Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom

4 14 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:18

HÓA HỌC 12 CROM HỢP CHẤT CỦA CROM I) Chuẩn kiến thức kĩ cần đạt: 1.Kiến thức: HS biết - Vị trí, cấu hình electron lớp ngồi cùng, tính chất vật lý độ cứng, màu, khối lượng riêng) crom, số oxi hoá hợp chất - Tính chất hố học crom tính khử (tác dụng với oxi, lưu huỳnh, clo, dung dịch axit) - Tính chất hợp chất crom (III): Cr2O3, Cr(OH)3 (tính tan, tính oxi hố tính khử, tính lưỡng tính) - Tính chất hợp chất crom (IV): K2CrO4, K2Cr2O7(tính tan, tính oxi hố màu sắc) 2.Kỹ : - Dự đốn kết luận tính chất hoá học crom số hợp chất crom - Viết PT HH minh hoạ tính tính chất hố học crom số hợp chất crom - Tính thể tích nồng độ dd K2Cr2O7 tham gia phản ứng hoá học II: Chuẩn bị : - GV : BTH , dụng cụ ống nghiệm , giá đựng ống nghiệm, đèn cồn , kẹp gỗ - Hoá chất : dd NaOH đ, H2SO4, KI, FeSO4 , dd CrCl3 , HCl , đinh sắt, dd HNO3 đặc, K2Cr2O7, K2CrO4 - HS : chuẩn bị III : Tiến trình dạy học : ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ : ( Không ) 3.Bài : HÓA HỌC 12 Hoạt động GV HS Hoạt động Nội dung ghi I : Vị trí BTH, cấu hình e nguntử: Gv dùng bảng tuần hồn y/cầu * Vị trí : HS tìm số thứ tự crom BTH Thuộc nhóm VIB , chu kỳ , z = 24 * - Cấu hình : [ Ar ] 3d5 4s1 ? từ số hiệu nguyên tử crom viết - Số oxihoa phổ biến +2, +3, +6 cấu hình e nguyên tử , nhẫn xét số e cùng, số e đọc thân Từ số e độc thân dự đoán số oxihoa crom ? Hoạt động GV Hãy nghiên cứu SGK để tìm hiểu tính chất vật lý đặc biệt crom, dựa vào cấu trúc mạng tinh thể giải thích tính chất vật lý ? II : Tính chất vật lý: Là KL có màu trắng ánh bạc, khối lượng riêng lớn D= 7,2 g/cm3 Nóng chảy 18900C Là KL cứng Hoạt động GV : Dựa vào số tính chất khác crom dự đoán khả hoạt động crom ? crom kl chuyển tiếp khó hoạt động nhiệt độ cao P/Ư mãnh liệt với hầu hết PK Hal , O2, S ? Vì E0 Cr2+/ Cr = -0,86 V < E0 H2O/ H2 Nhưng crom không tác dụng với nước ? III : Tính chất hố học : Tác dụng với phi kim 2Cr + 3S → Cr2S3 t 4Cr + 3O2  2Cr2O3 → GV yêu cầu HS viết PTPƯ xảy dạng phân tử ion rút gọn crom khử H+ dung dịch axit HCl, H2SO4 lỗng , giải phóng H2 t 2Cr + 3Cl2  2CrCl3 → - nhiệt độ thường khơng khí KL crom tạo màng mỏng crom (III) oxit có cấu tạo mịn bền vững bảo vệ ,ở nhiệt độ cao khử nhiều phi kim HÓA HỌC 12 Tác dụng với nước : Hoạt động Gv cho Hs tìm hiểu tính chất của Cr2O3 , Cr(OH)3 - Có lớp oxit bảo vệ nên không phản ứng Tác dụng với axit : Cr +2 HCl → CrCl2 + H2 ↑ HS hồn thành PTPƯ thể tính chất lưỡng tính Cr2O3 , Cr(OH)3 Cr + H2SO4 → CrSO4 + H2 ↑ IV) Hợp chất crom Hợp chất crom (III) a.crom (III) oxit : - Cr2O3 chất rắn màu lục thẫm Cr2O3 oxit lưỡng tính tan axit kiềm đặc Cr2O3 + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2O Cr2O3 + 2NaOH → 2NaCrO2 + H2O b.Crom (III) hiđroxit - Là chất rắn màu xanh nhạt Cr(OH)3 hiđroxit lưỡng tính Gv cho HS tìm hiểu tính chất CrO3 , K2Cr2O7 Yêu cầu HS viết PTHH PƯ CrO3 tác dụng với nước tạo axit Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O Cr(OH)3 +3 HCl → CrCl3 +3H2O - Vì trạng thái số oxihoa trung gian , ion Cr3+ dd vừa có tính oxihoa , vừa có tính khử VD : 2CrCl3 + Zn → 2CrCl2 +ZnCl2 2Cr3+ + Zn → 2Cr2+ + Zn2+ Gv Cho hS nghiên cứu SGK nêu muối Crom (VI) Hợp chất Crom (VI) a Crom (VI) oxit : CrO3 - Là chất rắn màu đỏ thẫm CrO3 oxit axit , tác dụng với nước tạo axit HÓA HỌC 12 Muối cromat (Na2CrO4,K2Cr2O4) muối axitcromic có màu vàng ion cromat(CrO42-) GV cho HS xác định số oxihoacủa Cr, Fe Phương trình CrO3 + H2O → H2CrO4 ( axit cromic) CrO3 + H2O → H2Cr2O7 ( axit đicromic) CrO3 có tính oxihoa mạnh số chất vô hữu S,P,C, C2H5OH bốc cháy tiếp xúc với CrO3 b Muối crom (VI) - Các muối cromat đicromat có tính oxihoa mạnh đặc biệt mơi trường axit muối crom (VI) bị khử thành muổi crom(III) +6 +2 +3 +3 K CrO7 + Fe SO4 + H SO4 → Fe2 ( SO4 ) + Cr2 ( SO4 ) + K SO4 7H2O *Trong dung dịch ion Cr2O72- (màu da cam) ln có ion CrO42- (màu vàng ) trạng thái cân với Cr2O72- + H2O ⇔ 2CrO42- +2H+ Hoạt động 5: *Củng cố , luyện tập : - Hãy so sánh tính chất hố học nhơm crom ? Viết PT minh hoạ +) Giống : Phản ứng với PK , với axit HCl , H2SO4 lỗng , bền khơng khí khơng phản ứng với nước Bị thụ động hoá axit đặc nguội HNO3, H2SO4 +) Khác : Nhôm có trạng thái oxihoa +3 crom có nhiều trạng thái oxihoa pư với axit nhôm cho hợp chất nhơm (III) crom cho hợp chất crom (II) nhơm Có tính khử mạnh crom nên khử crom (III) oxit *Hướng dẫn học sinh tự học nhà : 1,2,3,4,5 SGK trang 155 ... muối Crom (VI) Hợp chất Crom (VI) a Crom (VI) oxit : CrO3 - Là chất rắn màu đỏ thẫm CrO3 oxit axit , tác dụng với nước tạo axit HÓA HỌC 12 Muối cromat (Na2CrO4,K2Cr2O4) muối axitcromic có màu vàng... oxihoa +3 crom có nhiều trạng thái oxihoa pư với axit nhôm cho hợp chất nhôm (III) crom cho hợp chất crom (II) nhơm Có tính khử mạnh crom nên khử crom (III) oxit *Hướng dẫn học sinh tự học nhà... H2 ↑ HS hoàn thành PTPƯ thể tính chất lưỡng tính Cr2O3 , Cr(OH)3 Cr + H2SO4 → CrSO4 + H2 ↑ IV) Hợp chất crom Hợp chất crom (III) a .crom (III) oxit : - Cr2O3 chất rắn màu lục thẫm Cr2O3 oxit
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom, Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay