Giáo án Hóa học 12 bài 32: Hợp chất của sắt

4 63 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:25

... – HỢP CHẤT SẮT (II) Hoạt động 1: (5’) - Yêu cầu nhắc lại số oxi - Nhắc lại hoá Fe Fe2+ → Fe3+ + 1e - Tính chất hố học - Từ cho biết tính hợp chất sắt (II) tính chất hố học hợp Tính chất hố học. .. H2SO4 → FeSO4 + H2O II – HỢP CHẤT SẮT (III) Tính chất hố học đặc trưng hợp chất sắt (III) tính oxi hố Fe3+ + 1e → Fe2+ Fe + 2e → Fe Tính chất hố học đặc trưng hợp chất sắt (III) tính oxi hố Fe3+... II – III Bắc Quang Hóa 12 Giáo án pháp điều chế hợp chất Hoạt động 4: (5’) - Hướng dẫn học sinh tự học TCVL - Giới thiệu phương pháp điều chế muối sắt (II) - Vì dung dịch muối sắt (II) điều chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 32: Hợp chất của sắt, Giáo án Hóa học 12 bài 32: Hợp chất của sắt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn