Chủ đề 1 tr MN 4t hong

71 15 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 15:08

KÕ ho¹ch tuÇn IChñ ®Ò nh¸nh: Ngµy héi đến trường của bÐ.Thêi gian thùc hiÖn: Tõ ngµy 59 9 9 2015Ng­êi so¹n: Nguyễn ThÞ Hồng I. Mục đích yêu cầu1 Kiến thức: TrÎ biết được ngày 5 9 là ngày khai giảng năm học mới, nhớ được các hoạt động trong ngày khai giảng như: Trang trí, không khí của ngày hội...Trẻ biết được ngày 158 âm lịch là tết trung thu, các hoạt động của trẻ, đồ chơi, thức ăn có trong ngày Tết: vui liên hoan, đèn lồng, bánh trung thu…. Trẻ biết tập đúng các động tác thÓ dôc buæi s¸ng theo cô thËt nhÞp nhµng cùng với dây nơ. Trẻ biết tên các góc chơi, nhận biết đồ dùng ,đồ chơi ở các góc, biết chơi ở các góc. Biết, nêu được c¸c tiªu chuÈn ®¹t cê vµ b×nh bÇu cho m×nh, cho b¹n.2 Kỹ năng: Rèn kỹ năng giao tiếp, trả lời rõ ràng mạch lạc, thưa gửi lễ phép khi trò chuyện, phát triển ngôn ngữ. Rèn đội hình đội ngũ, kỹ năng tập các động tác thể dục, phát tiển các tố chất vận động. Rèn kü n¨ng l¾p ghÐp, ®ãng vai, t« vÏ... Ph¸t triÓn trÝ t­ëng t­îng s¸ng t¹o cho trÎ. Rèn kỹ năng nhận xét đánh giá theo những tiêu chuẩn bé ngoan. 3 Thái độ: Bảo vệ trường lớp, đoàn kết, yêu thương với bạn bè, giữ gìn đồ dùng đồ chơi, có ý thức tích cực trong mọi hoạt động; thường xuyên tập luyện thể dục.II. Chuẩn bị Hệ thống câu hỏi để trò chuyện. Sân tập sạch sẽ, thoáng mát Đồ dùng đồ chơi ở các góc theo chủ điểm. Cờ, bảng bé ngoan. Chđ ®Ị 1: Trường Mầm Non Tân Trào bé Thời gian thực hiện: tuần (Từ / - 30 / / 2016) I Mơc tiªu: Giáo dục phát triển thể chất *Giáo dục dinh dưỡng – Sức khỏe: 1.1 Có ý thức tự phục vụ ăn uống, sinh hoạt, lao động, ngủ, vui chơi: Rửa tay trớc ăn, sau vệ sinh, chào mời trớc ăn, không nói chuyện ăn; giữ đầu tóc quần áo gọn gàng 1.2 Biết gọi tên 1-2 ăn quen thuộc trường mầm non biết bữa ăn ngày có nhiều loại thức ăn khác Biết tên số loại thực phẩm * Phát triển vận động 1.3 Phát triển nhỏ đôi bàn tay thông qua hoạt động khác nhau; vuốt tóc, cài cúc, xúc ăn,… 1.4 Biết phối hợp chân tay giác quan, phát triển lớn qua tập vận động, trò chơi vận động phù hợp với chủ đề: Đi gót chân, lùi; Tung bóng lên cao bắt bóng, bò bàn tay bàn chân 3- 4m; Trườn theo hướng thẳng Biết chơi trò chơi vận động phù hợp với chủ đề: Tung – bắt bóng; Cáo vào chuồng gà Giáo dục phát triển nhận thức * KPXH 2.1 Biết tên trng, lớp, địa trờng, khu vực trờng công việc cô bác khu vùc ®ã 2.2 Biết tên giáo, bạn lớp; xưng hô với cô giáo, bạn 2.3 Hiểu ý nghĩa việc đến trường có hứng thú i hc 2.4 Biết vi hoạt động khỏc *LQVT 2.5 Biết xếp tương ứng 1: 2.6 Biết đếm, so sánh nhóm đối tượng phạm vi 2, nhận biết chữ số, đếm theo khả 2.7 Biết phân biệt to – nhỏ Giáo dục phát triển ngôn ngữ 3.1 Mở rộng kỹ giao tiếp qua hoạt động trò chuyện thảo luận, kể chuyện chủ đề trường mầm non Có thói quen giao tiếp lịch sự, biết lắng nghe người khác nói, thưa gửi trả lời, biết cảm ơn nhận quà, xin lỗi làm sai, có lỗi 3.2 Biết nói, nghe hiểu nội dung câu đơn, câu mở rộng Biết biểu lộ cảm xúc thân ngôn ngữ, nét mặt 3.3 Mạnh dạn sử dụng số từ mới, hiểu ý nghĩa từ mạnh dạn giao tiếp lời với bạn người xung quanh 3.4 HiĨu vµ đọc diễn cảm thơ (Tỡnh bn, lờn bn); kể đợc câu truyện diễn cảm (vỡ Bin nín khóc) Giáo dục phát triển tình cảm- kĩ xã hội 4.1 Yêu quý trường, lớp, bạn, kính trọng giáo bác trường 4.2 Giữ gìn đồ dùng đồ chơi lớp, trường Biết cất đồ chơi nơi quy định 4.3 Biết hợp tác với chơi, biết chia sẻ quan tâm đến bạn lớp 4.4 Có ý thức giữ gìn vệ sinh mơi trường chung lớp,của trường, 4.5 Tích cực tham gia vào ngày hội đến trường qua thích đến lớp, đến trường Giáo dục phát triển thẩm mĩ * GD Âm nhạc 5.1 Phát nhận biết số âm lớp, trường : Tiếng trống trường, tiếng loa, số dụng cụ âm nhạc 5.2 Thể đợc 2-3 hát cách tự nhiên, nhịp, giai điệu, có cảm xúc trêng mÇm non: Em mẫu giáo, vui đến trường, … * Tạo hình 5.3 ThĨ hiƯn c¶m xóc, kh¶ sáng tạo sản phẩm tạo hình trờng lớp, đồ dùng, đồ chơi, cảnh vật, cô giáo, bạn lớp cách hài hoà, cân đối II, CHUẨN BỊ: - Tuyên truyền phối kết hợp với bậc phụ huynh sưu tầm, sáng tác thơ, vè, câu đố, truyện chủ đề Trường MN; sưu tầm nguyên phế liệu: báo cũ, vỏ hến tạo sách truyện sáng tạo theo chủ đề - Tranh ảnh trường, lớp MN: Tranh khu vực trường, hoạt động bé thời điểm ngày , đồng hồ số, thẻ số, Sỏi, đá, cát - Hoạ báo có hình ảnh chủ đề, - Tranh minh hoạ câu chuyện, thơ chủ đề - Đồ dùng đồ chơi phù hợp với chủ để - Ngµy héi ngµy lƠ: + Ngày hội đến trờng bé: Cờ, hoa, + Ngày tết trung thu: Đèn ông sao, bánh kẹo, hoa - Đi dạo thăm: Thăm khu nhà bếp III.Mạng nội dung 1.1 Ngày hội đến trờng, ngày khai giảng 1.2 Mt s cụng vic chuẩn bị tt t chức ngày khai giảng 1.3 Cụ v tham gia đón tết Trung thu 2.1 Tên gọi, địa trờng, lớp 2.2 Tên hoạt động lớp, trờng 2.3 Lịch sinh hoạt ngày lớp 2.4 Đồ dùng , đồ chơi lớp, trờng 2.5.Các hoạt động bảo vệ môi trờng, giữ gìn trờng, lớp 1.Ngày hội đến trờng bé Lớp học bé Trờng Mầm non Tân Trào Của Bé 3.Các khu vùc cđa trêng 4.Cơng việc Nh÷ng ngêi trêng, líp 3.1 C¸c khu vùc trêng, líp chức khu vực 3.2 Tên, nhiệm vơ cđa tõng ngêi tõng khu vùc 3.3 Trêng có nhiều khu, tên khu( Khu trung tâm, Từ Ô ) 4.1 Tên, sở thích bạn nhóm, tổ, ngày sinh nhật bạn lớp 4.2 Tên, công việc hàng ngày cô giáo 4.3 Tên, công việc ngời trờng, líp (C« hiƯu trëng, hiƯu phã, IV MẠNG HOẠT ĐỘNG * Giáo dục dinh dưỡng – sức khỏe *KPXH 1.1 Trò chuyện loại thực phẩm 2.1 Trò chuyện ngày tết trung Thu ăn trường 2.2 Trò chuyện vỊ: Trêng, líp mẫu 1.2 Tự phụ vụ, chăm sóc thân; giáo bé đắnh răng, tay trc n, sau 2.2 Tên, công việc cô giáo i v sinh ngời trêng, líp * Phát triển vận động 2.3 Mét số đồ dùng, đồ chơi 1.3 i bng gút chân, lùi; Tung trêng, líp bóng lên cao bắt bóng bò bàn * LQVT tay bàn chân 3- 4m; Trườn theo 2.4 Xếp tương ứng 1:1; Đếm đến 2, nhận hướng thẳng biết nhóm có i tng, ch s 2;Dy * Trò chơi vận động: tung bắt trẻ phân biệt to nhỏ bóng; cỏo vo chung g * Trò chơi: Về lớp học, Phát triển thể chất Trờng Mầm non tân trào bé Phát triển Ngôn ngữ GD phát triển Tình cảm kỹ xã hội Phát triển GD phỏt trin thm m *Tạo hình: 3.1 m thoi, trũ chuyện 4.1 Chơi đóng vai: Cơ giáo, trường lớp, cô giáo, cửa hàng sách, Siêu thị… 5.1: VÏ, tô màu hoa bn v dựng chi v 4.2 Chi trũ chi: XD vờn trờng, Tô màu cô giáo cỏc hot ng trng trng MN, sõn chi, trng bạn, vẽ tô màu đồ chơi 3.2 Nghe đọc thơ: xanh” líp häc Tình bạn, lên bốn 4.3 Xp hỡnh trng MN bng hỡnh, * GD âm nhạc ht ht 3.3 Nghe k truyn ; Vì 5.2: Dạy vận động; Vui n 4.4 Chăm sóc cây, hoa bÐ Bin nÝn khãc trường, Em mẫu giáo, Ríc 3.4 Xem tranh, sỏch, bỏo v trng đèn dới ánh trăng 4.5.Ct dn đồ chơi chỗ 5.3: Nghe hát: "Em yêu trường trờng mầm non *TC : Tập tầm vông, chi xong em", “ Ngày học” 4.6.Giúp đỡ vệ sinh lớp Thi nãi nhanh “¸nh trăng hồ bỡnh học *TC: Nghe âm đoán tên nhạc cụ Kế hoạch tuần I Chủ đề nhánh: Ngày hội n trường bÐ Thêi gian thùc hiƯn: Tõ ngµy 5/9 - 9/ / 2015 Ngời soạn: Nguyn Thị Hng I Mục đích u cầu Kiến thức: - TrỴ biết ngày /9 ngày khai giảng năm học mới, nhớ hoạt động ngày khai giảng như: Trang trí, khơng khí ngày hội Trẻ biết ngày 15-8 âm lịch tết trung thu, hoạt động trẻ, đồ chơi, thức ăn có ngày Tết: vui liên hoan, đèn lồng, bánh trung thu… - Trẻ biết tập động tác thÓ dục buổi sáng theo cụ thật nhịp nhàng cựng vi dây nơ - Trẻ biết tên góc chơi, nhận biết đồ dùng ,đồ chơi góc, biết chơi cỏc gúc - Bit, nờu c tiêu chuẩn đạt cờ bình bầu cho mình, cho bạn Kỹ năng: - Rèn kỹ giao tiếp, trả lời rõ ràng mạch lạc, thưa gửi lễ phép trò chuyện, phát triển ngơn ngữ - Rèn đội hình đội ngũ, kỹ tập động tác thể dục, phát tin cỏc t cht ng - Rốn kỹ lắp ghép, đóng vai, tô vẽ Phát triển trí tởng tợng sáng tạo cho trẻ - Rốn k nng nhận xét đánh giá theo tiêu chuẩn bé ngoan Thái độ: - Bảo vệ trường lớp, đoàn kết, yêu thương với bạn bè, giữ gìn đồ dùng đồ chơi, có ý thức tích cực hoạt động; thường xuyên tập luyện thể dục II Chuẩn bị - Hệ thống câu hỏi để trò chuyện - Sân tập sẽ, thoáng mát - Đồ dùng đồ chơi góc theo chủ điểm - Cờ, bảng bé ngoan III Tổ chức hoạt động HĐ Thứ Thứ Th Th Th Đón trẻ - Mở cửa thông thoáng phòng hoc - Trao đổi với phụ huynh tình hình học tập, sức khoẻ cđa trỴ Néi dung dù kiÕn: 2.Trò chuyện - Ngày hội đến trường, cảm xúc bé ngày hội - Các công việc cô, trẻ ngày hội… - Quan tâm, tìm hiểu cảm xúc, tình cảm mong muốn trẻ thời điểm Khởi động : Đi thường kết hợp kiểu đi, đội hình hàng dọc 3.Thể dục Trọng động : sáng - Hô hấp: Thổi nơ -Tay: Hai tay cầm đầu dây nơ đưa trước, gập khuỷu tay, tay chạm vai -Lườn: tay cầm đầu dây, đưa thẳng phía trước cao ngang vai quay sang trái, sang phải -Bụng: tay cầm đầu dây, dơ cao tay qua đầu, cúi xuống tay chạm đất -Chân: đặt dây xuống đất cách chân 5-10cm bật qua, lại dây Hồi tĩnh: Cùng trẻ làm chim bay cò bay nhẹ nhàng quanh sân tập 1-2 vũng Thể dục: Thơ: Tình - Dy mỳa: KPKH: Trũ Tạo 4.Hot Vui n chuyn v hình: i b¹n động học trường ngày tết Vẽ, tơ màu gãt - Nghe hỏt: trung thu hoa chân, Ngy đầu vườn lïi tiên học trường Tc: 5.Chơi trời - Dạo chơi QS trường MN - TC: Tung cao - Nhặt sân trường - TC: Lộn cầu vồng - Cây xanh trường bé TC: Gieo hạt - QS đồ chơi s©n trêng - TC: Tung cao - Dạo chơi quan sát thời tiết - TC: Trời nắng, trời mưa Chơi tự do: Cô quy định khu vực chơi Nhắc trẻ chơi đồn kết ln bao quat trẻ chơi Trò chuyện gây hứng thú: Hoạt * Trò chuyện: Hát “trường chúng cháu trường MN” động góc - Hơm chơi với chủ đề trường MN - Con thích chơi góc nào? Vào góc chơi có ý định chơi nào? Nếu cô giáo học sinh có thái độ nào? - Ai thích chơi góc XD trường MN bé? Con có ý định xây trường MN nào? - Góc thiên nhiên, có ý định đó? - Góc nghệ thuật: lớp khiếu có ý định chơi nào? - Trước chơi phải làm gì? chơi phải nào? muốn đổi vai chơi ? 2, Trẻ nhận kí hiệu,vào góc chơi: - Cho trẻ gắn kí hiệu vào góc chơi - Góc nghệ thuật: Hát, múa ,vẽ, tơ màu, ghép hình từ ngun phế liệu - Góc phân vai: Nấu ăn Lớp mẫu giáo học mơn học - Góc học tập, sách chuyện : Kể chuyện trường, lớp Xem tạo sách chuyện - Góc : xây dựng: Xây dựng trường MN - Góc Vận động: Bóng, vòng - Góc thiên nhiên: tưới cây, nhổ cỏ, lau ( Cô ý rèn nề nếp trẻ chơi, gợi mở cho trẻ chơi lúng túng, nhắc trẻ cất đồ chơi gọn gàng) * Kết thúc: Nhạc hết chơi “ Trẻ cất đồ chơi nơi quy định.” a TC nu a TC Dung a TC Chi a TC Xỉa a LĐVS dăng dung dẻ chi chành c Nêu na nu cá mè Hoạt động nống b Bé hát bài: chành b Đọc thơ: gương cuối chiều vui đến b Thực tuần b §äc tình bạn trường hnh thao cô tỏc mt, tay thơ"Tìn h bạn b Nờu gng cui ngy: - Cô cho trẻ hát “ Sáng thứ hai …” - Bình cờ: +Cơ cho trẻ nêu tiêu chuẩn bé ngoan ngày +Cô nhắc lại +Cô cho tổ nhận xét +Cô cho trẻ nhận xét (nêu ý kiến bạn) +Cô nhận xét chung: hỏi trẻ chưa ngoan: nêu lý -Phát cờ cho trẻ -Cô giáo dục trẻ chưa ®ạt cờ cần cố gắng c.Chơi tự do: d.V sinh - tr tr Kế hoạch ngày Thứ ngày tháng năm 2016 I Mc ớch: - Tr bit gót chân lùi Rèn kỹ đi, giữ thăng bằng, rốn khéo léo đôi bàn chân Tích cực hoạt động - Trẻ bit tên trờng, v trớ cỏc khu vc trng Rèn kỹ quan sát, ý, ghi nhớ, phát triển ngôn ngữ Yờu quý trng lp bit gi gỡn vệ sinh, thích đến lớp - Biết tên, hiểu nội dung, đọc đợc cô bi thơ: Tình bạn Rèn kỹ lắng nghe, đọc diễn cảm Yêu quý giúp đỡ bạn bè II Chun b: - Sân tập thoáng mát, - H thng cõu hi, địa điểm quan sát - Tranh th III.Tin hnh: Hot động cô Hoạt động trẻ Ghi Hoạt động học: Th dc: i gót chân, lïi Khởi động: - Kiểm tra sức khỏe - Cho tr i vòng tròn kết hợp cỏc kiu - Tr tập kiểu đi: Đi gót chân, mũi chân, chân đội hình hàng ngang nhanh, chậm, sau hàng, dãn hàng Trọng động: * BTPTC: cho trẻ tập cô theo nhịp đếm, nhấn mạnh động tác chân - Trẻ tập theo nhịp đếm - Động tác tay: tay đưa trước, lên cao - Động tác lưng bụng: tay đưa lên cao, cúi gập người, tay chạm bàn chân - Động tác chân: tay chống hông, co chân, lần đổi chân - Động tác bật: bật luân phiên.( Chân trước chân sau) * VĐCB: - Cô yêu cầu tổ xếp hàng dọc quay mặt đối diện 3- 3,5m Cô kiểm tra số trẻ để - Cô giới thiệu đường đến nhà bạn búp bê, - Cô làm mẫu cho trẻ xem lần vừa làm vừa phân tích ng tỏc: cụ ng trc vch chun b, cô gót chân thẳng phía trớc, tay dang rộng để giữ thăng bằng, đến nhà búp bê cô lùi bước chân chỗ - Cho 1-2 trẻ lên làm thử - Cho nhóm trẻ lên thực hiện( Cô quan sát theo dõi trẻ sửa sai kịp thời) - Cho trẻ thực lại theo hướng dẫn - Cho 2- trẻ thi đua xem bạn đến nhà bạn búp bê nhanh - Cô nhận xét Hồi tĩnh: Cho trẻ lại nhẹ nhàng vòng quanh sân tập 2-3 vòng 2.Hoạt động trời: a Do chi quan sỏt trng MN -Cô cho trẻ hát trường chúng cháu trường mầm non - Đến trường gặp ai? Chơi trò chơi gì? Con cảm thấy nào? -Trường có tên gì? - Chúng ngắm nhìn trường - Ai có nhận xét trường nào? - Trường có gì? - Các lớp học sao? theo cô - Trẻ xếp hàng - Trẻ lắng nghe cô giới thiệu làm mẫu - Trẻ làm thử lần - Trẻ lên thực - Trẻ tập thi đua - Trẻ nhẹ nhàng -Trẻ hát - Trẻ nhận xét - Trường MN Tân Trào - Trẻ ngắm nhìn - Cá nhân trẻ nhận xét - Trẻ kể tên khu vực - Trẻ nhận xét trường, theo suy nghĩ - Cô trẻ dạo quanh sân trường đàm trẻ, có đồ chơi , lớp học… thoại - Đố biết khu vực gì? Có - khu vui chơi: cầu trượt gì? - Đây chỗ chơi mà hàng ngày bạn chơi, tập thể dục - Đố bạn biết bác bảo vệ trường ai? - Vì cần có bác bảo vệ? Bác làm nhiệm vụ gì? Giáo dục trẻ vui chơi giữ vệ sinh chung - Để trường ln đẹp, bé phải làm gì? b.Trò chơi: Tung cao -Cô giới thiệu cách chơi luật chơi -Cô cho trẻ chơi c Chơi tự do: chi vi chi ngoi tri Hoạt động chiỊu: b TC Nu na nu nèng - C« giíi thiệu tên trò chơi - Cho trẻ chơi lần - Hỏi trẻ tên trò chơi? a.c cựng cụ bi thơ: Tình bạn - Cụ c - lần, giới thiệu tên thơ - Giảng giải ni dung ca thơ - Bài thơ nói tình cảm hai bạn nào? - Bỏc Quay - Bác bảo vệ trường - Giữ vệ sinh - Trẻ chơi hứng thú - Trẻ chơi 2- 3ln - Trẻ chơi - Tr lng nghe - Cá nhân trẻ nhớ lại trả lời - Đọc cô 3-4 lần - Trẻ lắng nghe Mời lớp đọc cô nhÐ - GD trẻ: Yêu thng, đoàn kết,giúp đỡ b.Chi t chn theo gúc c.Nêu gơng cuối ngày d.V sinh - tr tr ỏnh giá hoạt động ngày trẻ 10 Đồ dùng cô, bác Thái độ trẻ với cô, bác… Khởi động: Đi thường kết hợp kiểu đi, đội hình hàng dọc 3.Thể Trọng động: Tập động tác kết hợp “trường chúng cháu trường dục sáng mầm non ” -Hô hấp: thổi nơ - Câu 1: Tay: Hai tay cầm đầu dây nơ đưa trước, gập khuỷu tay, tay chạm vai - Câu 2: Lườn: tay cầm đầu dây, đưa thẳng phía trước cao ngang vai quay sang trái, sang phải - Câu 3: Bụng: tay cầm đầu dây, dơ cao tay qua đầu, cúi xuống tay chạm đất - Câu 4: Chân: đặt dây xuống đất cách chân 5-10cm bật qua, lại dây Hồi tĩnh: Cùng trẻ làm chim bay cò bay nhẹ nhàng vào lớp TD KPKH ÂN: Toán: TH: Vẽ đồ 4.Hoạt Bật liên tục Tìm hiểu Biểu diễn Phân biệt to chơi tặng động học phía công việc theo chủ - nhỏ bạn - ĐT trước người đề T/C: Cáo trường thỏ mầm non 5.Hoạt động ngồi trời QSCM§: H§CM§: QSCM§: HĐCMĐ: gp Quan sát Làm quan sỏt thuyn giy thêi tiÕt vật từ cây bàng - TC: Trời - TC: Gieo - TC: Gieo hạt nắng trời ht ma - TC: chỡm ni HĐCMĐ: Thực hành tránh n¾ng -TC: Trời nắng trời mưa Chơi tự do: Cơ quy định khu vực chơi Nhắc trẻ chơi đoàn kết ln bao qt trẻ chơi * Trò chuyện gây hứng thú: 6.Hoạt Trò chuyện: Hát “trường chúng cháu trường mầm non” động góc - Hơm chơi với chủ đề: khu vực trường - Con thích chơi góc nào? Vào góc chơi có ý định chơi nào? Nếu cô giáo học sinh có thái độ nào? - Ai thích chơi góc xây dựng? Con có ý định xây gì? Cần đồ đồ chơi Với góc khác hỏi tương tự - Trước chơi phải làm gì? chơi phải nào? muốn 57 Hoạt động chiều đổi góc chơi ? * Trẻ nhận kí hiệu,vào góc chơi: - Cho trẻ gắn kí hiệu vào góc chơi Cho trẻ thực hiện: - Cơ bao qt góc chơi,tạo tình gíup trẻ chơi tốt - Nhận xét trẻ nhóm chơi,động viên nhắc nhở khen trẻ - Kết thúc: Trẻ cất đồ chơi nơi quy định a Hát a Đọc a Xem tranh a Kể lại a.LĐVS hát chủ thơ nguy chuyện: - Nêu gương đề học không an Vì bé cuối ngày tồn cho trẻ bin nín khóc b.Chơi tự c.Nêu gương cuối ngày: -Cơ cho trẻ hát “ Sáng thứ hai …” -Bình cờ: +Cô cho trẻ nêu tiêu chuẩn bé ngoan ngày +Cô nhắc lại +Cô cho tổ nhận xét +Cô cho trẻ nhận xét +Cô nhận xét chung: hỏi trẻ chưa ngoan: nêu lý -Phát cờ cho trẻ Bình cờ tổ d Vệ sinh - trả trẻ KẾ HOCH NGY Thứ ngày 29 tháng năm 2014 I Mục Đích: - Trẻ biết cách bật liên tục phía trước, bật kỹ thuật Biết chơi trò chơi Rèn tố chất vận động cho trẻ Trẻ hào hứng tham gia hoạt động - TrỴ biÕt thêi tiÕt mïat thu: Trêi mát mẻ, se lạnh Rèn kỹ quan sát, nhận xét Trẻ biết mặc quần áo theo mùa - Tr bit hỏt, mỳa ỳng giai điệu động tác múa số hát học chủ đề Rèn kỹ hát, vận động theo nhạc II Chuẩn bị: - Sân tập sẽ, vạch mốc, - Đồ dùng âm nhạc: xắc xô, gõ III.Tiến hành: Hoạt động cô Hoạt ng ca tr Ghi chỳ 58 Hoạt động học: Thể dục: Bật lên tục phía trước T/C: Cáo thỏ Khởi động: - Kiểm tra sức khỏe trẻ - Cho trẻ kiểu đi: Đi gót chân, mũi chân, nhanh, chậm, sau hàng, dãn hàng Trọng động: * BTPTC: - Động tác tay: tay đưa trước, lên cao - Động tác lưng bụng: Cúi gập người phía trước - Động tác chân: Ngồi khuỵu gối, tay giang ngang đưa trước - Động tác bật: bật tiến ( nhấn mạnh động tác bật) *VĐCB: Bật lên tục phía trước - Cơ u cầu tổ xếp hàng dọc quay mặt đối diện 3- 3,5 m -Cô giới thiệu tên vận động - Cho trẻ làm mẫu - Cơ làm mẫu cho trẻ xem, phân tích động tác: Cô đứng trước vạch chuẩn bị tay chắp hông, nhún chân lấy đà bật liên tục qua vòng mà khơng chạm vào vòng - Cho1- trẻ lên làm thử - Cho trẻ lên thực hiện( Cô quan sát theo dõi trẻ sửa sai kịp thời) - Cho trẻ thi đua theo tổ * TC: Cáo thỏ Cô nêu luật chơi cách chơi luật chơi: thỏ chạy nhà cáo không bắt Cách chơi: Cô chia sân tập làm khu mọt nhà cáo, nhà thỏ trẻ làm cáo ngồi nhà, trẻ khác làm thỏ vào rừng hát thỏ vào rừng/hái nấm hái hoa/đi qua nhà cáo/nhà gần hay xa, cáo nhà bắt thỏ, thỏ chạy nhanh nhà, thỏ chậm bị cáo bắt nhà cáo -Cô theo dõi bao quát trẻ chơi 2-3 lần - Trẻ tập kiểu chân đội hình hàng ngang - Trẻ tập theo nhịp đếm theo cô - Trẻ xếp hàng - Trẻ làm thử lần - Trẻ lắng nghe xem làm mẫu - Trẻ làm thử lần -Trẻ lên thực - Trẻ tập thi đua - Nghe cô nói 59 Hồi tĩnh: Cho trẻ lại nhẹ nhàng vũng quanh sõn 2-3 vũng 2.hoạt động NGOI TRI: a Quan sát có mục đích: "Thời tiết ngày" - Cô cho trẻ làm phi công bay quanh sân vòng + Các phi cơng thấy thời tiết hôm nào? + Bầu trời nào? Có nhiều mây khơng? Có thuận tiện cho chuyến bay khơng? + Các có nhìn thấy mặt tri khụng? Vỡ sao? + Còn cối nào? Bây mùa gì? - Cơ nói cho trẻ biết thời tiết mùa thu mát mẻ mùa hè, thời tiết bắt đầu se lạnh buổi tối sớm, cối bắt đầu rụng - Giáo dục: Trẻ mặc quần áo theo mïa b Trò chơi: Trời nắng trời mưa c Chơi tự Ho¹t ®éng chiÒu: a.Hát hát chủ đề - Giới thiệu cho trẻ hát múa học chủ đề - Hỏi trẻ hát múa học ? ("Vui đến trường “Em mẫu giáo" ) - Cho trẻ hát múa theo tổ, nhóm - Cơ bao qt sửa sai cho trẻ - KT: Nhận xét động viên khen trẻ b.Chi t chn c.Nêu gơng cuối ngày - Tr tham gia chơi - Trẻ nhẹ nhàng - Trẻ làm phi công - Trẻ quan sát nêu nhận xét - TrỴ nãi theo ý hiĨu - Rụng - Mựa thu - Trẻ nghe - Trẻ chơi - Trẻ trả lời - Hát múa theo cô yêu cầu - Trẻ chơi tự chọn Đánh giá hoạt động ngày trẻ 60 Thứ ngày 30 tháng năm 2014 I Mc ớch: - Tr bit tờn công việc cô bác trường, ý nghĩa công việc cô, bác Rèn kỹ quan sát, giao tiếp, ghi nhớ Kính trọng cụ, bỏc trng - Trẻ hứng thú tạo vật: trâu, mèo từ Luyện kỹ gấp, xé Biết trân trọng sản pẩm tạo - Tr nh tờn biết đọc diễn cảm thơ học chủ đề Rèn khả đọc diễn cảm, ngắt nghỉ câu nhịp Tích cực hoạt động II/ Chuẩn bị - Đồ dùng: tranh thơ, tranh ảnh số công việc trường mầm non - Một số cây, dây buộc, - III/ Tin hnh: Hoạt động cô Hoạt động trẻ Ghi Hoạt động học: KPKH: Tỡm hiu v cụng vic người trường mầm non HĐ1: Hát “Trường chúng cháu trường - Trẻ hát mầm non” HĐ 2: Truyền thụ kiến thức: - Nói trường mầm non - Bài hát nói điều gì? ạ, - Có giáo, có - Trong trường có ai? bạn - Có - Đến trường thấy có vui khơng? - Cơ giáo Thiết - Ai hiệu trưởng trường mình? - Điều hành công việc - Cô hiệu trưởng làm cơng việc gì? trường Ai giúp việc cho cô hiệu trưởng? - Cô Hải, cô Diên Cô hiệu phó nào? cơng việc gì? +Cơ củng cố -Trẻ quan sát nhận xét -Cô đưa tranh cô giáo dạy bạn tranh cho tr quan sỏt v nhn xột? Cô giáo làm gì, cô có đồ đồ dùng gì? +Cụ cng c +Cô nói cho trẻ biết công 61 việc cô giáo - n trng cỏc theo dõi sức khỏe hàng tháng Ai theo dõi sức khỏe con? - Các đến lớp để làm gì? - Các học gì? - Cơ San -Để học a -Trẻ kể -Bác bảo vệ ` - Để không đồ dùng, đồ chơi trường lớp phải nhờ đến ai? - Cô khái quát lại giáo dục trẻ quý trọng cô, bác - Trẻ ý chơi theo cô HĐ3: Luyện tập + Cô mời bạn tổ trưởng lên chọn cho tổ gợi ý tranh ! - Cơ hỏi trẻ xem tổ tranh vẽ ai? Cho trẻ kể tranh trẻ cầm tay - Nội dung tranh ? - Đặt tên cho tranh ? TC: Thi xem nhanh Cơ nói tên tranh, tên công việc tranh tên khu vực, trẻ chạy lên tranh LC: Trẻ sai-> nhảy lò cò + TC: Đồ dùng ? Cơ nói tên đồ dùng đưa đồ dùng-> trẻ nói tên người sử dụng nơi thường sử dụng đồ dùng VD: Cái xoong -> Cơ ni dưỡng ( nhà bếp) - Cô nhận xét học,tổ chức cho trẻ thi đua mang đồ dùng, tranh ảnh góc vị trí 2.HOẠT ĐƠNG NGỒI TRI a Hoạt động có mục đích: Làm vật từ - Cho trẻ hát Gà trống, mèo cún - Cô hỏi: Trong hát có gì? + Những vật đợc nuôi - Tr lng nghe v ct dựng - Trẻ hát - Chó, mèo, gà - Trong gia đình 62 đâu? - Giáo dục trẻ yêu quý chăm sóc vật gia đình - Cô cho trẻ xem số mẫu vật đợc làm từ nhận xét Bây thích làm gì, làm gì, làm nh nào? Hỏi nhiều trẻ Củng cố cho trẻ thực - Trẻ thực hiện: Cô đến nhóm động viên, khuyến khích gợi mở cho trẻ - Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dơng b Trò chơi: Gieo hạt c Chơi tự do: Hoạt động chiều: a.c thơ học - Cô cho trẻ đọc thơ học theo nhiều hình thức Chú ý đến trẻ học yếu Cô nhận xét b.Chi t chn c.Nêu gơng cuối ngày - Trẻ quan sát nhận xét - Nêu ý định - TrỴ ngåi thùc hiƯn theo nhãm - TrỴ nghe - Trẻ chơi -Tr đọc theo yêu cầu - Chơi tù Đánh giá hoạt động ngày trẻ: Thứ ngày tháng 10 năm 2014 I Mc ớch: - Tr biết biểu diễn hát kết hợp vận động số chủ đề thật thành thạo Rèn kỹ hát, vận động theo nh¹c M¹nh d¹n tù tin biĨu diƠn, tÝch cùc hoạt động 63 - Biết tên gọi , đặc điểm, ích lợi bng Rèn kỹ quan sát, nhận xét qua phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ Biết chăm sóc, bảo vệ tất nơi - Trẻ biết số nguy không an toàn với thân cách phòng tránh Rèn khả quan sát, đánh giá II Chun bị: - Dụng cụ âm nhạc; phơng chữ “trêng mÇm non ca - Sân sẽ, cõy bng, hệ thèng c©u hái - Tranh vẽ nguy khơng an tồn III Tiến hành: Hoạt động Hoạt động ca tr Ghi chỳ Hoạt động học m nhc: Biểu diễn theo chủ đề “trêng mÇm non bé” - Gọi trẻ lại gần trò chuyện gia - Trẻ trò chuyện đình - Cho trẻ hỏt trờng chúng cháu - Tr hỏt v v chỗ ngồi trêng mÇm non” chỗ ngồi Cơ hỏi: - Bài “trêng chóng ch¸u + Các vừa hát gì? + Nào hát hỏt th hin trờng mầm non - Hỏt lần tình u trường lớp - Cơ hỏi: + Hàng ngày đâu? Mời ban nhạc “Hoa hồng” lên thể -Tổ múa múa: vui đến trường - Mời ca sĩ Tố Uyên lên thể bài: vui - trẻ múa đến trường - Nhóm bạn … muốn thể - trẻ: múa múa vui đến trường - Mời nhóm thể hát: Em mẫu - trẻ hát gõ đệm giáo - Ngày bé học bỡ ngã giáo vỗ dỗ dành…Cơ hát - Trẻ hưởng ứng bài: “ ngày học” lần - Cô hát lần 2, cô trẻ minh họa - Cô hỏi: Chúng ta học lớp, bạn bè phải với - Trẻ đọc thơ nhau? Cho trẻ đọc thơ Tình bạn 64 - Cả lớp hát “Rước đèn ánh trăng” gõ đệm tiết tấu chậm - Cho tổ hát “Em mẫu giáo” vận động theo nhịp lần - Ca sĩ Vũ Phong thể “Em mẫu giáo” - Trò chơi: bạn hát - Kt thỳc: C lp hỏt bi trờng chúng cháu trờng mầm non 2.hoạt động NGOàI TRờI a Quan sát có mục đích: Quan sỏt cõy bng - Cho trẻ xuống sân trờng hát Em yêu xanh + Bài hát nói điều gì? Cây giúp ớch cho ngời làm gì? - Giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ - Trên sân trờng có gì? - Cho trẻ quan sát nhận xét bàng + Cây đây? Ai nhận xét bàng? Cây bàng có phần gì? Lá bàng nh nào? có tợng xảy với bàng? sao? Trồng bàng để làm ? - Cô khái quát lại - Giáo dục trẻ yêu quý , chăm sóc b Trò chơi: Gieo hạt c Chơi tự do: Hoạt động chiều: a Xem tranh nhng nguy c khơng an tồn cho trẻ - Cơ cho trẻ xem tranh, hỏi nội dung tranh - Cả lớp hát - Tổ hát - 1trẻ hát - Chơi trò chi - C lp hỏt ln - Trẻ hát - Trẻ trả lời - Cây nhãn, bàng - Trẻ quan sát Có thân, Lá to Rụng - 2- trẻ kể - Nghe cô nói - Trẻ chơi -Tr chỳ ý quan sỏt v trả lời -Nghe nhắc nhở 65 Tranh vẽ gì? - Chơi tự Con thấy có an tồn khơng? Con làm gặp trường hợp vậy? -Giáo dục trẻ theo nội dung tranh b.Chi t c.Nêu gơng cuối ngày V sinh - trả trẻ Đánh giá hoạt động ngày trẻ Thứ ngày tháng 10 năm 2014 I Mục Đích: - Trẻ nhận biết so sánh to nhỏ đối tượng với Rèn khả quan sát, nhận xét, so sánh Tr hứng thú tham gia vào hoạt động - Trẻ bit gấp thuyn giấy Luyện kỹ gấp giấy rèn khéo léo đôi tay cho trẻ Trẻ hứng thú hoạt động - Kể diễn cảm câu chuyện: bé bin nín khóc Rèn kỹ kể diễn cảm II Chun b: - Mi trẻ hình tròn, gấu - Giấy cũ III Tiến hành: Hoạt động cô Hoạt động ca tr Ghi chỳ Hoạt động học: Toỏn: Phõn biệt to - nhỏ a HĐ1: Ôn tập: To hơn, nhỏ - Cô đưa gấu chào lớp giới - Trẻ chào thiệu gấu anh gấu em - Cho trẻ nhận xét gấu to hơn? gấu - Trẻ trả lời nhỏ hơn? - Cô khái quát lại dẫn dắt vào b HĐ2: phân biệt to nhỏ *Cô giới thiệu tên chia đồ dùng cho trẻ 66 - Trong rổ có gì? màu gì? - Có hình tròn màu - u cầu trẻ xếp hình tròn màu xanh hình xanh màu trắng tròn màu trắng phía trước - Trẻ xếp hình, - Là hình tròn khơng - Ai có nhận xét hình này? ạ, - Hình tròn màu xanh to - Vì biết? - Vì có phần thừa xung quanh, - Vì hình tròn màu xanh to hơn? - Hình tròn màu trắng so với hình tròn màu xanh hình tròn màu trắng nào? -Vì biết? ( Cơ hỏi nhiều cá nhân) - Để biết rõ hình tròn màu xanh to, hình tròn màu trắng nhỏ phải đặt hình nào? - Cô quan sát trẻ xếp - Cô khái quát lại cho trẻ hiểu sâu * Củng cố: - Cơ nói: + Hình tròn màu xanh? + Hình tròn màu trắng? + To hơn? + Nhỏ hơn? Cho trẻ tìm xung quanh lớp có đồ dùng to hơn, đồ dùng nhỏ c HĐ3: Luyện tập * Trò chơi : thi xem đội nhanh +Luật chơi: Ai tạo không cô yêu cầu phải nhảy lò cò, tạo thắng + Cách chơi: Chia số trẻ làm nhóm, trẻ vừa vừa hát, có hiệu lệnh cơ, nhóm phải tạo hình tròn to đứng vòng ngồi,1 hình tròn nhỏ đứng vòng - Cho trẻ chơi - Cô quan sát bao quát trẻ chơi, * KT: nhận xét học v khen tr 2.Hoạt động trời: a Hot động có mục đích: Gấp thuyền giấy - Cho trẻ kể tên PTGT trẻ biết - Hình tròn màu trắng nhỏ ạ, - Vì khơng có phần thừa xung quanh - Trẻ trả lời, - Xếp theo cô yêu cầu - To - Nhỏ - Hình tròn màu xanh - Hình tròn màu trắng - Quan sát tìm trả lời - Nghe cô phổ biến cách chơi, - Trẻ tham gia chơi,2 – lần -Trẻ kể 67 - Cô giới thiệu tên hoạt động: gấp thuyền Gấp nh thÕ nµo? dïng giấy để gấp? - Cho trẻ gấp mẫu - Cô hướng dẫn lại cách gấp cho trẻ - Cho trẻ gấp Cô bao quát, nhận xét sp b Trò chơi: chỡm ni c Chơi tự Hoạt động chiều: a Kể chuyện: bé bin nÝn khãc - Cho trẻ kể hình thức khác nhau, ý kể nhân, nối tiếp Cô nhẫn xột chung b Chi t c Nêu gơng cuối ngµy Vệ sinh - trả trẻ -Nêu ý định - Lắng nghe nói - Trẻ thực - Trẻ chơi -Trẻ kể theo yêu cầu - Trẻ chơi góc trẻ thích Đánh giá hoạt động ngày trẻ Thứ ngày tháng 10 năm 2014 I Mục tiêu: -Trẻ biết kết hợp nét vẽ để vẽ đồ chơi tặng bạn Rèn cách ngồi , cách cầm bút, nhận biết màu sắc Trân trọng sản phẩm mình, bạn - Trẻ biết c¸ch tránh nắng trời nắng Có phản xạ phù hợp với thời tiết Biết mặc quần áo, giữ vệ sinh theo mùa - Trẻ biết làm số công việc vệ sinh cô giáo Rèn kỹ lau dọn lao động Tích cực hoạt động - Trẻ biết nêu, nhận xét bạn theo tiêu chuẩn bé ngoan Rèn kỹ nhận xét đánh giá Thậ thà, mạnh dạn nhận xét II Chuẩn bị - Vở tạo hình, bút, sáp màu - Khăn lau, chổi, -Một số hát học, phiếu bé ngoan 68 III Tiến hành: Hoạt ng ca cụ Hoạt động học: To hỡnh: V đồ chơi tặng bạn (ĐT) HĐ1: Gây hứng thú Cô giới thiệu búp bê đến thăm lớp mời bạn lớp tới dự sinh nhật HĐ2: Quan sát mẫu - Cô giới thiệu cho trẻ quan sát q vẽ đồ chơi để tặng búp bê( tranh vẽ bóng, hoa, gấu bơng,) Cơ vẽ đây? Cơ vẽ bóng có dạng hình gì? có màu gì? Hỏi trẻ tương tự với tranh khác - Bây vẽ tặng búp bê? Con vẽ nào? tô màu sao? Cho 1,2 cặp trẻ hỏi ý tưởng HĐ3: Cho trẻ thực hiện: -,Nhắc trẻ cách cầm bút, cách ngồi - Cô đến trẻ gợi ý cho trẻ lúng túng HĐ4: Nhận xét sản phẩm - Cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bầy - Cho trẻ nhận xét - Cô nhận xét chung khen trẻ có đẹp, động viên nhắc nhở trẻ có chưa đẹp - Nhận xét học, cho trẻ cất dọn đồ dùng, đồ chi, Hoạt động trời: a Hoạt động có mơc ®Ých: Thực hành tránh nắng -Cho trẻ xuống sân -C/c thấy thời tiết hơm nào? Có nắng khơng? Nắng giúp cho cối? Hoạt động trẻ Ghi - Chào búp bê, trò chuyện búp bê - Quan sát, nhận xét nội dung tranh - Quả bóng - Hình tròn, màu xanh, đỏ - Nêu ý định - Trẻ hỏi bạn - Trẻ vẽ - Mang sản phẩm trưng bầy - Trẻ nhận xét bạn -Đi cô -Tr tr li - Tit kin in, quang hợp - Bây c/c thử chạy nắng đứng lát -Trẻ nắng có hiệu lệnh chạy vào bóng -Nóng… - Ra nắng c/c thấy nào? 69 - Có nên đứng nắng lâu khơng? Vì sao? Khi nắng cần có gì? -Giáo dục tr gi gỡn sc khe b Trò chơi: tri nng tri ma c Chơi tự do: Hoạt động chiều a.Lao động vệ sinh - Cô chia trẻ làm nhóm nhỏ, phân cơng cơng việc vệ sinh góc chơi Cơ ln bao qt, nhắc trẻ lau dọn gọn gàng, - Kết thúc : Cô nhận xét, khen nhóm làm tốt b Chơi tự c Nêu gơng cuối ngày, tuần * Hoạt động 1: Bình bé ngoan - Cô cho trẻ nhận xét bé ngoan ngày-thởng cờ - Cô kể cho trẻ nghe gơng số bé ngoan tuần - Cho trẻ bình bé ngoan cho - cho bạn - Cô tổng hợp ý kiến phát hoa bé ngoan cho trẻ - Động viên trẻ cha đạt cố gắng tuần sau * Hoạt động 2: Liên hoan văn nghệ Hát “ Trường chúng cháu trường mầm non”, “Chào ngy mi, "Cụ v m c th tình bạn “Nghe lời cô giáo” -Cô đổi cho trẻ hoa bé ngoan thành phiếu bé ngoan - Vệ sinh trả trẻ -Khơng -Nghe nói - Trẻ chơi - Trẻ lấy đồ dùng lau dọn tủ đồ chơi - Chơi tự - Trẻ nhận xét - Nghe cô kể -Trẻ nhận - Trẻ hứng thú hát đọc thơ, đọc thơ - Trẻ đổi Đánh giá hoạt động ngày trẻ 70 Nhận xét đánh giá tổ chuyên môn 71 ... , đồng hồ số, thẻ số, Sỏi, đá, cát - Hoạ báo có hình ảnh chủ đề, - Tranh minh hoạ câu chuyện, thơ chủ đề - Đồ dùng đồ chơi phù hợp với chủ để - Ngày hội ngày lễ: + Ngày hội đến trờng cđa bÐ: Cê,... phụ huynh sưu tầm, sáng tác thơ, vè, câu đố, truyện chủ đề Trường MN; sưu tầm nguyên phế liệu: báo cũ, vỏ hến tạo sách truyện sáng tạo theo chủ đề - Tranh ảnh trường, lớp MN: Tranh khu vực trường,... trò chuyện trẻ trờng mầm non Cô gợi mở cho trẻ hớng vào chủ đề chơi, góc chơi (Ai thích vào chơi góc xây dựng? vào góc làm gì? cần đồ chơi đề chơi? xây dựng nh nào? ) Hỏi tơng tự với góc khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ đề 1 tr MN 4t hong, Chủ đề 1 tr MN 4t hong, III. Tổ chức hoạt động, III.Tổ chức hoạt động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay