ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH XÃ XUÂN THỌ 1 HUYỆN SÔNG CẦU TỈNH PHÚ YÊN.

64 3 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 20:12

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS XÂY DỰNG QUẢN SỞ DỮ LIỆU HỒ ĐỊA CHÍNH XUÂN THỌ HUYỆN SÔNG CẦU TỈNH PHÚ YÊN SVTH MSSV LỚP KHĨA NGÀNH : : : : : TRÌNH LÊ NHƯ 05124174 DH05QL 2005 – 2009 Quản đất đai -TP.Hồ Chí Minh, tháng7 năm 2009- BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN TRÌNH LÊ NHƯ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS XÂY DỰNG QUẢN SỞ DỮ LIỆU HỒ ĐỊA CHÍNH XUÂN THỌ HUYỆN SÔNG CẦU TỈNH PHÚ YÊN Giáo viên hướng dẫn: Ngô Minh Thụy Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Ký tên: Tháng năm 2009 LỜI CẢM ƠN ! Sau trình bốn năm học tập nghiên cứu trường xin chân thành cảm ơn Quý Thầy trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tận tình hướng dẫn giúp đỡ truyền đạt kiến thức vô quý báu kinh nghiệm cho đời sống hội Trước lúc truờng tơi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến:  Các đấng sinh thành không quản khó nhọc sinh tơi ni dưỡng tơi đến ngày hôm  Thầy: Ngô Minh Thụy_Giảng viên ngành Quản đất đai_Trường Đại học Nông Lâm TP HCM  Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Phú Yên tạo điều kiện thuận lợi thời gian phương tiện thực để tơi hồn thành luận văn  Các anh chị ởTrung Tâm Công Nghệ Thơng Tin TNMT Phú n tận tình giúp đỡ truyền đạt kinh nghiệm thời gian thực tập  Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM thầy trường dạy truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian theo học  Các anh chị bạn lớp QLĐĐ 31 giúp đỡ suốt năm tháng theo học trường Tuy nhiên,do thời gian thực tập hạn kiến thức thân hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi sai sót.Vì vậy,rất mong đóng góp ý kiến q thầy bạn bè Xin chân thành cảm ơn ! Trình Lê Như TĨM TẮT Sinh viên thực hiện: Trình Lê Như, Khoa Quản đất đai & Bất động sản, Trường Đại học Nông Lâm Đề tài: ” Ứng dụng phần mềm Vilis xây dựng quản CSDL hồ địa Xuân Thọ huyện Sông Cầu tỉnh Phú Yên” Giáo viên hướng dẫn: Thầy Ngô Minh Thụy, Khoa Quản đất đai & Bất động sản, Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Cơng tác quản lý, cập nhật chỉnh biến động đất đai nội dung quan trọng công tác quản Nhà nước đất đai,phản ánh kịp thời trạng sử dụng đất thực địa, giúp Nhà nước nắm rõ thông tin quỹ đất cách thường xuyên liên tục từ tồng quát đến đất cụ thể, nhằm thiết lập sở pháp đầy đủ để Nhà nước thực việc quản thường xuyên đất đai, xác lập mối quan hệ Nhà nước với chủ sử dụng đất, người sử dụng đất với Với đặc tính nhanh chóng, xác thuận lợi việc áp dụng tin học vào tất lĩnh vực kinh tế - hội mà đặc biệt công tác quản đất đai cần thiết Bằng phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp phương pháp đồ đề tài thực đánh giá nguồn liệu đầu vào, hồn thiện quy trình xây dựng quản hồ địa chính, lựa chọn giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật liệu, đánh giá phần mềm ứng dụng Với lựa chọn giải pháp VILIS xây dựng quản HSĐC tiến hành chuyển đổi liệu đồ chuẩn theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường kết hợp với liệu thuộc tính quản phần mềm Access, tích hợp liệu thuộc tính liệu đồ vào hệ thống (VILIS) góp phần quản lý, lưu trữ truy xuất thơng tin địa đơn giản, hiệu quả, khoa học Ứng dụng VILIS cập nhật chỉnh biến động HSĐC với đầy đủ loại sổ bộ, nhập đơn đăng ký quyền sử dụng đất, cập nhật biến động hồ tiến hành chỉnh đồ dạng biện động thay đổi hình dạng MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 SỞ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I.1.1 sở khoa học I.1.2 sở pháp I.1.3 sở thực tiễn I.2 KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 10 I.2.1 Điều kiện tự nhiên 10 I.2.2 Điều kiện khinh tế hội .11 I.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU, PHƯƠNG PHÁP QUY TRÌNH THỰC HIỆN .12 I.3.1 Nội dung nghiên cứu 12 I.3.2 Phương pháp nghiên cứu 12 I.3.3 Quy trình thực .12 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .14 II.1 ĐÁNH GIÁ NGUỒN DỮ LIỆU PHỤC VỤ XÂY DỰNG CSDL HỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHẦN MỀM VILIS .14 II.1.1 Dữ liệu đồ 14 II.1.2 Dữ liệu thuộc tính 14 II.1.3 Đánh giá chung 14 II.2 XÂY DỰNG DỮ LIỆU HỒ ĐỊA CHÍNH 15 II.2.1Nhập liệu vào phần mềm VILIS 15 II.2.2 Kê khai đăng ký 21 II.2.3Xây dựng hệ thống sổ .30 II.3 QUẢN BIẾN ĐỘNG CSDL HỒ ĐỊA CHÍNH .34 II.3.1 Quản biến động .34 II.3.2 Tra cứu thông tin .48 II.4 ĐÁNH GIÁ PHẦN MỀM VILIS .53 II.4.1 Đánh giá hiệu sử dụng phần mềm Vilis công tác lập, chỉnh quản CSDL hồ địa 53 II.4.2 Những khó khăn, hạn chế trình thực 53 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ .55 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT CSDL sở liệu HSĐC Hồ địa GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GCN Giấy chứng nhận UBND Ủy ban nhân dân TCĐC Tổng cục Địa QLĐĐ Quản đất đai TN&MT Tài nguyên Môi Trường QSDĐ Quyền sử dụng đất DANH SÁCH CÁC HÌNH ĐỒ Hình 1: Cửa sổ quản (MicroStation Manager) MicroStation 15 Hình 2: Cửa sổ làm việc Famis 16 Hình 3: Cửa sổ yêu cầu nhập mật sử dụng chức tiện ích 18 Hình : C ửa sổ thiết lập CSDL 19 Hình 5: Cửa sổ nhập liệu từ Famis 20 Hình 6: Cửa sổ đăng nhập hệ thống Vilis .21 Hình 7: Cửa sổ chọn đơn vị hành Vilis .23 Hình 8: Cửa sổ làm việc Vilis 24 Hình 9: Cửa sổ Đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất 25 Hình 10: Màn hình làm việc với chức cấp GCN QSDĐ .30 Hình 11: Giao diện nhập pháp 30 Hình 12: Cửa sổ Sổ Địa Chính Vilis 31 Hình 13: Mẫu sổ địa tạo từ Vilis .32 Hình 14: Cửa sổ Sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất 34 Hình 15: Giao diện moduel quản biến động Vilis 36 Hình 16: Cửa sổ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất 37 Hình 17: Giao diện nhập pháp 39 HÌnh 18: Màn hình ghi nội dung biến động trước in .39 Hình 19: Cửa sổ Chuyển mục đích sử dụng đất 40 Hình 20: Cửa sổ thay đổi thời hạn sử dụng 41 Hình 21: Cửa sổ Cho thuê đất Vilis .42 Hình 22: Cửa sổ Chấm dứt cho thuê đất Vilis 43 Hình 23: Cửa sổ chấp quyền sử dụng đất Vilis .44 Hình 24: Cửa sổ Thừa kế quyền sử dụng đất Vilis .45 Hình 25: Cửa sổ tách từ Vilis .47 Hình 26: Cửa sổ Gộp hai thành Vilis 48 Hình 27: Bảng Thông tin từ Vilis 49 Hình 28: Cửa sổ tra cứu Thửa đồ 50 Hình 29: Cửa sổ tra cứu theo thơng tin đất 51 Hình 30: Bảng Tìm kiếm thơng tin chủ sử dụng đất 51 Hình 31: Bảng Tìm kiếm theo giấy chứng nhận 52 Hình 32: Cửa sổ tra cứu lịch sử đất 52 Hình 33: Bảng Thống kê biến động từ Vilis .53 đồ 1: Quy trình thực 13 đồ : Quy trình đăng ký đất đai 22 Ngành: Quản đất đai SVTH: Trình Lê Như ĐẶT VẤN ĐỀ Đất nước tiến trình hội nhập quốc tế, xu hướng hợp tác đầu tư ngày mở rộng, lực lượng vật chất đầu tư vào đất đai ngày tăng cường nhằm mang lại hiệu cao việc sử dụng đất Do đó, mối quan hệ chủ thể sử dụng đất với đất đai ngày nhiều biến đổi phức tạp Chính vấn đề gây áp lực lớn công tác quản lý, lưu trữ, cập nhật thông tin chỉnh biến động đất đai đồ hệ thống HSĐC Hiện nhiều ngành, lĩnh vực áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản hoạt động khác ngành nhằm theo kịp với thời đại “máy tính hóa” Tuy nhiên, nước ta việc ứng dụng công nghệ quản thông tin đất đai chưa thực đồng bộ, thống trình độ thấp, đặc biệt cấp sở Một số địa phương quản hồ sổ sách, đồ giấy cồng kềnh, khó khăn cho việc quản lý, lưu trữ, xử truy cập thông tin Xuân Thọ huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên nơi phát triển mạnh mẽ kinh tế lẫn hội, điểm đến nhà đầu tư Chính đòi hỏi cơng tác quản Nhà nước đất đai, biến động đất đai phải lưu trữ, cập nhật thường xuyên để bảo đảm độ xác, kịp thời nguồn thơng tin nhạy cảm Để làm điều thiết phải áp dụng khoa học công nghệ vào quản nhằm tiết kiệm nhân lực, tiền đồng thời đồng hóa, thống cách thức quản thơng tin đất đai phạm vị toàn quốc theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường Xuất phát từ nhu cầu phân công Khoa hướng dẫn thầy Ngô Minh Thụy em xin thực đề tài “Ứng dụng phần mềm VILIS xây dựng quản sở liệu hồ địa Xn Thọ huyện Sơng Cầu tỉnh Phú Yên” Mục tiêu nghiên cứu đề tài: - Ứng dụng công nghệ tin học quản HSĐC phần mềm Vilis - Thiết lập lưu trữ sở liệu HSĐC đáp ứng yêu cầu kỹ thuật pháp theo định Bộ Tài Nguyên Môi Trường - Tăng cường công tác quản đất đai địa phương hiệu lâu dài - Phục vụ công tác tra cứu,hỗ trợ hoạt động tra,truy xuất thơng tin địa theo chủ sử dụng,thửa đất hay theo giấy chứng nhận QSDĐ Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu:Đối tượng nghiên cứu đề tài xây dựng quản sở liệu HSĐC Xuân Thọ 1, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên Phạm vi nghiên cứu: Trang Ngành: Quản đất đai SVTH: Trình Lê Như - Đề tài thực địa bàn Xuân Thọ 1, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên - Đề tài thực ngày 15/03/08 đến ngày 15/07/08 Trang Ngành: Quản đất đai SVTH: Trình Lê Như PHẦN I TỔNG QUAN I.1 SỞ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I.1.1 sở khoa học Các khái niệm  Khái niệm hồ địa HSĐC hệ thống tài liệu, số liệu, đồ,sổ sách,chứng thư,v.v… chứa đựng thông tin cần thiết mặt tự nhiên, kinh tế hội,pháp đất đai thiết lập trình đo đạc lập đồ địa chính, đăng ký đất đai ban đầu,đăng ký biến động đất đai,cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ yêu cầu quản đất đai  Hồ địa dạng số HSĐC dạng số hệ thống thơng tin lập máy tính chứa tồn thông tin nội dung BĐĐC, sổ mục kê đất đai, sổ địa chính, sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT  Nguyên tắc lập hồ địa - Lập theo đơn vị hành - Lập, chỉnh theo trình tự thủ tục, hình thức, quy cách loại tài liệu - HSĐC phải đảm bảo tính thống nhất: + Giữa đồ, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ theo dõi biến động + Giữa gốc HSĐC + Giữa HSĐC với GCN trạng sử dụng đất  Trách nhiệm lập hồ địa - Sở Tài nguyên Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức đạo lập nghiệm thu xác nhận HSĐC địa phương - VPĐK cấp tỉnh chịu trách nhiệm lập đồ, sổ địa chính, sổ mục kê gốc cho VPĐK cấp huyện UBND xã; Lập theo dõi biến động đất đai - VPĐK phép thuê tổ chức tư vấn thực lập đồ địa chính, sổ mục kê đất đai - Trường hợp trích đo VPĐK chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng trước sử dụngPhân cấp quản hồ địa Trang Ngành: Quản đất đai SVTH: Trình Lê Như Chức năng:Thực việc kết thúc cho thuê quyền sử dụng đất Thao tác: Trên Menu chọn Biến động hồ Thuê đấtKết thúc cho thuê.Xuất biểu mẫu kết thúc cho thuê Hình 22: Cửa sổ Chấm dứt cho thuê đất Vilis Nhấn vào nút cho thuê để danh sách tất đất thể tìm kiếm đất cho thuê chức tìm kiếm Chọn muốn kết thúc cho thuê danh sách nhấn nút nhấn double vào để xuất danh sách đất kết thúc cho thuê Sau chọn để kết thúc cho th,muốn thơi khơng chọn click vào nhấn double vào danh sách kết thúc cho thuê Nhập kết thúc cho thuê Nhấn ,nhập định quan định(các thông tin khác cần) để thực kết thúc cho thuê  Thế chấp Thế chấp Chức năng:Thực việc chấp quyền sử dụng đất chủ sử dụng cho chủ sử dụng khác Thao tác: Trang 43 Ngành: Quản đất đai SVTH: Trình Lê Như Trên Menu chọn Biến động hồ sơThế chấp,xuất biểu mẫu chấp quyền sử dụng đất Hình 23:Cửa sổ chấp quyền sử dụng đất Vilis Nhập vào số quản chủ sử dụng đất muốn chấp số quản chủ sử dụng chấp Nếu khơng biết số quản tìm kiếm nhờ chức “tìm theo chủ” “tìm theo thửa” Nếu bên nhận chấp khơng tên danh sách nhấn vào nút để tạo chủ sử dụng Chọn đất muốn chấp Nhập diện tích số phần trăm muốn chấp Nhập ngày bắt đầu ngày kết thúc chấp Nhấn vào nút click vào muốn chấp để xuất danh sách đất chấp Nếu muốn không chấp vừa chọn, nhấn click vào danh sách đất chấp Nhập chấp Nhấn ,nhập định quan định (các thông tin khác Trang 44 Ngành: Quản đất đai SVTH: Trình Lê Như cần) để thực việc chấp Thao tác nhập để xóa chấp tương tự kết thúc cho thuê sau chọn Biến động đồ  Thế chấp  Xóa chấp  Thừa kế Chức năng: Thực việc thừa kế quyền sử dụng đất Thao tác: Trên Menu,chọn Biến động hồ sơThừa kế , xuất biểu mẫu Thừa kế quyền sử dụng đất Hình 24: Cửa sổ Thừa kế quyền sử dụng đất Vilis Nhập vào số quản chủ sử dụng đất muốn thừa kế số quản chủ sử dụng thừa kế Nếu số quản tìm kiếm nhờ chức “tìm theo chủ” “tìm theo thửa” Nếu bên nhận thừa kế khơng tên danh sách nhấn vào nút để tạo chủ sử dụng Chọn đất muốn thừa kế Nhập diện tích số phần trăm muốn thừa kế Đánh dấu vào tuỳ chọn :”Thừa kế nhà”,”Thừa kế tài sản khác” Nếu muốn sau thừa kế, phần đất thừa kế gộp vào chủ Trang 45 Ngành: Quản đất đai SVTH: Trình Lê Như sử dụng đất đánh dấu vào tuỳ chọn “gộp thửa” chọn cần gộp danh sách bên thừa kế Nhấn vào nút click vào thừa kế để xuất danh sách đất thừa kế Nếu muốn không thừa kế vừa chọn, nhấn click vào danh sách thừa kế Nhập thừa kế Nhấn ,nhập định quan định (các thông tin khác cần) để thực thừa kế  Nhóm chức biến động đồ  Tách Chức năng: Thực việc chia tách sau kết đo đạc thực tế thực địa theo yêu cầu chủ sử dụng đất Thao tác thực hiện: Bước : Chọn hệ thống đăng ký quản biến động mà hình đăng nhập Bước 2: Tìm kiếm cần tách đồ Menu: Tra cứu tìm kiếm  Tra cứu đồ  Tìm kiếm đồ Nhập số tờ đồ, số vào tìm kiếmChọn Thực để di chuyển hình Thốt khỏi bảng tra cứu tìm kiếm Bước 3: Để xử tách ta sử dụng công cụ vào Menu Biến động đồ - Tách Sau dùng chuột Click vào cần tách đồ (khi chọn để tách với tâm màu khác hình dưới) - Sau chọn hình xuất cần tách Bước 4: Nhập thông tin để xác định hai điểm đường chia cắt (Ví dụ: tách 18 tờ đồ số 50 chủ sử dụng Phan Ngọc Tân) + Chọn điểm thứ nằm cạnh 4-5 cách điểm 10m + Chọn điểm thứ hai nằm cạnh 2-3 cách điểm 25m + thể dùng thêm điểm để dùng phương pháp giao hội xác định điểm đường chia cắt Trang 46 Ngành: Quản đất đai SVTH: Trình Lê Như Bước 5: Nhấn Xem thử để xem thử hình dạng đất sau tiến hành tách Chương trình mặc định tự sinh hai số theo số cuối đồ tăng thêm đơn vị Nếu muốn giữ lại sốsố mới, nhập thông tin số cũ vào ô Số hiệu mục thông tin thứ đồ; Nhập số vào ô Số hiệu mục Thơng tin thứ đồ Hình 25: Cửa sổ tách từ Vilis Bước 6: Chúng ta hiệu chỉnh lại diện tích chia cho phù hợp cách nhập diện tích chia vào Diện tích mục thơng tin hai đồ sau Click vào nút để chương trình tự hiểu chỉnh theo diện tích chia Chọn để thực chia  Gộp Chức năng: Thực việc gộp hai thành theo yêu cầu chủ sử dụng Thao tác: Trên Menu chọn Biến động đồ  chọn Gộp chọn biểu tượng cơng cụ.Sau đó,click chuột vào cạnh chung cần gộp đồ,màn hình xuất biểu mẫu gộp Trang 47 Ngành: Quản đất đai SVTH: Trình Lê Như Hình 26 : Cửa sổ Gộp hai thành Vilis Nhập đầy đủ thông tin hai chủ sử dụng đất muốn gộp về:Tờ đồ,Số hiệu thửa,Diện tích,Loại đất Bên Chọn chủ sử dụng ta chọn chủ sử dụng gộp chủ thứ hay chủ thứ hai việc click vào ô chọn Trong Hộp thông tin gộp tự động tính cho ta diện tích gộp thơng tin Tờ đồ,Số hiệu thửa,Diện tích…theo chủ chọn phía Ta xem thử hình dạng trước thay đổi Nhấn ,nhập định quan định (các thông tin khác cần) để thực việc Gộp VILIS cho phép gộp lần hai đất nên gộp nhiều với phải tuân theo nguyên tắc để tiến hành gộp hai II.3.2 Tra cứu thơng tin Các chức tìm kiếm quản biến động - Bên cạnh Hệ thống Đăng ký quản biến động đất đai VILIS hỗ trợ nhiều chức khác phục vụ đắc lực cho việc thao tác xử cách nhanh chóng chức Dưới số chức hỗ trợ tra cứu thông tin Hiển thị bảng thông tin đất cơng trình Chức cho phép hiển thị bảng thơng tin thuộc tính (số hiệu tờ đồ, số hiệu thửa, diện tích, loại đất, tên chủ sử dụng, số quản lý,…) toàn đất tờ đồ đồng thời với đồ (hình dạng đất) Do người sử dụng dể dàng kiểm tra trực quan thơng tin thuộc tính hình dạng đất tờ đồ Trang 48 Ngành: Quản đất đai SVTH: Trình Lê Như Thao tác - Để sử dụng chức Menu ta chọn Tra cứu tìm kiếm Bảng thơng tin cơng trình, hình Bảng thơng tin đất xuất hiện, nhấn nút Nạp liệu để xem thông tin toàn tờ đồ Nếu số lượng đất vượt số dòng cho phép trang hình ta dịch chuyển trượt để xem thơng tin Hình 27 : Bảng Thơng tin từ Vilis Tra cứu thông tin: VILIS cung cấp nhiều công cụ tra cứu đa dạng, nhanh chóng:  Tra cứu bản đồ: Chức năng:Thực tìm kiếm đất thơng qua thơng tin trực tiếp đồ Thao tác: Menu chọn Tra cứu tìm kiếmTra cứu đồTìm kiếm đồ + Tìm kiếm theo thuộc tính: nhập tất thông tin (nhập số hiệu đồ, số hiệu thửa, diện tích, loại đất, tên chủ sử dụng,…) để tìm xác tìm kiếm theo nhóm thuộc tính Trang 49 Ngành: Quản đất đai SVTH: Trình Lê Như + Tìm kiếm theo đối tượng khơng gian: dùng nút công cụ vẽ lên đồ đánh dấu cần tìm kiếm lựa chọn Kiểu tìm kiếm đồ theo đối tượng khơng gian thông qua bảng danh sách đổ + Xem thông tin chi tiết thuộc tính đất: Xem chi tiết đất, chủ sử dụng hồ sơ,bản đồ, thơng tin nhà, quy hoạch, giá đất,… Hình 28: Cửa sổ tra cứu Thửa đồ  Tra cứu hồ Thao tác: Menu chọn Tra cứu tìm kiếm  Tra cứu hồ + Tra cứu theo đất: tra cứu thông tin chủ sử dụng, nhà ở, hộ, giấy chứng nhận, mục đích sử dụng, tài sản đất liên quan đến đất Trang 50 Ngành: Quản đất đai SVTH: Trình Lê Như Hình 29:Cửa sổ tra cứu theo thông tin đất + Tra cứu theo chủ sử dụng: Thực tra cứu, tìm kiếm thông tin chủ sử dụng đất gồm (thông tin chủ, thông tin đăng ký sử dụng, thông tin giấy chứng nhận hay chưa cấp, thông tin tài sản khác đất chủ sử dụng đăng ký qua hay nhiều thông tin chủ sử dụng Hình 30: Bảng Tìm kiếm thơng tin chủ sử dụng đất Trang 51 Ngành: Quản đất đai SVTH: Trình Lê Như + Tra cứu theo giấy chứng nhận: thực tra cứu tìm kiếm theo hay nhiều tiêu chí giấy chứng nhận QSDĐ GCN quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất khu vực thị Hình 31: Bảng Tìm kiếm theo giấy chứng nhận  Tra cứu lịch sử biến động đất Thao tác: Menu chọn Quản biến động Lịch sử đất Nếu biến động mơ hình biến động hiển thị : Hình 32: Cửa sổ tra cứu lịch sử đất - Nếu chưa biến động lên hộp thoại: Trang 52 Ngành: Quản đất đai SVTH: Trình Lê Như - Chức giúp người quản nắm rõ thông tin khứ đất cách tổng qt hỗ trợ tích cực vào việc giải tranh chấp quyền sử dụng đất Thống kê tổng hợp - VILIS cho phép thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình biến động theo thời gian, theo loại đối tượng sử dụng đất, theo loại đất, theo mục đích sử dụng thống kê theo bảng biểu thống kê cách nhanh chóng Thao tác: Menu chọn Quản biến động Thống kê biến động,màn hình xuất biểu mẫu Thống kê: Hình 33 : Bảng Thống kê biến động từ Vilis II.4 ĐÁNH GIÁ PHẦN MỀM VILIS II.4.1 Đánh giá hiệu sử dụng phần mềm Vilis công tác lập, chỉnh quản CSDL hồ địa - Sử dụng phần mềm ViLis phục vụ công tác quản hồ địa rút ngắn thời gian xử công việc làm thủ công - sở liệu cho biết thơng tin tổng thể vị trí diện tích đất, tạo điều kiện dể Nhà nước quản chặt chẽ quỹ đất Trang 53 Ngành: Quản đất đai SVTH: Trình Lê Như - VILIS giao diện tiếng Việt thuận lợi cho việc học sử dụng phần mềm - Việc cập nhật liệu thực cách xác, đồng thời thống liệu hồ liệu đồ Điều giúp cho nhà quản sai sót q trình kê khai đăng ký, cấp giấy chỉnh biến động - Hệ thống trợ giúp chức tạo lập đơn, lập sổ theo văn pháp luật - Lưu trữ lịch sử đất kể thông tin đồ hồ không giới hạn số lần lưu trữ lịch sử biến động đất - Theo dõi quản biến động đất đai theo thời gian II.4.2 Những khó khăn, hạn chế q trình thực - Chỉ xử biến động đồ đơn giản, trường hợp phức tạp phải chuyển qua Microstation để xử sau chuyển qua VILIS - Yêu cầu liệu phải chuẩn hóa theo khuôn dạng Vilis, tốn nhiều thời gian nhân lực - Ngoài hệ thống văn pháp luật ngành chưa thật hồn thiện Chính phủ thường xuyên ban hành văn hướng dẫn, bổ sung Đây trở ngại lớn cho cơng tác triển khai phần mềm đội ngũ lập trình viên Trung Tâm Viễn Thám khơng kịp bổ sung cập nhật quy định vào chương trình - Nhìn chung phần mềm Vilis sản phẩm tương đối hoàn chỉnh Trang 54 Ngành: Quản đất đai SVTH: Trình Lê Như KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Công tác quản đất đai nước ta nhiều vấn đề cần nghiên cứu, hoàn thiện đại hóa Xây dựng hệ thống thơng tin đất đai đại làm công cụ quản đất đai nhu cầu cấp bách Bên cạnh đó, hệ thống sổ hầu hết lưu trữ giấy tờ nên bắt cập nhiều khó khăn công tác quản lý, tra cứu tiềm kiếm thơng tin Chính vậy, việc ứng dụng phần mềm Vilis yếu tố quan trọng để đại hóa nâng cao chất lượng cơng tác quản đất đai Các nguyên tắc kĩ thuật đảm bảo tiêu ngành rõ rệt, mà chức hỗ trợ khác phục vụ cho ngành hữu quan Phần mềm Vilis gồm chức bản, như: Đăng ký, quản biến động đất đai Theo đó, sau giai đoạn đo đạc thành lập đồ loại với độ xác cao công nghệ mới, Vilis giúp xây dựng sở liệu lưu trữ cách thống toàn khối lượng sản phẩm đồ đảm bảo khả tích hợp, tra cứu, cập nhật cách nhanh chóng, xác đảm bảo tính an tồn, bảo mật liệu, đại hóa đẩy nhanh q trình đăng ký cấp GCNQSDĐ, cập nhật kịp thời biến động đất đai xảy Ngồi Vilis giúp tăng cường lực quản Nhà nước, cung cấp cho người dân cách nhanh thông tin đất đai, đáp ứng nhu cầu cấp bách quản đất đai cải cách hành chính, giảm chi phí thời gian trình khai thác sử dụng sản phẩm đồ, làm tiền đề để nâng cao hiệu quản trình xử hồ xin đăng ký cấp GCNQSDĐ phần mềm tính tích hợp cao liệu khơng gian liệu thuộc tính, cho phép quản đến chủ sử dụng đất, đất tốc độ xử nhanh, xác đem lại hiệu cao công tác quản đất đai Dưới kết đạt trình thực tập: - Chuyển đổi CSDL hồ địa sang VILIS để quản thống theo quy định Bộ TN&MT - Tồn CSDL hồ địa Xn Thọ chuyển vào VILIS, chuẩn bị đưa VILIS vào cập nhật, quản trực tiếp: + Dữ liệu không gian: chuyển 20 tờ đồ dạng *.DGN Microstation toàn vào VILIS để sử dụng, cập nhật biến động + Dữ liệu thuộc tính: chuyển thơng tin thuộc tính đất từ FAMIS để kết hợp với liệu đồ tạo CSDL thích hợp - Hồn thiện quy trình xây dựng quản HSĐC - Thực quy trình chỉnh biến động đồ Trang 55 Ngành: Quản đất đai SVTH: Trình Lê Như - Xây dựng CSDL giúp lưu trữ, quản sổ sách, giấy chứng nhận chặt chẽ, nhanh chóng hiệu Ngồi hệ thống CSDL góp phần vào việc tin học hóa ngành địa chính, làm sở kết nối nguồn thơng tin đất cấp quản với KIẾN NGHỊ Trên sở nghiên cứu khả ứng dụng phần mềm VILIS vào xây dựng CSDL hồ địa Xn Thọ huyện Sơng Cầu tỉnh Bình Phú Yên đề tài kiến nghị sau: - Hiện Bộ Tài nguyên Môi trường khởi động dự án hồn thiện đại hố hệ thống quản đất đai Việt Nam, sử dụng nguồn vốn ODA ngân hàng giới (WB) tài trợ Bộ Tài nguyên Môi trường định sử dụng phần mềm VILIS để quản HSĐC thống nước Vì mà địa phương nói chung Xuân Thọ 1, huyện Sơng Cầu nói riêng cần nhanh chóng chuẩn bị công nghệ nguồn nhân lực để kịp thời tiếp nhận đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, đại hố hệ thống thơng tin đất đai - Thường xun cập nhật biến động đất đai cho toàn hệ thống đảm bảo tính kịp thời, xác nguồn thông tin - Nhân viên phải tập huấn sử dụng thành thạo không VILIS mà phải biết xử phần mềm Microstation Famis - Do hệ thống VILIS chạy mơ hình khách/chủ nên đòi hỏi hệ thống máy tính đơn vị làm việc cần phải trì ổn định kết nối mạng cục thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo thời gian - Đầu tư đầy đủ trang thiết bị - Nhanh chóng hồn thiện quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 để xây dựng quy trình thực thống hợp VILIS cho địa phương - Trong trình xây dựng hệ thống thơng tin đất đai phải đầy đủ hệ thống HSĐC giấy Hệ thống HSĐC giấy giá trị pháp theo quy định pháp luật Hệ thống HSĐC dạng số thay hệ thống HSĐC giấy thời điểm Chính phủ định pháp văn điện tử hệ thống hành nhà nước Trang 56 Ngành: Quản đất đai SVTH: Trình Lê Như TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng môn Hệ thống Thông tin nhà đất, Ths.Nguyễn Ngọc Thy, Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng môn Đăng ký Thống kê, Ks.Ngô Minh Thụy, Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm FAMIS- CADDB, Tổng cục Địa Chính, năm 1997, Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Microstation, Tổng cục Địa Chính, tháng /1997 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm VILIS, Trung tâm viễn thám, tháng 10/2006 Trang 57 ... đổi lại từ đầu + Dữ liệu sau chuyển đổi gộp lại file: TD5090517.Dbf, TD5090517.Shx, TD5090517.Shp Sau tiến hành chép file bỏ vào C: program files Vilis Data T509 H50905 X5090517, để có liệu... Thao tác + Khởi động Microstation (nhấp double vào biểu tượng vào Start/Progam/Microstation SE)  xuất hộp thoại Microstation Manager chọn đường dẫn đến file chứa đồ Hình 1:Cửa sổ quản lý (MicroStation... đai SVTH: Trình Lê Như Hình 5: Cửa sổ nhập liệu từ Famis - Trên phần “chọn file chứa liệu FAMIS”chọn ổ đĩa chứa file cần chuyển - Chọn thư mục lưu trữ liệu FAMIS danh sách chứa thư mục - Chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH XÃ XUÂN THỌ 1 HUYỆN SÔNG CẦU TỈNH PHÚ YÊN., ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VILIS XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH XÃ XUÂN THỌ 1 HUYỆN SÔNG CẦU TỈNH PHÚ YÊN.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay