Bài báo gáo vàng 2017 s

8 18 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:32

ẢNH HƯỞNG CỦA THÀNH PHẦN RUỘT BẦU, ÁNH SÁNG VÀ PHÂN BÓN THÚC ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY GÁO VÀNG (Nauclea orientalia L.) GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM Nguyễn Đắc Triển; Ngô Thế Long; Nguyễn Thị Xuân Viên; Nguyễn Tài Luyện Trường Đại học Hùng Vương TÓM TẮT Nghiên cứu ảnh hưởng thành phần ruột bầu, ánh sáng phân bón thúc đến sinh trưởng Gáo vàng giai đoạn vườn ươm thực Vườn ươm Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ Kết cho thấy: giai đoạn tháng tuổi, Gáo vàng có tỷ lệ sống cao từ 88,89% đến 94,44%, hỗn hợp ruột bầu 78% đất + 2% NPK + 20% phân chuồng có sinh trưởng đường kính gốc chiều cao lớn đạt 4,93mm 50,41cm, bón thúc phân NPK (5:10:3) nồng độ 5% có đường kính gốc, chiều cao lớn đạt 5,24mm 54,49cm Chế độ che sáng 50% có đường kính gốc chiều cao lớn đạt 5,09mm 52,13cm, độ che sáng tiếp tục tăng lên sinh trưởng có xu hướng giảm Từ khố: Gáo vàng, ruột bầu, che sáng, phân bón, vườm ươm I ĐẶT VẤN ĐỀ Diện tích rừng trồng địa bàn tỉnh Phú Thọ năm qua chủ yếu áp dụng phương thức trồng rừng kinh doanh gỗ nhỏ phục vụ nhu cầu nguyên liệu giấy, dăm gỗ, ván bóc với lồi chủ yếu dòng bạch đàn keo lai có chu kỳ từ 5-7 năm Do chu kỳ kinh doanh ngắn nên suất, chất lượng rừng trồng thấp thu nhập từ trồng rừng chưa mang lại thu nhập cao cho người dân Cây Gáo vàng (Nauclea orientalia L.) loài sinh trưởng nhanh, sau khoảng thời gian 8-10 năm đạt tiêu chuẩn gỗ lớn, trồng thâm canh thời gian giảm xuống Với ưu vượt trội khả sinh trưởng với tiến công nghệ chế biến, Gáo vàng lựa chọn trồng rừng sản xuất công ty lâm nghiệp hộ gia đình nên nhu giống lớn Đây loài ý nên kỹ thuật sản xuất giống, trồng chăm sóc lồi nghiên cứu II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nghiên cứu ảnh hưởng thành phần ruột bầu đến sinh trưởng Gáo vàng với cơng thức thí nghiệm: - CT1: Tỷ lệ 90% đất + 2% NPK + 8% phân chuồng - CT2: Tỷ lệ 88% đất + 2% NPK + 10% vi sinh - CT3: Tỷ lệ 78% đất + 2% NPK + 20% phân chuồng - CT4: Tỷ lệ 78% đất + 22% phân chuồng Thí nghiệm bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ, lần lặp, lần lặp 90 Tổng số thí nghiệm: CT x lặp x 90 cây/lặp = 1080 2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ che sáng đến sinh trưởng Gáo vàng với cơng thức thí nghiệm: - CT1: Khơng che sáng - CT2: Che sáng 25% - CT3: Che sáng 50% - CT4: Che sáng 75% Thí nghiệm bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ, lần lặp, lần lặp 90 Tổng số thí nghiệm: CT x lặp x 90 cây/lặp = 1080 Thành phần ruột bầu: 90% đất + 8% phân chuồng + 2%NPK Giàn che làm từ nan tre già có chiều rộng 2cm, đặt độ cao khoảng m so với mặt luống rộng mép luống 40cm Mức che sáng (CS%) giàn che xác định theo công thức Nguyễn Hữu Thước (1964) sau: Trong đó: CS% Tỷ lệ cần che sáng (%); X- Khoảng nan; Bề rộng nan; (X+a)2- diện tích cần che sáng 2.3 Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón thúc đến sinh trưởng Gáo vàng với cơng thức thí nghiệm: - CT1: Không tưới phân - CT2: Tưới nước phân chuồng ngâm (2 lít/108bầu); - CT3: Tưới nước có NPK (5:10:3) nồng độ 5% (100gNPK/2lít/108 bầu) - CT4: Tưới nước có 5% phân vi sinh (100g vi sinh/2lít/108 bầu) Thí nghiệm bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ, lần lặp, lần lặp 90 Tổng số thí nghiệm: CT x lặp x 90 cây/lặp = 1080 Thành phần ruột bầu: 90% đất + 8% phân chuồng + 2%NPK Thí nghiệm thực sau cấy tuần, tháng tưới phân lần vào buổi sáng sớm (mỗi lần tưới phân cách 15 ngày) + Nguồn giống thí nghiệm: Cây giống có nguồn gốc từ hạt, nguồn hạt giống thu hái từ Đồng Nai Chọn đất tơi xốp, ẩm, làm thành luống rộng 0,8 - 1m, dài - 5m, san phẳng mặt luống Trên mặt luống có lưới che cao 20-30cm đảm bảo độ chiếu sáng 70-75%, mặt luống nghiêng Do hạt Gáo vàng nhỏ nên gieo trộn hạt với cát để rắc mặt luống Sau gieo, tưới ẩm thường xuyên, ngày 2- lần, đảm bảo giữ độ ẩm 90% Dùng phương pháp tưới phun sương để không làm hạt trôi dạt mặt đất Khi mầm - đôi thật, đem cấy vào bầu, kích cỡ bầu 12 x 16 cm Hình 01: Cây Gáo vàng trước cấy vào bầu Hình 02: Cây Gáo vàng sau cấy vào bầu + Theo dõi, thu thập số liệu: định kỳ tháng lần vào ngày cố định tháng thực đo đếm tiêu: tỷ lệ sống, chiều cao vút ngọn, đường kính gốc, số cây, phẩm chất Đo đường kính gốc (D 00) thước kẹp panme, đo chiều cao vút (Hvn) thước mét khắc vạch đến mm Dung lượng mẫu thu thập số liệu n =50 cây/lần lặp, số đo đếm/cơng thức 150 Số đo đếm/thí nghiệm = 150 x = 600 + Xử lý số liệu theo phương pháp thống kê sinh học ứng dụng phần mềm lập trình máy tính điện tửnhư Excel SPSS (Nguyễn Hải Tuất cộng sự, 2005 2006) Phân tích phương sai kiểm tra sai dị tiêu sinh trưởng thí nghiệm sử dụng tiêu chuẩn Duncan, Sig 0,05) Bảng 01: Ảnh hưởng thành phần ruột bầu đến sinh trưởng Gáo vàng giai đoạn tháng tuổi Đường kính gốc Chiều cao vút Số (lá) Tỷ lệ sống (mm) (cm) CTTN (%) Doo ±Sd Hvn ±Sh SL ± Ssl CT1 CT2 4,48 ± 0,72a 4,63 ± 0,95a 41,44 ± 3,67a 44,59 ± 9,10b 11,48 ± 1,58a 11,56 ± 2,31a 92,96 91,48 CT3 4,93 ± 1,01b 50,41 ± 8,18c 11,46 ± 2,07a 94,44 CT4 4,12 ± 0,99c 40,57 ± 8,72a 10,47 ± 1,65b 91,11 SigF 0,28 0,14 0,48 0,38 Sig 0,00 0,00 0,00 0,12 Ghi chú: Những ký tự a, b, c, d giống cột cho thấy khơng có khác biệt ý nghĩa thống kê (Duncan test α = 0,05) Biểu đồ 01: Chiều cao đường kính thí nghiệm thành phần ruột bầu Gáo vàng sau tháng tuổi có tỷ lệ sống cao bốn thí nghiệm, biến động từ 91,11% đến 94,44% khơng có sai khác ý nghĩa cơng thức (Sig = 0,12>0,05) Đường kính gốc có khác ý nghĩa thí nghiệm (Sig
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài báo gáo vàng 2017 s, Bài báo gáo vàng 2017 s

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay