Vai trò của khoai tây trong sinh kế và kinh tế hộ xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)

56 9 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:16

Vai trò của khoai tây trong sinh kế và kinh tế hộ xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc NinVai trò của khoai tây trong sinh kế và kinh tế hộ xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc NinVai trò của khoai tây trong sinh kế và kinh tế hộ xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc NinVai trò của khoai tây trong sinh kế và kinh tế hộ xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc NinVai trò của khoai tây trong sinh kế và kinh tế hộ xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc NinVai trò của khoai tây trong sinh kế và kinh tế hộ xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc NinVai trò của khoai tây trong sinh kế và kinh tế hộ xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc NinVai trò của khoai tây trong sinh kế và kinh tế hộ xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc NinVai trò của khoai tây trong sinh kế và kinh tế hộ xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc NinVai trò của khoai tây trong sinh kế và kinh tế hộ xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Nin ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - NGUYỄN CƠNG LINH TÊN ĐỀ TÀI : VAI TRỊ CỦA KHOAI TÂY TRONG SINH KẾ KINH TẾ HỘ MỘ ĐẠO, HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Nghiên cứu Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Lớp : K45 - KTNN - N01 Khóa học : 2013 - 2017 Khoa : KT&PTNT Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Dương Văn Sơn Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới PGS.TS Dương Văn Sơn - người hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi với tận tâm, tinh thần trách nhiệm cao đóng góp nhiều ý kiến q báu giúp tơi hồn thành luận văn Tôi xin cảm ơn Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, đặc biệt thầy, cô Bộ môn Phát triển nông thôn tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ có góp ý chân thành cho luận văn Tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp bên cạnh động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô, bạn bè đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyên Công Linh ii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Diện tích, sản lượng suất khoai tây giới năm 2014 10 Bảng 2.2 Quốc gia sản xuất khoai nhiều giới năm 2014 11 Bảng 3.1 Số hộ điều tra địa bàn 20 Bảng 4.1 Số lao động nhân hộ chọn mẫu điều tra 28 Bảng 4.2 Giá trị sản xuất diện tích đất sản xuất phân theo kinh tế hộ 29 Bảng 4.3 Tình hình chăn ni gia xúc gia cầm phân loại theo kinh tế hộ 30 Bảng 4.4 Giá trị Sản xuất phi nông nghiệp thu nhập phân theo kinh tế hộ 32 Bảng 4.5 Tổng thu nhập lượng giống sử dụng phân loại theo kinh tế hộ 33 Bảng 4.6 Tỷ lệ lượng phân bón giai đoạn bón phân sản xuất khoai tây 35 Bảng 4.7 Tình hình thu nhập sản xuất khoai tây 37 iii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii MỤC LỤC iii PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài PHẦN II: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số lý luận vấn đề sinh kế, sinh kế bền vững phương pháp tiếp cận sinh kế nghiên cứu nông thôn 2.1.2 Phương pháp tiếp cận sinh kế nghiên cứu nông thôn 2.2 Cơ sở thực tiễn 2.2.1 Tình hình sản xuất khoai tây giới 2.2.2 Tình hình sản xuất khoai tây Việt Nam 12 2.2.3 Tình hình sản xuất khoai tây tỉnh Bắc Ninh……………………… 14 2.2.4 Các yếu tố định đến đa dạng sinh học trồng nơng nghiệp 15 2.2.5 Vai trò khoai tây đời sống nông hộ 16 2.2.6 Giá trị kinh tế khoai tây 18 2.2.7 Các nghiên cứu có liên quan 18 PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 20 iv 3.1.1 Đối tương nghiên cứu 20 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 20 3.1.3 Địa điểm thời gian nghiên cứu 20 3.2 Nội dung nghiên cứu 21 3.3 Phương pháp nghiên cứu 21 3.3.1 Thu thập thông tin số liệu thứ cấp 21 3.3.2 Thu thập thông tin số liệu sơ cấp 21 3.3.3 Phương pháp phân tích số liệu 22 PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 24 4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế hội Mộ Đạo có liên quan đến sản xuất nơng nghiệp 24 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 24 4.2 Các nguồn tài nguyên 25 4.2.1 Tài nguyên đất 25 4.2.2 Tài nguyên nước 27 4.3 Thực trạng phát triển sản xuất khoai tây Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 27 4.3.1 Khái quát sản xuất nông nghiệp loại trồng Mộ Đạo, huyện Quế Võ 27 4.4 Khái quát hộ nhân khẩu, lao động mẫu điều tra 28 4.5 Sản xuất chăn nuôi 30 4.6 Phân tích thu nhập hộ gia đình 31 PHẦN V: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KHOAI TÂY TẠI MỘ ĐẠO, HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH 39 5.1 Giải pháp kỹ thuật sản xuất sử dụng đầu vào 39 5.2 Giải pháp cấu giống chất lượng sản phẩm 41 5.3 Giải pháp thị trường đầu ra, chế biến quảng bá sản phẩm 41 v KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 42 Kết luận 42 Kiến nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHẦN I MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngành nơng nghiệp giữ vai trò quan trọng kinh tế quốc dân, đặc biệt với nước phát triển Đối với Việt Nam, ngành sản xuất nông nghiệp đạt nhiều thành tựu quan trọng Nó đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm cho khoảng 88,7 triệu người, ngành sản xuất có thặng dư xuất Sản lượng lương thực qua năm tăng lên, năm 1980 10 triệu tấn, đến năm 2011 47,12 triệu tấn, đóng góp 22% giá trị GDP Bên cạnh đó, ngành nơng nghiệp cung cấp lao động cho ngành khác Năm 2012, cấu dân cư sống nông thôn 68,06%, cấu lao động nông nghiệp chiếm 47,4%, hàng năm chuyển sang ngành khác từ 2,4 - 2,5 triệu lao động Trong ngành sản xuất nơng nghiệp có hai ngành sản xuất ngành trồng trọt ngành chăn ni Mỗi ngành có vị trí tầm quan trọng riêng Trong ngành trồng trọt, khoai tây có vị trí, vai trò quan trọng, góp phần không nhỏ tổng giá trị ngành trồng trọt Sản phẩm ngành trồng trọt cung cấp cho thị trường nước mà để xuất nhiều nước giới Vì yêu cầu chất lượng hiệu sử dụng sản phẩm phải cao, vừa phải đủ chất dinh dưỡng vừa phải đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm phải mang lại hiệu thu kinh tế cho người dân Để đạt mục tiêu đòi hỏi người trồng phải thay đổi kỹ thuật trồng trọt cho phù hợp Muốn làm điều cần ý đến yếu tố giống, phân bón, chăn sóc quản lý, điều kiện tự nhiên Quếhuyện đồng bằng, người dân sống chủ yếu dựa vào nghành sản xuất nông nghiệp, vùng có điều kiện tự nhiên phù hợp với số loại trồng lúa, khoai tây… So với loại trồng khác khoai tây loại trồng dần phát triển mạnh, khoai tây có vị trí nhờ ưu điểm sau: Trước hết khoai tây phù hợp với điều kiện đất đai, thời tiết, khí hậu, nhiệt độ… huyện; khoai tây loại rau ngắn ngày nhanh cho thu hoạch; ưu điểm khoai tây có số ưu điểm khác dễ trồng, dễ chăm sóc, sâu bệnh Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, để có sở khoa học hiểu biết phát triển khoai tây có hiệu đem lại giá trị kinh tế phương hướng phát triển khoai tây năm tới Chính tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Vai trò khoai tây sinh kế kinh tế hộ Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu + Tìm hiểu Tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội huyện Quế Võ + Đánh giá vai trò khoai tây sinh kế linh tế hộ Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh + Đề xuất số giải pháp phát triển sản xuất khoai tây sinh kế kinh tế hộ Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập - Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học: Quá trình thực tập tốt nghiệp giúp cho sinh viên có điều kiện tiếp cận với thực tế, giúp sinh viên củng cố thêm kiến thức, kỹ học Đồng thời có hội vận dụng chúng vào sản xuất thực tế Góp phần thu thập liệu thực tiễn sản xuất, tài liệu tham khảo cho nghiên cứu có liên quan Biết cách thực đề tài khoa học hồn thành khóa luận Rút thông tin để thực kế hoạch phát triển năm khoai tây Là tài liệu tham khảo cho nhà nghiên cứu khoa học có liên quan Đây tài liệu tham khảo tốt cho nhà quản lý lĩnh vực khuyến nông địa phương 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài - Nhận thấy làm chưa làm đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất, góp phần tăng thu nhập, nâng cao hiệu kinh tế nông hộ - Kết đề tài sở cho cấp quyền địa phương, nhà đầu tư đưa định mới, hướng để xây dựng kế hoạch phát triển quy trồng khoai tây rộng PHẦN II TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số lý luận vấn đề sinh kế, sinh kế bền vững phương pháp tiếp cận sinh kế nghiên cứu nông thôn Hiện nay, khái niệm sinh kế tổ chức phi phủ, chí quyền hầu hết quốc gia quan tâm, mở lĩnh vực sâu sắc phương pháp tiếp cận nông thôn Từ năm 1997, sách Trắng, Bộ phát triển quốc tế Anh (DFID) đưa quan điểm có liên quan đến sinh kế Với cam kết “Hỗ trợ sách hành động cho việc xúc tiến loại hình sinh kế bền vững” Đến 1999, khái niệm Sinh kế Sinh kế bền vững nhiều tổ chức phát triển đưa có nhiều cách lý giải khác sinh kế Trong đó, quan điểm DFID đưa đa số chuyên gia tổ chức phát triển chấp nhận xem sở để xây dựng khung phân tích hoạt động tiếp cận tổ chức trương trình dự án lĩnh vực phát triển nông thôn [9] Theo DFID, sinh kế bao gồm có phần sau: Nguồn lực khả mà người có được, chiến lược sinh kế kết sinh kế Theo sinh kế bền vững người đối phó phục hồi áp lực cú sốc, đồng thời trì nâng cao khả tài sản lẫn tương lai mà không gây tổn hại đến sở nguồn tài nguyên thiên nhiên Định nghĩa khơng quan tâm đến mà đề cập đến khả phát triển hộ nói chung người nói riêng tương lai 36 tổng sử dụng 39,70 kg, thành tiền 397 nghìn đồng Với đơng lệch chuẩn 8,71 kg, thành tiền 87.137 nghìn đồng, sai số 1,23 kg, thành tiền 12.323,03 nghìn đồng, nên biến động lên tới 3,1 % Như vậy, mức đầu tư phương pháp chăm bón ta nhận thấy muốn tăng suất, chất lượng lúa khoai tây phải đầu tư lượng lớn phân bón mà cần bón đầy đủ, cân đối loại phân bón phù hợp với giai đoạn sinh trưởng phát triển khoai tây - Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại: Sâu, bệnh hại trồng nguyên nhân gây thiệt hại ảnh hưởng lớn đến suất chất lượng trồng nói chung khoai tây nói riêng Sâu, bệnh hại vùng làm cho bị khuyết, giảm diện tích quang hợp gây ảnh hưởng đến suất chất lượng củ khoai tây Các bệnh hại vùng rễ thân gây chết cây, dẫn đến bị khuyết mật độ ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng khoai tây Tại Mộ Đạo nay, xuất số loại sâu bệnh hại lúa khoai tây như: sâu sám, sâu xanh, sâu khoang, bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh vi rút, bệnh ghẻ củ, bệnh héo úa Do nhận biết tác hại sâu bệnh hại gây lên trồng, quan chuyên môn đặc biệt quan tâm, hướng dẫn, khuyến cáo nơng dân biện pháp phòng trừ hiệu Trên sở chủ động thường xuyên bám nắm đồng ruộng, theo dõi kịp thời diễn biến sâu bệnh hại trồng, đa số hộ nông dân sử dụng biện pháp phòng trừ kịp thời, có hiệu quả, hạn chế phần lớn tác hại sâu bệnh hại gây lên Nhưng bên cạnh đó, số hộ nơng dân chưa tích cực, chủ động cơng tác phòng trừ sâu bệnh hại cho trồng, có ảnh hưởng không nhỏ đến suất, chất lượng củ khoai tây Đặc biệt, vài 37 năm gần ảnh hưởng thời tiết khí hậu biến đổi thất thường gây lên ảnh hưởng tiêu cực đến sinh trưởng phát triển trồng; lạm dụng việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây lên suy thoái hệ sinh thái động vật, thực vật Do vậy, có ảnh hưởng lớn đến suất, hiệu kinh tế trồng khơng có thay đổi nhận thức q trình phát triển sản xuất trồng đảm bảo bền vững Bảng 4.7 Tình hình thu nhập sản xuất khoai tây Phân loại kinh tế hộ Chi phí lao động (cơng) Thành tiền (1.000 đ) Trung bình Bán (%) Sản lượng Giá bán bán năm khoai tây ngoái (kg) (đ/kg) Hộ giàu 3,81 675,000 99,38 1.283,13 9.625,00 Trung bình 3,71 470,000 97,94 950,88 9.088,24 Mean 3,74 571,600 98,40 1.057,20 9.260,00 n 50 50 50 50 50 SD 0,63 34,77 5,84 713,97 1.157,23 SE 0,09 63,50 0,83 100,97 163,66 CV% 1,27 59,55 11,68 1.427,95 2.314,46 (Nguồn: Số liệu điều tra hộ, 2016) Qua bảng ta thấy tình hình sản xuất khoai tây địa phương sau: Đối với chi phí lao động hộ trung bình sản xuất sử dụng 3,81 cơng lao động hộ trung bình 3,71 cơng lao động Số cơng lao động trung bình mà tổng mẫu sử dụng 3,74 công, với sai số 0,09 độ lệch 0,63 cơng độ biến động đến 1,27% 38 Giá trị trung bình cơng lao động mà hộ gia đình sử dụng 171,6 nghìn đồng, với sai số 3,5 độ lệch 24,77 nên biến động đến 49,55% Số sản phẩm trung bình sau thu hoạch bán hộ điều tra 98,4%, đó, nhóm hộ 99,38%, nhóm hộ trung bình 97,94% với độ lệch 5,84% sai số 0,83 độ biến động đến 11,68% Năm 2015 sản lượng trung bình hộ nơng dân 1.057,2kg, hộ giàu bán với sản lượng trung bình 1.283,13 kg nhóm hộ trung bình bán với sản lượng trung bình 950,88 kg với độ lệch 713,97 sai số 100,97 độ biến động 1.427,95% Giá bán khoai tây trung bình 9.260 đ/kg đó, giá bán trung bình nhóm hộ giàu 9.625 đ/kg giá bán nhóm hộ trung bình 9.088,24 đ/kg Với dộ lệch 1.157,23 đ/kg sai số 163,66 nên độ biến động 2.314,46% 39 PHẦN V GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KHOAI TÂY TẠI MỘ ĐẠO, HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH 5.1 Giải pháp kỹ thuật sản xuất sử dụng đầu vào - Quy trình kỹ thuật sản xuất từ khâu làm đất, chăm sóc đến thu hoạch có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu kinh tế trồng + Giải pháp khâu làm đất: Sau thu hoạch lúa mùa xong, cần nhanh chóng làm đất, đất cần phải tơi xốp, thống khí, đất thịt nhẹ, đất pha cát, có độ ẩm thích hợp, tránh làm đất đất ướt khô gây ảnh hưởng không tốt đến củ giống trồng xuống + Giải pháp phân bón: Phương pháp bón phân cần cân đối lượng phân đạm, phân lân, kali phân chuồng Cần chia giai đoạn chăm bón bón lót, bón thúc đợt 1, bón thúc đợt cho phù hợp với đặc điểm sinh lý, sinh trưởng phát triển trồng Đầu tư phân bón cho trồng hộ thường bón q nhiều phân hố học, ý đến phân hữu (phân chuồng) + Qua điều tra, nghiên cứu tác giả đưa lượng tỷ lệ phân bón thích hợp cho sào (Bắc Bộ) sản xuất khoai tây vụ đông sau: + Phân chuồng: Từ 400 - 450 kg, bón lót: 100% + Phân đạm: Từ 10 - 12 kg, đó: Bón lót: 30%; bón thúc đợt 1: 65%; bón thúc đợt 2: 5% + Phân Lân: Từ 35 - 40 kg, đó: Bón lót: 100% + Kali: Từ - kg, đó: Bón lót: 7%; bón thúc đợt 1: 60%; bón thúc đợt 2: 33% + Bảo vệ thực vật: 40 Các hộ thường xuyên kiểm tra bám nắm đồng ruộng nhằm phát kịp thời sâu bệnh xuất để phòng trừ kịp thời, đạt hiệu cao + Khi phun phòng trừ hộ sản xuất cần tuân thủ theo nguyên tắc: đúng: + Đúng thuốc: Theo nguyên tắc: sâu nào, thuốc + Đúng liều lượng: Khi pha thuốc phải tuân thủ theo liều lượng ghi nhãn mác bao bì thuốc + Đúng thời điểm: Phòng trừ cần thời điểm sâu nở rộ bệnh chớm xuất + Đúng lúc: Thường phun phòng trừ vào buổi sáng sớm chiều mát Chăm sóc khâu quan trọng tăng suất trồng, chăm sóc lúc, kỹ thuật tăng khả chống chịu sâu bệnh giảm tỷ lệ hao hụt bảo quản Tuy nhiên, người nơng dân có nhiều kinh nghiệm sản xuất chăm sóc trồng kinh nghiệm truyền thống, nhiều khơng thích hợp với giống nay, hộ cần tiếp nhận thông tin khoa học kỹ thuật từ chương trình, dự án, hội thảo khoa học đầu bờ sản xuất khoai tây vụ đông địa bàn địa phương - Sử dụng đầu vào: Trên địa bàn đa phần hộ nông dân sản xuất khoai tây thiếu vốn sản xuất (chiếm khoảng 40% số hộ điều tra) Vì vậy, giải pháp nhằm tăng nguồn vốn đầu tư cho sản xuất, hộ cần chủ động có kế hoạch chuẩn bị nguồn vốn từ đầu năm nhằm tạo lượng vốn định để đầu tư ban đầu cho sản xuất Tranh thủ quan tâm, hỗ trợ Hợp tác dịch vụ nông nghiệp, cấp quyền tỉnh, huyện, xã, tổ chức vay vốn ưu đãi cho nông dân sản xuất địa bàn xã, huyện, tỉnh Các cấp quyền, Ban quản trị Hợp tác tăng cường công tác tuyên truyền vận động phận hộ gia đình loại bỏ cách thức, đầu tư, chăm bón chưa hợp lý trình phát triển sản xuất khoai tây vụ đơng Trong q trình phát triển sản xuất tập trung, quan tâm, mạnh dạn áp dụng tiến công nghệ kết hợp với kinh nghiệm sản xuất sẵn có, nhằm 41 sử dụng tiết kiệm, có hiệu yếu tố đầu vào cho sản xuất kỹ thuật chăm sóc, phân bón, đất đai, lao động,… 5.2 Giải pháp cấu giống chất lượng sản phẩm Bất kỳ sản xuất loại trồng giống yếu tố vơ quan trọng suất chất lượng sản phẩm trồng Trong sản xuất khoai tây vụ đông, yếu tố giống định phần lớn đến suất chất lượng sản phẩm Vì vậy, trình sản xuất cần nắm đặc điểm sinh lý, sinh trưởng khoai tây “khoai chân lạ, mạ chân quen”, giống trồng qua nhiều vụ cần thay đổi, phục tráng, xử lý mầm bệnh trước đưa vào sản xuất nhằm tăng khả kháng chịu sâu bệnh hại, khắc phục phần tượng thoái hoá giống, suất chất lượng sản phẩm nâng lên Tận dụng lợi uy tín địa phương, kinh nghiệm sản xuất người nông dân, tăng cường mối quan hệ với quan, trung tâm, vụ, viện nghiên cứu, chương trình dự án phát triển sản xuất khoai tây, đặc biệt khâu giống sản xuất 5.3 Giải pháp thị trường đầu ra, chế biến quảng bá sản phẩm Thị trường yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến kết hoạt động sản xuất hộ nông dân Đề cập đến thị trường nghiên cứu cung cầu sản phẩm hàng hố khơng gian thời gian định Vì vậy, cấp quyền huyện, tỉnh người nơng dân chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm Bên cạnh đó, để đảm bảo thị trường ổn định chất lượng sản phẩm phải đạt yêu cầu khắt khe thị trường, hộ gia đình, cấp quyền quan tâm nhiều đến chất lượng sản phẩm 42 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận + Trong khoai tây có vị trí, vai trò quan trọng ngành sản xuất nơng nghiệp q trình phát triển kinh tế - hội quốc gia, địa phương Trên giới, khoai tâyvai trò to lớn việc cung cấp lương thực giới, loài trồng phổ biến đứng thứ tư mặt sản lượng tươi - xếp sau lúa, lúa mì ngơ + Qua năm gần địa bàn Mộ Đạo, huyện Quế Võ, sản xuất lúa, khoai tây coi vụ sản xuất thứ ba năm 2013 - 2105, cấu trồng Mộ Đạo, nông nghiệp lúa khoai tây chiếm 26,6%, diện tích đạt 633,5 Phát triển sản xuất với hình thức tổ chức sản xuất (theo hộ gia đình, theo Hợp tác xã), hộ gia đình thu gom sản phẩm, hình thức theo hộ gia đình Thị trường tiêu thụ sản phẩm khoai tây xã, chủ yếu thông qua thương lái, tiêu thụ địa phương phần nhỏ, phần lớn tiêu thụ tỉnh miền nam Tuy nhiên, phát triển sản xuất khoai tây Mộ Đạo huyện Quế Võ có nhiều điều kiện thuận lợi gặp khơng khó khăn định: * Thuận lợi: Mộ Đạo Huyện Quế Võ có hệ thống đường giao thơng Quốc lộ, tỉnh lộ thuận lợi giao thương tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, phát triển kinh tế - hội với vùng Người nơng dân huyện Quế Võ có kinh nghiệm sản xuất khoai tây Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Quế Võ ban hành nhiều sách hỗ trợ phát triển sản xuất lúa khoai tây, hỗ trợ công đạo sản xuất, đặc biệt hỗ trợ cho xã, hộ nông dân xây kho lạnh để bảo quản giống khoai tây giúp người dân chủ động giống chất lượng cao 43 * Khó khăn: Các nguồn lực sử dụng đầu vào hạn chế, thiếu vốn đầu tư, chi phí đầu vào cao; thị trường tiêu thụ khơng ổn định, giá bấp bênh; chế biến quảng bá sản phẩm địa phương chưa quan tâm đầu tư nhiều; nguồn giống chất lượng cao hạn chế, giống nghèo nàn, giống cũ, trồng qua nhiều vụ chiếm tỷ lệ cao (75,9%); Trình độ người nơng dân hạn chế, việc áp dụng khoa học công nghệ kỹ thuật sản xuất cao gặp khơng khó khăn Phát triển sản xuất khoai tây theo hướng sản xuất tập trung chuyên canh Bên cạnh đó, dựa vào địa hình, chất đất, kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất đại, tiên tiến hộ gia đình nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường nước thị trường nước Kiến nghị * Nhà nước Chính phủ cần quan tâm ban hành chủ trương, sách tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi Chính phủ, giảm thiểu thủ tục hành chính, thủ tục chấp việc tiếp cận nguồn vốn vay cho phát triển sản xuất trồng, tiếp cận thuận lợi chương trình, dự án phát triển sản xuất trồng Chính phủ * Chính quyền địa phương (xã, huyện) Ban hành chủ trương, sách khuyến khích hỗ trợ nơng dân giống, phân bón, quy hoạch chi tiết cụ thể vùng sản xuất tập trung loại trồng có giá trị kinh tế cao, có khoai tây Tăng cường công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, cơng tác khuyến nơng vào sản xuất trồng nói chung, khoai tây nói riêng UBND huyện quan tâm đầu tư kinh phí cho việc nghiên cứu, chọn lọc tạo giống có chất lượng cao đưa vào sản xuất đại trà toàn Từng bước loại bỏ giống cũ, chất lượng thấp Đồng thời quản lý, 44 kiểm soát chặt chẽ nguồn giống trước đưa vào sản xuất đại trà đồng ruộng UBND huyện Quế Võ, UBND ban hành sách riêng, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông thương, giảm thiểu thủ tục hành tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thị trường tiêu thụ sản phẩm khoai tây Bắc Ninh * Các hộ gia đình, Hợp tác sản xuất khoai tây địa bàn nghiên cứu Các hộ nông dân, Hợp tác kết hợp kinh nghiệm sản xuất sẵn có với việc áp dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm thực quy trình sản xuất, chăm bón trồng, tiết kiệm nguồn lực đầu vào, nâng cao hiệu sản xuất Tranh thủ khuyến khích, hỗ trợ kỹ thuật, kinh phí Nhà nước, kết hợp với nguồn lực gia đình tập trung phát triển sản xuất mở rộng quy mô, nâng cao giá trị hiệu kinh tế trồng Khi có liên kết, hợp đồng với nhà doanh nghiệp để đảm bảo bao tiêu sản phẩm đầu hộ sản xuất cần tạo tin tưởng nhà doanh nghiệp trình thực liên kết, hợp đồng Tránh sảy tình trạng phá vỡ liên kết hợp đồng gây thiệt hại lớn kinh tế lòng tin bên tham gia 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Minh An (2006), Giáo trình Quản trị sản xuất, Xuất Trung tâm đào tạo Bưu viễn thơng 1, Hà Nội Đỗ Kim Chung (2006) Thị trường khoai tây Việt Nam, NXB Văn hố Thơng tin, Hà Nội Lê Sỹ Lợi (2008) Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển biện pháp kỹ thuật tăng suất khoai tây đất ruộng vụ lúa tỉnh Bắc Kạn, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đường Hồng Dật (2004) khoai tây,NXB Lao Đông – Hội,Hà Nội Hoàng Quang Mạnh (2013) Nghiên cứu giải pháp phát triển vụ đông Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hồ Bình, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Nguyễn Quang Đăng (2006) Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất khoai tây vụ đông Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Trường Đại học nông nghiệp I - Hà Nội Bùi Thị Thanh Tâm(2015) Bài Giảng “ Thống nông nghiệp” Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (2015) UBND Báo cáo kết thực nhiệm vụ kinh tế hội,sự điều hành năm 2014 phương hướng nhiệm vụ 2015 (trình HDND kỳ họp thứ 9) 9.https://www.google.com.vn/search?q=sinh+k%E1%BA%BF+khoai+m%C3 %B4n&oq=sinh+k%E1%BA%BF+khoai+m%C3%B4n&aqs=chrome 69i57.6319j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 46 PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ SẢN XUẤT KHOAI TÂY Thông tin chung chủ hộ 1.1 Họ tên chủ hộ:……………………… … 1.2 Tuổi:……… ……… 1.3 Địa chỉ: Thôn…………… ………………… Xã: ………………… 1.4 Số nhân khẩu: … ………………… 1.5 Số lao động:……….…… 1.6 Học vấn:….…………1.7 Đã tham gia tập huấn kỹ thuật sản xuất khoai tây (có/khơng)…………………………………………….……… 1.8 Nhóm hộ (thuần nơng, hỗn hợp):…………………………………… 1.9 Phân loại kinh tế hộ:……………………………………… ……… 1.10 Gia đình bắt đầu trồng khoai tây từ năm:……………………….… Khoai tây sinh kế kinh tế hộ 2.1 Diện tích thu nhập trồng hộ TT Cây trồng Lúa Ngô Khoai tây Đậu tương Rau Cây khác (xin Diện tích (mét vuông) Thu nhập (%) rõ) Tổng cộng = 100% Giá trị sản xuất (1000 đồng) 47 2.2 Hoạt động chăn nuôi phi nông nghiệp hộ TT Chăn ni Có/khơng Giá trị SX/Thu nhập (1000 đ) Gia súc (lợn, trâu, bò, ) Gia cầm (gà, ngan,…) Chăn nuôi khác (xin rõ) Phi nông nghiệp Dich vụ đời sống Dịch vụ sản xuất Ngành nghề/Nghề phụ Lương/Phụ cấp Phi NN khác (xin rõ) 2.3 Tổng thu nhập gia đình năm ngối (ước tính):………………… ngàn đồng Kỹ thuật chi phí sản xuất khoai tây 3.1 Giống khoai tây gia đình sử dụng giống gì:…………………Năm bắt đầu trồng giống này? Ai người cung cấp giống? 3.2 Gia đình có tự để giống khoai tây để trồng khơng (có/khơng)….… Tại sao? 3.3 Lượng giống khoai tây sử dụng hàng năm:……………………… kg 3.4 Lượng phân bón thuốc bảo vệ thực vật gia đình sử dụng cho khoai tây (tính cho sào Bắc Bộ): Phân chuồng:………………… kg, thành tiền:……… 1000 đồng Đạm urea:……………… kg, thành tiền:……………… 1000 đồng Phân khác …………… Kg, thành tiền:……………… 1000 đồng Thuốc bảo vệ thực vật:………., thành tiền:…… …… 1000 đồng 48 3.5 Chi phí lao động (tính cho sào) là:……………… cơng, thành tiền:……… 1000 đồng 3.6 Khó khăn thách thức lớn sản xuất khoai tây gia đình gì? ………………………….………………………………… 3.7 Kế hoạch năm tới có mở rộng sản xuất khoai tây khơng (có/khơng)? Tại sao? Tiêu dùng, thị trường tiêu thụ, giá khoai tây 4.1 Sản lượng khoai tây năm ngối là:……………… kg, đó: Tiêu dùng (gồm để giống):………%, bán:……… % (tổng tiêu dùng + bán = 100%) 4.2 Sản lượng khoai tây bán năm ngối gia đình là:………… kg 4.3 Ai người mua khoai tây (tên địa chỉ)……….………………… 4.4 Là khách hàng quen hay khách hàng mới? 4.5 Mua bán có hợp đồng thỏa ước khơng (có/khơng):……………… Tại sao? 4.6 Giá bán khoai tây:…… đồng/kg Giá cao hơn, thấp hay không thay đổi so với năm trước? Tại sao? 4.7 Khó khăn thách thức lớn thị trường tiêu thụ khoai tây gia đình gì? ……………………………………………………… ……………………………………………………… Phụ luc MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HOẠ Hình 1: Những diện tích khoai tây vụ đơng 2014-2015 trồng vào cuối khung thời vụ gieo trồng Mộ Đạo (Giống KT2, KT3 Hà an) Hình 2: Nơng dân Mộ Đạo thu hoạch khoai tây vụ đơng 2014-2015 (Giống Solara) Hình 3: Điểm thu mua khoai tây vụ đông năm 2014-2015 Mộ Đạo Hình 4: Điểm thu mua khoai tây vụ đông năm 2014-2015 Mộ Đạo ... vai trò khoai tây sinh kế linh tế hộ xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh + Đề xuất số giải pháp phát triển sản xuất khoai tây sinh kế kinh tế hộ xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1.3... tài: Vai trò khoai tây sinh kế kinh tế hộ xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1.2 Mục tiêu nghiên cứu + Tìm hiểu Tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Quế Võ + Đánh giá vai trò. .. triển sản xuất khoai tây xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 27 4.3.1 Khái quát sản xuất nông nghiệp loại trồng xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ 27 4.4 Khái quát hộ nhân khẩu,
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của khoai tây trong sinh kế và kinh tế hộ xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (Khóa luận tốt nghiệp), Vai trò của khoai tây trong sinh kế và kinh tế hộ xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay