Giáo án Hóa học 12 bài 32: Hợp chất của sắt

5 35 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:26

... Muối sắt (II) _ HS đọc SGK HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN thành ion Fe2+ Fe : Fe3+ + 1e → Fe2+ Fe3+ + 3e → Fe Như vậy, tính chất hố học đặc trưng hợp chất sắt (III) tính oxi hoá Sắt (III) oxit  Sắt (III)... Cách điều chế muối sắt (II) b) Đặc điểm dung dịch muối sắt (II) c) hợp chất sắt (II) dich HNO dung  → hợp chất sắt (III) Sắt( III) hiđroxit  Sắt( III) hiđroxit (Fe(OH)3) chất rắn, màu nâu... cấu hình electron ion Fe3+, HS nêu tính chất hố học đặc trưng hợp chất sắt (III) HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN khử thành muối sắt (II) Ngâm đinh sắt dung dịch muối sắt (III) có màu vàng (màu ion Fe3+ dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 32: Hợp chất của sắt, Giáo án Hóa học 12 bài 32: Hợp chất của sắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn