phan tich hddn ths tran thi truong nhung 6 3719

8 4 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 16:04

CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6.1 CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH Chỉ tiêu tổng - Tính theo dạng hiệu số Hiệu kinh doanh = Kết đầu - Chi phí đầu vào Cách tính theo dạng phân số: Chỉ tiêu chi tiết a Sức xản xuất yếu tố b Suất hao phí yếu tố c Sức sản xuất yếu tố tăng thêm d Suất hao phí yếu tố tăng thêm e Sức sinh lợi yếu tố g Sức sinh lợi yếu tố tăng thêm Phân tích tình hình lãi suất chung Lãi suất chung doanh nghiệp tính hai cách: Một là, tỷ suất lợi nhuận tính doanh thu kinh doanh, xác định cơng thức: Hai là, tỷ suất lợi nhuận tính tỷ lệ lợi nhuận giá trị tài sản thực có doanh nghiệp cơng thức: Phân tích tình hình lãi suất sản xuất Chỉ tiêu lãi suất sản xuất xác định cách so sánh lợi nhuận với giá thành sản phẩm dịch vụ Cơng thức xác định: Phân tích lãi suất sản phẩm sản xuất Trong đó: Psp - Tỷ suất lợi nhuận sản phẩm sản xuất ; p - Giá bán sản phẩm ; Z - Giá thành sản xuất giá thành toàn sản phẩm Khi phân tích so sánh chênh lệch giá thực tế kế hoạch Nếu giá thực tế cao kế hoạch (không phải điều chỉnh) doanh nghiệp cố gắng cải tiến chất lượng sản phẩm mà có lợi nhuận tăng thêm ngược lại
- Xem thêm -

Xem thêm: phan tich hddn ths tran thi truong nhung 6 3719 , phan tich hddn ths tran thi truong nhung 6 3719

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay