Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:21

HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết nguyên tắc chung để nhận biết chất khí - Biết cách nhận biết chất khí CO2, SO2, H2S, NH3 Kĩ năng: làm thí nghiệm thực hành nhận biết số chất khí Thái độ: Cẩn thận nghiêm túc II TRỌNG TÂM: - Nguyên tắc chung cách để nhận biết chất khí III CHUẨN BỊ: - GV: Hệ thống tâp Máy chiếu - HS: học IV PHƯƠNG PHÁP: - Gv đặt vấn đề Hs hợp tác nhóm nhỏ tự giải vấn đề hướng dẫn gv V TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện, nhắc nhở nội quy an toàn tiến hành thí nghiệm Kiểm tra cũ: Có dung dịch, dung dịch chứa cation sau: Ba2+, Al3+, NH 4 Trình bày cách nhận biết chúng HĨA HỌC 12 – CƠ BẢN Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động - Gv phát vấn học sinh nội dung kiến thức điền vào bảng Nhận biết số chất khí Khí NỘI DUNG KIẾN THỨC I Kiến thức cần nhớ: Phương pháp vật lí Phương pháp hố học CO2 Dung dịch Ca(OH)2 Ba(OH)2 dư SO2 Nhạt mầu dung dịch nước Br2 dư H2S Mùi trứng thối Tạo kết tủa đen với ion Cu2+ Pb2+ NH3 Mùi khai Làm giấy quỳ tím ẩm hố xanh II Bài tập: Hoạt động Bài 1: Có hỗn hợp khí gồm SO2, CO2và H2 Hãy - GV lưu ý HS tập chứng tỏ có chứng minh hỗn hợp có mặt khí mặt chất nên có n chất ta phải Viết PTHH phản ứng chứng minh có mặt n chất Giải Dạng tập khác so với tập nhận biết (nhận biết n chất ta cần nhận biết - Cho hỗn hợp khí qua nước Br2 dư, thấy nước n – chất) Br2 bị nhạt màu chứng tỏ có khí SO2 - HS giải toán hướng dẫn GV - GV: nhận xét, đánh giá SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr (1) - Khí sau phản ứng tiếp tục dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có kết tủa trắng chứng tỏ có khí CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (2) - Khí sau phản ứng (2) dẫn qua ống đựng CuO đun nóng thấy tạo Cu màu đỏ chứng tỏ có khí H2 CuO + H t0 Cu + H2O HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN Bài 2: Khơng thể nhận biết khí CO2, SO2 O2 đựng bình riêng biệt dùng A nước Br2 tàn đóm cháy dở B nước Br2 dung dịch Ba(OH)2 C nước vơi nước Br2 D tàn đóm cháy dở nước vôi trong. Bài 3: Để phân biệt khí CO, CO2, O2 SO2 dùng A tàn đóm cháy dở, nước vơi nước Br2. B tàn đóm cháy dở, nước vơi dung dịch K2CO3 C dung dịch Na2CO3 nước Br2 D tàn đóm cháy dở nước Br2 CỦNG CỐ: tập VI DẶN DÒ: HS nhà làm bt sgk CHUẨN BỊ CHO BÀI: LUYỆN TẬPCHUNG VII RÚT KINH NGHIỆM ... với tập nhận biết (nhận biết n chất ta cần nhận biết - Cho hỗn hợp khí qua nước Br2 dư, thấy nước n – chất) Br2 bị nhạt màu chứng tỏ có khí SO2 - HS giải tốn hướng dẫn GV - GV: nhận xét, đánh giá...HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động - Gv phát vấn học sinh nội dung kiến thức điền vào bảng Nhận biết số chất khí Khí NỘI DUNG KIẾN THỨC I... dẫn qua ống đựng CuO đun nóng thấy tạo Cu màu đỏ chứng tỏ có khí H2 CuO + H t0 Cu + H2O HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN Bài 2: Không thể nhận biết khí CO2, SO2 O2 đựng bình riêng biệt dùng A nước Br2 tàn đóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí, Giáo án Hóa học 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay