bai tap trac nghiem hoa 8 chuong 2 bai tap trac nghiem hoa 8 chuong 2

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 14:47

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-hoa-lop-8.html BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA CHƯƠNG BÀI 1: SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT Bài 1: Các trình tượng hóa học hay tượng vật lý? Giải thích a Khi nấu cơm, hạt gạo thành cơm b Khi nấu cơm, nước bay c Sắt để khơng khí lâu ngày bị gỉ sét d Đốt gas để thu nhiệt e Hiện tượng tầng ozon bị thủng Bài 2:Hiện tượng sau tượng hóa học, tượng vật lý Giải thích a Thổi thở vào nước vơi nước vơi bị vẩn đục b Đốt cháy đường mía thành chất màu đen mùi khét c Thanh sắt hơ nóng, dát mỏng thành dao, rựa d Lưu huỳnh cháy tạo thành khí sunfurơ e Lên men glucozơ thu rượu etylic khí cacbonic f Đốt cháy khí hiđro khí oxi thu nước g Nước lỏng hoá rắn nhiêt độ thấp h Nung nóng thuốc tím KMnO4 thu chất rắn màu đen i Muối ăn hòa tan vào nước dd muối ăn k Mực tan vào nước l Thức ăn để lâu thường bị chua m Cốc thủy tinh vỡ thành mãnh nhỏ p Khi mưa giơng thường có sấm sét q Hiện tượng ma trơi tượng photpho bốc cháy khơng khí tạo thành lửa màu vàng r Sa mạc hóa tượng từ đất đai màu mỡ thành đất khô cằn t Vào mùa thu, nhiều loại xanh chuyển sang màu vàng rụng xuống Bài 3: Khi trời lạnh, thấy mỡ đóng thành ván Khi đun nóng, ván mỡ tan chảy Nếu đun lửa, phần mỡ hóa phần bị cháy đen Hãy đâu tượng vật lý, đâu tượng hóa học q trình BÀI 2: PHẢN ỨNG HĨA HỌC Bài 1: Biểu diễn phản ứng sau phương trình chữ: a) Đốt magie cháy oxi không khí tạo thành magie oxit b) Cho viên kẽm vào ống nghiệm đựng dung dịch axit clohidric thấy sủi bọt khí hidro sinh muối kẽm clorua c) Nhỏ dung dịch bari clorua vào axit sunfuric thấy có kết tủa trắng muối bari sunfat axit tạo thành axit clohidric d) Đốt cháy xăng (chứa octan) tạo thành khí cacbonic nước e) Hidro cháy oxi tạo thành nước f) Khi nấu cơm chứa tinh bột lửa tạo thành than (cacbon) nước g) Nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiệt để làm quay tua bin sinh dòng điện Nguồn nhiệt có đốt cháy than đá chứa cacbon sinh khí cacbonic h) Tầng ozon phía cực nam bị thủng phản ứng quang hóa Phản ứng xảy ozon bị phân hủy thành oxi i) Sắt bị gỉ để sắt khơng khí bị khí oxi phản ứng tạo thành gỉ chứa oxit sắt từ Bài 2: a) Khi cho mẩu vơi sống (có tên canxi oxit) vào nước, thấy nước nóng lên, chí sơi lên sùng sục, mẩu vơi sống tan Hỏi có phản ứng hóa học xảy khơng? Vì sao? b) Viết phương trình hóa học chữ cho phản ứng vơi tơi, biết vơi tơi tạo thành có tên canxi hidroxit BÀI 3: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG https://giasudaykem.com.vn/gia-su-day-kem-mon-hoa-lop-8.html Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon-hoa-lop-8.html Bài 1: Một sắt nặng 560 g để ngồi khơng khí bị khí oxi phản ứng tạo thành gỉ oxit sắt từ có cơng thức Fe3O4 Đem cân sắt nặng 576 g a) Viết phương trình chữ cho phản ứng b) Viết công thức khối lượng phản ứng xảy c) Khí oxi phản ứng gam Bài 2: Một magie nặng 240 g để ngồi khơng khí bị khí oxi phản ứng tạo thành magie oxit MgO Đem cân magie nặng 272 g a) Viết phương trình chữ cho phản ứng b) Viết công thức khối lượng phản ứng xảy c) Khí oxi phản ứng gam Bài 3: Xét thí nghiệm cho 20,8 g Bari clorua BaCl2 tác dụng với 14,2 g natri sunfat Na2SO4 tạo thành bari sunfat BaSO4 natri clorua NaCl a) Viết phương trình chữ phản ứng b) Viết công thức khối lượng phản ứng vừa xảy c) Tổng khối lượng chất sau phản ứng bao nhiêu? d) Nếu thu 23,3 g BaSO4, tính khối lượng NaCl thu e) Biết trước phản ứng xảy có 137 g ngun tử bari, sau phản ứng có gam nguyên tử bari? f) Nếu sau phản ứng thu 71 g nguyên tử clo, trước phản ứng có gam nguyên tử clo tham gia phản ứng Bài 4:Cân 1kg gạo với kg nước cho vào nồi nặng 0,5 kg để nấu cơm Sau cơm chín, đem cân nồi cơm nặng 3,35 kg a) Định luật bảo tồn khối lượng có áp dụng cho trường hợp khơng? Vì nồi cơm chín khơng phải nặng 3,5 kg b) Giả sử tiếp tục đun nồi cơm, nồi cơm bốc thu 0,2 kg Tính khối lượng nồi cơm lúc Bài 5: Khi than bị đốt cháy hồn tồn có khí cacbonic sinh a) Viết phương trình chữ b) Nếu đốt cháy 4,8 kg than cần dùng 6,4 kg khí oxi Hỏi có khối lượng khí cacbonic tạo thành Bài 6:Khi cho 6,5 gam kẽm vào dung dịch axit clohidric tạo thành 13,6 g muối kẽm clorua 0,2 g khí hidro a) Viết PT chữ b) Tính khối lượng dung dịch axit clohidric dùng Bài :Hãy giải thích sao: a) Khi nung nóng canxi cacbonat CaCO3 thấy khối lượng giảm b) Khi nung nóng miếng đồng thấy khối lượng tăng lên Bài 8: Một bình cầu có bột magie khóa chặt lại, đem cân để xác định khối lượng Sau đun nóng bình cầu thời gian để nguội đem cân lại a) Hỏi khối lượng bình cầu nói có thay đổi hay khơng? Tại sao? b) Mở khóa cân liệu khối lượng bình cầu có khác khơng? https://giasudaykem.com.vn/gia-su-day-kem-mon-hoa-lop-8.html ... lượng phản ứng xảy c) Khí oxi phản ứng gam Bài 3: Xét thí nghiệm cho 20 ,8 g Bari clorua BaCl2 tác dụng với 14 ,2 g natri sunfat Na2SO4 tạo thành bari sunfat BaSO4 natri clorua NaCl a) Viết phương... phản ứng xảy c) Khí oxi phản ứng gam Bài 2: Một magie nặng 24 0 g để ngồi khơng khí bị khí oxi phản ứng tạo thành magie oxit MgO Đem cân magie nặng 27 2 g a) Viết phương trình chữ cho phản ứng...Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/tai-lieu-mon -hoa- lop -8. html Bài 1: Một sắt nặng 560 g để ngồi khơng khí bị khí oxi phản ứng tạo thành gỉ oxit sắt
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap trac nghiem hoa 8 chuong 2 bai tap trac nghiem hoa 8 chuong 2, bai tap trac nghiem hoa 8 chuong 2 bai tap trac nghiem hoa 8 chuong 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay