Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí

3 8 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:21

HĨA HỌC 12 NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ I.Mục tiêu Kiến thức * Biết được: - Các p.ứ đặc trưng dùng để nhận biết số chất khí - Cách tiến hành nhận biết số chất khí riêng biệt Kĩ - Giải lí thuyết số tập thực nghiệm nhận biết số chất khí cho trước (trong lọ nhãn) Thái độ, tình cảm - Có ý thức học tập tốt, có niềm tin vào khoa học II Chuẩn bị GV: CaCO3, dd HCl, dd Ca(OH)2, ống nghiệm chữ Y, ống hút, kẹp gỗ HS: Nghiên cứu mới, ôn lại kiến thức có liên quan (nhận biết ion học lớp 9,10,11) III Phương pháp dạy học Đàm thoại + Thí nghiệm trực quan IV Thiết kế hoạt động dạy học 1.Ổn định tổ chức lớp C1: C9: Kiểm tra cũ: Nội dung C4: HÓA HỌC 12 Hoạt động GV Hoạt động HS HĐ 1: I N tắc chung để nhận biết chất khí I N tắc chung để nhận biết chất khí ? - Nêu cách nhận biết bình nhãn - HS trình bày cách nhận biết đựng riêng biệt khí O2, Cl2? - Nêu nguyên trắc chung NB chất khí: - Từ cho biết ngun tắc chung để nhậ dựa vào tính chất vật lí tính chất hố ? biết chất khí? học đặc trưng HĐ 2: II Nhận biết số chất khí II Nhận biết số chất khí Nhận biết khí CO2 Nhận biết khí CO2 - GV tiến hành TNo CaCO3 + HCl, dẫn khí - HS quan sát TNo, rút NX cách NB vào dd Ca(OH)2 (trong ống nghiệm hình chữ CO2: Y) - Cách nhận biết CO2? PTHH? CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O - GV cần lưu ý cho HS: muối sunfit, sunfat ? cacbonat Ba có màu trắng Nhận biết khí SO2 - Bài 2? Nhận biết khí SO2 - HS trả lời: - Từ cho biết nhận biết SO cách T.c vật lí : khí, khơng màu, hắc ? nào? PTHH (nếu có)? Thuốc thử: dd Br2 ? H.tượng: dd Br2 nhạt màu (hoặc màu) SO2 + Br2 + 2H2O  H2SO4 + 2HBr Nhận biết khí H2S Nhận biết khí H2S - Nhận biết H2S cách nào? - HS trả lời: PTHH (nếu có)? Tính chất vật lí: khơng màu, mùi trứng HÓA HỌC 12 thối Thuốc thử dd chứa Cu2+ Pb2+ ? Hiện tượng: kết tủa đen H2S + Cu2+  CuS  + 2H+ Hoặc: H2S + Pb2+  PbS  Nhận biết khí NH3 - Nhận biết NH3 cách nào? + 2H+ Nhận biết khí NH3 - HS trả lời: Tính chất vật lí: khí, khai Thuốc thử: quỳ tím ẩm ? HĐ 3: Củng cố - dặn dò ? Bài Hiện tượng quỳ chuyển sang màu xanh ...HÓA HỌC 12 Hoạt động GV Hoạt động HS HĐ 1: I N tắc chung để nhận biết chất khí I N tắc chung để nhận biết chất khí ? - Nêu cách nhận biết bình nhãn - HS trình bày cách nhận biết đựng... biệt khí O2, Cl2? - Nêu nguyên trắc chung NB chất khí: - Từ cho biết nguyên tắc chung để nhậ dựa vào tính chất vật lí tính chất hố ? biết chất khí? học đặc trưng HĐ 2: II Nhận biết số chất khí. .. II Nhận biết số chất khí Nhận biết khí CO2 Nhận biết khí CO2 - GV tiến hành TNo CaCO3 + HCl, dẫn khí - HS quan sát TNo, rút NX cách NB vào dd Ca(OH)2 (trong ống nghiệm hình chữ CO2: Y) - Cách nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí, Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay