Giáo án Hóa học 12 bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

6 12 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 15:07

GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC LỚP 12 – CƠ BẢN Tiết KIM LOẠI KIỀM HỢP CHẤT 41 QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM(Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức:  HS biết - Vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất kim loại kiềm - Nguyên tắc phương pháp điều chế số kim loại kiềm  HS hiểu: Nguyên nhân tính khử mạnh kim loại kiềm Kĩ năng: - Làm số thí nghiệm đơn giản kim loại kiềm - Giải tập kim loại kiềm Thái độ: Cẩn thận thí nghiệm hố học II CHUẨN BỊ: Bảng tuần hoàn, bảng phụ ghi số tính chất vật lí kim loại kiềm Dụng cụ, hố chất: Na kim loại, bình khí O2 bình khí Cl2, nước, dao III PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề + đàm thoại + hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện Kiểm tra cũ: Không kiểm tra Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động A KIM LOẠI KIỀM - GV dùng bảng HTTH yêu cầu HS tự tìm hiểu vị I – VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HỒN, CẤU HÌNH trí nhóm IA cấu hình electron nguyên tử ELECTRON NGUYÊN TỬ nguyên tố nhóm IA - Thuộc nhóm IA bảng tuần hồn, gồm nguyên tố: Li, Na, K, Rb, Cs Fr (ngun tố phóng xạ) - Cấu hình electron ngun tử: Li: [He]2s1 Na: [Ne]3s1 K: [Ar]4s1 1 Rb: [Kr]5s Cs: [Xe]6s Hoạt động II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ - GV dùng dao cắt mẫu nhỏ kim loại Na - Màu trắng bạc có ánh kim, dẫn điện tốt, nhiệt độ nóng - HS quan sát bề mặt kim loại Na sau cắt chảy nhiệt độ sôi thấp, khối lượng riêng nhỏ, độ cứng nhận xét tính cứng kim loại Na thấp - GV giải thích nguyên nhân gây nên tính - Ngun nhân: Kim loại kiềm có cấu trúc mạng tinh thể chất vật lí chung kim loại kiềm lập phương tâm khối, cấu trúc tương đối rỗng Mặt khác, - HS dựa vào bảng phụ để biết thêm quy luật biến đổi tinh thể nguyên tử ion liên kết với tính chất vật lí kim loại kiềm liên kết kim loại yếu III – TÍNH CHẤT HỐ HỌC Hoạt động Các nguyên tử kim loại kiềm có lượng ion hố nhỏ, - GV ?: Trên sở cấu hình electron nguyên tử cấu kim loại kiềm có tính khử mạnh Tính khử tăng dần tạo mạng tinh thể kim loại kiềm, em dự đốn từ Li → Cs tính chất hoá học chung kim loại kiềm M → M+ + 1e Trong hợp chất, kim loại kiềm có số oxi hố +1 Tác dụng với phi kim a Tác dụng với oxi - GV biểu diễn thí nghiệm: Na + O2; K + Cl2; Na + 2Na + O2 → Na2O2 (natri peoxit) HCl 4Na + O2 → 2Na2O (natri oxit) - HS quan sát tượng xảy Viết PTHH phản b Tác dụng với clo ứng Nhận xét mức độ phản ứng kim loại 2K + Cl2 → 2KCl kiềm Tác dụng với axit 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2↑ Tác dụng với nước 2K + 2H2O → 2KOH + H2↑  Để bảo vệ kim loại kiềm người ta ngâm kim loại kiềm dầu hoả IV – ỨNG DỤNG, TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN ĐIỀU CHẾ Hoạt động Ứng dụng: HS nghiên cứu SGK để biết ứng dụng quan - Dùng chế tạo hợp kim có nhiệt độ ngồi thấp trọng kim loại kiềm Thí dụ: Hợp kim Na-K nóng chảy nhiệt độ 700C dùng làm chất trao đổi nhiệt lò phản ứng hạt nhân - Hợp kim Li – Al siêu nhẹ, dùng kĩ thuật hàng không - Cs dùng làm tế bào quang điện Trạng thái thiên nhiên HS nghiên cứu SGK Tồn dạng hợp chất: NaCl (nước biển), số hợp chất kim loại kiềm dạng silicat aluminat có đất - GV ? Em cho biết để điều chế kim loại kiềm ta Điều chế: Khử ion kim loại kiềm hợp chất sử dụng phương pháp ? cách điện phân nóng chảy hợp chất chúng - GV dùng tranh vẽ hướng dẫn HS nghiên cứu sơ đồ Thí dụ: đpnc thiết bị điện phân NaCl nóng chảy cơng nghiệp 2NaCl 2Na +Cl2 V CỦNG CỐ: Cấu hình electron lớp nguyên tử kim loại kiềm A ns1  B ns2 C ns2np1 D (n – 1)dxnsy Cation M+ có cấu hình electron lớp ngồi 2s22p6 M+ cation sau ? A Ag+ B Cu+ C Na+  D K+ Nồng độ % dung dịch tạo thành hoà tan 39g kali kim loại vào 362g nước kết sau ? A 15,47% B 13,97% C 14%  VI DẶN DÒ: BTVN: → trang 111 (SGK) Xem trước phần HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM D 14,04% Ngày soạn: / Tiết KIM LOẠI KIỀM HỢP CHẤT 42 QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM(Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: HS biết tính chất ứng dụng số hợp chất quan trọng kim loại kiềm Kĩ năng: - Làm số thí nghiệm đơn giản hợp chất kim loại kiềm - Giải tập hợp chất kim loại kiềm Thái độ: Cẩn thận thí nghiệm hố học II CHUẨN BỊ: Dụng cụ: Ống nghiệm, kẹp gỗ, ống hút Hoá chất: NaOH dạng viên,… III PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề + đàm thoại + hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH BÀY DẠY: Ổn định lớp: Chào hỏi, kiểm diện Kiểm tra cũ: Không kiểm tra Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ Hoạt động  GV cho HS quan sát mẫu NaOH dạng viên nghiên cứu tính tan, tính hút ẩm  HS viết PTHH dạng phân tử ion rút gọn phản ứng minh hoạ cho tính chất NaOH NỘI DUNG KIẾN THỨC B MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM I – NATRI HIĐROXIT Tính chất a Tính chất vật lí: - Chất rắn, khơng màu, dễ nóng chảy (tnc = 3220C), hút ẩm mạnh (dễ chảy rữa), tan nhiều nước - Khi tan nước, NaOH phân li hoàn toàn thành ion: NaOH → Na+ + OH− b Tính chất hố học  Tác dụng với axit HCl + NaOH → NaCl + H2O H+ + OH− → H2O GV: Giải thích trường hợp xảy phản ứng cho muối axít, trung hồ hai  HS nghiên cứu SKG để biết ứng dụng quan trọng NaOH Hoạt động  HS nghiên cứu SGK để biết tính chất vật lí NaHCO3  Tác dụng với oxit axit NaOH + CO2 → NaHCO3 (nNaOH : nCO2 ≤ 1) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 (nNaOH : nCO2 ≥ 2)  Tác dụng với dung dịch muối CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 Cu2+ + 2OH− → Cu(OH)2↓ Ứng dụng: Nấu xà phòng, chế phẩm nhuộm, tơ nhân tạo, tinh chế quặng nhôm công nghiệp luyện nhôm dùng công nghiệp chế biến dầu mỏ II – NATRI HIĐROCACBONAT Tính chất vật lí: Chất rắn, màu trắng, tan nước Tính chất hoá học  HS nghiên cứu SGK để biết tính chất hố học a Phản ứng phân huỷ t0 NaHCO3 2NaHCO3 Na2CO3 +CO2 +H2O b NaHCO3 hợp chất lưỡng tính  GV ?: Vì nói NaHCO3 hợp chất lưỡng NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O tính ?  HS nghiên cứu SKG để biết ứng dụng quan Ứng dụng: Dùng công nghiệp dược phẩm (chế thuốc đau dày,…) công nghiệp thực phẩm (làm bột trọng NaHCO3 nở,…) III – NATRI CACBONAT  HS nghiên cứu SGK để biết tính chất vật lí Tính chất vật lí: Chất rắn màu trắng, tan nhiều nước Ở nhiệt độ thường tồn dạng muối ngậm Na2CO3 nước Na2CO3.10H2O, nhiệt độ cao muối dần nước trở thành Na2CO3 khan, nóng chảy 8500C Tính chất hoá học  HS dẫn phản ứng hoá học minh hoạ cho  Phản ứng với axit, kiềm, muối tính chất Na2CO3 Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + 2NaOH  GV giới thiệu cho HS biết môi trường muối Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3↓ + 2NaCl  Muối cacbonat kim loại kiềm dung dịch nước Na2CO3 cho môi trường kiềm  HS nghiên cứu SKG để biết ứng dụng quan Ứng dụng: Là hố chất quan trọng cơng nghiệp thuỷ tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy, sợi,… trọng Na2CO3 IV – KALI NITRAT Hoạt động Tính chất vật lí: Là tinh thể không màu, bền  HS nghiên cứu SGK để biết tính chất vật lí khơng khí, tan nhiều nước KNO3  GV ?: Em có nhận xét sản phẩm phản ứng Tính chất hố học: Bị phân huỷ nhiệt độ cao t0 phân huỷ KNO3 ? 2KNO3 2KNO2 +O2 Ứng dụng: Dùng làm phân bón (phân đạm, phân kali)  Ứng dụng thuốc nổ KNO3 dựa tính chất chế tạo thuốc nổ Thuốc nổ thông thường (thuốc súng) hỗn hợp 68%KNO3, 15%S 17%C (than) muối KNO3?  Phản ứng cháy thuốc súng: 2KNO3 + 3C + S t0 N2 +3CO2 +K 2S V CỦNG CỐ: Trong muối sau, muối dễ bị nhiệt phân ? A LiCl B NaNO3 C KHCO3 D KBr Cho 100g CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thu lượng khí CO2 Sục khí CO2 thu vào dung dịch chứa 60g NaOH Tính khối lượng muối tạo thành Nung 100g hỗn hợp Na2CO3 NaHCO3 khối lượng hỗn hợp không thay đổi, 69g chất rắn Xác định % khối lượng chất rắn hỗn hợp đầu VI DẶN DÒ: BTVN: → trang 111 (SGK) Xem trước phần KIM LOẠI KIỀM THỔ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, Giáo án Hóa học 12 bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay