Quy trình sửa chữa các bộ phận của khung giá chuyển hướng

100 10 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 20:18

Đồ án tốt nghiệp Mục Lục Lời nói đầu 03 Chơng Giới thiệu loại giá chuyển hớng đầu máy vận dụng đờng sắt Việt Nam 04 1.1 Giá chuyển hớng kiểu ke trợt 04 1.2 Giá chuyển hớng kiểu đòn quay 07 1.3 Gi¸ chun híng kiĨu kÐo 09 Ch¬ng Đặc điểm cấu tạo nguyên lý hoạt động giá chuyển hớng đầu máy d19e 11 2.1 Tỉng quan vỊ đầu máy Đổi 11 2.1.1 Giíi thiƯu chung 11 2.1.2 Bố trí tổng thể đầu máy D19E 11 2.2 Gi¸ chuyển hớng đầu máy Đổi 12 2.2.1 Những thông số kỹ thuật cđa gi¸ chun híng D19E 12 2.2.2 Đặc ®iĨm cÊu t¹o tõng bé phËn 13 Chơng Những h hỏng thờng gặp giá chuyển hớng đầu máy Đổi D19E 27 3.1 Khung gi¸ chun híng 28 3.2 HÖ thèng lß xo .30 3.3 HƯ thèng gi¶m chÊn .31 3.4 HÖ thèng kÐo 32 3.5 Block h·m .32 3.6 Bé trơc b¸nh 32 3.7 BÇu dÇu 34 Ch¬ng Quy trình sửa chữa giá chuyển hớng đầu máy D19E 35 4.1 Quy trình công nghệ sửa chữa giá chuyển hớng đầu máy Đổi 36 4.2 Giải thể giá chuyển hớng 38 4.2.1 Giải thể giá chuyển hớng với thân xe 38 Lơng Đức Chung, Đầu máy toa xe K43, GTVT Đồ án tốt nghiệp 4.2.2 Giải thể chi tiết giá chuyển hớng 38 4.3 Quy trình công nghệ sửa chữa giá chuyển hớng 39 4.3.1 Quy trình công nghệ sửa chữa phận 39 4.3.1.1 Khung giá chuyển .40 4.3.1.2 Bầu dÇu 41 4.3.1.3 HÖ thèng h·m 42 4.3.1.4 Hệ thống lò xo, giảm chấn 43 4.3.2 Quy trình công nghệ sửa chữa trục bánh .44 4.3.2.1 Đặc điểm cấu tạo bé trơc b¸nh 44 4.3.2.2 H háng cđa bé trơc b¸nh 45 4.3.2.3 Quy trình công nghệ sửa chữa trục bánh 50 4.3.2.4 Hạn độ cho phép sau sửa chữa trục b¸nh 73 4.4 Quy trình lắp ráp giá chuyển híng .74 4.4.1 C«ng viƯc chn bị trớc lắp ráp giá chuyển hớng 74 4.4.2 Lắp ráp giá chuyển hớng đầu máy D19E 75 4.4.2.1 Lắp ráp bầu dầu với trục bánh 75 4.4.2.2 Lắp ráp động điện kéo đến trục bánh trục bánh đến bạc trục 75 4.4.2.3 Lắp ráp thiết bị giá chuyển đến khung giá 76 4.4.3 Yêu cầu sau lắp ráp giá chuyển hớng .77 Phụ lục .78 Phô lôc .79 KÕt luËn 81 Tài liệu tham khảo 82 Lơng Đức Chung, Đầu máy toa xe K43, GTVT Đồ án tốt nghiệp Lời nói đầu Đầu máy Đổi D19E loại đầu máy đợc nhập vào Việt Nam năm 2002 Trải qua thời gian vận dụng, thân xuất số h hỏng định Vì vậy, việc lập quy trình sửa chữa đầu máy công việc quan trọng Trong phận đầu máy, giá chuyển hớng có vai trß rÊt quan träng, nã võa cã nhiƯm vơ đỡ toàn tải trọng từ thân đầu máy, vừa phải làm nhiệm vụ dẫn hớng cho đầu máy chuyển động đờng Trong vận dụng đờng, giá chuyển hớng bị h hỏng có ảnh hởng lớn đến vấn đề an toàn chạy tàu Theo yêu cầu phát triển kinh tế đất nớc nói chung ngành đờng sắt nói riêng, tốc độ chạy tàu tần suất khai thác đầu máy, toa xe ngày cao Điều đồng nghĩa với việc giá chuyển hớng phải làm việc trạng thái khốc liệt hơn, nguy xảy h háng còng cao h¬n Thùc tÕ vËn dơng ghi nhận h hỏng đáng lo ngại xảy giá chuyển hớng đầu máy Đổi mới, nh rạn nứt khung giá, nứt gãy bệ đỡ lò xo bầu dầu, nứt vỡ bánh truyền động động điện kéo Xuất phát từ lý nêu trên, em định nhận đề tài Lập quy trình công nghệ sửa chữa giá chuyển hớng đầu máy D19E với nội dung đồ án sâu vào phân tích đặc điểm cấu tạo, nguyên lý điều kiện làm việc phận giá chuyển hớng, từ h hỏng gặp phải phận, chi tiết giá chuyển, đồng thời lập quy trình sửa chữa h hỏng số phận chính, có ảnh hởng trực tiếp đến an toàn chạy tàu Lơng Đức Chung, Đầu máy toa xe K43, GTVT Đồ án tốt nghiệp Lơng Đức Chung, Đầu máy toa xe K43, GTVT Đồ án tốt nghiệp Lơng Đức Chung, Đầu máy toa xe K43, GTVT Đồ án tốt nghiệp Trong nhóm này, em xin sâu trình bày giá chuyển hớng đầu máy D4H (Đầu máy TY7E - Liên Xô) Giá chuyển hớng đầu máy D4H 1.Bầu dầu ke trợt 4.Khung giá chuyển hớng 2.Lò xo bầu dầu 5.Guốc hãm 3.Giảm chấn thuỷ lực Đây loại giá chuyển hớng có cấu tạo đơn giản, tốc độ làm việc thấp ( 22 >7 0,7 > 0,7 4.4 Quy trình lắp ráp giá chuyển hớng 4.4.1 Công việc chuẩn bị trớc lắp ráp giá chuyển hớng Để bắt đầu tiến hành lắp ráp cụm chi tiết lắp ráp tổng thành giá chuyển hớng, chi tiết dới phải đợc sửa chữa xong kiểm tra lại, đạt tất yêu cầu kỹ thuật chi tiết cho phép đa vào lắp ráp sử dụng - Khung giá chuyển - Các bầu dầu - Hệ thống kéo - Các trục bánh xe vòng bi đầu trục - Các giảm chấn thuỷ lực, lò xo - Các đệm cao su treo động điện kéo - Các bạc treo động điện kéo phải đợc rà tiếp xúc tốt với bệ moayơ trục bánh xe đánh dấu vị trí lắp ráp - Các bầu dầu bấc bôi trơn bạc động điện kéo đợc bảo dỡng sửa chữa tốt, chọn theo số động điện kéo - Các cụm hãm, nồi hãm đợc bảo dỡng - Các vỏ hộp giảm tốc bánh động điện kéo bánh xe gioăng phớt làm kín tốt - Các động điện kéo đợc bảo dỡng, chạy thử đợc nghiệm thu tốt - Các loại bulông, ê cu, chốt chẻ, đỡ, nắp ép, ống lót yêu cầu kỹ thuật Ngoài phải chuẩn bị tốt trang thiết bị phục vụ việc nâng cẩu, hạ cẩu, giá đỡ, gỗ kê, dụng cụ chuyên dùng, dụng cụ cầm tay, dầu mỡ bôi trơn, giẻ lau 4.4.2 Lắp ráp giá chuyển hớng D19E 4.4.2.1 Lắp ráp bầu dầu với trục bánh - Rửa cổ trục, chắn bụi chi tiết bầu dầu, trục bánh xe 0 , 04 - KiĨm tra l¹i kÝch thíc tÊm chắn bụi 160 H mm, kích thớc vòng 0 , 009 phßng bơi 160r 0,065 mm 0, 068 - KiĨm tra l¹i kÝch thíc cỉ trơc 130 p6 0,043 mm, kÝch thíc vßng ỉ 0 bi 130 0,025 mm, kích thớc vòng æ bi  220  0,03 mm, kÝch thíc hép trục 220 00.046 mm - Tăng nhiệt đặn chắn bụi đến (160 180)C, gia nhiệt lắp vào cổ trục đồng thời dùng áo ép 10 giây thả (vòng phòng bụi phải tì vai trục) Trớc lắp ổ bi nắp sau bầu dầu vào vị trí sau chắn bụi - Lắp ráp ổ bi với lực ép 80 Nm (quy trình lắp ráp tham khảo hớng dẫn lắp ráp, tháo dỡ bảo dỡng hộp trục ổ bi lăn hình trụ SKFBC 2-0103) - Lắp nắp ép lên đầu trục vặn chặt bulông M20 nắp ép, lực ép khoảng (240 250) Nm Dùng dây thép mạ kẽm nhiệt khoá chặt ( để phòng lỏng) - Lắp nắp đầu trục đồng thời vặn chặt bulông, bầu dầu cổ trục phải hoạt động tự - Dịch chuyển ngang tự tơng đối bầu dầu với trục bánh (0,3 0,8) mm 4.4.2.2 Lắp ráp động điện kéo đến trục bánh trục bánh đến bạc trục Rửa kiểm tra trớc lắp ráp - Dùng dầu hoả rửa sạch, lau khô dầu mỡ bụi bánh chủ động, bánh bị động chi tiết hộp chụp bánh - Kiểm tra bánh chủ động bánh bị động xem có bị va chạm, cọ xát, có phải khắc phục, xử lý, mài phẳng rửa sạch, lau khô - Rửa sạch, lau khô mặt cạnh chụp bánh trên, dới mặt cạnh hộp - Trên mặt vỏ chụp bánh có bavia ảnh hởng đến lắp ráp phải dũa phẳng, lau - Trớc lắp ráp bạc trục, bệ trục động điện kéo phải đợc lau chùi vật bẩn bề mặt tiếp xúc Lắp ráp động điện kéo - Đặt động điện kéo lên bàn lắp ráp, lắp bạc vào vị trí, cẩu trục bánh vào bạc trục - Lắp bạc bạc trục dới - Kiểm tra độ ăn khớp cặp bánh răng, khe hở cạnh bánh phải đạt yêu cầu từ (0,437 0,685) mm, trung tâm độ rộng không vết ăn khớp bánh bánh phụ không nhỏ mm (trớc lắp ráp, bôi mỡ vào hai mặt tiếp xúc) - Lắp bulông bầu dầu động điện kéo, vặn chặt bulông, lực vặn khoảng (300 320) Nm Mặt tiếp xúc trục bạc trục phải khép kín sau lắp ráp Lắp ráp chụp bánh - Chụp bánh chế tạo nên mối hàn dùng để liên kết bệ treo động điện kéo phải ý vị trí mối hàn bệ chụp phải xác - Lắp ráp chụp bánh thành tổ hợp chụp bánh tổ hợp chụp bánh dới, đồng thời lắp gioăng làm kín vòng hình chữ O vào làm kín chụp bánh dới - Bôi chất làm kín cao su silich vào mặt phải hộp chụp bánh răng, bệ kẹp hai chụp - Lắp ráp chụp bánh dới, vặn chặt bulông liên kết chụp bánh dới, thêm đệm điều chỉnh, vặn bulông liên kết động chụp bánh - Thêm 2,7 lít dầu bôi trơn bánh vào chụp bánh dới, chiều cao vị trí dầu không vợt vị trí giới hạn Chú ý: +Dùng bulông công nghệ M20 ép chặt đệm cao su giảm chấn động điện kéo +Theo yêu cầu thử nghiệm chạy bàn thử nghiệm trục bánh động điện kéo 4.4.2.3 Lắp ráp thiết bị giá chuyển đến khung giá - Theo vị trí cẩu tổ hợp trục bánh - động điện kéo qua thử nghiệp lên bàn lắp ráp giá chuyển, cự ly trục 1,65 m Đặt cự ly trục bánh - Đặt lò xo bầu dầu đệm giảm chấn cao su lên bệ lò xo bầu dầu - Khung giá chuyển hớng trớc hết lắp xong phận kéo, thiết bị hãm sở thiết bị hãm tay - Cẩu hạ giá chuyển, hạ giá chuyển đặc biệt ý tránh va chạm miếng chặn bầu dầu, bầu dầu miếng chặn bầu dầu khung giá - Trên động điện kéo đặt giảm chấn cao su dùng bulông công nghệ ép chặt đệm điều chỉnh, đồng thời thêm mỡ đệm điều chỉnh, lắp bulông vặn chặt ê cu, lắp chốt chẻ - Lắp lõi trục kéo bầu dầu dới vào bệ đỡ khung giá, vặn chặt bulông liên kết, kiểm tra tình hình tiếp xúc tâm trục kéo máng hình thang Cho phép có khe hở không lớn 0,05 mm, chiều sâu không lớn 10 mm Khe hở đỉnh mặt tâm trục đáy máng 1,5 mm (ở cấp trung tu không nhỏ 0,5 mm) - Lắp ráp thùng cát - Lắp ráp giảm chấn thẳng ®øng, bé gi¶m chÊn ngang, bé gi¶m chÊn däc - Lắp guốc hãm thiết bị SAP - Lắp cảm ứng tốc độ lên cạnh trái bầu dầu trục bánh số II 4.4.3 Yêu cầu sau lắp ráp giá chuyển hớng Giá chuyển hớng sau lắp ráp tổng thành, phải đảm bảo đợc thông số hạn độ cho phép phận, đợc đề cập bảng phụ lục Ngoài ra, cã mét sè chó ý sau: - ChiỊu cao lµm việc lò xo bầu dầu giá chuyển cho phép chênh lệch mm, vợt mức cho phép phải thêm đệm điều chỉnh, nhng chiều dày đệm thêm không lớn mm Chiều cao làm việc lò xo bầu dầu đầu máy cho phép chênh lệch mm - Cự ly cần nối thiết bị kéo mặt sau bệ treo động điện kéo không nhỏ 18 mm, khe hở bệ treo động điện kéo mài mòn (0 1,12) mm - Kiểm tra bulông liên kết không đợc long lỏng, thùng cát phải thật sát, dùng thớc cặp 0,15 mm kiểm tra, không nhét đợc vào đáy bulông - Các thiết bị hãm phải nhanh nhạy, không đợc có tợng bị tắc, gió ép đợc đa vào nồi hãm, guốc hãm phải bắt chặt mặt lăn bánh xe, nồi hãm không đợc hở, giảm chấn dầu phải có bµn thư nghiƯm hƯ sè trë lùc phơ lơc Chu kỳ kiểm tra, sửa chữa định kỳ đầu máy d19e Sử dụng Tại xí nghiệp (theo tài liệu tham khảo [5]) Kí hiệu Đầu máy chạy đờng dài (km) Kiểm tra bảo dỡng kỹ thuật Ro 1.500 2.000 Khám chữa trung gian Rt 10.000 20% Khám chữa cấp R1 30.000 10% Khám chữa cấp R2 100.000 10% Khám chữa cấp ky Rk 200.000 10% Sửa chữa lớn Rđ 800.000 10% Cấp sửa chữa định kỳ Đầu máy dồn max ngày 25 30 ngày 85 90 ngày 15 18 tháng 32 36 tháng 10 12 năm phụ lục hạn độ sửa chữa đầu máy đổi D19e cấp R2 xí nghiệp (theo tài liệu tham khảo [5]) ST T Tªn bé phËn chi tiết Bộ trục bánh xe * Chiều dày lợi bánh xe vị trí cách đỉnh lợi 17 mm Chiều cao vết mòn thẳng * đứng * Độ sâu mài mòn lõm mặt lăn cho phép * Độ sâu vết bong tróc, mòn vẹt cho phép Lò xo cao su * ChiỊu cao khèi cao su ë tr¹ng thái tự * Độ chênh lệch chiều cao khối cao su trạng thái làm việc giá chuyển * Độ chênh lệch chiều cao khối cao su trạng thái làm việc giá chuyển Lò xo bầu dầu * Lò xo tròn to - Chiều cao trạng thái tự Chiều cao trạng thái làm - việc dới tải trọng 18,336 KN * Lò xo tròn nhỏ - Chiều cao trạng thái tự Chiều cao trạng thái làm - việc dới tải trọng 3,43 KN Chênh lệch chiều cao lò xo trạng thái làm việc * Trong giá chuyển * Giữa giá chuyển Độ dịch ngang tự cặp trục bánh xe * Víi c¸c trơc sè 1,3,4,6 * Víi c¸c trơc số 2,5 Kích thớc nguyên hình (mm) Hạn độ cho phép (mm) 28 30 18 30 Hạn độ lo¹i bá (mm) 22 > 22 7 >7 0,7 > 0,7 264 2 264 2 < 262 < 1,0 < 1,0 > 1,0 < 2,0 < 2,0 > 1,0 270 63 > 276 392 270 63 < 267 392 270 63 270 63 > 276 < 267 3 5 15 7 15 > 7 > 15 Khe hở cạnh bên giá chuyển với giá xe Khe hở kéo bầu dầu với đáy máng hình thang Vòng bi hộp trục đầu bánh xe Khe hở hớng kính trạng thái lắp ráp trục Động điện kéo Khe hở hớng tâm bạc cổ * trục Độ chênh lệch khe hở hớng * tâm cặp bạc ĐCĐK * Khe hở dọc trục bạc cổ trục * Khe hở cặp bánh ĐCĐK 40 40 2 1,0  5,0 1,0  5,0  0,5 0,145  0,190 0,145  0,190 > 0,190 0,2  0,4 0,6 > 0,75 0,15 0,15 0,6  1,6 0,437  0,685 0,2 0,437  0,685 > 0,3 KÕt luËn B¶n đồ án đề cập cách đầy đủ quy trình công nghệ sửa chữa giá chuyển hớng đầu máy Đổi Nội dung gồm có phần bản: Phần có nội dung chủ yếu phân loại loại hình giá chuyển hớng, từ phân tích đợc h hỏng loại đa phơng pháp cụ thể để sửa chữa h hỏng Phần phần sâu vào phân tích đặc điểm cấu tạo, nguyên lý làm việc điều kiện vận dụng giá chuyển hớng đầu máy Đổi mới, từ h hỏng thờng gặp phận giá chuyển hớng Phần quy trình công nghệ sửa chữa giá chuyển hớng, sâu vào sửa chữa phận có vai trò quan trọng an toàn chạy tàu, trục bánh Sau gần bốn tháng tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi cố gắng làm việc, cuối em hoàn thành đồ án tốt nghiệp Tuy thân thiếu sót nội dung nh hình thức, nhng em hài lòng với đồ án, giúp em vận dụng đợc nhiều kiến thức đợc thầy cô truyền đạt ngồi ghế nhà trờng, nh kiến thức thực tế quý báu mà em tiếp thu đợc đợt thực tập xí nghiệp Em xin cảm ơn hớng dẫn tận tình thầy giáo, PGS.TS Nguyễn Văn Chuyên trình em thực đồ án, em xin cảm ơn bác, công tác Xí nghiệp đầu máy Hà Nội công ty xe lửa Gia Lâm giải đáp giúp em nhiều thắc mắc, đồng thời cung cấp cho em nhiều tài liệu để em hoàn thành đồ án cách gần với thực tế sản xuất Mong đồ án tài liệu tham khảo có ý nghĩa với sinh viên khoá sau, nh với quan tâm đến vấn đề sửa chữa h hỏng giá chuyển hớng đầu máy Đổi Hà Nội, tháng năm 2007 Sinh viên thực Lơng Đức Chung Tài liệu tham khảo [1] GS.TS Đỗ Đức Tuấn Công nghệ sửa chữa đầu máy Diesel - NXB Giao thông vân tải, Hà Nội - 2005 [2] PGS.TS Vũ Duy Lộc Công nghệ chế tạo sửa chữa toa xe - NXB Giao thông vân tải, Hà Nội - 2005 [3] TS Nguyễn Hữu Dũng Cấu tạo - tính toán đầu máy Diesel - NXB Giao thông vận tải, Hà Nội - 2004 [4] Xí nghiệp đầu máy Hà Nội Hớng dẫn sử dụng đầu máy D19E, Hà Nội - 2002 [5] Tổng công ty đòng sắt Việt Nam Quy trình sửa chữa cấp đầu máy D19E xí nghiệp - Hà Nội 2004 [6] Công ty xe lửa Gia Lâm Quy trình công nghệ lắp ráp giá chuyển hớng đầu máy D19E - Hà Nội, 03/2004 [7] Changzhou Locomotive & Rolling Stock.,Ltd “Manual Index Loco Maintenance Bogie” [8] Lơng Đức Chung, Nguyễn Ngọc Tuấn Cờng, Đào Lâm Quế NCKHSV - Nghiên cứu kết cấu, nguyên lý hoạt động giá chuyển hớng đầu máy Đổi - Hµ Néi, 04/2006 ... tốt nghiệp 4.2.2 Giải thể chi tiết giá chuyển hớng 38 4.3 Quy trình công nghệ sửa chữa giá chuyển hớng 39 4.3.1 Quy trình công nghệ sửa chữa phận 39 4.3.1.1 Khung gi¸ chun .40 4.3.1.2... dầu với khung giá khung giá 2.Bầu dầu 5.Lò xo bầu dầu 3 .Khung giá chuyển hớng 6.Giảm chấn Loại giá chuyển hớng có điểm đặc biệt so với loại giá chuyển hớng khác, việc bầu dầu khung giá chuyển. .. chuyển có chuyển động tơng tạo moment lực ma sát, moment ma sát cản trở trình quay giá chuyển hớng, giúp cho trình chuyển động giá chuyển hớng êm dịu hơn, chuyển động rắn bò ổn định 1.3 Giá chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình sửa chữa các bộ phận của khung giá chuyển hướng, Quy trình sửa chữa các bộ phận của khung giá chuyển hướng, Hép mì b«i tr¬n gê b¸nh xe

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay