Giáo án Hóa học 12 bài 32: Hợp chất của sắt

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:25

Trường PTDT Nội trú cấp II – III Bắc Quang Hóa 12 Giáo án HỢP CHẤT CỦA SẮT Mục tiêu: a ) Về kiến thức:  HS biết: - tính chất vật lí, nguyên tắc điều chế ứng dụng số hợp chất sắt Hiểu : + Tính khử hợp chất sắt (II) : FeO, Fe(OH) 2, muối sắt (II) + Tính oxi hố hợp chất sắt (III) : Fe2O3, Fe(OH)3, muối sắt (III)  HS hiểu: Nguyên nhân tính khử hợp chất sắt (II) tính oxi hố hợp chất sắt (III) b ) Về kỹ năng: - Dự đoán, kiểm tra thí nghiệm kết luận tính chất hoá học hợp chất sắt - Viết PTHH phân tử ion rút gọn minh hoạ tính chất hố học - Nhận biết ion Fe2+ , Fe3+ dung dịch - Tính % khối lượng muối sắt oxit sắt phản ứng - Xác định cơng thức hố học oxit sắt theo số liệu thực nghiệm → Trọng tâm - Khả phản ứng hợp chất sắt (II) sắt (III) - Phương pháp điều chế hợp chất sắt (II) sắt (III) c ) Về thái độ: Tầm quan trọng hợp chất Fe Chuẩn bị giáo viên học sinh: a ) Chuẩn bị giáo viên Đinh sắt, mẩu dây đồng, dung dịch HCl, dung dịch NaOH, dung dịch FeCl3 Trường PTDT Nội trú cấp II – III Bắc Quang Hóa 12 b) Chuẩn bị học sinh : Đọc trước nội dung học nhà Giáo án Tiến trình dạy: a ) Kiểm tra cũ: Không kiểm tra – dài b) Dạy nội dung mới: Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung I – HỢP CHẤT SẮT (II) Hoạt động 1: (5’) - Yêu cầu nhắc lại số oxi - Nhắc lại hoá Fe Fe2+ → Fe3+ + 1e - Tính chất hố học - Từ cho biết tính hợp chất sắt (II) tính chất hố học hợp Tính chất hố học hợp chất sắt (II) khử chất sắt (II) ? Vì ? tính khử Fe2+ → Fe3+ + 1e Hoạt động 2: (5’) - Hãy cho biết tính - HS nghiên cứu tính chất vật lý tính chất chất vật lí sắt (II) hoá học FeO? oxit - GV giới thiệu cách điều chế FeO - HS viết PTHH phản ứng biểu diễn tính khử FeO Sắt (II) oxit a Tính chất vật lí: (SGK) b Tính chất hoá học − 3FeO + 10H+ + NO3 → 3Fe3+ + NO↑ + 5H2O c Điều chế Fe2O3 + CO Hoạt động 3: (5’) - Yêu cầu nghiên cứu - HS nghiên cứu tính sgk nêu tính chất vật lí chất vật lí sắt (II) hợp chất hiđroxit - HS quan sát - GV biểu diễn thí tượng xảy giải nghiệm điều chế thích kết tủa Fe(OH)2 thu có màu trắng xanh chuyển dần sang màu nâu đỏ - Giới thiệu phương - Lắng nghe t0 2FeO +CO2 Sắt (II) hiđroxit a Tính chất vật lí : (SGK) b Tính chất hố học Thí nghiệm: Cho dung dịch FeCl2 + dung dịch NaOH FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + 2NaCl 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 c Điều chế: Điều chế điều kiện khơng có khơng khí Trường PTDT Nội trú cấp II – III Bắc Quang Hóa 12 Giáo án pháp điều chế hợp chất Hoạt động 4: (5’) - Hướng dẫn học sinh tự học TCVL - Giới thiệu phương pháp điều chế muối sắt (II) - Vì dung dịch muối sắt (II) điều chế phải dùng ? - Nghiên cứu tính chất vật lí muối sắt (II) Thí dụ: FeSO4.7H2O; FeCl2.4H2O b Tính chất hố học +2 +3 -1 - lấy thí dụ để minh hoạ 2FeCl2 + Cl2 2FeCl3 cho tính chất hố học hợp chất sắt (II) c Điều chế: Cho Fe (hoặc FeO; Fe(OH)2) tác dụng với HCl H2SO4 lỗng - Khơng dùng bị oxi hố thành muối Fe3+ Hoạt động 5: (5’) - GV ?: Tính chất hố học chung hợp chất sắt (III) ? Vì ? Muối sắt (II) a Tính chất vật lí : Đa số muối sắt (II) tan nước, kết tinh thường dạng ngậm nước Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O II – HỢP CHẤT SẮT (III) Tính chất hố học đặc trưng hợp chất sắt (III) tính oxi hoá Fe3+ + 1e → Fe2+ Fe + 2e → Fe Tính chất hố học đặc trưng hợp chất sắt (III) tính oxi hố Fe3+ + 1e → Fe2+ 3+ Hoạt động 6: (5’) Fe3+ + 2e → Fe Sắt (III) oxit - Hãy cho biết tính chất vật - HS nghiên cứu tính chất a Tính chất vật lí: (SGK) lý hố học Sắt (III) vật lí Fe2O3 b Tính chất hố học oxit?  Fe2O3 oxit bazơ Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O - GV giới thiệu phản ứng HS viết PTHH phản nhiệt phân Fe(OH)3 để điều Fe2O3 + 6H+ → 2Fe3+ + 3H2O ứng để chứng minh Fe2O3 chế Fe2O3 oxit bazơ  Tác dụng với CO, H2  Fe3O3 có tự nhiên Lắng nghe dạng quặng hematit t0 dùng để luyện gang Fe2O3 + 3CO 2Fe +3CO2 c Điều chế 2Fe(OH)3 t0 Fe2O3 + 3H 2O Trường PTDT Nội trú cấp II – III Bắc Quang Hóa 12 Giáo án Hoạt động 7: (5’) Sắt (III) hiđroxit - Hãy cho biết TCVL TCHH Fe(OH)3? - HS tìm hiểu tính chất  Fe(OH)3 chất rắn, màu nâu đỏ, khơng tan vật lí Fe(OH)3 trong nước, dễ tan dung dịch axit tạo thành SGK dung dịch muối sắt (III) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O  Điều chế: dung dịch kiềm + dung dịch muối sắt (III) - GV ?: Chúng ta điều FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCl chế Fe(OH)3bằng phản ứng - Dựa vào tính chất hố hố học ? học Fe(OH)2 trả lời câu hỏi giáo viên Hoạt động 8: (5’) Muối sắt (III) - Hãy cho biết TCVL - HS nghiên cứu tính chất  Đa số muối sắt (III) tan nước, kết muối sắt (III)? vật lí muối sắt (III) tinh thường dạng ngậm nước - GV biểu diễn thí nghiệm: + Fe + dung dịch FeCl3 - HS quan sát tượng Thí dụ: FeCl3.6H2O; Fe2(SO4)3.9H2O xảy Viết PTHH  Muối sắt (III) có tính oxi hố, dễ bị khử thành phản ứng muối sắt (II) +3 Fe + 2FeCl + Cu + dung dịch FeCl3 +2 3FeCl2 c ) Củng cố, luyện tập: (4') Viết PTHH phản ứng trình chuyển đổi sau: FeS2 (1) Fe2O3 (2) FeCl3 (3) Fe(OH) (4) Fe2O3 d ) Hướng dẫn học sinh học làm tập nhà: (1') Bài tập nhà: → trang 145 (SGK) Xem trước HỢP KIM CỦA SẮT (5) FeO (6) FeSO4 (7) Fe ... – HỢP CHẤT SẮT (II) Hoạt động 1: (5’) - Yêu cầu nhắc lại số oxi - Nhắc lại hoá Fe Fe2+ → Fe3+ + 1e - Tính chất hố học - Từ cho biết tính hợp chất sắt (II) tính chất hố học hợp Tính chất hố học. .. H2SO4 → FeSO4 + H2O II – HỢP CHẤT SẮT (III) Tính chất hố học đặc trưng hợp chất sắt (III) tính oxi hố Fe3+ + 1e → Fe2+ Fe + 2e → Fe Tính chất hố học đặc trưng hợp chất sắt (III) tính oxi hố Fe3+... II – III Bắc Quang Hóa 12 Giáo án pháp điều chế hợp chất Hoạt động 4: (5’) - Hướng dẫn học sinh tự học TCVL - Giới thiệu phương pháp điều chế muối sắt (II) - Vì dung dịch muối sắt (II) điều chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 32: Hợp chất của sắt, Giáo án Hóa học 12 bài 32: Hợp chất của sắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay