Tiểu luận Tư hữu đất đai tại Việt Nam

7 13 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 21:54

Tiểu luận nhóm về vấn đề về tư hữu đất đai tại Việt Nam trình bày khái quát về tư hữu đât đai, lịch sử và tình hình sở hữu đất đai ở các nước trên thế giới và tại Việt Nam cũng như quan điểm của nhóm về vấn đề tư hữu đất đai tại Việt Nam. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG KHOA LUẬT HỌC šš¬šš TIỂU LUẬN VẤN ĐỀ HỮU ĐẤT ĐAIVIỆT NAM Giảng viên: Lớp: Thực hiện: Th.s Vũ Hoàng Linh Cử nhân Luật kinh tế 141LK4431 Nhóm 1 Lê Quý Hưng Đặng Xuân Dân Nguyễn Đông Thức Huỳnh Thị Kim Thúy Nguyễn Thị Mỹ Hảo Lê Quốc Toàn 14114099 14114085 14114065 14114066 14114007 14114067 Nguyễn Thái Sơn Dương Văn Tuân Bùi Văn Lót 10 Nguyễn T Thu Hương 11 Nguyễn T Mai Thư 12 Trần T Thanh Thúy -o0 Bình Dương, 25 tháng năm 2016 0o - 14114078 141140 14114074 14114073 14114076 14114055 VẤN ĐỀ HỮU ĐẤT ĐAIVIỆT NAM Ở quốc gia, đất đai coi nguồn tài nguyên cải đặc biệt quan trọng Đối với Việt Nam, quốc gia đất hẹp người đơng đất đai, ruộng đất tài sản quý hiếm, có giá trị đặc biệt thiết yếu trình xây dựng phát triển đất nước Đối với đất đai, việc xác lập quyền sở hữu, chiếm hữu có liên quan chặt chẽ đóng vai trò chi phối, đơi có ý nghĩa định việc khai thác, quản lý sử dụng hiệu đất đai, ruộng đất quốc gia Nếu Hiến pháp 1946 1959 công nhận sở hữu nhân đất đai đến Hiến pháp 1980, nước sôi bước vào cao trào giai đoạn sản xuất tập thể theo mô hình hợp tác hóa nơng nghiệp hình thức sở hữu nhân thức khơng cơng nhận, lúc đất đai thuộc sở hữu toàn dân (Điều 19 Hiến pháp 1980) giữ nguyên ngày Trong trình soạn thảo, tiếp thu ý kiến để xây dựng dự án Luật Đất đai 2013, có tranh luận gay gắt việc công nhận chế độ đa sở hữu đất đai có sở hữu nhân đất đai với nhiều ý kiến trái chiều lợi hại cơng nhận hình thức sở hữu Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thức thông qua Luật Đất đai 2013 với chế độ sở hữu đất đai theo hình thức sở hữu tồn dân lần hình thức sở hữu nhân Việt Nam không công nhận Vậy, hữu đất đai gì? thực trạng hữu đất đai nước ta sao? Nên hay không nên công nhân hữu đất đai? Đang băn khoăn khơng người dân nội dung mà viết muốn trình bày để có nhìn khách quan vấn đề hữu đất đai Việt Nam hữu đất đai hay sở hữu nhân đất đai khái niệm để hình thức sở hữu đất đai mà chủ thể cá nhân công dân thực quyền làm chủ đất đai thơng qua quyền chiếm hữu, sử dụng định đoạt mà pháp luật công nhận bảo hộ Ở nước ta, Sở hữu toàn dân đất đai khái niệm để hình thức sở hữu đất đai mà tồn dân chủ thể tồn thể nhân dân khơng thể đứng thực quyền nghĩa vụ cụ thể thuộc chủ sở hữu quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt mà phải thông qua chủ thể đại diện cho mình, chủ thể nhà nước, nhà nước ta nhà nước dân, dân dân, lợi ích nhà nước thống với lợi ích đa số tầng lớp nhân dân lao động Cùng với hình thức sở hữu sở hữu nhà nước sở hữu tập thể hình thức phổ biến khác mà quốc gia giới có Việt Nam lựa chọn áp dụng chế độ sở hữu đất đai Về hình thức sở hữu: Pháp luật Trung Quốc quy định hai hình thức sở hữu đất đai sở hữu nhà nước sở hữu tập thể Pháp luật Cuba CHDCND Triều Tiên quy định đất đai thuộc sở hữu nhà nước Pháp luật Singapore có thừa nhận chế độ sở hữu nhân đất đai, có đến 90% diện tích đất thuộc sở hữu nhà nước Còn hệ thống pháp luật nước Mỹ, Đức, Nhật, Nga, thừa nhận nhân hình thức sở hữu đất đai Về nội hàm quyền sở hữu: Pháp luật nước nói chung thừa nhận quyền sở hữu với ba quyền bản: Chiếm hữu, sử dụng định đoạt Tuy nhiên, với nước thừa nhận chế độ sở hữu nhân đất đai, hầu hết chuyên gia đặt câu hỏi: Chế độ sở hữu nhân có ảnh hưởng đến cộng đồng, phát triển bền vững quốc gia, hệ tương lai liệu chủ sở hữu có thực đối xử với đất đai tài sản khác Về mặt hình thức, pháp luật nước ta khơng cơng nhận hình thức sở hữu nhân đất đai mặt nội hàm, tính đến thời điểm này, có gần hầu hết quyền chủ sở hữu nhân đất đai thông qua quyền sử dụng đất mà pháp luật đất đai quy định gồm: Quyền chiếm hữu: chiếm hữu trực tiếp đất mà có quyền sử dụng theo luật định; nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; bồi thường nhà nước thu hồi đất; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp hành vi khác vi phạm đất đai (khoản 1, 6, Điều 166 Luật Đất đai 2013) Quyền sử dụng: hưởng thành lao động, kết đầu đất; hưởng lợi ích cơng trình Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp; nhà nước hướng dẫn, giúp đỡ việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp; Nhà nước bảo hộ người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp đất đai (khoản 2, 3, 4, Điều 166 Luật Đất đai 2013) Quyền định đoạt: quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, chấp, góp vốn quyền sử dụng đất (Điều 167 Luật Đất đai 2013) Chúng ta phải công nhận với điều rằng, đất đai loại tài sản đặc biệt, khơng giống loại tài sản khác, người không tạo đất đai đất đai quốc gia có hạn Chính khơng tạo nên quyền sở hữu mà có đất đai hạn chế phạm vi quyền sử dụng đất vừa nêu Những quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai mà nhà nước nắm giữ gồm: định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; định mục đích sử dụng đất; quy định hạn mức sử dụng đất, thời gian sử dụng đất; định thu hồi đất, trưng dụng đất; định giá đất; định trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất; định sách tài đất đai; quy định quyền nghĩa vụ người sử dụng đất (Điều 13 Luật Đất đai 2013) Với quyền đại diện chủ sở hữu đất đai nêu không khỏi khiến người sử dụng đất nhân cảm thấy bị bó buộc quyền chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản đất đai như: hành vi bị cấm Điều 12 Luật Đất đai 2013: vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công bố; không sử dụng đất, sử dụng đất khơng mục đích hay khơng thể tự định giá đất, không dám đầu lâu dài vào đất lo lắng đất bị thu hồi, hết thời hạn sử dụng,….và nỗi lo lớn trở thành thực tình trang lạm quyền cá nhân quan có thẩm quyền đất đai Sở hữu nhân đất đai điều kiện nước ta có nguy dẫn đến số hệ lụy mà không mong muốn Một là, điều kiện nước ta thực q trình cơng nghiệp hóa, thị hóa, việc thiết lập chế độ sở hữu nhân đất đai yếu tố cản trở đầu cho phát triển kinh tế - xã hội Bởi vì, q trình cơng nghiệp hóa, thị hóa đòi hỏi chuyển diện tích đất nơng nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nơng nghiệp Sở hữu nhân đất đai đặt nhà đầu vào chỗ phải thỏa thuận với nhiều người dân, người không đồng ý với phương án chung kế hoạch đầu khó triển khai thực Hai là, sở hữu nhân đất đai dẫn đến kết không mong muốn tập trung đất đai tay số người có nhiều tiền, dẫn đến có người sở hữu q nhiều đất, người khơng có tấc đất cắm dùi Lợi dụng khó khăn hiểu biết nơng dân, phận người có tiền thu gom đất đai để trở thành địa chủ, nguyên nhân dẫn đến phận nơng dân đói nghèo khơng có đất Trong thực tế nay, số người nắm giữ quyền sử dụng đất với tổng diện tích lên đến hàng trăm, hàng ngàn héc-ta khơng chuyện hiếm, cơng nhận trao tồn quyền sở hữu đất cho họ họ khơng khác địa chủ năm xưa Ba là, chế độ sở hữu nhân đất đai, đành Nhà nước giữ lại quyền quy hoạch mục đích sử dụng đất ràng buộc chủ đất thực số quy định mơi trường sống chung, khơng có quyền ngăn cản người chủ đất sử dụng đất theo ý họ, đất tài sản riêng họ Họ có quyền mua bán, chuyển nhượng, bỏ hoang không sử dụng, chuyển mục đích sử dụng mà khơng có quyền thu hồi, sử dụng đất người khác không chủ đất cho phép Lý khiến đất đai có xu hướng sử dụng khơng hiệu quả, bỏ hoang, khơng mục đích sinh tồn đa số dân cư Bốn là, thời buổi hội nhập sâu rộng nay, việc cơng dân nước ngồi lách luật để mua đất tập trung, tạo thành khu vực riêng, khu phố riêng, địa bàn sản xuất riêng,…những nơi dù cơng dân Việt Nam vào khơng bn bán cho họ khơng mua thứ từ họ lúc vùng đất đất nước khơng thuộc nhân dân Đơn cử số nhà hàng, quán ăn, khách sạn,….không phục vụ cho người Việt đất Việt Năm là, đất nước ta thời kỳ độ lên chế độ xã hội chủ nghĩa mà theo liệu sản xuất có đất đai thuộc sở hữu tồn dân, đến lúc nhà nước không thương lượng không đủ nguồn lực để mua lại đất đai, công hữu đất đai nhân với hình thức thỏa thuận sao? Điều có nguy xảy cao mà lực chống phá, nhóm lợi ích lớn không muốn bước lên xã hội cơng bình đẳng cho người dân Như vậy, với quan điểm chúng tôi, đánh giá chủ trương trì chế độ sở hữu tồn dân đất đai kèm với chế chuyển giao cho người sử dụng đất quyền chủ sở hữu hợp lý Mặc dù nhà nước không công nhận hữu đất đai thực tế người sử dụng đất nhân giao hầu hết quyền chủ sở hữu nhân đất đai nhằm dung hòa lợi ích quốc gia lợi ích người sử dụng đất Tuy đường lối Đảng Nhà nước sử hữu đất đai có định hướng lâu dài lo nghĩ cho toàn thể nhân dân, tâm thay đổi chế, quy định pháp luật đất đai suốt nhiều năm qua dường thay đổi diễn chậm nhiều khiếm khuyết so với chuyển biến nhanh chóng đời sống thực tế xã hội nước ta Chính mà bất cập, hệ lụy gây ảnh hưởng xấu đến người dân đất nước hữu, cần nhanh chóng giải Một là, tình trạng người dân lo lắng bị thu hồi đất, đền bù không thỏa đáng, công tác hỗ trợ sau thu hồi không phù hợp dẫn đến ảnh hưởng nặng nề đời sống, kinh tế tinh thần người dân Nỗi lo khiến người dân khơng dám mạnh dạn đầu lâu dài vào đất, phải trơng chờ vào cơng trình hỗ trợ từ nhà nước,…dẫn đến tình trạng sử dụng đất hiệu quả, chí thua lỗ kéo dài Để khắc phục tình hình này, nhà nước cần giữ vững quy hoạch hợp lý, có thời gian chuẩn bị trước thời điểm thu hồi đủ dài giải pháp hỗ trợ người dân tái định cư hợp lý Với dự án treo triển khai, nhà nước phải thay dự án khác phù hợp kiên thu hồi dể giao lại cho người dân canh tác hình thức hợp lý Hai là, người dân khơng có quyền định giá mảnh đất sử dụng dẫn đến giá trị đất đai bị định giá sai lệch nhiều so với giá trị thực giao dịch thị trường Điều ngày ảnh hưởng đến nguồn vốn người dân họ muốn cầm cố, góp vốn quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gây thiệt hại lớn cho người dân nước Việc nhà nước định khung giá đất (giá trị quyền sử dụng đất) năm lần mức thấp cần phải đứng phía nhà nước để nhìn nhận lợi cho quốc gia, nhiên, đưa quyền sử dụng đất lên thị trường để giao dịch loại hàng hóa nhà nước cần phải định giá đất tương xứng với giá trị mà giao dịch thị trường kèm theo chế giám sát, hạn chế tình trạng đầu cơ, làm giá, tạo sốt giá ảo để trục lợi Ba là, nước nước có tiềm lớn nông nghiệp nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, thiếu sức cạnh tranh giá trị sản phẩm ln thấp Chúng ta cần sản phẩm có chất lượng đồng đều, sản lượng ổn định phải có diện tích đất canh tác nơng nghiệp rộng lớn, đồng bộ, sử dụng máy móc thiết bị công suất lớn canh tác ruộng đồng Không thể lo sợ tiểu số tích tụ ruộng đất mà để tình trạng kéo dài Chúng ta có pháp luật, Quốc hội đại diện người dân ban hành pháp luật mạnh dạn mở rộng hạn điền nữa, tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức có khả sản xuất lớn có hội tích tụ ruộng đất phục vụ sản xuất lớn Nhà nước nắm giữ quyền định đoạt quan trọng tay để can thiệp họ làm trái với quy định pháp luật, gây tổn hại đến cộng đồng người dân Bốn là, Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai phân quyền, phân cấp xuống địa phương nước chế giám sát việc thực quan phân cấp, phân quyền lại tỏ hiệu quả, dẫn đến nhiều sai phạm nghiêm trọng Trong thời gian qua, có nhiều vụ việc gây khiếu kiện đơng người, bất bình dư luận, gia đình liệu sản xuất, rơi vào hồn cảnh nhiều không sau tái định cư,…hầu hết xuất phát từ định hành liên quan đến thu hồi đất, đền bù, giải tỏa, tái định cư cấp địa phương Chúng ta nên thẳng thắn nhìn nhận với rằng, ngồi có nhiều dự án treo, dự án "ma", dự án sử dụng sai mục đích,…đang chiếm giữ hàng chục ngàn, chí hàng trăm ngàn héc-ta đất nơng nghiệp mà lẽ phải dùng để sản xuất lương thực, nông sản, để nhà máy sản xuất sản phẩm cho nước nhà Với nguyện vọng bình thường người công dân, mong muốn pháp luật xây dựng vận hành người đại diện Nhân dân có trình độ, có lương tâm đủ lĩnh vượt qua cám dỗ sống để "con sâu, mọt" bị trừng trị thích đáng, đủ sức răn đe cho người khác Một lần nữa, chúng tơi muốn nói lên quan điểm vấn đề hữu đất đai nước ta rằng, Nhà nước không nên công nhận chế độ hữu đất đai mà người sử dụng đất trao hầu hết quyền chủ sở hữu quyền sử dụng đất Vì, chúng tơi nhận thấy định hướng đắn Đảng Nhà nước việc xác lập, phân chia quyền sở hữu đất đai đại diện chủ sở hữu toàn dân người sử dụng đất thực Sự hài hòa thể cụ thể Luật Đất đai 2013 cho thấy cố gắng rỏ nét Nhà nước tăng quyền lợi cho người sử dụng đất, làm sáng tỏ quy định mơ hồ Luật Đất đai 2003 phân định rõ quyền hạn trách nhiệm đại diện chủ sở hữu đất đai địa phương Cùng với Hiến pháp 2013, Bộ luật Dân 2015, Bộ luật Hình 2015, luật chuyên ngành khác có liên quan đến đất đai nghiêm minh áp dụng pháp luật, hy vọng bất cập, hạn chế nêu giải hiệu quả, giúp người dân an tâm canh tác, sản xuất kinh doanh, ổn định sống, từ góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc -Hết - ...VẤN ĐỀ TƯ HỮU ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM Ở quốc gia, đất đai coi nguồn tài nguyên cải đặc biệt quan trọng Đối với Việt Nam, quốc gia đất hẹp người đơng đất đai, ruộng đất tài... Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thức thơng qua Luật Đất đai 2013 với chế độ sở hữu đất đai theo hình thức sở hữu tồn dân lần hình thức sở hữu tư nhân Việt Nam không công nhận Vậy, tư... canh tác, sản xuất kinh doanh, ổn định sống, từ góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc -Hết -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Tư hữu đất đai tại Việt Nam, Tiểu luận Tư hữu đất đai tại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay