PPCT TC n VAN THCS 2018

10 8 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:38

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TỰ CHỌN NGỮ VĂN Cả năm: 35 tuần Học kì I : 18 tuần ( 18 tiết ) Học kì II: 17 tuần ( 17tiết ) HỌC KÌ I Chủ đề Tiết Tên 1 Từ cấu tạo từ tiếng Việt Từ cấu tạo từ tiếng Việt Từ ghép Từ láy Nghĩa từ Luyện tập từ Từ nhiều nghĩa tượng chuyển nghĩa từ Văn phương thức biểu đạt Văn tự Tìm hiểu chung văn tự Sự việc nhân vật văn tự 10 Chủ đề dàn bài, cách làm văn tự 11 Lời văn, đoạn văn tự 12 Luyện tập xây dựng chủ đề, dàn văn tự 13 Truyền thuyết Truyện dân gian 14 Cổ tích 15 Truyện ngụ ngơn 16 Truyện cười 17 Thánh Gióng 18 Sơn Tinh- Thuỷ Tinh HỌC KÌ II 19 Tìm hiểu chung văn miêu tả Văn miêu tả 20 Tìm hiểu chung văn miêu tả 21 Quan sát, tưởng tượng, so sánh nhận xét văn miêu tả 22 Quan sát, tưởng tượng, so sánh nhận xét văn miêu tả 23 Phương pháp tả cảnh 24 Luyện tập văn miêu tả: tả người 25 So sánh 26 So sánh(tiếp) Biện pháp tu từ 27 Nhân hoá 28 Ẩn dụ 29 Ẩn dụ (tiếp) 30 Hoán dụ 31 Thành phần chủ ngữ 32 Thành phần vị ngữ 33 Câu trần thuật đơn có từ 34 Câu trần thuật đơn khơng có từ 35 Luyện tập câu Các thành phần câu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TỰ CHỌN NGỮ VĂN Cả năm: 35 tuần Học kì I : 18 tuần ( 18 tiết ) Học kì II: 17 tuần ( 17tiết ) HỌC KÌ I Chủ đề Tiết Tên Ôn tập từ đơn, từ phức Ôn tập từ ghép Ôn tập từ ghép ( tiết 2) Ôn tập cấu tạo từ lớp từ Ôn tập từ láy Ôn tập từ đồng nghĩa Ôn tập từ trái nghĩa Ôn tập từ đồng âm Ôn tập thơ Nam quốc sơn hà Ôn tập thơ trung đại Ôn tập thơ Phò giá kinh 10 Ơn tập thơ Bánh trơi nước 11 Ơn tập thơ Qua đèo Ngang 12 Ôn tập thơ Bạn đến chơi nhà Ôn tập văn biểu cảm Tìm hiểu chung văn biểu cảm 13 Đặc điểm văn biểu cảm 14 Luyện tập cách làm văn biểu cảm 15 Yếu tố tự , miêu tả văn biểu cảm 16 Cách làm văn biểu cảm tác phẩm văn học 17 Ôn tập văn biểu cảm HỌC KÌ II 19 Ơn tập đại từ Ơn tập từ loại cụm từ 20 Quan hệ từ 21 Ơn tập thành ngữ 22 Tìm hiểu chung văn nghị luận 23 Đặc điểm văn nghị luận Ôn tập văn nghị luận 24 Đề văn nghị luận – việc lập ý cho văn nghị luận 25 Bố cục – PP lập luận văn nghị luận 26 Luyện tập PP lập luận văn nghị luận 27 Tìm hiểu chung phép lập luận chứng minh 28 Cách làm văn lập luận chứng minh 29 Tìm hiểu chung phép lập luận giải thích 30 Cách làm văn lập luận giải thích 31 Ơn tập loại câu biến đổi câu Ôn tập câu đặc biệtvà rút gọn câu 32 Thêm trạng ngữ cho câu 33 Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động 34 Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (T2) 35 Dùng cụm C- V để mở rộng câu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TỰ CHỌN NGỮ VĂN Cả năm: 35 tuần Học kì I : 18 tuần ( 18 tiết ) Học kì II: 17 tuần ( 17tiết ) HỌC KÌ I Chủ đề Tạo lập văn Ơn tập truyện kí Việt Nam Tiết Tên Ôn tập văn liên kết văn Ơn tập tính thống chủ đề văn Ôn tập bố cục văn Ôn tập “Tơi học”, “Trong lòng mẹ” Ơn tập “Tức nước vỡ bờ”; “Lão Hạc” Ôn tập khái niệm văn tự – miêu tả - biểu cảm Vai trò yếu tố MT BC văn tự Tóm tắt văn tự 10 Luyện tập tóm tắt văn tự 11 Luyện tập viết đoạn văn tự kết hợp MT - BC 12 Luyện nói kể chuyện có sử dụng yếu tố MT BC 13 Trợ từ, thán từ Rèn luyện kĩ phân biệt từ loại, sử dụng biện pháp tu từ dấu câu 14 Tình thái từ 15 Nói q 16 Nói giảm, nói tránh 17 Dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép 18 Ôn luyện dấu câu Rèn luyện kĩ làm văn tự kết hợp với miêu tả biểu cảm HỌC KÌ II 19 Tìm hiểu chung văn thuyết minh Rèn luyện kĩ làm văn thuyết minh 20 Phương pháp thuyết minh 21 Đề văn thuyết minh cách làm văn thuyết minh 22 Viết đoạn văn văn thuyết minh 23 Thuyết minh thứ đồ dùng 24 Thuyết minh phương pháp cách làm 25 Nhớ rừng Ơn tập thơ 26 Ơng đồ trữ tình Việt Nam 27 Quê hương 28 Khi tu hú 29 Tức cảnh Pác bó 30 Ngắm trăng; Đi đường 31 Câu nghi vấn Rèn luyện kĩ sử dụng câu 32 Câu cầu khiến 33 Câu cảm thán 34 Câu trần thuật 35 Câu phủ định PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TỰ CHỌN NGỮ VĂN Cả năm: 35 tuần Học kì I : 18 tuần ( 18 tiết ) Học kì II: 17 tuần ( 17tiết ) HỌC KÌ I Chủ đề Tiết Tên Văn thuyết minh Văn học trung đại Những vấn đề chung văn thuyết minh 2,3 Thực hành: thuyết minh danh lam thắng cảnh, vật, tượng 4,5 Thuyết minh văn học Khái quát văn học trung đại Việt Nam 7,8 Tiến trình phát triểnvà chủ đề lớn dòng văn học trung đại Việt Nam 9,10 Những sáng tạo Nguyễn Du Truyện Kiểu 11 Tìm hiểu chung văn tự 12,13 Luyện tập văn tự 14,15 Những vấn đề chung văn nhật dụng Văn nhật dụng 16,17 Luyện tập văn nhật dụng 18 Kiểm tra văn nhật dụng Văn tự HỌC KÌ II Chủ đề Tiết Tên 19,20 Một số biện pháp tu từ từ vựng Ôn tập biện pháp tu từ 21,22 Luyện tập số biện pháp tu từ từ vựng 23 Khởi ngữ Các thành 24 Các thành phần biệt lập phần câu Ôn tập thơ đại Việt Nam Văn nghị luận 25 Một số tác phẩm thơ đại Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám 26 Luyện tập số tác phẩm thơ đại Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám 27 Nghị luận việc tượng đời sống 28 Luyện tập nghị luận việc tượng đời sống 29 Nghị luận vấn đề tư tưởng đạo lí 30 Luyện tập nghị luận vấn đề tư tưởng đạo lí 31 Nghị luận phẩm truyện ( đoạn trích) 32 Luyện tập nghị luận tác phẩm truyện ( đoạn trích) 33 Nghị luận đoạn thơ, thơ 34 Luyện tập nghị luận đoạn thơ, thơ 35 Kiểm tra phần văn nghị luận Bỉm Sơn, ngày 16 tháng năm 2018 Ý kiến chuyên viên mơn Phòng GDĐT HIỆU TRƯỞNG Phạm Thị Ngọc TỔ TRƯỞNG Trần Thị Tươi ... Ti n trình phát triểnvà chủ đề l n dòng v n học trung đại Việt Nam 9,10 Những sáng tạo Nguy n Du Truy n Kiểu 11 Tìm hiểu chung v n tự 12,13 Luy n tập v n tự 14,15 Những v n đề chung v n nhật dụng... Quan hệ từ 21 n tập thành ngữ 22 Tìm hiểu chung v n nghị lu n 23 Đặc điểm v n nghị lu n n tập v n nghị lu n 24 Đề v n nghị lu n – việc lập ý cho v n nghị lu n 25 Bố cục – PP lập lu n v n nghị... T n V n thuyết minh V n học trung đại Những v n đề chung v n thuyết minh 2,3 Thực hành: thuyết minh danh lam thắng cảnh, vật, tượng 4,5 Thuyết minh v n học Khái quát v n học trung đại Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: PPCT TC n VAN THCS 2018, PPCT TC n VAN THCS 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay