Giáo án Hóa học 12 bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

4 4 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 16:52

Giáo án Hóa học 12 Nhơm hợp chất nhôm  I Mục tiêu học  Nắm tính chất hóa học quan trọng Al2O3 tính lưỡng tính dẫn phản ứng hóa học để minh họa  Nắm tính chất hóa học Al(OH)3 là: a) tính chất lưỡng tính Al(OH)3 Giải thích dẫn phản ứng để minh họa b) tính chất bền với nhiệt  Vận dụng kiến thức tổng hợp tính chất hóa học Al, Al 2O3 Al(OH)3 để lí giải tượng số vật nhơm bị phá hủy môi trường kiềm  Biết cách phân biệt hợp chất Al, hợp chất kim loại phân nhóm nhóm I, II phương pháp hóa học II Chuẩn bị:  Dụng cụ hố chất để tiến hành thí nghiệm mơ tả tính chất Al2O3 Al(OH)3 III Tiến trình giảng dạy: A Ổn định lớp – Kiểm tra sĩ số B Vào Nội dung Hoạt động giáo viên học sinh Hợp chất nhôm I Nhôm oxit Al2O3 I Nhôm oxit Al2O3 * HĐ 1: Nghiên cứu tính chất vật lý trạng thái tự nhiên Al2O3 Tính chất vật lý trạng thái tự nhiên (?) Nghiên cứu sách giáo khoa cho biết Al 2O3 có tính chất vật lý nào, tự nhiên tồn dạng nào? TL: Al2O3 chất rắn, màu trắng, không tan nước, - Là chất rắn, màu trắng, không tan không không tác dụng với nước Nhiệt độ nóng chảy lớn tác dụng với nước Nóng chảy nhiệt độ Về trạng thái tự nhiên: gồm dạng tinh thể khan (nguyên cao (trên 2000oC) chất) quặng không nguyên chất + Tinh Al2O3 khan đá quý, cứng, phản xạ - Trong vỏ Quả Đất, Al2O3 tồn dạng ánh sáng tốt có màu sắc đẹp : corinđon tinh thể Al 2O3 sau : suốt, không màu ; rubi (hồng ngọc) màu đỏ, saphia + Tinh Al2O3 khan: đá quý VD: màu xanh, chúng tinh thể Al 2O3 có lẫn dấu vết corinđon (khơng màu) ; rubi (hồng ngọc) , oxit kim loại khác saphia + Quặng nhôm Al2O3 không nguyên chất: Bôxit, Đất sét + Quặng nhôm: Bôxit, Đất sét Trường THPT Yên Viên Giáo án Hóa học 12 Nội dung Hoạt động giáo viên học sinh Tính chất hóa học : * HĐ2: Nghiên cứu tính chất hóa học Al2O3 - GV: ta biết Al2O3 chất rắn, nóng chảy - Al2O3 hợp chất ion bền vững, nóng nhiệt độ cao, 2000oC Vì Al2O3 hợp chất chảy nhiệt độ 2000 oC mà khơng bền Ngồi khơng thể dùng chất khử thông thường bị phân hủy H2, CO, C để khử Al2O3 thành Al tự - Sự khử Al2O3 để có nhơm tự khó khăn (không thể dùng chất khử thông thường H2, C, CO nhiệt độ nào) a Al2O3 hợp chất bền b Al2O3 hợp chất lưỡng tính - Tác dụng với axit mạnh: Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O - TNo1: Al2O3 tác dụng với axit GV: Chuẩn bị trước bột Nhơm oxit (điều chế cách tạo lớp hỗn hống Al-Hg bề mặt nhôm để khơng khí) Lấy bột Al 2O3 cho vào ống nghiệm Nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào ống Lắc nhẹ Yêu cầu học sinh quan sát nhận xét tượng rút kết luận HS: Bột nhôm oxit tan dung dịch HCl tạo thành dung dịch suốt, không màu Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O - Tác dụng với bazơ mạnh: Al2O3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2O natri aluminat Kết luận: Al2O3 oxit bazơ - TNo2: Al2O3 tác dụng với dung dịch kiềm GV: Cho Al2O3 vào ống nghiệm Thêm vài giọt dung dịch NaOH Yêu cầu học sinh quan sát, nhận xét tượng, rút kết luận HS: Al2O3 tan dung dịch NaOH chứng tỏ oxit axit Kết luận: Al2O3 oxit lưỡng tính Ứng dụng: - Dùng làm đồ nữ trang - Dùng để chế tạo chi tiết ngành * HĐ3: Ứng dụng Al2O3 kĩ thuật xác: chân kính đồng hồ, máy (?) Nêu số ứng dụng Al2O3? phát laze - Dùng làm vật liệu mài (đá mài, bột giấy ráp, bột đánh bóng…) Trường THPT Yên Viên Giáo án Hóa học 12 Nội dung Hoạt động giáo viên học sinh II Nhôm hiđroxit Al(OH)3 II Nhơm hiđroxit Al(OH)3 -TNo3: Thí nghiệm điều chế Al(OH)3 * Trong nước, nhôm hiđroxit chất kết tủa GV: Cho dung dịch muối AlCl vào ống nghiệm keo, màu trắng Điều chế Al(OH)3 phản Nhỏ giọt dung dịch NaOH Yêu cầu HS nhận xét ứng trao đổi muối nhôm dung dịch tượng viết ptpư? HS: Xuất kết tủa trắng, Al(OH)3 bazơ: AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl Al3+ + 3OHˉ = Al(OH)3 Al3+ + 3OHˉ = Al(OH)3 (vừa đủ) - GV thông báo: Al(OH)3 hợp chất bền Nung nóng Nhơm hiđroxit thu nhơm oxit khan nước * Về tính chất hóa học : Al(OH)3 hợp chất bền o t 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O - TNo4: Nhôm hiđroxit tác dụng với dung dịch axit Al(OH)3 hợp chất lưỡng tính Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O GV: Cho nhơm hiđroxit vào cốc nước, nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào kết tủa Yêu cầu học sinh nhận xét tượng, viết phương trình phản ứng giải thích Al(OH)3 + 3H3O+ = Al3+ + 6H2O HS: Kết tủa nhôm hiđroxit tan a Tác dụng với Axit: Nhơm hiđroxit nhận proton, có tính chất bazơ Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O Al(OH)3 + 3H3O+ = Al3+ + 6H2O Bazơ Axit -TNo5: Nhôm hiđroxit tác dụng với dung dịch kiềm GV: Cho nhôm hiđroxit vào cốc nước, nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào kết tủa Học sinh quan sát, viết phương trình phản ứng giải thích HS: Kết tủa Al(OH)3 tan dung dich kiềm b Tác dụng với dung dịch kiềm Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2 + 2H2O Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2 + 2H2O HAlO2.H2O + OHˉ = AlO2ˉ + 2H2O Al(OH)3 + OHˉ = AlO2ˉ + 2H2O Axit bazơ GV nhắc lại: Cơng thức nhơm hiđroxit viết nhơm hiđroxit cho proton, có tính chất dạng HAlO2.H2O phản ứng nhôm hiđroxit axit cho proton, có tính chất axit * HĐ5: Một số ý (?) Giải thích đồ vật nhơm bền Chú ý : - Nhôm nguyên chất khử nước nhiệt nước, lại bị phá hủy liên tục dung dịch độ thường, phản ứng dừng lại kiềm? HS tìm hiểu sách giáo khoa để giải thích tạo lớp bảo vệ nhơm hiđroxit Thực tế, nhôm coi không tác Trường THPT Yên Viên Giáo án Hóa học 12 Nội dung Hoạt động giáo viên học sinh dụng với nước - Nhưng nhơm bị hồ tan dễ dàng dung dịch bazơ mạnh (nồng độ lớn, nhiệt độ cao hồ tan nhanh) Là do: + Trước hết, lớp bảo vệ Al2O3 bị hoà tan dung dịch kiềm : Al2O3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2O (1) + Al khử nước : 2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2 (2) + Lớp bảo vệ Al(OH)3 bị hòa tan dung dịch kiềm : Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2 + 2H2O (3) Các phản ứng (2), (3) xảy xen kẽ nhôm bị tan hết Các phản ứng viết dạng phương trình hố học chung sau : 2Al + 2NaOH + H2O = 2NaAlO2 + 3H2 III Muối nhôm III Muối nhôm Nhôm sunfat * HĐ6: Nghiên cứu muối nhôm - Phần giáo viên cho học sinh đọc sách giáo khoa, sau trình bày vào - phèn chua: muối kép kali nhôm ngậm nước : K2SO4 Al(SO4)3 24H2O viết gọn KAl(SO4)2.12H2O Ứng dụng: thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu , chất làm nước đục Nhôm clorua Muối nhôm clorua dùng làm chất xúc tác công nghiệp chế biến dầu mỏ tổng hợp nhiều hợp chất hữu Bài tập nhà: Các tập có SGK số tập sách tập Trường THPT Yên Viên .. .Giáo án Hóa học 12 Nội dung Hoạt động giáo viên học sinh Tính chất hóa học : * HĐ2: Nghiên cứu tính chất hóa học Al2O3 - GV: ta biết Al2O3 chất rắn, nóng chảy - Al2O3 hợp chất ion bền... liệu mài (đá mài, bột giấy ráp, bột đánh bóng…) Trường THPT Yên Viên Giáo án Hóa học 12 Nội dung Hoạt động giáo viên học sinh II Nhôm hiđroxit Al(OH)3 II Nhôm hiđroxit Al(OH)3 -TNo3: Thí nghiệm... kiềm? HS tìm hiểu sách giáo khoa để giải thích tạo lớp bảo vệ nhôm hiđroxit Thực tế, nhôm coi khơng tác Trường THPT n Viên Giáo án Hóa học 12 Nội dung Hoạt động giáo viên học sinh dụng với nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm, Giáo án Hóa học 12 bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay