Giáo án Hóa học 12 bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 15:07

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 12 BÀI 25: KIM LOẠI KIỀM HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM A.KIM LOẠI KIỀM I Vị trí – cấu hình e ngtử :Kloại kiềm thuộc nhóm IA,gồm Na,K,Rb,Cs,Fr Cấu hình e ngồi ns1 II Tính chất vật lí: Các kloại kiềm có màu trắng bạc có ánh kim, dẫn điện tốt, tonc, tos thấp, khối lượng riêng nhỏ, độ cứng thấp chúng có mạng tinh thể lập phương tâm khối III Tính chất hóa học: Các ngun tử kim loại kiềm có lượng ion hóa nhỏ, kim loại kiềm có tính khử mạnh Tính khử tăng dần từ liti đến xesi.MàM++1e Trong hợp chất, kim loại kiềm có số oxi hóa+1 Tác dụng với pk a/ Với O2 2Na + O2(khô)→Na2O2 4Na+O2(kk)→2Na2O b/ Với Cl2 2K + Cl2→2KCl Tác dụng với axit 2Na+2HCl→2NaCl+H2 ; 2Na+H2SO4→Na2SO4+H2 Tác dụng với H2O 2K+2H2O→2KOH+H2 Na nóng chảy chạy mặt nước, K bùn cháy, Rb&Cs pư mãnh liệt KLK tác dụng dễ dàng với H2O nên người ta bảo quản dầu hỏa IV: Ứng dụng, trạng thái tự nhiên điều chế 1.Ứng dụng : Chế tạo hợp kim có t0nc thấp Hợp kim Li-Al dùng kỉ thuật hàng không Cs làm tế bào quang điện Trạng thái tự nhiên : tồn dạng hợp chất( nước biển, silicat, alumiunat) Điều chế : Khử ion KLK thành KL tự M++e→M cách Đpnc muối halogenua KLK 2NaCl2→Na+Cl2 B.HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM I Natri hidroxit -NaOH(xút ăn da) chất rắn, khơng màu, dễ nóng chảy, hút ẩm mạnh tỏa nhiều nhiệt -NaOH chất điện li mạnh: NaOH→Na+ + OH-NaOH td với axit, oxitaxxit, muối *CO2+2NaOH→Na2CO3 + H2OCO2+2OH-→CO32-+H2O CO2+NaOH→NaHCO3 *HCl+NaOH→NaCl+H2O: H+ + OH- →H2O *CuSO4+2NaOH→Na2SO4+Cu(OH)2: Cu2+ + 2OH-→Cu(OH)2 -NaOH Làm xà phòng, phẩm nhuộm, tơ nhân tạo,luyện nhôm, tinh chế dầu mỏ II Natri hiđrocacbonat - Na2CO3 chất rắn, màu trắng tan nhiều nước Ở nhiệt độ thường Na2CO3.10H2O, nhiệt độ cao kết tinh tạo Na2CO3 Na2CO3 muối axit yếu có tính chất chung muối - Na2CO3 dùng công nghiệp thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm III Kali nitrat: KNO3 tinh thể không màu, bền kk, tan nhiều nước Bị nhiệt phân 2KNO3→2KNO2+O2; nhiệt độ cao KNO3 chất oxi hóa mạnh Ứng dụng : Dùng làm phân bón, tạo thuốc nổ +3CO2+K2S 2KNO3+3C+S→N2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, Giáo án Hóa học 12 bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay