Giáo án Hóa học 12 bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

5 2 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 15:07

HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN BÀI 25 : KIM LOẠI KIỀM HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : 1/ Kiến thức : HS biết : -Vị trí , cấu tạo nguyên tử , tính chất kim loại kiềm -Tính chất ứng dụng số hợp chất quan trọng kim loại kiềm -Nguyên tắc phương pháp điều chế kim loại kiềm HS hiểu : Nguyên nhân tính khử mạnh kim loại kiềm 2/ Kĩ : -Làm số thí nghiệm đơn giản kim loại kiềm -Giải tập kim loại kiềm II/ CHUẨN BỊ : -Bảng tuần hoàn , bảng phụ ghi số số vật lí kim loại kiềm -Dụng cụ, hoá chất : Natri kim loại , bình khí O2 bình khí Cl2 ( điều chế trước ), lọ đựng NaOH rắn , cốc thuỷ tinh , nước , dao , muối sắt III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP : 1/ ổn định lớp : 2/ Bài : Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Nội dung A/ KIM LOẠI KIỀM : Tìm hiểu vị trí kim loại kiềm I/ Vị trí HTTH cấu hình electron nguyên tử : Dùng bảng tuần hồn cho HS tự tìm hiểu vị trí nhóm IA cấu hình electron nguyên tử nguyên tố nhóm IA , rút kết luận (dự đốn ) tính chất hố học đặc trưng Thuộc nhóm IA bảng tuần hồn Hoạt động 2:Tìm hiểu tính chất vật lí kim loại Gồm Li, Na, K, Rb, Cs, Fr II/ Tính chất vật liù: HĨA HỌC 12 – CƠ BẢN kiềm Màu trắng bạc có ánh kim ,dẫn điện tốt -Dùng bảng phụ ‘một số số vật lí quan trọng kim loại kiềm ‘để cho HS nghiên cứu , rút nhận xét quy luật biến đổi tính chất vật lí Nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sơi thấp Hoạt động : Độ cứng thấp Tìm hiểu tính chất hố học kim loại kiềm III/ Tính chất hố học: -Yêu cầu HS dựa vào cấu tạo nguyên tử cấu tạo mạng tinh thể dự đốn tính chất Bán kính ngun tử lớn Số electron ngồi -Biểu diễn thí nghiệm minh hoạ tính chất hố học kim loại kiềm phản ứng hoá học natri với chất M → M+ + 1e (yêu cầu HS viết PTHH) 1/ Tác dụng với phi kim: Na tác dụng với clo 2Na + Cl2 Na tác dụng với oxi 2Na + ½ O2 → Na2O Na tác dụng với H2O 2/ Tác dụng với axit: Khối lượng riêng nhỏ ít.=>Kim loại kiềm chất khử mạnh Trong hợp chất , kim loại kiềm có số oxi hố +1 → 2NaCl Na + HCl → NaCl + ½ H2 2Na + H2SO4 → Na2SO4 + H2 3/ Tác dụng với nước : 2Na + 2H2O → 2NaOH + Hoạt động 4: Tìm hiểu ứng dụng điều chế Ưùng dụng : Hs tự nghiên cứu SGK H2 Chú ý : để bảo quản người ta ngâm kim loại kiềm dầu hoả IV/ ứng dụng trạng thái tự nhiên điều chế: 1/ ứng dụng: Chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp Làm chất trao đổi nhiệt lò phản ứng hạt nhân Cs chế tạo tế bào quang điện 2/ trạng thái tự nhiên: Các kim loại kiềm khơng có dạng đơn chất mà tồn dạng hợp chất HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN Điều chế : 3/ Điều chế : HS nêu nguyên tắc điều chế dẩn dắt gv Nguyên tắc : khử ion kim loại thành kim loại Gv dùng tranh vẽ hướng dẩn học sinh nghiên cứu sơ đồ thiết bị điện phân NaCl nóng chảy cơng nghiệp M+ + e → M Phương pháp : điện phân nóng chảy muối halogenua hiđroxit chúng dpnc NaCl  → Na + ½ Cl2 dpnc 2NaOH  → 2Na + ½ O2 + H2O B/ MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM : Hoạt động 5: tìm hiểu tính chất hợp chất kim loại kiềm Tìm hiểu hợp chất NaOH HS quan sát mẫu chất (xút viên ) nghiên cứu tính tan , tính chất hút ẩm I/ NATRI HIĐROXIT : 1/ Tính chất vật lí : Là chất rắn khơng màu, hút ẩm , tan nhiều nước , bazơ mạnh NaOH → Na+ + OH2/ Tính chất hố học : a/ Tác dụng với axit : NaOH + HCl → NaCl + H2O b/ Tác dụng với oxit axit : HS viết pthh dạng phân tử ion rút gọn phản ứng minh hoạ tính chất hố học NaOH tính tan nước phân li ion , tác dụng với axit , oxit axit , với muối Vd : Cho NaOH tác dụng với CO2 Nếu : nNaOH ≤1 nCO2 CO2 + NaOH → NaHCO3 Nếu : nNaOH ≥2 nCO2 CO2 + NaOH → Na2CO3 + Nếu : < nNaOH < nCO2 H2O HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN CO2 + NaOH → NaHCO3 CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O c/ Tác dụng với dung dịch muối: 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓ 3/ ứng dụng : Dùng để điều chế xà phòng, chế biến dầu mỏ, luyện nhôm II/ NATRI HIĐROCACBONAT : Hoạt động 6: 1/ Tính chất : NaHCO3 : chất rắn, màu trắng, tan nước , Tìm hiểu muối kim loại kiềm (NaHCO3, dễ bị phân huỷ nhiệt độ cao Na2CO3, KNO3) Chú ý : đun nóng nhẹ dể bị phân huỷ t 2NaHCO3  → Na2CO3 + CO2 + H2O NaHCO3 muối axit yếu : Gv yêu cầu : NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O Hs nêu tính chất hố học muối ( học lớp 9) NaHCO3 muối axit : NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O Nhận xét : Hs minh hoạ phản ứng cụ thể ( viết pthh dạng phân tử dạng ion rút gọn ) NaHCO3 hợp chất lưỡng tính 2/ ứng dụng : Dùng công nghiệp dược phẩm ( chế thuốc đau dày…), công nghiệp thực phẩm(làm bột nở …) III/ NATRI CACBONAT : Hoạt động 7: Tìm hiểu tính chất natri cacbonat : Gv yêu cầu HS viết phản ứng chứng minh Na2CO3 muối axit yếu dung dịch có phản ứng kiềm mạnh Chất rắn, màu trắng, dể tan nước, nhiệt độ thường tồn dạng Na 2CO3.10 H2O, nhiệt độ cao chất kết tinh Na2CO3 muối axit yếu: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2 Dung dịch Na2CO3 nước có phản ứng kiềm HĨA HỌC 12 – CƠ BẢN mạnh : làm quỳ tím → xanh  → NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O ¬   2/ ứng dụng : Dùng sản xuất thuỷ tinh , xà phòng, phẩm nhuộm, giấy, sợi … IV/ KALI NITRAT : 1/ Tính chất : Hoạt động 8:Tìm hiểu tính chất kali nitrat: Chú ý : Khi đun nóng nhiệt độ cao nhiệt độ nóng chảy 3330C KNO3 bắt đầu bị phân huỷ Là tinh thể khơng màu , bền khơng khí , tan nhiều nước Khi đun nóng bị phân huỷ 2KNO3 → 2KNO2 + O2 2/ ứng dụng : Dùng làm phân bón , chế tạo thuốc nổ 2KNO3 + 3C + S → N2 + 3CO2 + K2S Củng cố : Hướng dẩn học sinh giải tập 1,2,3,4 trang 111/SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 12 bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, Giáo án Hóa học 12 bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay