BÁO cáo TỔNG kết năm học 2017 2018

58 10 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:36

UBND TỈNH THANH HOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ Tổng kết năm học 2017-2018; phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 (Tổ chức vào ngày 16/8/2018) Thời gian Nội dung Người thực 7h - 7h30 Đón đại biểu Ban Tổ chức 7h30 - 8h Chương trình văn nghệ chào mừng Đội Văn nghệ Ngành Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Đ/c Trịnh Xuân Cảnh điều hành hội nghị Chánh Văn phòng Sở Đ/c Phạm Thị Hằng, Khai mạc hội nghị Giám đốc Sở GDĐT Báo cáo tóm tắt Tổng kết năm học 2017 Đ/c Hoàng Văn Thi, - 2018, phương hướng nhiệm vụ năm Phó Giám đốc Sở học 2018 - 2019 - Các phòng GDĐT: Hoằng Hóa, Cẩm Thủy; Trường 7h30 Tham luận hội nghị THPT: Lam Sơn, Yên Định 1, 11h30 - Các phòng Sở GDĐT (KHTC, TCCB, Văn phòng) Phát biểu lãnh đạo tỉnh Lãnh đạo tỉnh Công bố Quyết định khen thưởng năm học tổ chức trao thưởng Mời cán QL ngành nghỉ Đ/c Vũ Mỹ Long, PCVP Sở bảo hiểm xã hội lên vị trí danh dự nhận hoa, quà lãnh đạo Sở Kết luận Bế mạc Hội nghị Đ/c Giám đốc Sở GDĐT BAN TỔ CHỨC UBND TỈNH THANH HOÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hoá, ngày 16 tháng năm 2018 BÁO CÁO Kết thực nhiệm vụ năm học 2017-2018, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019 Năm học 2017-2018, năm thứ ngành Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa tiếp tục quán triệt thực chương trình hành động Chính phủ, tỉnh việc triển khai Nghị Đại hội Đảng cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị số 29-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo”; tiếp tục triển khai nhiệm vụ chủ yếu giải pháp theo Chỉ thị năm học Bộ trưởng, Bộ Giáo dục Đào tạo Được quan tâm lãnh đạo, đạo sát Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Giáo dục Đào tạo; phối hợp có hiệu sở, ngành cấp tỉnh; UBND huyện, thị, thành phố, đặc biệt cố gắng, nỗ lực đội ngũ nhà giáo, cán quản lý giáo dục, học sinh, toàn ngành đạt kết quan trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018; góp phần Đảng nhân dân tỉnh hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Phần KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018 I Công tác tham mưu với cấp ủy, quyền địa phương Tuyên truyền, triển khai kịp thời, có hiệu chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ trọng tâm năm học ngành đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Toàn ngành tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị, Nghị Trung ương, tỉnh năm học 2017-2018 đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm nâng cao nhận thức hành động thực tiễn thực nhiệm vụ giao, như: Nghị Trung ương (khóa XII) “Tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; Nghị Trung ương (khóa XII) “Sắp xếp tổ chức máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chỉ thị 05 Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị số 29 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập Quốc tế”; Chỉ thị số 19-CT/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị 04-CT/TU ngày 18/10/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương quan Đảng, nhà nước, đơn vị nghiệp, tổ chức trị - xã hội, nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, chất có cồn làm việc, nghỉ trưa ngày làm việc, ngày trực”; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 15/9/2017 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 Chủ tịch UBND tỉnh kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên Kết quả: Tất cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị, Nghị Đảng Đội ngũ cán bộ, giáo viên có tư tưởng trị ổn định, n tâm cơng tác, gương mẫu chấp hành chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước; quy chế ngành, hăng hái tham gia phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” Xây dựng đề án, dự án, nhằm thực có hiệu Nghị Đảng Năm học 2017-2018, Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện 02 đề án: “Sắp xếp mạng lưới trường THPT có tỉnh đến năm 2025”, “Cơ chế, sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030” triển khai xây dựng 02 đề án: “Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025”; “Cơ chế, sách phát triển trường phổ thơng cơng lập tự chủ tư thục chất lượng cao” Chỉ đạo tồn ngành tiếp tục thực có hiệu đề án UBND tỉnh phê duyệt, gồm: “Nâng cao chất lượng giáo dục miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020”; “Xây dựng xã hội học tập tỉnh Thanh Hố đến năm 2020”; “Bố trí, xếp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”; “Sắp xếp trường mầm non, tiểu học, trung học sở trường phổ thơng có địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”; “Mở rộng, nâng cấp trường THPT để đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020”; “Mở rộng, nâng cấp khu nhà cho học sinh trường phổ thông miền núi; “Củng cố, phát triển trường phổ thơng dân tộc nội trú” Nhìn chung, đề án Sở giáo dục Đào tạo tham mưu với UBND tỉnh kịp thời, chất lượng hiệu thiết thực Công tác phối hợp, kết hợp với sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND huyện, thị, thành phố việc quản lý nhà nước giáo dục đào tạo ngày sát sao, hiệu Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, ngành liên quan, UBND huyện, thị, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, xếp, điều chuyển, tuyển dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên tỉnh từ nơi thừa đến nơi thiếu, trường học trực thuộc UBND huyện quản lý; giải chế độ sách cho nhà giáo học sinh theo quy định Chính phủ; đầu tư CSVC, thiết bị dạy học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; đạo tổ chức an toàn, nghiêm túc kỳ thi năm học, đặc biệt kỳ thi THPT quốc gia năm 2018; xây dựng môi trường giáo dục an tồn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường; công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cán bộ, giáo viên, học sinh; công tác xếp mạng lưới, trường, lớp theo quy định UBND tỉnh Việc phối hợp ngành Giáo dục với sở, ngành cấp tỉnh UBND huyện, thị, thành phố ngày sát sao, hiệu quả, góp phần giải khó khăn, bất cập, tạo điều kiện thuận lợi để ngành phát triển II Kết thực nhiệm vụ trọng tâm Rà soát, xếp lại mạng lưới sở giáo dục địa bàn 1.1 Công tác đạo Sở Chỉ đạo đơn vị, trường học thực có hiệu Quyết định số 5308/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 UBND tỉnh việc quy định xếp trường tiểu học, THCS trường có nhiều cấp học có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; Nghị số 103/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Sắp xếp trường THPT cơng lập có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, theo giảm 113 sở giáo dục cơng lập đến năm 2020 Tồn ngành làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, cấp ủy, quyền nhân dân địa phương thực việc dồn dịch điểm lẻ trường mầm non, tiểu học, đảm bảo định biên số học sinh/lớp theo quy định; tạo thống cao việc ghép trường phổ thông cách phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương; tăng cường công tác tra, kiểm tra, đạo sở giáo dục 1.2 Kết Năm học 2017-2018, tồn tỉnh có 2.128 trường học, giảm 22 trường so với năm học 2016-2017 Sau năm thực xếp lại trường lớp, khối trường trực thuộc huyện quản lý xếp 96 trường học thành 48 trường học (giảm 48 trường học), ghép 18 trường tiểu học với 18 trường THCS; ghép 25 trường tiểu học với 25 trường THCS; ghép 01 trường THCS với 01 trường THCS; khối trường trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo quản lý có 13 trường THPT giải thể, sáp nhập, năm 2018 có trường, năm 2019 có trường; giảm 36 điểm lẻ trường tiểu học, 31 điểm lẻ trường mầm non khu vực miền núi Bên cạnh bước giảm quy mô trường phổ thông công lập, hệ thống trường học tư thục thành lập ngày tăng đáp ứng nhu cầu học tập nhân dân, góp phần tái cấu hệ thống giáo dục đào tạo theo hướng mở, chất lượng, hiệu Đến nay, tồn tỉnh có 30 trường học tư thục, mầm non 20 trường; tiểu học 02 trường; tiểu học - THCS 01 trường; THCS -THPT 01 trường; THPT 06 trường Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh Xã hội, UBND huyện, thị, thành phố thực việc sáp nhập trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp cấp huyện theo Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT ngày 19/10/2015 liên bộ: Lao động, Thương binh Xã hội, Giáo dục Đào tạo, Nội vụ, đến sáp nhập đổi tên 23/27 trung tâm (thành TTGDNN-GDTX) Tiêu biểu cho đơn vị thực tốt việc xếp lại trường, lớp, đảm bảo lộ trình UBND tỉnh huyện: Thiệu Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Triệu Sơn, Tĩnh Gia, Thường Xuân 1.3 Khó khăn, hạn chế Tiến độ xếp lại mạng lưới trường, lớp số địa phương chậm, khơng theo quy định, nhiều trường tiểu học, THCS có quy mơ q nhỏ, khó khăn cho việc bố trí giáo viên giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục kinh phí chi khác nhà trường Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục 2.1 Công tác đạo Sở Chỉ đạo đơn vị, trường học tiến hành rà soát trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên, dự báo nhu cầu sử dụng, nhu cầu đào tạo giáo viên, theo xếp, bố trí điều động cán quản lý, giáo viên, nhân viên hành theo quy định UBND tỉnh Tăng cường bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuẩn, chuẩn đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục; đổi công tác quản lý giáo dục, đổi phương pháp giảng dạy; đổi công tác sinh hoạt chuyên môn tổ, khối; trì nếp nghiên cứu khoa học viết sáng kiến kinh nghiệm; công tác đánh giá, đề bạt cán bộ, giáo viên đảm bảo dân chủ, công bằng, khách quan Chỉ đạo triển khai, hướng dẫn, đội ngũ nhà giáo, cán quản lý giáo dục thực nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 15/5/2018 Bộ Giáo dục Đào tạo việc tăng cường công tác quản lý nâng cao đạo đức nhà giáo; tăng cường tra, kiểm tra nếp, kỷ cương trường học; xử lý nghiêm cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi vi phạm đạo đức, hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh người đứng đầu sở giáo dục để xảy vụ việc vi phạm 2.2 Kết Toàn tỉnh điều chuyển 3400 cán bộ, giáo viên, nhân viên từ nơi thừa đến nơi thiếu (trong ngồi huyện), khối huyện quản lý 3.201 người, khối trường THPT 202 người (trong có 54 kế tốn) Việc xếp, điều chuyển cán bộ, giáo viên bước đầu ổn định, đảm bảo cho dạy học; Trong năm học, có 224 cán bộ, giáo viên học lớp Thạc sĩ; tổ chức 21 lớp với 1.241 cán quản lý tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục; tổ chức 38 lớp với 28.400 lượt giáo viên tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tất cấp học, bậc học; phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Vinh tổ chức 15 lớp với 1.250 học viên bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Đến nay, trình độ đạt chuẩn chuẩn cán bộ, giáo viên tỉnh đạt tỷ lệ cao (đạt chuẩn chiếm 99,97%, chuẩn chiếm 75,91%) Năm học 2016-2017, Hội đồng Khoa học ngành công nhận 12.694 SKKN cấp ngành, xếp loại A: 139, loại B: 3.062, loại C: 9493, có nhiều SKKN giá trị, thiết thực nhân rộng vào quản lý giảng dạy toàn ngành Ngành thực tốt công tác đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đảm bảo dân chủ, cơng bằng, nghiêm túc, cụ thể: Khối huyện quản lý có 4.790 người đánh giá, xếp loại xuất sắc 2.823 người; loại 1.754 người; loại người Khối trường THPT có 276 người đánh giá; xếp loại xuất sắc 172 người; loại 97 người; khơng có loại Thực kịp thời, đầy đủ chế độ sách cán bộ, giáo viên, nhân viên; công tác phát nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt quan tâm thường xuyên Năm học 2017-2018 tỉnh Thanh Hóa có 07 giáo viên tiêu biểu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tặng khen tuyên dương gương người tốt, việc tốt, đổi sáng tạo dạy học; có Nhà giáo Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú Phối hợp với Sở Nội vụ, tham mưu cho UBND tỉnh rà soát, thẩm định việc xét tuyển, hợp đồng 1.200 giáo viên mầm non, 104 giáo viên tiếng Anh (năm 2017, theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ); tuyển dụng, bổ sung giáo viên mầm non, tiểu học nhân viên hành huyện, thị, thành phố thiếu tiêu biên chế theo quy định UBND tỉnh khắc phục bước đầu tình trạng giáo viên thừa, thiếu, chưa đồng 2.3 Khó khăn, hạn chế Cơng tác xếp, điều chuyển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt kết bước đầu, chưa có tính bền vững Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên thừa, thiếu cục Cụ thể năm học 2017-2018, khối trường học trực thuộc UBND huyện, thị, thành phố quản lý, số giáo viên thừa, thiếu biên chế tỉnh giao so với nhu cầu: Mầm non thiếu 2.549 giáo viên; tiểu học thiếu 349 giáo viên, THCS thừa 352 giáo viên; khối trường THPT, số cán bộ, giáo viên thừa, thiếu so với biên chế tỉnh giao: Thiếu 126 giáo viên, thiếu 54 cán quản lý; thiếu 255 nhân viên hành Năng lực phận cán quản lý giáo dục, giáo viên hạn chế, thụ động, chưa đáp ứng kịp yêu cầu quản lý dạy học, đổi bản, toàn diện theo định hướng phát triển lực học sinh Công tác tự học, tự bồi dưỡng giáo viên hạn chế Tư lãnh đạo, quản lý giáo dục phận cán quản lý giáo dục chậm đổi mới, nặng đạo, quản lý theo kiểu hành chính, mệnh lệnh, nên chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chủ sở Đổi chương trình giáo dục mầm non, phổ thơng, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp định hướng phân luồng giáo dục phổ thông 3.1 Công tác đạo Sở - Về thực đổi chương trình giáo dục mầm non, Sở đạo sở GDMN tăng cường áp dụng đa dạng hình thức phương pháp tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với điều kiện thực tế trường, lớp khả trẻ; trọng xây dựng môi trường giáo dục nhằm tạo hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm sáng tạo theo phương châm “học mà chơi, chơi mà học” phù hợp với lứa tuổi Tổ chức thực chương trình GDMN sau chỉnh sửa, bổ sung nhằm hỗ trợ cho cán quản lý giáo viên mầm non khắc phục hạn chế, khó khăn quản lý thực chương trình GDMN Tiếp tục thực Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” - Đối với giáo dục phổ thông, đạo, hướng dẫn nhà trường tích cực tham gia góp ý, bổ sung dự thảo chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể thơng qua dự thảo chương trình mơn học; hướng dẫn sở giáo dục phổ thông thực điều chỉnh nội dung dạy học chương trình giáo dục phổ thơng hành, đổi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá quản lý trình giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, lực người học, từ tạo thuận lợi cho học sinh giáo viên chuyển sang thực chương trình, sách giáo khoa mới; tăng cường giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử trường học, đạo sở giáo dục sửa đổi, bổ sung nội dung quy tắc ứng xử trường học Cơng tác giáo dục trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ sống cho học sinh, sinh viên bước đầu tăng cường, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu - Về đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp định hướng phân luồng học sinh giáo dục phổ thông, Sở tiếp tục tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh công tác giáo dục hướng nghiệp phân luồng học sinh theo Chỉ thị số 10 Bộ Chính trị; Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giáo dục hướng nghiệp định hướng phân luồng học sinh giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025 để tạo bước đột phá chất lượng giáo dục hướng nghiệp, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau THCS THPT Triển khai thí điểm mơ hình phối hợp sở giáo dục nghề nghiệp trường THCS, THPT đào tạo nghề chương trình hướng nghiệp; tổ chức dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề cho học sinh; thành lập câu lạc tư vấn hướng nghiệp; phối hợp với tổ chức xã hội, trường đại học tổ chức tư vấn cho học sinh lớp 12 định hướng nghề nghiệp tương lai, phân luồng sau THPT; đưa nội dung kinh doanh dịch vụ vào chương trình mơn cơng nghệ lớp 10; thường xuyên cung cấp thông tin ngành, nghề mà xã hội có nhu cầu 3.2 Kết - Đa số giáo viên nắm vững thực có hiệu đổi phương pháp giảng dạy Cơng tác quản lý giáo dục có chuyển biến tích cực, việc thực công khai, dân chủ, minh bạch hoạt động nhà trường - 100% trường trung học triển khai thực chương trình giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, phù hợp với thực tế địa phương Các nhóm nghề phổ thơng nhà trường lựa chọn gồm: Làm vườn, nuôi cá, lâm sinh, trồng rừng, điện dân dụng, tin học ứng dụng, thêu tay, chụp ảnh, điện tử, điện lạnh, sửa chữa xe máy Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh tổ chức dạy 9/11 nghề cho trường THPT THCS địa bàn thành phố Thanh Hóa - Nhiều trường THPT thành lập câu lạc tư vấn nghề nghiệp, tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 10, 11; phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức, Học viện Quản lý giáo dục tư vấn nghề nghiệp cho học sinh lớp 12, giúp em chọn trường, ngành nghề phù hợp với khả - Năm học 2017-2018, số học sinh tham gia học nghề phổ thông tăng năm trước (khối lớp có 42.893 học sinh, đạt tỉ lệ 99.44%, khối lớp 12, có 32.537 học sinh, đạt tỉ lệ 99.43%; số học sinh đăng ký tham gia dự thi THPT quốc gia năm 2018 xét tốt nghiệp, khơng có nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng cao năm trước (có 13.750/35.306 thí sinh) 3.3 Khó khăn, hạn chế - Nhận thức số cán quản lí, giáo viên, nhân viên, học sinh phụ huynh học sinh công tác phân luồng định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông hạn chế Học sinh lớp 12 thường đăng ký vào học trường đại học, cao đẳng, thí sinh có nguyện vọng vào trường TCCN Nếu khơng đỗ trường đại học, cao đẳng quay sang học trường TCCN học nghề - Công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh thiếu đội ngũ chuyên gia; chương trình giáo dục hướng nghiệp dạy nghề phổ thông thiếu kết cấu liền mạch phát triển đường học nghề cho học sinh, tạo điều kiện liên thông cấp sau THPT Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh cấp học trình độ đào tạo 4.1 Công tác đạo Sở Đã đạo, hướng dẫn nhà trường nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 Bộ Giáo dục Đào tạo; tham mưu với UBND tỉnh xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025” Sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên tiếng Anh vào giảng dạy để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên trường tiểu học, THCS; tập trung đổi phương pháp giảng dạy; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ dạy, học đánh giá môn Tiếng Anh trường tiểu học, THCS, THPT; tăng cường CSVC, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức kiểm tra, cấp chứng cho giáo viên đạt chuẩn theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo; thực đồng chương trình sách giáo khoa 10 THPT Hàm Rồng 47 10 19 13 44 266 THPT Thạch Thành 46 12 14 10 38 240 THPT Hoằng Hoá 47 10 18 13 41 240 THPT Lê Lợi 47 18 12 39 232 THPT Lương Đắc Bằng 47 11 15 38 230 THPT Yên Định 47 16 16 40 226 10 THPT Triệu Sơn 47 10 18 36 220 11 THPT Triệu Sơn 47 16 16 37 206 10 12 THPT Hà Trung 47 10 13 34 206 10 13 THPT Nông Cống 47 10 20 38 206 10 14 THPT Bỉm Sơn 47 10 13 34 204 11 15 THPT Triệu Sơn 47 10 15 35 202 12 16 THPT Ba Đình 47 14 16 36 200 13 17 THPT Đông Sơn 47 16 16 37 200 13 18 THPT Hậu Lộc 47 14 13 34 194 14 19 THPT Vĩnh Lộc 47 12 20 37 192 15 20 THPT Tĩnh Gia 47 11 30 184 16 21 THPT Hậu Lộc 47 19 15 35 182 17 22 THPT Mai Anh Tuấn 47 11 15 32 178 18 23 THPT Yên Định 47 13 17 34 178 18 24 THPT Chu Văn An 47 8 10 28 172 19 25 THPT Triệu Sơn 45 10 16 32 172 19 26 THPT Đào Duy Từ 47 10 11 28 162 20 27 THPT Cẩm Thuỷ 47 16 29 152 21 28 THPT Nông Cống 46 14 24 140 22 29 THPT Như Thanh 47 17 28 140 22 30 THPT Lam Kinh 47 12 13 27 140 22 31 THPT Hoàng Lệ Kha 47 17 27 138 23 TT 44 Trường Số lượng giải Số Tổng ĐKDT Nhất Nhì Ba KK giải Tổng Xếp thứ Điểm 32 THPT Lê Văn Hưu 47 5 17 27 138 23 33 THPT Sầm Sơn 46 20 28 134 24 34 THPT Thiệu Hoá 47 16 26 132 25 35 THPT Thạch Thành 47 20 28 130 26 36 THPT Triệu Sơn 47 16 26 128 27 37 THPT Nông Cống 47 22 28 126 28 38 THCS&THPT Thống Nhất 34 12 23 122 29 39 THPT Tĩnh Gia 46 12 23 120 30 40 THPT Đặng Thai Mai 47 10 21 114 31 41 THPT Nguyễn Xuân Nguyên 44 1 16 23 112 32 42 THPT Quảng Xương 47 13 22 112 32 43 THPT Nông Cống 46 14 23 112 32 44 THPT Triệu Sơn 43 3 17 23 110 33 45 THPT Hậu Lộc 47 13 22 110 33 46 THPT Yên Định 43 8 19 104 34 47 THPT Hoằng Hoá 47 0 10 19 96 35 48 THPT DT Nội trú tỉnh 46 13 19 92 36 49 THPT Thọ Xuân 36 18 92 36 50 THPT Triệu Thị Trinh 36 15 88 37 51 THPT Lê Hoàn 46 16 88 37 52 THPT Lưu Đình Chất 40 8 17 88 37 53 THPT Cẩm Thuỷ 44 11 18 88 37 54 THPT Hoằng Hoá 47 15 19 86 38 55 THPT Lê Hồng Phong 37 16 84 39 56 THPT Lang Chánh 29 3 10 16 82 40 57 THPT Quảng Xương 47 15 18 82 40 58 THPT Thọ Xuân 47 16 82 40 59 THPT Dương Đình Nghệ 40 2 12 16 76 41 60 THPT Nga Sơn 46 15 74 42 61 THPT Nguyễn Trãi 46 0 11 16 74 42 62 THPT Tĩnh Gia 43 13 16 72 43 63 THPT Tống Duy Tân 44 0 10 15 70 44 TT Trường Số lượng giải Số Tổng ĐKDT Nhất Nhì Ba KK giải Tổng Xếp thứ Điểm 64 THPT Như Thanh 25 0 13 66 45 65 THPT Cầm Bá Thước 41 11 14 64 46 66 THPT Thạch Thành 45 11 60 47 67 THPT Bá Thước 31 12 56 48 68 THPT Đông Sơn 43 10 54 49 69 PT Nguyễn Mộng Tuân 43 52 50 70 THPT Cẩm Thuỷ 44 52 50 71 THPT Thạch Thành 40 0 11 50 51 72 THPT Nguyễn Quán Nho 47 10 48 52 73 THPT Đinh Chương Dương 43 44 53 74 THPT Trần Phú 18 0 44 53 75 THPT Như Xuân 34 0 36 54 76 THPT Hà Văn Mao 31 32 55 45 77 THPT Ngọc Lặc 39 0 32 55 78 THCS&THPT Nghi Sơn 33 0 32 55 79 THPT Thường Xuân 26 1 30 56 80 THPT Trần Ân Chiêm 21 0 3 30 56 81 THPT Lý Thường Kiệt 21 1 26 57 82 THPT Triệu Sơn 21 24 58 83 THPT Lê Lai 38 0 22 59 84 THPT Nguyễn Thị Lợi 32 0 22 59 85 THPT Lê Viết Tạo 30 0 2 20 60 86 THCS&THPT Như Thanh 20 0 2 20 60 87 THPT DTNT Ngọc Lặc 26 0 5 20 60 88 THPT Nguyễn Hoàng 25 0 18 61 89 THPT Lê Văn Linh 33 0 4 16 62 90 THPT Tĩnh Gia 30 0 4 16 62 91 THPT Trần Khát Chân 12 0 14 63 92 THPT Trường Thi 15 0 2 64 93 THPT Quan Hoá 11 0 2 64 94 THPT Tô Hiến Thành 29 0 1 65 95 THPT Quan Sơn 11 0 1 65 TT Trường Tổng Xếp thứ Điểm 96 THPT Quan Sơn 0 1 65 97 THCS&THPT Như Xuân 0 1 65 98 THPT Tĩnh Gia 22 0 0 0 66 99 THPT Bá Thước 14 0 0 0 66 100 THPT Bắc Sơn 14 0 0 0 66 101 THPT Thường Xuân 12 0 0 0 66 102 THPT Như Xuân 11 0 0 0 66 103 THPT Hoằng Hóa 10 0 0 0 66 104 THCS&THPT Quan Hóa 0 0 0 66 105 THPT Mường Lát 0 0 0 66 106 THPT Đào Duy Anh 0 0 0 66 107 THPT Đông Sơn 0 0 0 66 108 THPT Nguyễn Huệ 0 0 0 66 109 THPT Nông Cống 0 0 0 66 3.920 52 Tổng cộng 46 Số lượng giải Số Tổng ĐKDT Nhất Nhì Ba KK giải 303 629 955 Biểu KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 4.1 Khối Trung tâm GDNN-GDTX TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Trung tâm GDNN-GDTX Số HS ĐKDT Mường Lát Quan Sơn 22 Quan Hóa Bá Thước 24 19 Lang Chánh Ngọc Lặc 132 19 Thường Xuân 62 Cẩm Thủy 56 Thạch Thành 24 Như Xuân Như Thanh 68 Vĩnh Lộc 31 Thọ Xuân 154 Yên Định 175 214 Triệu Sơn Thiệu Hóa 134 Đơng Sơn 72 125 Nơng Cống Hà Trung 56 Nga Sơn 38 Hậu Lộc 70 124 Hoằng Hóa Quảng Xương 145 Số HS đậu TN 22 22 18 121 18 58 53 22 66 30 137 147 213 130 61 125 53 37 70 124 143 Tỷ lệ (%) 40,00 100,00 91,67 94,74 91,67 94,74 93,55 94,64 91,67 97,06 96,77 88,96 84,00 99,53 97,01 84,72 100,00 94,64 97,37 100,00 100,00 98,62 47 24 25 26 27 Tĩnh Gia Bỉm Sơn Sầm Sơn TPTH Tổng cộng 54 51 94.44 125 1229 113 1132 77,78 90,40 92,11 4.2 Khối trường Phổ thông TT TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 48 Trường THPT Ba Đình THPT Bá Thước THPT Bá Thước THPT Bắc Sơn THPT Bỉm Sơn THPT Cầm Bá Thước THPT Cẩm Thuỷ THPT Cẩm Thuỷ THPT Cẩm Thuỷ Trường THPT Chuyên Lam Sơn THPT Dân tộc Nội trú tỉnh THPT Đặng Thai Mai THPT Đào Duy Anh THPT Đào Duy Từ THPT Đinh Chương Dương THPT Đông Sơn THPT Đông Sơn THPT Đơng Sơn THPT Dương Đình Nghệ THPT Hà Trung THPT Hà Văn Mao THPT Hàm Rồng THPT Hậu Lộc THPT Hậu Lộc THPT Hậu Lộc THPT Hậu Lộc THPT Hoằng Hóa THPT Hoằng Hoá THPT Hoằng Hoá THPT Hoằng Hoá THPT Hoàng Lệ Kha THPT Lam Kinh THPT Lang Chánh THPT Lê Hoàn THPT Lê Hồng Phong THPT Lê Lai Số HS ĐKDT 419 290 109 178 306 320 447 221 203 Số HS ĐKDT 366 176 337 203 531 234 383 383 253 326 437 260 523 334 293 270 411 127 360 410 446 362 322 341 360 239 299 Số HS đậu TN 415 286 106 172 305 319 443 219 200 Số HS đậu TN 366 176 325 196 530 229 375 375 247 323 434 256 521 332 292 267 406 123 360 400 441 354 318 331 347 239 296 Tỷ lệ (%) 99,05 98,62 97,25 96,63 99,67 99,69 99,11 99,10 98,52 Tỷ lệ (%) 100,00 100,00 96,44 96,55 99,81 97,86 97,91 97,91 97,63 99,08 99,31 98,46 99,62 99,40 99,66 98,89 98,78 96,85 100,00 97,56 98,88 97,79 98,76 97,07 96,39 100,00 99,00 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 TT 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 THPT Lê Lợi THPT Lê Văn Hưu THPT Lê Văn Linh THPT Lê Viết Tạo THPT Lương Đắc Bằng THPT Lưu Đình Chất THPT Lý Thường Kiệt THPT Mai Anh Tuấn THPT Mường Lát THPT Nga Sơn THPT Ngọc Lặc THPT Nguyễn Hoàng THPT Nguyễn Huệ THPT Nguyễn Mộng Tuân Trường THPT Nguyễn Quán Nho THPT Nguyễn Thị Lợi THPT Nguyễn Trãi THPT Nguyễn Xuân Nguyên THPT Như Thanh THPT Như Thanh THPT Như Xuân THPT Như Xuân THPT Nông Cống THPT Nông Cống THPT Nông Cống THPT Nông Cống THPT Nông Cống THPT Quan Hoá THPT Quan Sơn THPT Quan Sơn THPT Quảng Xương THPT Quảng Xương THPT Chu Văn An THPT Quảng Xương THPT Sầm Sơn THPT Thạch Thành THPT Thạch Thành THPT Thạch Thành THPT Thạch Thành THPT Thiệu Hoá THPT Thọ Xuân THPT Thọ Xuân THPT Thống Nhất THPT Thường Xuân 462 399 256 196 465 213 218 395 196 252 398 239 34 256 Số HS ĐKDT 259 223 337 337 348 205 249 136 83 325 301 327 295 149 196 104 509 407 423 377 348 353 262 302 232 417 239 215 155 270 458 395 252 193 465 211 218 392 173 252 383 227 34 254 Số HS đậu TN 256 218 334 336 343 204 237 134 81 324 298 322 291 142 185 96 506 403 421 371 347 350 257 301 229 414 228 207 152 267 99,13 99,00 98,44 98,47 100,00 99,06 100,00 99,24 88,27 100,00 96,23 94,98 100,00 99,22 Tỷ lệ (%) 98,84 97,76 99,11 99,70 98,56 99,51 95,18 98,53 97,59 99,69 99,00 98,47 98,64 95,30 94,39 92,31 99,41 99,02 99,53 98,41 99,71 99,15 98,09 99,67 98,71 99,28 95,40 96,28 98,06 98,89 49 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 TT 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 50 THPT Thường Xuân THPT Tĩnh Gia THPT Tĩnh Gia THPT Tĩnh Gia THPT Tĩnh Gia THPT Tĩnh Gia THPT Tô Hiến Thành THPT Tống Duy Tân THPT Trần Ân Chiêm THPT Trần Khát Chân THPT Trần Phú Trường THPT Triệu Sơn THPT Triệu Sơn THPT Triệu Sơn THPT Triệu Sơn THPT Triệu Sơn THPT Triệu Sơn THPT Triệu Sơn THPT Triệu Thị Trinh THPT Trường Thi THPT Vĩnh Lộc THPT Yên Định THPT Yên Định THPT Yên Định 179 423 411 400 315 203 231 268 284 140 308 Số HS ĐKDT 252 321 280 330 242 278 176 233 104 323 488 423 271 173 423 409 395 313 196 228 258 273 126 306 Số HS đậu TN 248 315 275 327 242 276 172 232 99 317 485 418 260 96,65 100,00 99,51 98,75 99,37 96,55 98,70 96,27 96,13 90,00 99,35 Tỷ lệ (%) 98,41 98,13 98,21 99,09 100,00 99,28 97,73 99,57 95,19 98,14 99,39 98,82 95,94 105 THCS & THPT Nghi Sơn 148 145 97,97 106 THCS & THPT Như Thanh 137 135 98,54 107 THCS & THPT Quan Hóa 108 THCS & THPT Như Xuân 109 THPT DTNT Ngọc Lặc Tổng cộng 120 106 113 102 94,17 96,23 25.896 25.496 98,46 Biểu DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT TỪ 26 ĐIỂM TRỞ LÊN TRONG KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 A Tổng điểm 27,65 A 27,5 A 27,5 4/1/2000 Cẩm Thủy A 27,4 2/8/2000 Lương Đắc Bằng A 27,35 10/10/2000 Yên Định B 27,3 Lê Trọng Đạt 18/01/2000 Lê Văn Hưu A 27,25 Lê Ngọc Minh 26/12/2000 Chuyên Lam Sơn D7 27,2 Đặng Thị Thương 18/11/2000 Quảng Xương A 27,05 10 Trần Ngọc Ánh 20/08/2000 PT Triệu Sơn C 27,00 11 Lê Thị Nhung 11/5/1999 Cầm Bá Thước C 27,0 12 Lê Thanh Anh 23/4/2000 Như Xuân C 27,0 13 Nguyễn Thị Phương 1/2/2000 Hậu Lộc A 26,85 14 Trương Hải Long 9/4/2000 Chuyên Lam Sơn B 26,85 15 16 17 18 19 20 Nguyễn Hải Duyên Nguyễn Khánh Huyền Hàn Ngọc Sơn Lê Thị Hường Trần Thị Quỳnh Anh Lê Thị Hạ Lê Khắc Thành Chung Dương Bá Tân Lê Văn Nam Vũ Hà Vy Trịnh Thị Bảo Anh Nguyễn Bá Tuân A A C C20 C C20 26,75 26,55 26,5 26,5 26,5 26.5 STT Họ tên Lê Hoàng Thái Lê Minh Tú Dương Kim Anh Phạm Ngọc Hùng Lê Nhật Nam Nguyễn phú Dung 21 22 23 24 25 26 Ngày, tháng, Học sinh trường năm sinh THPT 12/10/2000 Quảng Xương 6/2/2000 Lê Lợi 6/11/2000 Quảng Xương 23/7/2000 16/8/2000 24/6/1999 3/8/2000 28/03/2000 12/9/2000 Thọ Xuân Quảng Xương Như Thanh Thọ Xuân Chuyên Lam Sơn Triệu Sơn Khối 18/02/2000 Hoằng Hóa A 26,4 25/11/2000 26/11/2000 3/3/2000 28/05/2000 18/11/2000 A A A A A 26,4 26,35 26,35 26,35 26,3 PT Triệu Sơn Nông Cống Yên Định Yên Định Lương Đắc Bằng 51 52 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Nguyễn Thị Hạnh Phạm Thị Ly Hà Văn Chời Lê Thị Cao Nguyên Ngô Thị Hiền Lê Thị Trà Phạm Hữu Thái Nguyễn Văn Kỳ Doãn Thị Thanh Nga STT Họ tên 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Trịnh Tố Loan Lê Thị Quỳnh Như Nguyễn Đức Nguyên Nguyễn Thị Khánh Linh Mai Thị Thùy Linh Nguyễn Trang Nhung Trần Thế Lâm Lê Yến Nhi Lương Thị Chiều An Văn Minh Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nguyễn Thị Trang Phạm Văn Đồng Lê Nhật Tân Lường Thị Lan Anh Nguyễn Hà Thu Nguyễn Văn Trung Anh Trần Thị Diễn Nguyễn Thị Thanh Hiền Hoàng Văn Tình Nguyễn Thị Linh 6/10/2000 4/4/2000 3/3/1999 26/06/2000 26/02/2000 12/5/2000 13/3/2000 23/06/2000 1/5/1998 Ngày, tháng, năm sinh 19/12/2000 26/2/2000 20/06/2000 22/11/2000 20/11/2000 15/12/2000 1/4/2000 14/03/2000 8/10/2000 20/5/2000 6/7/2000 22/02/2000 2/11/2000 23/10/2000 2/8/2000 26/03/2000 5/3/2000 28/9/2000 27/09/2000 6/9/2000 10/3/2000 Thạch Thành Yên Định Dân tộc NT tỉnh Triệu Sơn Triệu Sơn Triệu Sơn Thạch Thành I Triệu Sơn Như Xuân Học sinh trường THPT Như Thanh Triệu Sơn Mai Anh Tuấn Thiệu Hóa Hà Trung Hậu Lộc Quảng Xương Chuyên Lam Sơn Như Thanh Thọ Xuân Hậu Lộc Triệu Sơn Quảng Xương Chuyên Lam Sơn Chun Lam Sơn Đơng Sơn Như Xn Hoằng Hóa Tĩnh Gia Tĩnh Gia Cẩm Thủy C C C C C C20 C C C Khối C20 C20 A A A D A B C20 C20 C C20 A A C C C14 C20 C C C19 26,25 26,25 26,25 26,25 26,25 26,25 26,25 26,25 26,25 Tổng điểm 26,25 26.25 26,2 26,2 26,05 26,05 26,05 26,05 26,00 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 Phụ lục III QUY MÔ MẠNG LƯỚI TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH, CÁN BỘ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017-2018 Biểu QUY MÔ MẠNG LƯỚI TRƯỜNG HỌC, SỐ HỌC SINH 1.1 Số trường TT Cấp học Mầm non Tiểu học Tiểu học - THCS THCS THCS - THPT THPT TT GDNN-GDTX TTGDKT-HN Tổng Trường 672 677 29 613 101 28 2.128 Trong Cơng lập Ngồi cơng lập 652 20 675 28 613 95 28 2.099 02 01 01 06 0 29 1.2 Số học sinh năm học 2017-2018 (thực hiện) TT I a b c Chỉ tiêu Tổng số học sinh Mầm non Nhà trẻ Mẫu giáo Phổ thông Tiểu học Trung học sở THCSDTNT (huyện) Trung học phổ thông THPT Công lập THPT DT nội trú Tỉnh THPT chuyên Phổ thông tư thục GDTX- DN (BT VH) Số lượng 797.564 226.157 34.758 191.399 565.963 276.188 190.913 2.640 98.862 96.552 720 1.155 2.310 5.444 53 1.3 Trường đạt chuẩn quốc gia (tính đến tháng 6/2018) TT Đơn vị 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Mường Lát Quan Sơn Quan Hoá Như Thanh Như Xuân Ngọc Lặc Cẩm Thuỷ Thường Xuân Thạch Thành Bá Thước Lang Chánh TP TH Bỉm Sơn Sầm Sơn Hà Trung Hoằng Hóa Hậu Lộc Nga Sơn Đơng Sơn Thiệu Hố Triệu Sơn Thọ Xn Vĩnh Lộc Yên Định Quảng Xương Nông Cống Tĩnh Gia Cộng 54 MN TH SL SL % % 10,0 33 33,3 43 38,9 39 47,1 14 67 50,0 50 29,2 18 56 11 55,0 17 85 17,6 11 46 14 48,3 24 73 11 45,8 13 42 54,5 69 37 66,1 37 80 90,0 56 23,1 13 100 23 92,0 27 96 35 81,4 43 98 18 66,7 30 100 19 70,4 29 100 14 87,5 17 100 24 85,7 27 96 19 51,4 33 92 36 85,7 38 93 37,5 16 100 24 82,8 29 100 24 80,0 30 97 22 64,7 33 92 11,1 25 68 399 59,4 654 80 THCS SL % 10 42,8 18,75 11 64,71 50,0 10 41,67 13 65,0 50,0 13 44,83 28,0 41,67 18 47,37 62,50 41,67 17 70,83 33 76,74 15 53,57 20 74,07 13 86,67 13 46,43 19 52,78 30 71,43 56,25 20 68,97 24 80,0 19 57,58 15 44,12 362 59,15 THPT SL % 1 1 1 2 1 1 1 29 0 33,33 33,33 0,00 33,33 25,00 33,33 44,44 50,00 33,33 33,33 28,57 40,00 25,00 33,33 25,00 14,29 16,67 33,33 20,00 50,00 16,67 33,33 33,33 26,85 Tỉ lệ chung SL % 17,14 17 35,42 17 32,69 34 57,63 28 48,28 35 41,67 42 66,67 23 37,10 52 54,74 32 38,55 20 54,05 96 64,43 20 68,97 22 53,66 68 85,00 113 82,48 65 72,22 69 79,31 45 86,54 65 73,86 72 61,54 105 80,15 32 62,75 74 79,57 81 83,51 75 68,81 46 40,35 1.343 64,00 Biểu THỐNG KÊ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017-2018 TT I II III IV VI Bậc học TỔNG TOÀN NGÀNH MẦM NON CBQL Giáo viên TIỂU HỌC CBQL Giáo viên THCS CBQL Giáo viên THPT CBQL Giáo viên GDNN-GDTX CBQL Giáo viên Tổng 43.792 11.055 1.738 9.317 14.763 1.561 13.202 12.183 1.309 10.874 5.351 306 5.045 440 62 378 Trình độ chun mơn ThS 1.399 11 80 56 24 199 74 125 1.062 184 878 47 15 32 ĐH 33.169 7.733 1.635 6.098 10.840 1.465 9.375 9.922 1.188 8.734 4.287 122 4.165 387 47 340 Đạt chuẩn CĐ 5.413 1.018 66 952 2.329 27 2.302 2.058 47 2.011 2 TC 3.811 2.293 28 2.265 1.514 13 1.501 4 0 0 Trên chuẩn SL 43.780 11.055 % 99,97 100,00 SL 33.241 8762 % 75,91 79,26 14.763 100,00 13249 89,74 12.179 99,97 10121 83,07 5.349 99,96 1062 19,85 434 98,64 47 10,68 Phụ lục IV 55 KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018 Biểu GIÁO DỤC TIỂU HỌC (Kết chất lượng năm học: Tổng số học sinh đánh giá: 275 536) 1.1 Kết môn học Môn học Tỉ lệ (%) Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử - Địa lí Ngoại ngữ Tin học 45,2 53,94 0,86 53,32 45,83 0,85 65,5 34,34 0,16 62,5 37,28 0,22 47,85 50,88 1,27 60,35 38,40 1,25 1.2 Kết lực, phẩm chất Nội dung đánh giá Năng lực Phẩm chất Từng lực, phẩm chất Tự phục vụ, tự quản Hợp tác Tự học &GQVĐ Chăm học, chăm làm Tự tin, trách nhiệm Trung thực, kỉ luật Đoàn kết, yêu thương Tốt 56,57 55 52,82 58,57 62,5 61,35 64,35 Tỉ lệ mức đạt (%) Đạt Cần 42,85 44,31 46,47 40,98 37,29 38,24 35,4 Biểu GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 56 cố gắng 0,58 0,69 0,71 0,45 0,31 0,41 0,25 2.1 Kết đánh giá xếp loại hạnh kiểm Hạnh kiểm Cấp học THPT THCS Cộng Số HS 96089 182365 278454 Tốt SL 77.876 152.363 230.239 Khá % 81,05 83,35 82,69 SL 14.182 27.027 41.209 TB % 14,86 14,82 14,81 SL 3.505 2.786 6.291 Yếu % 3,65 1,53 2,25 SL 526 189 715 % 0,55 0,10 0,25 2.2 Kết đánh giá xếp loại học lực Cấp học THPT THCS Cộng Số HS 96.089 182.365 278.454 Giỏi SL % 11.674 12,15 25.685 14,08 37.359 13,41 Khá SL 53.097 72.463 125.560 % 55,26 39,74 45,09 Học lực TB SL % 29.235 30,42 77.953 42,75 107.188 38,49 Yếu SL % 1.977 2,06 6.098 3,34 8.075 2,90 Kém SL % 106 0,11 166 0,09 272 0,11 So với năm học 2016-2017 chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục nâng lên: tỷ lệ học sinh giỏi THPT tăng 1,05%; THCS tăng 0,47%; tỷ lệ học sinh yếu THPT giảm 0,41%; THCS giảm 0,34% Biểu SỐ LƯỢNG VÀ TỶ LỆ HỌC SINH BỎ HỌC Tổng số HS đầu năm học Tổng số HS bỏ học Tiểu học THCS THPT 801.863 2.531 815 1.716 Tỷ lệ bỏ học Tỷ lệ chung : 0,31% Tỷ lệ tiểu học : 0% Tỷ lệ THCS : 0,44% Tỷ lệ THPT : 1,75% 57 58 ... Tự - Hạnh phúc Thanh Hoá, ngày 16 tháng năm 2018 BÁO CÁO Kết thực nhiệm vụ năm học 2017- 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018- 2019 Năm học 2017- 2018, năm thứ ngành Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa... Kết học sinh tốt nghiệp THPT qua kỳ thi THPT quốc gia năm trì vững chắc, năm sau cao năm trước (năm 2015, đạt tỷ lệ 92%; năm 2016, đạt tỷ lệ 96,89%; năm 2017, đạt tỷ lệ 97,43%) Năm học 2017- 2018. .. khó khăn ảnh hưởng đến chất lượng dạy học Phần PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM HỌC 2018- 2019 I PHƯƠNG HƯỚNG Trên sở kết đạt năm học 2017- 2018, năm học 2018- 2019 ngành giáo dục đào tạo Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo TỔNG kết năm học 2017 2018, BÁO cáo TỔNG kết năm học 2017 2018, Trường Đại học Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch hàng năm đều thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho Lào (theo Thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa, nước CHXHCN Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào), góp phần nâng ca, Ngành Giáo dục Thanh Hóa mong được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối, kết hợp hiệu quả của các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; sự quan tâm ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh để Ngà

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay