btl lý 2 đại học bk

21 17 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2018, 14:45

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA-ĐHQG TPHCM - - BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN VẬT VẬT LIỆU TÀNG HÌNH – CHIẾT XUẤT ÂM Lớp DT01 Nhóm 10 Giảng viên hướng dẫn: LÊ NGỌC KHƯƠNG CÁT NĂM HỌC: 2017-2018 Danh sách tên mã số sinh viên thành viên nhóm: STT Họ tên NGUYỄN TIẾN THẮNG NGUYỄN VŨ DUY LÊ TRẦN VƯƠNG MSSV 1713246 1710803 1714033 Ký tên MỤC LỤC I.Tổng quan lịch sử phát triển………………………1 Chiết suất âm…………………………………………………………1 2.Vật liệu tàng hình…………………………………………………… II.Chiết suất âm………………………………………….2 1.Nghiên cứu Veselago………………………………………….3 2.Các phát mới………………………………………………… 3.Ứng dụng ………………………………………………………… 4.Sự phát tiển nghiên cứu Việt Nam…………………………….7 III.Vật liệu tàng hình……………………………………7 1.Nghiên cứu thiết bị tàng hình………………………………………….8 a.Các đặc tính quang học ánh sáng……………………………………8 b.Vật liệu tàng hình hạn chế……………………………………….9 2.Các công nghệ giải pháp phát triển…………………….9 3.Ứng dụng………………………………………………………………… 13 4.Cuộc chạy đua công nghệ tàng hình…………………… 13 5.Các tin tức khác…………………………………………………………….14 I.Tổng quan lịch sử phát triển 1.Chiết suất âm : Bất sau học giáo trình quang học biết đến tượng khúc xạ ánh sáng, tượng ánh sáng bị gãy khúc qua mặt phân cách hai môi trường suốt có tính chất quang học khác Và tượng bình thường gọi chiết suất dương biết thông thường tia sáng khơng khí chiếu tới khối thủy tinh góc định bị bẻ cong phía pháp tuyến Nhưng vào năm 1968, nhà vật người Nga Victor Veselago độ từ thẩm số điện môi vật liệu mang giá trị âm tượng khúc xạ thay đổi, lúc xuất hiệu ứng "chiết suất âm" (negative refraction), đó, tia khúc xạ không giống tia khúc xạ tượng khúc xạ thường, mà bị bẻ cong phía khác pháp tuyến (xem hình 1) (hình 1) Các nghiên cứu cho thấy chiết suất âm tồn Hiện tượng gặp, thấy vật liệu meta, cho thấy khả chế tạo thấu kính hồn hảo tượng nghịch đảo định luật Snell 6 I.Vật liệu tàng hình: Từ xa xưa , người có khao khát tạo loại trang phục , dược chất có khả giúp cho người tàng hình Trước , người thường tìm đến ẩn thân cách hòa trộn than ngụy trang vào môi trường xung quanh Ngày , khoa học phát tiển , nhà khoa học cho đạt tới tàng hình cách , kiểm soát xạ qua vật thể dạng áo khóa tàng hình Rất nhiều mẫu thử , lớp xếp trình trự thấu kính với mục tiêu bẻ cong đường xạ điện từ ( mà ánh sáng) khỏi vật thể Các cấu trúc nhân tạo cho ứng dụng kỹ thuật che giấu lưới thiết kế - cách lặp lặp lại mạng - yếu tố giống hệt Năm 2009, nhà khoa học đại học chế tạo thành công dạng áo chồng Ngày , nhiều hạn chế , dạng che đậy tàng hình phát triển mạnh mẽ có nhiều triển vọng Nhờ có cơng nghệ, áo chồng tàng hình Harry Potter sớm bước đời thực II.Chiết suất âm -Trong nghiên cứu khoa học ngành nghiên cứu sóng điện từ , viễn thơng , thiên văn học , đòi hỏi chế tạo thấu kính đạt tới mức hồn hảo gia tăng hiệu suất thiết bị viễn thông dân quân , người ta bắt đầu ý tới thuyết Veselago để tạo loại vật liệu có chiết suất âm phục vụ mục đích người , 1.Nghiên cứu Veselago -Ông công thức tổng quát phương trình Maxwell, cơng thức nhất, liên hệ thống điện từ vào thực thể chung, điện từ trường Khi epsilon ( điện môi ) > mu ( từ môi)>0, vectơ sóng k , E H biểu thị dạng right-handed ( qui tắc cánh phải) Khi epsilon < mu < 0, vectơ sóng k , E H biểu thị dạng left-handed ( qui tắc cánh trái) Nhưng giá trị vectơ mật độ, Poynting vectơ S, vectơ E ( điện trường ) vectơ H ( từ trường) ln ln theo quy tắc cánh phải, hồn tồn khơng phụ thuộc vào dấu số điện môi từ môi Giản đồ biểu diễn mối liên hệ ε μ -Định luật Snell áp dụng cho trường hợp đổi dấu đúng, có điều mở rộng thêm, chiết suất âm, tia khúc xạ tia tới nằm phía pháp tuyến, trái ngược với trường hợp cổ điển, chiết suất dương, tia tới tia khúc xạ nằm phía pháp tuyến khác -Veselago tiếp tục mạch suy luận mình, với trường hợp Hiệu ứng chuyển vạch Doppler shift, dấu chuyển vạch Doppler phụ thuộc vào dấu chiết suất Tương tự với trường hợp Hiệu ứng xạ Cherenkov, thường thấy lò phản ứng hạt nhân, hạt điện tích di chuyển mơi trường điện mơi có vận tốc lớn vận tốc pha ánh sáng mơi trường Ơng mơ tả điều xảy sử dụng thấu kính giả- phẳng với chiết suất âm, dự đoán lớp thiết bị sử dụng loại vật liệu nhân tạo Theo ông, thấu kính với kết cấu chiết suất âm cho phép chuyển đổi thực thể 3D thành hình ảnh khơng gian chiều 3D mà không bị ảnh hưởng hiệu ứng quang sai, biến cong distortions Giáo sư Veselago -Sau 15 năm nghiên cứu hướng vật liệu sử dụng chiết suất âm, Veselago tóm lược kết vào năm 1967 xuất cơng trình nghiên cứu tạp chí Nga, Veselago,V.G, Sov.Phys.Usp (1968), 10, 509 Câu hỏi trọng tâm báo ” Môi trường điện môi cho phép vật liệu quy tắc cánh trái tồn tại, đặc tính chúng sao“ Ông dẫn cách để chế tạo lớp vật liệu quy tắc cánh trái Một hướng gợi ý, sử dụng bán dẫn từ, CDCr_2Se_4 Vấn đề kho khăn ( năm 1950-60) kỹ thuật Hướng thứ 2, sử dụng hỗn hợp điện tích từ tích Hướng cho phép vật liệu có độ đẳng hướng cao, nhiên khó khăn là, chưa phát từ tích ( monopole), đến tại, bỏ ngỏ khả tồn từ tích -Phải chờ đến 30 năm sau, giáo sư Pendry, đến từ trường đại học IC London, Pendry, J.B et al, IEEE Trans.Microw.Theory Tech (1999) 47, 2075, gợi ý việc chế tạo vật liệu chiều vòng phân cảm ( split ring resonator-SRR), cho phép tạo từ thẩm mu(omega) < dây dẫn kim loại sử dụng epsilon(omega) < Chưa đầy năm sau, nhà khoa học đến từ trường đại học California, UCSD, hướng dẫn giáo sư Sheldon Schultz, Smith, D.R., Schurig D., Rosenbluth M., Schultz S kết hợp ý tưởng từ thẩm âm Pendry với vật liệu có điện thẩm âm ( nghiên cứu phát từ nhiều năm trước đó), để hồn thành loại vật liệu nhân tạo, có chiết suất âm, Smith, D.R, et al, Phy.Rev.Lett (2000) 84, 4184, từ mở chân trời vật mới, nơi sử dụng vật liệu nhân tạo có đặc tính dị thường Một kết bật loại vật liệu này, cho phép chế tạo thiết bị vượt qua giới hạn nhiễu xạ , dự đoán giáo sư Pendry, kiểm chứng năm 2004 Grbic,A and Eleftheriades, G.V, Phy Rev Lett (2004) 92, 117403 2.Các phát -Hiện tại, nhiều nhóm nghiên cứu đến từ viện trường đại học hàng đầu giới tham gia lĩnh ực vật liều nhân tạo, chiết suất âm ( metamaterials ), UCSD, MIT, ICLondon, Duke, ETH Zurich… số lượng báo trích dẫn tăng cách ngạc nhiên Thống kê chưa đầy đủ Microsoft Academic miêu tả phần sức hút lĩnh nghiên cứu mẻ Sheldon Schultz, D R Smith, John B Pendry -Các thiết bị khai thác hiệu ứng ngày (ví dụ siêu thấu kính có độ phân giải cao - high-resolution superlenses) sử dụng vật liệu tạo cách nhân tạo phòng thí nghiệm, ví dụ xếp vành hay đồng đơn giản vật liệu có đồng thời độ từ thẩm âm số điện mơi âm chưa tìm thấy tự nhiên -Thế đây, nhóm Andrei Pimenov (Đại học Tổng hợp Würzburg, Đức) với số đồng nghiệp nơi khác Đức tạo hiệu ứng chiết suất âm vật liệu sắt từ kim loại chí vật liệu tự nhiên -Nhóm Pimenov ban đầu hoài nghi vật liệu sắt từ có tính chiết suất âm sau tiến hành kiểm nghiệm vật liệu có chứa lớp sắt từ siêu dẫn vào năm ngoái Họ phát cách ngạc nhiên vật liệu biểu tính chiết suất âm yếu lớp siêu dẫn trạng thái dẫn điện thông thường đặt từ trường để giữ lớp sắt từ trạng thái "cộng hưởng" tức mômen từ quay tần số với tần số ánh sáng Điều thơi thúc họ tìm kiếm tính chất chiết suất âm vật liệu sắt từ 10 Sự phụ thuộc nhiệt độ độ dẫn từ độ vào nhiệt độ màng La2/3Ca1/3MnO - nhiệt độ Curie, tính dẫn kim loại -Nhóm tạo màng sắt từ - kim loại La2/3Ca1/3MnO (màng vật liệu perovskite) đo thay đổi biên độ pha ánh sáng truyền qua màng cách sử dụng giao thoa kế Nói thêm vật liệu La2/3Ca1/3MnO 3, vật liệu kim loại, mà vật liệu dạng gốm, có cấu trúc perovskite, có tính chất đặc biệt Tính chất từ, tính chất dẫn điện vật liệu thay đổi nhiều trạng thái nhiệt độ khác Và nhiệt độ Curie, có tính sắt từ đồng thời mang tính dẫn kim loại, nên gọi "sắt từ - kim loại" (không nên nhầm kim loại kim loại sắt từ khác) Sau phân tích kết thu được, nhóm tính tốn độ từ thẩm số điện mơi màng, xác định xác chiết suất màng Ở dải tần số tới 150 GHz, họ phát chiết suất màng trở thành âm, nhiên hiệu ứng biến tần số ánh sáng tăng đến dải tần số lớn -Pimenov nói vật liệu sắt từ - kim loại nguyên tắc có hiệu ứng chiết suất âm dải tần số tới THz Tuy nhiên, ông bổ sung vật liệu khơng giống có hiệu ứng chiết suất âm dải tần quang học (trên 450 THz), loại bỏ chúng siêu thấu kính quang học Tuy vật, Pimenove nói nhóm ơng tiếp tục kiểm nghiệm tính chất nhiều vật liệu khác kể sắt, với hi vọng đạt hiệu ứng chiết suất âm trạng thái cộng hưởng tần số cao 150 GHz, hữu ích cho thiết bị truyền thông 11 3.Ứng dụng Vật liệu chiết suất âm coi có ứng dụng to lớn việc chế tạo thấu kính đặc biệt siêu thấu kính , thiệt bị quang học cơng nghệ tàng hình , mở rộng ứng dụng việc truyền dẫn điều khiển thơng tin dạng sóng điện từ ngành viễn thơng quốc phòng cơng nghệ lưu trữ thơng tin dạng sóng 4.Sự phát tiển nghiên cứu Việt Nam Đã có nhóm nghiên cứu VN chế tạo thành công vật liệu với hiệu ứng từ nhiệt khổng lồ từ trường thấp (T.D Hiep, N Chau) III.Vật liệu siêu tàng hình Siêu vật liệu tàng hình việc sử dụng siêu vật liệu áo chồng tàng hình Điều thực cách điều khiển đường qua ánh sáng thông qua vật liệu quang học Siêu vật liệu trực tiếp kiểm soát công tác tuyên truyền truyền dẫn phần quy định phổ ánh sáng chứng minh tiềm để làm cho đối tượng dường vô hình Cloaking siêu vật liệu, dựa quang học, mơ tả trình che chắn điều từ quan điểm cách kiểm soát xạ điện từ Các đối tượng vị trí định nghĩa diện, sóng vụ việc hướng dẫn xung quanh họ mà không bị ảnh hưởng đối tượng Các cấu trúc nhân tạo cho ứng dụng kỹ thuật che giấu lưới thiết kế - cách lặp lặp lại mạng - yếu tố giống hệt Ngồi ra, lò vi sóng tần số, tài liệu tương tự với tinh thể cho quang học Ngoài ra, siêu vật liệu bao gồm chuỗi phần tử spacings, mà nhỏ nhiều so với lựa chọn bước 12 sóng ánh sáng Các bước sóng chọn tần số vơ tuyến điện, lò vi sóng, xạ khác, bắt đầu tiếp cận vào tần số nhìn thấy Mặc dù ánh sáng bao gồm điện trường từ trường, vật liệu quang học thông thường, chẳng hạn kính hiển vi quang học ống kính, có phản ứng mạnh mẽ chỉvới điện trường Sự tương tác từ trường tương ứng số không Phân tán sóng máy bay qua pec xilanh 1.Nghiên cứu thiết bị tàng hình -Mục đích thiết bị tàng hình để che giấu đó, mà khu vực xác định khơng gian vơ hình phân lập với đường trường điện từ a.Các đặc tính quang học ánh sáng -Lăng kính, gương thấu kính có lịch sử lâu dài thay đổi ánh sáng nhìn thấy nhiễu xạ bao quanh tất Tuy nhiên, việc kiểm soát ánh sáng thơng qua thiết bị vơ khó khăn , người ta phát minh vật liệu đặc biệt có khả bẻ cong đường ánh sáng hay hấp thu cách mạnh mẽ Ánh sáng xạ chí làm chậm lại bị bắt trước truyền Nói cách khác, cách thức để tập trung ánh sáng xạ dự án khác phát triển 13 b.Vật liệu tàng hình hạn chế -Bức xạ điện từ vật chất có mối quan hệ cộng sinh.Bức xạ không phản chiếu hay truyền qua vật chất mà còng tương tác với vật chất Người ta phát triển công nghệ che đậy hầu hết nhiều hạn chế việc tàng hình hồn hảo khó làm thiết bị tương tác phương , tần số -Việc ứng dụng thuyết bẻ cong ánh sáng lần thực nghiệm vào năm 2006 xạ vi sóng cố định, bẻ cong thành cơng vi sóng vòng qua Mặc dù có dấu hiệu thành công , nhiên công nghệ nhiều hạn chế hiệu tần số nhỏ vật che đậy gần tàng hình , thứ hai hiệu với vật có kích thước bé -Đa phần thiết bị sử dụng vật liệu tàng hình phải tiêu thụ lượng lượng lớn Các rào cản : Rào cản việc chế tạo thiết bị tàng hình sóng q đẳng hướng ( vật liệu tàng hình hướng ) tần số xác định , giới qn u cầu tàng hình nhiều loại sóng vi sóng , hồng ngoại , tần số âm … 2.Các công nghệ giải pháp phát triển 14 Vật liệu tang hinh đươc tao tư cac khôi nanoantenna vang co đ ô day 80 nano-mét, mỏng manh lơp da Bê măt thi đươc thiêt kê gồ ghê đê thay đôi hương di chuyên cua song anh sang khiên vật bên trở nên vô hinh Đồ quân dụng từ vật liệu nano Mỹ nghiên cứu loại vật liệu kiểu mới, uốn cong ánh sáng nhìn thấy kích thước nano, tiến triển thêm bước thực hiện, “Chiếc áo tàng hình” thần kỳ giới viễn tưởng có hy vọng trở thành thực Vật liệu kiểu Mỹ chế tạo kích thước nano, bẻ cong ánh sáng nhìn thấy khơng gian chiều Ngun tàng hình, ánh sáng chiếu vào vật liệu khơng khúc xạ chệch hướng thông thường, mắt người không nhìn thấy Hiện nay, Mỹ thực tàng hình kích thước nano, từ góc độ luận, nguyên thực kích thước thơng thường, tương lai dùng vật liệu chế thành “Áo tàng hình” Gần đây, chuyên gia nghiên cứu Mỹ tổng hợp “Vật liệu siêu cấp” có tỷ lệ khúc xạ âm, lợi dụng đặc tính quang học đặc thù vật liệu, làm cho ánh sáng gấp khúc Tuy nhiên, kết nghiên cứu tồn hạn chế định Ví dụ, có loại bẻ cong ánh sáng vi sóng (bước sóng khoảng 1mm đến 1m), tia sáng nằm vùng mắt người khơng nhìn thấy Có loại làm cho tia sáng bị gấp khúc ngoằn ngèo chiều, khơng thể tàng hình chiều Vật liệu nghiên cứu gần thực gấp khúc chiều ánh sáng nhìn thấy cấp độ nanomét Đây coi tiến triển mang tính đột phá lĩnh vực “Vật liệu siêu cấp” Vật liệu dùng chế tạo “Thấu kính siêu cấp”, giúp người phát mục tiêu siêu nhỏ cỡ phân tử Điều đáng nói là, với đặc tính tàng hình, đưa viễn tưởng trở thành thực, vật liệu tàng hình tìm thấy nhiều ứng dụng lĩnh vực quân 15 Cấu tạo từ nhiều “thấu kính siêu cấp” tán xạ thơng tin sóng 16 Vật liệu ngun tử Vật liệu nguyên tử chế tạo từ pha trộn vật liệu với cuộn thiếc tơ kim loại cực nhỏ, đường khúc xạ điện từ chiếu vào bị bẻ cong Vật liệu siêu nhỏ loại vật chất đặc biệt, có nhiều phương pháp kiểm sốt đặc tính Trong báo cáo nghiên cứu Mỹ miêu tả cách thức sử dụng vật liệu siêu nhỏ để bẻ cong ánh sáng phát tán xung quanh, từ đạt mục đích tàng hình Chụp tàng hình làm vật liệu giống hố mở không gian, cấu trúc vật liệu nguyên tử, ánh sáng sóng điện từ khu vực khơng tồn tại, giống tàng hình Đương nhiên, phát triển kỹ thuật tàng hình khơng có nhiều màu sắc huyền bí giống tiểu thuyết Harry Potter, nhà khoa học phải giải nhiều vấn đề khó khăn khoa học Ví dụ, để đạt hiệu tàng hình hồn tồn, sóng ánh sáng gần qua vật thể tàng hình phải chuyển lệch phương thức cực hạn vượt qua tốc độ ánh sáng thuyết tương đối Nhờ thuyết Anhxtanh, cho phép chuyển hướng thông qua xung ánh sáng trượt phẳng Hiệu tàng hình có tác dụng bước sóng phạm vi đặc thù phát huy hiệu phạm vi tần số nhỏ Chụp tàng hình dùng che phủ vật thể với nhiều kích cỡ, vật phải ln bất động Vật thể di động phá vỡ hiệu tàng hình Kết cấu cực nhỏ bên vật liệu nguyên tử nhỏ bước sóng tia xạ điện từ muốn bẻ cong So với nghiên cứu chế tạo vật liệu tàng hình với rađa dễ dàng nhiều, mức mm Nhưng để chế tạo vật liệu tàng hình với thị giác đòi hỏi cơng nghệ phức tạp, kết cấu mức nanomét Ngồi ra, nhà khoa học kỳ vọng thực tàng hình với vật thể cỡ lớn tàu ngầm, tàu chiến Kỹ thuật phản quang Áo tàng hình dạng loại khung biến hình gồm màu tự nhiên Khung máy tính phân tích thống kê mơ từ cảnh vật phức tạp rừng rậm, sa mạc, núi cao Chủng loại, màu sắc, độ sáng màu, tính phản xạ quang phổ tỷ lệ phân bố diện tích loại màu tính tốn xác Khi mang mặc áo, hình dáng người bị biến đổi, nhìn cự ly gần có kỳ ảo chuyển lệch sáng tối tương đối lớn Quan sát từ cự ly xa, khung hoàn toàn tương thích với mơi trường xung quanh, giả sử mục tiêu có vận động khó phát Kỹ thuật chống trinh sát hồng ngoại Vật liệu áo tàng hình lựa chọn từ loại màu làm thuốc nhuộm trộn vào chất hoá học đặc biệt Áo tàng hình chống trinh sát hồng ngoại có sóng ánh sáng hồng ngoại tương tự với phản xạ cảnh vật tự nhiên xung quanh Hiệu màu sắc tiếp cận với môi trường màu sắc tự nhiên, nhằm mê thị giác đối phương gây 17 nhiễu khí tài trinh sát hồng ngoại, người mang mặc tàng hình, thực vận động gần đối phương mà khơng bị phát Vải sợi hố học Đây loại trang phục tác chiến chế từ vải hố học thơng qua xử chất màu nhạy sáng, dùng thuốc nhuộm nhạy sáng nhuộm vải thông thường Tác chiến rừng rậm màu xanh lục, bãi cát màu vàng, nước biển màu xanh nhạt hay vùng tuyết trắng, áo tàng hình tự động đổi màu biến hố theo mơi trường xung quanh Người mặc dễ dàng tiếp cận mục tiêu tập kích mà khơng bị phát Các nhà khoa học Mỹ nghiên cứu loại áo đổi màu nhanh chóng giống lồi rồng đổi màu, người mặc cần khởi động điều khiển máy khiến màu sắc y phục biến đổi giống với môi trường xung quanh Loại sợi đổi màu điện tử chất hố học hấp thụ tia sáng từ loạt bước sóng tàng hình Sau biến hoá điện áp, mức lượng điện từ bị biến đổi, hấp thụ tia sáng có bước sóng khác nhau, từ làm thay đổi màu sắc vật liệu Áo chế từ loại sợi này, người mặc dựa vào cảm nhận mình, qua máy điều khiển cỡ nhỏ, điều chỉnh màu sắc trang phục Người mặc nối máy điều khiển cỡ nhỏ với camera, hiển thị hiển thị màu sắc môi trường xung quanh để tự điều chỉnh màu sắc y phục cho phù hợp cảnh vật xung quanh Một số cơng trình nghiên cứu lĩnh vực tạo loại màng tích hợp đổi màu dẫn điện, để thay đổi màu sắc bề mặt Loại màng tự động lệnh cho lỗ cửa sổ tối lại, dùng cho đóng gói, thơng tin cá nhân quảng cáo thẻ 3.Ứng dụng - Vật liệu tàng hình có nhiều ứng dụng đặc biệt lĩnh vực quân chế tạo thiết bị tàng hình , che dấu điểm , cụm hỏa lực Ngồi ứng ụng lưu trữ thông tin - Không chế tạo thiết bị tàng hình , vật liệu tàng hình mở chân trời việc kiểm sốt dạng sóng điện từ người 4.Cuộc chạy đua cơng nghệ tàng hình -Chính phủ cường quốc tích cực chạy đua phát triển công nghệ ,Mỹ , Nga , Trung Quốc , Anh , Pháp … đa phần cho mục đích quân , Mỹ với tiềm lực khoa học to lớn dẫn đầu việc phát triển công nghệ Nhiều viện Đại học danh tiếng Mỹ nghiên cứu để phổ biến phát triển công nghệ đời sống 18 5.Các tin tức khác -Ngày 20 Tháng 10 năm 2006, ngày sau Đại học Duke đạt bao bọc "biến mất" đối tượng phạm vi lò vi sóng, -Năm 2014, thiết bị âm 3D giới xây dựng -Trong tháng tháng 11 năm 2009, "nghiên cứu thiết kế xây dựng độc đáo" siêu vật liệu "đã đẩy kinh phí £ 4.900.000 Các siêu chất liệu sử dụng để tàng hình 'tàng hình' thiết bị, cảm biến an ninh nhạy cảm mà phát lượng nhỏ chất nguy hiểm, Thấu kính phẳng sử dụng để hình ảnh nhỏ vật thể nhỏ nhiều so với bước sóng ánh sáng - Trong tháng 11 năm 2010, nhà khoa học Đại học St Andrews Scotland báo việc tạo loại vật liệu che đậy linh hoạt mà họ gọi "Metaflex", mà mang lại cho ứng dụng công nghiệp gần đáng kể 19 20 21 ... giáo sư Pendry, kiểm chứng năm 20 04 Grbic,A and Eleftheriades, G.V, Phy Rev Lett (20 04) 92, 117403 2. Các phát -Hiện tại, nhiều nhóm nghiên cứu đến từ viện trường đại học hàng đầu giới tham gia lĩnh... tháng 11 năm 20 10, nhà khoa học Đại học St Andrews Scotland báo việc tạo loại vật liệu che đậy linh hoạt mà họ gọi "Metaflex", mà mang lại cho ứng dụng cơng nghiệp gần đáng kể 19 20 21 ... lực khoa học to lớn dẫn đầu việc phát triển công nghệ Nhiều viện Đại học danh tiếng Mỹ nghiên cứu để phổ biến phát triển công nghệ đời sống 18 5.Các tin tức khác -Ngày 20 Tháng 10 năm 20 06, ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: btl lý 2 đại học bk, btl lý 2 đại học bk, a.Các đặc tính quang học và ánh sáng……………………………………8, a.Các đặc tính quang học và ánh sáng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay