ĐỀ CƯƠNG 1 TRẮC NGHIỆM GDQP AN NINH

10 37 2
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 16:07

Đây là hệ thống một số câu hỏi có trong những đề thi trắc nghiệm môn giáo dục quốc phòng và có đáp án để giúp các em học sinh sinh viên xem thao khảo để ôn thi môn giáo dục quốc phòng an ninh thật tốt nhé. Còn phần 2 gồm nhiều những câu hỏi và đáp án có sẵn sẽ được đăng sau vài ngày nữa nhé các em. Cảm ơn các em đã xem bài viết này ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM QUỐC PHỊNG AN NINH • ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ Câu : Đội hình đội ngũ tiểu đội binh : a Một hàng ngang, hai hàng ngang, ba hàng ngang, bốn hàng ngang b Một hàng ngang, hai hàng ngang, hàng dọc, hai hàng dọc c Hai hàng ngang, hai hàng dọc d Một hàng dọc, hai hàng dọc, ba hàng dọc, bốn hàng dọc Câu 2: Ý nghĩa đội hình tiểu đội hàng ngang : a Thường dùng hành tiến, đội hình tập hợp trung đội, đại đội tập trung sinh hoạt, học tập b Thường dùng học tập, sinh hoạt, kiểm tra, kiểm điểm, khám súng, giá súng c Thường dùng hành tiến, khám súng, giá súng, tập trung sinh hoạt d Cả a, b, c Câu : Đội hình tiểu đội hàng ngang vị trí huy chỗ tiểu đội trưởng : a Ở giữa, phía trước đội hình cách tiểu đội từ – bước b Ở giữa, phía sau đội hình tiểu đội, cách 2-3 bước c Ở bên phải đội hình cách tiểu đội từ – bước d Ở giữa, phía trước đội hình tiểu đội, cách từ – bước Câu : Đội hình hàng dọc vị trí huy tiểu đội hành tiến: a Đi phía sau đội hình tiểu đội, cách từ – bước b Đi bên trái đội hình tiểu đội, cách từ – bước c Đi bên phải đội hình tiểu đội, cách từ – bước d Đi bên trái đội hình tiểu đội, cách từ – bước Câu : Khi vào vị trí tập hợp giãn cách hai gót chân hai người đừng cạnh ( hàng ngang ) là: a 50cm b 60cm c 70cm d 80cm Câu : Tổ chức, biên chế tiểu đội binh gồm : a Có người - tiểu đội trưởng chiến sĩ b có 10 người - tiểu đội trưởng chiến sĩ c có 12 người – tiều đội trưởng 11 chiến sĩ Câu : Khi vào vị trí tập hợp cự li người dứng trước người đứng sau (hàng dọc) : a 0,7m b mét c 1,5m d mét Câu : Thứ tự bước thực tập hợp đội hình tiểu đội hàng dọc : a bước : tập hợp, điểm số, chỉnh đốn hàng ngũ, giải tán b bước : tập hợp, chỉnh đốn hàng ngũ, giải tán c bước : tập hợp, chỉnh đốn hàng ngũ, điểm số, giải tán d bước : tập hợp, điểm số, giải tán Câu : Đội hình tiểu đội hai hàng dọc gồm bước a bước : tập hợp, giải tán, chỉnh đốn hàng ngũ, điểm số b bước : tập hợp, diểm số, chỉnh đốn hàng ngũ, giải tán c bước : chỉnh đốn hàng ngũ, tập hợp, 3, giải tán d bước : tập hợp, chỉnh đốn hàng ngũ, giải tán Câu 10 : Sắp xếp quân nhân trang bị, phương tiện đơn vị bên cạnh nhiều hàng ngang Được xác định là: a Khái niệm đội hình hàng ngang b Khái niệm hàng dọc c khái niệm đội hình đội ngũ d khái niệm đội hình chiến đấu Câu 11: Đối với sinh viên hiểu thực động tác đội ngũ dơn vị để làm sở : a vận dụng trở thành người sinh viên tốt, có ý thức tổ chức kỉ luật b vận dụng trở thành người quân nhân tốt, có ý thức tổ chức kỉ luật c vận dụng học tập quân hoạt động nhà trường d vận dụng chiến đấu hành quân Câu 12 : Đội hình tiểu đội hàng ngang gốm bước: a bước : tập hợp, điểm số, giải tán, chỉnh đốn hàng ngũ b bước: tập hợp, điểm số, chỉnh đốn hàng ngũ, giải tán c bước: điểm số, chỉnh đốn hàng ngũ, giải tán Câu 13 : Khi tập hợp đội hình tiểu đội, tiểu đội trưởng cần ý : a tùy vào điều kiện để chọn vị trí tập hợp b tập hợp tiểu đội quay hướng thích hợp c tránh đứng xa tiểu đội dể tập hợp d vị trí tập hợp, hướng gió, hướng mặt trời chiếu thẳng vào mặt chiến sĩ Câu 14: Khi kiểm tra hàng ngang để tiểu đội trưởng biết hàng thẳng a chiến sĩ đứng hàng đầu thẳng hàng b thấy chiến sĩ đứng thẳng hàng c thấy gót chân ngực chiến sĩ nằm đường thẳng d thấy hàng đầu ( mũ) vai chiến sĩ nằm đường thẳng Câu 15 : điểm khác tập hợp đội hình tiểu đội hay hai hàng ngang: a ý nghĩa bước thực b lệnh thứ tự bước c lệnh động tác chiến sĩ d lệnh, vị trí đứng, thứ tự bước, cách dóng hàng Câu 16: Ý nghĩa đội hình tiểu đội hàng dọc: a thường học tập, sinh hoạt, công tác b thường dùng tập thể, hành quân dã ngoại c thường dùng hành tiến đội hình trung đội, đại đội tập trung sinh hoạt, học tập d thường dùng kiểm tra, tháo ráp súng, giá súng Câu 17 : Khẩu lệnh tiểu đội trưởng tập hợp đội hình phải : a Ngắn gọn dứt khoát b to, rõ dứt khốt c có dự lệnh động lệnh d vừa đủ nghe Câu 18 : Khẩu lệnh tập hợp đội hình tiểu đội hai hàng ngang: a “ Tiểu đội, thành hai hàng ngang… tập hợp” b “ Tiểu đội, hai hàng ngang … tập hợp” c “ Tiểu đội, tập hợp thành hai hàng ngang” Câu 19: Khi kiểm tra hàng dọc để tiểu đội trưởng biết hàng đả thẳng: a vào hàng gót chân chiến sĩ b vào hàng ngực áo chiến sĩ hàng c vào hàng nắp túi áo bên trái chiến sĩ d vào đầu ( mũ ) cạnh vai chiến sĩ • VŨ KHÍ HỦY DIỆT Câu : Vũ khí hủy diệt lớn dựa sở sử dụng lượng lớn giải phóng từ phản ứng phân hạch dây truyền phản ứng tổng hợp hạt nhân để tiêu diệt mục tiêu Được xác định là: a Khái niệm vũ khí hạt nhân b khái niệm vũ khí hóa học c khái niệm vũ khí sinh học d khái niệm vũ khí lửa Câu : Phân loại vũ khí hạt nhân theo nguyên lý nổ: a loại : vũ khí hạt nhân chiến thuật, vũ khí hạt nhân chiến lược, vũ khí lửa b loại : vũ khí nhiệt hạch, vũ khí nơtron c loại : vủ khí hạt nhân, vũ khí sinh học, vũ khí thơng thường d loại : Gây nổ không gây nổ Câu : Phương thức nổ thứ tự phương thức nổ từ cao đến thấp vũ khí hạt nhân : a nổ vũ trụ, nổ cao, nổ không, nổ mặt đất, mặt nước b nổ vũ trụ, nổ không, nổ cao, nổ mặt đất, mặt nước c Nổ vũ trụ, nổ cao, nổ không, nổ mặt đất, mặt nước, nổ đất, nước d nổ vũ trụ, nổ không, nổ cao, nổ mặt đất, mặt nước, nổ đất Câu : Có nhân tố sát thương, phá hoại vũ khí hạt nhân : a nhân tố b nhân tố c nhân tố d nhân tố Câu : Bức xạ quang vũ khí hạt nhân chiếm phần trăm lương vụ nổ : a 50% b 35% c 10% d 5% Câu : Phương thức nổ khơng vũ khí hạt nhân độ cao : a Từ 65 km trở lên b Từ 16 – 65km c Từ 16km trở xuống d Từ 65km trở lên CÂU 7: Nhân tố sát thương, phá hoại đặc trưng vũ khí hạt nhân là: a Bức xạ quang b Sóng xung kích c Chất phóng xạ d Hiệu ứng điện từ Câu : Là vủ khí hủy diệt lớn, mà tác dụng sát thương sở sử dụng độc tính chất độc quân để gây độc người, sinh vật phá hủy môi trường sinh thái Đó : a Khái niệm vũ khí hạt nhân b khái niệm vũ khí lửa c Khái niệm vũ khí sinh học d Khái niệm vũ khí hóa học Câu : Chất phóng xạ gây tác hại người đường : a Chiếu xạ qua trang phục, vũ khí trang bị nhiễm xạ qua đường tiêu hóa b Chiếu xạ ngồi, nhiễm xạ da nhiễm xạ bên c Nhiễm xạ qua tiếp xúc d Chiếu xạ da, nhiễm xạ hô hấp nhiễm xạ bên Câu 10 : Địch sử dụng phương pháp truyền bệnh dịch hạch là: a Người mắc bệnh dịch hạch truyền sang người lành b Do côn trùng đốt c Chuột bị nhiễm bệnh truyền sang người ( chuột cắn ), nước tiểu, phân chuột dính vào vết thương bọ chét đốt d Do muỗi đốt CÂU 11: Không phải nguồn gốc sinh chất phóng xạ vũ khí hạt nhân là: a Các ion mang điện tích b Chất phóng xạ cảm ứng c sản phẩm phản ứng phân hạch d Chất nổ hạt nhân không tham gia phản ứng Câu 12 : Liều chiếu xạ gây tử vong cho người vũ khí hạt nhân bao nhiêu: a Tren 200R b 300R c Trên 400R d 500R Câu 13 : Căn cách phân loại theo độ độc, chất độc kích thích : a chất độc Yperit b chất độc Vx c Chất độc Cs d chất độc Axit xyanhydrit CÂU 14: Căn cách phân loại chất độc hóa học theo bệnh lý chia thành: a nhóm b nhóm c nhóm d nhóm Câu 15: Vũ khí hạt nhân quốc gia sử dụng chiến tranh vào thời gian : a Pháp – chiến tranh giới thứ b Liên xô – chiến tranh giới thứ c Mĩ – chiến tranh giới thứ d Đức – Chiến tranh giới thứ Câu 16 : Sát thương sinh lực chủ yếu tính độc là: a khái niệm vũ khí hóa học b dặc điểm tác hại vũ khí hóa học c u cầu chất độc qn d u cầu sử dụng vủ khí hóa học Câu 17: Một biện pháp phòng chống song xung kích là: a Trang bị cho đội kính bảo vệ mắt, mũ dày chống lại song xung kích b Lợi dụng vật dễ đổ, dễ vỡ để ẩn nấp c Nhanh chóng triệt để lợi dụng địa hình, hằm hào, cơng để ẩn nấp d Bố trí phân tán kho tang phương tiện chiến đấu CÂU 18: VIÊT NAM kí hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân ( NPT) vào thời gian a tháng 6/ 1994 b tháng 3/2006 c tháng 6/ 1982 d tháng 6/ 1968 Câu 19 : Một triệu chứng bệnh dịch tả: a sợ hãi, trí nhớ, khả vận động b Người bệnh tiêu chảy, nôn mửa nhiều lần c Người bệnh nhức đầu, đau mơi tồn thân d sốt cao rung mình, đau lưng nhức đầu Câu 20 : triệu chứng chất độc Vx xâm nhập vào thể: a bị viêm niêm mạc tiếp xúc… b mắt giãn to, tim đập nhanh… c mắt thu nhỏ, sủi bọt mép, nôn mửa d Gây ảo giác mê sảng hồi hợp, bất an, tức giận… Câu 21 : Phạm vi gây tác hại rộng vũ khí hóa học phụ thuộc vào yếu tố nào: a Phụ thuộc đối tượng sử dụng b Phụ thuộc vào địa hình thời tiết c phương pháp sử dụng loại chất độc d phương án * BẢN ĐỒ TRONG QUÂN SỰ Câu : Phân loại đồ quân gồm: a loại : Bản đồ cấp chiến thuật, chiến dịch chiến lược b loại : đồ cấp chiến thuật, chiến dịch, chiến lược địa lý đại cương c loại: đồ cấp chiến thuật, chiến dịch, chiến lược đồ địa hình d loại: đồ cấp chiến thuật, cấp phân đội cấp chiến lược Câu : Tỉ lệ đồ: a Tỉ số diện tích đồ với độ dài thật thực địa b Tỉ số diện tích đồ với diện tích thật thực địa c tỉ số độ dài đồ với độ dài thật thực địa d tỉ số diện tích đồ với diện tích thật ngồi thực địa Câu 3: đo đoạn thẳng AB đồ 8.5cm ( tỉ lệ 1/10.000) độ dài thực địa bao nhiêu: a 85m b 850m c 8.500m d 85.000m Câu : đo đoạn thẳng AB đồ 2.5cm ( tỉ lệ : 1/10.000) Vậy độ dài thực địa bao nhiêu: a 200m b 625m c 250m d 1000m Câu 5: đo đoạn thẳng AB đồ 2.5cm ( tỉ lệ 1/25.000 ) độ dài thực địa là: a 6.250m b 625m c 525m d 325m Câu : khoảng cách thực địa từ A – B dài 750m vẽ dồ tỉ lệ (l/10.000) có độ dài bao nhiêu: a 7.5cm b 75cm c 7.500cm d 75.000cm ... sĩ b có 10 người - tiểu đội trưởng chiến sĩ c có 12 người – tiều đội trưởng 11 chiến sĩ Câu : Khi vào vị trí tập hợp cự li người dứng trước người đứng sau (hàng dọc) : a 0,7m b mét c 1, 5m d mét... phương tiện chiến đấu CÂU 18 : VIÊT NAM kí hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân ( NPT) vào thời gian a tháng 6/ 19 94 b tháng 3/2006 c tháng 6/ 19 82 d tháng 6/ 19 68 Câu 19 : Một triệu chứng bệnh... ( tỉ lệ 1/ 10.000) độ dài thực địa bao nhiêu: a 85m b 850m c 8.500m d 85.000m Câu : đo đoạn thẳng AB đồ 2.5cm ( tỉ lệ : 1/ 10.000) Vậy độ dài thực địa bao nhiêu: a 200m b 625m c 250m d 10 00m Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG 1 TRẮC NGHIỆM GDQP AN NINH, ĐỀ CƯƠNG 1 TRẮC NGHIỆM GDQP AN NINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay