cán cân thương mại tq

14 21 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:41

Chủ đề:Cán cân thương mại Trung Quốc Nhóm Thành viên - Nguyễn Khắc Dương_Mã SV: 20A4020146 - Trịnh Thái Dương _ Mã SV : 19A4000124 - Đào Trung Kiên _ Mã SV : 20A4020398 - Lê Như Chung _ Mã SV : 20A4020111 - Đoàn Quang Kiên _ Mã SV : 20A4010994 - Nguyễn Duy Dương _ Mã SV: 20A4020145 - Đỗ Văn Hoàn _ Mã SV : 20A4010910 Nội dung Cơ sở lí luận cán cân thương mại Thực trạng cán cân thương mại Trung Quốc Giải pháp cho Trung Quốc Cơ sở lý luận cán cân thương mại 1.1 Cán cân thương mại gì? 1.2 Các trạng thái cán cân thương mại 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng cán cân thương mại 1.4 Tác động cán cân thương mại tới GDP Cơ sở lý luận cán cân thương mại 1.1 Cán cân thương mại gì? Cán cân thương mại mục tài khoản vãng lai cán cân toán quốc tế Cán cân thương mại ghi lại thay đổi xuất nhập quốc gia khoảng thời gian định ( quý năm ) mức chênh lệch chúng ( xuất trừ nhập ) 1 Cơ sở lý luận cán cân thương mại 1.2 Các trạng thái cán cân thương mại Khi mức chênh lệch xuất nhập lớn cán cân thương mại thặng dư Khi mức chênh lệch xuất nhập nhở cán cân thương mại thâm hụt Khi mức chênh lệch cán cân thương mại cân Cơ sở lý luận cán cân thương mại 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng cán cân thương mại Nhập Xuất Tỉ giá hối đoái Lạm phát Cơ sở lý luận cán cân thương mại 1.4 Tác động cán cân thương mại tới GDP Đối với kinh tế mở, cán cân thương mại có hai tác động quan trọng: xuất ròng bổ sung vào tổng cầu (AD) kinh tế; số nhân đầu tư tư nhân số nhân chi tiêu phủ khác phần chi tiêu bị "rò rỉ" qua thương mại quốc tế 2 Thực trạng cán cân thương mại Trung Quốc •Nhập tăng mạnh dự đoán tháng tốc độ nhanh kể từ tháng •Nhà xuất lớn giới né nhiều cú đánh chí mạng vào ngoại thương, mặc cho căng thẳng thương mại với Mỹ diễn Tuần trước Mỹ vừa đe dọa tiếp tục biện pháp thuế quan với hàng hóa nhập từ Trung Quốc •Mức độ tăng trưởng tháng 4/2018 12.7% •Nhập tăng trưởng 26% tháng 5/2018 •Xuất nhập Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ tháng đầu năm so với kỳ năm ngoái Thực trạng cán cân thương mại Trung Quốc •Thặng dư thương mại Trung Quốc giảm xuống 24,92 tỷ USD tháng từ mức 28,38 tỷ USD tháng •Thặng dư thương mại với Mỹ gia tăng •Xuất Trung Quốc sang Mỹ tăng 11,6% tháng so với năm trước, cao mức 9,7% tháng Nhập từ Mỹ tăng 11,4% tháng 5, chậm so với mức 20,3% hồi tháng •Từ tháng đến tháng 5, thặng dư thương mại đạt với Mỹ 104,85 tỷ USD, so với mức 92,9 tỷ USD kỳ năm ngối •Trung Quốc Mỹ hòa thuận thương mại cuối tháng 5, Nhà Trắng thông báo áp thuế lên 50 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc, hạn chế đầu tư Trung Quốc vào Mỹ siết chặt quản lý xuất 2 Thực trạng cán cân thương mại Trung Quốc • Căng thẳng thương mại Trung-Mĩ Gây ảnh hưởng lớn đến tình hình cán cân thương mại cua Trung Quốc Do số liệu thương mại tháng đầu năm tốt đẹp, tháng cuối năm động lực khó trì 2 Thực trạng cán cân thương mại Trung Quốc Đối với Việt Nam • Cán cân thương mại hàng hóa với thị trường Trung Quốc cải thiện tích cực • Trung Quốc liên tục đối tác thương mại lớn Việt Nam • Việt Nam XK sang Trung Quốc 35,5 tỷ USD với mặt hàng chủ yếu gồm: Nơng, lâm, thủy sản, ngun nhiên liệu khống sản, hàng công nghiệp chế biến; nhập từ Trung Quốc 58,2 tỷ USD, chủ yếu mặt hàng máy móc, thiết bị, phụ tùng, vải, sợi, bơng, sắt thép, điện tử linh kiện, phân bón hóa chất Giải pháp  Duy trì giá đồng Nhân dân tệ  Điều chỉnh tỉ giá đồng Nhân dân tệ  Nền kinh chưa coi nên kinh tế thị trường nên TQ không nên xuất bán phá giá mặt hàng thị trường nước  Trung Quốc điều chỉnh ,hạn chế lượng hàng hóa xuất khẩu, tôn trọng nguyên tắc thương mại công bảo vệ thương mại công LOGO ... cán cân thương mại 1.4 Tác động cán cân thương mại tới GDP Cơ sở lý luận cán cân thương mại 1.1 Cán cân thương mại gì? Cán cân thương mại mục tài khoản vãng lai cán cân toán quốc tế Cán cân thương. .. lí luận cán cân thương mại Thực trạng cán cân thương mại Trung Quốc Giải pháp cho Trung Quốc Cơ sở lý luận cán cân thương mại 1.1 Cán cân thương mại gì? 1.2 Các trạng thái cán cân thương mại 1.3... xuất nhập lớn cán cân thương mại thặng dư Khi mức chênh lệch xuất nhập nhở cán cân thương mại thâm hụt Khi mức chênh lệch cán cân thương mại cân Cơ sở lý luận cán cân thương mại 1.3 Các yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: cán cân thương mại tq, cán cân thương mại tq, Cơ sở lý luận về cán cân thương mại, Thực trạng cán cân thương mại Trung Quốc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay