Giáo án Hóa học 12 bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

7 4 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 16:52

HĨA HỌC 12 Tiết 47: Bài 27: NHƠM CÁC HỢP CHẤT CỦA NHÔM I Mục tiêu học Kiến thức  HS biết: Tính chất vật lý ứng dụng số hợp chất nhơm Tính chất hóa học nhơm oxit, nhơm hiđroxit, muối nhơm sunfat Cách nhận biết ion Al3+ dung dịch  HS hiểu: tính chất lưỡng tính nhơm oxit nhơm hiđroxit  HS vận dụng: Viết phương trình hóa học phản ứng liên quan đến nhơm oxit nhơm hiđroxit Giải thích số tượng liên quan So sánh tính chất hóa học nhôm với nhôm oxit nhôm hiđroxit Nhận biết ion Al3+ dung dịch Kĩ năng:  Quan sát mẫu vật, thí nghiệm, rút kết luận tính chất hóa học nhơm oxit, nhơm hiđroxit nhận biết ion nhơm  Viết PTHH minh hoạ tính chất hố học nhơm oxit, nhơm hiđroxit  Tính % khối lượng nhôm hỗn hợp kim loại đem phản ứng  Tính hiệu suất phản ứng nhiệt nhơm; HĨA HỌC 12 Thái độ:  Giúp HS thấy tầm quan trọng hợp chất nhơm đời sống sản xuất Từ tạo cho học sinh niềm hứng thú tích cực học tập, tìm tòi sáng tạo để chiếm lĩnh tri thức, có ý bảo vệ tài nguyên đất nước II Trọng tâm giảng:  Tính chất hố học Al2O3, Al(OH)3, Al2(SO4)3  Cách nhận biết Al3+ dung dịch III Chuẩn bị giáo viên học sinh:  Giáo viên:  Giáo án phiếu học tập  Dụng cụ thí nghiệm hóa chấtHọc sinh:  Xem trước cũ IV Phương pháp giảng dạy:  Phương pháp đàm thoại gợi mở  Phương pháp hoạt động nhóm  Sử dụng phương tiện trực quan: làm thí nghiệm V Tiến trình dạy học: Ổn định lớp Kiểm tra cũ: (5’) GV đặt câu hỏi yêu cầu HS lên bảng trả bài, HS lại chuẩn bị nhận xét , bổ sung HÓA HỌC 12 Câu hỏi: Viết cấu hình electron ngun tử Al Từ nêu tính chất hóa học đặc trưng Al viết phương trình hóa học minh họa với phi kim, với axit, với oxit kim loại với dung dịch kiềm? Trả lời: Cấu hình electron nguyên tử: 1s22s22p63s23p1 Tính chất hóa học đặc trưng: tính khử mạnh Ptpư: 2Al + 3Cl2→ 2AlCl3 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑ 2Al + Fe2O3 →Al2O3 + 2Fe 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑ Vào bài:(1’) Đặt câu hỏi cho HS “ Nước giếng muốn làm người ta thường dùng hóa chất gì?” Trả lời: “ Dùng phèn chua” Phèn chua hợp chất nhơm có nhiều ứng dụng đời sống Để tìm hiểu kỹ hợp chất nhơm ứng dụng đời sống, hôm nghiên cứu 27 “ Nhôm hợp chất nhôm: tiết Sau buổi học em trả lời cho câu hỏi “ Phèn chua làm nước nào” Hoạt động GV Hoạt động 1: (25’) Hoạt động HS Nội dung ghi bảng B MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG - GV yêu cầu HS kể loại hợp chất nhôm -HS trả lời: Nhơm oxit, nhơm CỦA NHƠM mà em biết hidroxit muối nhơm sunfat I NHƠM OXIT - Hơm nay, tìm hiểu hợp - HS làm theo hướng dẫn GV 1.Tính chất: chất nhôm Trước tiên nhôm oxit -HS tổ chức hoạt động nhóm, làm a, Tính chất vật lý: nhôm hidroxit em làm việc theo nhóm Cơ thí nghiệm quan sát tượng chất rắn,màu trắng, khơng tan nước, HĨA HỌC 12 chia lớp thành nhóm: ba bàn đầu nhóm 1, ba - HS cử đại diện lên trình bày kết tonc=2050oC bàn sau nhóm 2, tương tự dãy bên nhóm hoạt động lên bảng b, Tính chất hóa học: nhóm -HS ghi vào + Tác dụng với dung dịch axit: - GV giao cơng việc cho nhóm: nhóm 3: Al2O3 + 6HCl →2AlCl3 + 3H2O nghiên cứu nhơm oxit hồn thành phiếu học tập + Tác dụng với dung dịch kiềm: số Các nhóm lại nghiên cứu nhôm hidroxit Al2O3 + 2NaOH →2NaAlO2 + H2O hoàn thành phiếu học tập số Natri aluminat - GV phát dụng cụ hóa chất phiếu học tập cho ⇒ nhơm ơxit ơxit lưỡng tính nhóm Ứng dụng: - GV tới nhóm đế quan sát hướng dẫn a, Trạng thái tự nhiên: có dạng em làm thí nghiệm - Oxit ngậm nước: Al2O3.2H2O -Sau 10’ gọi nhóm báo cáo kết hoạt - Oxit khan: cấu tạo tinh thể đá quý động nhóm cách lên ghi bảng, đưa ống b, Ứng dụng: (SGK) nghiệm nêu tượng xảy II NHÔM HIĐROXIT - GV gọi nhóm khác nhận xét bổ sung Điều chế: - GV nhắc lại lần bổ sung thêm: dạng AlCl3 + 3NH3 +3H2O →Al(OH)3↓ +3NH4Cl axit Al(OH)3 HAlO2.H2O Al(OH)3 có tính bazo trội tính axit, tính axit yếu axit cacbonic Tính chất vật lý: chất rắn, màu trắng, kết tủa dạng keo Tính chất hóa học: - Tác dụng với dung dịch axit Al(OH)3 + 3HCl →AlCl3 + 3H2O - Tác dụng với dung dịch kiềm HÓA HỌC 12 Al(OH)3 + NaOH →NaAlO2 + 2H2O ⇒ nhôm hiđrôxit hiđrôxit lưỡng tính Hoạt động 2: (5’) III NHƠM SUNFAT III Nhơm sunfat -Muối nhôm sunfat khan tan - Muối nhôm sunfat khan tan nước -Yêu cầu HS nêu tính tan muối nhơm sunfat nước tỏa nhiệt bị hiđrat tỏa nhiệt nước hóa - Phèn chua: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O hay -GV giới thiệu muối sunfat kép nhôm kali -Công thức phèn chua: KAl(SO4)2.12H2O ngậm nước gọi phèn chua; cho HS K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O - Nếu thay ion K+ Li+, Na+ hay NH4+ ta xem mẫu vật phèn chua, yêu cầu HS nêu công thức -Ứng dụng: làm nước, dùng phèn nhôm phèn chua ứng dụng ngành thuộc da, cơng nghiệp -u cầu HS giải thích phèn chua lại làm giấy, chất cầm màu ngành nước nhuộm vải -GV bổ sung: thay ion K+ Li+, Na+ hay -Giải thích: phèn chua thủy phân NH4+ ta muối kép khác có tên chung tạo Al(OH)3 kết tủa keo kéo chất phèn nhôm bẩn xuống làm nước IV CÁCH NHẬN BIẾT ION Al3+ TRONG Hoạt động3: (4’) IV Cách nhận biết ion Al3+ dung dịch -HS quan sát: có kết tủa keo xuất DUNG DỊCH -GV tiến hành thí nghiệm: cho từ từ đến dư dd tan dung dịch NaOH - Thuốc thử: dung dịch NaOH dư NaOH vào dung dịch thí nghiệm HS quan sát dư - Hiện tượng: kết tủa xuất tan tượng rút cách nhận biết - ptpư: Al3+ + OH- →Al(OH)3↓ dung dịch NaOH dư HÓA HỌC 12 -Yêu cầu HS viết phương trình phản ứng Al(OH)3 +OH- →AlO2- + 2H2O - ptpư: Al3+ + OH- →Al(OH)3↓ -GV đưa tập áp dụng: cho dd Al(NO3)3; NaCl -Dùng NaOH để nhận biết dung Al(OH)3 +OH- →AlO2- + 2H2O Fe(Cl)2 thuốc thử phân biệt dd dịch HÓA HỌC 12 Phiếu học tập số 1: Nghiên cứu sách giáo khoa trả lời câu hỏi sau: 1) Tính chất vật lý Al2O3 gì? 2) Tính chất hóa học Al2O3 gì? Hãy làm thí nghiệm Al2O3 tác dụng với HCl với NaOH để kiểm chứng tính chất hóa học 3) Nêu dạng tồn Al2O3 tự nhiên ứng dụng đời sống Phiếu học tập số 2: Nghiên cứu sách giáo khoa trả lời câu hỏi sau: 1) Nêu cách điều chế Al(OH)3 phòng thí nghiệm Làm thí nghiệm điều chế Al(OH)3 để chứng minh 2) Tính chất vật lý Al(OH)3 gì? 3) Tính chất hóa học Al(OH)3 gì? Hãy làm thí nghiệm Al(OH)3 tác dụng với HCl với NaOH để kiểm chứng tính chất hóa học Hoạt động4: (5’) Củng cố Bài tập : Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: Al→AlCl3→Al(OH)3→NaAlO2→Al(OH)3→Al2O3 →Al Dặn dò: +Củng cố phần tính chất hóa học nhơm oxit nhôm hiđrôxit +Làm tập sgk/128-129 +Chuẩn bị tiết sau ... giảng:  Tính chất hố học Al2O3, Al(OH)3, Al2(SO4)3  Cách nhận biết Al3+ dung dịch III Chuẩn bị giáo viên học sinh:  Giáo viên:  Giáo án phiếu học tập  Dụng cụ thí nghiệm hóa chất  Học sinh:...HÓA HỌC 12 Thái độ:  Giúp HS thấy tầm quan trọng hợp chất nhôm đời sống sản xuất Từ tạo cho học sinh niềm hứng thú tích cực học tập, tìm tòi sáng tạo để chiếm lĩnh tri... loại hợp chất nhôm -HS trả lời: Nhơm oxit, nhơm CỦA NHƠM mà em biết hidroxit muối nhơm sunfat I NHƠM OXIT - Hơm nay, tìm hiểu hợp - HS làm theo hướng dẫn GV 1.Tính chất: chất nhôm Trước tiên nhôm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm, Giáo án Hóa học 12 bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay