Giáo án Hóa học 12 bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 15:08

GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 KIM LOẠI KIỀM HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM I Mục tiêu học: Kiến thức: Biết: - Vị trí cấu tạo nguyên tử, tính chất kim loại kiềm - Nguyên tắc phương pháp điều chế kim loại kiềm Hiểu: Nguyên nhân tính khử mạnh kim loại kiềm Kĩ năng: - Làm số thí nghiệm đơn giản ( thí nghiệm HS- có) - Giải tập kim loại kiềm Tình cảm, thái độ: - Hiểu biết trạng thái tự nhiên ứng dụng quan trọng kim loại kiềm, từ có ý thức bảo vệ kim loại kiềm khoáng sản kim loại kiềm Chuẩn bị GV HS: GV: - Bảng tuần hoàn, bảng phụ ghi số số vật lí kim loại kiềm - Dụng cụ hóa chất: Na kim loại, bình khí O2 , ống nghiệm, nước - Máy tính, máy chiếu HS: Xem trước nội dung học Tiến trình dạy học: - II III Hoạt động GV I Hoạt động HS Hoạt động 1: Vị trí cấu tạo: GV chiếu bảng tuần hoàn bảng 6.1 SGK, sau u cầu HS nêu: - Vị trí kim loại kiềm (KLK ) bảng tuần hoàn ? - Bao gồm nguyên tố nào? - Cấu hình chung kim loại kiềm? HS nghiên cứu SGK nhận xét: - KLK nhóm IA bảng tuần hồn - Gồm nguyên tố: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Cấu hình chung :[khí hiếm]ns1 - GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 GV lưu ý: Franxi nguyên tố phóng xạ nên khơng xem xét Hoạt động 2: II Tính chất vật lí: GV cho HS nghiên cứu SGK chiếu bảng 6.2 cho HS quan sát, yêu cầu HS nêu: - Tính chất vật lí KLK HS nhận xét: - KLK có màu trắng bạc có ánh kim, dẫn điện tốt, nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi thấp, khối lượng riêng nhỏ, độ cứng thấp - Giải thích: Các kim loại kiềm có - Giải thích tính chất mạng tinh thể lập phương tâm khối, cấu trúc tương đối rỗng, kích thước nguyên tử ion lớn nên KLK có khối lượng riêng nhỏ Mặt khác, nguyên tử ion liên kết với liên kết kim loại yếu - Từ Li đến Cs, đại lượng - Sự biến đổi nhiệt độ nóng chảy, giảm nhiệt độ sơi từ Li đến Cs - Giải thích biến đổi - Từ Li đến Cs, khoảng cách ion kim loại mạng tinh thể tăng dần ( bán kính nguyên tử tăng) làm cho độ bền tinh thể giảm nên nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sơi giảm dần Hoạt động 3: III Tính chất hóa học: GV yêu cầu HS nêu đặc điểm cấu HS thảo luận nhận xét: tạo KLK Từ dự đốn tính Các KLK có: chất hóa học chung KLK - Cấu hình e: [khí hiếm]ns1 nên hợp chất, KLK có số oxi hóa +1 - Năng lượng ion hóa nhỏ Bán kính ngun tử lớn Vì vậy, KLK có tính khử mạnh: M  M+ + e - Tính khử tăng dần từ Li  Cs ( bán kính nguyên tử tăng, lượng ion hóa giảm) GIÁO ÁN HĨA HỌC 12 a Tác dụng với phi kim: Với Oxi: GV giới thiệu: KLK dễ dàng HS nêu tượng viết nguyên tử phi kim thành ion âm PTHH Sau đó, cho xem thí nghiệm: natri phản ứng với Oxi GV giới thiệu tiếp: Natri cháy khí Oxi khơ tạo peoxit GV bổ sung KLK cháy Oxi cho lưa màu khác Vd: Với Na: lửa màu vàng Với K: màu tím hoa cà - Với Clo: GV giới thiệu: Natri phản ứng với HS viết PTHH Clo tọ muối NaCl HS viết phương trình hóa học Bổ sung: Các KLK khác tương tự Na b Tác dụng với axit: GV giới thiệu: - Các KLK khử mạnh ion H+ HS viết PTHH axit loãng tạo H2, phản ứng xảy mãnh liệt gây nổ Yêu cầu HS viết PTHH - Mức độ phản ứng tăng từ Li  Cs Tác dụng với nước: GV làm thí nghiệm: Natri phản - HS quan sát, nêu tượng, ứng với nước.Yêu cầu HS quan giải thích, viết PTHH sát, nêu tượng, giải thích - Hiện tượng: Mẫu Na tan dần, viết PTHH tạo dung dịch không màu có khí GV bổ sung: Dung dịch làm Từ Li  Cs: mức độ phản ứng với phenolphtalein - Giải thích: Mẫu Na phản ứng H2O tăng Cụ thể: với nước nên tan dần có khí - Li phản ứng chậm với nước thoát - Na phản ứng nhanh với nước - GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 K phản ứng mãnh liệt với - Viết PTHH nước ( bùng cháy) - Rb, Cs phản ứng nổ với nước  Vì vậy, thực tế, người ta bảo quản KLK cách ngâm dầu hỏa Hoạt động 4: IV Trạng thái tự nhiên- Ứng dụng- Điều chế: Ứng dụng: HS nghiên cứu SGK nhận GV cho HS nghiên cứu SGK yêu xét: cầu HS nêu ứng dụng KLK - Dùng để chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp - Chất trao đổi nhiệt lò phản ứng hạt nhân - Cs dùng chế tạo tế bào quang điện - Điều chế kim loại - Tổng hợp hữu - Trạng thái tự nhiên: GV cung cấp thêm cho HS trạn thái tự nhiên KLK: - Trong tự nhiên, KLK tồn dạng hợp chất - Trong nước biển, có lượng tương đối lớn NaCl - Đất có chứa số hợp chất kim loại kiềm dạng silicat aluminat HS thảo luận: Điều chế: - Phương pháp điều chế KLK Sau học phương pháp điều từ hợp chất: khử ion chúng chế kim loại, GV yêu cầu HS nêu M+ + e  M phương pháp điều chế KLK, giải thích - Vì ion KLK khó bị khử viết PTHH nên phải điên phân nóng chảy: 2NaCl  2Na + Cl2 Quan trọng điện phân muối GIÁO ÁN HÓA HỌC 12 halogenua KLK nóng chảy hidroxit nóng chảy GV nhấn mạnh: - Nguyên tắc điều chế KLK: dùng dòng điện catot, khử ion KLK muối halogen KLK nóng chảy: M+ + e  M - Sơ đồ điện phân: Điện phân NaCl nóng chảy Catot (cực -) Anot ( cực +) Na+ + e  Na 2Cl-  Cl2 +2e NaCl  Na + Cl2 - Bổ sung phần: Điện phân nóng chảy NaOH Catot (cực -) Anot ( cực +) Na+ + e  Na 4OH- O2 +4e + 2H2O Hoạt động 5: V Củng cố: GV nhắc lại kiến thức học Ra tập cung cố Nhắc nhở HS làm tập SGK trang 152, 153 xem trước bài: “ Một số hợp chất quan trọng KLK”
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, Giáo án Hóa học 12 bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay