ỨNG DỤNG GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2015 XÃ THANH VĨNH ĐÔNG HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH LONG AN

78 7 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 20:13

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐẾN NĂM 2010 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2015 THANH VĨNH ĐÔNG HUYỆN CHÂU THÀNH -TỈNH LONG AN SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : : : : : TRƯƠNG NGỌC ĐIỆP 05124160 DH05QL 2005-2009 Quản Lý Đất Đai -TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2009- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI BẤT ĐỘNG SẢN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI    TRƯƠNG NGỌC ĐIỆP ỨNG DỤNG GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐẾN NĂM 2010 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2015 THANH VĨNH ĐÔNG HUYỆN CHÂU THÀNH - TỈNH LONG AN Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Ngọc Lãm Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Ký tên: ………………………… -TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2009 Lời cảm ơn! -  Để hơm nay, ngồi nổ lực thân, em nhận động viên, giúp đỡ dạy dỗ người Đầu tiên, xin ghi nhớ đến công ơn cha, mẹ sinh ra, dạy dỗ cho tất Cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm tạo điều kiện cho em thời gian học tập Cảm ơn quý thầy, cô khoa Quản lý đất đai & Bất động sản nói riêng trường Đại học Nơng Lâm nói chung truyền đạt cho em kiến thức bổ ích suốt thời gian học tập trường Cảm ơn thầy Lê Ngọc Lãm tận tình hướng dẫn em q trình hồn thành luận văn tốt nghiệp Cảm ơn cô, chú, anh, chị công tác phòng Tài ngun & Mơi trường huyện Châu Thành tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian thực tập quan Cảm ơn tập thể lớp Quản lý đất đai khóa 31 giúp đỡ, động viên năm học vừa qua Tp Hồ Chí Minh, 27 tháng năm 2009 Trương Ngọc Điệp i TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Trương Ngọc Điệp, Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản, trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài: “Ứng dụng GIS thành lập đồ chuyên đề phục vụ công tác điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2010 định hướng đến năm 2015 Thanh Vĩnh Đông - huyện Châu Thành - tỉnh Long An” Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Ngọc Lãm, Bộ mơn Cơng nghệ Địa chính, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, trường Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chính Minh Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai biện pháp quản lý Nhà nước đất đai, bảo đảm sử dụng đất mục đích, hiệu bền vững Do đó, việc thành lập đồ chuyên đề phục vụ công tác điều chỉnh định hướng quy hoạch sử dụng đất cần thiết cho người dân nói chung nhà quản lý đất đai nói riêng Tuy nhiên, kết đạt hạn chế định, hầu hết sản phẩm đồ quy hoạch sử dụng đất thể giấy thể phần mềm Autocad nên việc khai thác thông tin phục vụ cho công tác quản lý điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất gặp nhiều khó khăn Để cơng tác quản lý điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đạt hiệu cao đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước đất đai Đề tài nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) thành lập đồ chuyên đề phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hướng đến năm 2015 Thanh Vĩnh Đông- huyện Châu Thành- tỉnh Long An Đề tài đạt số kết sau:  Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2008 Thanh Vĩnh Đông tỷ lệ 1:5000  Biểu trạng, cấu diện tích loại đất năm 2008 Thanh Vĩnh ĐôngBản đồ ĐCQHSDĐ đến năm 2010 định hướng đến năm 2015 Thanh Vĩnh Đông tỷ lệ 1:5000  Danh mục công trình quy hoạch đến năm 2010 định hướng đến năm 2015 Thanh Vĩnh Đông  Biểu cấu, diện tích loại đất quy hoạch đến năm 2010 định hướng đến năm 2015 Thanh Vĩnh Đông Kết đáp ứng mục tiêu nội dungđề tài xác định ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT, SƠ ĐỒ, HÌNH, BẢNG, BIỂU ĐỒ Trang i ii iii v ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU YÊU CẦU ĐỐI TƯỢNG – PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHẦN I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU I.1 KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) .3 I.1.1 Lịch sử đời phát triển GIS I.1.2 Định nghĩa, thành phần chức GIS I.1.3 Ứng dụng GIS giới I.1.4 Ứng dụng GIS Việt Nam I.1.5 Ứng dụng GIS Long An I.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 10 I.2.1 Cơ sở thực tiễn 10 I.2.2 Cơ sở khoa học .10 I.3 CĂN CỨ PHÁP LÝ .11 I.4 GIỚI THIỆU CÁC PHẦN MỀM 11 I.4.1 Phần mềm Microstation .11 I.4.2 Famis 12 I.4.3 Mapinfo .12 I.5 GIỚI THIỆU HỆ THỐNG BẢN ĐỒ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐIỀU CHỈNH QHSDĐĐ .12 I.6 KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 12 I.6.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên môi trường .12 I.6.2 Điều kiện kinh tế-xã hội 16 I.6.3 Tình hình quản lý sử dụng đất đai 18 Tình hình quản lý đất đai 18 Hiện trạng sử dụng đất .18 I.7 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 I.7.1 Nội dung nghiên cứu .19 I.7.2 Phương pháp nghiên cứu 19 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 20 II.1 ĐÁNH GIÁ NGUỒN TÀI LIỆU PHỤC VỤ CHO VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ 20 iii Trang II.1.1 Tài liệu đồ 20 II.1.2 Báo cáo thuyết minh tài liệu có liên quan 20 II.1.3 Đánh giá nguồn tài liệu 20 II.2 XÂY DỰNG BĐHTSDĐ NĂM 2008 20 II.2.1 Quy trình cơng nghệ xây dựng BĐHTSDĐ 20 Quy trình 21 Mô tả .21 II.2.2 Kết xây dựng BĐHTSDĐ Thanh Vĩnh Đông năm 2008 39 II.2.3 Đánh giá kết đạt 39 II.3 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2008 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC .41 II.3.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2008 41 II.3.2 Đánh giá kết đạt 41 II.4 XÂY DỰNG BẢN ĐỒ QHSDĐ CHI TIẾT ĐẾN NĂM 2010 & ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2015 42 II.4.1 Giới thiệu đồ QHSDĐ đến năm 2010 theo phương án cũ 42 II.4.2 Quy trình công nghệ thành lập BĐQHSDĐ chi tiết đến năm 2010 & định hướng đến năm 2015 42 Quy trình 42 Mô tả .43 II.4.3 Kết xây dựng BĐQHSDĐ chi tiết đến năm 2010 định hướng đến năm 2015 Thanh Vĩnh Đông 55 II.4.4 Kết đạt 56 II.4.5 Đánh giá kết đạt 56 II.5 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH HƯỚNG QHSDĐĐ 56 II.5.1 Hiệu mặt thời gian 56 II.5.2 Hiệu mặt kỹ thuật .57 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .58 Kết luận .58 Kiến nghị .58 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT, SƠ ĐỒ, HÌNH, BẢNG, BIỂU ĐỒ DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTN&MT: Bộ Tài nguyên Môi trường QH: Quy hoạch HT: Hiện trạng QHSDĐĐ: Quy hoạch sử dụng đất đai BĐQHSDĐĐ: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai HTSDĐ: Hiện trạng sử dụng đất BĐHTSDĐ: Bản đồ trạng sử dụng đất BĐĐC: Bản đồ địa ĐCQHSDĐ: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất CNTT: Công nghệ thông tin GIS: Geographic Information System(Hệ thống thông tin địa lý) CSDL: Cơ sở liệu HTTTĐL: Hệ thống thông tin địa lý GPS: Global Position System( Hệ thống định vị tồn cầu) TKDTHTSDĐ: Thống kê diện tích trạng sử dụng đất TTCN: Tiểu thủ công nghiệp DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒđồ 1:Quy trình xây dựng BĐHTSDĐ Sơ đồ 2:Quy trình cơng nghệ thành lập BĐQHSDĐ chi tiết đến năm 2010 & định hướng đến năm 2015đồ 3: Sơ đồ Overlay đồ thành lập BĐQHSDĐ chi tiết đến năm 2010 định hướng đến năm 2015 DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1: Các thành phần GIS Hình 2: Sơ đồ vị trí Thanh Vĩnh Đơng Hình 3: Biểu tượng FME Universal Viewer Hình 4: Hộp thoại FME Universal Viewer Hình 5: Hộp thoại Select Dataset to View Hình 6:Hộp thoại chọn lớp cần chuyển Hình 7: Hộp thoại Select Destination Format and Dataset Hình 8: Kết chuyển BĐHTSDĐ năm 2005 khn dạng *.dgn sang khn dạng *.tab Hình 9: Ranh giới đất trước sau tạo vùng Hình 10: Thửa đất trước sau chỉnh lý biến động Hình 11: Bảng thiết kế cấu trúc liệu thuộc tính đồ v Hình 12: CSDL thuộc tính BĐHTSDĐ Hình 13: Cấu trúc lớp liệu khơng gian BĐHTSDĐ Hình 14: Hộp thoại Create Thematic Map-Step of Hình 15: Hộp thoại Create Thematic Map-Step of Hình 16: Hộp thoại Create Thematic Map-Step of Hình 17: Hộp thoại Region Style Hình 18: Hộp thoại Pick Color Hình 19: Kết hồn thành phối màu loại đất Hình 20: Hộp thoại chọn thơng tin tạo khung Hình 21: Kết tạo khung đồ Hình 22: Biểu đồ thể cấu sử dụng đất năm 2008 Hình 23: Bản đồ HTSDĐ hồn chỉnh Hình 24: Hộp thoại SQL Select Hình 25 : Kết bảng truy vấn liệu phần mềm MapInfo Hình 26: Bản đồ QHSDĐĐ đến năm 2010 Thanh Vĩnh Đơng(theo phương án cũ) Hình27 : Hạng mục cơng trình QH trước & sau cập nhật Hình 28 : Hạng mục cơng trình QH trước & sau lấy ý kiến chủ trương UBND xă, cập nhật bổ sung Hình 29 : CSDL thuộc tính đồ QHSDĐ Hình 30 : Cấu trúc liệu khơng gian BĐQHSDĐ Hình 31: Bảng thuộc tính lớp QUY_HOACH Hình 32: Hộp thoại Update Column Hình 33: Hộp thoại Expression Hình 34: Kết tính diện tích Hình 35: Hộp thoại Update Column( cập nhật loại đất trạng) Hình 36: Hội thoại Specify Join Hình 37: Kết loại đất trạng cập nhật Hình 38: Hộp thoại Export Table to File Hình 39: Hộp thoại dBASE DBF Information Hình 40: Bảng PivotTable and PivotChart Report thống kê loại đất trạng chuyển sang loại đất QH Hình 41 : Xem tên cơng trình Hình42: Thể text quy hoạch Hình 43: Bản đồ QHSDĐ chi tiết đến năm 2010 định hướng đến năm 2015 hoàn chỉnh vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1: Cấu trúc liệu thuộc tính BĐHTSDĐ Bảng 2: Tỷ lệ đồ theo định 22/2007/QĐ-BTNMT Bảng 3: Ký hiệu đối tượng kinh tế, văn hóa, hội Bảng 4: Màu loại đất thể đồ HTSDĐ đồ QHSDĐ Bảng 5: Bảng dẫn loại đất ký hiệu khác(BĐHTSDĐ) Bảng 6: HTSDĐ năm 2008 Bảng7 :Cấu trúc liệu thuộc tính BĐQHSDĐ Bảng 8: Bảng dẫn loại đất ký hiệu khác(BĐQHSDĐ) DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Cơ cấu sử dụng đất năm 2008 vii Ngành Quản lý đất đai SVTH: Trương Ngọc Điệp ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai tài nguyên vô q giá Đất tư liệu sản xuất khơng thể thay số ngành sản xuất như:nông nghiệp, lâm nghiệp… Lịch sử phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp loài người lịch sử khai thác bảo vệ đất đai ngày có hiệu Mác khái quát vai trò kinh tế đất đai: “Đất mẹ, sức lao động cha, sản sinh cải vật chất” Mục đích Nhà nước người sử dụng đất khai thác tốt tiềm đất đai phục vụ cho mục tiêu kinh tế hội.Vì vậy, đất đai cần phải thống quản lý theo quy hoạch kế hoạch chung Trong thời đại nay, công nghệ thông tin(CNTT) trở thành nhân tố quan trọng cho phát triển kinh tế - hội, việc ứng dụng CNTT ngày trở nên phổ biến rộng rãi Đặc biệt, việc ứng dụng CNTT hệ thống quan Nhà nước dần đại hóa.Ý thức tầm quan trọng đó, năm qua ngành Tài nguyên Mơi trường có nhiều nỗ lực nhằm nâng cao hiệu ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý đất đai ngày hiệu Việc phát triển ứng dụng khoa học-công nghệ lĩnh vực sống, hội coi đường nhanh để rút ngắn thời gian xây dựng công nghiệp hóa, đại hóa đất nước.Trong đó, việc ứng dụng công nghệ GIS vào hoạt động quản lý đất đai nói chung quy hoạch sử dụng đất đai nói riêng cần thiết Thanh Vĩnh Đông thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Long An, với diện tích 1104,77 Kinh tế nơng nghiệp chiếm vị trí chủ đạo, sản xuất nông nghiệp lại không cho suất cao nên vấn đề thay đổi cấu sử dụng đất quan tâm.Vấn đề đặt cho địa phương nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất đai cho phù hợp đạt hiệu Trong tình hình thực tế đó, với chấp thuận Khoa quản lý đất đai Bất động sản trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, giúp đỡ Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Châu Thành, tỉnh Long An, em thực đề tài: “Ứng dụng GIS thành lập đồ chuyên đề phục vụ công tác điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2010 định hướng đến năm 2015 Thanh Vĩnh Đông-huyện Châu Thành - tỉnh Long An” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Thông qua số phần mềm chuyên dụng, thiết lập CSDL không gian liệu thuộc tính nhằm xây dựng hệ thống đồ chuyên đề phục vụ công tác điều chỉnh định hướng QHSDĐĐ YÊU CẦU Xây dựng đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất địa bàn nghiên cứu, phải đáp ứng theo yêu cầu sau: - Đảm bảo sở toán học đồ theo hệ tọa độ chuẩn thống quốc gia VN2000 - Mang tính khách quan xác, thơng tin đồ phải thể đầy đủ theo chuẩn thống toàn quốc Trang Ngành Quản lý đất đai SVTH: Trương Ngọc Điệp Đối với đồ QHSDĐ chi tiết, text quy hoạch phải thể chi tiết đến đất, đất nhỏ ta đặt text quy hoạch đất Mục đích giúp cho người xem đồ nói chung nhà quản lý đất đai nói riêng biết thơng tin đến đất nằm khu quy hoạch sử dụng đất Hình 43: Bản đồ QHSDĐ chi tiết đến năm 2010 định hướng đến năm 2015 hoàn chỉnh II.4.3 Kết xây dựng BĐQHSDĐ chi tiết đến năm 2010 định hướng đến năm 2015 Thanh Vĩnh Đông Sau khi, xây dựng đồ HTSDĐ năm 2008, cập nhật hạng mục cơng trình quy hoạch huyện lấy ý kiến lãnh đạo cập nhật bổ sung hạng mục cơng trình quy hoạch lên đồ địa đồ HTSDĐ năm 2008 hồn thiện BĐQHSDĐ chi tiết xã, gồm lớp thông tin sau: - Lớp quy hoạch( khoanh đất) - Lớp địa - Lớp trạng( khoanh đất) - Lớp ranh giới hành - Lớp giao thơng quy hoạch - Lớp thủy văn - Lớp giao thông trạng - Lớp text lớp dẫn - Lớp khung Trang 55 Ngành Quản lý đất đai SVTH: Trương Ngọc Điệp Trong trình biên tập, để thuận tiện cho việc quản lý, biên tập, chỉnh sửa, phân thành nhiều lớp (như: lớp cấu (co cau), sơ đồ vị trí(so do_vt),text quy hoạch…) II.4.4 Kết đạt Đề tài đạt số kết sau:  Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2008 Thanh Vĩnh Đông( tỷ lệ 1:5000)  Biểu trạng, cấu diện tích loại đất năm 2008 Thanh Vĩnh ĐôngBản đồ ĐCQHSDĐ đến năm 2010 định hướng đến năm 2015 Thanh Vĩnh Đông ( tỷ lệ 1:5000)  Danh mục cơng trình quy hoạch đến năm 2010 định hướng đến năm 2015 Thanh Vĩnh Đông  Biểu cấu, diện tích loại đất quy hoạch đến năm 2010 định hướng đến năm 2015 Thanh Vĩnh Đông Kết đáp ứng mục tiêu nội dungđề tài xác định II.4.5 Đánh giá kết đạt Bản đồ QHSDĐ chi tiết thể kết phương án quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2010 định hướng đến năm 2015, sở pháp lý để địa phương phân bổ lại quỹ đất cho mục đích sử dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất ngành mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ tài ngun mơi trường bền vững Nhìn chung, phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 định hướng đến năm 2015 Thanh Vĩnh Đơng mang tính chỉnh trang nâng cấp sở hạ tầng kỹ thuật hữu II.5 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH HƯỚNG QHSDĐĐ II.5.1 Hiệu mặt thời gian Ứng dụng GIS thành lập đồ chuyên đề phục vụ cho QHSDĐĐ nói chung, hệ thống đồ chuyên đề phục vụ cho công tác điều chỉnh định hướng QHSDĐĐ nói riêng cần thiết giai đoạn Công nghệ tin học nói chung, cơng nghệ GIS nói riêng với vai trò tiên phong, mở đường cho đột phá nhiều lĩnh vực, có lĩnh vực đồ Thật vậy, nước ta từ ứng dụng công nghệ GIS vào xây dựng hệ thống đồ, mang lại nhiều hiệu thiết thực Các phần mềm chuyên dụng như: MicroStation, MapInfo, famis, FME…, rút ngắn thời gian từ khâu nhập liệu đến khâu xuất liệu Góp phần làm tăng suất chất lượng đồ so với phương pháp truyền thống, thể qua mặt sau: - Xây dựng sở liệu không gian: Ứng dụng phần mềm FME Suite chuyển đồ HTSDĐ năm 2005 từ khuôn dạng MicroStation sang khuôn dạng MapInfo, thông số màu giữ lại nguyên vẹn , số lỗi không đáng kể, tiết kiệm nhiều thời gian việc chuẩn hóa liệu khơng gian - Xây dựng sở liệu thuộc tính: Quản lý đồng thời liệu không gian liệu thuộc tính yêu cầu tất yếu xây dựng hệ thống đồ, điềuđồ giấy khó Trang 56 Ngành Quản lý đất đai SVTH: Trương Ngọc Điệp thực Nhưng với cơng nghệ GIS lại dễ dàng, nhờ khả trao đổi liệu phần mềm GIS với với phần mềm khác, như: Excel, Autocad,… II.5.2 Hiệu mặt kỹ thuật Những hiệu mặt kỹ thuật việc ứng dụng GIS để xây dựng đồ thể hệ rõ nét thông qua mặt sau: - Thứ nhất, đồ loại tư liệu gắn liền với không gian thời gian thành lập phải cập nhật, chỉnh sửa q trình lưu trữ, sử dụng Với cơng nghệ GIS nhờ khả linh hoạt việc quản lý, cập nhật, chỉnh sửa thông tin mà vấn đề giải dễ dàng, đồng thời giúp ta quan sát cách trực quan yếu tố, nội dung cần giải - Thứ hai, trình thành lập biên tập đồ, cần đòi hỏi thống tỷ lệ, hệ tọa độ(VN2000),… điều khó thực với công nghệ truyền thống Nhưng với công nghệ GIS nhờ khả chồng xếp, quản lý, trao đổi thông tin…dựa sở toán học thống nhất, đáp ứng yêu cầu đồng độ thành lập đồ Trang 57 Ngành Quản lý đất đai SVTH: Trương Ngọc Điệp KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Thông qua việc ứng dụng phần mềm chuyên ngành: Mapinfo, MicroStation, Famis…đề tài xây dựng sở liệu không gian sở liệu thuộc tính, thành lập hệ thống đồ phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đến năm 2010 định hướng đến năm 2015 Kết cụ thể sau: - Bản đồ trạng sử dụng đất năm 2008, tỷ lệ 1:5000 - Biểu trạng, cấu diện tích loại đất năm 2008 Thanh Vĩnh Đông - Bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 định hướng đến năm 2015, tỷ lệ 1:5000 - Danh mục cơng trình quy hoạch đến năm 2010 định hướng đến năm 2015 Thanh Vĩnh Đơng - Biểu cấu, diện tích loại đất quy hoạch đến năm 2010 định hướng đến năm 2015 Thanh Vĩnh Đông Các đồ xây dựng sở hệ tọa độ quốc gia VN-2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 1050 45’ Bố cục trình bày theo quy phạm thành lập đồ HTSDĐ BĐQHSDĐ Bộ TN& MT (Quyết định số 23/2007/QĐ-BTN&MT Về việc ban hành ký hiệu đồ HTSDĐ BĐQHSDĐ) Kiến nghị Trong trình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ GIS xây dựng hệ thống đồ chuyên đề phục vụ công tác điều chỉnh định hướng QH sử dụng đất đai, đề tài có số kiến nghị sau: - Đối với Phòng TN & MT huyện Châu Thành : + Cần thống lưu trữ liệu đồ khuôn dạng *.dgn Bộ TN & MT quy định + Chuẩn hóa liệu đồ địa theo quy phạm thành lập đồ địa Bộ TN & MT quy định, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi liệu với phần mềm thông dụng khác, đặc biệt trao đổi liệu với phần mềm Vilis + Thường xuyên cập nhật tiến công nghệ sản xuất phần mềm, đặc biệt phần mềm GIS + Cần đào tạo đội ngũ cán có chun mơn, kỹ thuật, có kiến thức vững vàng phần mềm chuyên dụng, như: Microstation, Mapping Office, famis, Mapinfo, Vilis, Arcgis…hay ngôn ngữ lập trình Avenue, Map Basic… - Đối với cán địa xã: Cần có kiến thức phần mềm chuyên dụng, như: Microstation, Mapping Office, famis… Trang 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng môn học Kỹ thuật đồ số ThS Lê Ngọc Lãm Bài giảng môn học Tin học ứng dụng ThS Lê Ngọc Lãm Bài giảng Đăng ký Thống kê đất đai ThS Ngô Minh Thụy Bài giảng môn học Hệ thống thông tin địa lý Thầy Võ Thành Hưng Báo cáo thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất chi tiết Thanh Vĩnh Đông thời kỳ 2000-2010 Hệ thống thông tin địa lý, phần mềm ArcView 3.3 TS Nguyễn Kim Lợi -ThS Trần Thống Nhất Luật Đất Đai năm 2003 Thông tư 08 /2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 Bộ TN&MT hướng dẫn thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng BĐHTSDĐ Quyết định số 22/2007/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2007 quy định thành lập đồ trạng sử dụng đất 10 Quyết định số 23 /2007/QĐ-BTNMT ngày 17/12/2007 Bộ TN&MT việc ban hành ký hiệu BĐHTSDĐ BĐQHSDĐ 11 Tài liệu Internet PHẦN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01: Biến động sử dụng đất năm 2005 đến năm 2008 PHỤ LỤC 02: Các danh mục cơng trình QH đến năm 2010 định hướng đến 2015 PHỤ LỤC 03: Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 PHỤ LỤC 04: Chỉ tiêu định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 PHỤ LỤC: 01 Biến động sử dụng đất năm 2005 đến 2008 Thứ tự 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.4.4 2.2.4.5 2.2.4.6 2.2.4.7 2.2.4.8 2.2.4.9 CHỈ TIÊU TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN ĐẤT NƠNG NGHIỆP Đất sản xuất nơng nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác ĐẤT PHI NƠNG NGHIỆP Đất Đất nơng thơn Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp Đất quốc phòng, an ninh Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất, kinh doanh Đất cho hoạt động khoáng sản Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ Đất có mục đích cơng cộng Đất giao thông Đất thuỷ lợi Đất để chuyển dẫn lượng, truyền thơng Đất sở văn hóa Đất sở y tế Đất sở giáo dục - đào tạo Đất sở thể dục - thể thao Đất chợ Đất có di tích, danh thắng Mã Diện tích (ha) 2005 Cơ cấu (%) Diện tích (ha) 2008 Cơ cấu (%) Tăng(+), Giảm(-) 1103,18 841,37 390,33 274,34 274,34 274,34 100,00 76,27 35,38 24,87 24,87 24,87 1104,77 840,84 389,92 274,07 274,07 274,07 100,00 76,11 35,29 24,81 24,81 24,81 1,59 -0,53 -0,41 -0,27 -0,27 -0,27 115,99 10,51 115,85 10,49 -0,14 451,04 40,89 450,92 40,82 -0,12 258,79 46,61 46,61 23,46 4,23 4,23 260,94 46,20 46,20 23,62 4,18 4,18 2,15 -0,41 -0,41 30,08 2,73 31,11 2,82 1,03 CTS CQA 0,19 0,02 0,19 0,02 CSK SKK SKC SKS 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 29,84 11,93 16,22 2,70 1,08 1,47 30,87 12,96 16,22 2,79 1,17 1,47 0,05 1,64 0,00 0,15 0,05 1,64 0,00 0,15 NNP SXN CHN LUA LUC HNC( a) CLN LNP NTS LMU NKH PNN OTC ONT ODT CDG SKX CCC DGT DTL DNT DVH DYT DGD DTT DCH LDT 1,03 1,03 2.2.4.10 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 Đất bãi thải, xử lý chất thải Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất sông suối mặt nước CD Đất phi nông nghiệp khác ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG Đất chưa sử dụng Đất đồi núi chưa sử dụng Núi đá rừng RAC TTN NTD SMN PNK CSD BCS DCS NCS 0,47 5,35 176,28 0,04 0,48 15,98 0,47 5,29 177,87 0,04 0,48 16,10 -0,06 1,59 3,02 3,02 0,27 0,27 2,99 2,99 0,27 0,27 -0,03 -0,03 PHỤ LỤC: 02 Các danh mục cơng trình quy hoạch đến năm 2010 định hướng đến 2015 STT 1 Địa điểm, danh mục cơng trình ĐẤT ĐẤT GIÃN DÂN - Cặp lộ đê bao rạch Tràng - rạch Heo - Cặp lộ Ông Lồi - Cặp lộ rạch Thoại - Cặp đường 827A - Trên Rạch Heo - Cặp lộ Thầy Ban ĐẤT TÁI ĐỊNH ĐẤTPHỤC VỤ CHO NHU CẦU CÔNG NGHIỆP ĐẤT TRỤ SỞ Xây trụ sở UBND đối diện trường THCS ĐẤT CÔNG NGHIỆP - Khu công nghiệp ĐẤT CSSX KINH DOANH - Xây trạm nước ấp Thanh Bình II - Xây trạm nước ấp Vĩnh Viễn - Xây trạm nước ấp Xn Hồ I ĐẤT GIAO THƠNG - Mở rộng lộ 827A - Mở rộng lộ Thầy Ban - Mở rộng lộ Rạch Thoại - Mở rộng lộ Tư Te - Mở rộng Lộ Cục - Mở rộng lộ Ông Lồi - Mở rộng lộ Gò Sậy - Mở rộng đường Kháng Chiến 10 - Lộ đê bao Rạch Tràng - Rạch Heo Năm triển khai 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2008 Diện tích cần thu hồi (ha) 37,86 2,38 0,62 4,03 17,60 6,11 7,12 0,50 0,50 760,18 2011760,18 2015)(2014) 0,36 2009 0,08 2009 0,03 2009 0,25 3,29 2008 1,04 2008 0,16 20110,59 2015(2011) 20110,06 2015(2011) 20110,18 2015(2011) 20110,06 2015(2012) 20110,10 2015(2012) 2010 0,22 20110,67 2015(2013) 11 10 11 12 - Mở rộng bến xe ĐẤT THỦY LỢI - Mở rộng đê bao từ rạch Heo đến cột đèn đỏ - Cống rạch Thoại ĐẤT Y TẾ - Xây trạm Y tế ĐẤT VĂN HÓA - Trạm thơng tin ấp Thanh Bình II - Trạm thơng tin ấp Xn Hồ - Trung tâm Văn hố Xn Hồ - Xây nhà bia tưởng niệm ĐẤT GIÁO DỤC - Mở rộng trường mẫu giáo Xuân Hoà - Mở rộng trường mẫu giáo Xuân Hoà ĐẤT CHỢ - Xây dựng chợ gần khu hành ĐẤT RÁC - Bãi đổ rác, bãi rác phục vụ cho nhu cầu công nghiệp 2010 2008 2008 2008 2009 2010 2010 2008 2010 2010 2010 20112015(2011) 0,21 18,50 18,20 0,30 0,03 0,03 1,05 0,15 0,04 0,66 0,20 0,17 0,05 0,12 0,50 0,50 0,41 0,41 PHỤ LỤC: 03 Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 Thứ tự (1) 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.4.4 2.2.4.5 Hiện trạng năm 2008 Điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2010 Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) (4) (5) (6) (7) 1.104,77 840,84 389,92 274,07 274,07 274,07 100,00 76,11 35,29 24,81 24,81 24,81 1.104,77 809,67 357,30 247,16 247,16 247,16 100,00 73,29 32,34 22,37 22,37 22,37 -31,17 -32,62 -26,91 -26,91 -26,91 115,85 10,49 110,14 9,97 -5,71 450,92 40,82 452,37 40,95 1,45 260,94 46,20 46,20 23,62 4,18 4,18 294,19 87,46 87,46 26,63 7,92 7,92 33,25 41,26 41,26 31,11 2,82 53,82 4,87 22,71 0,19 0,02 0,69 0,06 0,50 0,05 0,00 0,41 0,04 0,36 0,05 0,00 0,41 0,04 0,36 30,87 12,96 16,22 2,79 1,17 1,47 52,72 14,59 34,72 4,77 1,32 3,14 21,85 1,63 18,50 0,00 1,05 0,05 0,10 0,00 1,05 0,05 CHỈ TIÊU (2) TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN ĐẤT NƠNG NGHIỆP Đất sản xuất nơng nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nơng nghiệp khác ĐẤT PHI NƠNG NGHIỆP Đất Đất nông thôn Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp Đất quốc phòng, an ninh Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất, kinh doanh Đất cho hoạt động khoáng sản Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ Đất có mục đích cơng cộng Đất giao thông Đất thuỷ lợi Đất để chuyển dẫn lượng, truyền thơng Đất sở văn hóa Đất sở y tế Tăng (+), giảm (-) so với trạng Diện tích (ha) (8=(6)(4) 2.2.4.6 2.2.4.7 2.2.4.8 2.2.4.9 2.2.4.10 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 Đất sở giáo dục - đào tạo Đất sở thể dục - thể thao Đất chợ Đất có di tích, danh thắng Đất bãi thải, xử lý chất thải Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất sông suối mặt nước CD Đất phi nông nghiệp khác ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG Đất chưa sử dụng Đất đồi núi chưa sử dụng Núi đá rừng 1,64 0,15 1,81 0,16 0,17 0,50 0,05 0,50 0,47 5,29 177,87 0,04 0,48 16,10 0,47 4,84 147,60 0,04 0,44 13,36 -0,45 -30,27 2,99 2,99 0,27 0,27 0,91 0,91 0,08 0,08 -2,08 -2,08 PHỤ LỤC: 04 Chỉ tiêu định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 Quy hoạch đến năm 2010 Thứ tự (1) 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2 2.2.4.3 2.2.4.4 2.2.4.5 2.2.4.6 2.2.4.7 2.2.4.8 2.2.4.9 CHỈ TIÊU (2) TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN ĐẤT NƠNG NGHIỆP Đất sản xuất nơng nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nơng nghiệp khác ĐẤT PHI NƠNG NGHIỆP Đất Đất nông thôn Đất chuyên dùng Đất trụ sở quan, cơng trình nghiệp Đất quốc phòng, an ninh Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất khu công nghiệp Đất sở sản xuất, kinh doanh Đất cho hoạt động khoáng sản Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ Đất có mục đích cơng cộng Đất giao thơng Đất thuỷ lợi Đất để chuyển dẫn lượng, truyền thông Đất sở văn hóa Đất sở y tế Đất sở giáo dục - đào tạo Đất sở thể dục - thể thao Đất chợ Đất có di tích, danh thắng Định hướng Quy hoạch đến năm 2015 Diện Cơ tích cấu (ha) (%) (6) (7) Tăng (+), giảm (-) Diện tích (ha) (4) Cơ cấu (%) (5) 1.104,77 809,67 357,30 247,16 247,16 247,16 100,00 73,29 32,34 22,37 22,37 22,37 1.104,77 185,00 154,28 151,67 151,67 151,67 100,00 16,75 13,96 13,73 13,73 13,73 -624,67 -203,02 -95,49 -95,49 -95,49 110,14 9,97 2,61 0,24 -107,53 452,37 40,95 30,72 2,78 -421,65 294,19 87,46 87,46 53,82 26,63 7,92 7,92 4,87 919,77 59,90 59,90 815,18 83,25 5,42 5,42 73,79 625,58 -27,56 -27,56 761,36 0,69 0,06 0,69 0,06 0,41 0,04 0,04 68,85 68,81 0,04 760,18 760,18 0,41 760,59 760,18 0,41 52,72 14,59 34,72 4,77 1,32 3,14 53,90 15,35 34,72 4,88 1,39 3,14 1,18 0,76 1,05 0,05 1,81 0,10 0,00 0,16 1,05 0,05 1,81 0,10 0,00 0,16 0,50 0,05 0,50 0,05 Diện tích (ha) (8)=(6)-(4) 2.2.4.10 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 Đất bãi thải, xử lý chất thải Đất tơn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất sông suối mặt nước CD Đất phi nông nghiệp khác ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG Đất chưa sử dụng Đất đồi núi chưa sử dụng Núi đá khơng có rừng 0,47 4,84 147,60 0,04 0,44 13,36 0,91 0,91 0,08 0,08 0,42 0,47 0,80 43,42 0,04 0,04 0,07 3,93 0,42 -4,04 -104,18 -0,91 -0,91
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2015 XÃ THANH VĨNH ĐÔNG HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH LONG AN, ỨNG DỤNG GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2015 XÃ THANH VĨNH ĐÔNG HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH LONG AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay