Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của rễ cây đinh lăng (polyscias fruticosa (l ) harms) trồng tại an giang

71 20 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 16:46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA DƯỢC - ĐIỀU DƯỠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC HỌC MÃ SỐ: 52720401 KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HĨA CỦA RỄ CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms) TRỒNG TẠI AN GIANG Cán hướng dẫn Sinh viên thực PGS TS TRẦN CÔNG LUẬN ĐẶNG KIM THOA ThS ĐỖ VĂN MÃI MSSV: 12D720401167 LỚP: ĐH DƯỢC 7B Cần Thơ, năm 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA DƯỢC - ĐIỀU DƯỠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC HỌC MÃ SỐ: 52720401 KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA RỄ CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms) TRỒNG TẠI AN GIANG Cán hướng dẫn Sinh viên thực PGS TS TRẦN CÔNG LUẬN ĐẶNG KIM THOA ThS ĐỖ VĂN MÃI MSSV: 12D720401167 LỚP: ĐH DƯỢC 7B Cần Thơ, năm 2017 LỜI CÁM ƠN Để hồn thành khố luận này, thời gian nghiên cứu môn Dược liệu trường Đại học Tây Đô, em nhận nhiều quan tâm, hướng dẫn thầy cô, bạn bè gia đình Với lòng biết ơn sâu sắc, lời cám ơn em muốn gửi đến thầy PGS.TS Trần Công Luận, Ths Đỗ Văn Mãi, hai Thầy tận tình hướng dẫn, dìu dắt, chỉnh sửa giúp đỡ em nhiều q trình làm hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn thầy cô môn Dược liệu trường Đại học Tây Đô tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em thời gian em thực khoá luận Em xin gửi đến tồn thể thầy Khoa Dược- Điều dưỡng, trường đại học Tây Đô lời cám ơn sâu sắc, suốt năm giảng đường thầy cô không ngừng truyền đạt kiến thức, kỹ có để em trưởng thành Ngồi ra, không kể đến người bạn em, cám ơn bạn bên cạnh em, em vượt qua khó khăn làm cho khoảng thời gian làm khóa luận em trở nên ý nghĩa khó quên Và cuối cùng, em muốn dành lời cám ơn chân thành cho gia đình, gia đình nguồn động lực để em cố gắng học tập, ln bên cạnh em lúc em gặp khó khăn, ln tạo điều kiện để em hồn thành chương trình đại học Xin chân thành cám ơn người Cần Thơ, ngày 01 tháng năm 2017 Sinh viên Đặng Kim Thoa i LỜI CAM KẾT Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết khóa luận trung thực chưa công bố cơng trình khác Sinh viên Đặng Kim Thoa ii Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ đại học – Khóa học: 2012 – 2017 KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA RỄ CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms) TRỒNG TẠI AN GIANG TÓM TẮT Mở đầu đặt vấn đề Trong y học cổ truyền, Đinh lăng từ lâu sử dụng phổ biến với công dụng bật bổ dưỡng Ngày nay, Đinh lăng chứng minh với nhiều cơng dụng như: Kháng viêm, chống trầm cảm, lợi tiểu, ức chế enzym Ở Việt Nam, Đinh lăng trồng phổ biến, nguồn cung cấp nguyên liệu để tạo sản phẩm có hoạt tính sinh học có lợi cho sức khỏe người Đề tài góp phần khảo sát hoạt tính chống oxy hóa sơ thành phần hóa học rễ Đinh lăng Đối tượng phương pháp nghiên cứu Dược liệu Đinh lăng thu hái huyện Tri Tôn, An Giang vào tháng 11/2016 Sau mơ tả hình thái khảo sát vi phẫu dược liệu, rễ Đinh lăng phơi khô xay thành bột Từ 9,3 kg rễ Đinh lăng chiết ngấm kiệt với cồn 96 %, thu cao cồn (cao tồn phần) Cao cồn hòa với lượng nước tối thiểu sau lắc phân bố với diethyl ether, ethyl acettat, n - butanol, cô thu hồi dung môi thu cao phân đoạn tương ứng Tiến hành khảo sát hoạt tính chống oxy hóa cao phân đoạn thử nghiệm sử dụng DPPH, chọn phân đoạn cho HTCO cao đem phân tích sơ thành phần hóa học phân lập SKC cổ điển nhằm tạo phân đoạn có thành phần đơn giản hơn, phục vụ cho nghiên cứu sau Kết bàn luận Từ 9,3 kg bột rễ Đinh lăng, sau chiết lắc phân bố thu được: 300 g cao Et2O, 30 cao EA, 405 g cao n-BuOH, 800 g cao nước Tiến hành khảo sát hoạt tính chống oxy hóa cao phân đoạn cho kết cao EA có hoạt tính chống oxy hóa cao (HTCO = 67,82 %, IC50 = 758,55 µg/ml) Phân tích sơ thành phần hóa học thấy cao EA có chứa: Alkaloid, flavonoid, anthocyanoid, proanthocyanidin, saponin, acid hữu cơ, chất khử Bước đầu phân lập 10 g cao EA SKC cổ điển thu được: phân đoạn từ I → V (có thành phần đơn giản hơn) với khối lượng là: 1,5311 g, 1,2835 g, 0,5612 g, 0,5824 g, 0,1889 g Kết luận Cao EA có hoạt tính chống oxy hóa cao cao với IC50 = 758,55 µg/ml, thành phần hóa học gồm: Alkaloid, flavonoid, anthocyanoid, proanthocyanidin, saponin, acid hữu cơ, chất khử iii MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC HÌNH ẢNH- SƠ ĐỒ vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii CHƯƠNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU .2 2.1 CÂY ĐINH LĂNG 2.1.1 Vị trí phân loại 2.1.2 Đặc điểm thực vật họ Nhân sâm .2 2.1.3 Đặc điểm thực vật chi Polyscias .3 2.1.4 Đặc điểm thực vật Đinh lăng 2.1.5 Thành phần hóa học 2.1.6 Tác dụng dược lý công dụng 15 2.1.7 Một số thuốc có Đinh lăng 17 2.1.8 Một số chế phẩm từ Đinh Lăng 20 2.2 GỐC TỰ DO VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HĨA 21 2.2.1 Khái niệm gốc tự 21 2.2.2 Tác động gốc tự liên quan đến bệnh tật người 21 2.2.3 Chất chống oxy hóa 22 2.2.4 Một số phương pháp thử hoạt tính chống oxy hóa in vitro 22 2.3 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT VÀ PHÂN LẬP 25 2.3.1 Kỹ thuật chiết lỏng- lỏng 25 2.3.2 Kỹ Thuật chiết rắn – lỏng .26 2.3.3 Một số phương pháp phân lập hợp chất hữu 29 CHƯƠNG 3: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 31 3.2 HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ 31 3.2.1 Dung mơi, hóa chất 31 3.2.2 Thiết bị, dụng cụ 31 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.3.1 Khảo sát đặc điểm thực vật học 32 3.3.2 Thử tinh khiết 32 3.3.3 Nghiên cứu hóa học 33 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 39 4.1 THỰC VẬT HỌC 39 4.1.1 Đặc điểm hình thái 39 iv 4.1.2 Đặc điểm vi phẫu rễ 43 4.1.3 Đặc điểm bột rễ Đinh lăng 45 4.2 THỬ TINH KHIẾT 46 4.2.1 Độ ẩm 46 4.2.2 Xác định độ tro 46 4.3 NGHIÊN CỨU HÓA HỌC .47 4.3.1 Chiết xuất điều chế cao phân đoạn 47 4.3.2 Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa phân đoạn 48 4.3.3 Phân tích sơ thành phần hóa học cao ethyl acetat 53 4.3.4 Phân lập hợp chất từ cao ethyl acetat 54 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 5.1 KẾT LUẬN 57 5.2 KIẾN NGHỊ .57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Phản ứng thử nghiệm DPPH 36 Bảng 4.1 Kết thử tinh khiết bột rễ Đinh lăng 47 Bảng 4.2 Kết xác định độ ẩm cao phân đoạn 48 Bảng 4.3 Kết khảo sát HTCO cao, nồng độ 1000 µg /ml 50 Bảng 4.4 Kết đo OD cao EA nồng độ 50 Bảng 4.5 Kết đo OD Vitamin C nồng độ 51 Bảng 4.6 Kết xác định giá trị IC50 cao EA vitamin C 52 Bảng 4.7 Kết phân tích sơ thành phần hóa học cao ethyl acetat 53 Bảng 4.8 Kết SKC cao EA (10 g) 56 vi DANH MỤC HÌNH ẢNH- SƠ ĐỒ Hình 2.1 Sơ đồ vị trí phân loại Polyscias fruticosa (L.) Harms Hình 2.2 Cơng thức chung saponin triterpenoid Đinh lăng Hình 2.3 Một số chế phẩm từ Đinh lăng 20 Hình 2.4 Phản ứng trung hòa gốc DPPH 23 Hình 2.5 Phản ứng phương pháp sử dụng TBA – đo lượng MDA 23 Hình 2.6 Phản ứng FRAP 25 Hình 3.1 Sơ đồ điều chế loại cao kỹ thuật chiết lỏng – lỏng 34 Hình 4.1 Cây Đinh lăng 39 Hình 4.2 Lá Đinh lăng 40 Hình 4.3 Hoa Đinh lăng 41 Hình 4.4 Quả Đinh lăng 42 Hình 4.5 Rễ Đinh lăng 42 Hình 4.6 Vi phẫu rễ Đinh lăng 44 Hình 4.7 Bột rễ Đinh lăng 45 Hình 4.8 Soi bột rễ Đinh Lăng 46 Hình 4.9 Sơ đồ chiết tách phân đoạn từ rễ Đinh lăng 48 Hình 4.10 Sắc kí đồ phân đoạn khảo sát HTCO 49 Hình 4.11 Đồ thị biểu diễn tương quan HTCO nồng độ cao EA 51 Hình 4.12 Đồ thị biểu diễn tương quan HTCO nồng độ vitamin C .52 Hình 4.13 Biểu đồ so sánh khả chống oxy hóa cao EA với vitamin C 53 Hình 4.14 Sắc kí đồ thăm dò hệ dung mơi cho cao EA .55 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT EA Et2O n –BuOH : : : Ethyl acetat Diethyl ether n – butanol n-Hex : n – hexan MeOH : Methanol SKLM SKC CHCl3 : : : Sắc kí lớp mỏng Sắc kí cột Clorofrom IC50 HTCO : : Khả đánh bắt 50 % gốc tự Hoạt tính chống oxy hóa OD TP : : Mật độ quang Toàn phần PE TT DĐVN IV : : : Pertroleum ether Thuốc thử Dược điển Việt Nam IV viii Bảng 4.1.Kết thử tinh khiết bột rễ Đinh lăng Chỉ tiêu Lần Lần Lần Trung bình Độ ẩm (%) 5,2 6,4 7,9 6,5 ± 1,4 Tro toàn phần (%) 0,4 0,7 0,3 0,5 ± 0,2 Nhận xét: - Độ ẩm trung bình bột rễ Đinh lăng khơ 6,3 % (< 13,0 %) đạt tiêu chuẩn DĐVN IV - Độ tro trung bình bột rễ Đinh lăng 0,47 % (< 8,0 %) đạt tiêu chuẩn DĐVN IV Kết luận: Kết thử tinh khiết bột rễ Đinh lăng khô đạt tiêu chuẩn DĐVN IV 4.3 NGHIÊN CỨU HÓA HỌC 4.3.1 Chiết xuất điều chế cao phân đoạn Từ kg rễ Đinh lăng chiết ngấm kiệt với cồn 96 %, thu 1,75 kg cao toàn phần Cao toàn phần pha lỗng với lượng nước tối thiểu sau lắc phân bố với diethyl ether, ethyl acetat, n - butanol Các dịch diethyl ether, ethyl acetat, n – butanol cô quay chân không thu hồi dung môi thu 300 g cao diethyl ether 30 g cao ethyl acetat, 405 g cao n – butanol 800 g cao nước 47 Rễ Đinh lăng (9,3 kg) Chiết ngấm kiệt với cồn 96 % Cô quay Cao toàn phần (1,75 kg) Thêm nước Lắc với Et2O, EA n – butanol Cô quay Cao Et2O (300 g) Cao EA (30 g) Cao n-BuOH (405 g) Cao nước (800 g) Hình 4.8 Sơ đồ chiết tách phân đoạn từ rễ Đinh lăng Bảng 4.2 Kết xác định độ ẩm cao phân đoạn Lần (%) Lần (%) Lần (%) Trung bình (%) Cao TP 0, 0,4 0,5 0,5 ± 0,1 Cao Et2O 1,0 1,6 1,1 1,2 ± 0,3 Cao EA 0,7 0,5 1,8 1,0 ± 0,7 Cao n-bu 1,2 1,0 1,4 1,2 ± 0,2 Cao nước 0,7 0,8 0,9 0,8 ± 0,1 4.3.2 Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa phân đoạn 4.3.2.1 Sàng lọc HTCO cao phân đoạn SKLM Tiến hành SKLM theo mục 3.3.3.2 thu kết hình 4.10 Dung môi khai triển:n-butanol - acid acetic - nước (7:1:2) 48 UV 254 nm UV 365 nm TT DPPH TT FeCl3 5% Hình 4.10 Sắc kí đồ phân đoạn khảo sát HTCO Chú thích: TP : Tồn phần n-BuOH : Cao n- butanol Et2O : Cao diethyl ether Nước : Cao nước EA : Cao ethyl acetat Vit C : Vitamin C 49 Nhận xét: Trong cao phân đoạn cao tồn phần cao ethyl acetat, cao diethyl ether cao tồn phần có vết làm màu tím thuốc thử DPPH Trong cao ethyl acetat có vết màu vàng sáng tím thử DPPH phân đoạn, chứng tỏ cao ethyl acetat có chứa hợp chất có tác dụng chống oxy hóa Đồng thời, số thành phần cao ethyl acetat màu với thuốc thử FeCl3 5% 4.3.2.2 Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa cao quang phổ UV – Vis Để khẳng định xác khả chống oxy hóa cao, tiến hành đánh giá hoạt tính chống oxy hóa dựa gía trị HTCO Khảo sát cao, nồng độ 1000 µg/ml, thu kết bảng 4.3 Bảng 4.3 Kết khảo sát HTCO cao, nồng độ 1000 µg /ml OD Lần OD Lần OD Lần OD trung bình HTCO (%) Chứng 0,6080 0,8120 0,8610 0,7603 - Cao TP 0,6630 0,6330 0,6380 0,6447 15,20 Cao Et2O 0,4050 0,3670 0,4670 0,4130 45,68 Cao EA 0,2910 0,2020 0,2410 0,2447 67,82 Cao n-BuOH 0,6180 0,6140 0,5940 0,6087 19,94 Cao nước 0,6450 0,6580 0,649 0,6507 14,42 Nhận xét : Cao EA có HTCO = 67,82 %, cao cao Cao EA vitamin C tiến hành xây dựng đường chuẩn tính IC50 nồng độ khác thu kết bảng 4.4, bảng 4.5, hình 4.11, hình 4.12 Bảng 4.4 Kết đo OD cao EA nồng độ Nồng độ (µg/ml) OD Lần1 OD Lần OD Lần OD trung bình HTCO (%) Chứng 0,6080 0,8120 0,8610 0,7603 - 1000 0,2910 0.2020 0,2410 0,2447 67,82 900 0,3810 0,3660 0,3230 0,3567 53,08 800 0,3890 0,3713 0,3560 0,3721 51.06 400 0,5440 0,4980 0,5100 0,5173 31,96 200 0,6070 0,5920 0,6100 0,6030 20,69 50 Hình 4.11 Đồ thị biểu diễn tương quan HTCO nồng độ cao EA Bảng 4.5 Kết đo OD Vitamin C nồng độ Nồng độ (µg/ml) OD Lần OD Lần OD Lần OD trung bình HTCO (%) Chứng 0,8620 0,9260 0,9220 0,9033 - 25 0,1560 0,1810 0,1620 0,1663 81,59 20 0,3270 0,3230 0,3240 0,3247 64,05 15 0,4350 0,3780 0,3990 0,4043 55,24 10 0,5670 0,5570 0,5560 0,5600 38,01 0,6520 0,6770 0,6210 0,6500 28,04 51 Hình 4.12 Đồ thị biểu diễn tương quan HTCO nồng độ vitamin C Từ đồ thị biểu diễn tương quan HTCO nồng độ vitamin C, ta có phương trình tuyến tính hoạt tính dạng y = ax + b Thay y = 50 ta kết IC50 bảng 4.6 hình 4.13 Bảng 4.6 Kết xác định giá trị IC50 cao EA vitamin C Mẫu Phương trình hồi quy IC50 (µg/ml) Vitamin C y = 2,662x + 13,44 13,73 Cao EA y = 0,053x + 9,797 758,55 52 Hình 4.13 Biểu đồ so sánh khả chống oxy hóa cao EA với vitamin C Nhận xét : Giá trị IC50 cao EA 758,55 µm/ml, vitamin C 13,73 µm/ml so với nồng độ mẹ ban đầu 1000 µg/ml từ thấy cao EA có hoạt tính chống oxy hóa cao phân đoạn lại so với vitamin C IC50 phân đoạn EA cao nhiều, chứng tỏ phân đoạn EA có đáp ứng chống oxy hóa thấp 4.3.3 Phân tích sơ thành phần hóa học cao ethyl acetat Cân g cao ethyl acetat, hòa tan cồn, tiến hành định tính sơ thành phần hóa học nhằm xác định nhóm hợp chất có cao ethyl acetat Bảng 4.7 Kết phân tích sơ thành phần hóa học cao ethyl acetat Thành phần Phản ứng định tính Chất béo Làm mờ giấy lọc Carotennoid Phản ứng Carr – Price - H2SO4 - Tinh dầu Có mùi thơm ± Triterpenoid tự Libermann – Burchard + Alkaloid TT alkaloid ++ Coumarin Phát quang kiềm Kết ++ 53 - Antraglycosid KOH 10 % ++++ Flavonoid Mg / HCl đđ +++ Glycosid tim TT vòng lacton + TT đường – desoxy + Anthocyanoid HCl / KOH ++ Proanthocyanidin HCl / to +++ Tanin Gelatin muối / FeCl % Triterpenoid phân thủy Libermann – Burchard Saponin Libermann – Burchard Lắc mạnh dung dịch nước Acid hữu Na2CO3 Chất khử TT Fehling + + + ++++ ++ ++++ Chú ý: (-) khơng có; (±) khơng rõ; (+) có ít; (+++) có nhiều; (++++) có nhiều Nhận xét: Kết phân tích sơ cho thấy cao ethyl acetat rễ Đinh lăng có chứa hợp chất như: Chất béo, alkaloid, triterpenoid tự do, flavonoid, anthocyanosid, proanthocyanidin, polyphenol, tanin, saponin, acid hữu cơ, chất khử 4.3.4 Phân lập hợp chất từ cao ethyl acetat Thăm dò hệ dung mơi cho SKC Tiến hành SKLM cao EA với hệ dung môi: S1= PE - EA (3:7) S2= n-Hex – EA (1:1) S3= EA bão hòa nước S4= CHCl3 – MeOH (8:2) Phát hiện: UV 254 nm, UV 365 nm; phun TT VS sấy 105 oC đến màu, quan sát ánh sáng thường 54 S1 S2 S3 UV 254 nm UV 365 nm TT VS Hình 4.14 Sắc kí đồ thăm dò hệ dung mơi cho cao EA 55 S4 Nhận xét: Từ hệ dung môi thăm dò dung mơi S2 = n-Hex – EA (1:1) cho kết tách tốt nhất, vết gọn Rf thích hợp, đo S2 chọn làm hệ dung môi phát vết SKLM đồng thời pha động cho SKC (với tỉ lệ thay đổi dần) Tiến hành SKC Cao EA (m= 10 g) SKC cổ điển với điều kiện: - Cột thủy tinh: Cột 5,5 x 50 cm, rửa sấy khô - Nhồi cột: 270 g Silica gel (cỡ hạt 37 – 63 μm) nhồi cột dạng sệt (với dung môi n - hexan) - Mẫu: Mẫu cao EA = 10 g hòa tan với 500 ml methanol trộn với 100 g silica gel (cỡ hạt 37 – 63μm), hỗn hợp cô quay chân không nhiệt độ 50 oC tới thu bột tơi mịn màu vàng nạp khô vào cột - Pha động: Hệ n-Hex – EA (1:0) đến (80:20) - Thể tích hứng: 100 ml - Theo dõi thành phần phân đoạn SKLM, dung môi khai triển n-Hex EA (1:1), phát UV 254 nm 365 nm, thuốc thử VS - Gộp phân đoạn: Gộp phân đoạn chứa vết có độ phân cực tương tự Kết phân đoạn trình bày bảng 4.8 Bảng 4.8 Kết SKC cao EA (10 g) Phân đoạn Dung môi ly giải Trọng lượng cao (g) I n- Hex (100:0) 1,5311 II n-Hex – EA (95:5) 1,2835 III n-Hex– EA (90:10) 0,5612 IV n-Hex – EA (90:10) 0,6824 V n-Hex – EA (80:20) 0,1889 Ghi chú: Tiếp tục phân lập để thu phân đoạn 56 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Sau tháng thực đề tài, khóa luận đạt số kết sau: - Đã tiến hành khảo sát hình thái Đinh lăng vi học rễ Đinh lăng Đã tiến hành khảo sát độ ẩm độ tro bột rễ Đinh lăng - Từ 9,3 kg bột rễ Đinh lăng thu 300 g cao diethyl ether, 30 g cao ethyl - acetat, 405 g cao n - butanol 800 cao nước Từ 30 g cao ethyl acetat , phân lập SKC tạm thời thu đươc phân đoạn Tiến hành khảo sát hoạt tính oxy hóa cao phân đoạn rễ Đinh lăng, kết cho thấy phân đoạn ethyl acetat có hoạt tính chống oxy hóa cao phân đoạn - Phân tích sơ thành phần hóa học cao ethyl acetat từ rễ Đinh lăng, kết cho thấy cao ethyl acetat có chứa: Alkaloid, flavonoid, anthocyanoid, proanthocyanidin, saponin, acid hữu cơ, chất khử 5.2 KIẾN NGHỊ Do điều kiện thời gian kinh nghiệm hạn chế, khóa luận đạt phần kết khiêm tốn Kết bước phục vụ nhỏ cho việc định hướng nghiên cứu thành phần hóa học Đinh lăng sau Sau kết thúc khóa luận này, chúng em xin kiến nghị: - Tiếp tục phân lập thành phần hóa học cao ethyl acetat từ rễ Đinh lăng để thu hợp chất tinh khiết Và tái đánh giá hoạt tính chống oxy hóa chất tinh khiết phân lập sau - Phân lập thành phần hóa học phân đoạn lại - Tiến hành khảo sát hoạt tính sinh học khác (độc tính tế bào, kháng vi khuẩn nấm, kháng khối u…) Đinh lăng 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt tiếng nước ngoài: [1] Benzie I.F.F and Strain J.J (1999), "Ferric reducing antioxidant power assay: direct measurement of total antioxidant activity of biological fluids and modified version for simultaneous measurement of total antioxidant power and ascorbic acid concentration", Methods in Enzymology, 299, pp 15–27 [2] Bernard B.M., Pakianathan N., Divakar M.C (1998 ), "On the antipyretic, antiinflammatory, analgesic, and molluscicidal properties of Polyscias fruticosa (L.) [3] [4] [5] [6] Harms" Ancient Science of Life, Vol No 17(4), pp 313 - 319 Bộ môn Dược liệu, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (2010) Phương pháp nghiên cứu dược liệu, tr 2-5, 26-42, 118-125 Bộ Y Tế (2009) Dược điển Việt Nam IV Nxb Y học Hà Nội, tr 764-765, PL9.6, PL-9.8, PL-12.10 Brophy J.J, Lassak E.V, Suksamrarn A (1990), "Constituent of Volatile leaf oils of Polyscias fruticosa L Hams", Flavour Fragrance J, vole 5, pp 179-182 Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Chung, Bùi Xuân Chương, Nguyễn Thượng Dong, Đõ Trung Đàm, Phạm Văn Hiển, Vũ Ngọc Lộ, Phạm Duy Mai, Phạm Kim Mãn, [7] [8] [9] Đoàn Thị Nhu, Nguyễn Tập, Trần Toàn (2006), Cây thuốc động vật làm thuốc, tập I, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội Đỗ Tất Lợi (2004), Những thuốc vị thuốc Việt Nam, NXB Y học Favier A (2003) Le stress oxydant: Intéréte conceptuel et expérimental dans la compréhension des mécanismes des maladies et potentiel thérapeutique L’actualité chimique, novembre – décembre 2003.pp 108 – 115 Hồ Lương Nhật Vinh (2014) Nghiên cứu thành phần hóa học tác dụng ức chế enzym α-amylase α-glucosidase phân đoạn dịch chiết Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) Luận văn thạc sĩ dược học ngành Dược học cổ truyền Khoa Dược Trường Đại học Dược Hà Nội [10] Lutomski J., Luan T C and Hoa T T (1992), "Polyacetylenes in the Araliaceae family", Herba Polonica, vole 38(1), pp 3-11 [11] Masoko P and Eloff J.N (2007), "Screening of twenty - four south african Combretum andsix Terminalua species (Combretaceae) for antioxidant activities", Afr J Trad CAM (2), pp 231-239 [12] Nguyễn Kim Phi Phụng (2007) Phương pháp cô lập hợp chất tự nhiên NXB ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh [13] Nguyễn Ngọc Dung (1998), Nhân giống Đinh lăng Polyscias fruticosa L 58 Hams thông qua đường tạo phôi soma nuôi cấy in-vitro, NXB Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh [14] Nguyễn Ngọc Hồng (2009), Nghiên cứu thành phần hóa học tác dụng sinh học số thuốc hướng tác dụng gan, Luận án Tiến sĩ, Trường đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh [15] Nguyen Thi Hoai Thu, Lam Phuc Khanh, Nguyen The Duy, Nguyen Thi Kim Chanh, Nguyen Kim Phi Phung and Poul Erick Hansen (2011), "Chemical constituents from leaves of Sonneratia alba J E.Smith(Sonneratiaceae)", Tập chí phát triển khoa học nghiên cứu, 14 (6), pp 11-17 [16] Nguyễn Thị Luyến, Nguyễn Duy Công cs (2012), "Hợp chất flavonoid glycoside có tác dụng ức chếalpha-amylase phân lập từlá Đinh lăng", Tạp chí Dược liệu, tập 17, số6, tr 348-351 [17] Nguyễn Thị Nguyệt (1992), "Một số kết nghiên cứu saponin Đinh lăng", Tạp chí dược học, số3, tr.15-16 [18] Nguyễn ThịThu Hương, Lương Kim Bích (2001), "Nghiên cứu tác dụng chống trầm cảm stress Đinh lăng", Tạp chí dược liệu, tập 6, tr 84-86 [19] Nguyễn Thời Nhâm, Nguyễn Thị Thu Hương, Lương Kim Bích (1990), "Tác dụng dược lý cao toàn phần chiết xuất từ rễ Đinh lăng Polyscias fruticosa (L.) Harm, Araliaceae, "Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học, Viện Dược liệu" [20] Nguyễn Thượng Dong, Đoàn Thị Nhu, Phạm Duy Mai, Nguyễn Thị Thu Hương (2006) Phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý thuốc từ dược thảo.Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật.tr 279 – 292 [21] Nguyễn Trần Châu, Đỗ Mai Anh (2008), Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa hạ cholesterol cao tồn phần chiết xuất từ Đinh lăng Polyscias fruticosa (L.) Harms, Nghiên cứu khoa học cấp sở Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh [22] Phạm Hồng Hộ (1999), Cây cỏ Việt Nam, Nxb trẻ, Tp Hồ Chí Minh, tr 957962 [23] Proctor P H (1989) Free radicals and human disease.CRC handbook of free radicals and antioxidants.1 p 209 – 221 [24] Proliac J., Chaboud A., Rougny A (1996), "A oleanolic saponin from Polyscias fruticosa Harms var yellow leaves", Pharmazie, vole 51(8), pp 611-612 [25] Quách Tuấn Vinh (2005), Dùng thuốc, NXB Y học [26] Trương Thị Đẹp (2007) Thực vật học Nxb Giáo Dục Hà Nội, tr 260-262 [27] Trương Thị Đẹp (2011) Thực vật dược Bộ môn Thực vật, khoa Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Tr.265 59 [28] Varadharajan R., Rajalingam D (2011), " Diiuretic activity of Polyscias fruticosa (L.) Harm", International Journal of Innovative Drug Discovery, Vol (1),pp 15-18 [29] Viện Dược liệu (2006), Phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý thuốc từ dược thảo, Nxb khoa học kỹ thuật, Hà Nội, tr 279-293 [30] Võ Hà (2008), Chữa bệnh không dùng thuốc, NXB Phương Hiền [31] Võ Văn Chi (1997), Từ điển thuốc Việt Nam,tập 1, NXB Y học [32] Võ Văn Chi (2004) Từ điển thực vật thông dụng Tập Nxb khoa học kỹ thuật [33] Võ Xuân Minh, Phạm Hữu Dương, Lê Thanh Hà (1991), "Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học dạng bào chế Đinh lăng", Tạp chí dược học, số3, tr.19-21 [34] Vo D.H., Yamamura, S., Ohtani, K., Kasai, R., Yamasaki, K., Nham, N.T , Chau, H.M., 1998 Oleane saponins from Polyscias fruticosa L Harms Phytochemistry 47, p 451-457 [35] Wang J., Yuan X., Jin Z., Tian Y and Song H (2007), "Free radical and reactive oxygen species scavenging activities of peanut skins extract", Food Chemistry, 104, pp 242-250 [36] Wang J., Yue Y.D., Tang F and Sun J (2012), "TLC screening for antioxidant activity of extracts from fifteen bamboo species and identification of antioxidant flavone glycosides from leaves of Bambusa textilis McClure", Molecules,17, pp 12297-12311 [37] Wojdylo A., Oszmianski J and Czemerys R (2007), "Antioxidant activity and phenolic compounds in 32 selected herbs", Food Chemistry, 105, pp 940–949 Trang Web: [38] Rượu Đinh lăng quà tặng ngày xuân, Công ty TNHH nông nghiệp Thiên Đường, http://www.goidinhlangthienduong.com/san-pham/ruou-dinh-langsamcua-nguoi-viet-qua-tang-ngay-xuan-tim-dai-ly-phan-phoi-cap-huyen-489.html Ngày truy cập 01/6/2017 [39] Thuốc bổ não từ dược liệu, Báo mới, http://www.baomoi.com/thuoc-bo-nao-tuduoc-lieu-quy-dinh-lang/c/14432591.epi Ngày truy cập 01/6/2017 [40] Trà Đinh lăng, Công ty TNHH MTV GacViet http://www.quagac.com/sanpham/tra-dinh-lang-614.html Ngày truy cập 01/6/2017 [41] Viên uống giảm cân, Học viện quân y http://www.giamcanlishou.com/vavinavien-uong-giam-can-hoc-vien-quan-y.htm Ngày truy cập 01/6/2017 60 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA DƯỢC-ĐIỀU DƯỠNG Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ BỔ SUNG, SỬA CHỮA LUẬN VĂN THEO Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM KHÓA LUẬN Họ tên sinh viên: ĐẶNG KIM THOA Tên đề tài luận văn: KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HĨA CỦA RỄ CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms) TRỒNG TẠI AN GIANG Chuyên ngành: Dược học MSSV: 12D720401167 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Cơng Luận, ThS Đỗ Văn Mãi Khóa luận bổ sung sửa chữa điểm sau: Lược bỏ số nội dung phần trồng trọt Đinh lăng mục 2.3 Một số phương pháp chiết xuất phân lập Hồn thiện cách tính IC50 cao ethyl acetat khảo sát hoạt tính chống oxy hóa Thống vị trí phân loại Họ thực vật Sửa số lỗi tả giãn dòng TP Cần Thơ, ngày Giảng viên hướng dẫn Giảng viên hướng dẫn Thư ký hội đồng Chủ tịch Hội đồng tháng năm 2017 Họ tên sinh viên ... (Polyscias fruticosa (L. ) Harms) trồng An Giang " tiến hành với mục tiêu sau: - Khảo sát sơ hình thái Đinh lăng đặc điểm vi học rễ Đinh lăng - Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa rễ Đinh lăng để chọn... ĐIỀU DƯỠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC HỌC MÃ SỐ: 52720401 KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HĨA CỦA RỄ CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L. ) Harms) TRỒNG TẠI AN GIANG Cán hướng... 2012 – 2017 KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HĨA CỦA RỄ CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L. ) Harms) TRỒNG TẠI AN GIANG TÓM TẮT Mở đầu đặt vấn đề Trong y học cổ truyền, Đinh lăng từ lâu sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của rễ cây đinh lăng (polyscias fruticosa (l ) harms) trồng tại an giang , Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của rễ cây đinh lăng (polyscias fruticosa (l ) harms) trồng tại an giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay