15 07 18 TIEU LUAN TAI CAP VON VN GIAI DOAN 2013 2017 q

36 12 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 21:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH BÀI TIỂU LUẬN Tên đề tài: CÔNG CỤ TÁI CẤP VỐN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TỪ NĂM 2013 - 2017 Lớp : CH19A Thành phần - Nguyễn Thị Thanh Huyền - Nguyễn Thị Thùy Trang - Lê Thanh Thảo - Nguyễn Tấn Hiệp - Bùi Văn Quyền - Võ Văn Dòn TP Hồ Chí Minh, tháng 7/2018 LỜI MỞ ĐẦU Về mặt lý thuyết kinh tế, sách tiền tệ xem cơng cụ sách quan trọng nhằm tác động đến kinh tế để đạt mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mơ kiểm sốt giá cả Tác động sách tiền tệ ln thể hiện rõ nét có uy lực tới kinh tế nói chung thị trường tài nói riêng so với nhiều sách kinh tế vĩ mơ khác suốt trình vận hành kinh tế, đặc biệt ngắn hạn, thông qua tiêu tiền tệ như: cung tiền M2, tín dụng, lãi suất tỷ giá hối đoái, mà mục tiêu cuối cùng cơng tác điều hành sách tiền tệ tác động đến thị trường tiền tệ, hoạt động kinh tế mức giá cả kinh tế Vì vậy, để có sách tiền tệ phù hợp, đòi hỏi nhà hoạch định sách phải có hiểu biết rõ ràng công cụ để thực thi sách tiền tệ tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở ảnh hưởng việc sử dụng cộng cụ đến khu vực kinh tế, đặc biệt khu vực sản xuất Nhằm giúp người hiểu rõ cơng cụ sách tiền tệ, phạm vi giới hạn đề tài này, Nhóm em đề cập đến việc sử dụng công cụ tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước giai đoạn từ năm 2013 đến 2017, đánh giá tình hình thực hiện, tác động công cụ kinh tế đưa biện pháp nhằm phát huy, nâng cao việc sử dụng cơng cụ cách có hiệu quả Kết cấu đề tài gồm có: Chương 1: Tổng quan lý thuyết công cụ tái cấp vốn Chương 2: Thực trạng việc sử dụng công cụ tái cấp vốn Ngân hàng nhà nước giai đoạn từ năm 2013 đến 2017 Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị phát triển công cụ tái cấp vốn Việt Nam CHƯƠNG : TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ CÔNG CỤ TÁI CẤP VỐN I Ngân hàng trung ương sách tiền tệ: Ngân hàng trung ương Ngân hàng trung ương quan độc quyền phát hành tiền, thực hiện chức quản lý nhà nước tiền tệ hoạt động ngân hàng nhằm ổn định giá trị tiền tệ, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng hệ thống Tổ chức tín dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Ngân hàng trung ương quan chịu trách nhiệm việc hoạch định thực thi sách tiền tệ quốc gia Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau gọi tắt Ngân hàng Nhà nước) quan ngang Bộ Chính phủ, Ngân hàng Trung ương nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện chức quản lý nhà nước tiền tệ, hoạt động ngân hàng ngoại hối; thực hiện chức Ngân hàng Trung ương phát hành tiền, ngân hàng tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ; quản lý nhà nước dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý Ngân hàng Nhà nước Chính sách tiền tệ: 2.1 Khái niệm: Chính sách tiền tệ tổng thể chủ trương, sách biện pháp nhà nước tác động thông qua điều kiện tiền tệ nhằm đạt mục tiêu vĩ mô hoạch định quốc gia định tiền tệ tầm quốc gia quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền biểu hiện tiêu lạm phát, định sử dụng công cụ biện pháp để thực hiện mục tiêu đề 2.2 Mục tiêu sách tiền tệ: Mục tiêu hoạt động bao gồm tiêu ngân hàng trung ương lựa chọn để đạt mục tiêu trung gian sách tiền tệ Mục tiêu trung gian sách tiền tệ biến số kinh tế mà thơng qua cơng cụ Ngân hàng trung ương phát huy tác dụng, vượt qua chậm trễ thông tin đạt mục tiêu cuối cùng mà sách tiền tệ đề trước Một số mục tiêu trung gia thông dụng: khối tiền (M1, M2, M3), lãi suất thị trường Mục tiêu cuối cùng sách tiền tệ ổn định giá trị tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp 2.3 Cơng cụ sách tiền tệ Cơng cụ sách tiền tệ hoạt động ngân hàng trung ương tác động tới điều kiện tiền tệ nhằm thực thi sách tiền tệ quốc gia, bao gồm công cụ trực tiếp công cụ gián tiếp Công cụ trực tiếp: hoạt động Ngân hàng trung ương tác động trực tiếp vào mục tiêu trung gian nhằm đạt mục tiêu cuối cùng sách tiền tệ như: cơng cụ hạn mức tín dụng, ấn định lãi suất tiền gửi cho vay, ấn định tỷ giá… Công cụ gián tiếp: những hoạt động Ngân hàng trung ương tác động vào mục tiêu hoạt động tới mục tiêu trung gian nhằm đạt mục tiêu cuối cùng sách tiền tệ như: cơng cụ dự trữ bắt buộc, tái cấp vốn, nghiệp vụ thị trường mở, công cụ tỷ giá… II Công cụ tái cấp vốn Khái niệm: Tái cấp vốn hoạt động cấp tín dụng ngắn hạn có đảm bảo Ngân hàng trung ương ngân hàng trung gian nhằm thực thi sách tiền tệ Tại Việt Nam, tái cấp vốn hình thức cấp tín dụng Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn phương tiện toán cho tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước quy định thực hiện việc tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng theo hình thức sau đây: chiết khấu giấy tờ có giá, cho vay có đảm bảo cầm cố giấy tờ có giá, hình thức tái cấp vốn khác Mục đích tái cấp vốn: Cung ứng vốn ngắn hạn phương tiện toán theo yêu cầu phát triển kinh tế (thực hiện sách tiền tệ) Cung ứng vốn ngắn hạn phương tiện toán cho ngân hàng trung gian để thực hiện vai trò người cho vay cuối cùng nhằm cứu cánh tổ chức thoát khỏi tình trạng phá sản mất khả tốn Biện pháp tác động Ngân hàng trung ương 3.1 Điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn: để thực thi sách tiền tệ, ngân hàng trung ương thực hiện điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn Lãi suất tái cấp vốn lãi suất mà ngân hàng trung ương áp dụng cho nghiệp vụ tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng Việc tăng lãi suất thông điệp rõ ràng cho thấy ngân hàng trung ương thực hiện sách tiền tệ thắt chặt Tăng lãi suất tái cấp vốn hắc chắn tác động đến lãi suất thị trường tiền tệ Chi phí vốn ngân hàng tăng lên đồng nghĩa với lãi suất giảm được.Tăng lãi suất đồng nghĩa với thặt chặt tiền tệ biện pháp cần thiết để ngăn chặn lạm phát Ngồi tác dụng kiềm chế lạm phát việc nâng lãi suất ngân hàng trung ương còn nhắm đến mục tiêu khác ổn định tỷ giá Việc tăng lãi suất đồng nghĩa với đồng nội có giá trị dẫn đến giảm nhu cầu nắm giữ ngoại tệ Chẳng hạn lãi suất tái cấp vốn cao ngân hàng trung ương thay chiết khấu giấy tờ có giá họ bán ngoại tệ cho ngân hàng trung ương để lấy tiền đồng chi phí việc bán ngoại tệ thấp việc vay vốn từ ngân hàng trung ương 3.2 Quy định điều kiện tái cấp vốn: để ngân hàng trung ương tái cấp vốn, ngân hàng thương mại phải đáp ứng điều kiện nhất định điều kiện tài ngân hàng thương mại, điều kiện tài sản bảo đảm Việc nới lỏng hay thắt chặt điều kiện tái cấp vốn phản ánh thông điệp ngân hàng trung ương việc thực thi sách tiền tệ 3.3 Quy định hạn mức tái cấp vốn: hạn mức tái cấp vốn ngân hàng trung ương quy định thời kỳ nhằm thực thi sách tiền tệ, phù hợp với mục đích thực hiện tái cấp vốn nhằm điều tiết tổng lượng tiền cung ứng kinh tế Ngân hàng trung ương thông qua việc thay đổi quy định lãi suất tái cấp vốn, hạn mức tái cấp vốn điều kiện tái cấp vốn ảnh hưởng đến hoạt động vay tái cấp vốn từ ngân hàng trung ương tổ chức tín dụng hai phương diện: khối lượng giá Khối lượng vốn tín dụng bổ sung từ ngân hàng trung ương bị giới hạn nới rộng vào hạn mức tái cấp vốn điều kiện tái cấp vốn, từ ảnh hưởng đến khả tạo tiền của tổ chức tín dụng, cho lượng tiền cung ứng bị thay đổi Mặt khác, lượng vốn khả dụng thay đổi, làm cho quan hệ cung cầu vốn lãi suất thị trường thay đổi Sự thay đổi mức lãi suất tái chiết khấu tác động trước hết vào chi phí đầu vào tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng tăng (hoặc giảm) lãi suất cho vay, từ làm giảm (hoặc tăng) nhu cầu tín dụng Bên cạnh đó, lãi suất chiết khấu tăng lên (hoặc giảm), tổ chức tín dụng khơng thể vay ngân hàng trung ương cách dễ dàng Điều buộc tổ chức tín dụng phải giảm bớt khả cung ứng tín dụng để hồi phục dự trữ Cơ chế tác động: 4.1 Khi ngân hàng trung ương thực thi sách tiền tệ mở rộng: Ngân hàng trung ương điều chỉnh cách giảm lãi suất tái cấp vốn, dẫn đến nhu cầu tái cấp vốn tổ chức tín dụng gia tăng việc sử dụng vốn vay tiết giảm chi phí, ngân hàng thương mại tăng cường vay tái cấp vốn từ ngân hàng trung ương từ làm tăng nguồn vốn cho vay tổ chức tín dụng, khả cho vay kinh tế tổ chức tín dụng đươc cải thiện, hoạt động cho vay tăng làm tăng cung tiền kinh tế kéo theo hoạt động đầu tư, mở rộng sản xuất gia tăng góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển khắc phục tình trạng kinh tế suy thoái 4.2 Khi ngân hàng trung ương thực thi sách tiền tệ thắt chặt: Ngân hàng trung ương điều chỉnh cách tăng lãi suất tái cấp vốn, dẫn đến lượng vay tái cấp vốn từ tổ chức tín dụng giảm từ làm giảm khả cho vay kinh tế tổ chức tín dụng kéo theo hoạt động đầu tư giảm dẫn đến giảm tăng trưởng kinh tế Ngân hàng trung ương ấn định thông qua cửa sổ chiết khấu làm giảm hạn mức tái chiết khấu làm cho điều kiện tái cấp vốn trở nên khó khăn hạn chế giấy tờ có giá vay tái cấp vốn, điều kiện tài tổ chức tín dụng, làm giảm khả cho vay tổ chức tín dụng, dẫn đến đầu tư giảm Ngân hàng trung ương tăng lãi suất tiền vay làm lãi suất vốn thị trường liên ngân hàng tăng, kéo theo lãi suất thị trường tăng làm giảm nhu cầu vốn tín dụng, làm đầu tư giảm Các hình thức tái cấp vốn: 5.1 Nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu GTCG ngân hàng nhà nước ngân hàng a Khái niệm: Chiết khấu việc ngân hàng trung ương mua lại lần đầu hối phiếu chứng từ có giá ngắn hạn, chưa đáo hạn toán theo yêu cầu ngân hàng thương mại Tái chiết khấu việc ngân hàng thương mại mua lại phiếu nợ chưa đến hạn mà ngân hàng thương mại chiết khấu cho khách hàng trước đấy b Đối tượng tham gia: Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu với ngân hàng thành lập hoạt động theo Luật tổ chức tín dụng c Các loại giấy tờ có giá chiết khấu: Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, trái phiếu cơng trình trung ương, Trái phiếu quyền địa phương phát hành Điều kiện để giấy tờ có giá sử dụng giao dịch chiết khấu, tái chiết khấu Ngân hàng Nhà nước: - Được phát hành đồng Việt Nam (VNĐ) chuyển nhượng - Trường hợp chiết khấu toàn thời hạn còn lại giấy tờ có giá: Thời hạn còn lại tối đa giấy tờ có giá phải 91 ngày - Trường hợp chiết khấu có kỳ hạn: Thời hạn còn lại giấy tờ có giá phải dài thời hạn Ngân hàng Nhà nước chiết khấu d Hình thức chiết khấu: Chiết khấu toàn thời hạn còn lại giấy tờ có giá: Theo hình thức này, Ngân hàng Nhà nước mua hẳn giấy tờ có giá ngân hàng theo giá chiết khấu Chiết khấu có kỳ hạn: Ngân hàng Nhà nước chiết khấu giấy tờ có giá, đồng thời yêu cầu ngân hàng cam kết mua lại tồn giấy tờ có giá chiết khấu sau thời gian nhất định Kỳ hạn chiết khấu tối đa 91 ngày e.Hạn mức chiết khấu: Hạn mức chiết khấu xác định theo quý, số dư tối đa mà Ngân hàng Nhà nước thực hiện chiết khấu giấy tờ có giá cho ngân hàng thời điểm quý Căn tổng hạn mức mức chiết khấu mục tiêu ưu tiên đầu tư tín dụng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước phân bổ hạn mức chiết khấu ngân hàng Chậm nhất vào ngày 15 tháng đầu tiên quý tiếp theo, ngân hàng gửi hồ sơ đề nghị thông báo hạn mức chiết khấu giấy tờ có giá tới Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng) để Ngân hàng Nhà nước có sở xác định thơng báo hạn mức chiết khấu cho ngân hàng f Phương thức giao dịch: Theo phương thức trực tiếp, ngân hàng giao dịch trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước thông qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước chi nhánh NHNN định Phương thức gián tiếp phương thức ngân hàng giao dịch thông qua hệ thống nối mạng vi tính với Ngân hàng Nhà nước qua fax Ngày giao dịch nghiệp vụ chiết khấu ngày làm việc, khơng tính ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ nghỉ tết 5.2 Nghiệp vụ cho vay có bảo đảm cầm cố giấy tờ có giá Ngân hàng Nhà nước ngân hàng a Khái niệm: Cho vay có bảo đảm cầm cố giấy tờ có giá việc ngân hàng Nhà nước nắm giữ bản gốc giấy tờ có giá, yêu cầu ngân hàng chuyển khoản giấy tờ có giá vào tài khoản Ngân hàng Nhà nước mở Trung tâm giao dịch chứng khoán để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho hay nhiều khoản vay cầm cố ngân hàng Ngân hàng Nhà nước b Đối tượng vay cầm cố Ngân hàng Nhà nước: Gồm tổ chức tín dụng ngân hàng thành lập hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng; tổ chức tín dụng khơng phải ngân hàng Thủ tướng Chính phủ cho phép (gọi tắt tổ chức tín dụng phép) Các đối tượng vay cầm cố Ngân hàng Nhà nước phải có đủ điều kiện cho vay cầm cố, gồm: - Là tổ chức tín dụng phép khơng bị đặt vào tình trạng kiểm sốt đặc biệt; - Có giấy tờ có giá đủ tiêu chuẩn cầm cố theo quy định Ngân hàng Nhà nước; - Có hồ sơ đề nghị vay cầm cố Ngân hàng Nhà nước; - Khơng có dư nợ q hạn Ngân hàng Nhà nước thời điểm xin vay; - Có cam kết sử dụng tiền vay cầm cố mục đích trả nợ (gốc lãi) cho Ngân hàng Nhà nước thời gian quy định Luật Các tổ chức tín dụng ban hành năm 2010 giải thích: “Kiểm sốt đặc biệt” việc tổ chức tín dụng đặt kiểm soát trực tiếp Ngân hàng Nhà nước có nguy mất khả chi trả, mất khả toán Dự thảo thông tư nêu rõ trường hợp bị kiểm sốt đặc biệt Đó q trình quản lý, tra, kiểm tra, giám sát hoạt động qua báo cáo tổ chức tín dụng, xét thấy tổ chức tín dụng có nguy lâm vào tình trạng kiểm sốt đặc biệt, vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật hoạt động ngân hàng, trường hợp khác dẫn đến tình trạng tổ chức tín dụng hoạt động khơng an tồn, mất ổn định, thống đốc áp dụng biện pháp giám sát đặc biệt Nguyên tắc cho vay cầm cố: Việc cho vay cầm cố ngân hàng Nhà nước ngân hàng thực hiện theo nguyên tắc sau: - Khoản cho vay cầm cố bảo đảm giấy tờ có giá đủ tiêu chuẩn theo quy định Ngân hàng Nhà nước; - Cho vay cầm cố giấy tờ có giá nhằm cung ứng vốn ngắn hạn phương tiện toán cho ngân hàng tạm thời thiếu hụt khả khoản; - Ngân hàng vay cầm cố phải hoàn trả vốn vay Ngân hàng Nhà nước (cả gốc lãi) đầy đủ hạn c Danh mục giấy tờ có giá cầm cố: - Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước; 10 lúc – 7%/năm Con số 2% mang tính kỹ thuật để đạt mục tiêu sách nhiều giúp số ngân hàng lợi Bởi thực tế việc cho đời VAMC để thúc đẩy việc xử lý nợ xấu diễn nhanh hơn, mang lại lợi ích cho kinh tế Cho nên, việc giảm lãi suất tái cấp vốn 2% với ngân hàng có trái phiếu đặc biệt, cũng hiểu biện pháp khuyến khích ngân hàng có nợ xấu, bán nợ xấu cho VAMC • Kết đạt năm 2013: Điều hành lãi suất theo hướng chủ động, dẫn dắt thị trường bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, tiếp tục giảm mặt lãi suất, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, mặt lãi suất tiếp tục giảm 2-5%/năm ( trở mức lãi suất giai đoạn 2005-2006 ) đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát ổn định thị trường tiền tệ Thanh khoản VND hệ thống tổ chức tín dụng giữ vững tiếp tục cải thiện, đảm bảo khả toán chi trả hệ thống Tính kỷ luật thị trường tăng cường, đường cong lãi śt dần hình thành, theo kỳ hạn ngắn có lãi suất thấp, kỳ hạn dài có lãi śt cao Tình hình kinh tế quy định lãi suất tái cấp vốn năm 2014 • Tình hình kinh tế Tình hình kinh tế năm 2014 diễn bối cảnh kinh tế giới phục hồi chậm sau suy thối tồn cầu Các kinh tế lớn phát triển theo hướng đẩy nhanh tăng trưởng có nhiều yếu tố rủi ro việc điều chỉnh sách tiền tệ Trong đó, nhiều kinh tế gặp trở ngại từ việc thực hiện sách thắt chặt để giảm áp lực tiền tệ Bên cạnh đó, khu vực đồng EURO bị ảnh hưởng mạnh biện pháp trừng phạt kinh tế nước khu vực tình hình trị bất ổn số quốc gia, nhất khu vực châu Âu Dự báo tăng trưởng năm 2014 2015 hầu hết kinh tế Đông Nam Á cũng điều chỉnh giảm Điểm bật tháng cuối năm giá dầu mỏ thị trường giới giảm sâu tiếp tục giảm Đối với quốc gia nhập dầu, giá dầu giảm giúp thúc đẩy tiêu dùng đầu tư tư nhân cũng cải thiện cán cân 22 toán Tuy nhiên, nước sản xuất dầu, thực trạng thị trường giá dầu mỏ giảm tác động mạnh đến kinh tế theo chiều hướng thuận lợi khó khăn đan xen Tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2014 tăng 5,98% so với năm 2013 Mức tăng trưởng năm cao mức tăng 5,25% năm 2012 mức tăng 5,42% năm 2013 cho thấy dấu hiệu tích cực kinh tế (Nguồn: số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2014 – Tổng cục thống kê) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trung bình năm 2014 tăng 4,09%, nửa tỷ lệ tăng trung bình 10 năm gần Tỷ lệ lạm phát giảm từ 5,45% vào tháng xuống 1,84% vào tháng 12 Đóng góp chủ yếu vào lạm phát thấp suy giảm kéo dài lạm phát lõi Kể từ năm 2012, lạm phát lõi hàng năm giảm nửa xuống còn khoảng 6% vào cuối năm 2013 đến cuối năm 2014 còn 3,2% Tuy nhiên, lạm phát giảm thấp gây ảnh hưởng đối nghịch Một mặt, lạm phát thấp làm tăng thu nhập thực tế thúc đẩy tiêu dùng, giảm chi phí thúc đẩy sản xuất doanh nghiệp Mặt khác, lạm phát thấp, chí âm, tiếp thêm kỳ vọng giá cả tiếp tục giảm, dẫn tới người tiêu dùng hạn chế chi tiêu Với doanh nghiệp, lạm phát thấp cũng hạn chế mức độ gia tăng đầu tư giảm doanh thu, tăng lãi suất gánh nặng nợ thực Doanh nghiệp gặp khó khăn tìm nguồn thu để trả nợ nên hạn chế đầu tư vay mượn Thị trường chứng khoán ghi nhận năm 2014 tăng trưởng vượt bậc Lần đầu tiên kể từ năm 2010, số VN-Index vượt ngưỡng 600 điểm, khoản thị trường theo cũng tăng mạnh Ngồi hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư nước, luồng vốn đầu tư gián tiếp nước cũng cải thiện đáng kể, phản ánh niềm tin nhà đầu tư giới vào ổn định vĩ mô cũng tiềm Việt Nam Trong năm 2014 thị trường cũng chứng kiến đời sản phẩm đầu tư quỹ hoán đổi số (ETF), nhờ mang lại nhiều lựa chọn đầu tư cho thị trường 23 Hệ thống ngân hàng, vốn đánh giá xương sống kinh tế, còn gặp nhiều khó khăn vấn đề nợ xấu ngân hàng chậm giải quyết, chế hoạt động công ty quản lý tài sản quốc gia (VAMC) xem xét điều chỉnh để hiệu quả Theo số liệu thống kê tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ tín dụng ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu đến hết tháng 12/2014 3,25% • Quy định lãi suất tái cấp vốn 2014 Để hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải việc làm vấn đề an sinh xã hội khác, năm 2014, Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt sách tiền tệ theo hướng tập trung tháo gỡ khó khăn mở rộng tín dụng an tồn, đáp ứng nhu cầu vốn vay hợp lý cho đối tượng khách hàng, giảm loại lãi suất,… Theo Quyết định số 496/QĐ-NHNN ngày 17 tháng năm 2014 : lãi suất tái cấp vốn từ 7%/năm xuống 6,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 5%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm từ 8%/năm xuống 7,5%/năm • Kết đạt năm 2014: Ngân hàng Nhà nước điều tiết lãi suất hỗ trợ khoản thị trường liên ngân hàng qua tác động tới lãi suất dòng vốn kinh tế bên cạnh việc tạo ổn định thị trường nội tệ Trong điều kiện khoản tương đối dồi dào, diễn biến thị trường liên ngân hàng hầu hết cả năm 2014 diễn ổn định với mức lãi suất thấp biến động so với năm 2013 Lãi suất khoản vay cũ tiếp tục tổ chức tín dụng giảm mạnh Đến tháng 12/2014, dư nợ cho vay có lãi suất 15% chiếm 3,9% tổng dư nợ cho vay, giảm so với tỷ trọng 6,3% cuối năm 2013, dư nợ có lãi suất 13%/năm chiếm 11,7% tổng dư nợ cho vay, giảm so với tỷ trọng 19,72% cuối năm 2013 Mặt lãi suất huy động cho vay kinh tế tiền đồng năm 2014 giảm 1-1,5% so với cuối năm 2013, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh (Nguồn: Báo cáo kết quả điều hành sách tiền tệ năm 2014.) Tình hình kinh tế quy định lãi suất tái cấp vốn năm 2015 • Tình hình kinh tế 24 Năm 2015, Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực tăng trưởng GDP, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh phát triển kinh tế đối ngoại bối cảnh có nhiều biến động phức tạp tồn cầu Điểm nhấn tích cực bật GDP năm 2015 đạt 6,68%, cao nhất kể từ năm 2008 lần đầu tiên năm qua vượt mức kế hoạch đặt Năm 2015 ghi nhận Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng thấp nhất nhiều năm trở lại đây, mức 0,63% Trái với thường lệ, lạm phát năm qua thấp đặc biệt tháng cuối năm, CPI hầu không thay đổi so với cùng kỳ năm trước Sự giảm giá hai nhóm mặt hàng lượng lương thực, vốn đóng góp xấp xỉ 17% rổ hàng hóa CPI, tác nhân dẫn tới hiện tượng mang yếu tố bất thường (Nguồn: Tổng cục Thống kê) Thị trường tài - tiền tệ năm 2015 ghi nhận sách lớn NHNN điều chỉnh tỷ giá biên độ tỷ giá đồng USD so với VND Trong năm 2015, NHNN điều chỉnh tỷ giá thức thêm 3% nới biên độ tỷ giá từ +/-1% lên +/-3%; hạ trần lãi suất tiền gửi USD bán USD can thiệp thị trường sau lần điều chỉnh nâng tỷ giá Kiểm sốt nợ xấu tín dụng Việt Nam có cải thiện tích cực theo hướng cấu quy mơ nợ xấu nhận diện xác đầy đủ hơn, giảm tỷ lệ gia tăng 25 biện pháp xử lý liệt, toàn diện mang tính thị trường Theo quy định Thơng tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thông tư 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014, kể từ 01/01/2015 tổ chức tín dụng (TCTD) phải thực hiện tham chiếu kết quả phân loại nợ khách hàng từ Trung tâm Thơng tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) để phân loại lại nhóm nợ khách hàng theo nhóm nợ cao nhất khách hàng vay nhiều TCTD Từ tháng 3/2015, số liệu nợ xấu phản ánh xác chất lượng tín dụng TCTD, khơng còn khác biệt nhiều số liệu TCTD báo cáo số liệu giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Vì lý trên, tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo TCTD tháng 01/2015, 02/2015, 03/2015 tăng lên lần lượt 3,49%; 3,59%; 3,81% tăng cao nhất vào thời điểm cuối Quý I/2015 (3,81%), hầu hết TCTD thực hiện tham chiếu nợ theo CIC, bản chất, nợ xấu có xu hướng giảm so sánh với tỷ lệ nợ xấu theo giám sát Ngân hàng 26 Nhà nước Việt Nam (theo kết quả phân loại nợ lại từ thông tin CIC) với tỷ lệ nợ xấu lần lượt 4,83% vào tháng 12/2014; 4,55% vào tháng 01/2015; 4,75% vào tháng 02/2015 3,81% vào tháng 3/2015 • Quy định lãi suất tái cấp vốn 2015 Quy định tái cấp vốn sở trái phiếu đặc biệt VAMC Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 18/2015/TT-NHNN quy định tái cấp vốn sở trái phiếu đặc biệt Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) để thay cho Thông tư 20/2013/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước xem xét định tái cấp vốn tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ điều kiện sau: (1) Là Tổ chức tín dụng Việt Nam bao gồm tổ chức tín dụng thành lập hoạt động theo quy định Luật tổ chức tín dụng, trừ tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngồi, Tổ chức tín dụng liên doanh; sở hữu hợp pháp trái phiếu đặc biệt lưu ký Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước chưa VAMC toán (2) Trích lập dự phòng rủi ro trái phiếu đặc biệt theo quy định Nghị định số 53/2013/NĐ-CP, Nghị định số 34/2015/NĐ-CP hướng dẫn ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn Tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn hoạt động Tổ chức tín dụng q trình xử lý nợ xấu theo Nghị định số 53/2013/NĐ-CP số 34/2015/NĐ-CP Đáng ý, so với quy định hiện hành, Thơng tư 18 có sửa đổi điều kiện tái cấp vốn Theo quy định hiện hành, ngân hàng Nhà nước xem xét định tái cấp vốn Tổ chức tín dụng khơng bị đặt vào tình trạng kiểm sốt đặc biệt; nhiên, Thông tư 18 bỏ quy định Về lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên quy định hiện hành Cụ thể lãi suất tái cấp vốn Tổ chức tín dụng Thủ tướng Chính phủ định Do thủ tướng phủ thời gian khơng có định việc thay đổi lãi suất tái cấp vốn chiết khấu nên năm 2015 lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên mức 6,5%/năm giống năm 2014 27 • Kết dật năm 2015: Năm 2015 đạt kết quả tốt tăng trưởng kinh tế phục hồi mức cao nhất vòng năm qua, lạm phát thấp, tỷ lệ nợ xấu giảm, nhập siêu nằm mức mục tiêu đề Tình hình kinh tế quy định lãi suất tái cấp vốn năm 2016 • Tình hình kinh tế Trong bối cảnh kinh tế giới có nhiều biến động, kinh tế Việt Nam bộc lộ dấu hiệu cho thấy tính dễ bị tổn thương trước cú sốc Tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 6,21%, thấp mức 6,68% năm 2015 mục tiêu 6,3% mà Chính phủ đặt phiên họp thường kỳ tháng 9/2016 Theo Tổng cục Thống kê, nông nghiệp suy giảm kết hợp với khó khăn trong ngành Cơng nghiệp khai khống cho ngun nhân dẫn tới tăng trưởng thấp Khu vực nông nghiệp, vốn chiếm 11-13% GDP, mức tăng trưởng đạt 0,72% đóng góp 0,09 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP Trong đó, tăng trưởng lâm nghiệp thủy sản giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước khiến cả khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 1,36%, tỷ lệ thấp nhất vòng năm trở lại Theo số liệu Tổng cục Thống kê, số giá tiêu dùng (CPI) 2016 tăng 4,74%, thấp mục tiêu đề 5% Năm 2016 năm lần đầu tiên Việt Nam áp dụng Chế độ tỷ giá trung tâm; Bộ số doanh nghiệp phát triển bền vững; Chỉ tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững; Cơ chế mua ngân hàng thương mại với giá đồng đưa lãi suất tiền gửi USD 0%, cũng năm tiệm cận gần nhất với trần nợ cơng buộc phải nới trần nợ phủ từ 50% lên mức 55% GDP.… • Quy định lãi suất tái cấp vốn 2016 Cũng năm 2015, lãi suât tái cấp vốn tái chiết khấu ngân hàng Nhà nước giữ nguyên 6,5%/năm, tiếp tục trì lãi śt mức ổn định • Kết đạt năm 2016: 28 Ngân hàng Nhà nước nỗ lực ổn định lãi suất thị trường, bối cảnh lạm phát tăng trở lại, tín dụng tăng từ đầu năm Ngân hàng Nhà nước chủ động điều tiết tiền tệ, cho phép khoản hệ thống dư thừa, lãi suất thị trường liên ngân hàng mức thấp, qua tạo điều kiện ổn định lãi suất huy động, giảm sức ép lên lãi suất cho vay không gây áp lực tăng lạm phát Đồng thời, ngân hàng Nhà nước đạo tổ chức tín dụng cân đối vốn để trì ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay; điều chỉnh tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn vay trung dài hạn giảm dần theo lộ trình góp phần giảm sức ép lên lãi suất tổ chức tín dụng Nhờ biện pháp đồng trên, mặt lãi suất giữ ổn định, số Tổ chức tín dụng sở cân đối nguồn vốn giảm lãi suất cho vay hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Tình hình kinh tế quy định lãi suất tái cấp vốn năm 2017 • Tình hình kinh tế Năm 2017, kinh tế Việt Nam cho thấy dấu hiệu khởi sắc với mức tăng trưởng cả năm 2017 đạt 6,81%, vượt tiêu Quốc hội đề Trong đó, tăng trưởng quý III quý IV/2017 đạt mức cao “ấn tượng” lần lượt 7,46% 7,65% cao nhất vòng năm cao nhiều so với cùng kỳ năm trước Lạm phát tồn phần cả năm 2017 nhìn chung suy giảm mạnh mẽ, mặc dù có gia tăng hai tháng yếu tố mùa vụ Điều trái ngược hoàn toàn với xu gia tăng liên tục năm 2016 Tại thời điểm tháng 12/2017, số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,60% so với cùng kỳ năm trước Trong đó, lạm phát lõi trì mức ổn định khoảng 1,3% từ tháng 5, giúp cho khoảng cách lạm phát toàn phần lạm phát lõi ngày thu hẹp 29 Chính sách tiền tệ năm 2017 tiếp tục thực hiện cách chặt chẽ linh hoạt Dự trữ ngoại hối liên tục tăng cao, đạt 51,5 tỷ USD (trên 2,7 tháng nhập khẩu) vào cuối năm 2017 tạo thêm không gian sách cho Ngân hàng Nhà nước can thiệp vào thị trường Bên cạnh đó, lượng kiều hối tăng trưởng ổn định cũng hỗ trợ cho việc ổn định tỷ giá Nhờ vào đó, ngân hàng Nhà nước có thêm khơng gian để tiếp tục trì nới lỏng tiền tệ, giảm lãi suất nhằm thúc đẩy kinh tế Trên thị trường ngoại hối: Tỷ giá danh nghĩa trì ổn định xuyên suốt năm 2017 Nhờ vào lạm phát thấp, lượng cung ngoại tệ dồi đến từ gia tăng lượng vốn đầu tư cả trực tiếp gián tiếp từ nước ngoài, cộng với việc đồng USD liên tục mất giá so với đồng tiền mạnh khác giảm đáng kể sức ép tỷ giá VND/USD Việt Nam Do đó, cả tỷ giá tham chiếu tỷ giá giao dịch NHTM biến động không đáng kể suốt nửa sau năm Tính tới 31/12/2017, tỷ giá trung tâm tiền VND USD NHNN công bố mức 22.425 VND/USD, tăng 1,2% so với cuối năm 2016 Trên thị trường vàng: Trong giá vàng giới liên tục biến động mạnh, giá vàng nước ổn định suốt cả năm Mặc dù hai mức giá có xu 30 hướng thu hẹp lại vào quý III/2017, đặc biệt tiệm cận rất sát nửa đầu tháng vào khoảng 36,6 triệu đồng/lượng, sau giá vàng giới giảm mạnh chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên, khiến giá vàng nước quốc tế lại có chênh lệch rõ rệt Thực tế tiếp tục cho thấy liên thông thị trường vàng nước quốc tế Thị trường bất động sản cho thấy diễn biến trái ngược Hà Nội TP Hồ Chí Minh Trong thị trường bất động sản Hà Nội tương đối trầm lắng thị trường TP Hồ Chí Minh lại diễn biến sôi động, tăng mạnh cả lượng mở bán giao dịch thành công Trên cả hai thị trường, giao dịch chủ yếu diễn phân khúc trung cấp bình dân • Quy định lãi suất tái cấp vốn 2017 Đây năm đầu tiên sau năm từ năm 2014, ngân hàng Nhà nước thay đổi lãi suất tái cấp vốn tái chiết khấu Theo định 1424/QĐ-NHNN ngân hàng Nhà nước, từ ngày 10/7/2017 giảm 0,25%/năm mức lãi suất điều hành gồm lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm toán điện tử liên ngân hàng cho vay bù đắp thiếu hụt vốn toán bù trừ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngân hàng Cụ thể Lãi suất tái cấp vốn: 6,25%/năm, Lãi suất tái chiết khấu: 4,25%/năm 31 • Kết năm 2017: Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, gánh nặng chi phí đầu vào còn cao, có chi phí vốn vay ngân hàng, việc Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành lần tín hiệu tốt kinh tế Cơ cấu tín dụng có chuyển dịch tích cực, vốn tín dụng tập trung vào lĩnh vực ưu tiên tới 80%; Tín dụng cho bất động sản, chứng khốn kiểm sốt tương đối tốt Nhiều chương trình tín dụng ưu đãi triển khai tích cực tạo động lực hỗ trợ trực tiếp cho ngành, lĩnh vực trọng yếu kinh tế Chính sách lãi suất điều hành hợp lý, lãi suất cho vay năm qua giảm 0,5-1% góp phần hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt chi phí vốn, tạo điện kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh 32 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ TÁI CẤP VỐN Ở VIỆT NAM Một số giải pháp hoàn thiện sách tái cấp vốn Ngân hàng nhà nước Việt Nam: - Điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn phù hợp với quan hệ cung cầu vốn thị trường tiền tệ Những điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn lãi suất chiết khấu Ngân hàng Nhà nước cần phải linh hoạt sở bám sát diễn biến thị trường Những năm gần đây, mặc dù Ngân hàng Nhà nước có thành cơng bước đầu việc thiết kế kiểm soát lãi suất thị trường theo mơ hình khung lãi śt với lãi suất sàn lãi suất chiết khấu lãi suất tái cấp vốn lãi suất trần Ngân hàng Nhà nước còn chưa chủ động điều tiết mặt lãi suất thị trường tiền tệ, vậy, khung lãi suất chưa thực hiện vai trò hướng dẫn biến động lãi suất thị trường - Mở rộng danh mục loại giấy tờ có giá sử dụng giao dịch tái cấp vốn Có thể tiến tới chấp nhận trái phiếu công ty ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn giấy tờ có giá tổ chức tín dụng phát hành có chất lượng cao, tổ chức có uy tín xếp hạng, chiết khấu hình thức chiết khấu giấy tờ có giá Ngân hàng Nhà nước với ngân hàng thương mại - Hoàn thiện quy trình thủ tục tái cấp vốn Khơng ngừng hồn thiện khung pháp lý cho phát triển thị trường tiền tệ Thống nhất đầu mối phê duyệt đề nghị tái cấp vốn ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước vụ chức hiện nay, Vụ Tín dụng xem xét, phê dụt đề nghị hình thức cho vay có bảo đảm cầm cố giấy tờ có giá, trái phiếu đặc biệt phân bổ hạn mức chiết khấu Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đơn vị xem xét đề nghị chiết khấu, tái chiết khấu ngân hàng Việc xử lý đề nghị chiết khấu nên tập trung vụ Tín dụng để đảm bảo tính thống nhất, tránh phân tán 33 - Tăng cường áp dụng biện pháp quản lý rủi ro giấy tờ có giá sử dụng cơng cụ tái cấp vốn Cần trọng nâng cao độ an toàn, chuẩn xác giao dịch tiền tệ, tăng hiệu quả hoạt động tái cấp vốn - Tăng cường lực quản lý sử dụng vốn, lực kinh doanh tổ chức tín dụng – thành viên chủ yếu thị trường Một số kiến nghị, đề xuất: 2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước: - Ngân hàng nhà nước cần xác định lựa chọn mục tiêu sách tiền tệ xác - Chấn chỉnh, nâng cao tính chủ động hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, kiểm tra - Tăng cường công tác truyền thông công cụ tất cả ngân hàng thương mại, nhất ngân hàng thương mại cổ phần, chi nhánh Ngân hàng nước ngồi mạnh dạn sử dụng cơng cụ vay tái cấp vốn Sự quan tâm hiểu biết hệ thống ngân hàng thương mại tới nghiệp vụ tái cấp vốn khơng đồng nhìn chung chưa cao Các ngân hàng thường xuyên tiếp cận vốn nguồn vốn với nguồn vốn ngân hàng thương mại Nhà nước có trụ sở Hà Nội Ngoài ra, cán nghiệp vụ ngân hàng thương mại còn lúng túng Tuy Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế cơng cụ tái cấp vốn quy trình thực hiện rõ ràng, dễ hiểu cán chưa nắm vững nội dung cần thiết hồ sơ vay vốn, trình tự thực hiện nghiệp vụ Tổng hạn mức chiết khấu phân bổ cho NH đạt 60-80% tổng hạn mức phép sử dụng quý Điều thể hiện thiếu quan tâm NH hình thực tái cấp vốn Do Ngân hàng Nhà nước cần đẩy mạnh truyền thông - Nâng cấp hệ thống công nghệ Khi điều kiện sở hạ tầng cho phép, Ngân hàng Nhà nước nên tính tới việc thực hiện tái cấp vốn qua mạng thông tin nhằm giảm bớt thời gian luân chuyển chứng từ xét duyệt - Đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán làm công tác nghiệp vụ Tăng cường đào tạo đào tạo lại cán làm nghiệp vụ cho vay tái cấp vốn Ngân 34 hàng Nhà nước cần thiết có tính cấp bách việc nâng cao hiệu quả hoàn thiện công cụ tái cấp vốn - Xây dựng chế phối hợp Ngân hàng Nhà nước ngành liên quan điều hành sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước Bộ Tài phối hợp tăng khối lượng tín phiếu Kho bạc Nhà nước đấu thầu hàng quý, hàng năm Có thể tăng tần suất phiên đấu thầu từ phiên/1tuần hiện lên phiên/tuần Linh hoạt lãi suất đấu thầu qua phiên theo sát diễn biến thị trường Thời hạn tín phiếu cũng đa dạng hơn, kỳ hạn 60 ngày, 90 ngày thay cho có loại 360 ngày hiện Cần có chế để ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng khác có quy mơ nhỏ trúng thầu tín phiếu thị trường Đặc biệt Bộ Tài cần có biện pháp đưa Công ty bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm tham gia đấu thầu tín phiếu, khơng nên để tình trạng lãng phí vốn hay quan hệ tiền gửi khơng kỳ hạn trực tiếp với tổ chức tín dụng hiện - Ngân hàng Nhà nước cần nâng cấp thị trường nội tệ liên ngân hàng, thể hiện rõ vai trò can thiệp cuối cùng Ngân hàng Nhà nước thị trường Tiến tới công bố lãi suất thị trường nội tệ liên ngân hàng Việt Nam lãi suất chủ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2.2 Đối với Chính phủ Quốc hội: - Quốc hội Chính phủ tăng dần mức độ độc lập Ngân hàng Nhà nước Quốc hội Chính phủ cần tiền hành cấu lại kinh tế, điều chỉnh, phối hợp chẽ sách tiền tệ sách vĩ mô khác 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010; Bài giảng Chính sách tài khóa- Chính sách tiền tệ TS Lê Văn Hải; Web: www.sbv.vn Tạp chí ngân hàng số 4, Tháng 3/2018 Tạp Chí Nghiên Cứu Tài Chính Kế Tốn Tháng 6/2006 36 ... chiết khấu từ 6%/năm xuống còn 5%/năm Thời điểm Quyết định Lãi suất 20 21/12/2012 Số 2646 /Q -NHNN 25/03 /2013 Số 643 /Q -NHNN 10/5 /2013 Số 1073 /Q -NHNN Tái cấp vốn: 9%/năm Tái chiết khấu: 7%/năm... CÔNG CỤ TÁI CẤP VỐN CỦA NHNN TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2013 ĐẾN 2017 Thực trạng nghiệp vụ tái cấp vốn 2013- 2017 Luật Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung năm 2010 quy định ba hình thức tái cấp vốn... cấp vốn 2 015 Quy định tái cấp vốn sở trái phiếu đặc biệt VAMC Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 18/ 2 015/ TT-NHNN quy định tái cấp vốn sở trái phiếu đặc biệt Công ty Quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 07 18 TIEU LUAN TAI CAP VON VN GIAI DOAN 2013 2017 q, 15 07 18 TIEU LUAN TAI CAP VON VN GIAI DOAN 2013 2017 q, b. Đối tượng được vay cầm cố tại Ngân hàng Nhà nước:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay