Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH toản xuân

101 15 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 19:55

Học viện tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Hà Nội, tháng năm 2015 Sinh viên TRẦN TUẤN QUANG SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BHXH : Bảo hiểm xã hội EBIT : Lợi nhuận trước lãi vay thuế HĐĐT : Hoạt động đầu tư HĐKD : Hoạt động kinh doanh HĐTC : Hoạt động tài HTK : Hàng tồn kho NVL : Nguyên vật liệu SXKD : Sản xuất kinh doanh TSCĐ : Tài sản cố định TSDH : Tài sản dài hạn TSLĐ : Tài sản lưu động TSNH : Tài sản ngắn hạn VCĐ : Vốn cố định VCSH : Vốn chủ sở hữu VKD : Vốn kinh doanh VLĐ : Vốn lưu động VLXD : Vật liệu xây dựng SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH VẼ Hình1.1 Hình 1.2 Hình 1.3 HÌNH 2: MƠ HÌNH BIỂU DIỄN MỨC TỒN TRỮ TIỀN MẶT TỐI ƯU Sơ đồ : Sơ đồ tổ chức máy quảnCông ty Sơ đồ : Sơ đồ tổ chức máy quảntài kế toán SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong kinh tế, vốn kinh doanh điều kiện tiên cho tồn phát triển doanh nghiệp Trong cấu vốn kinh doanh, vốn lưu động giữ vị trí quan trọng, đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp diễn liên tục tuần hồn Do đó, việc quản lý sử dụng vốn lưu động cho có hiệu để tối đa hố lợi nhuận vấn đề cần thiết đặt cho tất doanh nghiệp Việt Nam chứng kiến thay đổi to lớn kể từ chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Hiện nay, đất nước ta q trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, đa dạng hoá đa phương hoá quan hệ kinh tế, Nhà nước khuyến khích thành phần kinh tế phát triển, doanh nghiệp dần chủ động kinh doanh, tự chủ mặt tài Tuy nhiên, mức độ canh tranh kinh tế thị trường ngày trở nên gay gắt đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh đắn để tồn phát triển bền vững thị trường Một việc quan trọng mà doanh nghiệp phải đặc biệt quan tâm việc tạo lập, quản lý sử dụng vốn lưu động cho đem lại lợi nhuận tối đa Đây thực toán phức tạp mà nhà quản trị doanh nghiệp cần lời giải thỏa đáng Tuy nhiên vận động phức tạp trình độ quảntài hạn chế nhiều doanh nghiệp Việt Nam, vốn lưu động chưa quản lý, sử dụng có hiệu hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh khơng cao Trong q trình thực tập Công ty TNHH, em nhận thấy vấn đề thực cần thiết quản trị vốn lưu động, nơi mà tỷ trọng vốn lưu động chiếm tỷ lệ đáng kể nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh quy mơ lớn, phức tạp Do đó, em chọn đề tài: “Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác quản trị vốn lưu động Công ty TNHH Toản Xuân” làm đề tài viết luận văn tốt nghiệp Đối tượng mục đích nghiên cứu SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Đối tượng nghiên cứu đề tài vốn lưu động Công ty TNHH Toản Xuân Mục tiêu nghiên cứu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động cơng ty TNHH Toản Xuân, qua có giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác quản trị vốn lưu động công ty Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu phạm vi trình quản lý sử dụng vốn lưu động Công ty từ lúc Công ty TNHH Toản Xuân hoạt động thời gian từ năm 2012 Phương pháp nghiên cứu Luận văn thực dựa phương pháp phương pháp vật biện chứng, phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp, so sánh,… Kết cấu luận văntốt nghiệp Đề tài nghiên cứu: “Giải pháp tăng cường công tác quản trị vốn lưu động Công ty TNHH Toản Xuân Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm chương: Chương 1: Lý luận chung vốn lưu động quản trị vốn lưu động doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động Công ty TNHH Toản Xuân Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị vốn lưu động Cơng ty Do trình độ kiến thức hạn chế nên đề tài nghiên cứu em không tránh khỏi có thiếu sót định Em mong bảo, đóng góp ý kiến thầy cô bạn để luận văn hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNGQUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1Những vấn đề vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm đặc điểm vốn lưu động 1.1.1.1 Khái niệm Một doanh nghiệp muốn tồn phát triển môi trường cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp cần phải có lượng vốn định để giúp cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Vốn kinh doanh biểu tiền toàn giá trị tài sản doanh nghiệp sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời Căn vào đặc điểm chu chuyển vốn, chia vốn kinh doanh làm hai loại: vốn dài hạn vốn ngắn hạn Nếu vốn dài hạn phận vốn đầu tư ứng trước tài sản dài hạn vốn ngắn hạn vốn ứng để hình thành nên tài sản ngắn hạn doanh nghiệp Tài sản ngắn hạn doanh nghiệp gồm phận: Tài sản lưu động sản xuất tài sản lưu động lưu thông Tài sản lưu động doanh nghiệp gồm hai phận chính: Tài sản lưu động sản xuất tài sản lưu động lưu thông  Tài sản lưu động sản xuất: Gồm phận vật tư dự trữ để đảm bảo cho trình sản xuất liên tục nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu… phận sản phẩm trình sản xuất như: sản phẩm dở dang, bán thành phẩm,…  Tài sản lưu động lưu thông: Là tài sản lưu động nằm trình lưu thông doanh nghiệp như: thành phẩm kho chờ tiêu thụ, vốn tiền, vốn toán… Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tài sản lưu động sản xuất tài sản lưu động lưu thông chỗ cho nhau, vận SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp động khơng ngừng nhằm đảm bảo cho trình tái sản xuất tiến hành liên tục đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh Điều kiện quan trọng để đảm bảo cho cho trình sản xuất kinh doanh tiến hành thường xuyên, liên tục đòi hỏi doanh nghiệp phải có lượng tài sản lưu động định Vì để hình thành nên tài sản lưu động, doanh nghiệp phải cung ứng số vốn tiền tệ định đầu tư vào tài sản Số vốn gọi vốn lưu động doanh nghiệp Vốn lưu động doanh nghiệp thường xuyên vận động, chuyển hố qua nhiều hình thái biểu khác Đối với doanh nghiệp sản xuất, vốn lưu động từ hình thái ban đầu tiền chuyển hố sang hình thái vật tư dự trữ, sản phẩm dở dang, thành phẩm hàng hoá, kết thúc trình tiêu thụ lại trở hình thái ban đầu tiền Sự vận động vốn lưu động qua giai đoạn mơ tả sơ đồ sau: T…H…SX…H’…T’ (T’= T + ∆T) Đối với doanh nghiệp thương mại, vận động vốn lưu động nhanh hơn, từ hình thái vốn tiền chuyển hố sang hình thái hàng hố cuối chuyển hình thái tiền Sự vận động thể qua sơ đồ sau: T…H…T’ (T’= T + ∆T) Sự vận động vốn lưu động trải qua giai đoạn chuyển hố từ hình thái ban đầu tiền tệ sang hình thái vật tư hàng hố cuối quay trở lại hình thái tiền tệ ban đầu gọi tuần hoàn vốn lưu động Do hoạt động kinh doanh doanh nghiệp diễn thường xuyên, liên tục vốn lưu động diễn liên tục, lặp lặp lại có tính chất chu kỳ tạo thành chu chuyển vốn lưu động Vốn lưu động chu chuyển không ngừng, nên thời điểm định, vốn lưu động thường xuyên có phận tồn hình thái khác giai đoạn mà vốn trải qua 1.1.1.2 Đặc điểm SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 Học viện tài 10 Luận văn tốt nghiệp Khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, bị chi phối đặc điểm tài sản lưu động nên vốn lưu động doanh nghiệp có đặc điểm sau:  Vốn lưu động q trình chu chuyển ln thay đổi hình thái biểu  Vốn lưu động chuyển toàn giá trị lần hoàn lại toàn sau chu kỳ kinh doanh  Vốn lưu động hồn thành vòng tuần hồn sau chu kỳ kinh doanh Vậy, ta định nghĩa vốn lưu động nhu sau: “Vốn lưu động doanh nghiệp toàn số tiền ứng trước mà doanh nghiệp bỏ để đầu tư hình thành nên tài sản lưu động thường xuyên cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nói cách khác, vốn lưu động biểu tiền tài sản lưu động doanh nghiệp.” 1.1.2 Phân loại vốn lưu động Để quảnvốn lưu động tốt, cần phải phân loại vốn lưu động Có nhiều tiêu thức để phân loại vốn lưu động thành loại khác Thơng thường có số cách phân loại chủ yếu sau đây: 1.1.2.1 Dựa vào hình thái biểu vốn Theo cách phân loại chia vốn lưu động thành vốn tiền vốn hàng tồn kho  Vốn tiền khoản phải thu  Vốn tiền gồm: Tiền mặt quỹ, tiền gửi ngân hàng tiền chuyển Tiền loại tài sản có tính linh hoạt cao, doanh nghiệp dễ dàng chuyển đổi thành loại tài sản khác để trả nợ Do vậy, hoạt động kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có lượng tiền cần thiết định, phù hợp với qui mô điều kiện cụ thể doanh nghiệp  Các khoản phải thu: Chủ yếu khoản phải thu từ khách hàng, thể số tiền mà khách hàng nợ doanh nghiệp phát sinh trình bán hàng, cung ứng dịch vụ hình thức bán trước trả sau Ngồi có SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 Học viện tài 87 Luận văn tốt nghiệp + Cơng tác quản trị hàng tồn kho Công ty chưa thực tốt năm 2013 2014, lượng hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn tăng mạnh so vơi năm 2012 Cơng ty có nhiều cơng trình từ năm trước chưa thi công bàn giao xong làm cho chí phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ lớn Hiệu sử dụng hàng tồn kho công ty giảm thể mức độ sụt giảm số vòng quay hàng tồn kho tăng lên thời gian vòng quay Năm 2015 nhận định có dấu hiệu khởi sắc cho doanh nghiệp, đặc biệt năm có nhiều đơn hàng lớn để thực Để phát huy thành tích đạt được, khắc phục hạn chế tồn năm qua nắm bắt hội kinh doanh mới, đòi hỏi cơng ty cần phải khắc phục mắt xích yếu máy hoạt động, coi trọng nâng cao công tác quản lý, sử dụng vốn để hướng tới tăng trưởng bền vững CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TOẢN XUÂN SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 Học viện tài 88 Luận văn tốt nghiệp 3.1 Mục tiêu phương hướng phát triển thời gian tới Công ty TNHH Toản Xuân 3.1.1 Bối cảnh tình hình kinh tế thời gian tới 3.1.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội giới Năm 2014 chứng kiến ì ạch cỗ xe kinh tế tồn cầu, phục hồi ngày rõ nét kinh tế Mỹ đủ bù đắp cho giảm tốc tăng trưởng châu Âu, Nhật Bản Trung Quốc Mỹ - kinh tế lớn giới tiếp tục tăng trưởng mạnh kinh tế hàng đầu giới khác nhờ nhu cầu thị trường nội địa mạnh lên, đặc biệt nhu cầu tiêu dùng Các nguồn động lực thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng - lĩnh vực chiếm 70% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Mỹ - tích cực, bao gồm tăng trưởng việc làm mạnh, tình hình tài hộ gia đình cải thiện, giá xăng giảm xuống mức thấp Dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,5-3% năm 2015 Nền kinh tế khu vực Eurozone nhận định tiếp tục chật vật năm 2015 thị trường lao động èo uột Tuy vậy, kết hợp giá dầu giảm sâu, đồng Euro yếu, thách thức tài khóa giảm bớt, sức ép từ nợ nước nhẹ đi, sách tiền tệ nới lỏng giúp kích thích tăng trưởng kinh tế khu vực này.Theo chuyên gia kinh tế Eurozone tăng tốc nhẹ, đạt mức tăng 1,4% năm 2015 từ mức tăng 0,8% dự kiến đạt năm Sau trải qua suy thoái lần thứ năm, kinh tế Nhật tăng trưởng trở lại năm 2015, với mức tăng dự báo khoảng 1% Chính sách nới lỏng Ngân hàng Trung ương Nhật (BOJ) gói kích thích khổng lồ Chính phủ Nhật, với giá lượng thấp, yếu tố đưa kinh tế lớn thứ ba giới trở lại với tăng trưởng Sự hỗ trợ từ sách tiền tệ tài khóa không đủ để ngăn tăng trưởng kinh tế SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 Học viện tài 89 Luận văn tốt nghiệp Trung Quốc tiếp tục giảm tốc 6,5% năm tới Mức tăng yếu theo “chuẩn” Trung Quốc, niềm mơ ước tất kinh tế lớn khác giới Mấy năm gần đây, kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều “lời nguyền” bao gồm nợ công nợ khu vực kinh tế khu vực tư nhân mức cao, kéo theo trình giảm nợ (deleverage) hộ gia đình, doanh nghiệp phủ Tuy sang năm 2015, yếu tố cản trở tăng trưởng giảm xuống số quốc gia, Mỹ Anh Đó lý mà kinh tế tăng trưởng khả quan 3.1.1.2 Tình hình kinh tế xã hội nước Năm 2014, lần nhiều năm hoàn thành tiêu kinh tế xã hội đặt ra, riêng tiêu số giá tiêu dùng thấp kế hoạch - điều cho thấy dự báo quan điều hành kinh tế vĩ mơ nước có bước tiến, trước dự báo kinh tế đằng thực tế tốc độ tăng trưởng lại giảm thấp Ủy ban Giám sát tài Quốc gia nhận định, tăng trưởng thuận lợi chủ yếu nhờ yếu tố bên như: Tổng cầu hồi phục năm 2015 nguyên nhân sau: tiêu dùng phục hồi nhờ lạm phát thấp năm 2014 giúp cải thiện sức mua dân chúng; đầu tư tư nhân cải thiện môi trường kinh tế vĩ mô với cải cách thể chế tạo dựng niềm tin doanh nghiệp hộ gia đình; khả thu hút đầu tư nước cao với triển vọng TPP kí kết năm 2015 Bên cạnh đó, tổng cung cải thiện nhờ trình tái cấu dần phát huy tác dụng suất kinh tế Hơn nữa, giá hàng hóa giới tiếp tục giảm tạo điều kiện cho doanh nghiệp cắt giảm chi phí sản xuất, thúc đẩy tổng cung nước SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 Học viện tài 90 Luận văn tốt nghiệp Kinh tế giới phục hồi chậm khơng bất trắc Giá hàng hóa giới dự báo giảm không năm 2015 mà chí năm phần ảnh hưởng đến xuất Việt Nam Do đó, Ủy ban Giám sát tài Quốc gia dự báo tốc độ tăng trưởng quý 1/2015 5,4%, cao kì 2014 Xu hướng tiếp tục quý mục tiêu tăng trưởng 6,2% năm 2015 khả thi Lạm phát khơng có biến động lớn tổng cầu năm 2015 cải thiện so với năm 2014, mức độ vừa phải không gây áp lực lên lạm phát Trong đó, giá hàng hóa giới dự báo giảm năm 2015, tạo điều kiện cắt giảm chi phí sản xuất khơng tạo yếu tố lạm phát chi phí đẩy Đồng thời, lạm phát tâm lí tiếp tục ổn định nhờ ổn định kinh tế vĩ mô năm 2014 Do đó, lạm phát năm 2015 phụ thuộc chủ yếu vào sách quản lý giá mặt hàng 3.1.2 Mục tiêu định hướng phát triển Công ty thời gian tới Trước bối cảnh kinh tế vĩ mô vi mô trước mắt, thời gian tới tồn thể cán cơng nhân viên công ty TNHH Toản Xuân dốc sức hướng tới mục tiêu giữ vững tăng cường vị uy tín lâu năm thị trường tỉnh liên tỉnh Và để đạt điều này, ban lãnh đạo công ty quán triệt sâu sắc mục tiêu hoạt động cụ thể phấn đấu tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi, nâng cao thu nhập bình qn đầu người cho cơng nhân viên Công ty Trên sở nhu cầu thị trường, lực kinh doanh việc nắm bắt dấu hiệu kinh tế, công ty xây dựng cho chiến lược phát triển kinh doanh tồn diện năm tới, mà trước hết cho năm 2015 Thứ : Đảm bảo đủ vốn thời gian tới cho hoạt động Công ty, tránh tình trạng thiếu vốn gây căng thẳng gián đoạn trình kinh doanh vào mùa vụ SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 Học viện tài 91 Luận văn tốt nghiệp Thứ hai : Nâng cao công tác quản trị nguồn lực, đặc biệt công tác quản trị vốn lưu động, quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh, hoàn thiện quy chế quy định phù hợp luật pháp hành Hệ thống quản trị công ty phát huy đem lại hiệu cao cho Công ty, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro Công ty Thứ ba : Tăng cường sức mạnh tự chủ tài để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh cách cải thiện lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh Từ tăng cường khả tích lũy từ nguồn vốn bên Thứ tư : Xây dựng quan hệ, uy tín tốt đẹp với đối tác khách hàng, tiếp tục củng cố quan hệ với khách hàng quen thuộc, phát triển làm ăn với khách hàng khách hàng tiềm Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy nhanh trình tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường lĩnh vực mà cơng ty có lợi Thứ năm : Nâng cao trình độ quản lý cán cấp cao, đổi cách thức quản lý để bắt kịp với xu hướng động kinh tế thị trường 3.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị VLĐ Công ty TNHH Toản Xuân 3.2.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động cho năm kế hoạch Xuất phát từ thực tế Công ty thời gian gần đây, đặc thù mặt hàng mà Công ty kinh doanh chủ yếu phân bón có tính chất mùa vụ việc xác định nhu cầu vốn lưu động cần thiết Theo tìm hiểu thơng tin thực tế Cơng ty khơng tiến hành xác định nhu cầu VLĐ theo cách cụ thể, tính tốn chi tiết mà xác định nhu cầu vốn lưu động dựa kinh nghiệm năm trước Đây phương pháp dự báo theo thói quen, cảm tính khiến Cơng ty dễ dàng rơi vào tình trạng bị động, dư thừa thiếu hụt vốn trước biến động thị trường, biến động có xu hướng ảnh hưởng tới nhu cầu khách hàng ( thời tiết, dịch bệnh trồng, ) Điều tác động không tốt đến hoạt động kinh doanh khơng có cách xử lý cụ thể mang lại rủi ro không nhỏ cho Công ty Giải pháp cho trường hợp SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 92 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Cơng ty nên có phương pháp phù hợp để xác định nhu cầu VLĐ Thực tế quảntài chính, có nhiều cách Cơng ty áp dụng để tính tốn VLĐ thường xun cần thiết Cơng ty sử dụng phương pháp tính toán vào tổng mức luân chuyển vốn vòng quay VLĐ để dự tính nhu cầu VLĐ năm kế hoạch Phương pháp tương đối đơn giản, phù hợp với Cơng ty: M1 Vnc = L1 Trong đó: M1 : Tổng mức luân chuyển vốn năm kế hoạch L1 : Số vòng quay VLĐ năm kế hoạch Tổng mức luân chuyển vốn năm kế hoạch xác định DTT hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ năm kế hoạch DT bán hàng chiếm đa số tổng doanh thu ba loại hoạt động Việc dự đoán tổng mức luân chuyển vốn năm kế hoạch dựa vào DTT năm kế hoạch so với năm báo cáo, có tính tới việc dự đốn giảm nhu cầu thực tế khả thu hẹp quy mô kinh doanh Công ty năm kế hoạch Áp dụng để dự báo nhu cầu VLĐ năm 2015 : Với tình hình kinh tế khó khăn trước mắt, công ty định doanh thu mục tiêu 200 tỷ đồng M1 = 200 tỷ đồng Bên cạnh Cơng ty định mục tiêu số vòng quay vốn lưu động mức vòng Tức L1= vòng Vậy, nhu cầu VLĐ năm 2015 dự báo là: M1 Vnc = L1 = 40 tỷ đồng Để tăng tính xác việc dự báo, việc dựa vào sở doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm báo cáo, tốc độ luân chuyển vốn năm báo cáo Cơng ty phải nghiên cứu, tìm hiểu kỹ diễn SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 Học viện tài 93 Luận văn tốt nghiệp biến thị trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh từ có lập cho phù hợp Đây cơng việc khó khăn đòi hỏi cán phân tích phải nhạy bén, có kinh nghiệm việc thu thập xử lý số liệu Sau xác định nhu cầu VLĐ, Công ty cần tiến hành tìm kiếm nguồn tài trợ để đáp ứng nhu cầu VLĐ tăng thêm, tránh tình trạng VLĐ thực tế không đáp ứng nhu cầu VLĐ Cơng ty Nguồn tài trợ phải đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu vốn, an toàn tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn đồng thời giúp Công ty đảm bảo nguyên tắc cân tài chính, để phát huy tối đa lực kinh doanh tránh thiếu hụt vốn gây gián đoạn trình Vì vậy, tùy theo điều kiện, xu hướng tài trợ TSLĐ thời gian tới bên cạnh việc phải trì đảm bảo nguyên tắc cân tài đồng thời phải tính tốn gia tăng nguồn VLĐ tạm thời để giảm áp lực chi trả lãi vay cho Công ty Trong thời gian tới Công ty nên quan tâm tới việc huy động vốn từ khoản phải trả người bán người mua trả tiền trước Không việc vay ngắn hạn, hai nguồn vốn Cơng ty chiếm dụng mà khơng phải trả lãi, chi phí sử dụng vốn lại coi thấp (vì tối đa lãi suất vay ngắn hạn ngân hàng) Mặc dù vậy, Công ty không tận dụng nhiều lợi ích từ hai nguồn này, đặc biệt khoản người mua trả tiền trước (tuy có tăng chiếm tỷ trọng nhỏ Nguồn VLĐ tạm thời cuả Công ty thời gian qua) Do vậy, thời gian tới Cơng ty nên có nhiều biện pháp để khuyến khích khách hàng trả tiền ứng trước tiền hàng trước ưu tiên giao hàng khách hàng có đặt cọc trước, thực giảm giá hàng bán, chiết khấu hàng bán, ký kết hợp đồng, Công ty nên vào tình hình giá nguyên liệu đầu vào để yêu cầu khoản đặt cọc tương bạn hàng Mặt khác, nhà cung cấp, Công ty nên trì mối quan hệ lâu dài, đảm bảo uy tín kỷ luật tốn, từ có sở nhận điều kiện tốn có lợi cho Về lâu SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 94 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp dài, Cơng ty sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn ngân hàng để tài trợ cho nhu cầu VLĐ nguồn vốn có chi phí sử dụng vốn thấp so với vốn dài hạn, Công ty lại có uy tín cao với ngân hàng, ngồi khơng phải lúc tận dụng vốn từ việc chiếm dụng phụ thuộc vào sách tín dụng đối tác 3.2.2 Tăng cường công tác quản lý khoản phải thu Trong năm 2014, lượng VLĐ công ty bị chiếm dụng nhỏ giảm so với năm 2013 Quản lý khoản phải thu tốt làm giảm tối đa lượng vốn bị chiếm dụng, từ góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn Do Công ty nên đưa giải pháp tồn diện từ sách, hệ thống, người, công cụ hỗ trợ đến kỹ năng, quy trình thu nợ Mơ hình để đưa định quản trị khoản phải thu sau : Bán chịu hàng hóa Tăng doanh thu Tăng khoản phải thu Tăng lợi nhuận Tăng chi phí So sánh Cơ hội Rủi ro Quyết định sách bán chịu Tuy nhiên, tình hình kinh tế khó khăn khơng phải lúc khách hàng tốn nợ hạn, gây khó khăn cho cơng tác thu hồi nợ Do đó, mặt cần xác định chiết khấu toán hợp lý, mặt khác cần phải xác định lãi suất phạt để hạn chế rủi ro xảy Để nâng SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 Học viện tài 95 Luận văn tốt nghiệp cao công tác quản lý khoản phải thu, Công ty cần áp dụng số biện pháp sau : -Đối với khoản Phải thu khách hàng: Công ty cần xây dựng sách tín dụng thương mại phù hợp.Theo giải pháp Cơng ty cần lượng định, đánh giá tác động việc bán chịu đến việc tăng doanh thu, lợi nhuận với rủi ro xảy để xác định sách bán chịu cho phù hợp với điều kiện cụ thể Công ty nhằm vừa đảm bảo hấp dẫn khách hàng, tiêu thụ nhiều sản phẩm, vừa đảm bảo thu hồi nhanh khoản nợ phát sinh, hạn chế vốn bị ứ đọng Muốn vậy, hợp đồng mua bán phải có quy định việc: + Nếu khách hàng lựa chọn hình thức tốn trả trả trước chắn có lợi ích nhiều so với lựa chọn toán trả chậm, trả góp Giả sử với việc trả chậm, khách hàng phải toán thêm lãi suất trả chậm cao lãi suất ngân hàng; đó, toán sớm tiền hàng hưởng lãi suất chiết khấu toán lớn lãi suất ngân hàng + Không quy định rõ phương thức tốn mà phải đưa số biện pháp cứng rắn khách hàng vi phạm kỷ luật thời gian tốn thơng qua lãi suất phạt khách hàng nợ hạn tới thời điểm cụ thể Điều buộc khách hàng phải có trách nhiệm thực cách đầy đủ nghiêm túc điều khoản hai bên cam kết hợp đồng - Với khoản Trả trước cho người bán: điều phải trì kỷ luật toán nhà cung cấp nước nước ngồi, tạo niềm tin, uy tín quan hệ mua bán, tạo điều kiện cho Cơng ty chậm trả mà ứng trước lượng lớn tiền hàng Bên cạnh đó, Cơng ty nên tích cực tìm thêm số nhà cung cấp nước để khơng phải chịu nhiều chi phí đặt hàng ứng trước ngoại tệ với nhà cung ứng nguyên liệu nước SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 Học viện tài 96 Luận văn tốt nghiệp Bên cạnh đó, Cơng ty nên thường xun theo dõi, kiểm sốt Nợ phải thu thơng qua việc theo dõi thường xuyên kỳ thu tiền bình quân mức độ thu hồi khoản phải thu để kiểm tra xem khoản phải thu thu hồi so với sách tín dụng để có biện pháp xử lý thích hợp nhằm ngăn ngừa nợ phải thu hạn Đồng thời, Công ty cần phân loại nợ phải thu theo tiêu chí thời gian q hạn tốn, từ để phân loại thành nợ phải thu q hạn có khả thu hồi nợ q hạn khơng có khả thu hồi có khả thu hồi, làm sở để có giải pháp xử lý nợ 3.2.3 Xây dựng qui trình, sách quản lý hàng tồn kho hiệu Dự trữ hợp lý hàng tồn kho có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh thương mại, đảm bảo cho trình kinh doanh liên tục mà không gây ứ đọng, đồng thời giảm thiểu chi phí việc lưu trữ, đặt hàng Thực tế, hàng tồn kho Công ty chiếm tỷ trọng cao tổng VLĐ Do biến động giá ảnh hưởng Luật thuế GTGT nên thời điểm cuối năm 2014, Cơng ty lượng hàng tồn kho tương đương với khoảng 19,3 tỷ Do vậy, công tác quản lý hàng kho cần phải quan tâm mức, đảm bảo cho hàng tồn kho không bị ứ đọng, làm giảm hiệu sử dụng vốn lưu động Căn vào tình hình thực tế cơng tác quản lý hàng tồn kho Công ty, số biện phápcơng ty áp dụng là: - Trước hết, Công ty cần cân nhắc đến việc trích lập dự phòng giảm giá Hàng tồn kho giá hàng hóa có biến động với biên độ lớn Để xác định cụ thể số tiền phải trích lập dự phòng, Cơng ty cần có thơng tin xác đáng chủng loại, số lượng, tỷ lệ loại hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu có khả bị hư hỏng, giảm giá trị Số tiền phải trích lập dự SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 Học viện tài 97 Luận văn tốt nghiệp phòng chênh lệch giá gốc giá trị thực hàng hóa, thành phẩm Ngồi ra, để tăng cường việc quản lý hàng tồn kho, Công ty cần ý tới đề xuất khác đây: - Xác định dự trữ hàng hóa cách hợp lý nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu dùng cho kinh doanh, tiết kiệm chi phí bảo quản chi phí hội khơng sử dụng Việc xác định dự trữ hàng hóa cần phải vào nhu cầu thị trường yếu tố chủ quan, khách quan tác động, định mức chi phí cho sản phẩm, khả cung ứng thị trường đầu vào, giá hàng hóa nhập vào, chi phí đặt hàng, chi phí lưu kho, dung lượng lưu trữ Công ty… từ giảm tới mức thấp số vốn cần cho việc dự trữ - Hiện nay, nguồn hàng hóa đầu vào Công ty chủ yếu nhập trực tiếp từ Công ty sản xuất phân đạm Cơng ty supe phốt phát hóa chất Lâm Thao, Đạm Phú Mỹ, Đạm Ninh Bình, Cơng ty cần thực kỷ luật toán cách nghiêm túc, trì thói quen mua hàng để tận dụng điều kiện tốn thuận lợi cho Công ty cần lựa chọn cân nhắc nguồn cung cấp uy tín đảm bảo chất lượng giá mua gốc để tối thiểu hóa chi phí - Thường xuyên kiểm tra tình hình dự trữ, tránh tình trạng hàng hóa, thành phẩm, vật tư bị mát hao hụt giảm chất lượng Phát kịp thời vật tư tồn đọng, phẩm chất không phù hợp với quy trình kinh doanh, tiến hành xử lý nhanh chóng để khơng làm ảnh hưởng tới chất lượng vật tư lại Ngồi ra, quy mơ sản xuất tăng đòi hỏi quy mơ dự trữ tăng hệ thống nhà xưởng Cơng ty cần tiếp tục nâng cấp, cải tạo nhằm bảo vệ sản phẩm tốt SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 Học viện tài 98 Luận văn tốt nghiệp - Công ty cần xây dựng kế hoạch tiêu thụ, khảo sát nhu cầu thị trường, bố trí kết cấu sản xuất tiêu thụ loại sản phẩm phù hợp với tình hình cụ thể thời kỳ 3.2.4 Xác định lượng tiền mặt hợp lý, đảm bảo khả toán Vốn tiền loại tài sản có tính linh hoạt cao, thường chiếm tỷ trọng không cao so với khoản mục khác yếu tố trực tiếp định khả toán doanh nghiệp tương ứng với quy mô kinh doanh định.Công ty cần xem xét biện pháp để xác định cách xác lượng tiền mặt cần sử dụng năm 2014 tiền mặt có liên quan chặt chẽ đến khả toán số cao khơng đảm bảo an tồn mặt tài mà tạo nâng cao uy tín cơng ty việc huy động vốn từ ngân hàng hay nhà cung cấp Doanh nghiệp áp dụng mơ hình Baumol Miller - Orr để xác định lượng dự trữ tiền mặt hợp lý Tuy nhiên, mơ hình nêu nhiều giả định, cơng ty cần kết hợp việc vận dụng mơ hình với tình hình hoạt động thực tế, đặc điểm ngành nghề kinh doanh, kinh nghiệm hoạt động, mục tiêu kinh doanh thời kỳ… nhằm tạo tính chủ động cho cơng ty việc toán tức thời khoản nợ Việc xác định mức dự trữ phải thực từ năm, giúp cơng ty chủ động có phản ứng kịp thời trước nhu cầu chi tiêu đột xuất phát sinh 3.3 Điều kiện để thực giải pháp 3.3.1 Điều kiện kinh tế vĩ mơ Ổn định sách kinh tế vĩ mơ, xây dựng sách tiền tệ hợp lý, linh hoạt theo giai đoạn mà đảm bảo mục tiêu chung sách lãi suất, sách tín dụng, nhằm tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp hoạt động SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 Học viện tài 99 Luận văn tốt nghiệp Hồn thiện hành lang pháp lý, ban hành sách quản lý kinh tế phù hợp, hoàn thiện chế độ kế tốn nhằm đảm bảo mơi trường pháp lý an tồn cho doanh nghiệp cạnh tranh cách lành mạnh bình đẳng Tạo mơi trường thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, minh bạch hố thơng tin, tránh thủ tục rườm rà việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, cấp phép đầu tư Đẩy mạnh việc phát triển thị trường tài chính, đặc biệt thị trường tiền tệ để doanh nghiệp đa dạng hoá đầu tư, lựa chọn phương pháp huy động vốn thích hợp 3.3.2 Điều kiện cơng ty Về sách tài chính: Hồn thiện chế quảntài chế huy động vốn, chế quảntài sản, chế quản lý doanh thu, chi phí lợi nhuận, đảm bảo tính quán nhằm giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu Về cơng nghệ thơng tin: Doanh nghiệp cần cài đặt phần mềm quản lý, hoạch định nguồn lực ERP, phần mềm phân tích đánh giá tài nhằm tiết kiệm thời gian sử dụng nguồn lực cách hiệu Về yếu tố người: Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán cơng nhân viên nói chung cán tài nói riêng, cập nhật kiến thức kinh tế, kế toán quản trị tài chính, cách sử dụng phần mềm thường xuyên nhằm giúp công ty nâng cao hiệu hoạt động KẾT LUẬN SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 Học viện tài 100 100 Luận văn tốt nghiệp Tổ chức nâng cao công tác quản trị VLĐ ln vấn đề có ý nghĩa quan trọng trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong năm vừa qua, Công ty TNHH Toản Xn có nhiều cố gắng, tích cực vươn lên sản xuất kinh doanh có kết đáng ghi nhận công tác quản lý sử dụng VLĐ, xứng đáng doanh nghiệp tiên phong ngành phân phối vật tư nông nghiệp Tuy nhiên, q trình hoạt động, Cơng ty tồn số hạn chế định, kết chưa thực tương xứng với vị thế, tiềm Sau thời gian thực tập Cơng ty TNHH Toản Xuân quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện Ban Giám đốc phòng Tài chính-kế tốn cơng ty, em sâu tìm hiểu tình hình quản trị vốn lưu động Cơng ty thời gian qua Luận văn em giải vấn đề sau:  Hệ thống hoá vấn đề vốn lưu động quản trị vốn động doanh nghiệp  Đánh giá thực trạng quản trị vốn lưu động Công ty TNHH Toản Xuân thời gian qua, kết đạt hạn chế công tác quản trị cần phải khắc phục  Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị vốn lưu động Công ty TNHH Toản Xuân thời gian tới Mặc dù có cố gắng tìm tòi hạn chế kiến thức, thời gian thực tập có hạn nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận lời góp ý thầy để luận văn hồn thiện Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn vị Lãnh đạo Cơng ty, cán nhân viên phòng Kế tốn Cơng ty giúp đỡ em nhiều q trình thực tập hồn thành luận văn Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Ths Đặng Phương Mai, giảng viên khoa Tài Doanh nghiệp – Học viện Tài hướng dẫn tận tình giúp em hồn thành luận văn tốt nghiệp SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 Học viện tài 101 101 Luận văn tốt nghiệp Hà Nội, tháng năm 2015 Sinh viên : Trần Tuấn Quang SV: Trần Tuấn Quang Lớp: CQ49/11.13 ... động Công ty TNHH Toản Xuân Mục tiêu nghiên cứu đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động cơng ty TNHH Toản Xuân, qua có giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác quản trị vốn lưu động công ty. .. cứu: Giải pháp tăng cường công tác quản trị vốn lưu động Công ty TNHH Toản Xuân Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm chương: Chương 1: Lý luận chung vốn lưu động quản trị vốn lưu động doanh... doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động Công ty TNHH Toản Xuân Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị vốn lưu động Cơng ty Do trình độ kiến thức hạn chế nên
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH toản xuân, Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác quản trị vốn lưu động tại công ty TNHH toản xuân, LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP, 1 Những vấn đề cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp., 2 Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp, HÌNH 2: MÔ HÌNH BIỂU DIỄN MỨC TỒN TRỮ TIỀN MẶT TỐI ƯU, Vòng quay vốn bằng tiền =, Sơ đồ 2 : Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tài chính kế toán, Đơn vị tính : VNĐ, BẢNG 02: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TỶ SUẤT SINH LỜI CỦA CÔNG TY TNHH TOẢN XUÂN, 2 Tình hình quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH Toản Xuân, CỦA CÔNG TY TNHH TOẢN XUÂN, BẢNG 07: BẢNG PHÂN TÍCH DÒNG LƯU CHUYỂN TIỀN CỦA CÔNG TY TNHH TOẢN XUÂN, BẢNG 08: CÁC HỆ SỐ THANH TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH TOẢN XUÂN, QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN, HÀNG TỒN KHO QUA CÁC NĂM 2012-2013-2014, BẢNG 14: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH TOẢN XUÂN, 3 Những kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra đối với công tác quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH Toản Xuân, CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TOẢN XUÂN, 1 Mục tiêu và phương hướng phát triển trong thời gian tới của Công ty TNHH Toản Xuân, 2 Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị VLĐ tại Công ty TNHH Toản Xuân, 3 Điều kiện để thực hiện các giải pháp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay