Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:21

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ I MỤC TIÊU Kiến thức: Học sinh biết: - Biết nguyên tắc chung để nhận biết chất khí - Biết cách nhận biết khí CO2, SO2, H2S, NH3 Kỹ năng: - Làm thí nghiệm thực hành nhận biết số chất khí II CHUẨN BỊ - Dụng cụ thí nghiệm bình khí CO2, SO2, H2S, NH3 III PHƯƠNG PHÁP - Nêu vấn đề - đàm thoại - Học sinh thảo luận tổ nhóm IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: - Em cho biết phương pháp để nhận biết cation Na+, NH4+, 3+ 3+ 2+ Al , Fe , Fe , Cu2+ Viết phương trình ion rút gọn Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động I.Nguyên tắc chung để nhận biết số GV: yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK để chất khí thấy nguyên tắc nhận biết chất - Dựa vào tính chất vật lí tính chất hố khí học đặc trưng chất khí - VD: Khí H2S có mùi trứng thối Khí NH3 có mùi khai II Nhận biết số chất khí Hoạt động Nhận biết khí CO2 GV: yêu cầu học sinh nêu tính chất vật lý - Khí CO2 khơng mầu, khơng mùi, nặng tính chất hóa học đặc trưng khí khơng khí, tan nước Khi tạo CO2 thành từ dung dịch nước tạo nên GV: tiến hành làm thí nghiệm nhận biết sủi bọt mạnh đặc trưng khí CO2 Và yêu cầu học sinh nhận xét CO32- + 2H+ � CO2 � + H2O tượng HCO3- + H+ � CO2 � + H2O GV: yêu cầu học sinh rút cách nhận biết khí CO2 viết phương trình ion rút gọn - Dùng dung dịch Ca(OH)2 Ba(OH)2 dư : phản ứng nhận biết CO2 + Ba(OH)2  BaCO3 + H2O GV: nêu vấn đề cần lưu ý Màu trắng Lưu ý: SO2 , SO3 có phản ứng tương tự GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 GV: yêu cầu học sinh nêu tính chất vật lý tính chất hóa học đặc trưng khí SO2 GV: tiến hành làm thí nghiệm nhận biết khí SO2 Và yêu cầu học sinh nhận xét tượng GV: yêu cầu học sinh rút cách nhận biết khí SO2 viết phương trình ion rút gọn phản ứng nhận biết GV: yêu cầu học sinh nêu tính chất vật lý tính chất hóa học đặc trưng khí H2S GV: tiến hành làm thí nghiệm nhận biết khí H2S Và yêu cầu học sinh nhận xét tượng GV: yêu cầu học sinh rút cách nhận biết khí H2S viết phương trình ion rút gọn phản ứng nhận biết GV: yêu cầu học sinh nêu tính chất vật lý tính chất hóa học đặc trưng khí NH3 GV: tiến hành làm thí nghiệm nhận biết khí NH3 Và yêu cầu học sinh nhận xét tượng GV: yêu cầu học sinh rút cách nhận biết khí NH3 CO2 Nhận biết khí SO2 - Khí SO2 khơng mầu, nặng khơng khí, có mùi hắc, gây ngạt độc làm vẩn đục nước vôi - Dùng dung dịch nước brom dư: SO2 + Br2 + 2H2O H2SO4 + 2HBr Màu đỏ nâu Không màu Nhận biết khí H2S - Khí H2S khơng mầu, nặng khơng khí, có mùi trứng thối độc - Dựa vào tính chất vật lí H2S: H2S có mùi trứng thối - Dùng cation Cu2+ cation Pb2+ Cu2+ + H2S �� � CuS  + 2H+ Màu đen 2+ Pb + H2S �� � PbS  + 2H+ Màu đen Nhận biết khí NH3 - Khí NH3 khơng mầu, nhẹ khơng khí, tan nhiều nước có mùi khai đặc trưng - Dựa vào tính chất vật lí NH3: NH3 có mùi khai đặc trưng - Dùng giấy quỳ ẩm: NH3 làm giấy quỳ ẩm chuyển thành màu xanh Củng cố nhắc nhở: - GV: Yêu cầu HS làm tập 2, SGK – 177 HS: Làm tập theo yêu cầu - GV: Hướng dẫn HS làm BTVN chuẩn bị bài luyện tập - HS nhà chuẩn bị số bảng tổng kết theo mẫu sau: a) Nhận biết số cation dung dịch Thuốc thử dung dịch NaOH dung dịch NH3 Cation NH4 Ba2+ Al3+ dung dịch H2SO4 lỗng GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 Fe3+ Fe2+ Cu2+ b) Nhận biết số anion dung dịch Thuốc thử dung dịch NaOH Anion dung dịch NH3 dung dịch H2SO4 loãng NO3 SO24 Cl‒ CO32  c) Nhận biết số chất khí Khí Phương pháp vật lí Phương pháp hố học CO2 SO2 H2S NH3 ……………………………………………………………… ... tính chất hóa học đặc trưng khí NH3 GV: tiến hành làm thí nghiệm nhận biết khí NH3 Và yêu cầu học sinh nhận xét tượng GV: yêu cầu học sinh rút cách nhận biết khí NH3 CO2 Nhận biết khí SO2 - Khí. ..GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 GV: yêu cầu học sinh nêu tính chất vật lý tính chất hóa học đặc trưng khí SO2 GV: tiến hành làm thí nghiệm nhận biết khí SO2 Và yêu cầu học sinh nhận xét tượng... nghiệm nhận biết khí H2S Và yêu cầu học sinh nhận xét tượng GV: yêu cầu học sinh rút cách nhận biết khí H2S viết phương trình ion rút gọn phản ứng nhận biết GV: yêu cầu học sinh nêu tính chất vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí, Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay