tieng viet 1 hay nhất

108 4 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 16:38

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT I DÙNG CHO HỆ CĐ NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC HỌ TÊN GV: Th sĩ NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN TỔ : GIÁO DỤC TIỂU HỌC KHOA : SƯ PHẠM TỰ NHIÊN QUẢNG NGÃI - 2013 LỜI GIỚI THIỆU Để phục vụ tốt cho việc học tập thi kết thúc học phần Tiếng Việt I sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, hệ CĐ TCCN, hệ quy, chúng tơi xin giới thiệu tài liệu “Bài giảng Tiếng Việt I – Tiểu học” Để biên sọan tài liệu này, dựa vào nội dung chương trình Bộ giáo trình “Tiếng Việt” tiểu học dành cho sinh viên hệ CĐ, THSP Bộ GD&ĐT giáo trình khác lưu hành nước Đặc biệt, lần tái này, chúng tơi có bổ sung, chỉnh sửa số nội dung tài liệu cho phù hợp với chương trình đào tạo tín nội dung giáo trình biên soạn Nội dung tài liệu gồm ba phần chính: a Hướng dẫn sinh viên học tập; b Hệ thống câu hỏi, đánh giá, tập thuộc phần kiến thức chương, phần c Những thông tin kiến thức tiếng Việt giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt vận dụng trình thực hành Chúng hi vọng tài liệu “Bài giảng môn Tiếng Việt I – Tiểu học” có tác dụng tốt sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, hệ quy, mong muốn nhận nhiều ý kiến đóng góp quý báu bạn đọc gần xa GV Th.sĩ Nguyễn Thị Hồng Liên HỌC PHẦN TIẾNG VIỆT PHẦN THỨ I: GIỚI THIỆU HỌC PHẦN Học phần “Tiếng Việt 1” biên soạn theo “Chương trình khung giáo dục đại học ngành Giáo dục tiểu trình độ đại học cao đẳng” ban hành theo Quyết định số 39/2006/QĐBGDĐT ngày 2/10/2006 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Quyết định số 627/QĐĐHPVĐ ngày 10/9/2012 Hiệu trưởng Trường ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Chương trình học phần gồm ba phần: Phần thứ nhất: Dẫn luận ngơn ngữ học (15 tiết): có chương Chương I Đại cương ngôn ngữ, ngôn ngữ học (2 tiết) Chương II Bản chất, chức năng, nguồn gốc ngôn ngữ (6 tiết) Chương III Ngôn ngữ hệ thống tín hiệu (3 tiết) Chương IV Phân loại ngôn ngữ (3tiết) Chương V Chữ viết (1 tiết) Phần thứ hai Ngữ âm tiếng Việt đại (15 tiết) : gồm chương Chương I Đại cương ngữ âm học (6 tiết) Chương II Hệ thống ngữ âm tiếng Việt (9 tiết) Phần thứ ba Từ vựng tiếng Việt (15 tiết) : gồm chương Chương I Đại cương từ vựng từ vựng học (2 tiết) Chương II Từ cấu tạo từ tiếng Việt (5 tiết) Chương III Nghĩa từ tiếng Việt (5 tiết) Chương IV Các lớp từ vựng tiếng Việt (3 tiết) PHẦN THỨ II: MỤC TIÊU HỌC PHẦN Kiến thức: Trang bị cho sinh viên - Những tri thức lí thuyết dẫn luận ngôn ngữ học, ngữ âm học tiếng Việt đại từ vựng học tiếng Việt - Tri thức kĩ nghiên cứu khoa học ngôn ngữ nói chung tiếng Việt nói riêng Kỹ năng: Tiếp tục hồn thiện việc sử dụng cơng cụ tiếng Việt bao gồm kĩ nói – viết nhằm đáp ứng yêu cầu giao tiếp dạy học người giáo viên tiểu học cụ thể: rèn kĩ phát âm chuẩn, phát triển lực ngôn ngữ, làm sở tốt cho việc giảng dạy lớp tiểu học Thái độ: Bồi dưỡng tình cảm, lòng u q tiếng Việt, giữ gìn sáng tiếng Việt PHẦN THỨ III: KẾ HOẠCH DẠY HỌC Học phần Tiếng Việt 1 Số tín chỉ: Trình độ sinh viên: Năm hệ cao đẳng Giáo dục Tiểu học Phân bố thời gian - Lý thuyết (15 tiết/tín chỉ): 45 tiết - Tự học, tự nghiên cứu: 90 tiết Nhiệm vụ sinh viên: - Dự lớp Thực hoạt động dạy – học lớp - Tự nghiên cứu làm tập báo cáo kết tự nghiên cứu làm tập Tiêu chí đánh giá sinh viên: 5.1 Kiểm tra đánh giá thường xuyên: 20% hoặc……… điểm - Tham gia học tập lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị tốt, tích cực thảo luận) - Phần tự học tự lên lớp (hoàn thành tốt nội dung nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/tuần; tập nhóm/tháng; tập cá nhân/học kỳ,…) 5.2 Kiểm tra đánh giá định kỳ: 5.3 Thi cuối kỳ: thi viết PHẦN THỨ IV: 20% hoặc……… điểm 60% hoặc……… điểm NỘI DUNG HỌC PHẦN PHẦN I DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC A HƯỚNG DẪN HỌC TẬP Sinh viên đọc tài liệu tham khảo, tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề sau: Những vấn đề chung - Phân biệt ngơn ngữ lời nói, nắm vững khái niệm ngôn ngữ - Nắm vững đối tượng, nhiệm vụ ứng dụng ngôn ngữ học, đặc biệt ứng dụng ngôn ngữ học việc dạy học tiếng mẹ đẻ - Hiểu ý nghĩa việc nghiên cứu vấn đề đại cương ngôn ngữ học ngôn ngữ học việc dạy học tiếng Việt nói chung dạy học tiếng Việt trường tiểu học nói riêng Bản chất ngơn ngữ - Nhận thức phân tích, lý giải chất xã hội ngôn ngữ - Ngôn ngữ tượng xã hội đặc biệt - Ngôn ngữ mang chất tín hiệu Khác với hệ thống tín hiệu thơng thường, ngơn ngữ hệ thống tín hiệu đặc biệt Tính chất đặc biệt tín hiệu ngơn ngữ thể tính võ đốn, tính hình tuyến, tính phức tạp, nhiều tầng bậc, tính đa trị tính sản Chức ngôn ngữ - Nắm vững chức giao tiếp ngôn ngữ - Nắm vững chức tư ngôn ngữ Hệ thống kết cấu ngôn ngữ - Nắm vững khái niệm hệ thống kết cấu Ngôn ngữ hệ thống – kết cấu - Hệ thống – kết cấu ngôn ngữ thể trước hết tồn đơn vị đồng loại khác loại - Hệ thống – kết cấu ngơn ngữ thể mối quan hệ tồn đơn vị cấp độ cấp độ, đặc biệt mối quan hệ chung nhất, bao trùm lên toàn hệ thống – kết cấu ngôn ngữ: quan hệ liên tưởng, quan hệ ngữ đoạn quan hệ tôn ti Nguồn gốc phát triển ngôn ngữ - Nắm vững nội dung số giả thuyết nguồn gốc ngôn ngữ: thuyết tượng thanh, thuyết cảm thán, thuyết tiếng kêu lao động, thuyết ngôn ngữ cử thuyết khế ước xã hội - Nắm vững quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng nguồn gốc ngôn ngữ Về nguồn gốc phát triển tiếng Việt chữ quốc ngữ - Về nguồn gốc tiếng Việt, cần nắm vững nội dung việc phân loại ngôn ngữ theo nguồn gốc phương pháp so sánh – lịch sử - Nắm vững trình phát triển tiếng Việt qua thời kỳ, đặc biệt thời kỳ phong kiến, thời kỳ thuộc Pháp từ sau Cách mạng Tháng Tám đến - Nắm vững hình thành phát triển chữ quốc ngữ? Đặc điểm chữ quốc ngữ, ưu điểm hạn chế nó? - Nắm vững nội dung sách ngôn ngữ Đảng Nhà nước ta vấn đề giữ gìn phát triển tiếng Việt (nhất vấn đề giữ gìn sáng tiếng Việt) Phân loại ngôn ngữ Sinh viên cần nắm vững hai phương pháp phân loại ngôn ngữ - Phân loại theo nguồn gốc cách phân loại sử dụng phương pháp so sánh – lịch sử - Phân loại theo loại hình cách phân loại sử dụng phương pháp so sánh – loại hình B CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ Câu 1: Phân tích khác ngơn ngữ lời nói Câu 2: Một số người nêu chứng để chứng minh ngôn ngữ tượng tự nhiên (như đồng ngôn ngữ với thể sinh vật, với sinh vật người, với nét đặc trưng chủng tộc với tiếng kêu lồi vật) có khơng? Câu 3: Chứng minh ngôn ngữ tượng xã hội, tồn phát triển theo quy luật khách quan, khơng phụ thuộc vào ý chí nguyện vọng cá nhân Tại nói ngơn ngữ tượng xã hội đặc biệt? Câu 4: Phân tích chứng minh ngôn ngữ phương tiện giao tiếp Vì nói ngơn ngữ phương tiện giao tiếp quan trọng ưu việt người? Câu 5: Phân tích chức tư ngơn ngữ Giải thích chứng minh câu nói Mác:“Ngôn ngữ thực trực tiếp tư tưởng”? Câu 6: Trình bày nội dung số giả thuyết nguồn gốc ngơn ngữ Trình bày quan điểm Ăng ghen nguồn gốc ngôn ngữ Câu 7: Hãy phân tích chứng minh: phát triển không đồng mặt ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp ngơn ngữ? Câu 8: Tóm tắt q trình phát triển tiếng Việt qua thời kỳ: thời kỳ phong kiến, thời kỳ thuộc Pháp từ sau Cách mạng tháng Tám đến Câu 9: Tại nói ngơn ngữ hệ thống cấu trúc? Phân tích nội dung, vai trò tác dụng hai quan hệ - quan hệ ngữ đoạn quan hệ liên tưởng hệ thống cấu trúc ngôn ngữ Câu 10: Hãy phân tích chứng minh ngơn ngữ mang chất tín hiệu? Tại nói ngơn ngữ hệ thống tín hiệu đặc biệt? C THÔNG TIN PHẢN HỒI Phần I: DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC Chương ĐẠI CƯƠNG VỀ NGÔN NGỮ, NGÔN NGỮ HỌC Khái niệm ngôn ngữ 1.1 Khái niệm ngôn ngữ Ngôn ngữ hệ thống đơn vị (âm vị, hình vị, từ, câu quy tắc kết hợp để tạo thành lời nói giao tiếp Những đơn vị ngôn ngữ quy tắc kết hợp đơn vị ngơn ngữ để tạo thành lời nói cộng đồng sử dụng ngôn ngữ quy ước phản ánh ý thức họ 1.2 Mối quan hệ ngơn ngữ lời nói Ngơn ngữ lời nói có gắn bó chặt chẽ với Ngơn ngữ thực hóa lời nói lời nói ngơn ngữ hoạt động Lời nói vừa mang tính cá nhân người sử dụng vừa mang tính xã hội cộng đồng ngôn ngữ Khái niệm ngôn ngữ học 2.1 Ngôn ngữ học : Ngơn Ngữ học khoa học nghiên cứu ngôn ngữ 2.2 Đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu ngôn ngữ học - Đối tượng nghiên cứu ngôn ngữ học : Ngôn ngữ đối tượng nghiên cứu học tập ngơn ngữ học Nhưng ngơn ngữ tồn hai trạng thái : trạng thái tĩnh trạng thái động Nên đối tượng nghiên cứu ngôn ngữ học ngôn ngữ hai trạng thái + Ở trạng thái tĩnh, ngôn ngữ hệ thống bao gồm yếu tố (các đơn vị) ngôn ngữ quan hệ quy tắc kết hợp yếu tố Trạng thái tĩnh trạng thái tồn ngôn ngữ tiềm ngôn ngữ người + Ở trạng thái động ngơn ngữ trạng thái ngơn ngữ sử dụng hoạt động hành chức, thực trước hết chức giao tiếp (nói, viết, nghe, đọc) Ở trạng thái này, tồn sản phẩm cụm từ, câu, lời, đoạn, cụ thể… Những sản phẩm gọi chung lời nói Vậy lời nói sản phẩm ngôn ngữ tạo nhân hoàn cảnh giao tiếp cụ thể Lời nói mang đặc điểm : cá nhận, địa phương, nghề nghiệp hay phạm vi xã hội, đặc điểm phong cách thể loại - Nhiệm vụ nghiên cứu ngôn ngữ học : + Phải miêu tả làm lịch sử cho tất ngôn ngữ : xác định nguồn gốc họ hàng ngôn ngữ + Phải tìm quy luật nội tác động nội ngôn ngữ ngơn ngữ, rút quy luật khái qt giải thích tất tượng đặc biệt + Nghiên cứu quy luật nội tác động nội ngôn ngữ ngôn ngữ + Nghiên cứu mối quan hệ qua lại ngôn ngữ xã hội, ứng dụng ngôn ngữ xã hội Nhiệm vụ đa dạng phức tạp ngôn ngữ học thực ngành, môn ngôn ngữ học khác 2.3 Các phân ngành phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ a) Các phân ngành ngôn ngữ học : Trong nghiên cứu ngôn ngữ, ngơn ngữ học tách phận, bình diện khác để khảo sát lấy làm đối tượng nghiên cứu riêng chuyên ngành ngôn ngữ học a.1 Ngữ âm học : Là chuyên ngành nghiên cứu thành phần ngữ âm ngôn ngữ Đó yếu tố ngữ âm, quy tắc kết hợp chúng hệ thống chữ viết ngôn ngữ a.2 Từ vựng học : Là chuyên ngành chuyên nghiên cứu thành phần từ vựng ngôn ngữ phương diện : đặc điểm cấu tạo lớp từ theo nguồn gốc, phạm vi sử dụng, bình diện ngữ nghĩa a.3 Ngữ pháp học : Là chuyên ngành chuyên nghiên cứu cú pháp học từ pháp học Cụ thể, nghiên cứu quy tắc cấu tạo biến đổi từ, cấu tạo cụm từ cấu tạo câu, quy luật kết hợp của đơn vị tạo thành ngữ pháp ngôn ngữ a.4 Ngữ pháp văn : Là chuyên ngành chuyên nghiên cứu hệ thống, phương thức phương tiện liên kết văn bản, cấu trúc văn bản, đặc điểm tiểu loại văn a.5 Phong cách học : Là chuyên ngành chuyên nghiên cứu nguyên tắc lựa chọn sử dụng phương tiện ngôn ngữ nhằm đạt hiệu mong muốn điều kiện giao tiếp định a.6 Phương ngữ học : Là chuyên ngành nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ địa phương, vùng dân cư a.7 Ngơn ngữ học lịch sử (ngôn ngữ học lịch đại): Là chuyên ngành nghiên cứu ngôn ngữ phát triển lịch sử nghiên cứu ngơn ngữ thời điểm lịch sử, (tương ứng với cấp độ ngơn ngữ có ngữ âm học lịch sử, từ vựng học lịch sử) a.8 Ngôn ngữ học miêu tả (Ngôn ngữ học đồng đại) : Là chuyên ngành nghiên cứu ngôn ngữ trạng thái (tương ứng với chuyên ngành : ngữ âm học miêu tả, từ vựng học miêu tả…) a.9 Ngôn ngữ học đại cương : Là chuyên ngành chuyên nghiên cứu vấn đề chung ngơn ngữ lồi người gắn liền với chất, nguồn gốc, trình phát triển chức mối tương quan ngôn ngữ b) Một số phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học: Việc nghiên cứu học tập ngành khoa học cần đến phương pháp Phương pháp đường nhận thức lý giải tượng đề cập đến ngành khoa học Có phương pháp chung cho nhiều ngahnf khoa học, có phương pháp riêng cho ngành để vận dụng cho phù hợp với đối tượng đáp ứng yêu cầu, mục đích hoạt động nghiên cứu Sau số phương pháp thường dùng ngôn ngữ học : b.1 Phương pháp miêu tả : Phương pháp đòi hỏi phải hiểu, phân tích lý giải tượng ngơn ngữ Nó đòi hỏi việc xác định tỉ mỉ xác đơn vị ngơn ngữ mặt hình thức nghĩa Thực việc phân tích, hệ thống hóa yếu tố ngơn ngữ phận cấu trúc ngơn ngữ sử dụng (sinh ngữ) Ví dụ : miêu tả đặc tính cấu âm âm học âm vị /t/ tiếng việt phụ âm tắc, vô thanh, không bật hơi, phụ âm đầu lưỡi – khơng vang, âm cao, thăng khơng ngắt Có khả kết hợp với tất nguyên âm âm đệm b.2 Phương pháp lịch sử : Có nhiệm vụ nghiên cứu phát triển lịch sử quy luật phát triển ngôn ngữ lịch sử Tức là, nhận thức phát triển ngữ âm, cú pháp phương diện khác cấu trúc ngơn ngữ cụ thể Ví dụ : nghiên cứu phát triển lịch sử tiếng Việt, nhà Việt ngữ học phát : nhiều hư từ tiếng Việt ngày kết q trình hư từ hóa thực từ Chẳng hạn ; từ «của» quan hệ sở hữu danh từ «của» (tài sản) chuyển hóa thành Từ «rằng» hư từ dùng sau nhóm động từ chỉ nói từ « » động từ hoạt động «nói» biến thành… Nghiên cứu theo phương pháp đòi hỏi phải so sánh, đối chiếu yếu tố ngôn ngữ trạng thái với yếu tố tương ứng lịch sử qua vết tích lại văn cổ, phương ngữ, thành ngữ, tục ngữ… b.3 Phương pháp đối chiếu, so sánh : Nhiệm vụ chủ yếu phát giống khác cấu trúc hai hay vài ngơn ngữ Sự so sánh, đối chiếu bao gồm yếu tố cụ thể phận tồn vẹn cấu trúc ngơn ngữ Ví dụ : So sánh, đối chiếu âm tiếng Việt với ngôn ngữ châu Âu, ta thấy hai loại hình ngơn ngữ, âm tiết đơn vị ngữ âm âm vị tạo thành, âm tiết tiếng Việt có ranh giới rõ rệt, có cấu trúc chặt chẽ, mang điệu thường trùng với hình vị (đơn vị nhỏ có ý nghĩa) b.4 Phương pháp cấu trúc – hệ thống : Nhiệm vụ chủ yếu phương pháp nhận thức ngơn ngữ cấu trúc hành chức tồn vẹn mà yếu tố phận gắn bó liên kết với hệ thống quan hệ chặt chẽ Phương pháp đòi hỏi việc nghiên cứu phải đặt yếu tố ngôn ngữ vào mối tương quan hệ thống – cấu trúc chúng Ví dụ : muốn xác định thành phần ngữ nghĩa nội dung ý nghĩa từ « cao » (với nghĩa gốc) tiếng Việt, cần đặt từ hệ thống 10 Nói chung, phạm vi liên tưởng rộng Có liên tưởng phổ biến Có liên tưởng mang tính cá nhân, điều lệ thuộc vào giai cấp, trình độ lứa tuổi, thời đại người sử dụng ngôn ngữ Trường liên tưởng tự chấp cánh cho nhà văn sáng tạo, bay cao vùng trời văn học 3.2 Từ đồng nghĩa 3.2.1 Quan niệm từ đồng nghĩa Ðồng nghĩa tượng xảy phổ biến ngơn ngữ, nói chung, tiếng Việt, nói riêng Tuy nhiên quan niệm tượng chưa phải thống a) Theo quan niệm truyền thống: Từ đồng nghĩa từ có nghĩa gần hay giống Nhìn chung quan điểm chưa đủ q chung chung: + Khơng phân biệt nghĩa biểu vật nghĩa biểu niệm nên không xác định từ đồng nghĩa giống nghĩa biểu vật hay nghĩa biểu niệm + Khơng tính tới cách nghiêm túc tượng nhiều nghĩa b) Theo quan niệm đại: Từ đồng nghĩa từ có hình thức ngữ âm khác có quan hệ tương đồng nghĩa biểu niệm 3.2.2 Phân loại từ đồng nghĩa: Dựa vào mức độ giống nét nghĩa từ đồng nghĩa, chia từ đồng nghĩa thành loại: a) Từ dồng nghĩa tuyệt đối: Là từ đồng nghĩa đồng ý nghĩa biểu niệm nghĩa biểu thái phạm vi sử dụng chúng.Ðấy tượng đồng nghĩa từ song tồn : - Từ cũ từ Ví dụ: Trăng – nguyệt – chị – gương nga ; trực thăng – máy bay lên thẳng; xe lửa – tàu hỏa – hoả xa; phi – máy bay;… -Từ địa phương từ tồn dân Ví dụ: Cha – bố – tiá; mẹ – me – má; thấy – chộ,… - Từ Việt từ vay mượn Ví dụ: Bệnh nhân – người bệnh; sử dụng – dung,… - Thuật ngữ từ tồn dân Ví dụ: Trần bì – vỏ quýt; lưu huỳnh – diêm sinh,… b) Ðồng nghĩa tương đối: Bao gồm trường hợp đồng nghĩa khác nhiều hay thành phần ý nghĩa khác vài nét nghĩa ý nghĩa biểu niệm từ Cụ thể chúng khác điểm sau đây: 94 – Khác nghĩa biểu thái Ví dụ: Ăn – xơi – tọng; trẻ em – nít; phụ nữ – đàn bà – Khác phạm vi biểu vật Ví dụ: Chết – qua đời – mất; lạnh – lạnh lẽo; lạnh – lạnh lùng; diệt – tiêu diệt – xố sổ – loại khỏi vòng chiến;… – Khác nét nghĩa cấu trúc biểu niệm từ Ví dụ: Nhà – lâu đài; ngại – sợ – kinh; đẹp – mỹ lệ; mổ - bổ – cắt – ngắt -xé,… Hiện tượng đồng nghĩa tương đối xảy phổ biến ngôn ngữ so với từ đồng nghĩa tuyệt đối Nhận xét: - Do từ có nhiều nghĩa nên từ đồng nghĩa với nhiều từ khác nghĩa - Từ đồng nghĩa xảy từ có yếu tố cấu tạo phương thức cấu tạo khác Ví dụ: To- lớn- bự- đồ sộ- khổng lồ; nhỏ- tí hon,… - Từ đồng nghĩa xảy từ có yếu tố cấu tạo Ví dụ: máu- máu me; chim- chim chóc; xấu- xấu xí; khoẻ- khỏe khoắn - Ngoài thành ngữ loại đơn vị từ vựng nên bàn đến tượng đồng nghĩa từ vựng tập hợp thành ngữ có nghĩa giống Ví dụ: khoe khoang- múa rìu qua mắt thợ; may mắn- buồn ngủ gặp chiếu manh- chết đuối vớ cọc-chuột sa hủ nếp- mèo mù vớ cá rán;… Tóm lại, tượng từ đồng nghĩa chứng tỏ nhận thức xác, tinh tế dân tộc thực khách quan Cùng phạm vi vật tượng ngơn ngữ có nhiều từ biểu đạt thể thái độ, tình cảm khác nhau, góc nhìn khác người nói vật, tượng; vấn đề quan trọng đặt phải biết chọn lựa từ ngữ cho xác Muốn người sử dụng ngôn ngữ cần phải nhận diện phân biệt nét nghĩa từ đồng nghĩa 3.2.3 Giá trị từ đồng nghĩa - Cung cấp cho người sử dụng ngôn ngữ phương tiện diễn đạt, biểu thị vật tượng khách quan cách phong phú, sinh động, đa dạng - Sự tồn từ đồng nghĩa biểu phát triển, phong phú vốn từ ngơn ngữ - Có giá trị tu từ học lớn văn chương nghệ thuật 3.3 Từ trái nghĩa 95 3.3.1 Quan niệm từ trái nghĩa: Cũng quan niệm tượng đồng nghĩa, tượng trái nghĩa có nhiều ý kiến khác - Có tác giả cho từ trái nghĩa từ khác ngữ âm, đối lập đối lập ý nghĩa biểu khái niệm tương phản lơgíc, tương liên lẫn Do dựa vào khái niệm tiêu chí mối quan hệ tương liên trở thành vấn đề cần thuyết minh chiếm vị trí quan trọng Ví dụ: Bé xinh trong: nhà bé mà xinh ; đẹp lười trong: Cô đẹp lười xuất cấu trúc ngữ pháp mang ý nghĩa đối lập chúng khơng phải từ trái nghĩa chúng khơng có quan hệ tương liên Tương liên khái niệm mơ hồ, gây nhiều tranh luận giải trường hợp cụ thể - Có ý kiến lại cho trái nghĩa có quan hệ với tượng đồng nghĩa Trái nghĩa đồng nghĩa là biểu cực đoan hai quan hệ đồng đối lập Tuy nhiên quan điểm chung chung, chưa cụ thể - Cần phải nhận thấy từ xem trái nghĩa điển hình trước hết phải có nét nghĩa khái quát cấu trúc biểu niệm giống Chẳng hạn, cặp từ trái nghĩa to- nhỏ; dài-ngắn…giống nét nghĩa phạm trù nét nghĩa loại Nét nghĩa thay cho tiêu chí tương liên nói - Từ đến khái niệm từ trái nghĩa sau: Từ trái nghĩa từ có số nét nghĩa khái quát cấu trúc biểu niệm giống nhau, bên cạnh đó, bật lên nét nghĩa đối lập 3.3.2 Phân loại từ trái nghĩa: Từ khảo sát trên, thấy tượng trái nghĩa xảy hai mức độ khác nhau:trái nghĩa tuyệt đối trái nghĩa tương đối a) Trái nghĩa tuyệt đối (hay trái nghĩa thực sự): Ðây trường hợp trái nghĩa từ thoả mãn tiêu chí sau: 1) Bên cạnh nét nghĩa khái quát giống nhau, từ có xuất nét nghĩa đối lập; 2) Chúng nằm vùng liên tưởng nhanh nhất, mạnh nhất, có tần số xuất cao Nói nơm na, có A người ta liên tưởng đối lập tới B Ví dụ: Dài / ngắn ; rộng / hẹp; to / nhỏ; cao /thấp; sớm / muộn; cứng / mềm; quen /lạ b) Trái nghĩa tương đối: Là trường hợp trái nghĩa từ thỏa mãn tiêu chí 1) mà khơng thỏa mãn tiêu chí 2) Tức trường hợp trái nghĩa nằm vùng liên tưởng 96 yếu, nghĩa nói tới A người ta khơng liên tưởng đối lập tới B Ví dụ: Nhỏ / khổng lồ; thấp / nghêu; cao / lùn tịt Trái nghĩa đồng nghĩa hai tượng phổ biến ngơn ngữ nói chung, tiếng Việt nói riêng; nhiên nghiên cứu, giải đáp chừng mực 3.3.3 Giá trị từ trái nghĩa - Quan hệ trái nghĩa giúp ta hiểu sâu thêm nghĩa từ - Trong văn chương, việc sử dụng từ trái nghĩa đem lại sức biểu biểu cảm lớn - Từ trái nghĩa sở để tạo phép đối 3.4 Từ đồng âm 3.4.1 Khái niệm từ đồng âm: Từ đồng âm từ giống hình thức ngữ âm khác ý nghĩa  Phân biệt từ đồng âm từ nhiều nghĩa: Cả hai có đặc điểm sử dụng vỏ ngữ âm giống để biểu thị ý nghĩa khác nhau, tượng đồng âm nghĩa từ khơng có quan hệ; tượng nhiều nghĩa, nghĩa có quan hệ, xảy tượng nhiều nghĩa chuyển biến ý nghĩa từ Như nói hai đơn vị xem đồng âm chúng có hình thức ngữ âm giống khơng có quan hệ với mặt ý nghĩa  Chú ý: - Hiện tượng đồng âm xảy nhiều cấp độ (giữa cụm từ tự với nhau, từ đa âm tiết, từ đơn âm tiết, từ đơn âm tiết yếu tố cấu tạo từ( tiếng không độc lập) - Những trường hợp chệch chuẩn không xem tượng đồng âm - Với trường hợp chuyển nghĩa xa, không xác định chế chuyển nghĩa, xem chúng trường hợp đồng âm 3.4.2 Phân loại: Có thể có nhiều tiêu chí phân loại từ đồng âm khác Dựa vào cấp độ đơn vị đồng âm phân tượng đồng âm tiếng Việt thành loại: a) Ðồng âm ngẫu nhiên từ với từ Ở tất đơn vị tham gia vào nhóm đồng âm từ (Ðồng âm từ vựng) - Tât từ thuộc loại Ví dụ: 97 + Ðường 1(đường đi) – Ðường (đường phèn) + Cất (cất tiền vào tủ) - Cất (cất hàng) – Cất (cất rượu) b) Đồng âm nhiều có cứ, có sở - Các từ nhóm đồng âm khác từ loại (Ðồng âm từ vựng- ngữ pháp) Ví dụ: + Chỉ (cuộn chỉ) - Chỉ (chỉ đường) - Chỉ (chỉ có đồng) + Câu (câu nói) - Câu (câu cá) Ngồi dựa vào tiêu chí nguồn gốc, thấy tượng đồng âm xảy yếu tố sau: - Yếu tố Việt – Yếu tố thuầnViệt - Yếu tố Việt – Yếu tố vay mượn - Yếu tố vay mượn – Yếu tố vay mượn Trong số yếu tố vay mượn, yếu tố có nguồn gốc từ tiếng Hán chiếm số lượng lớn Loại thường gây hiểu lầm cho với người sử dụng ngữ 3.4.3 Nguyên nhân xuất hiện tượng đồng âm: Có thể kể nguyên nhân sau: - Do tiếp nhận từ ngữ nước - Do biến đổi ngữ âm - Do rút gọn từ đa âm tiết - Do phân hóa từ đa nghĩa Tóm lại, đồng âm tượng xảy phổ biến tiếng Việt, người Việt khai thác cách hiệu quả, đặc biệt thơ văn đấu tranh giai cấp, văn thơ yêu nước chống ngoại xâm, câu đối ,…Hiện tượng đồng âm tạo ngữ cảnh từ hiểu nước đôi để ngầm ẩn ý nghĩa tố cáo, châm biếm hay đả kích 3.4.4 Giá trị từ đồng âm: Có giá trị tu từ học lớn Là sở chỗ dựa cho nghệ thuật chơi chữ văn chương -Chương CÁC LỚP TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT Từ vựng xét theo nguồn gốc: 1.1 Từ việt 1.1.1 Quan niệm từ Việt: Ngôn ngữ dân tộc không bất biến mà vận động phát triển qua nhiều giai 98 đoạn Trong giai đoạn lịch sử cụ thể xảy tượng giữ lại từ cũ, cấu tạo từ mới, vay mượn từ ngữ từ tiếng nước ngồi Qua nhiều thời kì, việc xác định từ vay mượn từ việc làm đơn giản Do quan niệm từ Việt sau: Ngoài từ xác định chắn tiếng Việt tiếp nhận tiếng Hán ngôn ngữ Ấn- Âu, từ lại từ Việt 1.1.2 Khái niệm: Từ Việt từ biểu thị vật, tượng tồn từ lâu đời 1.2 Từ vay mượn 1.2.1 Từ Hán – Việt: Từ Hán -Việt từ gốc Hán, biến đổi theo quy luật ngữ âm tiếng Việt Do thông qua đường sách chủ yếu, từ Hán-Việt hình thành cách có hệ thống, biểu đạt khái niệm cần thiết cho việc giao tế lúc đó, ngơn ngữ viết Xét mặt nội dung, thấy từ Hán Việt sử dụng để biểu đạt khái niệm thuộc nhiều lĩnh vực khác trị, kinh tế, khoa học, tơn giáo, v.v… – Chính trị: hoàng thượng, thượng, thượng đế, chế độ, chiếm đoạt, xung đột, thống, – Văn hóa: khoa cử, văn chương, giảng giải, hiền triết,… – Giáo dục: tú tài, cử nhăn, tiến sĩ, trạng nguyên, thám hoa,… – Tôn giáo: Phật, nát bàn, hòa thượng, giáng thế, thiên đường,… – Quân sự: chiến trường, giáp trận, xung đột, huy, ác chiến, – Tư pháp: Nguyên cáo, bị cáo, xử lí, tố cáo, án sát, ân xá,… – Y học: thương tích, thương hàn, chướng khí, tiêm nhiễm,… – Kinh tế: thương mại, thương khách, công nghiệp, thương nghiệp,… Vay mượn tượng tất yếu trình giao lưu văn hóa, kinh tế dân tộc Có điều đáng nói thái độ tích cực, chủ động người Việt trình tiếp thu từ ngữ tiếng nước Những từ ngữ gốc Hán vào tiếng Việt biến đổi it nhiều hình thức ngữ âm vừa nêu mà có cải biến mặt ý nghĩa a) Mở rộng ý nghĩa từ Hán Ví dụ: Từ khám tiếng Hán có nghĩa xem xét, vào tiếng Việt thêm nhiều nghĩa xét, lục, khám, soát Từ thủ tiếng Hán có nghĩa: 1/ Phần thể người (thủ cấp) 2/ Ðứng trước hết (thủ khoa, 99 thủ lĩnh) Sang tiếng Việt, hai nghĩa trên, phát sinh thêm nghĩa phần thể gia súc ( thủ lợn, thủ bò) b) Thu hẹp nghĩa từ Hán Việc thu hẹp nghĩa diễn nhiều hình thức b.1) Giảm bớt nghĩa sử dụng tiếng Hán Ví dụ: Trong tiếng Hán từ có mười hai nghĩa, vào tiếng Việt sử dụng có hai nghĩa : số thứ tự hay Từ phong trào tiếng Hán có ba nghĩa: 1- Hướng gió cữ thủy triều 2Gió lốc, gió xốy biển khơi.3- Sự việc diễn sơi thời kì định Khi vào tiếng Việt , có nghĩa 3- giữ lại b.2) Chỉ bảo lưu nghĩa hai thành tố từ sử dụng tiếng Hán Ví dụ: Ðột ngột tiếng Hán có nghĩa cao chót vót, cao ngất mình, đột có nghĩa bất chợt, ngột có nghĩa cao mà phẳng Trong tiếng Việt, có nghĩa đột giữ lại để bất ngờ, khơng có dấu hiệu báo trước b.3) Chỉ sử dụng nghĩa tiếng Hán theo nghĩa hẹp Ví dụ: Tiêu hóa tiếng Hán có nghĩa tiêu tan vật chất hóa chất khác Thí dụ chất đặc nấu chảy chất lỏng…Nói chung, dùng cho q trình biến đổi vật chất Trong tiếng Việt, tiêu hóa sử dụng để trình biến thức ăn thành chất nuôi dưỡng thể người động vật c) Chuyển sang nghĩa hồn tồn Ví dụ: Từ ngoại tiếng Hán có nghĩa bờ thành nhỏ đắp đất để ngăn trộm cướp Trong tiếng Việt ngoại ô khu vực bên ngồi thành phố Phương phi tiếng Hán có nghĩa hoa cỏ thơm tho; tiếng Việt có nghĩa béo tốt d) Thay đổi sắc thái biểu cảm Ví dụ: Trong tiếng Hán, từ thủ đoạn có nghĩa tài lược, mưu Trong tiếng Việt thủ đoạn mang nghĩa xấu, tương đương với cách thức lừa bịp Phụ nữ, nhi đồng tiếng Hán mang sắc thái trung tính, sang tiếng Việt diễn đạt khái niệm mang sắc thái dương tính Sự thay đổi sắc thái biểu cảm gắn liền với thay đổi nét nghĩa ý nghĩa biểu niệm Ví dụ: Tiểu tâm tiếng Hán có nghĩa cẩn thận, ý ( sắc thái dương tính) Trong tiếng Việt có nghĩa lòng nhỏ mọn, hẹp hòi (sắc thái âm tính) Về mặt phong cách, từ tiền Hán-Việt du nhập sớm nên hầu hết có nội dung biểu đạt khái niệm cụ thể Việt hố sâu (như: buồng, bình, đục, 100 đuốc mây, mùa, mù, đúng,…) Từ Hán-Việt du nhập muộn hơn, tiếng Việt có từ biểu thị vật cụ thể thuộc văn minh vật chất, phần lớn chúng sử dụng để biểu thị khái niệm trừu tượng thuộc lớp từ văn hóa Việt hóa chưa sâu Trong tiếng Việt chúng khả sử dụng độc lập, sử dụng với tư cách yếu tố cấu tạo từ So sánh từ cỏ thảo, miệng khẩu, mặt nhan…có thể thấy rõ điều Do đó, để hiểu từ Hán-Việt , người Việt thường đặt vào chùm quan hệ Ví dụ: Thảo > thảo mộc, thu thảo, thảo đường, thảo khấu, thảo dã,… Hòa > hòa hiếu, hòa bình, bất hòa, hòa hỗn, hiền hồ,… Về mặt cấu tạo, từ đa tiết Hán-Việt phần lớn mượn từ tiếng Hán nên cấu tạo theo ngữ pháp Hán Trong kết cấu phụ, yếu tố phụ đặt trước Ví dụ: + Ðịnh tố + danh từ : phủ, thủ pháp, thiên tử thủy điện, ngoại quốc, độc giả, … + Bổ tố + động từ : cưỡng đoạt, độc lập, độc tấu, bi quan, ngoại lai, lạm dụng, kí sinh,… Một số lớn từ Hán-Việt cấu tạo theo kết cấu đẳng lập.Ví dụ: + Danh từ + danh từ : mô phạm, quy củ, nhân dân, phụ nữ, thư tịch, quốc gia,… + Tính + tính : hạnh phúc, phú quý, khổ sở, hàn, phong phú, trang nghiêm thích hợp,… + Ðộng từ + động từ : tiếp nhận, tàn sát, chiến đấu, thương vong, đả phá, giáo dưỡng,… Có điều cần ý từ Hán-Việt kiểu đảo vị trí yếu tố từ Việt Ngoài sở yếu tố Hán-Việt này, hàng loạt từ sau tạo Người Việt kết hợp yếu tố Hán-Việt với yếu tố Việt để tạo từ Ví dụ: binh lính, cướp đoạt, đói khổ, súng trường, kẻ địch, tàu hoả,… - Từ Hán-Việt Việt hóa từ hình thành sở biến đổi mặt ngữ âm, ngữ nghĩa phong cách từ Hán-Việt So với từ Hán-Việt, từ Hán-Việt Việt hóa mang ý nghĩa cụ thể So sánh: can gan, đình dừng, hoạ vẽ 1.2.2 Từ vay mượn ngôn ngữ khác (Pháp, Nga, Anh) a) Q trình tiếp xúc với ngơn ngữ ấn-Âu kỉ XIX, sau thực dân Pháp hoàn thành việc xâm chiếm nước ta, biến nước ta thành thuộc địa chúng Tiếng Pháp 101 nguồn chủ yếu từ gốc ấn-Âu tiếng Việt Sau từ gốc Anh, Mỹ cuối từ gốc Nga So với từ gốc Hán, từ gốc ấn-Âu chiếm số lượng hơn, chúng tiếp nhận sau, tiếng Việt có diện mạo tương đối ổn định Những từ gốc ấnÂu chủ yếu tiếp nhận để diễn đạt khái niệm thuộc lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, khái niệm có liên quan đến sinh hoạt hành chính, cơng vụ hay qn – Từ sản phẩm hàng hố: ximăng, xàphòng, sơmi, len, áo ghilê, … – Thuật ngữ khoa học kĩ thuật: ête, ampe, compa, bêtông, canxi, vitamin,… – Thuật ngữ âm nhạc: acmônica, tănggô, viôlông, guita,… – Thuật ngữ qn sự, hành chánh: canơng, lơcốt, mcchê, ca, kíp, … b) Cách thức vay mượn: Có hai cách thức vay mượn: trực tiếp gián tiếp b.1) Vay mượn trực tiếp: Mượn âm lẫn nghĩa, có biến đổi định cho phù hợp hệ thống ngữ âm tiếng Việt.Hình thức ngữ âm biến đổi theo dạng chủ yếu sau đây: - Chuyển âm: Những phụ âm đầu âm cuối khơng có tiếng Việt chuyển sang âm gần gũi phương thức vị trí phát âm Cụ thể: Âm cuối / b / , / f / > / p / : double > đúp, chef > sếp Âm cuối / d /, / g / , / s /: Mode > mốt ; vis > vit; chemise > sơmi ; fromage > phó mát - Giảm âm: Có nhiều cách giảm âm: + Giảm phụ âm nguyên âm đôi ngôn ngữ vay mượn Fromage > phó mát ; crem > kem ; gram > gam; + Giảm hẳn âm tiết nguyên ngữ : equipe > kip ; course > cua ; caisse > két - Thêm âm: thêm âm cách âm tiết hố phụ âm đơI hay lặp lại phụ âm nhằm tạo tù mà âm cuối âm tiết trùng với âm đầu âm tiết đứng sau Ví dụ: Crem > cà rem ; gram > gờ ram ; scandale > xì căng đan Cần ý hình thức biến âm khơng biệt lập mà nhiều kết hợp với làm thay đổi hình thức ngữ âm từ b.2) Vay mượn gián tiếp: Vay mượn gián tiếp hai hình thức: dịch nghĩa vay mượn thông qua ngôn ngữ khác – Dịch nghĩa hay suy phỏng: Gardeboue > chắn bùn ; ultrason > siêu âm ; sofware > phần mềm 102 – Vay mượn từ ngôn ngữ khác thơng qua tiếng Hán Ví dụ, trường hợp vay mượn từ: câu lạc , Anh, Pháp, Mĩ, Mạnh Ðức Tư Cưu , Kha Luân Bố Vay mượn ngôn ngữ tượng tất yếu Ðồng thời với việc làm giàu cho ngôn ngữ, chúng có tác dụng mở rộng nhận thức giới khách quan dân tộc đà phát triển văn minh chung xã hội loài người Vay mượn cần thiết, nhiên lạm dụng từ vay mượn điều đáng phê phán Từ vựng xét theo phạm vi sử dụng 2.1 Từ toàn dân: - Là từ tồn dân hiểu sử dụng Nó vốn từ chung cho tất người nói tiếng Việt thuộc địa phương khác toàn lãnh thổ - Từ toàn dân lớp từ vựng bản, quan trọng ngơn ngữ Nó làm sở cho thống ngôn ngữ quốc gia - Là phận nòng cốt, từ ngữ văn học - Là sở để cấu tạo từ 2.2 Từ địa phương 2.2.1 Quan niệm từ địa phương Từ địa phương từ sử dụng hạn chế vài địa phương Từ địa phương phận phương ngữ Phương ngữ ngôn ngữ địa phương bao gồm mặt ngữ âm, từ vựng lẫn ngữ pháp Nguyên nhân xuất chủ yếu từ địa phương phân hoá dân cư, địa lí hàng rào kinh tế Ngồi phân hóa mặt trị, xã hội nhân tố khác tác động đến hình thành phương ngữ 2.2.2 Vấn đề phân chia vùng phương ngữ tiếng Việt: Có hai xu hướng phân chia khác nhau: - Xu hướng thứ nhất, phân chia thành ba vùng phương ngữ Bao gồm phương ngữ: + Phương ngữ Bắc Bộ gồm phương ngữ vùng từ Thanh Hoá trở + Phương ngữ Trung Bộ gồm phương ngữ vùng từ Nghệ An trở vào + Phương ngữ Nam Bộ gồm phương ngữ vùng từ Sông Bé trở vào - Xu hướng thứ hai, phân chia thành bốn vùng phương ngữ + Phương ngữ Bắc Bộ bao gồm trung tâm Hà Nội tỉnh phía Bắc đến Thanh Hóa 103 + Phương ngữ Bắc Trung Bộ gồm vùng từ Nghệ Tĩnh đến Bình Trị Thiên + Phương ngữ Nam Trung Bộ gồm vùng từ Quảng Nam, Ðà Nẵng đến Thuận Hải + Phương ngữ Nam Bộ gồm vùng Ðông Nam Bộ Tây Nam Bộ Phương ngữ Nam Bộ từ Ðồng Nai, Sông Bé đến Mũi Cà Mau Trung tâm phương ngữ Nam Bộ thành phố Hồ Chí Minh 2.2.3 Phân loại từ địa phương: Có thể thấy có số kiểu từ địa phương sau: a) Từ địa phương khơng có đối lập với từ vựng toàn dân: + Từ địa phương Nam Bộ: Chôm chôm, sầu riêng măng cụt, chao, tràm, đước,… + Từ địa phương Bắc Trung Bộ: chẻo, cối, khoé, nhút, thưng, b) Từ địa phương có đối lập với từ vựng toàn dân toàn dân: Kiểu chia hai loại nhỏ Căn vào hai mặt ngữ âm ngữ nghĩa chúng + Từ địa phương đối lập mặt ý nghĩa Những từ ngữ ngữ âm giống với từ ngữ tương ứng ngơn ngữ văn học tồn dân, ý nghĩa khác Ví dụ: Ngơn ngữ tồn dân Từ ngữ cậu té Nghĩa phương ngữ Em trai mẹ Hải Hưng: Anh trai mẹ Hắt nước Nam Bộ: ngã Ở từ ngữ địa phương kiểu cần phân biệt hai trượng hợp: 1/Từ địa phương từ tồn dân vốn nguồn gốc, có biến dổi nghĩa Sự biến đổi diễn theo hướng mở rộng (nón = nón+ mũ), chuyển đổi phạm vi trường nghĩa (chén=bát, mận= roi ) 2/ Từ địa phương từ toàn dân đồng âm với khơng có quan hệ nguồn gốc Ví dụ té (hắt nước) té (ngã) c) Từ địa phương có đối lâp mặt ngữ âm Kiểu chia làm hai loại nhỏ, vào mức độ khác biệt ngữ âm so với từ ngữ toàn dân tương ứng + Các từ ngữ địa phương có hình thức ngữ âm khác hoàn toàn với từ ngữ tương ứng ngơn ngữ tồn dân Ví dụ: Tồn dân Hải Hưng bà Thanh Hóa Nghệ Tĩnh mậu mụ cá lợn cá tràu ỉn Nam Bộ cá lóc heo 104 + Các từ ngữ địa phương có hình thức ngữ âm khác phận với từ ngữ tương ứng ngơn ngữ tồn dân Ví dụ: Tồn dân Hải Hưng đu đủ Thanh Hóa Nghệ Tĩnh thù đủ thu đủ gà kê kha trâu râu tru Nam Bộ tru thật thiệt sinh sanh Từ địa phương phận ngơn ngữ tồn dân Tuy nhiên cần ý ranh giới từ địa phương từ toàn dân sinh động Từ địa phương chủ yếu từ vựng ngữ, cần sử dụng chỗ, lúc để đảm bảo tính đắn, tính sáng văn tạo lập Tóm lại, thuật ngữ khoa học kỹ thuật, từ nghề nghiệp, biệt ngữ từ địa phương nhánh phụ ngôn ngữ toàn dân Sau thời gian thử thách, yếu tố đánh giá tích cực bổ sung vào ngơn ngữ tồn dân, làm giàu cho ngơn ngữ toàn dân Do phạm vi sử dụng chúng hạn chế cần ý đến loại phong cách ngôn ngữ phù hợp với lớp từ để sử dụng chúng tốt, phát huy hiệu 2.3 Thuật ngữ khoa học 2.3.1 Khái niệm: Thuật ngữ phận từ vựng dùng để biểu đạt khái niệm xác định thuộc hệ thống khái niệm nghành khoa học xác định 2.3.2 Ðặc điểm: - Tuy phận từ vựng thiếu vốn từ dân tộc, so với từ thường, thuật ngữ sử dụng rộng rãi - Thuật ngữ có ý nghĩa biểu vật trùng với phạm vi vật tượng thực tế ngành khoa học – kĩ thuật tương ứng - Ý nghĩa biểu niệm trùng với khái niệm đối tượng ngành khoa học cụ thể - Nội dung thuật ngữ thường đồng ngôn ngữ khơng bị chia cắt thực tế khách quan khác ngôn ngữ tác động Vì vậy, từ thường mang tính dân tộc, thuật ngữ mang tính quốc tế 2.3.3 Tiêu chuẩn xây dựng thuật ngữ khoa học (đặc điểm): 105 - Tính xác: Một thuật ngữ xác có nghĩa biểu đạt khái niệm mà không gây nhầm lẫn Muốn vậy, cần cho hệ thống thuật ngữ sử dụng ngành khoa học không xuất hiện tượng đồng âm, đồng nghĩa hay nhiều nghĩa - Tính hệ thống: Tính hệ thống biểu hai mặt hình thức nội dung + Về mặt nội dung, thuật ngữ tương ứng với khái niệm định có quan hệ chặt chẽ với thuật ngữ khác hệ thống, mang giá trị riêng biệt + Về mặt hình thức, tính hệ thống biểu chỗ nhìn vào mặt cấu tạo thuật ngữ, người chuyên ngành nhận diện tên gọi đối tượng nhóm nào, miền chuyên ngành nhờ điểm đồng đối lập với đơn vị khác mặt phương thức cấu tạo hay yếu tố cấu tạo - Tính dân tộc tính quốc tế: + Do thuật ngữ phận vốn từ dân tộc nên đồng thời phải mang tính dân tộc Tính dân tộc biểu chủ yếu mặt hình thức thuật ngữ Thuật ngữ phải có đặc điểm phát âm, cấu tạo phù hợp với tiếng nói dân tộc + Ngồi ra, khái niệm khoa học tài sản chung toàn nhân loại nên thuật ngữ phải mang tính quốc tế Tính quốc tế biểu chủ yếu mặt nội dung Nói khơng có nghĩa tính quốc tế khơng có quan hệ với mặt hình thức Các ngơn ngữ khu vực thường có hệ thống thuật ngữ tương tự mặt cấu tạo Có điều cần ý tính dân tộc tính quốc tế có quan hệ chặt chẽ với Có thể nói tính quốc tế khn hình thức để định hình cho thuật ngữ Còn tính dân tộc điều kiện thuật ngữ tồn ngơn ngữ cụ thể Nhờ tính dân tộc, thuật ngữ trở nên gần gũi, dễ nhớ người ngữ 2.4 Từ nghề nghiệp 2.4.1 Ðịnh nghĩa: Từ nghề nghiệp từ biểu thị cơng cụ, sản phẩm q trình sản xuất có tính thủ cơng, số người ngành nghề sử dụng 2.4.2 Ðặc điểm từ nghề nghiệp: - Phạm vi sử dụng hạn chế - Ý nghĩa biểu vật trùng với phạm vi vật tượng thực tế ngành nghề ý nghĩa biểu niệm trùng với khái niệm ngành nghề vật tượng Ở điểm 106 này, từ nghề nghiệp có nhiều nét tương đồng với thuật ngữ Ngoài ra, so với thuật ngữ khoa học- kỹ thuật, mức độ khái quát từ nghề nghiệp chưa cao song lại mang tính cụ thể cao - Về mặt cấu tạo, hầu hết từ nghề nghiệp sử dụng đơn vị có sẵn tiếng Việt có nguồn gốc Việt Tỉ lệ từ mang tính võ đóan thấp - Từ nghề nghiệp thuật ngữ có mối quan hệ chặt chẽ Từ nghề nghiệp phát triển chỉnh đốn lại bổ sung vào hệ thống thuật ngữ Do nói từ nghề nghiệp thuật ngữ khoa học cấp thấp - Từ nghề nghiệp phận ngơn ngữ dân tộc, có quan hệ gần gũi với đời sống nhân dân, dễ dàng trở thành từ ngữ toàn dân khái niệm riêng trở nên phổ biến rộng rãi xã hội Từ vựng xét theo thời gian sử dụng 3.1 Từ cổ: Là từ đời sớm, mang sắc thái cổ, vốn tồn tiếng Việt, bị thay từ đồng nghĩa tương ứng Từ cổ bị đẩy vào lớp từ vựng tiêu cực Hiện không dung nữa; tồn thơ văn cổ 3.2 Từ mới: Là từ ngữ xuất từ vựng tiếng Việt khoảng thời gian ngần Chúng biểu thị vật tượng nảy sinh mà tiếng Việt chưa có tên gọi chúng tên gọi vật, tượng có tên gọi tên gọi khơng phù hợp - Thể phát triển không ngừng qua thời gian từ vựng tiếng Việt nói riêng, tiếng Việt nói chung D BÀI TẬP THỰC HÀNH (SV làm tập giáo trình Tiếng Việt, tr 232) TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Hữu Châu, Giáo trình giản yếu Từ vựng – ngữ nghĩa tiếng Việt,1995 Đỗ Hữu Châu, Cơ sở ngữ nghĩa học Từ vựng, Nxb Giáo dục, 1998 Đỗ Hữu Châu, Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt, Nxb Giáo dục, 1999 Nguyễn Thiện Giáp, Từ vựng học tiếng Việt Nxb Giáo dục,1998 5.Nguyễn Thị Ly Kha, Giáo trình tiếng Việt II, 2004 Nguyễn Văn Tu, Các nhóm từ đồng nghĩa tiếng Việt, Nxb ĐH THCN,1982 107 MỤC LỤC Trang LỜI GIỚI THIỆU …………………………………………………………… PHẦN THỨ I: GIỚI THIỆU HỌC PHẦN …………………………………… PHẦN THỨ II: MỤC TIÊU HỌC PHẦN …………………………………… PHẦN THỨ III: KẾ HOẠCH DẠY HỌC …………………………………… Phần I: Dẫn luận ngôn ngữ học (15 tiết): ………………………… A HƯỚNG DẪN HỌC TẬP B CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ C THÔNG TIN PHẢN HỒI Chương Đại cương ngôn ngữ, ngôn ngữ học (2 tiết) ………………… Chương Bản chất, chức năng, nguồn gốc ngôn ngữ (6 tiết) …………… 12 Chương Ngơn ngữ hệ thống tín hiệu (3 tiết) ……………………… 31 Chương Phân loại ngôn ngữ (3tiết) ……………………………………… 37 Chương Chữ viết (1 tiết) ………………………………………………… 43 Phần II Ngữ âm tiếng Việt đại (15 tiết) : gồm chương …… 45 A HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 45 B CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 46 C THÔNG TIN PHẢN HỒI 47 Chương Đại cương ngữ âm học (6 tiết) ………………………………… 47 Chương Hệ thống ngữ âm tiếng Việt (9 tiết) ……………………………… 56 Phần III Từ vựng tiếng Việt (15 tiết) : gồm chương …………… 68 A HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 68 B CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 69 C THÔNG TIN PHẢN HỒI 69 Chương Đại cương từ vựng từ vựng học (2 tiết) …………………… 70 Chương Từ cấu tạo từ tiếng Việt (5 tiết) ………………………… 71 Chương Nghĩa từ tiếng Việt (5 tiết) ………………………………… 86 Chương Các lớp từ vựng tiếng Việt (3 tiết) …………………………… 96 108 ... hiệu thay cho khác thay cho khái niệm trừu tượng Đã có nhiều quan niệm khác nhiều cách phân loại khác tín hiệu Để cho vấn đề trở nên giản tiện, đỡ phức tạp, quan niệm tín hiệu sau: 1. 1 .1 Tín... Đào tạo Quyết định số 627/QĐĐHPVĐ ngày 10 /9/2 012 Hiệu trưởng Trường ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Chương trình học phần gồm ba phần: Phần thứ nhất: Dẫn luận ngôn ngữ học (15 tiết): có chương Chương I Đại cương... thống kê tần số xuất từ lời nói văn khác nhau, xác định tần số cao hay thấp từ cụ thể Chọn khoảng 10 00 từ có tần số sử dụng cao nhất, lập thành từ điển tần số Loại từ điển có tác dụng tích cực
- Xem thêm -

Xem thêm: tieng viet 1 hay nhất, tieng viet 1 hay nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay