Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 17:18

HÓA HỌC 12 CROM HỢP CHẤT CỦA CROM A- Mục tiêu học: Kiến thức: HS biết cấu hình electron ngun tử vị trí ngun tố crom bảng tuần hồn Hiểu tính chất lí, hố học đơn chất crom Biết hình thành trạng thái oxi hoá crom Hiểu phương pháp sản xuất crom Kĩ năng: Vận dụng đặc điểm cấu tạo nguyên tử cấu tạo đơn chất đế giải thích tính chất lí ,hố học đặc biệt crom Rèn luyện kĩ học tập theo phương pháp nghiên cứu , tư logic B- Chuẩn bị : Bảng tuần hồn ngun tố hố học Mơ hình tranh vẽ mạng tinh thể lập phương tâm khối Một số vật dụng mạ crom Ôn lại cách viết cấu hình electron nguyên tử , hình thành kim loại chuyển tiếp C - Tiến trình dạy học: Hoạt động giáo viên học sinh nội dung kiến thức Hoạt động I – VỊ TRÍ CẤU TẠO GV cho HS xác định vị trí crom bảng tuần Vị trí crom bảng tuần hồn hồn Viết cấu hình electron nguyên tử , phân bố e - kim loại chuyển tiếp, thuộc nhóm VI B , chu kỳ 4, vào ô lượng tử Nhận xét số lớp electron , số có z=24, khối d Cấu tạo crom electron độc thân → dự đốn số oxi hố cấu hình electron nguyên tử : [A r ] 3d54s1 có crom Quan sát mơ hình → thấy cấu tạo đặc khít ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ tinh thể Xem bảng 7.1 Một số đại lượng đặc trưng nguyên tử Cr - 3d5 4s1 khả nhường e: 4s 3d, nên hợp chất Cr có số oxi hố từ +1 đến +6, phổ biến +2, +3, +6 Ở nhiệt độ thường , đơn chất crom có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối Hoạt động HS nghiên cứu sgk đế Tìm hiểu tính chất vật lí đặc biệt II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ crom Dựa vào cấu tạo tinh thể giải thích - Crom có tính chất vật lí đặc biệt:  Độ cứng lớn: cứng số kim loại tính chất vật lí  Rất khó nóng chảy ( tnch = 1890 0C) Hoạt động  Là kim loại nặng(D= 7,2g/cm3) Nghiên cứu tính chất hố học crom Giải thích : có cấu trúc mạng tinh thể bền vững III – TÍNH CHẤT HỐ HỌC Tác dụng với phi kim nhiệt độ thường: có màng oxit mịn ,đặc bền -Yêu cầu HS dựa vào thơng tin dự đốn tính chất hố học crom Giải thích số tính chất bất vững bảo vệ, nhiệt độ cao khử nhiều phi kim : thường: Kém hoạt động nhiệt độ thường , không tác Cr + O2 t o Cr2O3  dụng với nước điện cực chuẩn nhỏ nước Cr +3 Cl2 t o CrCl3  *Yêu cầu HS viết PTHH phản ứng Cr Tác dụng với nước với O2 , Cl2 ,N2 (tạo CrN), S (tạo Cr2S3, CrS ),  0,74V ) âm 3 Cr điện cực chuẩn nhỏ ( ECr / Cr Lưu ý HS biến đổi số oxi hoá Cr cho so với điện cực chuẩn hiđro pH=7 trường hợp phản ứng ( E H 2O / H  0.41V ) Tuy nhiên thực tế Crom GV thông báo: *Cr tác dụng với axit nào? khơng tác dụng với nước có màng oxit bảo vệ Trường hợp không phản ứng?Khi nguội: HNO3 loãng, Tác dụng với axit Cr khử ion H+ dd axit HCl , H2SO4 loãng, đăc , H2SO4 đặc , nước cường toan Nguyên nhân? Trường hợp có phản ứng ? Với axit khơng có tính oxi giải phóng H2 cho muối Cr(II) HĨA HỌC 12 2 hố HCl, H2SO4 lỗng: Cr khử ion H+ tạo muối → Cr Cl  H  Cr  HCl crom(II) Với axit có tính oxi hố mạnh H 2SO4 đặc,nóng, HNO3 đặc nóng, hay nước cường toan đun *Trong dd HNO3 ,và H2SO4 đặc nguội Crom trở nên thụ động 5 6 nóng : Cr khử N , S số oxi hoá thấp hơn, Cr bị Kết luận: - Cr có độ âm điện nhỏ, điện cực chuẩn 3 oxi hoá lên mức Cr , yêu cầu HS viết PTHH (Ví dụ âm nên khả hoạt động hoá học mạnh -Bền nhiệt độ thường có màng oxit bảo vệ với HNO3 tạo NO, với H2SO4 tạo SO2 …) -Bị thụ động hoá axit HNO3 H2SO4 đặc nguội Kết luận tính chất hoá học crom? IV - ỨNG DỤNG Hoạt động Crom có nhiều ứng dụng thiết thực kỹ thuật: GV yêu cầu HS : Nghiên cứu sgk kết hợp với -Chế tạo thép đặc biệt hiểu biết thực tế đế cho biết ứng dụng thiết thực -Dùng đế mạ, bảo vệ kim loại tạo vẻ đẹp cho đồ crom vật Hoạt động V - SẢN XUẤT GV giới thiệu số loại quặng crom có tự *Trong tự nhiên Cr phổ biến, không tồn dạng nhiên: Quặng cromit FeO.Cr2O3, quặng chì đỏ PbCrO4 đơn chất Quặng Crom có ý nghĩa thực tiễn cromit Ở vùng Uran có vỉa quặng cromit lớn, (FeO.Cr2O3) Quặng thường có lẫn Al2O3 , SiO2 thể sống, chủ yếu thực vật có khoảng 10-4% theo *Muốn điều chế Cr nguyên chất, dùng phương pháp khối lượng, nước biển crom chiếm 5.10 - nhiệt nhôm: chế hoá đế tách Cr2O3 khỏi quặng mg/1lit dùng nhôm đế khử quặng GV: nêu câu hỏi Cr sản xuất thé nào? Cr2O3 + Al t o Cr + Al2O3 nguyên liệu? Phương pháp ?  Độ tinh khiết đạt 97-99%, tạp chất chủ yếu nhôm, sắt , silic Hoạt động *GV giới thiệu thêm từ quặng người ta thường Củng cố :sử dụng tập 1,2 sgk, tự đặt không luyện crom nguyên chất mà luyện ra tập phù hợp với trình độ HS đế đánh giá ferocrom:(có dạng) mức độ nhận thức HS +dạng có C: FeO.Cr2O3+ 4Cthan cốc → Fe+2Cr +4CO BTVN: tập trang 190 sgk +dạng khơng có C: Dặn dò: Tìm hiểu Bài 39:Một số hợp chất quan trọng 3FeO.Cr2O3 +8Al → 3Fe+6Cr+4Al2O3 crom Hướng dẫn giải tập sgk Bài tập 3: a) chọn B b) chọn C Bài tập 4: Phản ứng nhiệt nhôm Cr2O3 + Al → Cr + Al2O3 n Cr = 78 : 52= 1,5 mol → n Al = 1,5 mol → m Al = 40,5g Bài tập 5: 100g hợp kim có m Cr = 20g → n Cr= 20 : 52 = 0,385 (mol) m Ni = 80g → n Ni = 80 : 59 = 1,356 (mol) Lượng Ni ứng với mol Cr 1,356 : 0,385 = 3,522 (mol) ... hoá học mạnh -Bền nhiệt độ thường có màng oxit bảo vệ với HNO3 tạo NO, với H2SO4 tạo SO2 …) -Bị thụ động hoá axit HNO3 H2SO4 đặc nguội Kết luận tính chất hố học crom? IV - ỨNG DỤNG Hoạt động Crom. .. Cr phổ biến, không tồn dạng nhiên: Quặng cromit FeO.Cr2O3, quặng chì đỏ PbCrO4 đơn chất Quặng Crom có ý nghĩa thực tiễn cromit Ở vùng Uran có vỉa quặng cromit lớn, (FeO.Cr2O3) Quặng thường có... độ HS đế đánh giá ferocrom:(có dạng) mức độ nhận thức HS +dạng có C: FeO.Cr2O3+ 4Cthan cốc → Fe+2Cr +4CO BTVN: tập trang 190 sgk +dạng khơng có C: Dặn dò: Tìm hiểu Bài 39:Một số hợp chất quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom, Giáo án Hóa học 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay