Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Uri, 50 Moshap Hatzava Israel (Khóa luận tốt nghiệp)

47 9 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 22:12

Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Uri, 50 Moshap Hatzava Israel.Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Uri, 50 Moshap Hatzava Israel.Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Uri, 50 Moshap Hatzava Israel.Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Uri, 50 Moshap Hatzava Israel.Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Uri, 50 Moshap Hatzava Israel.Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Uri, 50 Moshap Hatzava Israel.Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Uri, 50 Moshap Hatzava Israel.Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Uri, 50 Moshap Hatzava Israel.Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Uri, 50 Moshap Hatzava Israel. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– LƠ XN VINH TÌM HIỂU CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TRANG TRẠI URI, 50 MOSHAP HATZAVA ISRAEL KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Khoa : Kinh tế Phát triển nông thôn Khóa học : 2013 - 2017 Thái Nguyên- năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– LƠ XN VINH TÌM HIỂU CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TRANG TRẠI URI, 50 MOSHAP HATZAVA ISRAEL KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Khoa : Kinh tế Phát triển nông thôn Lớp : K45 – PTNT – N02 Khóa học : 2013 - 2017 Giảng viên hướng dẫn : ThS BÙI THỊ MINH HÀ Cán sở hướng dẫn :Mr URI Thái Nguyên- năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập rèn luyện trường Đại học làm đề tài tốt nghiệp điều ý nghĩa quan trọng sinh viên Công việc giúp sinh viên áp dụng kiến thức học nhà trường vào thực tế, bổ sung củng cố kiến thức thân, tích luỹ nhiều kinh nghiệm quý báu phục vụ cho công việc chuyên môn sau Trong thời gian nghiên cứu thực đề tàiTÌM HIỂU CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TRANG TRẠI URI 50 MOSHAP HATZAVA ISRAEL” Trong trình tìm hiểu tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, tổ chức cá nhân Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ suốt q trình thực nghiên cứu khóa luận Trong suốt q trình thực tập tơi nhận giúp đỡ thầy giáo, cô, nơi thực tập tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Kinh Tế - PTNT, đặc biệt giúp đỡ tận tình giáo Th.S Bùi Thị Minh Hà, với giúp đỡ ơng Uri tồn thể thầy trực tiếp hướng dẫn, giảng dạy suốt trình thực tập trình báo cáo đề tài tốt nghiệp Do trình độ thân hạn chế thời gian hạn, đề tài mang tính mới, nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót định Tơi mong nhận đóng góp thầy giáo bạn để đề tài hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, tháng 05 năm 2017 Sinh viên Lô Xuân Vinh ii MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập 1.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.2 Về chuyên môn nghiệp vụ 1.2.3 Về thái độ ý thức 1.2.4 Về kỹ sống, kỹ làm việc 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập 1.3.2 Phương pháp thực 1.4 Thời gian địa điểm thực tập Phần TỔNG QUAN 2.1 sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm liên quan đến nội dung thực tập 2.1.2 Các văn pháp lý liên quan đến nội dung thực tập 2.2 sở thực tiễn 2.2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ hoa giới 2.2.2 Tình hình sản xuất hoa Israel 12 2.2.3 Tình hình sản xuất hoa việt nam 13 Phần KẾT QUẢ THỰC TẬP 16 3.1 Khái quát sở thực tập 16 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội địa bàn nghiên cứu 16 3.2.2 Những thành tựu đạt trang trại 17 3.2.3 Những thuận lợi khó khăn trang trại 18 3.3 Công tác tổ chức sản xuất trang trại 19 3.3.1.Công tác tổ chức trang trại 19 iii 3.3.2 Sản xuất trang trại 21 3.4 Kết tham gia vào hoạt động sản xuất trang trại 24 3.5 Một số khó khăn thuận lợi trang trại 31 3.6 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế 32 3.6.1 Những yếu tố làm nên thành công trang trại 32 Phần KẾT LUẬN 38 4.1 Kết luận 38 4.2 Kiến nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Sơ đồ tổ chức trang trại 19 Bảng 3.2 Chức nhiệm vụ 20 Bảng 3.3: Tình hình sử dụng đất đai trang trại 21 Bảng 3.4 Trang thiết bị sản xuất trang trại 22 Bảng 3.5 : Năng xuất sản lượng hoa qua ba năm (2014-2016) 22 Bảng 3.7 : Qui trình sản xuất hoa cát tường trang trại 50 moshap hatzava Israel 30 Bảng 3.8 So sánh điều kiện việt nam với israel 36 v DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Tên đầy đủ BVTV Bảo vệ thực vật GAP Good Agricultural Practice GO Giá trị sản xuất GTSX Giá trị sản xuất HCT Hoa Cát Tường HQKT Hiệu kinh tế IC Chi phí trung gian NN – PTNT Nông nghiệp – Phát triển nông thôn NQ – CP Nghi – Chính phủ 10 TT – BNNPTNT Thông tư – Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn TTLT/BNN- Thông tư liên tịch/Bộ nông nghiệp – Tổng cục TCTK thống kê 12 UBND Ủy ban nhân dân 13 VA Gí trị gia tăng 14 VAC Vườn – Ao – Chuồng 11 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập Nằm khu vực Trung Đơng với diện tích 22.000km2 Israel ngành nơng nghiệp phát triển trình độ cao Bất chấp điều kiện địa lý khơng thích hợp cho nông nghiệp, Israel nhà xuất lớn giới nông sản đứng hàng đầu cơng nghệ nơng nghiệp Hơn nửa diện tích đất sa mạc, điều kiện khí hậu khắc nhiệt thiếu nước hồn tồn khơng thích hợp với nơng nghiệp Mặc dù lao động nông nghiệp chiếm 3,7% tổng lực lượng lao động nước, Israel tự sản xuất 95% nhu cầu thực phẩm, phần lại bổ sung từ việc nhập ngũ cốc, loại hạt lấy dầu, thịt, cà phê, ca cao, đường Israel nước đứng đầu giới sản xuất xuất trái cây, rau, củ, Bên cạnh sản xuất hoa Israel phát triển không Dù đất nước nhỏ bé Israel lại dẫn đầu giới xuất hoa vào thị trường châu Âu Loại hoa phổ biến Chamelaucium, tiếp đến hoa hồng với diện tích trồng 214 hecta Tất sản phẩm hoa cắt cành Israel trồng trời nhiều cấu trúc polythene, xẩy kính nhiệt độ vào mùa hè vượt 50 độ C Vụ mùa hoa cắt cành xuất sang nước Anh, Hà Lan Trang trại Uri trang trại thuộc vùng Arava, Israel Mơ hình phát triển kinh tế chủ yếu dạng hợp tác xã phát triển lâu đời Mơ hình trọng lao động theo hình thức cộng đồng, người nơng dân sản xuất lương thực thực phẩm ruộng theo hình thức lao động cá nhân Từ người nơng dân dần trang trại riêng kỹ quản lý nông nghiệp, kế hoạch canh tác phù hợp để phát triển trang trại, nâng cao xuất sản phẩm, cải thiện thu nhập gia đình Ngồi ra, ngành cơng nghiệp sản xuất hoa ngày phát triển mở rộng Trang trại 50, moshav hatzava vùng diện tích trồng hoa lớn nằm vùng Arava, Israel Đặc biệt vùng Arava vùng tận Israel khía hậu khắc nhiệt vùng khác, hoa chưa phong phú chủng loại chủ yếu Chachelium Trong thị trường hoa cắt cành phương Tây thị trường tiềm năng, nhu cầu lớn phong phú Việc tìm hiểu cấu tổ chức sản xuất trang trại trồng trọt trang trại số 50 giúp chúng em nắm bắt rõ cách thức tổ chức, thấy rõ tính ưu việt khả phát triển hình thức tổ chức sản xuất trang trại mặt hạn chế cần khắc phục Xuất phát từ lý do, em tiến hành thực đề tài “Tìm hiểu cấu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trang trại Uri, 50 Moshap Hatzava Israel” 1.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu mơ hình tổ chức hoạt động sản xuất trang trại số 50 moshap hatzava israel Từ rút học kinh nghiệm áp dụng vào thực tế sản triển sản xuất hoa Việt Nam 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Tìm hiểu cơng tác tổ chức trang trại, phân tích cách thức sản xuất, thị trường, hiệu kinh tế trang trại qua nắm rõ cách thức tổ chức, sản xuất trang trại Để từ đưa giải pháp đẩy mạnh phát sản xuất, tăng giá trị kinh tế từ sản xuất hoa mang lại Việt Nam 1.2.2 Về chuyên môn nghiệp vụ - Tạo hội cho sinh viên hội cọ sát với thực tế, gắn kết nhứng lý thuyết học nhà trường với môi trường hoạt động sản xuất sở, ứng dụng kiến thức học vào thực tế - Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức việc tổ chức sản xuất hoa nói chung hoa cát tường nói riêng - Nắm hoạt động sản xuất trang trại vai trò chủ trang trại công tác tổ chức hoạt động kinh doanh - Đề xuất số biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu trang trại, góp phần phát triển kinh tế cho trang trại trồng hoa cát tường nói riêng tất trang trại nói chung - Tạo hội cho sinh viên tham gia hoạt động tổ chức sản suất trang trại, đồng thời tăng khả giao tiếp, học hỏi làm việc môi trường - Thông qua đợt thực tập giúp sinh viên nâng cao kỹ sử dụng máy tính, kỹ thu thập xử lý thơng tin, kỹ thuyết trình… kỹ quang trọng cho sinh viên, đặc biệt sinh viên năm cuối 1.2.3 Về thái độ ý thức - Ham học hỏi, biết nắng nghe, ghi chép đầy đủ, hồn thành tốt cơng việc chủ trang trại giao - Nâng cao kỹ giải vấn đề, kỹ giao tiếp, kỹ ứng sử hiệu cơng việc - tinh thần trách nhiệm cao nhận công việc giao, làm đến nơi đến chốn, xác kịp thời đơn vị thực tập phân cơng - Quan sát tìm hiểu hoạt động ảnh hưởng đến trang trại.Lắng nghe ý kiến chủ trang trại 1.2.4 Về kỹ sống, kỹ làm việc - Tuân thủ giấc hoạt động trang trại - Làm việc nghiêm túc, làm việc theo kế hoạch quy định - Không tự ý nghỉ, không tự động rời bỏ vị trí thực tập - Giao tiếp ứng sử trung thực, lịch nhã nhặn, giữ thái độ khiêm nhường cầu thị 26 sản phẩm chất lượng cao, an tồn,vệ sinh mơi trường cho trang trại Tạo thiện cảm cho thương lái khách quan đến thăm mơ hình trang trại - Dụng cụ: Gang tay vải gang tay cao su, xe rùa - Tất loại rác thải vườn gồm có: Bao đựng phân (phân hữu vơ cơ), cây, cỏ sau dãy thu cho bãi thải trang trại Vỏ loại thuốc thu gom phân hủy nơi khác Chúng đem đốt Bước 4: Lắp dặt hệt thống lưới - Dụng cụ: gang tay, búa tạ, máy cày - Dãi loại lưới, lưới nhựa mặt lưới sắt mặt dải lên bề mặt luống cố định hai đầu lưới sắt chữ V dài 1,2m - Mục đích sau trồng khoảng thời gian định cao nâng lưới nâng đỡ cho không đổ gẫy Bước 5: Trồng hoa - Dụng cụ: Găng tay vải cao su, đục lổ, quần áo lao động - Tưới nước toàn trang trại cho ướt làm ẩm đất - Lấy dụng cụ sẵn trang trại đục lổ trước ngày trồng hoa - Sau lấy khay khỏi thùng đựng nhúng khay giống vào dung dịch thuốc kích thích pha sắn trước - Tiến hành lấy khỏi khay giống: cách lấy đơn giản cách dùng tay đập vào khay cho rơi khỏi khay đựng giống, lưu ý lấy lượng vừa phải, sau trồng hết lại tiếp tục lấy thêm để tránh cho việc bầu đất gốc bị khô - Tiến hành trồng ( trồng xung quang hệ thống tưới nước nhỏ giọt lổ nhỏ giọt trồng nhau) lổ nhỏ phải dùi cho rộng vừa đủ bầu đất giống, trồng lấp kín lấy hai ngón tay ấn đầu xung quanh gốc để đất tiếp xúc rễ Mật độ trồng đạt khoảng 30.000 – 32.000 cây/ha - Sau trồng song tưới nước cho cậy hệ thống phun sương tưới vào gốc hệ thống tưới nhỏ gốc Tưới từ – lần 27 vào thời điểm sáng, 10 sáng chiều để giữ ẩm cho bén rễ tốt Sau 10 – 15 ngày bén rễ, giảm số lần tưới xuống – lần/ngày tùy theo điều kiện thời tiết trời râm hay nắng gắt - Hoa cát tường yêu cầu lượng ánh sáng cần cho trình quang hợp không cao, cần che lớp lưới đen để giảm bớt từ 30 – 40% ánh sáng nhằm giúp gia tăng chiều dài cành hoa Tuy nhiên vào mùa đông( tháng 11,12,1,2) cần tháo bỏ lưới che để hạn chế bệnh nấm hại phát triển, nấm mốc đen (Botrytis cineca) gây hại thân hoa - Mùa đơng che mái plastic xung quang trang trại hoa mục đích giữ ấm giữ mức nhiệt độ thích hợp cho phát triển - Để trồng giống đạt hiệu mong muốn phải thực gian đoạn trồng kỷ thuật trồng tỷ lệ sống với mật độ mong muốn chủ trang trại - Do trang trại hoa rộng nên phải tiến hành trồng lâu tháng 30 ngày nên công tác vừa trồng vừa chăm sóc xen Bước : làm cỏ, phun hormone sinh trưởng nâng lưới - Dụng cụ: găng tay, dụng cụ đo định mức dung dịnh, quần áo bảo hộ, xơ, kéo, dao, phình phun - Tính từ thời điểm trồng tuần bén rễ phát triển tiến hành phun hormon sinh trưởng + Một bình phun dung tích 20 lít pha với 23ml hormone (phun vào sáng sớm) + Phun thuốc trừ sâu diệt phòng trừ sâu bệnh (phun sáng sớm chiều mát) + Phun tay lên tất diện tích hoa trồng thời gian để sinh trưởng phát triển hoa hoa thời điểm để thu hoạch tiến hành phun đợt sau tuần tùy vào tình trạng sinh trưởng hoa mà tiến hành phun cho phù hợp 28 + Do trang trại rộng nên tiến hành phun hormon cho nhà theo thời gian trồng tới phun + Sau tháng trồng trơng trang trại hoa nhiều cỏ tiến hành làm cỏ xung quanh luống gốc hoa Tất công việc làm tay khơng phun loại thuốc diệt trình dọn làm cỏ + Sau trồng tháng cao rễ bị ngã nghiêng làm phát triển không tốt đặc biệt ảnh hưởng tới chất lượng hoa, phải tiến hành nâng lưới cho cậy, nâng lưới lúc cách – 5cm., tiếp tục nâng tới vụ thu hoạch Bước 7: Thu hoạch hoa đợt vụ - Dụng cụ gồm kéo, găng tay, dây cao su, xô, thùng cát tơng - Trồng 16/09/2016 tới 16/11/2016 hoa, hoa với số lượng theo đơn đặt hàng tiến hành thu hoạch, đợt hoa đầu chi hái theo đơn đặt màu hoa hái theo tùng loại - Sau hái hoa farm lấy hết mang nhà làm nhà lạnh, đóng thùng, dán tem ghi tên loại hoa màu sắc, sau thương lái tự đến tận nơi lấy mang nhập hay giao - Tới cuối 11 hoa nở nhiều đơn hàng hoa nhiều lượng việc làm nhiều hái riêng cắt với số lượng, lớn, thu hoạch vào buổi sáng Dùng kéo sắc cắt cành hoa cách mặt đất khoảng 2-3 cm để phần gốc lại tiếp tục nẩy chồi sản sinh lứa - Nhặt bỏ bị bệnh, gốc bị chết, cỏ dại xới nhẹ bề mặt luống để tạo thơng thống đất Bơm thuốc để chống mầm bệnh xâm nhập qua vết cắt - Thu hoạch cành hoa 02 hoa nở Đối với thị trường chỗ, nên thu hoạch cành hoa hoa nở - Sau thu hoạch song tất mang làm sạch, cho bao túi bọc ni lông đóng thùng riêng biệt loại vào thùng cát tơng Phân loại, màu sắc ghi số lượng, sau thương lái tự tới đưa hoa xuất 29 Bảo quản sau thu hoạch: - Ngay sau thu hoạch đưa hoa vào nhà lạnh ngâm đầu cành hoa vào nước chứa dung dich clo trước đóng thùng - Cành hoa phân loại theo chuẩn sau : + Dài : 80 - 85 cm + Trung bình : 70 - 75 cm + Ngắn 60 cm : - Cành phân loại nhóm thành bó độ dài Các bó riêng lẻ bao bọc bịch plastic chuyên dụng => Hoa sau thu họach dễ bán tất tổ chức chuyên khâu tìm đường cho sản phẩm trang trại arava nên người trồng hoa không lo mua giá hay giá mùa Bước 8: Dọn hoa sau thu hoạch để chăm sóc cho vụ thu hoạch vụ - Dọn trang trại chăm sóc gốc cắt mọc thêm chăm sóc hoa vụ xuất đạt khoẳng 30 – 35% so với vụ Qui trình sản xuất hoa tóm tắt sau: 30 Bảng 3.7 : Qui trình sản xuất hoa cát tường trang trại 50 moshap hatzava Israel STT Các bước Nội dung thực - làm cỏ - làm đât - bón phân - đóng cọc đầu hàng Chuẩn bị - lắp đặt hệ thống lưới - lắp đặt hệ thống tưới nước nhỏ giọt - lắp hệ thống làm mát - - đập nhẹ nhàng khỏi khay Trồng - trồng lấp kín gốc ( rễ hoa phải lấp chặt khơng hở khơng khí ) - tưới nước - bón phân - phun thuốc bảo vệ thực vật Chăm sóc - phun hoocmon tăng trưởng - làm cỏ - nâng lưới (sau tháng 30 ngày tháng sau trồng) Thu hoạch - cắt sát gốc hoa cách 2-3cm từ gốc lên - làm hoa - phân chia chất lượng khích thước cành - đóng gói Bảo quản - bảo quảng nơi khô - bảo quản nhà lạnh - ngâm qua dung dich clo 31 Nhận xét: Với quy trình sản xuất hoa khép kín từ khâu trồng tới thu hoạch, tạo công ăn việc làm ổn định cho công nhân, tạo sản phẩm chất lượng, an tồn phù hợp với nhu cầu người tiêu dung không nước mà xuất nước ngồi qua thu nguồn lợi nhuận ổn định cho trang trại 3.5 Một số khó khăn thuận lợi trang trại - Điểm mạnh (S) + Chủ trang trại kinh nghiệm, tích cực động, sáng tạo sản xuất, nguồn lao động dồi từ thái lan + Giao thông lại thuận lợi, thuận lợi cho việc vận chuyển vật tư thiết yếu cho việc trồng, chăm sóc thu mua + Khí hậu địa phương nơi thuận lợi, nên phát triển tốt, suất tương đối cao Bên cạnh nhiệt độ nằm khoảng giới hạn phù hợp với sinh trưởng phát triển cây, lượng mưa tương đối hợp lý giai đoạn phát triển + Hoa Cát Tường chất lượng cao, mẫu mã đẹp người tiêu dùng lựa chọn, giá ổn định tương đối cao Thị trường tiêu thụ rộng, khách huyện lựa chọn đặc biệt nước giới + Hoa Cát Tường ưu điểm sau thu hoạch tươi khơng lo bị héo loại hoa khác, hoa cát tường cần bảo quản để hoa khơng bị héo + Diện tích trồng lớn + Israel khí hậu Địa Trung Hải đặc trưng mùa hè dài, nóng khơ với mùa đông ngắn, lạnh nhiều mưa, thay đổi theo vĩ độ độ cao - Điểm yếu (W) + Thời gian cho thu hoạch nhanh + Tình hình sâu bệnh hại + Hoa Cát Tường loại trồng khó tính nên u cầu chăm sóc cao Vì q trình sản xuất muốn hiệu kinh tế cao phải đầu tư kỹ thuật 32 + Giá mua giống cao - hộ (O) + Nhu cầu hoa Cát Tường thị trường nước xuất cao Ngày nhiều người biết đến loại hoa + Được quan tâm quyền địa phương + Ở địa phương trang trại nên hội thị trường lớn + Dân số tăng làm cho nhu cầu cai đẹp ngày cao - Thách thức (T) + Chịu tác động giá thị trường biến động + Thiếu vốn để đầu tư mở rộng trang trại + Thường xuyên sâu bệnh hại + Áp lực từ phía khách hàng thị trường nhiều sản phảm thay + Sử dụng nhiều phân vô cơ, thuốc hóa học nên làm cho đất bị cạn kiệt thối hóa, làm cho chi phí đầu vào ngày cao 3.6 Bài học kinh nghiệm rút từ thực tế 3.6.1 Những yếu tố làm nên thành công trang trại Israel nước nhỏ Trung Đơng điều kiện tự nhiên vô khắc nghiệt, 2/3 diện tích lãnh thổ sa mạc, lại đồi núi đá trọc, khí hậu khơ hạn Thế ngờ quốc gia nơng nghiệp thơng minh đại giới Ở quốc gia nào, nông nghiệp lĩnh vực mà 95% nguyên nhân thành công nhờ khoa học, 5% nhờ sức lao động người Họ sử dụng phương pháp khử mặn đất, phát minh công nghệ tưới nhỏ giọt hiệu chí ni cá sa mạc cằn cỗi để cải tạo đất tăng suất nông sản Israel quốc gia mà sa mạc đẩy lùi Quốc gia đứng đầu giới tái chế nước, với tỉ lệ đến 70% nước tái chế Nông nghiệp thông minh thực mạnh, làm nên nét khởi sắc kinh tế cho Israel 33 Sau số công nghệ bật làm nên thành tựu tuyệt vời nông nghiệp thông minh Israel: - Nông nghiệp thông minh công nghệ tưới tiêu tự động, tiết kiệm nước thể nói rằng, với địa hình hầu hết sa mạc bán sa mạc, nước thứ tài nguyên mà Israel luôn thiếu coi tài nguyên quốc gia Mọi hoạt động sản xuất nông nghiệp đất nước xoay quanh ba chữ “Tiết kiệm nước” Chính vậy, nhà khoa học Israel nghiên cứu cho đời hệ thống tới tiêu đại, tiết kiệm tối đa nguồn nước như: tưới nhỏ giọt, sử dụng van tự động, lọc nhiều tầng, dùng vòi phun áp lực thấp phun mưa loại nhỏ Nhờ tưới nhỏ giọt, nông dân tiết kiệm 60% lượng nước - Nông nghiệp thơng minh kiểm sốt trùng theo phương pháp sinh học Các kỹ sư Israel lai tạo giống trùng ích nhằm giải vấn đề kiểm soát sâu bệnh tuân theo nguyên lý sinh thái học tự nhiên, đồng thời họ lai tạo giống công trùng chuyên biệt giống ong vò vẽ chuyên thực thụ phấn tự nhiên mơi trường nhà kính - Hệ thống tưới nhỏ giọt nông nghiệp thông minh Đất nước coi trọng việc tiết kiệm nước Trên vùng đất bán sa mạc sa mạc khắc nghiệt, cánh đồng ô liu, cam, lựu, vải thiều, nho, chuối… xanh tươi mơn mởn, khu nhà kính (che vải ni-lơng suốt) ngập tràn hoa, rau sạch, cà chua bi, cà chua nhót, dưa chuột, cà tím… Để làm điều đó, chìa khóa thành cơng cơng nghệ tưới nhỏ giọt Chất dinh dưỡng theo ống dẫn nước tới gốc cây, gốc rau tưới bón nhỏ giọt tùy theo loại củ phần mềm điều khiển tự động sau nạp đủ thơng tin độ ẩm khơng khí, đất đai, tuổi nhu cầu tăng trưởng loại Hệ thống tự động đóng mở van độ ẩm rễ đạt tới mức định thông qua cảm biến điện tử, giúp tiết kiệm tới 60% lượng nước 34 - Lựa chọn hạt giống chất lượng cao yếu tố quan trọng nông nghiệp thông minh Tại Đại học Hebrew, nhà khoa học nông nghiệp Ilan Sela Haim D Rabinowitch phát triển công nghệ TraitUP, công nghệ cho phép cấy ghép vật liệu di truyền vào hạt giống mà không sửa đổi cấu trúc DNA gốc chúng Phương pháp đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng hạt giống trồng trước chúng gieo trồng Với công nghệ này, nhà khoa học đưa đặc tính kháng sâu bệnh, tăng cường đặc điểm thích nghi với thổ nhưỡng khí hậu vào hạt giống để nâng cao chất lượng trồng sau - Nông nghiệp thơng minh nơng nghiệp trực tuyến? Đó Hệ thống Kiến thức nông nghiệp trực tuyến (Agricultural Knowledge On-Line (AKOL), hệ thống tương tác trực tuyến tồn cầu, liên kết kho liệu kiến thức nông nghiệp, chuyên gia nông dân để giải vấn đề nơng nghiệp Mọi nơng đân truy cập vào hệ thống này, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm yêu cầu giúp đỡ, tư vấn phương pháp, giải pháp nông nghiệp từ chuyên gia hàng đầu, nhà sản xuất nông nghiệp chuyên nghiệp vấn đề họ - Công nghệ sau thu hoạch nông nghiệp thông minh Bảo quản sau thu hoạch yếu tố quan trọng làm nên thành công nông nghiệp thông minh Israel Các nhà khoa học nước nghiên cứu, phát minh nhiều công nghệ bảo quản giúp nông sản tươi ngon lâu mà giữ giá trị dinh dưỡng cao - Nghiên cứu phát triển (R&D) nông nghiệp thông minh Bất chấp điều kiện khắc nghiệt thời tiết, hạn chế diện tích đất canh tác, sản lượng nông nghiệp Israel liên tục tăng trưởng nhờ vào hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) Các ứng dụng R&D định hướng nơng nghiệp tiến hành Israel từ đầu kỷ 20, nguồn 35 kinh phí dành cho R&D chủ yếu thông qua quỹ đầu tư mạo hiểm; từ nguồn vốn đầu tư trực tiếp gián tiếp nước Lĩnh vực nông nghiệp nước gắn chặt với liên kết nhà (Nhà nước, nhà khoa học, nông dân doanh nghiệp) - Ứng dụng công nghệ thông tin Từ năm 90, Chính phủ Israel khơng ngừng đầu tư mạnh để nông dân tiếp cận ứng dụng công nghệ thơng tin (CNTT) Cho đến nay, tồn khâu từ canh tác đến thu hoạch, bảo quản, tiêu thụ Israel áp dụng cơng nghệ thơng tin Người nơng dân tự quản lý toàn khâu sản xuất với diện tích canh tác - nghìn hécta mà khơng phải làm việc ngồi đồng ruộng Theo đó, cần máy tính bảng hay điện thoại thơng minh kết nối mạng, thiết bị cảm ứng phần mềm điều khiển tự động từ xa giúp nơng dân biết vườn cần bón phân gì, số lượng bao nhiêu, diện tích cần tưới nước, tưới vừa Căn vào liệu đó, máy tính cho nơng dân biết cần phải điều chỉnh tiêu hoạt động điều khiển thông qua thiết bị thơng minh - Chính nỗ lực nghiên cứu nhà khoa học chuyển giao công nghệ cho người nơng dân Bên cạnh thân người nơng dân cần cù chịu khó, khơng thời tiết, đất đai khơng thuận lợi mà lùi bước Để từ họ người tiên phong áp dụng phương pháp sử dụng trang thiết bị đại vào sản xuất nông nghiệp - Từ sản xuất loại nơng sản : + Những sản phẩm nơng sản sử dụng thuốc bảo vệ thực vật + Mẫu mã đẹp, hình thức đồng đều, không sâu bệnh hại + Đa dang chủng loại chất lượng cao Để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng 36 Bài học cho nông nghiệp Việt Nam - Câu chuyện đất nước Israel thế, từ số không xây dựng thành cường quốc nơng nghiệp phát triển Thế giới Nếu mang điều kiện tự nhiên, địa lý thuận lợi Việt Nam, đặt vào vị trí Israel khơng biết họ phát triển đến mức nữa? - Dưới bảng so sánh thú vị nước Bảng 3.8 So sánh điều kiện việt nam với israel STT Israel Đất đai phần lớn đất sa mạc núi đá nông nghiệp xanh phát triển thuộc hàng đầu giới - Đất đai sở hữu quốc gia Việt Nam Đồng Bắc Nam rồng “ bay gẫy cánh” Nền nơng nghiệp lạc hậu Đất đai sở hữu toàn dân hậu lãng phí quỹ đất nghiêm trọng Khơng tài ngun nơng Tài nguyên dồi , nông nghiệp đại hóa cao nghiệp lac hậu Tài nguyên nước nhiều, nguồn Khơng nước, nước sinh hoạt lấy từ sông Jordan từ biển Nước nước ngầm, nước sông, nước nhiều tưới nông nghiệp lấy từ 75% nước thải thủy điện”sinh sôi” khắp sinh hoạt nước mưa trữ lại để nơi, hồ nước chứa hết tái sử dụng nước mùa lũ phải xả Trong mùa khô lại thiếu nước tưới nông nghiệp nước sử dụng Lượng mưa trung bình khoảng Lượng mưa trung bình 500mm/năm 1300mm/năm Nhiệt độ từ 30-50 độ C Nhiệt độ phù hợp với nơng nghiệp Khơng nhiều cảnh quan thiên nhiên Cảnh quan thiên nhiên vô để phát triển du lịch phong phú địa phương “ tận thu” cục mà khơng liên kết phát triển du lịch Căng thẳng với nước Arab láng thể qua lại với nước láng riềng đất nước ln tình trạng giềng Đơng Nam Á mà không cần triến tranh visa Chiến tranh lùi xa 37 năm Thủ đô Jerusalem bị tranh Thủ Hà Nội thành thủ Hòa giành tơn giáo quyền lực Bình Khi hỏi thông minh người Do Từ xa sưa dân tộc Việt Nam thơng Thái họ khơng thừa nhận minh, cần cù, u lao động, đất thơng minh Mà nói đất nước “quá nước giàu tài nguyên, rừng vàng nghèo” Nên họ phải động não biển bạc 37 - Việt Nam nước truyền thống nông nghiệp, công nghệ sản xuất, chế biến bảo quản nơng sản gần khơng gì, người nơng dân phải tự xoay sở Các máy móc đơn giản sản xuất nơng nghiệp bảo quản nông nghiệp phải nhập từ nước ngồi - Người nơng dân dường phải tự tạo hội cho riêng mình, ví ơng Nguyễn Văn Xự ( An Giang ), Đức Trọng (Lâm Đồng), Bùi Sĩ Tới (Yên Bái) tự sáng chế máy móc để phục vụ sản xuất cho bà nơng dân - Việt Nam nên nhìn vào đất nước Israel để học tập thay đổi? So với đất nước họ, Việt Nam tay nhiều thuận lợi vị trí địa lý, nguồn nhân lực, đất nước truyền thống nông nghiệp lâu đời - Một nông nghiệp vững bền móng vững để xây dựng kinh tế phát triển Trước nghĩ đến việc tính xem xây nhà cao tầng, năm cao thêm tầng việc cần làm tạo nên móng thật vững Nền tảng cơng nghệ khơng có, hồn tồn học hỏi từ nước phát triển Sao chép thành công người khác để đem đến thành cơng cho riêng phương thức Thế giới áp dụng từ lâu hiệu lĩnh vực - Vì từ sau người ln trách nhiệm với thân góp phần vào phát triển văn hóa nông nghiệp quê hương đất nước Để sản phẩm người nông dân làm không bị giá mùa, tìm thị trường tiêu thụ nước, xuất nước đặc biệt Châu Âu Để nơng nghiệp vững phát triển, xứng danh với nước láng giềng Trong trình thực tập tốt nghiệp farm Mr: Uri em rút số kinh nghiệm thực tế sau: 38 Phần KẾT LUẬN 4.1 Kết luận Trong trình thực tập tốt nghiệp trang trại số 50, mosav Hatzeva chủ trang trại ông Uri em rút số kinh nghiệm thực tế sau: học nghề từ thực tế + Những công việc mà em trải qua thực tế, học hỏi môi trường thực tế, trao hội áp dụng kiến thức học vào công việc Em thấy kiến thức hạn chế thân từ tiếp tục hồn thiện thân Đồng thời, với giúp đỡ người kinh nghiệm nơi thực tập, em thêm học để tránh sai sót q trình làm việc thực tế sau Tinh thần ham học hỏi, không sợ sai tự tin + Với vai trò sinh viên thực tập sinh nước ngồi, điều khơng biết khơng hiểu em ln cố gắng học hỏi trao đổi với người xung quanh + Không cần ngại ngùng sợ sai mà khơng dám hỏi vấn đề thắc mắc, lỗi lầm mắc phải giúp em ghi nhớ đứng lên từ sai lầm Chính tinh thần ham học hỏi với giúp đỡ nhiệt tình người mà em tiến ngày hồn thiện thân + Tự tin giao tiếp, đưa ý kiến thân, khơng ngại ngùng hay sợ ý kiến sai mà khơng giám nói Đây yếu tố định thành công công việc Về chủ động + Chủ đông học lớn mà tực tập em học hỏi Chủ động tìm hiểu cơng việc nơi thực tập, chủ động làm quen với người, 39 chủ động đề xuất làm việc với người Tất giúp em hồn nhập với mơi trường + Khi đến thực tâp, người cơng việc riêng khơng thời gian quan tâm theo sát bảo cho em nên em chủ động học hỏi nắm bắt hội thực tiễn Về tinh thần trách nhiệm + Đang sinh viên thực tập nên tinh thần trách nhiệm công việc quan trọng, biết điều em ln cố gắng hồn thành cơng việc giao cho đạt hiệu cao công việc 4.2 Kiến nghị - Trung tâm liên kết quốc tế hợp tác với đối tác để xin thêm nhiều xuất thực tập nước giới - Luôn đưa thơng tin trương trình du học nước ngồi - Ln tạo điều kiện giúp đở cho sinh viên vay vốn 100% với lãi xuất thấp - Đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên trình độ tốt - Nhà trường ln tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên từ lúc đăng ký du học lúc 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Bộ NN PTNT (2011), Thông tư số 27/2011/TT – BNNPTNT ngày 13/04/2011 quy định tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, Hà Nội Phạm Văn Côn, Cao Anh Long, Hồng Ngọc Thuận (1996), Giáo trình Cây ăn quả, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Th S Bùi Minh Hà, Nguyễn Thị Lai (2005), Trang trại đặc trưng trang trại, Viện khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam Viện Quy hoạch KTNN (1993), Chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam thời kỳ 1996 – 2000 2010, Tài liệu nội II Tài liệu từ Internet Vị trí địa lý https://vi.wikipedia.org/wiki/Israel#Kh.C3.AD_h.E1.BA.ADu Vị trí hatzava http://shvilimbamidbar.co.il/hatzeva/?lang=en Khi hậu https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_l%C3%BD_Israel https://en.wikipedia.org/wiki/Floral_industry 9.https://php?u=http%3A%2F%2Fttbvtv.lamdong.gov.vn%2Fattachments%2 Farticle%2F699% 10 http://www.flowers-israel.net/infopage.asp?page=1165 11 http://hatechs.edu.vn/co-cau-to-chuc-truong/y-nghia-cua-viec-thuc-taptot-nghiep.htm ... cứu thực đề tài “ TÌM HIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TRANG TRẠI URI 50 MOSHAP HATZAVA ISRAEL Trong trình tìm hiểu tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, tổ chức cá nhân Tôi... NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––– LƠ XN VINH TÌM HIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TRANG TRẠI URI, 50 MOSHAP HATZAVA ISRAEL KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy... hình tổ chức hoạt động sản xuất trang trại số 50 moshap hatzava israel Từ rút học kinh nghiệm áp dụng vào thực tế sản triển sản xuất hoa Việt Nam 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Tìm hiểu cơng tác tổ chức trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Uri, 50 Moshap Hatzava Israel (Khóa luận tốt nghiệp), Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Uri, 50 Moshap Hatzava Israel (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay