TÌNH HÌNH TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂY NINH TỈNH TÂY NINH TỪ 0172004 ĐẾN THÁNG 62009

66 3 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 20:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TÂY NINH TỈNH TÂY NINH TỪ 01/7/2004 ĐẾN THÁNG 6/2009 SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : : : : : TRẦN TRỌNG NGÂN 05124062 DH05QL 2005-2009 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI -TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2009- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH CẢM ƠN KHOA QUẢNLỜI LÝ ĐẤ T ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MƠN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI Lòng biết ơn sâu đậm đến Ba Má, Người sinh thành, nuôi dưỡng dạy dỗ ngày hôm Em xin chân thành cảm ơn Q Thầy Cơ Khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản, người tận tình dạy truyền đạt kiến thức q TR ẦNgiảng TRỌNG NGÂN giá cho em suốt năm học qua Em xin chân thành cảm ơn thầy Võ Thành Hưng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn tất luận văn Thành Thật cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình chú, anh chị cơng tác Phòng Tài ngun & Mơi trường Thị Tây Ninh cung cấp số liệu đưa ý kiến đóng góp quý báu Xin cảm HÌNH ơn nhữngTRANH người bạn CHẤP tơi vượt ĐAI, qua khó QUYẾT nhăn, thử “TÌNH ĐẤT GIẢI thách để gửi lời cảm ơn đến bạn trao dồi kiến thức giúp đỡ TRANH CHẤP ĐAIquáTRÊN ĐỊA suốt trình học tập đặc ĐẤT biệt trình thực BÀN luận văn THỊ TÂY NINH TỈNH TÂY NINH Trân trọng cảm ơn TỪ 01/7/2004 ĐẾN THÁNG 6/2009” Trần Trọng Ngân Giáo viên hướng dẫn: Ks Võ Thành Hưng Khoa quản lí đất đai, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh (Ký tên: ………………….) - Tháng năm 2009 - LỜI CẢM ƠN Lòng biết ơn sâu đậm đến Ba Má, Người sinh thành, nuôi dưỡng dạy dỗ ngày hơm Em xin chân thành cảm ơn Q Thầy Cô Khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản, người tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức quí giá cho em suốt năm học qua Em xin chân thành cảm ơn thầy Võ Thành Hưng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn tất luận văn Thành Thật cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình chú, anh chị cơng tác Phòng Tài ngun & Mơi trường Thị Tây Ninh cung cấp số liệu đưa ý kiến đóng góp quý báu Xin cảm ơn người bạn vượt qua khó nhăn, thử thách để gửi lời cảm ơn đến bạn trao dồi kiến thức giúp đỡ tơi suốt q trình học tập đặc biệt trình thực luận văn Trân trọng cảm ơn Trần Trọng Ngân Trang iii TÓM TẮT Sinh viên thực Trần Trọng Ngân, Khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: Tình hình tranh chấp đất đai, giải tranh chấp đất đai địa bàn Thị Tây Ninh tỉnh Tây Ninh từ 01/7/2004 đến tháng 6/2009 Giáo viên hướng dẫn KS Võ Thành Hưng, Bộ môn Công nghệ địa chính, Khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Thị Tây Ninh trung tâm kinh tế, văn hoá, trị, hội, nơi tập trung quan cơng trình nghiệp Nhà nước, khu dân cư thị đơng đúc cơng trình phúc lợi hơi, nơi có điều kiện để phát triển tồn diện, có tốc độ thị hóa Nền kinh tế phát triển, dân số gia tăng nhanh dẫn đến nhu cầu sử dụng đất cho mục đích khu dân cư, khu trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí ngày tăng nên đất đai ngày có giá trị hơn, làm cho tình trạng tranh chấp Thị ngày phức tạp khó giải Do vấn đề tranh chấp đất đai cần phải giải triệt để, xác, hiệu quả, kịp thời, thấu tình đạt lí nhằm ngăn chặn hậu xấu tranh chấp đất đai mang lại tạo ổn định hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế hội Thị Đề tài có mục đích đánh giá tổng quan tình hình tranh chấp giải tranh chấp đất đai Thị Tây Ninh từ sau Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành đến tháng 06/2009 đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu giải tranh chấp đất đai địa bàn Thị Để đạt mục đích tơi tiến hành nghiên cứu đề tài với phương pháp sau: phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp điều tra thu thập số liệu, phương pháp thống kê phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp đánh giá Ngoài đề tài nghiên cứu điều kiện tự nhiên kinh tế hội Thị xã, trạng sử dụng đất năm 2008, tình hình quản lý Nhà nước đất đai có ảnh hưởng đến tình hình tranh chấp đất đai hiệu giải tranh chấp đất đai Đồng thời đề tài nêu lên nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, dạng tranh chấp điển hình, hướng giải rút khó khăn vướng mắc, công tác giải tranh chấp đất đai từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu giải tranh chấp đất đai địa bàn Thị Tây Ninh Sau thực nghiên cứu, đề tài đạt kết sau: - Đánh giá trạng sử dụng đất dịa bàn Thị năm 2008 nội dung quản lý Nhà nước đất đai địa bàn - Từ 01/7/2004 đến tháng năm 2009, UBND Thị Tây Ninh nhận 66 hồ sơ xin giải tranh chấp đất đai, đến giải hồn tồn, khơng hồ sơ tồn đọng Trong có 14 hồ sơ yêu cầu giải lần lên UBND tỉnh Tây Ninh UBND Tỉnh giải 11 hồ sơ với hồ sơ có kết giải giống kết giải lần UBND Thị Tây Ninh, hồ sơ có kết giải khác kết giải lần 1, hồ sơ chưa giảitính chất phức tạp chưa có thống cách nhìn nhận giải - Nêu lên thuận lợi khó khăn trình giải tranh chấp đất đai địa bàn Thị Tây Ninh - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao công tác giải TCĐĐ địa bàn Thị Tây Ninh Trang iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT iv MỤC LỤC v DANH SÁCH BẢNG SỐ LIỆU, BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ vii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT ix ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN 1: TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.2 Cơ sở pháp lý 15 I.2 Khái quát địa bàn nghiên cứu 15 I.2.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế hội 15 I.2.2 Thực trạng phát triển kinh tế 17 I.2.3 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 19 I.2.4 Tình hình văn hóa – hội 19 I.3 Nội dung nghiên cứu, phương pháp Quy trình thực 20 I.3.1 Nội dung nghiên cứu 20 I.3.2 Phương pháp nghiên cứu 21 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22 II.1 Hiện trạng sử dụng đất công tác QLNN đất đai địa bàn TX Tây Ninh 22 II.1.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2008 22 II.1.2 Công tác quản lý Nhà nước đất đai 24 II.2 Nguyên nhân dẫn đến TCĐĐ địa bàn Thị Tây Ninh 28 II.2.1 Nguyên nhân khách quan 28 II.2.2 Nguyên nhân chủ quan 28 II.3 Quy trình giải TCĐĐ thuộc thẩm quyền giải lần đầu UBND Thị Tây Ninh Quy trình giải TCĐĐ thuộc thẩm quyền giải lần cuối UBND tỉnh Tây Ninh 29 II.3.1 Trình tự, thủ tục thụ lý, giải đơn TCĐĐ thuộc thẩm quyền giải lần đầu UBND Thị Tây Ninh 29 II.3.2 Trình tự, thủ tục thụ lý, thẩm tra giải đơn TCĐĐ thuộc thẩm quyền giải lần cuối UBND tỉnh Tây Ninh 32 II.4 Công tác giải TCĐĐ địa bàn Thị từ 01/7/2004 đến tháng 6/2009 34 II.4.1 Công tác giải TCĐĐ thuộc thẩm quyền giải lần đầu UBND Thị Tây Ninh từ 01/7/2004 đến tháng 6/2009 34 II.4.2 Công tác giải TCĐĐ lần cuối thuộc thẩm quyền giải UBND tỉnh Tây Ninh trường hợp giải lần đầu UBND Thị Tây Ninh từ 01/7/2004 đến tháng 6/2009 47 II.4.3 Vụ TCĐĐ điển hình địa bàn Thị Tây Ninh 48 Trang v II.5 Đánh giá chung tình hình TCĐĐ giải TCĐĐ địa bàn Thị Tây Ninh từ 01/7/2004 đến tháng đầu năm 2009 50 II.5.1 Thuận lợi 50 II.5.2 Khó khăn 50 II.6 Một số giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu công tác GQTCĐĐ địa bàn Thị Tây Ninh 52 KẾT LUẬN 55 KIẾN NGHỊ 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 Trang vi DANH SÁCH SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ  Danh sách sơ đồ Trang Sơ đồ I.1: Quy trình giải TCĐĐ lần đầu thuộc thẩm quyền giải UBND cấp huyện 11 Sơ đồ I.2: Quy trình giải TCĐĐ lần cuối thuộc thẩm quyền giải UBND cấp tỉnh 13 Sơ đồ I.3: Quy trình giải TCĐĐ 14 Sơ đồ I.4: Sơ đồ vị trí Thị Tây Ninh 15 Sơ đồ II.1: Quy trình giải TCĐĐ lần đầu thuộc thẩm quyền giải UBND Thị Tây Ninh 30 Sơ đồ II.2: Quy trình giải TCĐĐ lần cuối thuộc thẩm quyền giải UBND tỉnh Tây Ninh 33  Danh sách biểu đồ Biểu đồ I.1: Cơ cấu phát triển kinh tế Thị Tây Ninh 18 Biểu đồ II.1: Hiện trạng sử dụng đất theo mục đích sử dụng 24 Biểu đồ II.2: Kết giải TCĐĐ UBND Thị Tây Ninh từ 01/7/2004 đến tháng 6/2009 Trang 41 Trang vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng I.1: Danh sách cụm công nghiệp địa bàn Thị 18 Bảng II.1: Hiện trạng sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất 23 Bảng II.2: Tình hình TCĐĐ địa bàn Thị từ 01/7/2004 đến tháng 6/2009 35 Bảng II.3: Tình hình TCĐĐ từ 01/7/2004 đến năm 2005 35 Bảng II.4: Tình hình TCĐĐ từ năm 2005 đến năm 2006 36 Bảng II.5: Tình hình TCĐĐ từ năm 2006 đến năm 2007 36 Bảng II.6: Tình hình TCĐĐ từ năm 2007 đến năm 2008 37 Bảng II.7: Tình hình TCĐĐ từ năm 2008 đến năm 2009 37 Bảng II.8: Tình hình TCĐĐ tháng đầu năm 2009 38 Bảng II.9: Lượng đơn TCĐĐ nộp UBND Thị Tây Ninh từ 01/7/2004 đến tháng 6/2009 39 Bảng II.10: Kết giải TCĐĐ UBND Thị Tây Ninh từ 01/7/2004 đến tháng 6/2009 41 Bảng II.11: Kết giải TCĐĐ UBND Thị Tây Ninh từ 01/7/2004 đến năm 2005 42 Bảng II.12: Kết giải TCĐĐ UBND Thị Tây Ninh từ năm 2005 đến năm 2006 43 Bảng II.13: Kết giải TCĐĐ UBND Thị Tây Ninh từ năm 2006 đến năm 2007 44 Bảng II.14: Kết giải TCĐĐ UBND Thị Tây Ninh từ năm 2007 đến năm 2008 45 Bảng II.15: Kết giải TCĐĐ UBND Thị Tây Ninh từ năm 2008 đến năm 2009 46 Bảng II.16: Kết giải TCĐĐ UBND Thị Tây Ninh tháng đầu năm 2009 47 Bảng II.17: Kết giải TCĐĐ lần UBND tỉnh Tây Ninh 48 Trang viii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT BĐĐC BTNMT DTTN GCNQSDĐ MNCD QSDĐ QĐ QSDĐ QĐ QLNN TCĐĐ TC TAND TN&MT UBND Bản đồ địa Bộ Tài ngun Mơi trường Diện tích tự nhiên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mặt nước chuyên dùng Quyền sử dụng đất Quyết định Quyền sử dụng đất Quyết định Quản lý Nhà nước Tranh chấp đất đai Tranh chấp Tòa án nhân dân Tài ngun Mơi trường Ủy ban nhân dân Trang ix Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trần Trọng Ngân ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hoá, hội, an ninh quốc phòng Nền kinh tế phát triển, dân số gia tăng, nhu cầu nhà đất ngày nhiều… làm cho giá trị đất đai ngày khẳng định Vì mà tranh chấp đất đai không yên ắng trở nên phức tạp, rối rắm gay gắt hơn, đòi hỏi quan Nhà nước có thẩm quyền phải giải kịp thời, thấu tình đạt lí nhằm ngăn chặn hậu xấu tranh chấp đất đai mang lại Đất đai tài sản vô giá hội nên cần phải quản lý tốt giao dịch đất đai điều kiện kinh tế thị trường, góp phần điều tiết nguồn thu nhập lớn có từ đất đai vào ngân sách Nhà nước đảm bảo công người sử dụng đất, hạn chế tình trạng đầu đất đai hội Quản lý tốt đất đai để đảm bảo sử dụng đất đạt hiệu cao nhất, phát huy vai trò đất phát triển kinh tế nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất tinh thần người, toàn thể hội Hiện nhu cầu sử dụng đất đai tăng tỉ lệ thuận với tỉ lệ tăng dân số diện tích đất đai lại cố định làm cho đất đai trở thành hàng hóa đặc biệt, giá đất ngày tăng cao, làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn, bất cập việc sử dụng quản lý đất đai TCĐĐ vấn đề nảy sinh tồn q trình sử dụng đất Do vậy, cơng tác giải TCĐĐ Nhà nước quan tâm nội dung công tác quản lý Nhà nước đất đai Thị Tây Ninh nằm trung tâm tỉnh Tây Ninh, tổng diện tích tự nhiên Thị Tây Ninh sau điều chỉnh ranh giới theo Nghị định số 46/2001/NĐ-CP ngày 10/8/2001 Chính phủ sau đo đạc quy xã, phường 14.000, 81ha, gồm có 05 05 phường Thị Tây Ninh tọa lạc vị trí thuận lợi có ranh giới hành tiếp giáp với huyện: - Phía Bắc: Giáp huyện Tân Biên, Tân Châu - Phía Nam: Giáp huyện Hòa Thành - Phía Đơng: Giáp huyện Dương Minh Châu - Phía Tây: Giáp huyện Châu Thành Vị trí Thị Tây Ninh thuận lợi cho phát triển đô thị tỉnh lỵ, số trọng điểm kinh tế lớn hình thành hoạt động xung quanh Thị Tây Ninh, tạo thành vùng thị hóa cao với hạt nhân Thị Trong năm qua Thị có bước phát triển mạnh kinh tế kéo theo việc tăng dân số nhanh nên nhu cầu đất đai nhà ngày tăng cao Chính điều làm giá đất tăng cao người dân ngày quan tâm đến nhiều đến phần diện tích mà có được, họ dễ dàng tranh chấp với lối đi, ranh mà trước họ khơng quan tâm Do năm gần tình hình TCĐĐ địa bàn thị Tây Ninh diễn phức tạp, gây khó khăn việc thực chức quản lý Nhà nước đất đai làm cho người dân không an tâm lao động sản xuất Để nâng cao công tác quản lý Nhà nước đất đai, đồng thời giúp người dân an tâm sản xuất, an cư lạc nghiệp, vấn đề tìm nguyên nhân dẫn đến TCĐĐ, tìm biện pháp nhằm nâng cao cơng tác giải TCĐĐ địa phương thật cần thiết cấp bách Trang Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trần Trọng Ngân Bảng II.12: Kết giải TCĐĐ UBND Thị Tây Ninh từ năm 2005 đến năm 2006 Đơn cũ Đơn nhận Đơn Đơn chưa Xã, phường chuyển Tổng đơn giải giải qua Phường I 0 2 2 Phường II 1 Phường III 0 0 Phường IV 3 Phường Hiệp Ninh 1 Bình Minh 2 Ninh Sơn 4 Ninh Thạnh 4 Tân Bình 2 10 Thạnh Tân 20 20 19 Tổng (Nguồn: Phòng TN&MT Thị Tây Ninh) Trong năm 2005 UBND Thị Tây Ninh nhận 20 đơn TCĐĐ thẩm quyền, giải 19 đơn Tồn sang năm 2006 hồ sơ Thời gian này, Thông số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 Bộ TN&MT hướng dẫn thi hành số điều Nghi định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật đất đai có hiệu lực, nên thời hạn giải tranh chấp đất đai ấn định rõ ràng giúp cho q trình giải nhanh chóng Trang 43 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trần Trọng Ngân Bảng II.13: Kết giải TCĐĐ UBND Thị Tây Ninh từ năm 2006 đến năm 2007 Đơn cũ Đơn nhận Đơn Đơn chưa Xã, phường chuyển Tổng đơn giải giải qua Phường I 0 1 Phường II 0 0 Phường III 2 Phường IV 3 Phường Hiệp Ninh 1 Bình Minh 2 Ninh Sơn 2 Ninh Thạnh 1 Tân Bình 1 10 Thạnh Tân 16 17 15 Tổng (Nguồn: Phòng TN&MT Thị Tây Ninh) Năm 2006 có tổng cộng 17 đơn TCĐĐ với đơn tồn từ năm 2005, thời gian có nhiều vụ tranh chấp phức tạp nên Phòng TN&MT chậm tham mưu cho UBND giải 15 trường hợp, tồn trường hợp sang năm 2007 Trang 44 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trần Trọng Ngân Bảng II.14: Kết giải TCĐĐ UBND Thị Tây Ninh từ năm 2007 đến năm 2008 Đơn cũ Đơn nhận Đơn Đơn chưa Xã, phường chuyển Tổng đơn giải giải qua Phường I 0 0 Phường II 0 0 Phường III 0 0 Phường IV 1 2 Phường Hiệp Ninh 1 Bình Minh 0 0 Ninh Sơn 0 0 Ninh Thạnh 1 2 Tân Bình 1 10 Thạnh Tân 0 Tổng (Nguồn: Phòng TN&MT Thị Tây Ninh) Năm 2007 lượng đơn mà UBND Thị nhận giảm đột biến so với năm trước giải đơn tổng số đơn TCĐĐ tồn sang năm 2008 hồ sơ Trang 45 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trần Trọng Ngân Bảng II.15: Kết giải TCĐĐ UBND Thị Tây Ninh từ năm 2008 đến năm 2009 Đơn cũ Đơn nhận Đơn Đơn chưa Xã, phường chuyển Tổng đơn giải giải qua Phường I 0 0 Phường II 2 Phường III 0 0 Phường IV 1 Phường Hiệp Ninh 1 0 Bình Minh 1 Ninh Sơn 3 Ninh Thạnh 0 0 Tân Bình 2 10 Thạnh Tân 0 10 Tổng 1 (Nguồn: Phòng TN&MT Thị Tây Ninh) Trong năm 2007 cơng tác cấp GCNQSDĐ đạt kết cao nên lượng đơn giảm nhiều Bên cạnh đó, cơng tác quản lí sử dụng đất cộng với việc tuyên truyền pháp luật đạt hiệu tốt nguyên nhân làm lượng đơn giảm hẳn năm 2008, năm UBND Thị nhận đơn tranh chấp với đơn tồn từ năm 2007 giải đơn, tồn Trang 46 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trần Trọng Ngân Bảng II.16: Kết giải TCĐĐ UBND Thị Tây Ninh tháng đầu năm 2009 Đơn cũ Đơn nhận Đơn Đơn chưa Xã, phường chuyển Tổng đơn giải giải qua Phường I 0 0 Phường II 0 0 Phường III 1 Phường IV 0 0 Phường Hiệp Ninh 0 0 Bình Minh 0 0 Ninh Sơn 4 Ninh Thạnh 0 0 Tân Bình 0 0 10 Thạnh Tân 0 5 Tổng (Nguồn: Phòng TN&MT Thị Tây Ninh) Trong tháng đầu năm 2009 có tổng cộng hồ sơ tính hồ sơ tồn từ năm 2008 giải dứt điểm, khơng hồ sơ tồn Qua kết giải tranh chấp, ta thấy công tác giải TCĐĐ UBND Thị Tây Ninh đạt kết cao, từ ngày 01/7/2004 đến tháng 6/2009 qua năm lượng hồ sơ tồn ít, có năm 2006 tồn hồ sơ, năm lại hồ sơ tồn 1, có năm hồ sơ giải dứt điểm II.4.2 Công tác giải TCĐĐ lần cuối thuộc thẩm quyền giải UBND tỉnh Tây Ninh trường hợp giải lần đầu UBND Thị Tây Ninh từ 01/7/2004 đến tháng 6/2009 Từ 01/7/2004 đến cuối tháng 6/2009 lượng đơn TCĐĐ mà UBND Thị Tây Ninh giải 66 đơn có 14 đơn tiếp khiếu lên UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu giải lần 2, chiếm 21,21% tổng lượng đơn giải UBND Thị Tây Ninh Kết giải UBND tỉnh Tây Ninh là: có đơn giống định giải TCĐĐ lần UBND Thị Tây Ninh, có đơn khác với định giải TCĐĐ lần UBND Thị Tây Ninh, có đơn có nội dung phức tạp đến kéo dài chưa có phương án giải Trang 47 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trần Trọng Ngân Bảng II.17: Kết giải TCĐĐ lần UBND tỉnh Tây Ninh ĐVT: Đơn Năm QĐ giải Đơn yêu cầu Kết giải TCĐĐ L2 UBND tỉnh Tây Ninh TCĐĐ Lần giải UBND Thị TCĐĐ Lần Giống QĐ Lần Khác QĐ Lần Tây Ninh tháng cuối năm 2004 13 2 2005 19 2006 15 2007 1 2008 1 tháng đầu năm 2009 0 Tổng cộng 66 14 (Nguồn: Phòng VP.HĐND- UBND tỉnh Tây Ninh) Con số 14 đơn không đồng ý với định giải lần đầu UBND Thị xã, chiếm 21,21% số nhức nhối UBND Phòng TN&MT Thị Người dân khơng đồng ý với định giải lần đầu UBND Thị với nhiều lí do: Do người dân với tâm lí “được ăn ngã khơng” nên có số người dù biết định UBND Thị với pháp luật gửi đơn lần lên UBND Tỉnh với ý nghĩ “được được, khơng thơi có đâu mà sợ” Một số người dân có thành kiến với phận nhỏ cán biến chất nên “thà công gửi đơn lên Tỉnh làm cho chắc” người dân tin tưởng vào quan cấp Mặt khác, dù thời hạn giải tranh chấp qui định Thông 01/2005/TT-BTNMT chưa cụ thể nên UBND Thị chậm giải làm lòng tin người dân II.4.3 Vụ TCĐĐ điển hình địa bàn Thị Tây Ninh  Vụ tranh chấp điển hình giữa: + Bà Aaichabi Tám ngụ nhà số C164/1 khu phố 1, phường Thị Tây Ninh + Ông Lâm Văn Hòa ngụ nhà số B253 khu phố 1, phường Thị Tây Ninh  Nguồn gốc diễn biến trình sử dụng giải quyết: Nguồn gốc đất trước năm 1975 ông An.mavoulaaah để lại cho cha bà Aaichabi Tám ông Ahamd (tự Ba Mách) canh tác làm lò gạch đến năm 1959 khơng có sử dụng bỏ hoang Ơng Lâm Văn Hòa có sang nhượng phần đất ơng Hồ Văn Khố vào năm 1987, diện tích 540 m2 sau lấn chiếm thêm số đất giáp ranh sử dụng với diện tích 1.556,10 m2 hai ao có có diện tích: 1009,90 m2 441,70m2 Trang 48 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trần Trọng Ngân Nhưng trình làm việc buổi đối thoại, ông Lâm Văn Hồ cho nguồn gốc đất ơng khai phá mà có, nhiên vào kết xác minh, tài liệu thu thập khu vực đất hình thành phát triển lâu từ thời Pháp thuộc (khoảng năm 1908 ông Trần Văn Ngàn có đơn xin khai khẩn 10 cao đất khu vực này) ơng Lâm Văn Hồ lập luận ơng khai phá vào khoảng năm 1987 khơng có sở vững chắc, bên cạnh nhân chứng qua đối thoại cho biết nghe ông hai Thương giữ đất cho gia đình bà Aaichabi Tám nói lại Nguồn thơng tin nhân chứng cung cấp nguồn gốc đất gia đình bà Aaichabi Tám sở để tham khảo xem xét trình giải Căn chứng địa năm 1970 với diện tích: 1,50 ha, đơn xin xác nhận nguồn gốc đất ruộng ngày 17/5/1994 phần đất gia đình bà Aaichabi Tám cấp giấy diện tích: 15505,80 m2 398,15 m2 mục đích sử dụng đất lúa, đất hoang Nhưng diện tích đất thực tế gia đình bà Aaichabi Tám quản lý nhiều 1,50 ha, theo trình bày bà Aaichabi Tám nguyên nhân vào năm 1959 cha bà hoạt động Cách mạnh bị quyền chế độ cũ phát bắt giam khám Chí Hồ đồng thời tịch thu hết tài sản giấy tờ liên quan đến đất đai, năm 1963 cha bà mất, lẽ năm 1970 anh trai bà làm đơn ngày 31/7/1970 gởi Ty Cải cách Điền địa Tây Ninh khai diện tích 1,50 sợ quyền chế độ cũ tịch thu nên giấu bớt, thực tế tất phần đất gia đình bà có giao cho ơng Hai Thương quản lý sử dụng Căn vào toàn hồ sơ chứng kết thẩm tra, xác minh làm việc với bên, Phòng Tài ngun Mơi trường Thị xét thấy việc bà Aaichabi Tám ngụ C164/1 khu phố 1, phường Thị Tây Ninh khiếu nại ông Lâm Văn Hoà ngụ nhà số B253 khu phố 1, phường có hành vi chiếm dụng phần đất nơng nghiệp có diện tích 2467,70 m2, số 43,48, trích phần 44, tờ đồ số 21 có sở Cụ thể năm 1987 ơng Lâm Văn Hồ sang nhượng phần đất diện tích 540 m2, sử dụng diện tích 3007,70 m2 , tăng 2467,70 m2 không chứng minh giấy tờ nguồn gốc đất đâu mà có Trong q trình làm việc với phòng Tài ngun Môi trường Thị xã, bà Aai chabi Tám tự nguyện rút lại phần nội dung khiếu nại ban đầu đất vườn mà ông Lâm Văn Hoà cất nhà ở, nhằm tạo điều kiện cho ơng Lâm Văn Hồ có chỗ rộng rãi, đồng thời khiếu nại 02 đất ao diện tích: 1.556,10 m2, số 43, 48, tờ đồ số 21 Xét thấy nguyện vọng bà hợp tình, phòng Tài nguyên Môi trường Thị xem xét đến phần đất số 43,48, tờ đồ số 21 mà Từ nêu nên Chủ tịch UBND thị Tây Ninh định vơi nội dung sau: Điều Chấp thuận đơn khiếu nại bà Aaichabi Tám ngụ nhà số C164/1 khu phố 1, phường Thị Tây Ninh Điều Buộc ơng Lâm Văn Hồ phải trả lại phần đất nơng nghiệp có diện tích: 1451,60 m2, thuộc 43, 48, tờ đồ số 21 tọa lạc khu phố 1, phường 2, thị Tây Ninh cho bà Aaichabi Tám ngụ C164/1 khu phố 1, phường - thị Tây Ninh Lý do: chiếm dụng sử dụng đất người khác Trang 49 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trần Trọng Ngân Điều Giao Chủ tịch UBND Phường II, Thị Tây Ninh có trách nhiệm tống đạt Quyết định đến đương sự, tổ chức thi hành Quyết định báo cáo kết UBND thị Tây Ninh Điều Các ơng (bà): Chánh Văn phòng HĐND UBND thị Tây Ninh; Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thị Tây Ninh; Chủ tịch UBND phường thị Tây Ninh, bà Aaichabi Tám ông Lâm Văn Hoà Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./ II.5 Đánh giá chung tình hình TCĐĐ giải TCĐĐ địa bàn Thị Tây Ninh từ 01/7/2004 đến tháng đầu năm 2009 II.5.1 Thuận lợi - Được quan tâm đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND cấp, công tác hòa giải sở quan tâm ngày có hiệu Bên cạnh có phối hợp ngành có liên quan như: Hội nông dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc,… nên cơng tác hòa giải, giải tranh chấp đất đai đảm bảo tính khách quan - Đội ngũ cán làm công tác giải tranh chấp đất đai đào tạo quy - Cơng tác quản lý Nhà nước đất đai thực đồng bước vào ổn định, hồ sơ địa ban đầu phục vụ tốt cho cơng tác giải TCĐĐ - Qua thực tế nhận thấy rằng, ngày việc tìm hiểu pháp luật đất đai nhân dân có tiến so với trước đây, điều chứng tỏ người dân ngày quan tâm đến tiềm giá trị đất đai - Trong khoảng thời gian gần đây, tình trạng người dân khơng am hiểu pháp luật khiếu nại lòng vòng, vượt cấp không quan giải hạn chế đáng kể Sở dĩ nhờ làm tốt công tác tiếp dân nên thắc mắc, kiến nghị, xúc người dân cán tiếp dân giải thích, hướng dẫn tận tình chu đáo II.5.2 Khó khăn - Pháp luật đất đai hành Bộ luật dân có nhiều quy định trùng lắp, chồng chéo, mâu thuẫn dẫn đến nhiều cách hiểu không thống - Các bên tranh chấp cố tình gây rối, vu khống lẫn làm cho vụ việc kéo dài - Việc xác minh thu thập thông tin nhiều khó khăn, độ xác chưa cao người biết rõ nguồn gốc trình sử dụng đất tranh chấp khơng sinh sống chết - Ý thức chấp hành pháp luật hiểu biết pháp luật phận cơng dân hạn chế, nhiều vụ TCĐĐ quan xem xét, giải pháp luật, có lý có tình cơng dân khơng chấp nhận, tiếp tục khiếu nại gay gắt lên UBND tỉnh Tây Ninh, chí có hành vi gây rối - Đối với việc giải tranh chấp đất đai, vấn đề vướng mắc quan điểm giải số dạng tranh chấp đất nội nhân dân cho mượn, cho nhờ, đậu khơng có giấy tờ, đất thân tộc, trước tiến hành giải quyết, cấp ngành thường vào Khoản 4, điều Luật đất đai năm 2003 để giải theo hướng ổn định cho người sử dụng, vấn đề gây tranh cải nhiều nhất, cấp, người hiểu khác Trang 50 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trần Trọng Ngân - Về ý thức chấp hành pháp luật công dân; cấp, ngành làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật sâu rộng cho quần chúng nhân dân, ý thức pháp luật người dân hạn chế, mang nặng nhận thức đất đai sơ hữu rêng tư, nên không chấp nhận việc Nhà nước quản lý giao cho tổ chức cá nhân sử dụng ổn định, nguyên nhân khiếu nại dai dẳng dạng tranh chấp nội nhân dân - Đối với công tác tiếp dân lãnh đạo lúc, nơi chưa thực quan tâm, mang tính hình thức giao khốn cho cán tiếp dân, thực buổi tiếp dân lãnh đạo chưa đầy đủ theo lịch lên, cử cán tiếp thay Khi tiếp dân, số nơi sở chưa giải thích cặn kẽ, tuý tiếp nhận đơn thư khiếu nại - tố cáo, chưa kết hợp công tác tiếp dân với công tác giải đơn khiếu tố, thường dừng lại việc tiếp nhận, xử lý, đạo chuyển đến quan có thẩm quyền, nguyên nhân khiến cho việc giải tranh chấp đất đai gặp nhiều khó khăn người dân dần lòng tin vào cán Nhà nước - Cơng tác kiểm tra, đôn đốc việc giải đơn thư khiếu tố lãnh đạo cấp chưa thường xuyên, việc theo dõi kết giải đơn thư lãnh đạo cấp chuyển đến chưa chặt chẽ dẫn đến số vụ việc giải kéo dài, thiếu xác làm cho cơng dân phải lại nhiều lần - Công tác Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cấp việc thi hành pháp luật khiếu nại – tố cáo có tổ chức thực chưa sâu sắc, nên hiệu chưa cao Thường chì kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, đơn đốc nhắc nhở chấp hành qui định pháp luật, chưa có biện pháp chấn chỉnh, xử lý vi phạm cụ thể - Kết giải TCĐĐ ngày chuẩn xác hơn, song vài vụ việc kết giải có sai sót nội dung văn giải họ, tên, tứ cận, diện tích… làm cho quan chức phải chỉnh sửa, làm giảm hiệu lực định giải quyết, công dân phải lại nhiều lần, gây phiền hà cho nhân dân, tạo rắc rối, phức tạp khó khăn cho quan có thẩm quyền giải - Đối với công dân phần lớn chấp hành thực định giải quyết, số công dân khiếu nại theo nhận thức chủ quan mình, giải pháp luật tiếp tục khiếu nại, gởi đơn nhiều nơi kể vượt cấp, có thái độ gàn cản, chống đối, thách thức, số vụ việc có biểu lôi kéo xúi giục, lấy số đông làm áp lực Nhà nước Những tồn thiếu sót nêu bắt nguồn từ nguyên nhân cụ thể sau: Về khách quan vụ tranh chấp đất đaitính chất phức tạp ngày gia tăng, qui định pháp luật chưa đồng bộ, thường xuyên sửa đổi bổ sung - Đối với công dân nhận thức hiểu biết pháp luật giới hạn, khiếu kiện theo quan điểm chủ quan mình, dẫn tới tưởng thắng thua, danh dự, uy tín - Do tồn hội, quan hệ đất đai, thường ngừơi khiếu kiện khơng có hồ sơ, chứng cụ thể nên trình thụ lý phải nhiều thời gian thẩm tra, xác minh, thu thập hồ sơ để giải - Trong đạo cấp ủy, quyền, lúc, nơi chưa quan tâm mức, ngại va chạm - Công tác tuyên truyền pháp luật có triển khai thực nhiều hình thức chưa sâu rộng đến người dân nên hiểu biết công dân chưa nhiều, Trang 51 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trần Trọng Ngân dẫn đến có thắc mắc phát sinh đơn khiếu tố, khơng hiểu khiếu nại hay sai theo qui định pháp luật Về chủ quan đội ngũ cán làm công tác giải khiếu nại, tố cáo ngành, cấp hạn chế số lượng, trình độ, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao, nhận thức pháp luật chưa đồng đều, có số vụ việc quan điểm giải ngành, cấp có liên quan chưa có thống cao nên phải họp hội xem xét lại nhiều lần, kéo dài thời gian mà quan có thẩm quyền chưa ban hành định theo luật định - Do trình độ nghiệp vụ số cán hạn chế nên phương pháp, biện pháp xem xét số vụ việc chưa tốt, thu thập hồ sơ, tài liệu không đầy đủ dẫn đến kết luận chưa xác sai sót khác nói - Cũng có số trường hợp xử lý cán có biểu chưa khách quan mà theo nhận định, suy diễn theo chủ quan mình, làm cho việc phức tạp II.6 Một số giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu công tác GQTCĐĐ địa bàn Thị Tây Ninh Để hạn chế tới mức thấp phát triển tượng tranh chấp đất đai đồng thời để tiến hành giải tranh chấp đất đai đạt hiệu cao cần phải có giải pháp thích hợp Mọi giải pháp phải nhằm khắc phục nguyên nhân dẫn đến tranh chấp đất đai khắc phục vướng mắc khó khăn giải tranh chấp đất đai - Cần có hình thức xử phạt thích đáng trường hợp cố tình gây rối, vu khống, bịa thêm chứng giả gây khó khăn q trình giải TCĐĐ - Dựa kết thống kê, kiểm kê đất đai để nắm quỹ đất, xác định loại đất, nắm rõ trạng sử dụng đất địa bàn chuyển biến đất đai để làm sở giải vụ tranh chấp - Căn tình hình khiếu nại tố cáo giải khiếu nại tố cáo công dân cho thấy địa phương nào, cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, xác định trách nhiệm tầm quan trọng công tác tiếp dân, quan tâm đến công tác này, có biện pháp lãnh đạo, đạo kịp thời, tăng cường kiểm tra đơn đốc tình hình tranh chấp giải tranh chấp đất đai địa phương chuyển biến cách tích cực, hạn chế vụ việc phức tạp, khiếu nại đông người phát sinh thành điểm nóng - Về cơng tác hòa giải, cấp ngành nhận thức tầm quan trọng cơng tác hòa giải sở, làm tốt cơng tác góp phần tích cực đến đời sống hội, tiết kiệm thời gian, tiền bạc Nhà nước công dân, góp phần ổn định tình hình trị trật tự hội địa phương, Thủ trưởng quan đơn vị quan tâm, làm tốt công tác phối hợp với đoàn thể, tổ chức trị hội nhân dân, tham gia hòa giải sở địa phương có tỷ lệ vụ việc hòa giải thành cao - Xây dựng đội ngũ cán làm công tác tiếp dân có tinh thần trách nhiệm cao nghệp vụ chuyên môn giỏi Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, trị cho cán làm cơng tác hòa giải, nâng cao chất lượng hòa giải sở, góp phần ổn định tình hình trị trật tự hội địa phương Đồng thời có sách đãi ngộ phù hợp với điều kiện đặc thù công tác - Thủ trưởng cấp, ngành phải xác định công tác giải tranh chấp đất đai nhiệm vụ trị thường xuyên vừa cấp bách vừa lâu dài, phải thực Trang 52 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trần Trọng Ngân đầy đủ trách nhiệm việc tiếp dân giải khiếu nại công dân Nắm tình hình khiếu nại tố cáo cơng dân địa bàn quản lý, kịp thời giải khiếu nại, tố cáo phát sinh, đặc biệt vụ việc khiếu nại đơng người, có khả phát sinh thành vụ việc phức tạp hay điểm nóng - Tăng cường cơng tác kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng cấp việc giải khiếu nại cơng dân, trình tự, thủ tục nội dung, kịp thời chấn chỉnh thiếu sót tồn nhằm nâng cao hiệu công tác giải khiếu nại - Phải nâng cao hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng đến toàn nhân dân Để đảm bảo người dân hiểu “sống làm việc theo pháp luật” Việc mang lại nhiều lợi ích công tác giải tranh chấp đất đai: + Hạn chế tranh chấp đất đai phát sinh + Hiểu biết luật người dân dễ dàng chấp nhận định giải quan có thẩm quyền, tránh tình trạng kháng cáo, khiếu kiện vượt cấp gây lãng phí thời gian, tiền cho giải không định hồn tồn xác + Hiểu pháp luật giúp người dân phát thiếu sót, tượng tiêu cực q trình giải tranh chấp đất đai, từ có sở khiếu lại đến quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo cho việc giải xác Qua phân tích ta thấy ý thức pháp luật người dân tác động không nhỏ đến hiệu hoạt động giải tranh chấp đất đai quan có thẩm quyền Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực từ ngày 01/7/04 loạt nghị định phủ lĩnh vực đất đai gần ban hành (NĐ181, NĐ182, NĐ188, NĐ197, NĐ198…) Vì cần thiết phải đẩy mạnh việc phổ biến tuyên truyền văn pháp luật thơng qua nhiều hình thức khác nhau: Qua phương tiện thông tin đại chúng sách, báo, đài, tạp chí, truyền hình, mạng internet; xây dựng tủ sách pháp luật tất xã, phường, thị trấn đặc biệt vùng sâu, vùng xa; tuyên truyền pháp luật thông qua họp tổ dân phố; tổ chức thương xuyên thi tìm hiểu pháp luật, đố vui pháp luật ấp, xã, phường, thị trấn… Về đội ngũ cán chuyên viên tham gia công tác giải tranh chấp: - Trong hoạt động giải tranh chấp đất đai có khơng định bị sửa, bị hủy do: trình độ lực cán thấp, số cán thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tu dưỡng đạo đức, có biểu tiêu cực… Để khắc phục tình trạng này, cần phải: + Thường xuyên trao dồi nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cán + Tổ chức lớp tập huấn văn pháp luật ban hành (Luật đất đai năm2003, Nghị định lĩnh vực đất đai) để họ kịp thời nắm bắt, hiểu vận dụng pháp luật cách thống việc giải tranh chấp đất đai + Thường xuyên tổ chức họp, hội nghị, buổi tọa đàm để chuyên viên nêu khó khăn vướng mắc trình giải tranh chấp đất đai, bàn bạc thảo luận đưa phương án giải tối ưu + Thường xuyên mở lớp học tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa MácLêNin Trang 53 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trần Trọng Ngân + Đổi làm tốt công tác tuyển dụng cán có trình độ giỏi chun mơn, vững trị Những người có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng tránh tình trạng tiêu cực, cục nhận em gia đình, người quen biết - Về trách nhiệm cán bộ: Những cán khơng hồn thành tốt nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm cụ thể Đối với trường hợp vi phạm pháp luật có hành vi tham nhũng, nhận hối lộ kiên loại khỏi máy quyền Những cán có dấu hiệu khơng trung thực yêu cầu họ giải trình việc thực nhiệm vụ Nếu họ không bảo vệ việc làm phải bị ghi vào sổ theo dõi - Trường hợp có dấu hiệu cố ý làm sai lệch hồ sơ dẫn đến kết xử lý sai phải bị xử lí kỷ luật Đối với nơi ban hành Quyết định giải bị hủy nhiều lãnh đạo quan phải chịu trách nhiệm mặt quản lí - Việc kiểm tra, giám sát + Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát UBND cấp UBND cấp dưới, kịp thời phát sai phạm có biện pháp xử lí phù hợp + Cơng khai quy định pháp lệnh cán công chức việc không làm cán đồng thời tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát hoạt động quan nhà nước việc làm cán nhằm hạn chế sách nhiễu, hành vi tiêu cực - Đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ: tạo sở pháp lí cho việc quản lí chặt chẽ đất đai Trang 54 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trần Trọng Ngân KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ -  KẾT LUẬN - Công tác quản lý Nhà nước đất đai UBND Thị quan tâm đạo quan chuyên môn thực theo qui định pháp luật - Hiện trạng sử dụng đất năm 2008 có 10.951,99 đất nơng nghiệp, chiếm 78,22% diện tích tự nhiên, 3.045,16 đất phi nơng nghiệp chiếm 21,75% diện tích tự nhiên, 4,24 đất chưa sử dụng chiếm 0,03% diện tích tự nhiên - Qui trình giải tranh chấp đất đai địa bàn Thị Tây Ninh thực theo Nghị định 181/2004/NĐ-CP ban hành ngày 29/10/2004 Thủ Tướng Chính Phủ thi hành luật đất đai, Thơng 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 hướng dẫn giải TCĐĐ trường hợp không thuộc thẩm quyền giải tòa án nhân dân - Từ ngày 01/7/2004 đến tháng 6/2009 địa bàn Thị nhận 182 đơn tranh chấp đất đai với 66 đơn thuộc thẩm quyền giải UBND Thị Công tác giải tranh chấp đất đai quan tâm giải dứt điểm, lượng đơn tồn qua năm không đáng kể, nguyên nhân tồn vụ việc có tính chất phức tạp, bên đương cung cấp thông tin không che giấu thông tin nên gây khó khăn cho phòng Tài ngun Mơi trường Thị q trình xác minh để làm sở tham mưu cho UBND Thị Tính đến tháng năm 2009 phòng Tài ngun Mơi trường Thị tham mưu cho UBND Thị giải dứt điểm vụ tranh chấp đất đai địa bàn - Lượng đơn yêu cầu giải lần gửi UBND tỉnh Tây Ninh từ ngày 01/7/2004 đến tháng 6/2009 trường hợp giải lần đầu Thị Tây Ninh 14 tổng số 66 đơn UBND Thị giải chiếm 21,21% Trong tổng số 14 đơn gửi UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu giải lần có trường hợp kết giải lần có nội dung trùng với kết giải lần UBND Thị Tây Ninh, trường hợp có kết giải khác với kết giải lần UBND Thị xã, trường hợp chưa giải - Tranh chấp đất đai phức tạp để giải tốt tranh chấp đất đai lại phức tạp khó khăn Trên sở quy định pháp luật giải tranh chấp đất đai, với đề tài “TÌNH HÌNH TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TÂY NINH TỈNH TÂY NINH TỪ 01/7/2004 ĐẾN THÁNG 6/2009” vào nghiên cứu, tìm hiểu cơng tác giải tranh chấp đất đai địa bàn Thị tây Ninh thấy việc giải loại tranh chấp thời gian qua địa phương đạt hiệu định gặp khơng khó khăn, vướng mắc, thiếu sót tranh chấp đất đai ngày đa dạng phức tạp gây nên tình trạng q tải; có tranh chấp phức tạp để điều tra, xác minh nguồn gốc đất vấn đề khó khăn; có tranh chấp vận dụng quy định pháp luật cách cứng nhắc lại không phù hợp với thực tiễn sống… Vậy để nâng cao hiệu giải tranh chấp đất đai vấn đề mà Nhà Nước hội quan tâm Với kiến thức hạn chế mình, tơi đưa số kiến nghị góp phần hòan thiện cơng tác giải tranh chấp đất đai địa bàn Thị Trang 55 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trần Trọng Ngân  KIẾN NGHỊ Qua kết nghiên cứu tình hình TCĐĐ giải TCĐĐ địa bàn Thị Tây Ninh tơi có kiến nghị sau: - Tập trung giải kịp thời, xác vụ TCĐĐ từ sở, tăng cường đối thoại với công dân - Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, đạo, kiểm tra cấp ủy Đảng, thủ trưởng cấp, ngành công tác giải tranh chấp đất đai - Kiên không nhận đơn khiếu nại cơng dân có định cuối mà khơng chứng minh việc khiếu nại có tình tiết định giải có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xử lý trường hợp lợi dụng quyền dân chủ, quyền khiếu nại để khiếu tố sai thật, khen thưởng kịp thời đơn vị, cá nhân có thành tích việc tiếp dân giải khiếu nại công dân, kiểm điểm, xử lý cán bộ, đảng viên tham mưu giải khơng pháp luật - Cần có văn luật hệ thống sách đất đai thời kì Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, Cộng hòa hội Chủ nghĩa Việt Nam kèm với sách giấy tờ để UBND có sở xác định loại việc có thuộc thẩm quyền giải khơng; đồng thời thuận lợi việc giải tranh chấp đòi lại đất cũ Trang 56 Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trần Trọng Ngân TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật đất đai năm 2003 Quốc Hội khóa XI thơng qua ngày 20/11/2003 có hiệu lực ngày 01/07/2004 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ban hành ngày 29/10/2004 Thủ Tướng Chính Phủ thi hành luật đất đai Thông 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 hướng dẫn giải TCĐĐ trường hợp không thuộc thẩm quyền giải tòa án nhân dân Giáo trình Thanh tra địa – KS Nguyễn Ngọc Ánh – ĐH Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Giáo trình Quản lý hành Nhà nước đất đai – KS Lê Mộng Triết - ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Bài giảng Pháp luật đất đai – KS,CN Dương Thị Tuyết Hà - ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Trang 57 ... tranh chấp ranh mương  Đối tượng tranh chấp đất đai: Tranh chấp đất đai cá nhân với cá nhân Tranh chấp đất đai hộ gia đình với Tranh chấp đất đai tổ chức với hộ gia đình, cá nhân ngược lại Tranh... đất đai trở nên vơ q giá, người lại tranh giành với quyền quản lý sử dụng phần đất nên xảy tình trạng tranh tranh chấp  Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất: Tranh chấp thường xảy người có quyền... hình tranh chấp đất đai hiệu giải tranh chấp đất đai Đồng thời đề tài nêu lên nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, dạng tranh chấp điển hình, hướng giải rút khó khăn vướng mắc, cơng tác giải tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂY NINH TỈNH TÂY NINH TỪ 0172004 ĐẾN THÁNG 62009, TÌNH HÌNH TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂY NINH TỈNH TÂY NINH TỪ 0172004 ĐẾN THÁNG 62009

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay