ỨNG DỤNG ARCVIEW GIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN PHÖÔØNG 3 THỊ XÃ TÂY NINH TỈNH TÂY NINH

49 4 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 19:58

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG ARCVIEW GIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƠNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THỊ TÂY NINH TỈNH TÂY NINH GVHD: TS NGUYỄN VĂN TÂN Sinh viên thực hiện: THÁI VÕ NGỌC THANH Mã số sinh viên: 04135146 Lớp: DH05TB Ngành: Quản Lý Thò Trường Bất Động Sản Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2009     TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN Sinh viên thực hiện: THÁI VÕ NGỌC THANH ỨNG DỤNG ARCVIEW GIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THỊ TÂY NINH TỈNH TÂY NINH Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Tân - Tp HCM ngày 15 tháng năm 2009 -     Lời cảm ơn Để hoàn thành Báo cáo tốt nghiệp này, trước hết cho gởi đến Cha mẹ lời ghi ơn chân thành sâu sắc nhất, cha mẹ hết lòng ni dưỡng, dạy dỗ trưởng thành ngày với tất yêu thương Xin cảm ơn người thân gia đình thương yêu, giúp đỡ động viên học tập Xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Q thầy Khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản tận tình dạy bảo, truyền đạt cho em kiến thức, bào học quý báu suốt trình học tập trường để nhờ em vận dụng cách thiết thực, hiệu vào Báo cáo tốt nghiệp cơng việc sau Xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đến dạy tận tình thầy Nguyễn Văn Tân hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành Báo cáo tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn quan tâm giúp đỡ chú, anh cán Trung Tâm Thông Tin Đất Đai thuộc Sở Tài Ngun – Mơi Trường tỉnh Tây Ninh, Phòng Tài Ngun – Mơi Trường Thị Tây Ninh, Phòng Quản Lý Đô Thị Thị Tây Ninh, cán địa phường thị Tây Ninh tạo điều kiện thuận lợi để em thu thập số liệu trình thực đề tài Xin gởi lời cảm ơn đến tất bạn sinh viên lớp Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản Khóa 31 nhiệt tình giúp đỡ, động viên tơi hoàn thành đề tài Một lần xin chân thành cảm ơn Sinh viên Thái Võ Ngọc Thanh     Tóm tắt Sinh viên thực hiện: Thái Võ Ngọc Thanh, Khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “Ứng dụng ArcView GIS xây dựng hệ thống thông tin bất động sản địa bàn phường 3, thị Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh” Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Tân, Trưởng Khoa, Khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Hiện nay, hệ thống thơng tin thị trường bất động sản nước ta khơng đầy đủ, thiếu minh bạch khó tiếp cận Thị trường bất động sản nước ta ngày phát triển theo phát triển kinh tế - hội, giao dịch thị trường phổ biến giao dịch khơng thức Hệ thống thơng tin có vai trò đặc biệt quan trọng hoạt động thị trường bất động sản Việc tiếp cận với thông tin đầy đủ bất động sản cần thiết để đảm bảo an toàn cho bên tham gia giao dịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý Nhà Nước Do đó, việc xây dựng hệ thống thông tin bất động sản cần thiết để Nhà Nước quản lý phát triển thị trường bất động sản cách tốt Trước thực trạng đó, đề tài “Ứng dụng ArcViewGIS xây dựng hệ thống thông tin bất động sàn địa bàn phường 3, thị Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh” với nội dung như: Xác định thơng tin hệ thống thông tin bất động sản nhà đất thiết kế sở liệu, Xây dựng hệ thống thông tin bất động sản nhà đất, Quản lý hệ thống thông tin bất động sản nhà đất, Đánh giá khả sử dụng phần mềm ArcView vào xây dựng hệ thống thông tin bất động sản Những nội dung thực nhằm ứng dụng phần mềm ArcView vào xây dựng hệ thống thông tin bất động sản nhà đất góp phần nâng cao hiệu việc quản lý phát triển thị trường bất động sản, lĩnh vực cụ thể quản lý đất đai, quản lý xây dựng nhà ở, định giá bất động sản nhà môi giới giao dịch nhà Đề tài thực sở thu thập, đánh giá nguồn tư liệu, số liệu, đồ sẳn có Phòng Tài Ngun Mơi Trường Thị Xã, Phòng Địa Chính phường Các phương pháp sử dụng như: phương pháp thu thập, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp chuyên gia Trong đó, chủ yếu việc sử dụng phần mềm hãng ESRI ArcView đề xây dựng hệ thống thông tin, công cụ dùng để chồng xếp, phân tách lớp, phân tích, hiển thị liệu khơng gian thuộc tính Với nội dung đề ra, kết đề tài xây dựng sở liệu đồ thông tin cần thiết (thông tin đất, thông tin nhà ở, thông tin quy hoạch) cho việc quản lý Nhà Nước đất đai bất động sản Qua đó, việc áp dụng cơng nghệ thơng tin mà cụ thể chương trình ArcView GIS vào cơng tác quản lý Nhà Nước đất đai bất động sản mang lại nhiều lợi ích, cụ thể là: nhanh chóng kiểm tra, dễ dàng cập nhật, quản lý nhiều thông tin lúc, giảm số lượng giấy tờ lưu trữ, công khai, minh bạch cho người Tuy nhiên, bất cập chất lượng thông tin chưa đầy đủ, chưa đủ điều kiện thẩm tra cách xác tồn diện nhiều ngun nhân khách quan lẫn chủ quan     Mục lục ĐẶT VẤN ĐỀ 1  PHẦN I: TỔNG QUAN 3  I.1 Cơ sở lý luận vấn đề: .3  I.1.1 Cơ sở khoa học: .3  I.1.2 Cơ sở pháp lý .14  I.2 Khái quát địa bàn nghiên cứu 14  I.2.1 Điều kiện tự nhiên – Tài nguyên thiên nhiên 14  I.2.2 Điều kiện kinh tế - hội 16  I.2.4 Tình hình quản lý Nhà Nước đất đai 17  I.2.5 Giới thiệu khái quát phần mềm ARCVIEW 17  I.3 Nội dung phương pháp quy trình thực .19  I.3.1 Nội dung nghiên cứu .19  I.3.2 Phương tiện phương pháp nghiên cứu: 20  I.3.3 Quy trình thực hiện: 21  Phần II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .22  II.1 Xác định thông tin hệ thống thông tin thiết kế sở liệu .22  II.1.1 Xác định thông tin hệ thống thông tin bất động sản nhà đất: 22  II.1.2 Thiết kế sở liệu 23  II.2 Xây dựng hệ thống thông tin bất động sản nhà đất 24  II.2.1 Đánh giá nguồn liệu thu thập .24  II.2.2 Dữ liệu không gian .26  II.2.3 Dữ liệu thuộc tính 27  II.2.4 Liên kết bảng thuộc tính mặc định đồ với bảng liệu thông tin khác cập nhật 29  II.3 Quản lý hệ thống thông tin bất động sản nhà đất .29  II.3.1 Ghi liệu 29  II.3.2 Truy vấn liệu 30  II.3.3 Cập nhật liệu 33  II.4 Đánh giá khả sử dụng sở liệu hệ thống thông tin bất động sản 36      II.4.1 Trong công tác quản lý Nhà Nước đất đai bất động sản, quy hoạch xây dựng nhà 36  II.4.2 Trong định giá bất động sản nhà môi giới giao dịch nhà 37  II.4.3 Đánh giá việc ứng dụng phần mềm ArcView xây dựng hệ thống thông tin bất động sản 40  Phần III: KẾT LUẬN 41  Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Thái Võ Ngọc Thanh   ĐẶT VẤN ĐỀ Sự đời, hình thành phát triển thị trường bất động sảnđóng góp quan trọng phát triển kinh tế - hội nước ta thời gian vừa qua Tuy giai đoạn đầu thị trường bất động sản góp phần huy động nguồn vốn nhàn rỗi hội cho đầu tư phát triển, tăng nguồn vốn cho ngân sách Nhà Nước từ nội kinh tế quốc dân, hỗ trợ cho ngành kinh tế khác phát triển Ngày nay, hoạt động thị trường bất động sản ngày trở nên sôi động diễn biến phức tạp, gây khó khăn, trở ngại cho cơng tác quản lý, đầu tư phát triển, chuyển đổi cấu kinh tế, thực Hiện Đại Hóa – Cơng Nghiệp Hóa đất nước Do đó, cần tăng cường cơng tác quản lý Nhà Nước trình phát triển thị trường bất động sản hệ thống thị trường kinh tế quốc dân Thị trường bất động sản có hoạt động phong phú, thực tế, thị trường bất động sản thị trườn khơng hồn hảo Một ngun nhân thong tin bất động sản khơng hồn hảo Tính khơng cơng khai thị trường làm cho thơng tin giá khó thu thập, độ tin cậy kém, tạo tính khơng hiệu thơng tin thị trường Việc hình thành hệ thống thông tin thường xuyên thị trường bất động sản cho phép thị trường hoạt động thơng thống, giảm chi phí giao dịch, tăng hiệu hoạt động thị trường giảm nguy đầu mức vào thị trường bất động sản Đứng trước thực trạng đó, với ưu phát triễn vượt bậc cơng nghệ tin học q trình Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước ngày nay, nội dung tin học hóa ln mang tính thiết yếu Công nghệ tin học vừa động lực cho phát triển kinh tế vừa bước ngoặc đổi hệ thống quản lý vừa nâng cao dân trí để có cộng đồng văn minh Cơng nghệ tin học thâm nhập vào trình quản lý, sản xuất, ngành dịch vụ khác trở nên phổ biến q trình phát triển Trong đất đai bất động sản đối tượng có mối quan hệ với hầu hết yếu tố kinh tế, trị, hội, cần quản lý chi tiết thơng tin đến bất động sản Chính cần ứng dụng công nghệ tin học, đưa hệ thống thông tin bất động sản vào công tác quản lý phát triển thị trường bất động sản nhằm nâng cao hiệu việc quản lý Nhà Nước bất động sản đồng thời cung cấp thông tin để đáp ứng nhu cầu cấp thiết thông tin cho giao dịch thị trường bất động sản góp phần phát triển thị trường bất động sản nước ta Từ ưu tin học nhu cần thiết thông tin bất động sản quản lý phát triển thị trường bất động sản, thực đề tài “Ứng dụng ArcView GIS xây dựng hệ thống thông tin bất động sản địa bàn phường thị Tây Ninh tỉnh Tây Ninh” Việc ứng dụng công nghệ tin học vào xây dựng hệ thống thơng tin bất động sản có ý nghĩa thực tiễn việc góp phần nâng cao hiệu việc quản lý Nhà Nước bất động sản, đồng thời thúc đẩy giao dịch bất động sản diễn nhanh chóng, khắc phục tình trạng thiếu thơng tin bất động sản q trình mua bán, chấp, cho thuê… thị trường bất động sản Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Xây dựng hệ thống thông tin bất động sản phục vụ công tác quản lý phất triển thị trường bất động sản lĩnh vực, cụ thể quản lý đất đai, quản lý xây Trang 1      Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Thái Võ Ngọc Thanh   dựng nhà ở, định giá bất động sản nhà môi giới giao dịch nhà sở thu thập đánh giá hợp lý nguồn tư liệu có sẵn phường Tiến hành đánh giá khả ứng dụng tin học công tác xây dựng quản lý hệ thống thông tin bất động sản Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu đề tài tiêu thông tin xây dựng hệ thống thông tin bất động sản: + Thông tin đất + Thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất + Thông tin nhà kết cấu nhà - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: đề tài thực địa bàn phường thị Tây Ninh tỉnh Tây Ninh + Phạm vi thời gian: đề tài thực từ ngày 15/3/2009 đến 15/7/2009 + Phạm vi nội dung: nội dung nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu đơn vị thông tin bất động sản nhà đất phục vụ quản lý thị trường bất động sản lĩnh vực cụ thể quản lý đất đai, quản lý xây dựng nhà ở, định giá bất động sản nhà môi giới giao dịch nhà có ứng dụng cơng nghệ tin học để quản lý hệ thống thông tin Trang 2      Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Thái Võ Ngọc Thanh   PHẦN I TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận vấn đề: I.1.1 Cơ sở khoa học: I.1.1.1 Khái niệm chung hệ thống thông tin địa lý: a Định nghĩa chung: Hệ thống thông tin địaGIS (Geographic Information System) hệ thống bao gồm phần mềm, phần cứng máy tính sở liệu đủ lớn, có khả thu thập, cập nhật, quản lý, phân tích, trình bày liệu địa lý phục vụ giải rộng lớn tốn ứng dụng có liên quan tới vị trí địa lý bề mặt Trái Đất b Các thành phần hệ thống thông tin địa lý: Một hệ thống thông tin địa lý gồm thành phần với chức rõ ràng Đó là: + Phần cứng: Tối thiểu phải có máy vi tính, bàn số hóa, máy chụp, máy in, máy vẽ nhiều máy chuyên dùng khác - Bàn số hóa: dụng cụ nhập liệu từ đồ giấy, chuyển thông tin từ giấy sang dạng số (dạng vector) lưu trữ máy tính - Máy vẽ, máy in: thiết bị chuyển liệu hiển thị hình hay tính tốn lên giấy - Máy quét ảnh: thiết bị dùng để chuyển thông tin từ giấy (từ đồ quét) hay ảnh từ công nghệ khác ảnh hàng không, viễn thám sang dạng số (dạng raster) lưu trữ máy tính - Máy vi tính: mơi trường ứng dụng cho phần mềm chuyên dụng lĩnh vực nghiên cứu công nghệ GIS, lưu trữ thông tin - Ngồi ra, có dụng cụ chun dùng khác máy đo trắc địa, thiết bị định vị toàn cầu + Phần mềm: Các thành phần phần mềm bao gồm nhóm chức bản: - Nhóm chức nhập hiệu chỉnh liệu - Nhóm chức lưu trữ quản lý sở liệu (hay gọi điều hành liệu) - Nhóm chức chuyển đổi liệu - In ấn trình bày liệu - Đối thoại với người sử dụng Trang 3      Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Thái Võ Ngọc Thanh   + Vấn đề tổ chức (bao gồm: sở liệu, người quy trình) Ở đây, yếu tố người quan trọng Ngoài ra, để khai thác hiệu hệ thống thông tin địa lý yếu tố quan trọng khác tố chức Một hệ thống thơng tin địa lý phát huy hiệu khi: - Có lựa chọn cơng nghệ (phần mềm, vật tư) - Có đủ sở liệu (dữ liệu địa lý) - Việc tổ chức khai thác phù hợp (nhân sự, tổ chức thực hiện) c Các chức hệ thống thông tin địa lý: Một hệ thống thông tin địa lý gồm có chức bản: - Nhập liệu: liệu phải chuyển đổi định dạng thành dạng thích hợp cho việc sử dụng GIS - Quản lý liệu: bao gồm chức cần thiết cho việc lưu trữ truy cập lại liệu từ sở liệu - Phân tích liệu: chức thao tác phân tích liệu yếu tố định thơng tinGIS đưa ra, làm biến đổi cách thức tổ chức cơng việc - Hiển thị liệu: tùy theo yêu cầu cụ thể mà liệu xuất khác nhiều chất lượng độ xác d Một số khái niệm khác: - Khái niệm hệ thống: Hệ thống thuật ngữ dùng để đồ vật (things), tình trạng (conditions), phương thức (methods) Chẳng hạn hệ thống tốn, hệ thống truyền thơng, hệ thống giao thông Hệ thống tập hợp đối tượng, thành phần có quan hệ với nhau, tương tác với theo nguyên tắc, chế tồn thể thống Trong hệ thống, thành phần có chức khác nhau, kết hợp lại, chúng có chức đặc biệt - Mối quan hệ hệ thống: Phân cách phân cách với mơi trường bên ngồi Một hệ thống nhập đối tượng từ bên ngồi vào, biến đổi chúng kết xuất chúng mơi trường bên ngồi, biến đổi chúng kết xuất mơi trường bên ngồi Bao hàm nhau: hệ thống phận hay chứa hệ thống Giao nhau: thành phần hệ thống thành phần hệ thống khác Chẳng hạn, sơng ngòi vừa đối tượng hệ thống địa lý vừa thành phần hệ thống giao thong Có thể ảnh hưởng lại lẫn Trang 4      Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Thái Võ Ngọc Thanh   II.2.4 Liên kết bảng thuộc tính mặc định đồ với bảng liệu thông tin khác cập nhật Từ bước thu thập số liệu trên, đề tài tiến hành chỉnh sửa định dạng, điều chỉnh mẫu số liệu, tạo thành file dạng *.dpf chứa tất thơng tin đất tài sản gắn liền đất Để liên kết bảng thuộc tính liệu cấp giấy phép xây dựng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lưu file liệu dạng *.dbf ArcView cung cấp chức GeoProcessing Wizard / Assign data by location II.3 Quản lý hệ thống thông tin bất động sản nhà đất II.3.1 Ghi liệu a Bảng thuộc tính ArcView: Từ hệ thống đồ số sổ địa chính, tài liệu liên quan thông tin nhà đất phường Thị Xã, tiến hành chuyển liệu vào quản lý bảng (Table) ArcView Dữ liệu thuộc tính tiến hành nhập vào ArcView cách: - Trong cửa sổ Project, kích chọn Table, sau chọn New Xuất hộp thoại New Table - Đặt tên cho bảng thuộc tính cần nhập ổ đĩa cần lưu - Để nhập liệu vào bảng, Vào Menu Edit, chọn Add Field, hộp thoại Field Trang 29      Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Thái Võ Ngọc Thanh   Definition xuất hiện, nhập vào tên trường (Name), loại liệu (Type), độ rộng trường (Width) - Lặp lại thao tác tương tự muốn nhập thêm trường thuộc tính khác vào bảng - Sau vào menu Edit, chọn Add Record, để tạo mẫu tin cho thuộc tính - Lặp lại thao tác muốn thêm vào nhiều mẫu tin cho bảng thuộc tính kích vào trống để nhập liệu vào - Dùng công cụ Edit - Sau nhập xong liệu, vào menu Table, chọn Stop Editing, chọn Yes để lưu liệu vửa nhập b Dữ liệu nhập từ Excel: Dữ liệu thông tin bất động sản thu thập từ nhiều nguồn khác - Từ hệ thống sổ sách như: + Sổ địa + Sổ cấp giấy chứng nhận + Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Từ thông tin điều tra thực tế điều tra giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, nhà Các thông tin sau thu thập nhập xử lý Excel Để liên kết với thơng tin thuộc tính ArcView, lưu dạng *.dbf II.3.2 Truy vấn liệu Có nhiều cách để truy vấn liệu khơng gian thuộc tính, cách đơn giản xem trực tiếp đồ ArcView cung cấp công cụ Identify sử dụng để xem thông tin đất Trang 30      Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Thái Võ Ngọc Thanh   Từ đồ, thơng tin thuộc tính đất diện tích địa chỉ, chủ sử dụng… hay thông tin khác bất động sản thông tin quy hoạch sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giá chuyển nhượng… cách xác nhanh chóng II.3.2.1 Tìm kiếm đối tượng riêng lẻ: Để tìm đối tượng riêng lẻ chủ đề kích hoạt, ArcView cung Việc tìm kiếm thực với trường cấp cơng cụ Find có kiểu liệu String Ở đây, ứng dụng chức để tìm kiếm tên chủ sử dụng đất II.3.2.2 Tìm kiếm đối tượng cách xếp thuộc tính: Sử dụng chức Sort xếp giá trị bảng thuộc tính đối tượng khơng gian theo thứ tự tăng dần Sort Ascending hay xếp theo thứ tự giảm dần Sort Descending Chức sử dụng để tìm kiếm đối tượng đồ có giá trị cao thấp cho thuộc tính riêng lẽ II.3.2.3 Tìm kiếm đối tượng cách xây dựng biểu thức truy vấn: Việc xây dựng biểu thức truy vấn cách hữu hiệu để chọn lựa đối tượng biểu thức truy vấn dùng nhiều thuộc tính, phép tốn tính tốn Một biểu thức truy vấn thơng thường kết hợp nội dung: - Trường thuộc tính chứa giá trị cần tìm Trang 31      Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Thái Võ Ngọc Thanh   - Toán tử lựa chọn - Giá trị thuộc tính Kích chọn chủ đề chứa đối tượng cần tìm Kích vào Query builder , xuất hộp thoại Kích chọn New Set Sau vào Open Theme Table, đối tượng cần tìm có màu vàng II.3.2.4 Tìm kiếm đối tượng gần đối tượng khác: - Tìm đối tượng khoảng cách định so với điểm - Tìm đối tượng khoảng cách định so với đối tượng chủ đề (Theme) khác - Tìm đối tượng gần kề đối tượng khác - Tìm đối tượng bên đối tượng khác - Tìm đối tượng phân cắt đối tượng khác Trang 32      Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Thái Võ Ngọc Thanh   II.3.3 Cập nhật liệu Đối với đất đai, xảy trường hợp biến động thông tin sau: - Khi người sử dụng đất thực quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; chấp, bảo lãnh, góp vốn quyền sử dụng đất; xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; xóa đăng ký chấp, bảo lãnh, góp vốn quyền sử dụng đất - Người sử dụng đất nhận quyền từ chia tách quyền sử dụng đất chung hộ gia đình nhóm người sử dụng chung đất - Theo thỏa thuận xử lý nợ hợp đồng chấp, bảo lãnh - Theo kết hòa giải thành tranh chấp đất đai Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cơng nhận - Theo định hành giải khiếu nại, tố cáo đất đai Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền - Theo án, định Tòa án nhân dân; định quan thi hành án; theo văn công nhận kết đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật - Nhà nước thu hồi đất, trưng dụng đất - Thửa đất bị sạt lở tự nhiên - Tách thửa, hợp yêu cầu quản lý nhu cầu người sử dụng đất - Người sử dụng đất đổi tên, xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, xin cấp đổi bị hư hỏng - Thửa đất thay đổi mã, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất, chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất sang giao đất có thu tiền Có sai sót nhầm lẫn nội dung thơng tin ghi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Có thay đổi giá đất đất Các thơng tin nhà biến động trình mua bán nhà ở, thay đổi giá nhà Với biến động đất, tiến hành chỉnh lý đồ ArcView cung cấp chức năng: Tạo đối tượng không gian dạng điểm Tạo đối tượng không gian dạng vùng , , Các công cụ tạo đối tượng không gian dạng vùng Công cụ phân cắt vùng không gian, chức sử dụng trường hợp để chia cắt Tạo vùng có chung đường biên với vùng sẵn có + Hợp vùng: muốn nhập vùng khác thành vùng Vào Menu Edit, chọn chức Union Features Chức sử dụng trường hợp nhập đất riêng lẽ thành Trang 33      Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Thái Võ Ngọc Thanh   + Tạo vùng trống nhỏ bên vùng lớn: Vào Menu Edit, chọn chức Combine Features Chức sử dụng trường hợp đất phát sinh nằm đất khác + Hủy bỏ phần giao hai vùng: Sử dụng chức Subtract Features Chức sử dụng trường hợp để trừ phần vi phạm lộ giới + Giữ lại phần giao bỏ phần không giao vùng: Vào Edit, chọn chức Intersect Features Chức sử dụng trường hợp để tính diện tích vi phạm lộ giới + Ngồi ArcView có chức Buffer, Merge (ghép biên), Clip (dùng lớp cắt lớp khác), Overlay (chồng xếp), Union (kết hợp hai lớp đối tượng thành lớp), Spatial Join (liên kết không gian thuộc tính) Trường hợp biến động có thay đổi hình thể đất biến động tách thửa, gộp thửa, thiên tai làm sạt lở bồi đắp thêm Đối với trường hợp việc cập nhật biến động thực theo bước: + Chỉnh lý liệu đồ, vẽ lại hình thể đất + Chỉnh lý liệu thuộc tính phần mềm ArcView + Liên kết liệu khơng gian liệu thuộc tính Quy trình chỉnh lý biến động thể qua sơ đồ sau: Trang 34      Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Thái Võ Ngọc Thanh   Phân loại hồ sơ biến động Biến động tách Chỉnh lý Biến động trọn Chỉnh lý Dữ liệu không gian Chỉnh lý Dữ liệu thuộc tính Liên kết liệu khơng gian liệu thuộc tính sau chỉnh lý biến động Sơ đồ 2: Quy trình chỉnh lý biến động có thay đổi đất Để chỉnh lý liệu thuộc tính ta tiến hành sau: ●Chỉnh lý hệ thống sổ Khi người sử dụng đất có biến động trình sử dụng đất chuyển nhượng, tách thửa… phải đăng ký biến động theo quy định Những biến động đăng ký ghi vào Sổ theo dõi biến động đất đai chỉnh lý Sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sổ mục kê đất đai, Sổ địa theo hướng dẫn Thông tư 29/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 Bộ Tài nguyên & Môi trường Đồng thời tiến hành cập nhật biến động bảng thuộc tính Attributes đồ Những biến động thuộc tính hệ thống thơng tin bất động sản nhà đất cho phép người sử dụng cập nhật sửa chữa phần mềm ArcView Trong Menu Table, chọn Start Editing Trang 35      Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Thái Võ Ngọc Thanh   Sau sử dụng cơng cụ Edit để tiến hành chỉnh sửa II.4 Đánh giá khả sử dụng sở liệu hệ thống thông tin bất động sản II.4.1 Trong công tác quản lý Nhà Nước đất đai bất động sản, quy hoạch xây dựng nhà Quản lý đất đai kinh tế thị trường tiền đề cho việc hình thành phát triển thị trường bất động sản Trong trình phát triển kinh tế hội, thay đổi mối quan hệ quản lý sử dụng đất đai vấn đề quan tâm, đất đai tài nguyên có hạn, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích cá nhân, cộng đồng Một đặc điểm bất động sản di dời, bất động sản ln gắn liền với đất đai Do nội dung quan trọng hệ thống pháp luật bất động sản pháp luật đất đai, sau pháp luật quy định nhà cơng trình xây dựng khác Với quy định đất đai đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước thống quản lý, quyền nghĩa vụ người sử dụng đất, chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, thừa kế, chấp, góp vốn, tặng cho , Luật đất đai thừa nhận đất đai có giá, thừa nhận quyền sử dụng đất đai loại hàng hóa đặc biệt, từ tạo khn khổ pháp lý mang tính tảng cho hoạt động thị trường bất động sản Cùng với Luật đất đai, Bộ Luật dân dành toàn phần quy định cụ thể điều kiện nội dung hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, chấp quyền sử dụng đất, quy định quyền sở hữu tài sản, xác lập quyền sở hữu tài sản, chấm dứt quyền sở hữu tài sản, nghĩa vụ tôn trọng ranh giới bất động sản, quy định hợp đồng dân mua bán tài sản, chấp, cầm cố, hợp đồng mua nhà, thuê nhà Bên cạnh hệ thống pháp luật đất đai, hệ thống pháp luật nhà công trình xây dựng khác nước ta ban hành Như vậy, bất động sản nhà quyền sử dụng đất giao dịch thị trường Những quy định tạo hành lang pháp lý, thủ tục hành để thực giao dịch dân thị trường bất động sản Thực trạng phát triển thị trường bất động sản cho thấy giá bất động sản thị trường biến động phức tạp, thường xuất sốt giá không phản ánh đắn quan hệ cung – cầu bất động sản Nguyên nhân làm cho giá không ổn định hoạt động kinh doanh bất động sản tự phát, thiếu quản lý chặt chẽ Nhà nước, thông tin bất động sản chưa đầy đủ, thiếu minh bạch Như thấy vai trò thơng tin việc quản lý đất đai, nhà giao dịch thị trường cần thiết Thông tin đất đai, bất động sản rõ ràng, xác tạo lợi ích tăng cường việc đảm bảo quyền sử dụng đất hai phía, Nhà nước người sử dụng đất Thông tin xây dựng thành hệ thốngđóng góp to lớn vào việc vạch quy hoạch, đánh giá đầu tư, hỗ trợ định giá đất, quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng Lập đồ địa đăng ký đất đai công việc tiến hành nước thông qua hệ thống quản lý đất đai bao gồm quan cấp Trung Ương, cấp Tỉnh, huyện, Hệ thống đồ thống sổ sách phục vụ cho việc quản lý thông tin đất đai sử dụng cấp nói Ở số địa Trang 36      Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Thái Võ Ngọc Thanh   phương, tài liệu đồ, sổ sách có dạng số liệu máy, song hệ thống dựa giấy tờ Vì nhiệm vụ hệ thống thơng tin đất đai thiết lập hệ thống đồ sổ sách từ đầu mà đưa vào tăng cường chúng hệ thống máy tính để quản lý Hệ thống thông tin chịu ảnh hưởng lớn từ lĩnh vực pháp lý Sự can thiệp lĩnh vực pháp lý làm cho hệ thống thông tin từ vai trò hệ thống kỹ thuật túy trở nên công cụ quản lý đầy quyền lực Đối với nhà hộ nhiều tầng khu vực đô thị: Tại khu vực đô thị triển khai việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất Nhu cầu phải quản lý việc đăng ký đất đai nhà dĩ nhiên đặt với hệ thống thông tin đất đai So với khu vực nơng thơn, lĩnh vực có đặc điểm sau: + Lĩnh vực khơng hồn tồn thuộc phạm vi quản lý ngành địa + Thửa đất ngồi thơng tin cho vùng nơng thơn thơng tin nhà Các thông tin phản ánh giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất (2 xanh hồng), khác so với giấy đỏ + Đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ có nhiều chủ sử dụng Để giải cặn kẽ vấn đề cần phải có phối hợp với quan, ban, ngành Ngồi thơng tin liên quan đến đất đai ngành địa chịu trách nhiệm quản lý, có thơng tin khác liên quan đến ngành khác có trách nhiệm trì quản lý Những thay đổi đất nhà phải phản ánh đảm bảo giá trị thơng tin Thật hữu ích hệ thống thơng tin bất động sản đảm bảo điều II.4.2 Trong định giá bất động sản nhà môi giới giao dịch nhà Trong định giá bất động sản nhà đất ở: Công tác định giá biện pháp quan trọng Nhà nước nhằm phát triển thị trường bất động sản Định giá hoạt động thường xuyên pháp luật thừa nhận nhiều nước, góc độ quản lý Nhà nước định giá cơng cụ quản lý vĩ mơ, góp phần ngăn chặn việc lợi dụng đưa giá trị tài sản chênh lệch cao thấp so với thị trường làm thất thoát ngân sách Nhà nước Định giá bất động sản xác định nội dung quan trọng quản lý Nhà nước thị trường bất động sản nhằm mục đích đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước đầy đủ, cơng ổn định hình thức thuế lệ phí mà người sở hữu bất động sản phải nộp theo quy định pháp luật Đây dịch vụ có tính chun nghiệp kinh tế thị trường Định giá bất động sản liên quan đến giao dịch thị trường bất động sản mua, bán, chấp, thuê bất động sản đền bù Định giá bất động sản giúp cho người mua, người bán xác định giá trị thị trường bất động sản, đảm bảo cho việc toán giá hợp lý, tránh rủi ro, tạo điều kiện cho giao dịch bất động sản diễn thuận lợi, nhanh chóng Ngồi ra, định giá bất động sản giúp cho ngân hàng có để thực cho vay hình thức chấp bất động sản Qua thấy định giá hạt nhân hoạt động bất động sản, dịch vụ chuyên nghiệp vận hành thị trường bất động sản Định giá bất Trang 37      Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Thái Võ Ngọc Thanh   động sản có vai trò quan trọng việc giúp đưa định có liên quan đến việc mua bán, đầu tư, phát triển, quản lý, sở hữu, cho thuê, đánh thuế, bảo hiểm, cầm cố kinh doanh tài sản cố định Định giá nhà đất hiểu ước tính giá trị quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà hình thái tiền tệ cho mục đích sử dụng xác định, thời điểm xác định Đây công việc nhằm xác định giá trị tài sản nhà đất dựa sở khoa học, khách quan theo mục đích định: mua bán, chuyển nhượng tài sản, chấp, cho thuê , hay để quản lý tài sản tài sản vốn quan trọng doanh nghiệp, quốc gia Định giá phục vụ đối tượng quan tâm đến thị trường đất đai nhà Khi tài sản đem giao dịch thị trường cần xác định giá trị cụ thể cho mục đích giao dịch mục tiêu cuối xác lập giá trị thị trường tài sản Hiện để định giá bất động sản nói chung định giá bất động sản nhà nói riêng có phương pháp sau: - Phương pháp so sánh - Phương pháp chi phí - Phương pháp đầu tư - Phương pháp thăng dư - Phương pháp lợi nhuận Tùy theo mục đích cụ thể việc định lựa chọn phương pháp định giá cho phù hợp Và điều kiện quan trọng mà phương pháp định giá cần để đưa kết định giá thích hợp xác, lượng thơng tin thu thập từ bất động sản cần định giá hay từ bất động sản liền kề Chính điều làm cho thông tin bất động sản mang ý nghĩa quan trọng Hàng hóa bất động sảntính cá biệt, mặt khác lại mang yếu tố không gian, chịu tác động yếu tố tâm lý, tập quán, thi hiếu, đồng thời hàng hóa bất động sản lại có tác động ảnh hưởng lẫn Bất động sản loại hàng hóa đặc biệt, khan hiếm, phận tài sản quan trọng quốc gia nên chịu quản lý chặt chẽ hệ thống pháp luật đất đai bất động sản Chính vậy, bất động sản đất đai, nhà để định giá đòi hỏi phải có hệ thống thơng tin đầy đủ đồng Khi hệ thống thông tin bất động sản xây dựng đảm bảo cung cấp thơng tin bất động sản cho việc định giá đất đai hay nhà Hệ thống cung cấp đầy đủ thơng tin đất (vị trí, diện tích, kích thước ), chủ sử dụng hay sở hữu bất động sản, thông tin khác bất động sản tình trạng pháp lý, quy hoạch, giá bất động sản tương tự giao dịch thị trường Từ người định giá viên tiến hành điều tra thị trường, thu thập thơng tin, thăm dò u cầu, tìm hiểu giá để tiến hành vận dụng phương pháp định giá phù hợp vào việc định giá bất động sản Trong mơi giới bất động sản: Bất động sản nói chung nhà nói riêng ln u cầu xúc thiết yếu đời sống người Trong kinh tế – hội phát triển nay, đất nước ta xây dựng kinh tế công nghiệp, hội văn minh đại, thu nhập người ngày tăng nhu cầu nhà không Trang 38      Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Thái Võ Ngọc Thanh   ngừng tăng Song, giai đoạn nay, để tìm ngơi nhà vừa ý, phù hợp với yêu cầu ngày cao người dân vấn đề đơn giản Trước tiên phải nhìn nhận vấn đề pháp lý vấn đề quan trọng hàng đầu lại quy định nhiều thủ tục rườm rà, nhiều loại giấy tờ, sở pháp lý nhiều bất cập, gây tốn thời gian cho việc mua bán Sau việc đảm bảo an tồn cho toán tiến hành mua, bán bất động sản vấn đề quan tâm lẽ bất động sản hàng hóa đặc biệt có giá trị lớn Ngồi có vấn đề khác giá bất động sản, việc tiếp xúc người mua người bán Vậy làm để người dân bình thường nắm bắt tình hình pháp lý bất động sản nhà ở, hay để đảm bảo an tồn tốn giao dịch bất động sản ? Đứng trước thực tế đó, trung tâm dịch vụ mơi giới bất động sản hình thành trung gian cung cấp thông tin giúp cho người mua người bán gặp nhau, để việc giao dịch diễn nhanh chóng, thuận lợi, hợp pháp Theo đánh giá, hệ thống thông tin thị trường bất động sản nước ta có tính bất đối xứng cao, tồn khơng bình đẳng đối tượng có nhu cầu việc tiếp cận hệ thống thông tin bất động sản Việc tiếp cận với thông tin đầy đủ bất động sản lại hạn chế Trong đó, quan Nhà nước chưa thực tốt chức cung cấp thông tin bất động sản cho tầng lớp nhân dân Gần đây, việc công bố thông tin quy hoạch… cải thiện đáng kể Trong giao dịch bất động sản, thông tin bất động sản nắm vai trò cần thiết để đảm bảo an toàn, tạo niềm tin thuận lợi cho người mua người bán Những thông tin bất động sản cần thiết giao dịch là: + Giấy tờ xác nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản + Các thông tin quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng có liên quan trực tiếp đến giao dịch bất động sản + Những hạn chế bất động sản (nếu có) + Thơng tin giá đất, giá bất động sản thị trường Tuy nhiên, thực tế bên giao dịch tham gia vào thị trường khơng có đầy đủ thơng tin Trong đó, tổ chức mơi giới chưa thực cách tốt việc cung cấp thông tin đầy đủ cho người tham gia giao dịch Với đời Luật kinh doanh bất động sản quy định cụ thể kinh doanh dịch vụ mơi giới bất động sản góp phần làm cho hoạt động môi giới bất động sản trở nên công khai, minh bạch, trung thực tuân thủ pháp luật Trong quy định kinh doanh dịch vụ môi giới, nội dung quan trọng, khơng thể thiếu, xem chức thiết yếu môi giới bất động sản cung cấp thông tin bất động sản cho bên tham gia giao dịch, hỗ trợ cho bên tiến tới đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản nhanh chóng, luật Chính vậy, vai trò thơng tin mơi giới nhà hay bất động sản khác vô quan trọng Với hệ thống thông tin bất động sản xây dựng mang lại hữu ích đáng kể cho việc mơi giới nhà ở, đất Khi người cần mua nhà hay đất đến trung tâm kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, họ cung cấp đầy đủ thông tin nhà, đất muốn mua như: vị trí, hình dạng, kích thước, diện tích, chủ sở hữu/sử dụng, địa chỉ, tình trạng pháp lý, giá mà người bán ký gởi, tư vấn để tiến hành thủ tục pháp lý theo quy Trang 39      Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Thái Võ Ngọc Thanh   định pháp luật Điều làm cho việc giao dịch diễn nhanh chóng, làm cho người mua, người bán gặp nhau, thông tin thị trường công khai minh bạch, giúp cho Nhà nước dễ dàng việc quản lý II.4.3 Đánh giá việc ứng dụng phần mềm ArcView xây dựng hệ thống thông tin bất động sản Ứng dụng phần mềm ArcView xây dựng hệ thống thông tin bất động sản tạo hệ thống thơng tin mà sở liệu đồ địa sở liệu hồ sơ địa chính, với thơng tin cần thiết bất động sản khảo sát thực tế thị trường giá bất động sản gắn kết với nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác quản lý Nhà nước, tìm kiếm thơng tin liên quan đến quyền sử dụng đất nhanh chóng, hạn chế trùng lắp, sai sót, đồng thời cung cấp thông tin bất động sản cho dịch vụ khác kinh doanh bất động sản Việc sử dụng phần mềm ArcView để thành lập sở liệu dựa đồ sẵn có thuận lợi, ArcView có khả đọc liệu đồ họa từ phần mềm khác Map Info, AutoCad, MicroStation Các bảng thuộc tính quản lý ArcView thuận lợi cho công tác thành lập, quản lý, truy xuất, hiển thị liệu ArcView ứng dụng mang lại hiệu cao việc tạo trình ứng dụng ngơn ngữ hướng đối tượng Avenue phục vụ quản lý chuyên ngành đất đai, bất động sản nói riêng lĩnh vực khác nói chung Bất kỳ hệ thống thơng tin cần phải có khả thực phép tốn giúp tìm giải pháp cho vấn đề giới thực Phần mềm ArcView thuộc tập đoàn ESRI phần mềm GIS có chức hiển thị thơng tin, cập nhật thơng tin, phân tích thơng tin tạo lập thể tính chất Thơng qua phần mở rộng ArcView, người sử dụng xây dựng công cụ ứng dụng chuyên ngành, có lĩnh vực địa Giao diện phần mềm ArcView dễ dàng sử dụng xây dựng đồ chuyên đề việc tìm kiếm thông tin Các menu, công cụ nút lệnh giúp cho người sử dụng thực thao tác với liệu cách dễ dàng nhanh chóng Việc kết hợp thơng tin khơng gian từ đồ thơng tin thuộc tính từ hồ sơ sổ sách dễ dàng, trực quan sinh động ArcView cung cấp cho người sử dụng khả xây dựng cơng cụ ứng dụng chun ngành mạnh đòi hỏi người sử dụng phải sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Đặc biệt hệ thống thơng tin đất đai hay hệ thống thông tin bất động sản người ứng dụng phải có hiểu biết ngành địa xây dựng hệ thống thơng tin hữu ích cho việc quản lý Nhà nước   Trang 40      Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Thái Võ Ngọc Thanh   Phần III: Kết luận Đất đai nguồn tài nguyên có hạn dân số ngày tăng, dẫn đến giá trị quyền sử dụng đất theo tăng theo thời gian Nền kinh tế phát triển điều kiện cho phát triển thị trường bất động sản Bất động sản tham gia vào hầu hết quan hệ kinh tế hội, cần thiết có quản lý pháp luật để điều tiết mối quan hệ phát sinh Và việc quản lý sổ sách đáp ứng cách nhanh chóng, xác so với hệ thống sở liệu xây dựng dựa cơng nghệ thơng tin Chính mà việc thành lập hệ thống quản lý đất đai, bất động sản dạng số đã, tiến hành địa phương nước ta Sự phát triển thị trường bất động sản chịu tác động nhiều yếu tố: kinh tế, trị, hội… Do để thúc đẩy hình thành phát triển thị trường bất động sản cần phải có nhiều giải pháp đồng như: hồn thiện môi trường pháp lý để nâng cao hiệu công tác quản lý Nhà nước hoạt động thị trường bất động sản, việc hồn thiện hệ thống thông tin bất động sản vấn đề cần thiết Việc thực đa dạng hóa, cơng khai hóa, minh bạch thơng tin pháp luật, chế, sách, quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến quản lý phát triển thị trường bất động sản khuyến khích tổ chức kinh doanh bất động sản đưa thông tin giao dịch bất động sản lên phương tiện thông tin đại chúng trang Web Điều góp phần hạn chế biến động giá tác động tình trạng thiếu thơng tin Trên sở đối tượng có nhu cầu sử dụng thơng tin bất động sản tiếp cận thơng tin cách nhanh chóng Thành lập hệ thống thông tin đất đai, bất động sản phù hợp với nhu cầu, hoàn cảnh cụ thể địa phương việc cần thiết, thiết thực công tác quản lý ngày Để xây dựng hệ thống thơng tin địa lý đòi hỏi phải có nguồn liệu đầu vào, để sau tiến hành xử lý liệu tạo kết đầu Nguồn liệu đầu vào hệ thống đa dạng phân thành hai nhóm liệu đồ liệu thuộc tính Xây dựng hệ thống thông tin bất động sản nhà đất địa bàn phường thị Tây Ninh dựa tài liệu, số liệu, đồ thu thập đồ trạng sử dụng đất phường thị Tây Ninh năm 2005, số liệu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin thống kê nhà kết cấu nhà, thông tin giá chuyển nhượng nhà đất từ phiếu điều tra… Từ số liệu, đồ thu thập được, đề tài bước đầu ứng dụng phần mềm ArcView thành lập sở liệu thông tin nhà đất phường thị Tây Ninh Vì phương pháp quản lý hồ sơ địa thực địa phương chủ yếu quản lý giấy Hệ thống quản lý dựa giấy tờ, sổ sách đáp ứng khối lượng công việc khổng lồ ngành địa Việc xây dựng hệ thống thơng tin đất đai, hệ thống thông tin bất động sản hồn chỉnh dựa cơng nghệ thơng tin, cơng nghệ GIS mà cụ thể phần mềm ArcView, nhằm đáp ứng nhu cầu hội mục tiêu lâu dài, cần thiết quan quản lý đất đai, bất động sản địa phương nói riêng nước nói chung Bên cạnh nhu cầu ngành địa chính, thơng tin đất đai, bất động sản phục vụ cho tất ngành khác đất đai tư liệu sản xuất hàng đầu, ngành kể đến Nơng nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi, Giao thông, Xây dựng, Tài chính, Quốc Trang 41      Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Thái Võ Ngọc Thanh   phòng Điều đáp ứng tốt thông tin đất đai, bất động sản quản lý tin học Quản lý ArcView khắc phục khuyết điểm cố hữu phương pháp quản lý truyền thống này: + Tra cứu thông tin nhanh chóng xác khơng nhiều thời gian + Trực quan việc thể liên kết đất với thông tin khác từ sổ thông tin từ Sổ Mục Kê, Sổ Địa Chính, sổ theo dõi biến động thông tin khảo sát, thu thập thị trường bất động sản Sau trình tiến hành thực đề tài xây dựng hệ thống thông tin bất động sản nhà đất cho phường thị Tây Ninh, nhận thấy việc thành lập hệ thống sở liệu quản lý công nghệ tin học cần thiết, song có vấn đề mà đề tài xin đưa số kiến nghị sau: - Nhanh chóng hồn thiện hệ thống sổ Sổ địa chính, Sổ cấp giấy - Quan tâm đến công tác cập nhật chỉnh lý biến động đất đai - Phát huy việc điều tra khảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất đô thị, giá chuyển nhượng bất động sản khác - Để sử dụng phần mềm ArcView việc quản lý sở liệu cần đầu tư máy tính có cấu hình mạnh, người quản lý đào tạo GIS có khả sử dụng thành thạo phần mềm ArcView - Đào tạo cán vừa có am hiểu ngành địa chính, vừa có kiến thức thị trường bất động sản kiến thức tin học, đặc biệt khả ứng dụng ArcView để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước đất đai, bất động sản Trang 42      Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Thái Võ Ngọc Thanh   Tài liệu tham khảo Bài giảng Quản lý Nhà nước đất đai - GV.KS Lê Mộng Triết Bài giảng Thị Trường Bất Động Sản - GV.TS Trần Thanh Hùng Cơ Sở Hệ Thống Thông Tin ĐịaGIS - PTS Nguyễn Thế Thận - năm 1999 Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội Đề Án Phát Triển Thị Trường Bất Động Sản - Tháng 3/2004 - Bộ Xây Dựng, Hà Nội, Kinh Doanh Bất Động Sản - Trường ĐH Nông Lâm, Khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản, Thành phố Hồ Chí Minh – Tháng 12/2006 Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học: Quản Lý Đất Đai & Thị Trường Bất Động Sản, Lần thứ - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM - Tháng 12/2006 Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản Đô Thị - Đỗ Hậu, Nguyễn Đình Bổng 2005 - Nhà Xuất Bản Xây Dựng Thị Trường Bất Động Sản: Những Vấn Đề Lý Luận Thực Tiễn Việt Nam Thái Bá Cần, Trần Nguyên Nam - 2002 - Nhà Xuất Bản Tài Chính Thị Trường Bất Động Sản: Thực Trạng, Nguyên Nhân Giải Pháp - Viện Nghiên Cứu Địa Chính, Viện NCKH Thị Trường Giá Cả, Tài Liệu tham luận hội thảo khoa học thị trường bất động sản, Thành phố Hồ Chí Minh - Tháng 03/2006 10 Thông tư 28/2004/TT - BTNMT việc hướng dẫn thực thống kê, kiểm kê đất đai xây dựng đồ trạng sử dụng đất 11 Đề tài tốt nghiệp sinh viên khóa 29, 30 khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản Trang 43      ... hồn thành đề tài Một lần xin chân thành cảm ơn Sinh viên Thái Võ Ngọc Thanh     Tóm tắt Sinh viên thực hiện: Thái Võ Ngọc Thanh, Khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ... NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN Sinh viên thực hiện: THÁI VÕ NGỌC THANH ỨNG DỤNG ARCVIEW GIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THỊ XÃ TÂY... 40  Phần III: KẾT LUẬN 41  Ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản SVTH: Thái Võ Ngọc Thanh   ĐẶT VẤN ĐỀ Sự đời, hình thành phát triển thị trường bất động sản có đóng góp quan trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG ARCVIEW GIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN PHÖÔØNG 3 THỊ XÃ TÂY NINH TỈNH TÂY NINH, ỨNG DỤNG ARCVIEW GIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN PHÖÔØNG 3 THỊ XÃ TÂY NINH TỈNH TÂY NINH, Kết quả nghiên cứu

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay