀN FRAMEWORK YII Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Giảng viên hướng dẫn :Th.S Nguyễn Lương Anh Tuấn Sinh viên thực MSSV: 11L1120055 TP Hồ Chí Minh, 2013 : Nguyễn Thị Tuyền Lớp: CN11LT LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, có hỗ trợ từ Giáo viên hướng dẫn Th.S Nguyễn Lương Anh Tuấn Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tơi thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, đề tài sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả, quan tổ chức khác, thể phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết luận văn TP.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Tuyền Trang i LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến tới Ban Giám hiệu Nhà trường quý thầy cô Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM bảo truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt hai năm học vừa qua Đặc biệt em xin chân thành cám ơn Thầy giáo Nguyễn Lương Anh Tuấn giảng viên môn Công nghệ thông tin Trường Đại học Giao Thơng Vận Tải TP HCM tận tình giúp đỡ em trình thực đề tài tốt nghiệp Em gửi lời cám ơn sâu sắc đến người thân gia đình, anh chị nơi làm việc bạn bè ủng hộ, giúp đỡ động viên em lúc khó khăn, suốt năm học vừa qua Mặc dù cố gắng hoàn thành đề tài với tất nổ lực thân, chắn khơng tránh khỏi thiếu sót định, kính mong cảm thơng tận tình bảo q Thầy Cô Em xin chúc trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh trở thành đơn vị giáo dục vững mạnh, đào tạo nhiều kỹ tài cho đất nước Cuối em xin kính chúc tồn thể q thầy nhà trường dồi sức khoẻ, gặp nhiều thuân lợi công tác sống Em xin chân thành cám ơn TP HCM ngày 26 tháng 12 năm 013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Tuyền Trang ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN Trang iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN Trang iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN .iv MỤC LỤC v DANH MỤC HÌNH ix LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Giới thiệu đề tài: 1.2 Mục đích đề tài: CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ 2.1 Ngơn ngữ lập trình PHP 2.1.1 Định nghĩa 2.1.2 Lịch sử phát triển 2.1.2.1 PHP/FI 2.1.2.2 PHP 2.1.2.3 PHP 2.1.2.4 PHP 2.1.2.5 PHP 10 2.2 MySQL 11 2.3 Yii Framework 13 Trang v 2.3.1 Khái quát 13 2.3.2 Lịch sử 13 2.3.3 Ý tưởng 14 2.3.3.1 2.4 Luồng xử logic 16 Javascript, jquery 29 2.4.1 Khái quát Javascript: 29 2.4.2 Khái quát Jquery: 30 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH XỬ 31 3.1 Sơ đồ chức theo phân quyền 31 3.1.1 Role Admin 31 3.1.2 Role Manager 32 3.1.3 Role Leader 33 3.1.4 Role Ordinary User 34 3.2 Sơ đồ chức hệ thống 35 3.2.1 User Account 35 3.2.2 Employee Profile 36 3.2.3 Contract 36 3.2.4 Vaccation 36 3.2.5 Message 36 3.2.6 Activitylog 36 CHƯƠNG 4: MƠ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU 37 CHƯƠNG 5: DEMO SẢN PHẨM 38 Trang vi 5.1 Giao diện trang đăng nhập 38 5.2 Giao diện trang chủ 39 5.3 Quản nhân viên 40 5.3.1 Giao diện tạo nhân viên 40 5.3.2 Giao diện cập nhật thông tin nhân viên 41 5.3.3 Giao diện xem chi tiết thông tin nhân viên 42 5.3.4 Giao diện thay đổi mật 42 5.3.5 Giao diện hủy kích hoạt tài khoản 43 5.3.6 Giao diện kích hoạt tài khoản 43 5.3.7 Giao diện quên mật 44 5.3.8 Giao diện danh sách user tìm kiếm user 45 5.4 Quản profile 46 5.4.1 Giao diện cập nhật profile 46 5.4.2 Giao diện xem chi tiết thông tin profile 47 5.4.3 Giao diện danh sách profile 48 5.5 Quản phòng ban 49 5.5.1 5.6 Giao diện danh sách phòng ban 49 Quản ngày nghỉ 50 5.6.1 Giao diện tạo kỳ nghỉ 50 5.6.2 Giao diện thông tin ngày nghỉ sau đăng kí 51 5.7 Quản tin nhắn 54 5.7.1 Giao diện tạo tin nhắn 54 Trang vii 5.7.2 Giao diện xem chi tiết tin nhắn, thông báo 55 5.8 Quản log 56 5.9 Quản hợp đồng 57 5.9.3 Giao diện tính lương 59 5.9.4 Giao diện ngưng hợp đồng 59 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 Trang viii DANH MỤC HÌNH Bảng 1.2: Một số kiểu liệu thường dùng MySql 12 Biểu đồ 2.2: So sánh hiệu suất xử framework “Nguồn www.phpide.com (2008)” 15 Biểu đồ 3.2: Luồng xử yêu cầu YII “Nguồn http://www.yiiframework.com/”16 Hình 4.2: Cấu hình application file main 19 Biểu đồ 5.2: Cấu trúc thư mục YII “Nguồn: The Denitive Guide” 19 Hình 6.2: Cách khai báo filter YII 20 Hình 7.2: Ví dụ filter checkAdmin 21 Hình 8.2: Ví dụ khai báo quy tắc nhập liệu 23 Biểu đồ 9.2: Mơ hình MVC 25 Hình 10.2: So sánh mơ hình MVC 27 Hình 1.3: Sơ đồ chức hệ thống theo phân quyền( roles) 31 Hình 2.3: Sơ đồ chức theo thành phần hệ thống 35 Hình 1.4: Mơ hình sở liệu 37 Hình 1.5: Giao diện trang đăng nhập 38 Hình 2.5: Giao diện trang chủ website 39 Hình 3.5: Giao diện nhập thông tin tạo nhân viên 40 Hình 4.5: Giao diện email gửi tới sau đăng kí tài khoản 41 Hình 5.5: Giao diện cập nhật thơng tin nhân viên 41 Hình 6.5: Giao diện xem chi tiết thơng tin nhân viên 42 Hình 7.5: Giao diện thay đổi mật 42 Hình 8.5: Giao diện hủy kích hoạt tài khoản 43 Hình 9.5: Giao diện kích hoạt tài khoản 43 Hình 10.5: Giao diện quên mật 44 Hình 11.5: Giao diện email quên mật 44 Hình 12.5: Giao diện trang quản tìm kiếm nhân viên 45 Trang ix GVHD: Thầy Nguyễn Lương Anh Tuấn 5.4.2 Khóa luận tốt nghiệp Giao diện xem chi tiết thông tin profile Hình 14.5: Giao diện chi tiết hồ sơ nhân viên Trang 47 GVHD: Thầy Nguyễn Lương Anh Tuấn Khóa luận tốt nghiệp 5.4.3 Giao diện danh sách profile Hình 15.5: Giao diện quản tìm kiếm hồ sơ nhân viên Danh sách profile nhân viên làm việc, nhân viên nghỉ, kết hợp chức tìm kiếm thơng tin hồ sơ để xem nhanh chóng thơng tin nhân viên chi tiết Trang 48 GVHD: Thầy Nguyễn Lương Anh Tuấn Khóa luận tốt nghiệp 5.5 Quản phòng ban 5.5.1 Giao diện danh sách phòng ban Hình 16.5: Giao diện thơng tin phòng ban Thơng tin phòng ban cơng ty Trang 49 GVHD: Thầy Nguyễn Lương Anh Tuấn Khóa luận tốt nghiệp 5.6 Quản ngày nghỉ 5.6.1 Giao diện tạo kỳ nghỉ Hình 17.5: Giao diện đăng kí kỳ nghỉ cho nhân viên Cho phép tạo ngày nghỉ cho nhân viên, thông tin cần thiết, do, ngày nghỉ… Trang 50 GVHD: Thầy Nguyễn Lương Anh Tuấn 5.6.2 Khóa luận tốt nghiệp Giao diện thơng tin ngày nghỉ sau đăng kí Hình 18.5:Giao diện thơng tin ngày nghĩ sau đăng kí Nhân viên hủy ngày nghỉ đăng kí, sau gửi, cách click vào button withdraw mà khơng cần xác nhận quản Hình 19.5: Nhân viên để lại thông tin hủy ngày nghỉ Trang 51 GVHD: Thầy Nguyễn Lương Anh Tuấn Khóa luận tốt nghiệp Sau đăng kí ngày nghỉ, manager admin xác nhận thơng tin ngày nghỉ Hình 20.5: Quản xác nhận thông tin kỳ nghỉ Trạng thái ngày nghỉ xác nhận thành cơng Hình 21.5: Kỳ nghỉ nhân viên xác nhận thành công Trang 52 GVHD: Thầy Nguyễn Lương Anh Tuấn Khóa luận tốt nghiệp Có thể nhấn button Request cancel manager admin cho nghỉ rồi, cảm thấy không cần thiết chưa tới ngày đăng kí nghỉ Trạng thái xác nhận hủy kỳ nghỉ thành cơng Hình 21.5: Xác nhận hủy ngày nghỉ thành cơng Admin manager hủy đơn xin nghỉ nhân viên từ lúc đầu, cách click vào button Decline: Hình 22.5: Quản khơng đồng ý cho nhân viên nghỉ Trang 53 GVHD: Thầy Nguyễn Lương Anh Tuấn Khóa luận tốt nghiệp Trạng thái xác nhận không đồng ý xin nghỉ phép cho nhân viên Hình 23.5: Xác nhận thơng tin kỳ nghỉ khơng chấp nhận 5.7 Quản tin nhắn 5.7.1 Giao diện tạo tin nhắn Hình 24.5: Giao diện tạo thông báo, tin nhắn Trang 54 GVHD: Thầy Nguyễn Lương Anh Tuấn Khóa luận tốt nghiệp Khi tạo tin nhắn, thơng báo chọn gửi riêng cho nhân viên bất kì, gửi đến tồn nhân viên công ty 5.7.2 Giao diện xem chi tiết tin nhắn, thơng báo Hình 25.5: Giao diện xem chi tiết tin nhắn, thông báo Chi tiết tin nhắn hiển thị toàn nội dung tin nhắn, người tạo tin nhắn, thời gian gửi Trang 55 GVHD: Thầy Nguyễn Lương Anh Tuấn Khóa luận tốt nghiệp 5.8 Quản log Hình 26.5: Giao diện nhật ký hệ thống Trang hiển thị thông tin tác động vào hệ thống Trang 56 GVHD: Thầy Nguyễn Lương Anh Tuấn Khóa luận tốt nghiệp 5.9 Quản hợp đồng 5.9.1 Giao diện tạo hợp đồng Hình 27.5: Giao diện tạo hợp đồng Nhập thông tin cần thiết để tạo hợp đồng cho nhân viên, chọn button “caculator salary” để tính thử lương cho nhân viên , trước ghi vào hợp đồng Trang 57 GVHD: Thầy Nguyễn Lương Anh Tuấn Khóa luận tốt nghiệp 5.9.2 Giao diện Quản hợp đồng Hinh 27.5: Giao diện quản hợp đồng, kết hợp tìm kiếm Trang 58 GVHD: Thầy Nguyễn Lương Anh Tuấn Khóa luận tốt nghiệp 5.9.3 Giao diện tính lương Hình 28.5: Giao diện tính tốn lương Quản tính qua mức lương nhân viên, trước ghi vào hợp đồng 5.9.4 Giao diện ngưng hợp đồng Hình 29.5: Giao diện nêu ngưng hợp đồng Quản ngưng hợp đồng nhân viên kết thúc hợp đồng ngưng hợp đồng thay đổi điều khoản hợp đồng Trang 59 GVHD: Thầy Nguyễn Lương Anh Tuấn Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN  Kết luận vấn đề làm được: - Xây dựng hệ thống quản nhân viên cho công ty - Quản nhân viên hệ thống - Quản hệ thống hồ sơ nhân viên - Tạo profile cho nhân viên - Quản ngày nghỉ - Quản hợp đồng cho nhân viên - Tạo hệ thống gửi nhận tin nhắn - Tính tốn lương cho nhân viên  Những vấn đề cải tiến bổ sung tương lai - Phát triển thêm hệ thống kế toán( tiền lương chi tiêu công ty) - Phát triển thành sở liệu đồng sở liệu hai phận nhân kế toán - Phát triển thêm chức quản quản chi phí cơng ty - Quản nhân viên theo phòng ban - Quản ngày nghỉ theo năm Trang 60 GVHD: Thầy Nguyễn Lương Anh Tuấn Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tài liệu Tiếng việt Đánh giá tầm quan trọng ngành Công nghệ thông tin Ngô Thành Tâm (Theo BIT.vn) Tìm hiểu YII cơng ty Green Global Co., LTD  Tài liệu tiếng Anh Yii-1.1.0-validator-cheatsheet.pdf written by Schmunk The Denitive Guide to Yii 1.1 written by Qiang Xue and Xiang Wei Zhuo  Internet http://yiivn.com/ http://www.yiiframework.com/ http://www.w3schools.com/php/ http://php.net/ http://en.wikipedia.org/wiki/PHP Trang 61 ... tận dụng ưu việt công nghệ thông tin, ứng dụng thực việc quản lý nhân viên, thông tin hồ sơ(profile), đăng ký ngày nghỉ (vacation), gửi thông báo, quản lý hợp đồng… 1.2 Mục đích đề tài: - Quản lý. .. nghiệp Xuất phát từ trạng nơi công ty em làm việc, em xin phát triển ứng dụng quản lý nhân “ xây dựng ứng dụng quản lý nhân framework Yii Do kiến thức kinh nghiệm thân hạn chế nên việc thực khơng... tài: - Quản lý thông tin người dùng, thông tin hồ sơ - Quản lý ngày nghỉ - Gửi thông báo hệ thống - Quản lý hợp đồng - Quản lý hành động tác động vào hệ thống - Tìm kiếm thông tin nhân viên, xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tin nhan đề xây dựng ứng dụng quản lý nhân sự trên nền framework YII , Thông tin nhan đề xây dựng ứng dụng quản lý nhân sự trên nền framework YII

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay