NoSQL Tìm hiểu về MongoDB

17 16 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 16:48

MongoDB là cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở, hiệu năng cao và có tính mở rộng cao.Được viết bằng C++MongoDB lưu trữ dữ liệu theo cấu trúc JSON với schemas (MongoDB gọi với định dạng là BSON), làm cho dễ dàng hơn và nhanh hơn quá trình tương tác với dữ liệu trong các loại ứng dụng nhất định ĐỒ ÁN TÌM HIỂU NOSQL MongoDB GVHD: Nguyễn Huy Khánh SVTH: Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Phước Duy Đại học Khoa học Tự nhiên Nguyễn Anh Khoa Mục lục Giới thiệu MongoDB Làm việc với MongoDB So sánh MongoDB với CSDL quan hệ Ứng dụng minh họa Tổng kết Giới thiệu MongoDB  MongoDB sở liệu NoSQL mã nguồn mở, hiệu cao có tính mở rộng cao  Được viết C++  MongoDB lưu trữ liệu theo cấu trúc JSON với "schemas" (MongoDB gọi với định dạng BSON), làm cho dễ dàng nhanh trình tương tác với liệu loại ứng dụng định Giới thiệu MongoDB  Mục tiêu kết hợp điểm mạnh mơ hình key-values nhanh mà tính mở rộng cao với mơ hình liệu quan hệ giàu chức  Các câu truy vấn giống với SQL thích hợp cho lập trình viên quen với ngơn ngữ truy vấn SQL Làm việc với MongoDB  Các khái niệm NoSQL      Fields - Tương đương với khái niệm row SQL Document - thay khái niệm row SQL Collection - tương đương với khái niệm table SQL Key-value - cặp từ khóa – giá trị đước dùng để lưu trữ liệu NoSQL Cursor - tạm dịch trỏ Chúng ta sử dụng cursor để lấy liệu từ database Làm việc với MongoDB  Trên command line  Liệt kê CSDL hành  Có thể tham khảo thêm “command line”: Gõ help Làm việc với MongoDB  Chọn CSDL sử dụng xem chúng có bảng  Có thể tham khảo thêm command line: Gõ db.help()  Hiển thị liệu từ CSDL Làm việc với MongoDB  Thêm dòng vào CSDL hành  Cập nhật dòng CSDL hành  Có thể tham khảo thêm command line: gõ db.mycoll.help() Làm việc với MongoDB  Xóa dòng khỏi CSDL hành  Có thể tham khảo thêm http://docs.mongodb.org/manual/reference/method/ Làm việc với MongoDB  Trên Visual studio c#  Kết nối tới server • Import thư viện • Kết nối tới server Làm việc với MongoDB  Tạo CSDL (Tên CSDL, bảng)  Insert dòng vào CSDL Làm việc với MongoDB  Update dòng CSDL  Delete dòng từ CSDL So sánh MongoDB với CSDL quan hệ     Dễ sử dụng triển khai Hiệu cao Truy vấn nhanh MongoDB nhanh SQL khoảng 30 – 50 lần  MongoDB vượt trội hẳn so với SQL hiệu suất (khoảng lần) Biểu đồ gây tranh cải vể việc MongoDB chèn liệu nhanh SQL Sever tới 100 lần Ứng dụng minh họa  Quản lý học sinh cấp Xem Danh sách học sinh Thêm học sinh Ứng dụng minh họa Cập nhật học sinh Xóa học sinh Tổng kết  MongoDB sử dụng tốt với nhu cầu cần truy vấn động, ta muốn định nghĩa mục  Đặc biệt cần tốc độ nhanh cho sở liệu lớn MongoDB ngồi tốc độ đọc nhanh tốc độ ghi nhanh  Với loại liệu phong phú, nhiều truy vấn việc giảm thời gian phát triển việc mơ hình hóa đối tượng Thank You ! Đại học Khoa học Tự nhiên ...Mục lục Giới thiệu MongoDB Làm việc với MongoDB So sánh MongoDB với CSDL quan hệ Ứng dụng minh họa Tổng kết Giới thiệu MongoDB  MongoDB sở liệu NoSQL mã nguồn mở, hiệu cao có tính... Được viết C++  MongoDB lưu trữ liệu theo cấu trúc JSON với "schemas" (MongoDB gọi với định dạng BSON), làm cho dễ dàng nhanh trình tương tác với liệu loại ứng dụng định Giới thiệu MongoDB  Mục... line: gõ db.mycoll.help() Làm việc với MongoDB  Xóa dòng khỏi CSDL hành  Có thể tham khảo thêm http://docs .mongodb. org/manual/reference/method/ Làm việc với MongoDB  Trên Visual studio c#  Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: NoSQL Tìm hiểu về MongoDB, NoSQL Tìm hiểu về MongoDB

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay