CÁC CÔNG cụ KIỂM THỬ tự ĐỘNG mã NGUỒN mở

111 24 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 19:49

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC CÁC BẢNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM .4 1.1 Phần mềm gì? 1.1.1 Khái niệm: 1.1.2 Thế lỗi phần mềm 1.2 Kiểm thử phần mềm gì? 1.3 Mục tiêu kiểm thử phần mềm 1.3.1 Mục tiêu trực tiếp 1.3.2 Mục tiêu gián tiếp .6 1.4 Các nguyên tắc kiểm thử phần mềm 1.5 Qui trình kiểm thử phần mềm .7 1.6 Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm 1.6.1 Kiểm thử hộp đen 1.6.2 Kiểm thử hộp trắng 10 1.6.3 Kiểm thử hộp xám 10 1.7 Các giai đoạn kiểm thử phần mềm 10 1.7.1 Kiểm thử đơn vị 11 1.7.2 Kiểm thử tích hợp 11 1.7.3 Kiểm thử hệ thống 12 1.7.4 Kiểm thử chấp nhận 25 1.7.5 Kiểm thử hồi qui .26 1.8 Kiểm thử tự động 27 1.8.1 Khái quát kiểm thử tự động .27 1.8.2 Tại dùng công cụ kiểm thử phần mềm? 30 1.8.3 Phân loại số công cụ kiểm thử tự động 31 1.8.4 Chi phí thực kiểm thử hiệu .33 SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1.9 Tổng kết chương .33 CHƯƠNG : CÁC CÔNG CỤ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG NGUỒN MỞ 34 2.1 Giải pháp nguồn mở 34 2.2 Một số công cụ nguồn mở hỗ trợ kiểm thử ứng dụng web 36 2.2.1 Phần mềm Selenium 36 2.2.2 Phần mềm The Grinder 42 2.2.3 Phần mềm TestMaker 44 2.2.4 Phần mềm webload Opensource .45 2.2.5 Phần mềm Open STA 46 2.2.6 Phần mềm jmeter 46 2.2.7 Phần mềm TestLink 48 2.2.8 Đánh giá số công cụ kiểm thử nguồn mở .55 CHƯƠNG 3: PHẦN MỀM KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG NGUỒN MỞ SELENIUM 57 3.1 Giới thiệu tổng quan Selenium .57 3.1.1 Selenium gì? 57 3.1.2 Các thành phần Selenium 57 3.2 Selenium IDE 59 3.2.1 Cài đặt Selenium IDE 59 3.2.2 Các icon Selenium IDE .61 3.2.3 Các thao tác thực kiểm thử tự động với Selenium 63 3.2.4 Selenese 67 3.3 Selenium Remote Control (Selenium RC) 70 3.3.1 Các thành phần Selenium Remote Control .71 3.3.2 Cài đặt Selenium Remote Control 72 3.3.3 Các thao tác với Selenium RC 75 CHƯƠNG 4: THỬ NGHIỆM .90 4.1 Bài toán thực với Selenium 90 4.2 Các test case 91 4.3 Kiểm thử tự động ứng dụng Selenium IDE Selenium RC .93 4.4 Báo cáo kết thử nghiệm 102 SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Tỉ lệ dùng phần mềm nguồn mở cho dự án 36 Hình 2.2: Pop up cài đặt Selenium .39 Hình 2.3: Kiểm tra cài đặt Selenium thành công 40 Hình 2.4: Các icon Selenium IDE .41 Hình 2.5: Test case Selenium IDE .42 Hình 2.6: Giao diện phần mềm The Grinder 44 Hình 2.7: Giao diện phần mềm TestMaker 45 Hình 2.8: Giao diện phần mềm Webload 46 Hình 2.9: Giao diện test Webload IDE 46 Hình 2.10:Giao diện cửa sổ ứng dụng jmeter 47 Hình 2.11: cửa sổ tạo project .50 Hình 2.12: cửa sổ tạo Test Plan 51 Hình 2.13: cửa sổ tạo build creation 52 Hình 2.14: cửa sổ create Test Suite 53 Hình 2.15: cửa sổ Test Case Operations .53 Hình 2.16: Cửa sổ create Step 54 Hình 2.17: Hiển thị test case tạo 55 Hình 2.18: Tỷ lệ bình chọn cơng cụ kiểm thử nguồn mở 56 SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Kiểm thử giao diện người sử dụng 13 Bảng 1.2: Kiểm thử luồng nghiệp vụ 14 Bảng 1.3: Kiểm thử hiệu 15 Bảng 1.4: Kiểm thử an tồn thơng tin 16 Bảng 1.5: Kiểm thử hồi qui 27 Bảng 1.6: Các bước thực KTTĐ 30 SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong giai đoạn phát triển công nghệ thông tin, ngành công nghệ phần mềm ngày chiếm vị trí quan trọng xu hướng phát triển kinh tế cơng nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước ta Cùng với phát triển công nghệ phần mềm, lỗi phần mềm chất lượng phần mềm thách thức lớn với thân ngành phần mềm thực tế chứng minh, kiểm thử phần mềm giai đoạn chiếm 40% thời gian, kinh phí nguồn nhân lực phát triển dự án phần mềm.Tuy nhiên Việt Nam nay, việc kiểm thử phần mềm chưa thực nhìn nhận với tầm quan trọng Điều thể tỷ lệ kỹ sư kiểm thử phần mềm Việt Nam thấp, lập trình viên có kỹ sư kiểm thử (số liệu thống kê năm 2011 công ty LogiGear), tỷ lệ theo chuẩn quốc tế 3:1.Thêm vào đó, mức độ đáp ứng kỹ sư kiểm thử phần mềm Việt Nam chưa cao Nguyên nhân việc đến từ thiếu hụt đơn vị đào tạo chuyên sâu kiểm thử nguyên nhân sâu xa vấn đề kiểm thử Việt Nam chưa chuyên nghiệp hóa đầu mức Ngày nay, tự động hóa nghiên cứu ứng dụng nhiều lĩnh vực cơng nghệ phần mềm nói chung kiểm thử phần mềm nói riêng không ngoại lệ Khi kiểm thử phần mềm tiêu tốn lượng lớn thời gian, kinh phí nhân lực dự án phân mềm song song với kiểm thử truyền thống thủ cơng , đời công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động Quick Test Professional, Nunir, Junit, Jmeter tất yếu Selenium phần mềm nguồn mở mạnh mẽ, hỗ trợ Web, có nhiều Platform trình duyệt phổ biến Cơng cụ phát triển ThoughtWorks từ năm 2004 với tên ban đầu JavaScriptTestRunner Đến năm 2007, tác giả Jason Huggins rời ThoughtWorks gia nhập Selenium team, phần Google phát triển thành Selenium Selenium công cụ kiểm thử ứng dụng web có nhiều ưu điểm kiểm thử nhiều trình duyệt, hỗ trợ nhiều ngơn ngữ lập trình, giao tiếp với cơng cụ kiểm thử khác Junit, testNG (với Java) hay Nunit(với C#), ưu điểm đặc biệt công cụ SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP nguồn mở, tổ chức khơng tốn kinh phí mua quyền Tuy chưa ứng dụng nhiều tổ c Việt Nam, song với ưu điểm trên, Selenium a hẹn ngày phát triển trở lên thông dụng tổ chức phát triển phần mềm nước ta Với mong muốn có nhìn xác thực, rõ ràng kiểm thử phần mềm tiếp nhận với công cụ kiểm thử tự động Selenium để làm tiền đề cho định hướng tương lai tốt nghiệp đại học trở thành kỹ sư kiểm thử phần mềm, cá nhân em lựa chọn đề tài “Nghiên cứu ứng dụng nguồn mở Selenium kiểm thử phần mềm” làm đề tài cho đồ án tốt nghiệp đại học mình, đồ án dừng lại việc đưa lý thuyết kiểm thử phần mềm giới thiệu phần mềm nguồn mở kiểm thử selenium, thời gian kinh nghiệm thực tế hạn chế nên có phần thực chưa tốt ,em mong nhận góp ý thầy bạn Mục tiêu nghiên cứu - Có nhìn đắn sâu sắc vấn đề công nghệ phần mềm, lỗi phần mềm kiểm thử phần mềm - Hiểu biết rõ công cụ kiểm thử phần mềm nguồn mở - Hiểu rõ thành phần công cụ Selenium cách sử dụng công cụ - Ứng dụng kiến thức kiểm thử phần mềm công cụ kiểm thử Selenium để viết kịch kiểm thử cho ứng dụng cụ thể Bố cục nội dung đồ án Đồ án chia thành chương với nội dung sau: - Mở đầu: Chương trình bày lý chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu đồ án bố cục nội dung đồ án - Chương 1: Tổng quan phần mềm kiểm thử phần mềm: Chương trình bày kiến thức kiểm thử phần mềm định nghĩa phần mềm, lỗi phần mềm, quy trình xử lý lỗi phần mềm, kiến thức kiểm thử phần mềm nguyên tắc kiểm thử, phương pháp kiểm thử, giai đoạn kiểm thử phần mềm - Chương 2: Các cơng cụ kiểm thử phần mềm: Chương trình bày giải pháp công cụ nguồn mở số công cụ nguồn mở phục vụ kiểm thử SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Chương 3: Công cụ kiểm thử tự động Selenium: Chương trình bày tổng quan cơng cụ Selenium, sâu vào thao tác với Selenium IDE Selenium RC - Chương 4: Thử nghiệm: Chương trình bày kịch kiểm thử viết cho số chức ứ ng dụng web https://mail.viettel.com.vn thử nghiệm số trường hợp kiểm thử tự động viết Selenium IDE Selenium RC - Kết luận: chương đưa kết đồ án đạt được, thiếu sót chưa thực hướng phát triển đề tài tương lai Hà Nội, tháng /2017 Người thực Nguyễn Thị Minh Khuyến SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM 1.1 Phần mềm gì? 1.1.1 Khái niệm: Phần mềm (bộ) chương trình cài đặt máy tính nhằm thực nhiệm vụ tương đối đọc lập, phục vụ cho ứng dụng cụ thể việc quản lý hoạt động máy tính áp dụng máy tính hoạt động kinh tế, quốc phòng, văn hóa, giáo dục, kinh tế, quốc phòng, văn hóa, giáo dục, giải trí … 1.1.2 Thế lỗi phần mềm Có nhiều định nghĩa khác lỗi phần mềm, tựu chung, phát biểu cách tổng quát: “Lỗi phần mềm khơng khớp chương trình đặc tả nó.” Dựa vào định nghĩa, thấy lỗi phần mềm xuất theo ba dạng sau: o Sai: Sản phẩm xây dựng khác với đặc tả o Thiếu: Một yêu cầu đặc tả lại khơng có sản phẩm xây dựng o Thừa: Một yêu cầu đưa vào sản phẩm khơng có đặc tả Cũng có trường hợp u cầu thuộc tính người dùng chấp nhận lại khác với đặc tả nên coi có lỗi Một hình thức khác xem lỗi, phần mềm khó hiểu, khó sử dụng, chậm dễ gây cảm nhận phần mềm hoạt động không 1.2 Kiểm thử phần mềm gì? Kiểm thử phần mềm có nhiều định nghĩa khác đề xuất nhiều tổ chức hay cá nhân khác Phần đồ án trình bày số định nghĩa bật: o Định nghĩa Myer (1979): "Kiểm thử q trình thực thi chương trình với mục đích tìm lỗi" Theo định nghĩa này, trình kiểm thử bao gồm tất hoạt động từ kiểm tra nguồn thực trưởng SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP nhóm phát triển, đến việc chạy thử chương trình tiến hành đồng nghiệp khác Tất hoạt động coi hoạt động kiểm thử o Hai định nghĩa IEEE (1990):  Định nghĩa 1: Kiểm thử phần mềm trình vận hành hệ thống thành phần hệ thống với điều kiện xác định, nhận xét ghi lại kết quả, tạo đánh giá khía cạnh hệ thống hay thành phần hệ thống  Định nghĩa 2: Kiểm thử phần mềm trình phân tích yếu tố phần mềm để phát khác biệt chương trình với điều kiện yêu cầu đánh giá đặc điểm yếu tố phần mềm Theo định nghĩa 2, việc chạy chương trình phần tiến trình kiểm thử phần mềm không cần thiết o Định nghĩa Daniel Galin: "Kiểm thử phần mềm trình tiến hành nhóm chuyên viên kiểm thử, đơn vị phần mềm, nhóm đơn vị tích hợp, gói phần mềm kiểm tra cách chạy chương trình máy tính Tất bước kiểm tra liên tiến hành theo thủ tục kiểm thử trường hợp kiểm thử thông qua" Định nghĩa Daniel Galin định nghĩa hoàn thiện kiểm thử phần mềm Một số thuật ngữ có định nghĩa Daniel Galin:  Nhóm chuyên viên kiểm thử: Một nhóm độc lập nhóm vấn từ bên ngoài, người chuyên kiểm thử định để thực nhiệm vụ chủ yếu để phát loại bỏ sai lệch để đảm bảo kiểm thử hiệu chuyên gia kiểm thử đào tạo SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  Các thủ tục kiểm thử thơng qua: Q trình kiểm thử thực theo kế hoạch kiểm thử thủ tục kiểm thử thông qua phù hợp với thủ tục đảm bảo chất lượng phần mềm thông qua tổ chức phát triển phần mềm  Các trường hợp kiểm thử thông qua: Các trường hợp kiểm thử định nghĩa đầy đủ kế hoạch kiểm thử Không có thiếu xót bổ sung mong đợi xảy suốt trình thực thi kiểm thử o Định nghĩa đúc kết trình học tập làm việc: Kiểm thử phần mềm trình phê chuẩn xác minh chương trình máy tính, ứng dụng hay sản phẩm xem có thỏa mãn điều kiện sau hay không:  Đáp ứng yêu cầu hướng dẫn thiết kế phát triển  Hoạt động mong đợi  Có thể thực với đặc điểm giống  Đáp ứng yêu cầu bên liên quan 1.3 Mục tiêu kiểm thử phần mềm 1.3.1 Mục tiêu trực tiếp o Phát xác định nhiều lỗi tốt phần mềm kiểm thử o Tiến hành sửa lỗi phần mềm kiểm thử kiểm thử lại đạt mức độ chất lượng phần mềm chấp nhận SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 4: THỬ NGHIỆM 2.4 Bài toán thực với Selenium http://daotao.humg.edu.vn website phát triển trường đị học mỏ địa chất Giao diện hình: Hình 4.1: giao diện trường đại học Mỏ- Địa chất http://daotao.humg.edu.vn có chức năng: - Biết thông tin như: xem lịch thi, xem thời khóa biểu, xem điểm, xem học phí… ngồi có thơng tin hữu ích cho sinh viên học tập - Giúp đăng kí mơn học, đánh giá giảng dậy, đóng góp ý kiến … Tại chương trình em thực kiểm thử chức cho ứng dụng : đăng nhập, chỉnh sửa thơng tin cá nhân Ngồi thực test so sánh với trang web khác: SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2.5 Các test case - Chức đăng nhập gồm trường bắt buộc: sinh viên ( email ) password Hệ thống cảnh báo người dùng nhấn chọn Đăng nhập thiếu nhập chưa - Chức sửa thông tin cá nhân:  Thay đổi mật khẩu: Hệ thống yêu cầu người dùng phải nhập mật cũ, mật xác nhận mật Summar y Đăng nhập Description Kiểm tra giao diện form đăng nhập Accept output Bug class Giao diện hiển thị đúng, lí chỉnh hợp cá label Giao diện textbox Nhập sai tên Hệ thống đưa thông Nhập mật báo :" Sai thông tin đăng Chức Click đăng nhập nhập" Nhập tên Hệ thống đưa thông Nhập sai mật báo Click đăng nhập :" Sai thông tin đăng nhập" Hệ thống đưa thông Không nhập tên báo Click đăng nhập Chức :" Sai thông tin đăng Chức nhập" Không nhập mật Hệ thống đưa thông Chức Click đăng nhập báo :" Sai thông tin đăng nhập" SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Nhập tên Nhập mật Click đăng nhập Hệ thống tải đến trang chủ ứng dụng hiển thị Chức thông tin liên quan đến người dùng Kiểm tra giao diện Giao diện trang, trang sửa thông tin trường dưc liệu Chức cá nhân chỉnh hợp lý Tại vùng thay đổi mật Không nhập mật Hệ thống thông báo: " Nhập mật Bạn chưa nhập mật Chức cũ" Xác nhận mật Sửa thông tin cá nhân Click Lưu lại Tại vùng thay đổi mật Hệ thống thông báo: Không nhập mật " Bạn chưa nhập mật Chức mới" Click Lưu lại Tại vùng thay đổi mật Nhập mật Hệ thống thông báo: " Nhập mật Bạn chưa xác Chức nhận mật mới" Không xác nhận mật Click Lưu lại SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Do hạn chê mặt kinh nghiệm thời gian tìm hiểu tool, đồ án trình bày demo số trường hợp chức đăng nhập kiểm thử tự động tính ứng dụng web công cụ Selenium IDE selenium RC thực báo cáo kết dựa Framework kiểm thử Junit 2.6 Kiểm thử tự động ứng dụng Selenium IDE Selenium RC - Thực kiểm thử tự động tính ứng dụng trang web: https://daotao.humg.edu.vn đối sánh với trang web: https://mail.kofax.com Trên trang web trên, người dùng đăng nhập vào với tài khoản đăng kí thành công - Đối với trang: https://daotao.humg.edu.vn  Tên đăng nhập: 1221050057  Mật khẩu: Quan@1992 - Đối với trang: https://mail.kofax.com  Đại email: KhuyenThiMinh.Nguyen@kofax.com  Mật khẩu: Quan@1992 Dưới đồ án trình bầy việc kiểm thử tự động tính ứng dụng web selenium IDE selenium RC Bước 1: Sử dụng Selenium IDE ghi lại trường hợp đăng nhập kiểm thử SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hình 4.2: Trường hợp đăng nhập không nhập sinh viên SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hình 4.3: Trường hợp đăng nhập không nhập Password SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hình 4.4: trường hợp đăng nhập nhập sai password SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hình 4.5: Trường hợp kiểm thử đăng nhập thành công Bước 2: Từ trường hợp kiểm thử ta thao tác chuyển dịch kiểm thử Selenium IDE thành kịch kiểm thử RC theo Junit SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hình 4.5: Thao tác dịch Selenium IDE sang code RC - Các đoạn nguồn mở dịch từ HTML sang Java/Junit4 giống hình đây: SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hình 4.6 : Testcase Selenium IDE dịch sang Java/Junit 4/ RC Bước 3: Chạy Eclipse – Tạo Project thiết lập thư viện đầy đủ SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hình 4.7: Thiết lập Project Bước 4: Với trường hợp ta có thêm tập tin vào Project Eclipse Hình 4.8: Tập tin thể nguồn Junit4 chạy Selenium RC Bước 5: Chạy testcase, để có kết cho trường hợp kiểm thử SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hình 4.9: Thực Run cho Testcase Bước 6: Xem kết kiểm thử cho Project SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Hình 4.10: Kết kiểm thử Project 2.7 Báo cáo kết thử nghiệm Bước : Thực tạo file build.xml tao tác phía hướng dẫn - Chuột phải vào Project -> Click Export -> Chọn folder General -> Chọn Ant Buildfiles Bước 2: Mở file Build.xml click chuột thực Run as/ Ant Build Hình 4.11: Thực Run as/ Ant Build Theo dõi kết Build console: Hình 4.12: Kết thực Buil SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN Trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp,sau tiến hành nghiên cứu đề tài thân em đạt số kết sau : - Về mặt lý thuyết: Tìm hiểu khái niệm,lợi ích,kỹ thuật việc kiểm thử phần mềm Vận dụng hầu hết kiến thức học kiến thức tự tìm hiểu tìm hiểu công cụ nguồn mở kiểm thử tự động tính ứng dụng web, tìm hiểu tổng quát công cụ Selenium - Về mặt ứng dụng: có khả cài đặt sử dụng cơng cụ Selenium,biết cách kiểm thử tự động tính ứng dụng web Selenium,đưa kết kiểm thử giải thích cách thơng số chúng,qua trải nghiệm Nhận xét Ưu điểm : - Phần mềm Selenium công cụ kiểm thử nguồn mở,giao diện sử dụng thân thiện với người dùng - Kết kiểm thử hiển thị trực quan,dễ hiểu - Quá trình thực kiểm thử nhanh so với việc kiểm thử thủ công Nhược điểm: - Nội dung kiến thức lý thuyết nhiều thiếu sót - Kết kiểm thử đưa chưa thuyết phục khả Selenium - Đồ án dừng lại việc đưa lý thuyết kiểm thử phần mềm giới thiệu phần mềm nguồn mở kiểm thử tự động tính ứng dụng web Selenium Kiểm thử tự động tính phần nhỏ kiểm thử phần mềm ứng dụng website dịch vụ phần mềm - Đồ án mang tính chất tham khảo giới thiệu,chưa sâu vào nghiên cứu Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Ths Phạm Anh Cương trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ em hoàn thành đồ án Em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy, cô Bộ môn Tin học Địa Chất trường Đại học Mỏ - Địa chất giúp em trang bị kiến thức để làm đồ án phục vụ cho công việc tương lai SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt  GS.Bùi Quang Tịnh, GS.Bùi Thị Tuyết Khanh (2006), Từ điển tiếng việt, Nhà xuất từ điển bách khoa, tr 473  Nguyễn Quang Vũ (2007)– Ứng dụng kỹ thuật kiểm thử đột biến để kiểm thử chương trình C#, Luận văn thạc sĩ kỹ thuật, Chuyên ngành khoa học máy tính, Trường đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng  Ngơ Văn Tồn (19/12/2005), “Hoạt động kiểm tra-sự sống sản xuất phần mềm”, Thế giới vi tính, mục Cơng nghệ  Phạm Long Vân, Võ Nguyễn Đăng Hải, Vũ Xuân Vinh, Nguyễn Thái Hoàng (2009), Performance test, Báo cáo chuyên đề môn học, Khoa công nghệ phần mềm - Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin – ĐHQG TP.HCM, tr 3-5  Hồng Phi, Ngơ Văn Tồn (22/09/2007), “Kiểm tra hiệu phần mềm với LoadRunner”, Thế giới vi tính, tập, số, tr  Hung Q.Nguyen, Bob Johnson, Michael Hackett (2010), Kiểm thử ứng dụng web, Nhà xuất Đại học quốc gia thành phố Hồ chí Minh  Trần thị Hà Khê, Báo cáo luận văn đề tài “ nghiên cứu xây dựng giải pháp kiểm thử hiệu FPT server”,, chương Tiếng anh  Emily H Halili (2008), Apache JMeter, Packt Publishing Ltd  Peter Lin, How to Write a plugin for Selenium, Mike Stover, Trang web  Website http://jakarta.apache.org/Selenium/  Website http://forum.hocit.com/phan-mem-ma-nguon-mo-trong-kiem- tra-tu-dong-ung-dung-web-300307.html  http://www.opensourcetesting.org/survey.php  Và số nguồn tham khảo từ internet khác SVTH : Nguyễn Thị Minh Khuyến – lớp Tin Địa Chất k57 ... kết chương .33 CHƯƠNG : CÁC CÔNG CỤ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG MÃ NGUỒN MỞ 34 2.1 Giải pháp mã nguồn mở 34 2.2 Một số công cụ mã nguồn mở hỗ trợ kiểm thử ứng dụng web 36 2.2.1 Phần... kiểm thử phần mềm nguyên tắc kiểm thử, phương pháp kiểm thử, giai đoạn kiểm thử phần mềm - Chương 2: Các cơng cụ kiểm thử phần mềm: Chương trình bày giải pháp công cụ mã nguồn mở số công cụ mã nguồn. .. phải kiểm thử  Xây dựng kịch kiểm thử, phát triển thủ tục kịch kiểm thử tự động (trong trường hợp kiểm thử tự động)  Chuẩn bị liệu kiểm thử - Thực thi kiểm thử :  Thực kiểm thử dựa kịch kiểm thử, test
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC CÔNG cụ KIỂM THỬ tự ĐỘNG mã NGUỒN mở, CÁC CÔNG cụ KIỂM THỬ tự ĐỘNG mã NGUỒN mở, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM, 7 Các giai đoạn kiểm thử phần mềm, a) Kiểm thử giao diện người sử dụng, 8 Kiểm thử tự động, CHƯƠNG 2 : CÁC CÔNG CỤ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG MÃ NGUỒN MỞ, 11 Một số công cụ mã nguồn mở hỗ trợ kiểm thử ứng dụng web, 2 CHƯƠNG 3: PHẦN MỀM KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG MÃ NGUỒN MỞ SELENIUM, 1 Giới thiệu tổng quan về Selenium, 4 Bài toán thực hiện với Selenium, 6 Kiểm thử tự động trên ứng dụng Selenium IDE và Selenium RC

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay