GIAO AN TICH HOP LI HOA SINH

14 10 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 18:36

Cơ sở khoa học Đặc điểm chung của nguồn âm. Tần số dao động của âm (sự khác nhau giữa âm trầm và âm bổng); Biên độ dao động của âm (âm to, âm nhỏ). Trong quá trình truyền âm, âm thanh gây ra tiếng vang và âm phản xạ. Các chất được lan truyền trong không khí theo cơ chế khuyếch tán, từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Cấu tạo của tai phù hợp với việc tiếp nhận âm thanh. Bụi silic gây hại cho cơ quan hô hấp và hoạt động hô hấp. Âm thanh lớn và các bệnh đường hô hấp ảnh hưởng không tốt đến thần kinh và tính đàn hồi của tai. Ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước là các dạng khác nhau của ô nhiễm môi trường. Con người tác động rất lớn đến môi trường, kể cá tác động tiêu cực lẫn tích cực. B. Vận dụng thực tiễn Tình hình khai thác và sản xuất gạch nung tại nhà máy gạch Đại Hưng. Tình hình ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động của máy móc, thiết bị; ô nhiễm không khí do bụi, khí thải hình thành trong quá trình sản xuất; tình hình ô nhiễm nguồn nước (thải nước, nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt); nguồn gây ô nhiễm môi trường đất (phế thải dầu mỡ từ các phương tiện vận tải, máy móc tích lũy) và nguồn ô nhiễm chất thải rắn (chất thải sinh hoạt, chất thải sản xuất) Tình hình bệnh hô hấp và sức khỏe, chất lượng sống của người dân sống và công nhân làm việc tại nhà máy gạch Đại Hưng. Biện pháp cải thiện và nâng cao chất lượng không khí, giảm tiếng ồn và ô nhiễm nguồn nước, nguồn đất ở khu vực nhà máy nhằm bảo vệ sức khỏe con người. Vận dụng luật môi trường trong việc tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường tại khu vực nhà máy gạch Đại Hưng. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI DÂN SỐNG VÀ CÔNG NHÂN LÀM VIỆC Ở KHU VỰC NHÀ MÁY GẠCH ĐẠI HƯNG * Tích hợp liên mơn Lý, Hố, Sinh * Tích hợp Giáo dục bảo vệ Mơi trường, Giáo dục Bảo vệ sức khoẻ * Đối tượng dạy học: HS lớp Xác định mạch kiến thức chủ đề 1.1 Các liên quan chủ đề - Sinh học 8: + Bài 22: Vệ sinh hơ hấp + Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác - Sinh học 9: + Bài 53: Tác động người môi trường + Bài 54, 55: Ơ nhiễm mơi trường + Bài 56-57: TH-Tìm hiểu tình hình mơi trường địa phương + Bài 61: Luật bảo vệ môi trường + Bài 62: TH-Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường địa phương - Vật lý 7: + Bài 10: Nguồn âm + Bài 12: Độ to âm + Bài 14: Phản xạ âm - Tiếng vang + Bài 15: Chống ô nhiễm tiếng ồn - Vật lý 8: + Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? (Hiện tượng khuyếch tán) - Hoá học 9: + Bài 2: Một số oxit quan trọng SO2 + Bài 28: Các oxit Cacbon 1.2 Cấu trúc nội dung chủ đề A Cơ sở khoa học - Đặc điểm chung nguồn âm - Tần số dao động âm (sự khác âm trầm âm bổng); Biên độ dao động âm (âm to, âm nhỏ) - Trong trình truyền âm, âm gây tiếng vang âm phản xạ - Các chất lan truyền khơng khí theo chế khuyếch tán, từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp - Cấu tạo tai phù hợp với việc tiếp nhận âm - Bụi silic gây hại cho quan hô hấp hoạt động hô hấp - Âm lớn bệnh đường hô hấp ảnh hưởng không tốt đến thần kinh tính đàn hồi tai - Ơ nhiễm tiếng ồn, nhiễm khơng khí nhiễm nguồn nước dạng khác ô nhiễm môi trường - Con người tác động lớn đến môi trường, kể cá tác động tiêu cực lẫn tích cực B Vận dụng thực tiễn - Tình hình khai thác sản xuất gạch nung nhà máy gạch Đại Hưng - Tình hình nhiễm tiếng ồn hoạt động máy móc, thiết bị; nhiễm khơng khí bụi, khí thải hình thành q trình sản xuất; tình hình nhiễm nguồn nước (thải nước, nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt); nguồn gây ô nhiễm môi trường đất (phế thải dầu mỡ từ phương tiện vận tải, máy móc tích lũy) nguồn nhiễm chất thải rắn (chất thải sinh hoạt, chất thải sản xuất) - Tình hình bệnh hơ hấp sức khỏe, chất lượng sống người dân sống công nhân làm việc nhà máy gạch Đại Hưng - Biện pháp cải thiện nâng cao chất lượng không khí, giảm tiếng ồn nhiễm nguồn nước, nguồn đất khu vực nhà máy nhằm bảo vệ sức khỏe người - Vận dụng luật môi trường việc tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường khu vực nhà máy gạch Đại Hưng Tổ chức dạy học chủ đề 2.1 Mục tiêu dạy học chủ đề 2.1.1 Kiến thức Qua trình dạy học chủ đề này, HS có thể: - Trình bày khái niệm tần số âm, biên độ dao động âm - Phân biệt âm to-âm nhỏ, dao động nhanh-chậm,âm cao-âm thấp - Nhận biết xác định đặc điểm chung nguồn âm - So sánh mức độ truyền âm chất khí, chất lỏng, chất rắn Biết âm không truyền môi trường chân khơng - Phân tích liên quan vật chất khác với hình thành phản xạ âm - Mô tả cấu tạo quan phân tích thính giác q trình thu nhận sóng âm - Phân tích mối quan hệ bệnh đường hô hấp với khả hoạt động bệnh lý quan thính giác - Xác định dạng khác ô nhiễm môi trường Phân tích ảnh hưởng nhiễm tiếng ồn (âm thanh), ô nhiễm không khí (bụi, khí thải) ô nhiễm nguồn nước, nguồn đất đến sức khỏe người 2.1.2 Kỹ - Có kỹ làm việc nhóm, phân tích số liệu, kĩ NCKH - Biết cách thu thập thơng tin, điều tra, khảo sát tình hình thực tế nhà máy - Rèn luyện kỹ tham vấn người dân - Biết cách bảo vệ sức khỏe, phòng tránh bệnh đường hơ hấp để tránh bị ảnh hưởng đến quan phân tích âm Vệ sinh tai cách 2.1.3 Thái độ - Nhận thức tác hại môi trường bị ô nhiễm sức khỏe người - Đề xuất biện pháp vận động bảo vệ môi trường khu vực nhà máy - Có ý thức giữ gìn bảo vệ quan hơ hấp, vệ sinh tai cách - Có ý thức liên hệ thực tế lên kế hoạch góp phẩn giảm thiểu hành động gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường 2.2 Chuẩn bị 2.2.1 Đối với giáo viên - Kế hoạch dạy tài liệu phục vụ dạy học - Giấy A0, bút để HS thảo luận - Các tài liệu cần thiết để giới thiệu cho HS (sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo, danh mục tài liệu, đồ, lược đồ, tranh ảnh, phim ) - Dụng cụ thí nghiệm - Máy chiếu 2.2.2 Đối với học sinh - Sách, vở, đồ dùng học tập (bút dạ, giấy roki, dụng cụ thí nghiệm hỗ trợ…) - Các tư liệu cần tìm hiểu 2.3 Hình thức tổ chức - Dạy học dự án A Tên dự án: “Ơ nhiễm mơi trường sức khỏe người dân sống công nhân làm việc khu vực nhà máy gạch Đại Hưng” GV HS xây dựng tiểu chủ đề sở định hướng GV vấn đề HS hứng thú, cho đảm bảo mục tiêu chủ đề Với dự án này, GV HS xây dựng tiểu chủ đề sau: - Tiểu chủ đề 1: Nguồn âm vấn đề liên quan đến âm - Tiểu chủ đề 2: Cấu tạo hoạt động quan phân tích âm - Tiểu chủ đề 3: Tình hình nhiễm khu vực nhà máy gạch Đại Hưng trình hoạt động - Tiểu chủ đề 4: Tình hình sức khỏe chất lượng sống người dân sống công nhân làm việc nhà máy gạch Đại Hưng - Tiểu chủ đề 5: Biện pháp chống ô nhiễm môi trường khu vực nhà máy gạch Đại Hưng Sau xác định tiểu chủ đề, HS có sở thích tìm hiểu chủ đề (GV cần lưu ý đến đồng nhóm thực tiểu chủ đề khác nhau) B Các nhóm xây dựng kế hoạch học tập - Phác thảo đề cương: Các nhóm hướng dẫn hỗ trợ giáo viên thảo luận vấn đề cần giải tiểu chủ đề, từ phác thảo đề cương nghiên cứu - GV HS nhóm xác định nguồn tài ngun cần khai thác nơi tìm kiếm nguồn tư liệu để thực dự án: thư viện (sách, báo, tạp chí ), Internet, quay phim thực trạng nhà máy Trong trình tìm kiếm, HS bổ sung thêm nguồn tài liệu GV nên hướng dẫn HS cách khai thác, trích dẫn nguồn tài liệu - Các nhóm phân cơng cơng việc cho thành viên Có thể phân cơng theo hai cách: phân công nhiệm vụ nghiên cứu tập hợp tư liệu theo loại (bản văn, đồ, lược đồ, biểu đồ, số liệu thống kê ) phân công nhiệm vụ nghiên cứu tổng hợp thông tin theo nội dung đề cương C Thực dự án HS làm việc cá nhân nhóm theo kế hoạch phân công Thời gian Nội dung công việc Người thực ngày - Nghiên cứu tài liệu Học sinh về: + Nguồn âm vấn đề liên quan đến âm + Cấu tạo hoạt động quan phân tích âm + Bệnh đường hô hấp ngày - Thu thập thông tin Học sinh tình hình nhiễm khu vực nhà máy gạch Đại Hưng - Thu thập thông tin tình hình sức khỏe chất lượng sống người dân sống công nhân làm việc nhà máy gạch Đại Hưng ngày Phương pháp Sản phẩm thực - Nghiên cứu tài - Báo cáo tóm tắt liệu qua sách, thông tin báo, TV, tìm hiểu internet… - Báo cáo tóm tắt - Hỏi chuyên mối quan hệ gia (Bác sĩ, giáo bệnh đường viên…) hô hấp với khả hoạt động bệnh lý quan thính giác - Nghiên cứu tài liệu qua sách, báo, TV, internet… - Bảng số liệu, biểu đồ thực trạng ô nhiễm mơi trường tình hình sức khoẻ - Liên hệ trung người dân sống tâm y tế địa công nhân làm phương xin số việc liệu - Xử lý, trình bày số liệu thu thập - Làm bảng điều tra thực trạng ô nhiễm môi trường khu vực nhà máy gạch Đại Hưng - Đề xuất biện Học sinh pháp vận động bảo vệ môi trường khu vực nhà máy bảo vệ quan hô hấp, vệ sinh tai cách - Lên kế hoạch chọn phương tiện góp phẩn giảm thiểu hành động gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi Báo tường, poster, tờ rơi tuyên truyền cách phòng tránh - Hoạt cảnh tuyên truyền, phê phán trường bảo vệ thói quen sức khoẻ không tốt thân - Thu thập tài liệu: Sách báo, tạp chí, tranh ảnh; báo cáo kết điều tra tình hình nhiễm, sức khỏe người dân công nhân Nguồn tư liệu khai thác chủ yếu qua thư viện, Internet, tham vấn điều tra thực trạng - Tổng hợp kết nghiên cứu: Các thành viên nhóm sau hoàn thành phần thu thập tài liệu báo cáo kết cơng việc với thành viên nhóm - Xử thơng tin tổng hợp kết nghiên cứu thành viên nhóm Trong q trình đó, thành viên nhóm trả lời câu hỏi để làm rõ vấn đề nghiên cứu - Thảo luận: Các thành viên nhóm thảo luận để hồn thiện viết báo cáo cuối D Giới thiệu sản phẩm trước lớp - Sản phẩm gồm có: Báo cáo văn thuyết trình nhóm - Mỗi nhóm cử đại diện lên thuyết trình tiểu chủ đề nhóm - Các nhóm thảo luận để xây dựng tổng hợp chủ đề: “Ô nhiễm môi trường sức khỏe người dân sống công nhân làm việc nhà máy gạch Đại Hưng” E Đánh giá - GV tổ chức cho học sinh nhóm tự đánh giá đánh giá lẫn trình, kết làm việc thành viên nhóm nhóm bạn (Theo mẫu GV thiết kế sẵn) - GV tổng kết, đánh giá phương pháp tiến hành, thái độ làm việc, nội dung kết vấn đề nghiên cứu đặt trình bày nhóm F Kết luận nội dung GV tổng kết nội dung q trình dạy học chủ đề thơng qua phiếu học tập, slide trình chiếu ghi bảng Tài liệu tham khảo Nguyễn Thị Việt Hà (2013), Xây dựng công cụ đánh giá kết học tập trình áp dụng phương pháp dạy học theo dự án,Tạp chí Giáo dục (302) Nguyễn Văn Cường (1997), “Dạy học Project hay dạy học theo dự án”, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Quốc gia Hà Nội, Thông báo khoa học Trịnh Văn Biểu, Phan Đồng Châu Thủy, Trịnh Lê Hồng Phương (số 28/2011), DHDA – Từ luận đến thực tiễn, Tạp chí khoa học ĐHSP Tp Hồ Chí Minh 4 Bộ Giáo dục đào tạo, tài liệu chuẩn kiến thức kĩ Bộ Giáo dục đào tạo, Sách giáo khoa sách giáo viên Hiệu trưởng Nguyễn Đức Long Người thực Trần Thị Ngọc Trâm PHỤ LỤC PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỌC THEO DỰ ÁN (Dùng cho đánh giá đồng đẳng – đánh giá nhóm) Tên người/ nhóm đánh giá Tên dự án: STT Điểm 10 Tiêu chí Tên chủ đề Dữ liệu nội dung Giải thích Trình bày Tổ chức báo cáo Hiểu nội dung Tính sáng tạo nhóm Tư tích cực Làm việc nhóm 10 Ấn tượng chung Tổng điểm: Tổng điểm: /100 Ghi PHIẾU ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN TRONG NHÓM Họ tên người đánh giá: Họ tên người đánh giá: Nhóm: ST T Tiêu chí Rất tốt Tốt Trung Ít (Điểm) (3 điểm) (2 Điểm) bình(1 Khơng Điểm) (0 Điểm) Nhiệt tình trách nhiệm Tinh thần hợp tác, tôn trọng, lắng nghe Tham gia tổ chức quản nhóm Chú tâm thực nhiệm vụ Đưa ý kiến có giá trị Đóng góp việc hình thành sản phẩm Hiệu cơng việc Hồn thành thời gian (Điểm đánh giá từ 0-24) Tổng điểm: PHIẾU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN (Dành cho giáo viên) Nội dung Điểm đánh giá (Điểm) Tên dự án (10 điểm) Tiêu chí đánh giá Giúp hình dung sơ nhiệm vụ dự án Tên dự án có tính hấp dẫn Powerpoint Sản phẩm (50điểm) Vật thật Thuyết trình, thảo luận (40 điểm) Quá trình làm việc (60 điểm) tối đa 5 Nêu vấn đề dự án rõ ràng hấp dẫn Nêu nhiệm vụ cần giải đầy đủ, 5 rõ ràng Nội dung đầy đủ, xác , khoa học Các slide đẹp, xếp hợp lí, dễ quan sát Biết lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp Tính thẩm mĩ sản phẩm 10 5 Sản phẩm đạt u cầu,có thể cơng bố Trình bày lưu lốt, hấp dẫn, đưa thơng tin có chọn lọc Trả lời tốt câu hỏi chất vấn Đưa cho nhóm bạn câu chất vấn có giá trị Có thái độ xây dựng chất vấn trả lời chất vấn Hoàn thành sản phẩm thời hạn Thái độ đánh giá nghiêm túc (căn vào phiếu đánh giá) Hoàn thành sổ theo dõi dự án Phân cơng cơng việc nhóm hợp (theo quan sát GV) Làm việc nhóm (hợp tác, chia sẻ, trách nhiệm, nhiệt tình,…) 15 15 10 10 10 10 15 20 (theo độ phân tán điểm đánh giá đồng đẳng) Tổng 160 SỔ THEO DÕI DỰ ÁN Tên dự án: Tên nhóm: Tên trường: Tên GV: Thời gian: Từ ngày đến ngày Danh sách nhóm: Kế hoạch dự án Tên dự án Lĩnh vực môn học (Đánh dấu vào tương ứng) Văn hóa Giáo dục Môi trường thời tiết Thực phẩm nông nghiệp Sức khỏe cảm giác thoải mái Khoa học tự nhiên Lĩnh vực khác chọn đề tài dự án Mục tiêu học tập (Vấn đề nghiên cứu) Hình thức trình bày kết dự án (Đánh dấu vào ô tương ứng) Powerpoint Kịch Kể chuyện Khiêu vũ Áp phích/tranh vẽ Mơ hình Video/hoạt hình Bài hát/thơ Thảo luận Phỏng vấn Hình thức khác Phân cơng nhiệm vụ nhóm Tên thành viên Nhiệm vụ Phương tiện Thời gian hoàn Sản phẩm dự thành kiến Các ý tưởng ban đầu (sơ đồ tư duy) Phiếu tổng hợp liệu Câu hỏi 1: Nguồn 2: … 6: Tranh ảnh báo sưu tầm: Biên thảo luận Ngày Nội dung thảo luận Kết Nhìn lại trình thực dự án Tơi học kiến thức gì? Tôi phát triển KN gì? Tôi xây dựng thái độ tích cực? Tơi có hài lòng với kết nghiên cứu dự án khơng? Vì sao? Tôi gặp phải khó khăn thực dự án? Tơi giải khó khăn nào? Quan hệ tơi với thành viên nhóm nào? Những vấn đề quan trọng khác dự án gồm … Nhìn chung tơi thích/khơng thích dự án vì… Phản hồi giáo viên ... dạy tài li u phục vụ dạy học - Giấy A0, bút để HS thảo luận - Các tài li u cần thiết để giới thiệu cho HS (sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo, danh mục tài li u, đồ, lược đồ, tranh ảnh,... theo kế hoạch phân công Thời gian Nội dung công việc Người thực ngày - Nghiên cứu tài li u Học sinh về: + Nguồn âm vấn đề li n quan đến âm + Cấu tạo hoạt động quan phân tích âm + Bệnh đường hô... tài li u qua sách, báo, TV, internet… - Bảng số li u, biểu đồ thực trạng ô nhiễm mơi trường tình hình sức khoẻ - Li n hệ trung người dân sống tâm y tế địa công nhân làm phương xin số việc li u
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN TICH HOP LI HOA SINH, GIAO AN TICH HOP LI HOA SINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay